Kategoria: Rekrytointi

Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Hae ylioppilaskuntaan järjestö- ja hallintosihteeriksi!

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

JÄRJESTÖ- JA HALLINTOSIHTEERIÄ

Vakituiseen työsuhteeseen 27.5.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Pohjapalkka on 1783,25 euroa kuukaudessa. Lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Toimi on kokopäiväinen, työaika on 37,5 tuntia viikossa. Työsuhteeseen sovelletaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta.

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Järjestö- ja hallintosihteerin toimi on loistava tilaisuus päästä kehittämään nuorekasta organisaatiotamme. Järjestö- ja hallintosihteerin tehtävänä on mm. järjestötoiminnan suunnittelu ja koordinointi, sekä järjestöyhteistyö. Lisäksi tehtäviin kuuluvat järjestöjen neuvonta ja koulutus, järjestöviestintä, ylioppilaskunnan kulttuuritoiminnan koordinointi sekä sidosryhmäyhteistyö. Järjestö- ja hallintosihteeri vastaa myös ylioppilaskunnan tapahtumien, kuten vuosijuhlien ja lukukauden avajaistapahtuman järjestämisestä.

Järjestö- ja hallintosihteeri vastaa pääsihteerin alaisuudessa osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta. Työ sisältää käytännön järjestelyjä ja monipuolisia kokoussihteerin tehtäviä, sekä itsenäistä valmistelutyötä.

Edellytämme sinulta perehtyneisyyttä järjestötoimintaan ja yhdistyslakiin, järjestöhallinnon kokemusta ja osaamista, hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, erinomaisia sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja sekä paineensieto- ja organisointikykyä. Lisäksi järjestö- ja hallintosihteerin on oltava sitoutunut, aloitteellinen, sekä vastuuntuntoinen. Perehtyneisyys ylioppilaskunnan toimintaan ja akateemiset opinnot katsotaan hakijalle eduksi.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään torstaina 16.5.2013 klo 14.00, otsikkoriville maininta ”järjestö- ja hallintosihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 21.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Ilari Nisula, p. 0405231822, paasihteeri@nulloyy.fi
Järjestö- ja hallintosihteeri Joni Vatjus-Anttila, p. 040 525 5562, jhs@nulloyy.fi
Hallituksen puheenjohtaja Valle Uimonen, p 0405231821, hpj@nulloyy.fi

Rekrytointi, Uutiset Juuli Juntura

Haku kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun lukuvuodelle 2013–2014

”Tänä vuonna KENKKUun etsitään monitieteistä osaamista, kuten kasvatus-, maatalous- ja metsä sekä taloustieteitä opiskelevia opiskelijoita. Myös kehitysyhteisyöhankehallinnon tuntemista ja kiinnostusta tiedottamiseen arvostetaan. Tärkeintä kuitenkin on sitoutuminen antoisaan tehtävään, yhteistyötaidot, innostuneisuus ja ideointikyky. Guru ei tarvitse olla, mutta valituilta jäseniltä edellytetään jonkin verran kokemusta kehitysyhteistyöasioista.”

(HOX! Huomatkaa tiukka hakuaika, hakemukset pyydetään lähettämään 1.5 loppuun menneessä!)

Suomen ylioppilaskuntien SYL:n hallitus muodostaa uuden KENKKUn nykyisen KENKKUn toimikauden päättyessä elokuun lopussa. Ylioppilaskuntia on pyydetty tekemään esitykset valittavista henkilöistä. Valittavan KENKKUn toimikausi on syyskuusta elokuun loppuun.

Mikä kenkku?
KENKKUn tehtävänä on toimia SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyökysymyksissä ja hallinnoida hankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. SYL:n käynnissä olevat kehitysyhteistyöhankkeet ovat yhteisöryhmähanke Mongoliassa, luonnonkatastrofien haittavaikutuksia ennaltaehkäisevä hanke Guatemalassa, lasten luku- ja kirjoitustaidon parantamishanke Mosambikissa sekä valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikkohanke Suomessa. KENKKUn jäsen pääsee myös viestimään SYL:n kehitysyhteistyöstä ylioppilaskuntiin, tutustumaan Suomen kehityspolitiikkaan ja kansalaisjärjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön. Lisätietoa SYL:n kehitysyhteistyöstä löytyy myös osoitteesta: http://kehitysyhteistyo.syl.fi.

