Arkisto: lokakuu 2017

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Be the change – hae hallinnon opiskelijaedustajaksi 16.11.2017 mennessä!

Teemme kaikki yhdessä Oulun yliopiston tulevaisuutta. Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, millaiset oppimisen olosuhteet ja mahdollisuudet sinulla ja opiskelukavereillasi on.” – koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä

Hakukuulutus

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja yliopistokollegioon, koulutusneuvostoon,  koulutuksen johtoryhmään, tutkintolautakuntaan, opettajankoulutuksen johtoryhmään, TOPIK:n koulutustoimikuntaan sekä tiedekuntien johtoryhmiin, tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin.

Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019.
Haku avoinna oleviin paikkoihin päättyy 16.11.2017

Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi

Alla tarkemmat hakukuulutukset

Yliopistokollegio

Yliopistokollegion opiskelijapaikoille voi hakea kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäseniksi. Yliopistokollegion tehtäviin kuuluu mm. valita yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet sekä vahvistaa yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös. Yliopistokollegio on mainio kurkistuspaikka koko yliopiston toimintaan. Kollegiossa opiskelijat ovat päässeet myös kartoittamaan rekrytointiosaamistaan yliopiston hallituksen ulkopuolisia jäseniä miettiessään ja haastateltaessaan. Kollegio kokoontuu noin 2-3 kertaa vuodessa.

Valinnan yliopistokollegion opiskelijajäsenistä tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä motivaatiosi kollegiossa työskentelyyn liittyen.

Avoinna olevat paikat: 7 varsinaista ja 7 varajäsentä

Koulutusneuvosto

Koulutusneuvosto tukee rehtoraattia koulutuksen edistämisessä, tekee koulutuspolitiikkaan ja koulutuksen kehittämiseen liittyviä aloitteita sekä arvioi perus- ja jatkokoulutuksen laatua. Lisäksi koulutusneuvostolla on keskeinen rooli yliopiston opetuksen kehittämisessä sekä koulutuksen laadun arvioinnissa. Koulutusneuvosto seuraa mm. koulutuksen strategiahankkeiden etenemistä sekä keskustelee vilkkaasti koulutuksen kehittämistarpeista ja siitä, mihin strategiarahaa tulisi kohdentaa.

Opiskelijajäseniltä edellytetään rohkeutta ja halukkuutta vaikuttamiseen sekä valmiutta perehtyä ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin suuntauksiin. Päätöksen rehtorille esitettävistä opiskelijajäsenistä tekee ylioppilaskunnan hallitus. Hakijoiden haastattelu järjestetään ylioppilaskunnan toimistolla viikolla 47. Haastatteluun kutsuttaville hakijoille ilmoitetaan tarkempi ajankohta lähemmin.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutusneuvoston työskentelyssä esiin.

Avoinna olevat paikat: 2 varsinaisen jäsenen paikkaa

Tutkimusneuvosto

Oletko kiinnostunut Oulun yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta, tiedepoliittisista kysymyksistä ja tieteellisen tutkimuksen kehittämisestä? Jos vastasit kyllä, voit olla juuri etsimämme henkilö tutkimusneuvoston opiskelijajäseneksi!

Oulun yliopiston tutkimusneuvoston tehtävä on tukea Oulun yliopiston hallitusta, tutkimuksen johtoryhmää ja rehtoria yliopiston tieteellisen tutkimuksen kehittämisessä. Tutkimusneuvosto myös tekee ehdotuksia tutkimukseen liittyvistä käytännöistä ja arvioi tutkimuksen laatua koko yliopiston tasolla. Neuvosto keskustelee mm. tiedepoliittisista avauksista, tohtorikoulutuksesta, rekrytoinneista, tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä tutkimuksen laatutyöstä.

Avoinna olevat paikat: 1 varsinaisen jäsenen paikka

Koulutuksen johtoryhmä

Koulutuksen johtoryhmän tehtävänä on tukea koulutuksesta vastaavaa vararehtoria ja koulutusdekaaneja koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusstrategian toimeenpanossa. Johtoryhmä on koulutusrehtorin nimittämä ja siihen kuuluu koulutusdekaanit, tutkijakoulun varadekaani ja muut koulutusrehtorin nimeämät henkilöt. Koulutuksesta vastaava vararehtori nimeää ylioppilaskunnan esityksestä vähintään yhden opiskelijajäsenen, jonka toimikauden pituus on kaksi kalenterivuotta kerrallaan.

Koulutuksen johtoryhmässä keskustellaan laajasti yliopiston koulutuksellisista tavoitteista ja koulutuksen kehittämisestä. Johtoryhmä on suora linkki tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Päätöksen koulutusrehtorille esitettävistä opiskelijajäsenistä tekee ylioppilaskunnan hallitus. Hakijoiden haastattelu järjestetään ylioppilaskunnan toimistolla viikolla 47. Haastatteluun kutsuttaville hakijoille ilmoitetaan tarkempi ajankohta lähemmin.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutuksen johtoryhmän työskentelyssä esiin.

Avoinna olevat paikat: 1 varsinainen ja 1 varajäsen

Tutkintolautakunta

Oletko opiskelijoiden oikeuksien puolestapuhuja, oikeudenmukainen ja vahva argumentoimaan? Tai haluatko kenties kokemusta edellä mainituista? Tällöin tutkintolautakunta on juuri oikea paikka sinulle!  Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevat oikaisupyynnöt. Tutkintolautakunta kokoontuu tarvittaessa, yleensä noin kerran kuukaudessa.

Tutkintolautakunnassa toimiminen on yksi arvokkaimmista ja tärkeimmistä vaikuttamisen paikoistamme yliopistossa. Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä motivaatiostasi tutkintolautakunnassa toimimiseen.

Avoinna olevat paikat: 1 varsinainen ja 1 varajäsen

Opettajankoulutuksen johtoryhmä

Opiskeletko aineen- tai luokanopettajaksi? Onko opettajankoulutuksen kehittäminen yli ainerajojen sydämenasiasi? Tällöin opettajankoulutuksen johtoryhmä on juuri oivallinen paikka sinulle.

