Kategoria: Uutiset

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja auki!

Hakukuulutus

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita opiskelijaedustajia yliopistokollegioon, tutkintolautakuntaan, opettajankoulutuksen johtoryhmään sekä tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Haku kaikkiin paikkoihin on avattu 10.1.2017 ja haut päättyvät 31.1.2017. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2017.

Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi Kirjaudu oikeasta yläkulmasta (HAKA-kirjautuminen).

Täydennyshaku yliopistokollegion varajäseneksi

Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä 10 edustaa professoreita, 7 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 7 opiskelijoita. Yliopistokollegion muut kuin opiskelijajäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yliopistokollegion tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta; 2) valita yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen; 3) vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti; sekä 9) nimetä toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella 10 §:n 4 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten valinta.

Kerro hakemuksessani, miksi tehtävä kiinnostaa sinua. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet.

Avoinna on 1 varajäsenen paikka.

Täydennyshaku tutkintolautakunnan varsinaiseksi ja varajäseneksi

Rehtori nimeää tutkintolautakunnan opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla professori. Muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija (yliopistolaki 27 §)

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi hallinto- ja järjestökokemus sekä kiinnostuksestasi ja motivaatiostasi tehtävää kohtaan. Aiempi hallinto- tai järjestökokemus katsotaan eduksi. Toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina.

Avoinna olevat paikat: 1 varsinainen ja 1 varajäsen

Täydennyshaku opettajankoulutuksen johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi

Opettajankoulutuksen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Yli tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta koskevia päätöksiä tehtäessä tiedekuntien ja koulutusneuvoston on kuultava opettajankoulutuksen johtoryhmää.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda johtyrhmän työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Valinnassa huomioidaan eri opettajankoulutusalojen edustavuus.

Avoinna on 1 varsinaisen jäsenen paikka

Täydennyshaut tiedekuntien koulutustoimikuntien varajäseniksi

Tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaani nimeää muut jäsenet. Dekaani nimeää ylioppilaskunnan esityksestä vähintään kaksi opiskelijajäsentä, joiden toimikauden pituus on enimmillään kaksi kalenterivuotta kerrallaan.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Valinnassa huomioidaan tiedekunnan koulutusohjelmien mahdollisimman kattava edustavuus.

Avoinna olevat paikat:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen
Arkkitehtuurin tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen
Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Lisäksi jo edellisenä vuonna avatut:

Täydennyshaku varajäseneksi tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan

Täydennyshaku varajäseneksi kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikuntaan

Täydennyshaku koulutusneuvostoon 

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä kopoasiantuntija@nulloyy.fi

 

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijavarajäseneksi Oulun yliopiston opintotukilautakuntaan

Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. opintojen edistymisen seuranta sekä antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta. Opintotukilautakunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa keskiviikkoisin klo 8.15. Yliopisto maksaa opintotukilautakunnan jäsenille kokouspalkkion samoin perustein kuin yliopiston muissa hallintoelimissä oleville opiskelijoille.

Kerro hakemuksessani, miksi tehtävä kiinnostaa sinua. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet.

Hakuaika: 10.1.-31.1.2017
Toimikausi: 2.2.-31.12.2017

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Hae nyt osoitteessa halloped.fi!

Uutiset Janne Hakkarainen

Hyypiö Oulun ylioppilaslehden päätoimittajaksi

Oulun ylioppilaslehden uudeksi päätoimittajaksi on valittu Anni Hyypiö. Päätöksen teki Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto kokouksessaan 11.1.2017. Hyypiö valittiin tehtävään yksimielisesti.

Anni Hyypiö on valmistunut Oulun yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 2014. Hän on työskennellyt aikaisemmin Oulun ylioppilaslehden toimitusapulaisena. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Kalevassa, Koillissanomissa ja Kansan Tahdossa.

“Anni vakuutti meidät monipuolisella osaamisellaan ja näkemyksellään, miten Oulun ylioppilaslehteä voi kehittää”, kertoo ylioppilaskunnan rekrytointiryhmän puheenjohtajana toiminut Nico Numminen. Rekrytointityöryhmä valmisteli päätoimittajan valintaa ja teki yksimielisen pohjaesityksen edustajistolle.

Edellinen päätoimittaja Minna Koivunen luotsasi lehteä alkuvuodesta 2015 tähän hetkeen saakka. Vuodenvaihteesta alkaen Oulun ylioppilaslehti on ollut digitaalinen julkaisu, joka ilmestyy osoitteessa www.oulunylioppilaslehti.fi. Lehden viimeinen paperiversio ilmestyi viime vuonna.