Mitä Kenkkulaiset tekee?
KENKKUssa on yhteensä 15 jäsentä eri ylioppilaskunnista, joista noin puolet on edelliseltä vuodelta jatkavia jäseniä. KENKKU kokoontuu kerran kuussa Helsingissä yleensä maanantaisin tai perjantaisin. Kokousten välissä asioita valmistellaan sähköpostitse. Kokouksia ei ole kesällä. KENKKUn tehtäviin kuuluvat hankehallinnossa avustaminen, kuten raportointi ja hankkeiden seuranta. Tarkempi työnkuvien esittely löytyy liitteenä olevasta dokumentista. KENKKU:n jäsenten matkakulut kokouksiin korvataan.

Mitä Kenkussa tarvitaan?
Tänä vuonna etsimme KENKKUun monitieteistä osaamista, kuten kasvatus-, maatalous- ja metsä sekä taloustieteitä opiskelevia opiskelijoita. Myös kehitysyhteisyöhankehallinnon tuntemista ja kiinnostusta tiedottamiseen arvostetaan. Tärkeintä kuitenkin on sitoutuminen ajoittaan aikaa vievään, mutta antoisaan tehtävään, sekä yhteistyötaidot, innostuneisuus ja ideointikyky. Hakijan tulee sitoutua osallistumaan aktiivisesti KENKKUn toimintaan niin kokouksissa kuin kokousten ulkopuolella tehtävään työhön, kuten SYL:n toiminnasta kertoviin ylioppilaskuntavierailuihin. Hakijan tulee sitoutua myös KENKKUssa toimimiseen etänä mahdollisen ulkomaanvaihdon, harjoittelun tai työn estäessä häntä osallistumasta jokaiseen kokoukseen.

Lisätietoja tehtäväkuvasta löytyy lisäksi seuraavista liitteistä

Hakeminen
Hakemuksessa on kerrottava mahdollisista ulkomaanmatkoista.  Hakijaa pyydetään kuvailemaan hakemuksessaan omaa osaamistaan ja motivaatiota suhteessa edellä mainittuihin tekijöihin ja kertomaan, miten hän pyrkisi kehittämään oman ylioppilaskuntansa tietämystä SYL:n kehitysyhteistyöasioista sekä kertomaan maaryhmä- ja tehtävätoive. Hakijan tulee ymmärtää sujuvasti suomea. Osalla KENKKUun valittavista opiskelijoista on oltava sujuva espanjankielen taito Guatemalan hankkeen takia.

Pyydämme kiinnostuneita lähettämään vapaamuotoinen hakemus ja halutessa CV osoitteeseen kv(@)oyy.fi 1.5 menneessä.

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

OYY etsii opiskelijoita häirintäyhdyshenkilöiksi!

Häirintäyhdyshenkilö toimii opiskelijoiden, ylioppilaskunnan ja yliopiston yhdyssiteenä ja ottaa vastaan yhteydenottoja opiskelijoihin kohdistuneista tasa-arvoloukkauksista, häirintätapauksista ja epäsopivasta käytöksestä.

Tehtävä ei ole kovin kuormittava, viime vuosina yhteydenottoja on tullut melko harvoin. Tehtävä on kuitenkin tärkeä sillä kiusaaminen, asiattomat, syrjivät ja loukkaavat puheet, viestit ja sähköpostit eivät kuulu yliopistolle ja ylioppilaskuntaan, niin kuin eivät muillekaan opiskelu- tai työpaikoille. On kaikkien opiskelijoiden oikeus että kaikki häirintään viittaavat tapaukset selvitetään.

Häirintäyhdyshenkilö saa tehtävään perehdytyksen OYY:n toimesta, hän voi myös osallistua Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) tarjoamaan häirintäyhdyshenkilökoulutukseen, joka järjestetään 18.4. Tehtävässään henkilö saa jatkuvaa tukea OYY:n työntekijöiltä. Häirintäyhdyshenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Häirintäyhdyshenkilöillä ei ole määrättyä toimikautta.

Mikäli sinua kiinnostaa toimi häirintäyhdyshenkilönä ilmaise kiinnostuksesi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus OYY:n sosiaalipoliittiselle sihteerille osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi, tiistaihin 2.4. klo 14.00 mennessä!Lisätietoja häirintäyhdyshenkilötoiminnasta antaa OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri Laura Kantomaa soposihteeri@nulloyy.fi 040 526 5821

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Hae YTHS:n terveyspalveluyksikköön opiskelijajäseneksi!