Opettajankoulutuksen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Yli tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta koskevia päätöksiä tehtäessä tiedekuntien ja koulutusneuvoston on kuultava opettajankoulutuksen johtoryhmää.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä motivaatiostasi opettajankoulutuksen kehittämiseen. 

Avoinna olevat paikat: 3 varsinaista jäsentä

Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikunta

Oletko kiinnostunut kieli- ja viestintäkoulutuksen kehittämisestä? Onko sinulla kokemusta onnistuneista tai ei niin onnistuneista kieli- ja viestintäopinnoista? Tämä on paras paikka vaikuttaa yliopistomme kieli- ja viestintäopintoihin, niiden kehittämiseen ja toimivuuteen!

Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) tehtävänä on toteuttaa kieli- ja viestintäkoulutusta yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Toiseksi yksikkö toteuttaa aikuiskoulutusta ammatillisena täydennyskoulutuksena. Yksikkö koordinoi yliopiston alumnitoimintaa. Lisäksi yksikkö tukee tiedekuntia ja koulutusohjelmia koulutuksien työelämään kytkeytyvissä toiminnoissa. Osana yliopistoa täydentävien opintojen keskus edistää yliopiston perustehtävien, strategian ja tuloksellisuuden toteutumista.

Täydentävien opintojen keskuksessa yhdistyvät vahva kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen ja sen kehittämisen osaaminen sekä aikuiskoulutuksen ja projektihallinnan osaaminen. Koulutustoimikunnan opiskelijajäsen pääsee mukaan keskustelemaan kieli- ja viestintäkoulutuksen palautejärjestelmää, kurssiuudistuksia ja aikuiskoulutuksen täydennyskoulutusta koskevia asioita mm. laadun ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta sekä motivaatiostasi kieli- ja viestintäkoulutuksen kehittämiseen.

Avoinna olevat paikat: 1 varsinainen ja 1 varajäsen

Tiedekuntien johtoryhmät

Tiedekuntasi johtoryhmä on sinulle oivallinen paikka oppia ja päästä osaksi tiedekuntasi kehittämistä ja strategista johtamista. Tiedekunnan johtoryhmässä toimit opiskelijanäkökulman asiantuntijana ja pääset työskentelemään tiedekuntasi johdon lisäksi tutkimusyksiköiden johtajien kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi johtoryhmätyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

Avoinna olevat paikat:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 1 varsinainen ja 1 vara

Humanistinen tiedekunta 1 varsinainen ja 1 vara

Kasvatustieteiden tiedekunta 1 varsinainen ja 1 vara

Luonnontieteellinen tiedekunta 1 varsinainen ja 1 vara

Lääketieteellinen tiedekunta  1 varsinainen ja 1 vara

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 1 varsinainen ja 1 vara

Teknillinen tiedekunta  1 varsinainen ja 1 vara

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 1 varsinainen ja 1 vara

 

Tiedekuntahallitukset

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 2 varsinainen ja 2 vara

Humanistinen tiedekunta 2 varsinainen ja 2 vara

Kasvatustieteiden tiedekunta 2 varsinainen ja 2 vara

Luonnontieteellinen tiedekunta 3 varsinainen ja 3 vara

Lääketieteellinen tiedekunta  2 varsinainen ja 2 vara

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 1 varsinainen ja 1 vara

Teknillinen tiedekunta  3 varsinainen ja 3 vara

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 2 varsinainen ja 2 vara

 

Tiedekuntien koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntiin valitaan aina vähintään kaksi opiskelijaedustajaa, eikä näin ollen tarvitse jäädä yksin luottamustehtävän kanssa. Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 2 varsinaista ja 2 varaa

Humanistinen tiedekunta 2 varsinaista ja 2 varaa

Kasvatustieteiden tiedekunta 2 varsinaista ja 2 varaa

Luonnontieteellinen tiedekunta 2 varsinaista ja 2 varaa

Lääketieteellinen tiedekunta  2 varsinaista ja 2 varaa

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 2 varsinaista ja 2 varaa

Teknillinen tiedekunta  3 varsinaista ja 3 varaa

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 3 varsinaista ja 3 varaa

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Uutiset Henna Määttä

Jatko-opiskelijaedustajien haku jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin

Hakukuulutus

Jatko-opiskelijaedustajien haku jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin

Haemme jatko-opiskelijaedustajia jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2018. Haussa ovat seuraavat opiskelijaedustajapaikat toimikaudelle 1.1.–31.12.2018 (pl. Tutkimusneuvosto, jonka kausi 1.1.2018-31.12.2019) :

Tehtävän tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Tehtävät vaativat vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta ajaa jatko-opiskelijoiden etuja. Opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä jatko-opiskelijajaoston kanssa, mm. tuomalla yliopiston päätöselinten ajankohtaisia asioita keskusteltavaksi jaoston kokouksissa. Jatko-opiskelijajaoston tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää jatko-opiskelijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Jaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa.

Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin. Puheenjohtajaksi valittavan täytyy olla ylioppilaskunnan jäsen vuonna 2018.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 16.11. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. Voit hakea useaa paikkaa. Jos haet tohtorinkoulutustoimikuntaan, valitse oman alasi toimikunta.

Kerro hakemuksessasi, mikä on mielestäsi jatko-opiskelijajaoston rooli Oulun yliopistossa, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään ja mitä haluaisit erityisesti kehittää tohtorinkoulutuksessa, jatko-opiskelijoiden asemassa tai jatko-opiskelijajaoston toiminnassa. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa jatko-opintojasi olet.

Hakemukset käsitellään jatko-opiskelijajaoston kokouksessa 24.11. klo 14.15 alkaen Telluksen Frost Clubissa. Kokoukset ovat kaikille jatko-opiskelijoille avoimia ja myös hakijat ovat tervetulleita osallistumaan.