“Olen kiitollinen luottamuksen osoituksesta! Lähden innolla tulevaan vuoteen. Tärkeintä on, että Oulun ylioppilaslehdestä tulee entistä näkyvämpi ja tärkeämpi opiskelijoille. Tavoitteena on, että Oulun yliopistoa koskevat uutiset voi lukea ensimmäisenä Oulun ylioppilaslehdestä”, kertoo vastavalittu päätoimittaja Hyypiö.

Lisätietoja:

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
040 568 9426, paasihteeri@nulloyy.fi

Joel Kronqvist
hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
0405155797, joel.kronqvist@nulloyy.fi

Anni Hyypiö
päätoimittaja, Oulun ylioppilaslehti
0408377612

Uutiset Juuli Juntura

Ylioppilaskunta kouluttaa järjestötoimijoita Aktiiviklubilla 23.–24.1.

Oletko mukana järjestötoiminnassa tänä vuonna? Tervetuloa OYY:n Aktiiviklubille! OYY kouluttaa järjestötoimijoita Aktiiviklubilla 23. ja 24.1. klo 16 alkaen. Voit halutessasi ilmoittautua useampaan koulutukseen. Ilmoittaudu koulutuksiin täältä. Koulutusten aikataulut ja tarkemmat kuvaukset alla. Lisätietoa saat OYY:n kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Junturalta (kvjaasiantuntija(at)oyy.fi).

Maanantai 23.1.


klo 16.00 Tapahtuman järjestäminen (Sali PR101)
Miten tehdään onnistunut tapahtuma? Mitä kaikkea tapahtumien järjestämisessä tulee ottaa huomioon? Miten tapahtuma budjetoidaan? Koulutuksessa saat vinkkejä tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

klo 16.00 Avaimet sopoon (PR126A)
Mitä sosiaalipolitiikka oikein on ja mitä järjestön sopovastaava tekee? Mitä sopon on hyvä tietää opiskelukyvystä ja hyvinvoinnista? Miten pysyä kärryillä ajankohtaisista sopoasioista? Koulutuksessa keskitytään sopon perusteisiin sekä paikallisesti ja valtakunnallisesti ajankohtaisiin asioihin sotesopasta opintotukimuutoksiin.

klo 16.00 Työelämä- ja alumnitoiminta (PR126B)
Mitä työelämä- ja alumnisuhteet tarkoittavat ja miten niitä järjestöissä voidaan kehittää? Koulutuksessa saat konkreettisia vinkkejä työelämätapahtuman järjestämiseen. Koulutuksen vetävät yliopiston alumnikoordinaattori Karoliina Kekki sekä Oulun yliopiston alumni Anni Hyypiö.

klo 17.30 Tauko keskusaulan vihreillä naulakoilla
Evästä tarjolla!

klo 18.00 Yritysyhteistyön alkeet (PR126A)
Kuinka yhteistyökumppaneita ja sponsoreita hankitaan? Miten kehittää järjestön yrityssuhteita? Koulutuksen käytyäsi tiedät, miksi järjestösi kannattaa tehdä yritysyhteistyötä.

klo 18.00 Valovoimaisempaa viestintää! (L9)
Mitä viestintä on? Kuinka saada kävijöitä ainejärjestön tapahtumiin? Koulutuksessa käydään läpi yhdistyksen viestintää, viestinnän välineitä ja tapoja ja pohditaan, miten sitä voidaan kehittää. Keskustelemme eri järjestöjen hyvistä käytännöistä.

klo 18.00 Training for student guilds (PR126B)
Training for student guilds in English. What are the basics of good administration in an association? What kind of services does OYY provide for student guilds?

Tiistai 24.1.

klo 16.00 Kansainvälisyyden perusteet (PR126A)
Miten kansainvälistyminen vaikuttaa yliopistoon, opiskelijoihin ja opiskelijajärjestöihin? Mikä on kv-vastaavan tehtävä ainejärjestössä? Koulutuksessa kuulet ajankohtaisia asioita kansainvälisyyteen liittyen ja saat vinkkejä, kuinka tuoda kansainvälisyys osaksi järjestösi toimintaa.

klo 16.00 Puheenjohtajat & sihteerit yhdistysten moottoreina (PR101)
Mitä käytännössä tarkoittaa hyvä hallinto järjestöissä? Mitkä ovat järjestön tärkeät asiakirjat, entä mitä tulee ottaa huomioon kokoustekniikassa? Mitä hyvä yhdistyksen puheenjohtaja tekee, mitä ei tee? Puheenjohtajan asema ja vastuut. Käymme ensin läpi hallintoa puheenjohtajien ja sihteerien kanssa porukalla ja jatkamme sitten puheenjohtajien kesken.