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan Oulun YTHS:n toimintaan terveyspalveluyksikön
johtokunnan jäsenenä!

Johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön
muutoksia sekä terveyspalveluyksikössä tehtävää yhteisöterveystyötä ja terveyden
edistämistoimintaa. Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvuien toimipisteiden
vähentämisen ja lisäyksen sekä muut sellaiset asiat, jotka vaikuttavat olellisesti
terveypalveluyksikön toimintaan. Johtokunta tekee yhteistyötä yksikön toimipiiriin kuuluvien
yliopistojen ja ylioppilaskuntien, alueen julkisen terveydenhuollon ja muiden opiskelijan
terveydenhuoltoon liittyvien tahojen kanssa.

Nyt valittavan opiskelijaedustajan toimikausi tulee kestämään vuoden 2013 loppuun saakka.

Terveyspalveluyksikön johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4-6 muuta
jäsentä. Johtokunnassa on edustus ylioppilaskunnista, säätiön henkilöstöstä, yliopistoista ja
julkisesta terveydenhuollosta.

Johtokunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Saat toimeen kunnollisen perhdytyksen, ei siis
huolta vaikka YTHS:n terveyspalveluyksikön toiminta ei ole sinulle täysin tuttua. Vertaistukea saat
myös muilta opiskelijajäseniltä.

Mikäli haluat olla vaikuttamassa opiskelijoiden terveydenhuoltoon Oulussa, lähetä vapaamuotoinen
hakemus osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi perjantaihin 22.3. klo 10:00 mennessä.

Lisätietoja koskien YTHS:n johtokunnan toimintaa: Sosiaalipoliittinen sihteeri Laura Kantomaa
(soposihteeri@nulloyy.fi)

Lisätietoja hakemismenettelyistä: Järjestö- ja hallintosihteeri Joni Vatjus-Anttila (jhs@nulloyy.fi)

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Hae opiskelijajäseneksi yliopiston kirjaston ohjausryhmään!

Nyt on mahtava mahdollisuus päästä vaikuttamaan yliopiston kirjaston toimintaan!

OYY hakee opiskelijajäsentä sekä varajäsentä yliopiston kirjaston ohjausryhmään. Ohjausryhmä tukee kirjaston johtamista ja kehittämistä, osallistuu kirjaston toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä edustaa kirjaston asiakaskuntaa.

Ohjausryhmä myös vahvistaa asiakasnäkökulmaa kirjaston strategisissa valinnoissa. Lisäksi ohjausryhmä hakee toimintalinjauksia tuleviin haasteisiin kuten tiedelähtöisen koulutuksen materiaalien hankinta. Ohjausryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Mikäli haluat olla vaikuttamassa yliopiston kirjaston toiminnan kehittämiseen, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi keskiviikkoon 27.3. klo 14:00 mennessä.

Lisätietoja koskien ohjausryhmän toimintaa: Koulutuspoliittinen sihteeri Juho Karjalainen (juho.karjalainen@nulloyy.fi)

Lisätietoja hakemismenettelyistä: Järjestö- ja hallintosihteeri Joni Vatjus-Anttila (joni.vatjus-anttila@nulloyy.fi)

Rekrytointi, Uutiset Juuli Juntura

OYY etsii joukkoonsa taitavaa englannin kielen kääntäjäharjoittelijaa (2kk, 30h/vko)

Yksi erittäin tärkeä osa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) nettisivuprojektista on vielä tekemättä, nimittäin sivuston kääntäminen englanniksi!

OYY haluaa, että sivusto on sekä jäsenlähtöinen että ammattimaisella otteella käännetty. Siksi etsimme nyt työntekijäperheeseemme taitavaa, nuorekasta ja mukavaa englannin kielen kääntäjäharjoittelijaa yliopistomme opiskelijoiden joukosta. Harjoittelun työaika on 30 tuntia per viikko ja kesto kaksi kuukautta. Harjoittelijan toivotaan aloittavan mahdollisimman pian.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on Pohjois-Suomen suurin nuorisojärjestö. OYY työllistää viisi vakituisessa toimessa olevaa asiantuntijasihteeriä, pääsihteerin, kanslistin, Oulun ylioppilaslehti Ylkkärin päätoimittajan ja toimitusapulaisen. Ylioppilaskunnan kaltaisen työympäristön joustavuutta, mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, inspiroivaa työympäristöä ja meininkiä on vaikea löytää muualta. Opintojen suorittaminen työn ohessa on täysin mahdollista ja kannustammekin oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Kääntäjäharjoittelijan tehtävät

Harjoittelijan päätehtävänä on kääntää ylioppilaskunnan uusien nettisivujen pysyvä sisältö englanniksi. Lisäksi tehtäviin kuuluu muiden asiakirjojen tai tekstien kääntäminen sekä muut mahdolliset kääntämiseen ja englanninkieliseen viestintään liittyvät tehtävät ylioppilaskunnan sisällä. Harjoittelija tulee työskentelemään ensisijaisesti OYY:n kansainvälisen sektorin ja viestinnän kanssa.

