Uutiset Janne Hakkarainen

20: Frisbee Golf Experiment 17.5. / Rahoitusta opiskelijalähtöisille projekteille

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Tuukko nää mukkaan? Frisbeegolfkokeilu ke 17.5. / Will you join us? Frisbee Golf Experiment Wed. 17.5.
2. Mitä on opiskelijan hyvä elämä? -keskustelutilaisuus / What is student’s Good Life
3. Rahoitusta opiskelijalähtöisille projekteille!

1. Tuukko nää mukkaan? Frisbeegolfkokeilu ke 17.5. / Will you join us? Frisbee Golf Experiment Wed. 17.5.

Tuu kokkeilee frisbeegolfia Meri-Toppilan upealle radalle klo 17 alkaen. Oulun frisbeeseuran ohjaaja opastaa lajin salaisuuksin ja frisbeekiekotkin järjestyvät seuran puolesta. Aiempaa lajin kokemusta et tarvitse.

Tuukko nää mukkaan -tapahtumat ovat kaikille opiskelijoille avoimia, päihteettömiä ja rentoja tilaisuuksia, joihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tuu mukkaan yksin, kaverin kanssa tai isommallakin porukalla.

Welcome to try Frisbee Golf in the Meri-Toppila Frisbee Golf track at 17. An instructor from Oulu Frisbee Golf Club will instruct you to the secrets of the game. Frisbees will be provided by the Club. You don’t need any experience to come and try.

Will you join us? events are non-alcoholic and free for everyone. Come by yourself or with friends!

2. Mitä on opiskelijan hyvä elämä? -keskustelutilaisuus / What is student’s Good Life?

Milloin viimeksi pysähdyit miettimään mikä tekee sinut onnelliseksi? Onko sinulla aikaa tehdä itselle merkityksellisiä asioita ja tiedätkö mikä sinulle on oikeasti tärkeää? Monen opiskelijan stressaavaan arkeen kuuluu vaatimuksista suoriutuminen, deadlinesta seuraavaan selviytyminen ja jatkuva arvioinnin kohteena olemisen paine. Jaksamisen vähenemisen myötä vähenee myös omasta onnellisuudesta huolehtiminen. Tämän keskustelutilaisuuden tavoitteena on herätellä ajatuksia mitä muuta opiskelijan hyvään elämään kuuluu kuin opintopisteiden suorittaminen. Kuinka omien arvojen mukaiset valinnat lisäävät hyvinvointia ja miten merkityksellisestä vapaa-ajasta saa lisää opiskelukykyä. Tule Tellus Stagelle ti 16.5. klo 14:15-16 pohtimaan omaa hyvää elämääsi ja kuulemaan eri näkökulmia aiheesta. Keskustelemassa opintopsykologiharjoittelija Ilona Parviainen, yliopistopastori Ari Savuoja ja ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen.

Have you had time to think what actually makes you happy? Are you doing things that are meaningful and important to you?  Many students are facing constant pressure of high performance, comparison and demands. The purpose of this event is to find new ways to live more meaningful life, to learn how values based actions increases your well-being and how meaningful free time gives more ability to study. Welcome to Tellus Stage on 16th May at 14:15-16 to discuss about the topic with Study Counselling Psychologist trainee Ilona Parviainen, University Chaplain Ari Savuoja and Specialist in Social Affairs of the Student Union Hennamari Toiviainen.

3. Rahoitusta opiskelijalähtöisille projekteille!

Tuntuuko sinusta, ettei tutkinto-ohjelmasi tarjoa riittävästi työelämätaitoja? Onko sinulla idea, kuinka koulutusalasi kansainvälisyyttä, työelämärelevanssia tai opintojen sujuvuutta voisi parantaa, mutta rahoitus puuttuu? Haluaisitko järjestää kurssin eri alojen opiskelijoiden kanssa? Ideoi opintoja tukeva projekti ja hae sille Universitas-rahoitusta! Tämän kevään viimeiset Universitas-hakemukset käsitellään 18.5., joten lähetä vapaamuotoinen hakemus 17.5. mennessä osoitteeseen universitas(at)oyy.fi. Hakemuksessa tulee olla projektin suunnitelma ja alustava budjetti.  Lue lisää Universitas-hankkeesta: www.oyy.fi/jarjestoille/universitas/

Lisätietoja: OYY kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura, kvjaasiantuntija(at)oyy.fi

Funding for student-centered projects!

Do you feel that your degree programme does not offer enough employability skills? Do you have an idea how the internationality, employability or fluent progress of studies could be improved? Would you like to make a course together with students from different fields of study? Think up a project that supports studies and apply for Universitas funding! The last applications of this spring will be handled on 18th of May, so send your application by 17th of May to universitas(at)oyy.fi. The application should include the project plan and the preliminary budget. Read more about Universitas: www.oyy.fi/en/student-societies/universitas/

More information: OYY’s Specialist in International Affairs and Student Societies, Juuli Juntura, internationalofficer(at)oyy.fi