Lisätietoa:

Jaana Isohätälä, jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, jaana.isohatala@nulloulu.fi

Henna Määttä, ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821

http://www.oyy.fi/doctoral-students

www.facebook.com/ouludoctoralstudentssection/

www.facebook.com/groups/366950416739175/

Call for doctoral student representatives in the Doctoral Students’ Section, the University and UniOGS

The call is open for student representatives for the Doctoral Students’ Section and various administrative organs of the University and UniOGS for 2018 (NB! Research Council positions is for 1.1.2018-31.12.2019). The following positions are available:

 • 1 chair of the Doctoral Students’ Section, member in the UniOGS Management Group
 • 1 vice-chair of the Doctoral Students’ Section, vice-member in the UniOGS Management Group
 • 2 members and 1 vice-member in the UniOGS Education group
 • 1 member in the Research Council of the University (2 year term)
 • 2 members and 2 vice-members in the Health and Biosciences Doctoral Training Committee
 • 2 members and 2 vice-members in the Human Sciences Doctoral Training Committee
 • 2 members and 2 vice-members in the Technology and Natural Sciences Doctoral Training Committee
 • 2 members and 2 vice-members in the Information Technology and Electrical Engineering Doctoral Training Committee

The positions offer an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The positions demand responsibility, good interaction skills and motivation towards advocating doctoral students’ interests in University decision making. Student representatives also collaborate closely with the Doctoral Students’ Section by, for example, discussing topical issues of the administrative organs of the University in the Section’s meeting. The Doctoral Students’ Section seeks to influence the development of doctoral training and promote equal rights and well-being of doctoral students. The Section meetings are held approximately once in 1-2 months.

The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage but are not obligatory. The Student Union offers training for the task.  The chair of the Doctoral Students’ Section must be a member of the Student Union in 2018.

More information about the open positions is available on the halloped.fi-pages: https://www.halloped.fi/en/oulu/calls. Submit your application on the halloped.fi-pages latest on Nov 16th. For submitting your application, log in to the system with your University credentials. You can apply for several positions. If you are applying for a Doctoral Training Committee, choose the committee of your field of studies.

In your application, please explain in your own words what is the role of the Doctoral Students’ Section at the University of Oulu, why you should be selected for the position and what you would especially like to develop in doctoral training, the position of doctoral students and the activities of the Doctoral Students’ Section. Also mention what is your major in your studies and the stage of your doctoral studies.

The applications will be discussed in the meeting of the Doctoral Students’ Section on Nov 24th at 14:15 in Tellus Frost Club. The meetings are open for all doctoral students and applicants are also welcome to join.

More information:

Jaana Isohätälä, chair of the Doctoral Students’ Section, jaana.isohatala@nulloulu.fi

Henna Määttä, Educational Affairs Specialist of the Student Union, kopoasiantuntija@nulloyy.fi  040 525 7821

http://www.oyy.fi/doctoral-students

www.facebook.com/ouludoctoralstudentssection/

www.facebook.com/groups/366950416739175/

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Täydennyshaku Kontinkankaan Tellus-tilatyöryhmään

Hakukuulutus

Haluatko vaikuttaa millaisissa tiloissa Kontinkankaalla opiskellaan? Haluaisitko olla mukana suunnittelemassa ja viestimässä muutoksista muille opiskelijoille, ylioppilaskunnalle ja tiedekuntasi ainejärjestöille? Nyt pääset vaikuttamaan hakemalla Kontinkankaan Tellus-hankkeen työryhmän opiskelijavarajäseneksi.

Työryhmän tehtävänä on tuoda Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella toimiva Tellus Innovation Arena konsepti osaksi Kontinkankaan kampusta. Työryhmän tavoitteena on tuottaa vaihtoehtoisia konsepteja päätöksentekoa varten. Työryhmän työskentely sijoittuu lukuvuodelle 2017–2018 ja pääasiallinen suunnittelutyö tapahtuu syksyn 2017 aikana.

OYY on jo valinnut 2 varsinaista ja yhden varajäsenen Tellus-työryhmään. Nyt avatussa haussa haetaan yhtä henkilökohtaista varajäsentä.

Työryhmä tarjoaa opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa Kontinkankaan opiskelutiloihin.

Mitä tehtävässä suoriutuminen vaatii?

 1. Työryhmän kokouksiin osallistumista Ideointia ja kommunikointia
 2. Kontinkankaan opiskelijoiden kanssa
 3. Kokemusta siitä, millaista on opiskelu Kontinkankaan kampuksella
 4. Halu vaikuttaa Kontinkankaan oppimisympäristöihin
 5. Yhteistyö- ja organisointitaitoja
 6. Oma-aloitteisuutta ja tekevää asennetta
 7. Sitoutumista hankkeeseen koko prosessin ajaksi.

Toivomme kaikkien hakijoiden olevan erittäin motivoituneita ja aktiivisia työryhmäläisiä. Etusijalla tehtävään ovat Kontinkankaalla kampuksella kokonaan tai osittain opiskelevat opiskelijat. Pidämme tärkeänä, että opiskelijajäsenet pystyvät tuomaan opiskelijoiden äänen työryhmään ja pitämään tiiviisti yhteyttä tiedekunnan ainejärjestöihin ja ylioppilaskuntaan.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 31.10. mennessä osoitteessa www.halloped.fi. Hakemuksessa tulee tulla ilmi oma motivaatiostasi osallistua hankesuunnitteluun ja suunnitelma siitä, miten viestit muutoksista opiskelijoiden suuntaan. Mainitse hakemuksessasi myös mitä opiskelet ja kuinka pitkällä olet opinnoissasi sekä millaista aikaisempaa kokemusta sinulla on tehtävään.

OYY:n hallitus valitsee työryhmän opiskelijan hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja antavat:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, p. 040 525 7821
Kampuskehittämisestä vastaava hallituksen jäsen Miina-Anniina Heiskanen, miina-anniina.heiskanen@nulloyy.fi, p. 050 407 9489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uutiset Henna Määttä

OYY: Nyt on tulevaisuuteen katsovien rohkeiden investointien aika

Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2018 on hyvässä vauhdissa Oulun yliopistossa.  Oulun yliopistossa on viime vuosina eletty niukkuuden vuosia, mutta nyt tilanne näyttää jo positiivisemmalta. OYY näkee, että nyt on aika suunnata rohkeasti tulevaisuuteen ja investoida. Toivomme, että yliopiston johto tukee tässä prosessissa tiedekuntia ja niiden johtoa, jotta pystymme jatkossakin nostamaan tulostamme niin koulutuksen kuin tutkimuksen mittareilla.