Hakukriteerit

Edellytykset

 • erinomainen englannin kielen taito
 • selkeä kirjoitustyyli englanniksi
 • kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja osaa työskennellä tiimissä
 • hakijalle on myönnetty yliopiston harjoittelutuki

Eduksi

 • kokemus kääntämistyöstä (suomi-englanti-suomi)
 • kokemus nettisivujen sisällön tuottamisesta ja/tai päivittämisestä
 • kokemus opiskelijajärjestötyöstä

Lisäksi hakijoita pyydetään tekemään ennakkoon käännösnäyte. Käännettävä teksti löytyy sivun alaosasta löytyvästä liitteestä ja se lähetetään yhdessä hakemuksen kanssa.

Haku

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV englanniksi sekä ennakkotehtävä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi to 21.3.13 klo 15:00 menneessä. Liitteiden toivotaan olevan pdf-muodossa. Kerrothan hakemuksessasi milloin voit aloittaa.

Haastatteluun valituille ilmoitetaan puhelimitse viikon 12 loppuun menneessä. Haastattelut ovat todennäköisesti heti viikon 13 alkuun.

Palkka

Kuukausipalkka on 907,20e/kk. (30h/vko, laskettu Kelan palkansaajan työssäoloehdon täyttävästä vähimmäispalkasta).

Lisätietoja

Henni Saarela, kansainvälisten asioiden sihteeri (harjoittelun ensisijainen yhteyshenkilö).
kvsihteeri@nulloyy.fi, 040 861 0868.

Ilari Nisula, pääsihteeri (palkka- ja työntekijäasiat).
paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822.

Ennakkotehtävä:

 

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Koulutusneuvoston opiskelijajäsenten paikat avoinna

Oulun yliopiston ylioppilaskunta etsii aktiivista opiskelijajäsentä ja varajäsentä Oulun yliopiston koulutusneuvostoon. Koulutusneuvostoa täydennetään eroamisten vuoksi, ja nyt haetaan siis yhtä varsinaista ja yhtä varaopiskelijajäsentä tämän kuluvan kauden loppuun asti. Kausi päättyy 31.12.2013.

Koulutusneuvosto tukee yliopiston hallitusta ja rehtoria opetuksen edistämisessä sekä päättää koulutusrehtorin johdolla monista koulutuspolitiikkaan liittyvistä yliopistotason toimenpiteistä. Lisäksi koulutusneuvostolla on keskeinen rooli yliopiston opetuksen kehittämisessä sekä koulutuksen laadun arvioinnissa. Koulutusneuvosto toimii hallituksen tukena koulutuksen strategisena asiantuntijaelimenä.

Neuvoston jäsenet nimeää rehtori ja heidän tulee edustaa alansa asiantuntemusta sekä mahdollisimman monipuolisesti yliopistossa edustettuna olevia tieteen- ja koulutusaloja. Opiskelijajäseneltä edellytetään rohkeutta ja halukkuutta vaikuttamiseen sekä valmiutta perehtyä ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin suuntauksiin.

Koulutusneuvostoon haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja soveltuva ansioluettelo 06.02.2013 klo 15:00 mennessä osoitteeseen jhs@nulloyy.fi .

Päätöksen rehtorille esitettävästä opiskelijajäsenestä ja varajäsenestä tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja koulutusneuvoston toiminnasta: Juho Karjalainen, koposihteeri@nulloyy.fi
Lisätietoja hakuprosessista: Joni Vatjus-Anttila, jhs@nulloyy.fi

Rekrytointi, Uutiset Juuli Juntura

Students wanted! Hae kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämisen työryhmään!

Kitisyttääkö tai kutkuttaako kielten opetus? Onko sinulla kenties ideoita yliopistomme kieli- ja viestintäkoulutuksen kehittämiselle? Nyt on mahdollisuus tehdä asialle jotain ja vaikuttaa opintojen tarjontaan, saatavuuten, lukujärjestyksiin ja laatuun.

Kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämisen työryhmään kaivataan nyt PERÄTI KAHTA opiskelijajäsentä ja heille kahta varajäsentä. KVK:n opetuksen kehittämisen työryhmässä eli KVK/OKTR-lyhennehirviössä johto, opettajat ja opiskelijajäsenet työskentelevät yhdessä kehittääksen ja parantaakseen kielten opetusta yliopistolla. Muutaman tunnin pituisia kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Kyseessä ei siis ole mitään raastavaa maratonkokoustelua.

Kielikeskus syntyi uudestaan Kieli- ja viestintäkoulutuksen muodossa vähän aikaa sitten. Sen myötä ovat koittaneet uudet ajat, uudet ympäristöt ja uudet työskentelykuviot. Ne vaativat uudenlaista yhteistyötä yliopiston, tiedekuntien, KVK:n ja opiskelijoiden välillä. Tässä OPISKELIJOITA HALUTAAN KUULLA… joten EI OLE MITÄÄN SYYTÄ OLLA HILJAA .

… EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI! Opiskelijajäsenenä saat otetta työelämään: kokoustelukokemusta, tuntumaa kehittämistyöhön ja opetustarjonnan laatimiseen sekä näköalan alati kehittyvään yliopisto-organisaatioomme ja henkilökuntaan. Kermana kakun päällä tulee vielä hyvä mieli, tieto siitä että ajaa opiskelijoiden asiaa (nykyisiä ja tulevia) ja oiva CV-merkintä!

Hakemustulvaa setviessämme kiinnitämme huomioita seuraaviin asioihin (in no particular order):
– suoritetut kieli- ja viestintäopinnot
– motivaatio ja sitoutuneisuus osallistumaan kokouksiin
– opiskelijajäsenet opiskelevat eri tiedekunnisssa
– mitä hakija toisi työryhmän työskentelyyn
– vuorovaikutustaidot
– aiempi kokemus työryhmätyöskentelystä

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 6.2.2013 klo 15.00 menneessä. Ilmaise halusi sekä varsinaisena että varajäsenenä olemisen suhteen.

Lisätietoja: Henni Saaarela, kvsihteeri@nulloyy.fi, 040 861 0868.

Rekrytointi, Uutiset Viestintäsihteeri

Hae ympäristöjaoston puheenjohtajaksi!

YMPÄRISTÖJAOSTON PUHEENJOHTAJAHAKU ON AUKI!

Innostutko yhdessä tehtävistä projekteista? Haluatko vaikuttaa ympäristöasioihin?

Ympäristöjaoston toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ympäristöasioista ja vaikuttaa siihen, että ympäristöasiat otetaan paremmin huomioon ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Oulussa. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, bileitä, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä kouluttaa tarvittaessa ainejärjestöjen ympäristövastaavia.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, ympäristöasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2013. Ympäristöjaostossa pääsee vaikuttamaan yliopiston kierrätysjärjestelmien toimivuuteen tai halutessaan saa sanottua sanansa vaikkapa kaupungin tai maakunnan ympäristölinjauksiin.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja Ympäristöjaostosta ja jaostojen toiminnasta löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 6.2.2013 klo 15:00 mennessä.  Otsikkoriville maininta: ”ympäristöjaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Ilari Nisula (paasihteeri@nulloyy.fi),
ympäristöjaoston puheenjohtaja 2012 Toni Mäntyoja (tonimant@nullpaju.oulu.fi)

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Jaostot etsivät puheenjohtajia!

1. YMPÄRISTÖJAOSTON PUHEENJOHTAJAHAKU ON KÄYNNISSÄ

Ympäristöjaoston toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ympäristöasioista ja vaikuttaa siihen, että ympäristöasiat otetaan paremmin huomioon ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Oulussa. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, bileitä, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä kouluttaa tarvittaessa ainejärjestöjen ympäristövastaavia.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, ympäristöasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2013. Ympäristöjaostossa pääsee vaikuttamaan yliopiston kierrätysjärjestelmien toimivuuteen tai halutessaan saa sanottua sanansa vaikkapa kaupungin tai maakunnan ympäristölinjauksiin.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja Ympäristöjaostosta ja jaostojen toiminnasta löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 21.1.2013 klo 14.00 mennessä.  Otsikkoriville maininta: ”ympäristöjaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Ilari Nisula (paasihteeri@nulloyy.fi),
ympäristöjaoston puheenjohtaja 2012 Toni Mäntyoja (tonimant@nullpaju.oulu.fi)

2. KULTTUURIJAOSTON PUHEENJOHTAJAHAKU KÄYNNISSÄ

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan Kulttuurijaostossa voi osallistua monenlaiseen vapaa-ajan toimintaan ja akateemiseen opiskelijakulttuuriin. Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia nauttia kulttuurin antimista ja toteuttaa itseään kulttuurikentällä. Jaoston tehtävänä on palvella kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, kulttuuriasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2013.