OYY:n mielestä rohkeita investointeja tulisi tehdä muun muassa omaopettajatoiminnan kehittämisessä, digitaalisuuden lisäämisessä, kampuskehittämisessä sekä englanninkielisen opetuksen laadun parantamisessa.

Korkeakoulutuksen kaksiportaisuuden voimistuessa on tärkeää paitsi kehittää kandidaattivaiheen omaopettajatoimintaa, mutta laajentaa tämä opiskelijoiden opintojen sujuvuutta edistävä toiminta myös maisterivaiheeseen. OYY peräänkuuluttaa pedagogisen kehittämisen merkitystä yliopiston vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä. Tästä syystä on tärkeää tarjota tukea ja kannustusta niille henkilöille, jotka ovat valmiita lisäämään esimerkiksi digitaalisuutta omilla opintojaksoillaan. OYY:n mielestä on syytä tarttua myös International Student Barometer-kyselyn (ISB) tuloksissa ilmenneeseen tarpeeseen kehittää englanninkielisen opetuksen laatua. OYY kannustaa tekemään uusia rekrytointeja ja toisaalta tukemaan nykyisen henkilökunnan osaamisen kehittämistä. Kampuskehittämisessä tulee OYY:n mielestä huomioida erityisesti molempien kampusten yhdenvertainen kehittäminen ja tulevaisuuden käyttäjämassojen lisääntyminen.

OYY haluaa kiittää jo tässä vaiheessa talouden ja toiminnan suunnitteluprosessin läpinäkyvyydestä. Tänä vuonna erityisesti koulutuksen osalta keskustelua on käyty yliopistotason monijäsenisissä toimielimissä osallistavasti ja erilaiset näkökulmat huomioiden. Ryhmä- ja parityöt sekä toimielimissä  käydyt keskustelut ovat mahdollistaneet avointa keskustelukulttuuria sekä tukeneet kaikkien edustajien kuulluksi tulemista.

OYY haluaa kannustaa edelleen tiedekuntia jatkamaan tällä hyväksi havaitulla työskentelytavalla. Yhteisöllinen, monitieteellinen ja kansainvälisesti arvostettu yliopisto syntyy ennen kaikkea avoimella keskustelulla sekä rohkeilla tulevaisuuteen katsovilla investoinneilla.

 

Oulussa 10.10.2017

Joel Kronqvist                                                                    Aino-Kaisa Manninen
Hallituksen puheenjohtaja                                                    Pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta                                             Oulun yliopiston ylioppilaskunta

 

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi 0405257821

 

Uutiset Janne Hakkarainen

41: Hyvinvointiviikko 9.–15.10.2017 / Well-being week from 9th to 15th of October

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Hyvinvointiviikko 9.–15.10.2017 / Well-being week from 9th to 15th of October
2. Edustajistovaalit – viimeinen viikko asettua ehdolle! The Student Council Elections – the last week to run for elections!
3. Edustajiston kokoukset / Student Council Meetings
4.  Docventures-leffakerhot Tellus Business Kitchenissä viikoittain! Docventures movie club at Tellus Business Kitchen every week!
5. Hallopedinfo 11.10.2017
6. Ehdota Jäätävän hyvää opettajaa! We are a looking for a coolest teacher ever!

1. Hyvinvointiviikko 9.–15.10.2017 / Well-being week from 9th to 15th of October

OYY:n, Oulun yliopiston ja YTHS:n yhteinen hyvinvointiviikko järjestetään 9.–15.10.2017. Hyvinvointiviikon tavoitteena on tänä vuonna edistää tulevaisuuden tekijöiden, opiskelijoiden, mielen hyvinvointia ja psyykkistä terveyttä. Rohkaisemme puhumaan, puuttumaan ja tarttumaan tilanteisiin!

Ohjelmassa tänä vuonna on mm. Työn tuunaus -työpaja, Yhdenvertainen yliopisto -keskustelutilaisuus, metsäretki luontoon, maksuttomia liikuntakokeiluja sekä paljon kaikkea muuta. Katso koko viikon ohjelma OYY:n nettisivuilta tai Facebook-tapahtumasta!

Well-being week is organized from 9th to 15th of October by OYY, University of Oulu and FSHS. Well-being week gathers together events that are aim to raise awarness among students and staff on how to improve one’s wellbeing and health. Please notice that some events are held in Finnish.

See all program at OYY’s webpage or at Facebook event!

2. Edustajistovaalit – viimeinen viikko asettua ehdolle! The Student Council Elections – the last week to run for elections!

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

Tiedätkö mihin jäsenmaksusi käytetään? Kuka siitä päättää? Kuka valvoo etujasi opiskelijana? Nyt on erinomainen mahdollisuus päästä päättämään näistä asioista, sillä edustajistovaalit pidetään jälleen syksyllä 2017. Muista asettua ehdolle viimeistään 17.10.2017 klo 12.00 mennessä. Osallistu edustajistovaaleihin myös Facebookissa https://www.facebook.com/events/118963875484777/

Lisätietoja edustajistovaaleista http://www.oyy.fi/oyy/edustajisto-aanesi-ylioppilaskunnassa/edustajistovaalit/

Welcome to decide about common issues!

Do you know where your student union fee goes? Who decides about it? Now you have  a great opportunity to get to decide about this things, because the student council elections is held again during the autumn 2017. Remember to run for elections by 17.10.2017. Join the election event  in Facebook https://www.facebook.com/events/118963875484777/

For more information http://www.oyy.fi/en/oyy/the-representative-council/student-council-elections-2017/

Kysymyksiä ehdokkuudesta? 

Kysymyksiä ehdokkuudesta. OYY:n Diana ja Aino-Kaisa vastaavat kysymyksiin OYY:n Facebook-livelähetyksessä tiistaina 10.10. klo 15.00-15.30. Ensin vastaamme kysymyksiin Suomeksi ja puolessa välissä vaihdamme kielen englanniksi.

Questions for running for a candidate?

OYY’s Diana and Aino-Kaisa answers your questions on OYY’s Facebook-live Tuesday 10th of October at 15.00-15.30. First fifteen minutes we speak Finnish and after that we changed language in English.

3. Edustajiston kokoukset / Student Council Meetings

Seuraavat edustajiston kokoukset pidetään tiistaina 10.10. ja tiistaina 31.10. klo 16.30 alkaen Linnanmaalla luentosalissa L2. Edustajiston kokouksien aiheina on mm. yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten haatattelut ja valinta sekä keskustelua järjestöjen erityistoiminta-avustuksista. Kokoukset ovat avoimia kaikille OYY:n jäsenille ja ne myös streamataan nettiin.

Next Student Council Meetings are held on Tuesday 10th October and on Tuesday 31th October at lecture hall L2, on Linnanmaa Campus at 4.30 pm. Council discuss on special grants for student organisations and elects the student represtentatives for Directors’ board of Univeristy of Oulu. Meeting is held in Finnishi.

4. Docventures-leffakerhot Tellus Business Kitchenissä viikoittain! Docventures movie club at Tellus Business Kitchen every week!

OYY ja Business Kitchen yhdistivät voimansa ja Telluksen uusissa tiloissa pääset näkemään Docventures-kauden dokumentit ja keskustelemaan rennossa hengessä. Tsekkaa Facebook-event lisätietoja varten.

Syksyn loput dokumentit:

11.10. The Promise
18.10. Do Not Resist
25.10. Food Evolution
1.11. Kansakunnan olohuone

Lisätietoja:

Aleksi Hursti, hallituksen jäsen, +358504078431

OYY and Business Kitchen came together  and enabled watching and discussing Docventures documentaries at Business Kitchen Tellus’ new space.  Check out the Facebook event for our schedule.

Documents during autumn:

11.10. The Promise
18.10. Do Not Resist
25.10. Food Evolution
1.11. Kansakunnan olohuone

Additional information:

Aleksi Hursti, Member of the Executive Board, +358504078431

5. Hallopedinfo 11.10.2017

Syksyllä 2017 valitaan hallinnon opiskelijaedustajat kaikkiin yliopiston toimielimiin aina yliopistokollegiosta, tutkintolautakunnasta ja koulutusneuvostosta tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin.

Mitä nämä hallinnon opiskelijaedustajat eli hallinnon tuttavallisemmin sitten tekevät? Millaista kokemusta pitää olla? Miten haetaan, millaista kokemusta tästä saa ja millaista homma on kuormitukseltaan?

Tule kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan!

During the fall 2017 The student union chooses student representatives to different administrative organs in the University starting from the collegium, board of examinators and education council until to the faculty boards and education committees.

What does it takes to be a student representative? How can I apply?

Come to listen, ask and discuss!

6. Ehdota Jäätävän hyvää opettajaa! We are a looking for a coolest teacher ever!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) etsii Jäätävän hyvää opettajaa 2017. Jäätävän hyväksi opettajaksi voi ehdottaa millä tahansa koulutusalalla toimivaa yliopisto-opettajaa. Jäätävän hyvä opettaja on motivoitunut kehittämään omaa työtään ja hänellä on hyvät pedagogiset taidot. Tänä vuonna etsinnässä on opettaja, joka toimii myös omaopettajana.

Hän toimii tutkimuksen ja/tai opetuksen lomassa äärettömän tärkeässä roolissa sitouttaessaan opiskelijoita opintoihin ja yliopistoyhteisöön toimintaan. Tiedätkö sinä Jäätävän hyvän opettajan? Oheisella hakemuksella voit ilmiantaa hänet. Hakuaikaa on 31.12.2017 asti.

Etsinnässä on Jäätävän hyvä opettaja, joka

* on innostava ja kannustava opettaja
* on helposti lähestyttävä ja hyvä kuuntelija
* toimii opiskelijoiden lähiohjaajana opiskeluun ja opintojen sisällöllisiin kysymyksiin liittyvissä kysymyksissä
* seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä
* tarjoaa tukea ja neuvontaa opintojen solmukohdissa
* auttaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja ammatillisen identiteettinsä

Ehdokkuudesta on huomaavaista kertoa myös ehdokkaalle itselleen. Valitulle henkilölle ilmoitetaan valinnasta tammikuun aikana ja valinta julistetaan OYY:n vuosijuhlaviikolla helmikuussa. OYY on valinnut ensimmäisen Jäätävän hyvän opettajan vuonna 2016. Valinta tehdään vuosittain eri kriteerejä painottaen.

https://goo.gl/forms/cMCLYUSqn3DVNySz1

The Student Union of University of Oulu (OYY) is seeking for The Coolest Teacher Ever 2017. You can suggest a teacher from any field of study. The Coolest Teacher Ever is a person who is motivated in developing his/her work and has good pedagogical skills.

In the year 2017 we are looking for a teacher who works as a designated personal tutor teacher appointed by the faculty. The teacher gives you guidance with your studies and helps you to integrate within the university community. Do you know The Coolest Teacher Ever? You can leave the application here. The search is open until the end of year 2017.

We are looking for The Coolest Teacher Ever who

* is an enthusiastic and supportive teacher
* is approachable and a good listener
* works as a personal tutor teacher
* introduces you to your field of studies, occupational issues and important questions in working life
* gives guidance and advice
* follows student’s academic progress in studies

It is considerate to tell about the nomination also to the teacher. The chosen teacher will be informed in January and The Coolest Teacher Ever will be announced on OYY’s anniversary week in February. The Student Union has nominated first Coolest Teacher Ever in 2016. The nomination is done annually by different criteria.

https://goo.gl/forms/cMCLYUSqn3DVNySz1

Uutiset Henna Määttä

Specialist’s in Academic Affairs Henna Määttä’s speech in Audit2017-info 4.10.2017

Dear chair of the audit team, vice rector of education, dear university community,

I’m the Specialist in Academic Affairs in the student union of the University of Oulu and a student in our faculty of Education.

I would refer myself as a some sort of a quality geek. Even the master thesis me and my master thesis partner did was linked to the quality assurance. Moreover on National Bachelor’s Graduate Survey (Kandipalaute) and how the universities utilise the survey’s results to improve quality of the education.

But that’s more than enough about me and my background. I’m here as the student representative of the quality assurance project group, which has been preparing our university to the audit. I’m also here to discuss about the audit process from the students’ point of view.