Puheenjohtaja toimii osana jaostoa, jonka tehtäviin kuuluu ideoida ja toteuttaa erilaista opiskelijakulttuuriin liittyvää toimintaa Oulun yliopiston opiskelijoille. Lisäksi Kulttuurijaosto toimii yhteistyössä Oulun kaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja Kulttuurijaostosta ja jaostojen toiminnasta yleisesti löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 21.1.2013 klo 14.00 mennessä. Otsikkoriville maininta ”kulttuurijaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Ilari Nisula (paasihteeri@nulloyy.fi)
Kulttuurijaoston puheenjohtaja 2012 Iina Luosujärvi (iinaluos(a)paju.oulu.fi).

3. KV-JAOSTON PUHEENJOHTAJAN HAKU ON KÄYNNISSÄ

Ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden jaoston tehtäviin kuuluu lisätä opiskelijoiden tietämystä kansainvälisistä asioista ja vaikuttaa siihen, että kansainväliset asiat sekä kansainväliset opiskelijat otetaan paremmin huomioon ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Oulussa. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, bileitä, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä kouluttaa tarvittaessa ainejärjestöjen kansainvälisten asioiden vastaavia.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, kv-asioista kiinnostunuttta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2013 johtamaan kansainvälisten asioiden jaoston toimintaa.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja Kv-jaostosta ja jaostojen toiminnasta yleisesti löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan 21.01.2013 klo 14.00 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi Otsikkoriville maininta ”KV-jaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Ilari Nisula (paasihteeri@nulloyy.fi) tai
KV-jaoston puheenjohtaja 2012 Tiina Takalokastari (tiinatak@nullpaju.oulu.fi)

Odotamme hakemuksianne!

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Taloustieteiden tai tekniikan opiskelija, hae hallinnon opiskelijaedustajaksi!

Etsimme teknillisen ja taloustieteiden tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin uusia opiskelijavarajäseniä. Molemmissa tiedekunnissa on auki yksi opiskelijavarajäsenen paikka. Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. päättää tiedekunnan talouden ja toiminnan yleisistä perusteista sekä valvoa tiedekunnan toiminnan laatua. Haku päättyy 18.1.2013.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten täydennysvaalimenettely

Keskusvaalilautakunta (KVL) on kokouksessaan 1/2013 päättänyt avata haun teknillisen ja taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostojen opiskelijavarajäsenen paikan täyttämiseksi. Täydentämisessä noudatetaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 29 §, jonka mukaan KVL julistaa varajäsenen paikan auki ja tiedekuntaneuvoston jäljelle jäävät opiskelijajäsenet täydentävät kokoonpanoaan KVL:n puheenjohtajan johtamassa kokouksessa.

Avoinna olevat paikat

Teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, opiskelijavarajäsen (1)

Taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, opiskelijavarajäsen (1)

Ehdokkaaksi asettuminen

Hakuaika teknillisen ja taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäseneksi alkaa 11.1.2013

Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen luottamustoimen vaaleihin, on jätettävä yksi (1) ehdokasilmoitus KVL:n vahvistamalla lomakkeella.
Ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä ehdokkaan henkilötiedot ja tiedekunta. Yksi henkilö voi ilmoittautua luottamustoimeen ehdolle vain joko varsinaiseksi opiskelijajäseneksi tai varajäseneksi.
Vaaliasiakirjoja saa ylioppilaskunnan kansliasta ja ylioppilaskunnan kotisivuilta.

 

Vaaliasiakirjojen jättäminen

Ehdokasilmoitus on palautettava ylioppilaskunnan kansliaan viimeistään 18.1.2013 klo 12:00 mennessä. Myös postitse saapuva ehdokasilmoitus on oltava perillä määräaikaan mennessä.