In this presentation I will focus mainly on three points.

 • How do we know that the education is good quality education?
 • What are the students’ expectations?
 • Audit as a possibility

The audit might seem quite a distant procedure and the difficult terminology doesn’t really help to make it very approachable. But audit and quality in the higher education is more than the specific terms and quality jargon.

As students when we come to a University the first thing we get isn’t the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area nor the University’s quality policy. And like Touko Apajalahti already said, we don’t need to know these policies by heart.

The quality of education, the quality of the processes and the quality management and assurance are in our way of doing things.

The quality comes from our responsibilities, from the everyday life. It comes from our artic attitude.

The quality thrives from the way we introduce our strategic research focus areas for the first year students in the future factory orientation week. It drives from the way we build our quality culture: from the events such as an apple for a teacher  or when we are searching the coolest teacher ever.

The quality and continuous development are strongly linked to openness to the new things. How we open-mindedly try and experiment new practices.

The new course feedback system, mobile application Tuudo and different Universitas projects are good examples of the new experiments or of the ways we do things here at the University of Oulu. And the great thing is that these improvements are usually done not only with the students but by the students.

And as a intervieew it is important that you answer to the question from your point of view: speak about your responsibilities, about your experiences. It is very important to hear does the studying here meet the expectations you had. Are there things to improve.

Don’t worry about freezing: with the arctic attitude stop for a minute, think about the question again or ask help from a friend close to you.

We will also give a vocabulary of the most important terms and words to help you.

So the students are not only customers in our University, but an essential part of it. Like it is stated in our strategy we encourage each student to achieve his/hers full academic potential.

We have many different ways to influence the decision making at the university: we can talk directly to professors and student counsellors, we can give feedback during courses, work as student representatives in different administrative organs, be active in student organisations and take part in university’s own or nation-wide surveys about our studies.

Us as students we have responsibility to say in the quality of studies: make our ideas, complaints and thoughts visible

We have whole a lot of students that have always tried to make a difference when there has been a chance, but we have to recognise that everyone is not like them: not everyone has time or will to act as a student representative or in the different student societies..

If you can’t see the consequences of your actions or feedback, there is not much motivation to take part in the system.

We already have a new tool for that since we have made possible to everyone get ects credits from being active (working in guilds or as student representative) and then again we have also have the new electronic/ online course feedback system.

Even though we have these new tools there are always things to do we can say that we are truly closing the feedback loop: showing the concrete effects of the feedback making the feedback more meaningful.

Encourage all the students to be more active within our University community.

In the end I just want to say that the audit is a great way to look into the quality system of the university. It forces us to stop and evaluate good and bad practices. It is also important that this development does not stop when the audit is done.

The audit system has no direct impact on the functioning of the university, unless the university decides to truly work hard to resolve the problems that the audit brings to light.

I expect that the audit will translate into improvements in the real daily functions at the university.

I see this as a continuous learning process, where hopefully the way of doing things will move more and more towards student-centred approach where the students are encouraged to take an active role in the learning processes.

And this is the main reason why we need to listen to the whole academic community, including students, in everything, in every choice and change.

 

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae keskusvaalilautakuntaan!

Haluatko olla tekemässä OYY:n edustajistovaaleja vuonna 2017? Lähde mukaan keskusvaalilautakuntaan.  OYY:n edustajisto täydentää kaudelle 2017 varapuheenjohtajan, kaksi keskusvaalilautakunnan jäsentä ja yhden varajäsenen edustajiston kokouksessa 5/2017, joka pidetään tiistaina 10.10. klo 16.30 Linnanmaalla salissa L2.

Edellytämme ehdokkailta sitoutumista syksyn kokousaikatauluunja. Ehdokkaaksi voi asettua ylioppilaskunnan jäsen. Kuitenkin niin, että ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä vaalirenkaan ja vaaliliiton vaaliasiamiehet ovat esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnan jäseninä tai varajäseninä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 10.10. klo 12 mennessä osoitteeseen paasihteeri@nulloyy.fi. Kirjoita otsikkoriville “Hakemus keskusvaalilautakuntaan”.

Alustava aikataulu syksyn kokouksille:

17.10. klo 11.45-14
24.10. klo 14-16
31.10. klo 16
7.11. klo 16
30.11. klo 17 kiitoskaronkka

Tehtävästä saa ylioppilaskuntatodistuksen, ja tehtävästä on mahdollisuus hakea 1-3 opintopistettä.

Lisätietoja: ylioppilaskunnan pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri(a)oyy.fi, p. 040 523 1822

Uutiset Janne Hakkarainen

40: Edustajistovaalit 1.-7.11.2017 / The Student Council Elections 1.-7.11.2017

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Edustajistovaalit 1.-7.11.2017 / The Student Council Elections 1.-7.11.2017
2: Edustajistovaalit: kysymyksiä ehdokkaille / Student Council Elections: questions for candidates
3. OYY:n toimiston aukiolojat / OYY’s office hours
4. Hyvinvointiviikko 9.–15.10.2017 / Well-being week from 9th to 15th of October
5. Ota käyttöön YTHS:n e-lasku
6. Hallopedinfo 11.10.2017 / Student representative info 11.10.2017
7. Ylioppilaskameroiden kuvailta / Photo Night by Oulun ylioppilaskamerat
8. Kanelbullens dag 4.10. / Cinnamon Buns day 4.10.
9. Avanto Accelerator business idea program starts on October 31st – apply now!
10. Ideation Workshop
11. Kickstart Idea Competition
12. Ilmaisia Uranosteen koulutuksia
13. Opiskelija, vastaa joukkoliikennekyselyyn!
14. Menestyksen anatomia -seminaari
15. Yhteistyökumppanimme tiedottavat / Our sponsors announce:

1. Edustajistovaalit 1.-7.11.2017 / The Student Council Elections 1.-7.11.2017

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

Tiedätkö mihin jäsenmaksusi käytetään? Kuka siitä päättää? Kuka valvoo etujasi opiskelijana? Nyt on erinomainen mahdollisuus päästä päättämään näistä asioista, sillä edustajistovaalit pidetään jälleen syksyllä 2017. Osallistu edustajistovaaleihin myös Facebookissa https://www.facebook.com/events/118963875484777/  

Lisätietoja edustajistovaaleista http://www.oyy.fi/oyy/edustajisto-aanesi-ylioppilaskunnassa/edustajistovaalit/

Welcome to decide about common issues!

Do you know where your student union fee goes? Who decides about it? Now you have  a great opportunity to get to decide about this things, because the student council elections is held again during the autumn 2017. Join the election event  in Facebook https://www.facebook.com/events/118963875484777/

For more information http://www.oyy.fi/en/oyy/the-representative-council/student-council-elections-2017/

2: Edustajistovaalit: kysymyksiä ehdokkaille / Student Council Elections: questions for candidates

Mitä sinä haluaisit kysyä edustajistovaaliehdokkailta? Kerro omat kysymyksesi, ja hyödynnämme niitä edustajistovaalien vaalipaneelissa ja -koneessa! https://goo.gl/forms/sPi9CJQbjrVebkmK2

What would you like to ask the candidates running for the Student Council? Tell your own questions and we will use them in the candidate panel and the voting advice application! https://goo.gl/forms/sPi9CJQbjrVebkmK2

3. OYY:n toimiston aukiolojat / OYY’s office hours

OYY:n toimisto on auki 2.10. alkaen maanantaista torstaihin klo 10–14. Perjantaisin toimisto on suljettu. Jäsenyyteen ja jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös sähköpostilla toimisto@nulloyy.fi.

OYY’s office is open from Monday to Thursday 10 am –2 pm from the beginning of October. On Fridays the office is closed. You can also contact toimisto@nulloyy.fi concerning membership and student benefit issues.

4. Hyvinvointiviikko 9.–15.10.2017 / Well-being week from 9th to 15th of October

OYY:n, Oulun yliopiston ja YTHS:n yhteinen hyvinvointiviikko järjestetään 9.–15.10.2017. Hyvinvointiviikon tavoitteena on tänä vuonna edistää tulevaisuuden tekijöiden, opiskelijoiden, mielen hyvinvointia ja psyykkistä terveyttä. Rohkaisemme puhumaan, puuttumaan ja tarttumaan tilanteisiin!

Ohjelmassa tänä vuonna on mm. Työn tuunaus -työpaja, Yhdenvertainen yliopisto -keskustelutilaisuus, metsäretki luontoon, maksuttomia liikuntakokeiluja sekä paljon kaikkea muuta. Katso koko viikon ohjelma OYY:n nettisivuilta tai Facebook-tapahtumasta!

Wellbeing week is organized from 9th to 15th of October by OYY, University of Oulu and FSHS. Wellbeing week gathers together events that are aim to raise awarness among students and staff on how to improve one’s wellbeing and health. Please notice that some events are held in Finnish.

See all program at OYY’s webpage or at Facebook event!

5. Ota käyttöön YTHS:n e-lasku

YTHS:n laskut saa nyt paperilaskua ekologisempana ja edullisempana e-laskuna. Katso videolta e-laskun hyödyt ja ota palvelu käyttöön omassa verkkopankissasi.

6. Hallopedinfo 11.10.2017 / Student representative info 11.10.2017

Syksyllä 2017 valitaan hallinnon opiskelijaedustajat kaikkiin yliopiston toimielimiin aina yliopistokollegiosta, tutkintolautakunnasta ja koulutusneuvostosta tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin.

Mitä nämä hallinnon opiskelijaedustajat eli hallinnon tuttavallisemmin sitten tekevät? Millaista kokemusta pitää olla? Miten haetaan, millaista kokemusta tästä saa ja millaista homma on kuormitukseltaan?

Tule kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan!

During the fall 2017 The student union chooses student representatives to different administrative organs in the University starting from the collegium, board of examinators and education council until to the faculty boards and education committees.

What does it takes to be a student representative? How can I apply?

Come to listen, ask and discuss!

7. Ylioppilaskameroiden kuvailta / Photo Night by Oulun ylioppilaskamerat 

Oulun yokamerat järjestää syksyn ensimmäinen kuvaillan ensi torstaina ja olisimme kiitollisia, jos tätä kautta mailitse saisimme tietoa tapahtumasta kulkemaan mahdollisimman monelle opiskelijalle!

Oulun ylioppilaskamerat ry järjestää syksyn ensimmäisen kuvaillan torstaina 5.10. Telluksen Frost Clubilla klo 18. Illan ohjelmassa vapaata hengailua, kuvien katselua, muihin kuvaajiin tutustumista ja mitä ikinä keksitäänkään paikan päällä! Tuo siis mukaan itsesi lisäksi valitsemasi sarja (noin kymmenen kuvaa) kuvia tai omaa kuvauskalustoasi, joiden pohjalta voidaan viritellä keskustelua ja vaihtaa kokemuksia. Kuvat voivat olla printtejä tai digitaalisessa muodossa.

Tervetuloa!

Oulun ylioppilaskamerat ry arranges this autumn’s first Photo Night on Thursday October 5th at TellUs Frost Club at 18pm. The event is mostly hanging out with fellow photographers, getting to know each other, viewing photos and everything else related to photography! So come along and bring a series of your own photos (around 10 photos) or a piece of your gear to showcase and discuss about. Photos can be digital or prints.

8. Kanelbullens dag 4.10. / Cinnamon Buns day 4.10. 

Piristäisikö pulla päivääsi? Ihastuttava Kanelbullens dag eli korvapuustipäivä on nimittäin pian taas täällä! Keskiviikkona 4. lokakuuta Oulun Seudun Pohjola-Nordenin Nuoret (OSPNN) juhlii muiden Pohjola-Nordenin nuorisoliiton paikallisjärjestöjen tavoin tätä Ruotsista peräisin olevaa juhlapäivää. OSPNN tarjoaa ilmaisia korvapuusteja yliopistolla humanistisen tiedekunnan ala-aulassa kello 11 alkaen. Tule siis herkuttelemaan pullalla ja kuulemaan lisää järjestömme toiminnasta ja pohjoismaisista mahdollisuuksista.

Lisätietoa tapahtumasta ja ohjeet kilpailuun, josta voit voittaa Kånken-repun täynnä pullaa, löytyät Facebookista: https://www.facebook.com/events/1847131588935989/. Tervetuloa juhlimaan kanssamme tätä herkullista juhlapäivää!