Kanslian käyntiosoite: Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.krs, 90570 Oulu
Kanslian postiosoite: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, PL 250, 90014 Oulun yliopisto

 

Lisätietoja: Joni Vatjus-Anttila, jhs@nulloyy.fi, 040 525 5562

Rekrytointi, Uutiset Juuli Juntura

OYY hakee opiskelijaedustajaa Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on asiantuntijajäsen Pohjois-Suomeen alueelliseessa Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO). Etsimme sinne nyt uutta varsinaista jäsentä edustamaan opiskelijoiden näkökulmaa.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri väestöryhmien välillä. Se koostuu valtakunnallisesta neuvottelukunnasta ja seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta eri puolilla Suomea. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuu muodostavat yhteisen Pohjois-Suomen neuvottelukunnan, jossa on jäseniä maahanmuuttajajärjestöistä, kunnista, työmarkkinajärjestöistä, maakunnan liitosta, kolmannen sektorin organisaatioista ja aluehallintoviranomaisista. Vuonna 2011 nimetyn neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä ETNO:jen tehtäviä on edistää hyviä etnisiä suhteita, etnistä yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä eri toimijoiden monipuolista vuorovaikutusta ja yhteistyötä maahanmuuttopolitiikan eri osa-alueilla, toimia asiantuntijaelimenä maahanmuuttopolitiikan ja etnisen yhdenvertaisuuden eri osa-alueiden kehittämisessä, edistää maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumismahdollisuuksia ja järjestötoimintaa, ja tiedottaa maahanmuuttopolitiikasta, etnisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja etnisestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimavarana sekä tehdä niitä tunnetuksi.

ETNO kokoustaa 3-6 kertaa vuodessa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Työtä koordinoivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Yleistä tietoa ETNOn valtakunnallisesta ja paikallisesta työstä löytyy sisäasiainministeriön sivuilta. ETNO ei käsittele yksittäisiä tapauksia tai ratko yksittäisten ihmisten/ryhmien tapauksia, vaan osallistuu laajempaan keskusteluun.

ETNO:ssa maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustajia tulee olla vähintään puolet jäsenistä. ETNO toimii suomeksi, joten suomenkielen taito on tarpeellinen. Myös sukupuolijakauma otetaan huomioon.

Tehtävä antaa opiskelijajäsenelle mahdollisuuksia kehittää omia kommunikointi-, vaikuttamis- ja verkostointitaitoja ja olla mukana Suomen maahanmuuttopolitiikkaan ja etnisiin suhteisiin liittyvässä keskustelussa ja vaikuttamisessa.

OYY:n edustajan odotetaan tuovan ETNO:n työssä esille opiskelijoiden näkökulmaa, erityisesti ulkomaisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden asemaa sekä muita Oulun yliopiston opiskelijoidelle tärkeitä etnisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Edellytykset tehtävään

 • OYYn jäsen
 • sujuva suomenkieli
 • maahanmuuttajataustainen tai etniseen vähemmistöön kuuluva
 • kokemusta ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja maahanmuuttajien tilanteesta

Katsotaan eduksi

 • aikaisempi kokemus työryhmätyöskentelystä
 • mahdollisuus sitoutua tehtävään pidemmäksi aikaa menneillä olevalla kaudella.

Hakeminen


Toimita vapaamuotoinen hakemus ja CV osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 21.01.13 klo 16:00 menneessä. Ilmoita hakemuksessasi kuinka pitkään pystyt sitoutumaan tehtävään.

Lisätietoja

Tapani Lintula soposihteeri(a)oyy.fi. 040 526 5821

Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Puolipäiväisen koulutuspoliittisen sihteerin sijaisen paikka auki!

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
on 12 300 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

Koulutuspoliittisen sihteerin opintovapaan sijaista

Määräaikaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen 14.1.2013-31.7.2013 väliselle ajalle tai sopimuksen mukaan. Toimessa on kolmen kuukauden koeaika. Pohjapalkka on 933,33 € euroa kuukaudessa. Lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Toimi on puolipäiväinen, työaika 20h/viikossa.

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Koulutuspoliittisen sihteerin tehtävänä on mm. toimia koulutuspoliittisten asioiden asiantuntijana, vastata ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen linjan valmistelusta, laatia lausuntoja ja kannanottoja, osallistua eri projektien toteuttamiseen sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ voi sisältää mm. työryhmätyöskentelyä sidosryhmien piirissä. Lisäksi tehtäväkenttään voi sisältyä muita koulutuspolitiikkaan liittyviä tehtäviä ylioppilaskunnan muiden työntekijöiden kanssa sovittavan työnjaon mukaisesti.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä aidosti tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta akateemisia opintoja sekä yliopiston hallinnon, ajankohtaisen koulutuspolitiikan ja opetuksen kehittämisen tuntemusta. Koulutuspoliittisella sihteerillä on oltava erinomainen suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä sekä ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsomme ylioppilaskuntakokemuksen sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan.