Would something sweet with your coffee or tea cheer you up? Then come and join Oulun seudun Pohjola-Nordenin nuoret (OSPNN) on 4th of October to enjoy Kanelbullens dag. Just like other local groups of Youth League of the Finnish Norden Association, we are celebrating Swedish origin Kanelbullens dag and offer cinnamon rolls at the lobby of the faculty of humanities from 11 am onwards. We are happy to share information about our organization and work while you can enjoy your free cinnamon roll. There is also possibility to enter a contest to win Kånken -back-bag full of sweet buns! OSPNN welcomes everyone to join us for this tasty day and hopes to see many familiar and new faces at our stand!

9. Avanto Accelerator business idea program starts on October 31st – apply now!

Are you looking for ways to develop your business idea and get practical experience while still studying? Business Kitchen is launching a new pathway to becoming an entrepreneur at the University of Oulu.

The Avanto Accelerator program helps students turn ideas into business. Now you can choose from two pathways. One is participating in the fast-paced 8-week accelerator program in which we coach several teams in workshops and introduce you to entrepreneurs who can later help you on your journey. The other is a tailored pathway to entrepreneurship, where you receive one-on-one coaching in the schedule that suits you.

More information can be found on our webpage: http://www.avantoaccelerator.com. You can apply to both the accelerator program for all teams and the personalized program here:http://bit.ly/applyavanto17.

In addition to Avanto, you can join one or many of the Business Kitchen events below.

10. Ideation Workshop

Join our ideation workshop organized by Avanto Accelerator during which we will help you develop the skills you need to come up with new business ideas that you can get started with.https://www.facebook.com/events/172450296663850

11. Kickstart Idea Competition

A competition to encourage students to share and improve their business ideas. Learn more here: https://www.kickstartoulu.fi/

Opiskelija, ota vastaan 72 tunnin liikennehaaste!

72 tunnin liikennehaaste saapuu Ouluun! Poikkitieteellinen haaste toteutetaan viikolla 45 ja sen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja liikkumisen ja maankäytön kehittämiseen Oulun seudulla. Toteuttajina ovat Oulun kaupunki, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Ramboll. Mukaan mahtuu 40 opiskelijaa ja ilmoittautuminen on käynnissä syyskuun ajan! Lue lisää  http://projektit.ramboll.fi/liikennehaaste2017/index.html

12. Ilmaisia Uranosteen koulutuksia

Oulussa toimivan Uranosteen syyskausi on täydessä vauhdissa. Lokakuun aiheisiin lukeutuvat mm. piilotyöpaikkojen metsästys, LinkedIn ja henkilöbrändäys, unen ja palautumisen merkitys sekä tietokirjailija Outi Häggin teemapäivä ”Uramuutokset ja siirtymävaiheet”. Kuukauden kahdessa webinaarissa käsitellään paineensietokykyä ja työnhaun strategiaa.

Ilmoittautuminen lokakuun tilaisuuksiin alkaa Uranosteen nettisivuilla tiistaina 3.10. klo 10.00.

URANOSTEEN LOKAKUUN 2017 KOULUTUKSET

11.10. Uramuutokset ja siirtymävaiheet
12.10. Uni ja palautuminen
17.10. Webinaari: Paineensietokyky ja resilienssi
18.10. Kylmät soitot ja avoimet hakemukset
18.10. Valmistautuminen haastatteluun
19.10. Henkilöbrändäys somessa
19.10. LinkedInin tehokäyttö
31.10. Webinaari: Työnhaun strategia

Kaikki palvelut ovat osallistujille maksuttomia.

Koko syksyn tarjonta, lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.uranoste.fi

13. Opiskelija, vastaa joukkoliikennekyselyyn!

Kysely Linnanmaan suunnan joukkoliikenteen kehittämisestä on nyt käynnissä, vastaa osoitteessa http://bit.ly/joukkoliikenne_opiskelijat ja vaikuta Oulun tulevaisuuden joukkoliikenteeseen! Kysely on avoinna 15.10. saakka.

14. Menestyksen anatomia -seminaari 

Fingersoft ja Oulun Nuorkauppakamari kutsuvat sinut Menestyksen anatomia -seminaariin ja Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailun aluepalkitsemistilaisuuteen.

Oletko menestyksestä kiinnostunut tulevaisuuden tekijä, yrittäjä, työelämän vaikuttaja tai korkeakouluopiskelija? Tämä tilaisuus on juuri sinua varten!

Tilaisuus alkaa klo 15 tervetulosanoilla ja Fingersoftin menestystarinalla, jonka jälkeen jatketaan menestyjäpaneelilla, johon osallistuu Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailun Pohjois-Suomen finalisteja. Ohjelmassa on luvassa lisäksi workshop – työskentelyä yhdessä finalistien kanssa ja päivä huipentuu Pohjois-Suomen Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailun top 3 -ehdokkaiden palkitsemiseen. Lue lisää: https://www.facebook.com/events/344246392668751/

15. Yhteistyökumppanimme tiedottavat / Our sponsors announce:

Onko oma koti tulevaisuuden haaveissasi?

Tervetuloa ensiasunnon ostajille suunnattuun maksuttomaan asuntoiltaamme Säästöpankin konttorille (Kirkkokatu 10, Rotuaari) 17.10. klo 18-20.

Rahoituspäällikkö Piia Simola Säästöpankki Optiasta kertoo ASP-säästämisestä, lainan koroista ja luototusasteesta. Yrittäjä Hannu Hietala Sp-Kodista käy läpi Oulun alueen asuntomarkkinoita ja miten ensiasuntoon pääsee kiinni.

Tarjoamme maistuvan iltapalan.

Ilmoittaudu 10.10. mennessä https://www.lyyti.in/optia17102017

Olemme varanneet iltaan osallistuneille pienen lahjan.

Tilaisuuteen osallistuminen ei velvoita Säästöpankin asiakkuutta.

Paikkoja on rajoitettu määrä.

Tervetuloa hyödylliseen tilaisuuteen, ilmoita mukaan myös ystäväsi!

Page 2 of 212