Koulutuspoliittisen sihteerin on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään torstaina 10.1.2013 klo 15.00, otsikkoriville maininta ”Koulutuspoliittinen sihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 3.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Ilari Nisula, ilari.nisula@nulloyy.fi, 0405231822
Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@nulloyy.fi, 040 525 7821 (lomalla 20.12.- 1.1.2013)

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnassa sosiaalipoliittisen sihteerin opintovapaan sijainen haussa

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

on 12 300 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

Sosiaalipoliittisen sihteerin opintovapaan sijaista

Määräaikaiseen työsuhteeseen 21.1.2013-30.6.2013 väliselle ajalle tai sopimuksen mukaan. Toimessa on kahden kuukauden koeaika. Pohjapalkka on 1750 euroa kuukaudessa. Lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Toimi on kokopäiväinen. Työajat kuitenkin joustavat ja ovat sovittavissa.

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Sosiaalipoliittisen sihteerin tehtävänä on mm. toimia sosiaalipoliittisten asioiden asiantuntijana, vastata ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen linjan valmistelusta, laatia lausuntoja ja kannanottoja, osallistua eri projektien toteuttamiseen sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ keskittyy erityisesti opintososiaalisten asioiden kuten toimeentulon, terveydenhuollon, asumisen, opiskeluympäristön ja hyvinvoinnin pariin.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä aidosti tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta akateemisia opintoja, yliopiston hallinnon ja ajankohtaisen sosiaalipolitiikan tuntemusta. Sosiaalipoliittisella sihteerillä on oltava erinomainen suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä sekä ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsomme ylioppilaskuntakokemuksen sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan

Sosiaalipoliittisen sihteerin on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 10.1.2013 klo 15.00, otsikkoriville maininta ”Sosiaalipoliittinen sihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 3.

Lisätietoja: 

Sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula, tapani.lintula@nulloyy.fi, 0405265821
Pääsihteeri Ilari Nisula, ilari.nisula@nulloyy.fi, 0405231822

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Taloustieteiden opiskelija, hae hallinnon opiskelijaedustajaksi!

Haemme taloustieteiden tiedekuntaan uutta opiskelijavarajäsentä. Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. päättää tiedekunnan talouden ja toiminnan yleisistä perusteista sekä valvoa tiedekunnan toiminnan laatua. Haku päättyy 2.1.2013.

Taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydennysvaali

Keskusvaalilautakunta (KVL) on kokouksessaan 5/2012 päättänyt avata haun taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäsenen paikan täyttämiseksi. Täydentämisessä noudatetaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallintovaalijohtosäännön 29 §, jonka mukaan KVL julistaa varajäsenen paikan auki ja tiedekuntaneuvoston jäljelle jäävät opiskelijajäsenet täydentävät kokoonpanoaan KVL:n puheenjohtajan johtamassa kokouksessa.

Avoinna olevat paikat

Taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto, opiskelijavarajäsen (1)

Kausi päättyy 31.12.2013.

Ehdokkaaksi asettuminen

Hakuaika taloustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäseneksi alkaa 11.12.2012.

Henkilön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen luottamustoimen vaaleihin, on jätettävä yksi (1) ehdokasilmoitus KVL:n vahvistamalla lomakkeella.
Ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä ehdokkaan henkilötiedot ja tiedekunta. Yksi henkilö voi ilmoittautua luottamustoimeen ehdolle vain joko varsinaiseksi opiskelijajäseneksi tai varajäseneksi.
Vaaliasiakirjoja saa ylioppilaskunnan kansliasta ja ylioppilaskunnan internetsivuilta: .

Vaaliasiakirjojen jättäminen

Ehdokasilmoitus on palautettava ylioppilaskunnan kansliaan viimeistään 2.1.2013 klo 12:00 mennessä. Myös postitse saapuva ehdokasilmoitus on oltava perillä määräaikaan mennessä.

Kanslian käyntiosoite: Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Kanslian postiosoite: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, PL 250, 90014 Oulun yliopisto

Oulussa 5.12.2012

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätietoja: Annakaisa Tikkinen, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Page 7 of 8« First...45678