Klo 17.30 Tauko keskusaulan vihreillä naulakoilla
Evästä tarjolla!

klo 18.00 Taloushallinnon ABC (L9)
Mitä on hyvä kirjanpito? Mitä tilinpäätös pitää sisällään ja kuinka se tehdään? Kuinka teen veroilmoituksen? Miten teen budjetin ja miten sen toteutumista seurataan? Koulutuksessa opit käytännön esimerkein taloushallinnon perusteet.

klo 18.00 Kopon työkalupakki (PR126A)
Mitä koulutuspolitiikka on ja mitä kopovastaavan toimenkuvaan kuuluu? Kuinka opiskelijoiden oikeusturvaa ja vaikutusmahdollisuuksia edistetään? Mitä ajankohtaista koulutuspolitiikassa on meneillään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti? Kuinka pysyä kärryillä ajankohtaisista asioista? Koulutuksessa pureudutaan koulutuspolitiikan ytimeen turhasta jargonista riisuttuna keskustellen ja esimerkkitapauksia ratkoen.

 

Uutiset Janne Hakkarainen

2: Edustajisto koolla 11.1., the Student Council assembles 11.1.

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Edustajisto kokoontuu keskiviikkona 11.1. / The Student Council assembles on 11.1.
2. Hae YTHS:n terveystyöryhmään!
3. Internship opportunities at ERRIN
4. Opintotukihakemusten käsittely siirtynyt Kelaan
5. Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelan hoidettavaksi / Basic social assistance applications will now on handled in Kela
6. Hae mukaan Elämäntaitokurssille verkossa
7. CGI:n Future Talent -tapahtuma 27.1.2017

1. Edustajisto kokoontuu keskiviikkona 11.1. / The Student Council assembles on 11.1.

Vuoden ensimmäinen edustajiston kokous pidetään 11.1. klo 17 TA105:ssa, Linnanmaan kampuksella. Edustajisto valitsee uuden päätoimittajan Oulun ylioppilaslehdelle, käsittelee OYY:n kunnallispoliittista ohjelmaa sekä täydentää OYY:n edustajia PSOAS:n valtuuskuntaan ja keskusvaalilautakuntaan. Voit tulla seuraamaan kokousta paikan päälle tai katsoa sitä netistä.

The first OYY’s Student Council’s meeting of year 2017  will take place on 11th of January at lecture hall TA105, on Linnanmaa Campus. Council will recruit next Editor-in-Chief for Student Magazine, discuss on OYY’s municipal policy paper and recruit members for PSOAS council and Central Election Committee. Meeting is held in Finnish

2. Hae YTHS:n terveystyöryhmään!

Oletko kiinnostunut terveyden edistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon tapahtumiksi? Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä hakee nyt kahta opiskelijajäsentä vuodelle 2017. Haku päättyy 13.1.2017. Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-ythsn-terveystyoryhmaan-vuodeksi-2017/

Unfortunately, this cooperation group of FSHS is working in finnish.

3. Internship opportunities at ERRIN

We are pleased to announce that we are looking for two interns specialising in organisation and communication for the first half of 2017 and possibly longer. The positions are open to all graduates who have an excellent command of both spoken and written English and have a good knowledge of one other European language. For more information on the candidate profile and tasks to be delivered, as well as the conditions of internship, please have a look: www.errin.eu/content/two-internship-opportunities-errin. Please note that all applications must be submitted by 13th January 2017 at the latest to communication@nullerrin.eu.

4. Opintotukihakemusten käsittely siirtynyt Kelaan

Oulun yliopiston opiskelijoiden opintotuen ratkaisutoiminta siirtyi Kelaan 1.1.2017. Opiskelijoiden tulee jatkossa asioida Kelan kanssa kaikissa opintotukiasioissa lukuun ottamatta opintotuen edistymisen seurantaan tai opintotuen enimmäisajan pidennykseen liittyviä kysymyksiä, joista vastaa edelleen yliopiston opintotukilautakunta. Opintotuen palvelupiste opiskelijakeskuksessa lopettaa toimintansa tammikuussa ja palvelua saa jatkossa puhelimitse (029 448 9100 ma-pe 8-15)  ja sähköpostilla (opintotuki@nulloulu.fi). Muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä tai yhteydenottoa Kelaan tai yliopistoon. Lue lisää Kelan sivuilta.

Student financial aid of the students at the University of Oulu are handling in Kela after 1st of January 2017.

5. Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelan hoidettavaksi

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Jos olet saanut vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Tuen taso tai myöntämisperusteet eivät ole muuttuneet. Kunta myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jotka molemmat edellyttävät harkintaa. Toimeentulotukea voi saada, jos tulot eivät riitä välttämättömiin menoihin, kuten asumiseen ja ruokaan. Lisätietoja: www.kela.fi/toimeentulotuki

Basic social assistance applications will now on handled in Kela

Basic social assistance may be available to individuals and families whose income and assets do not cover their essential daily expenses. More information: www.kela.fi/web/en/social-assistance

6. Hae mukaan Elämäntaitokurssille verkossa

Pohditko, miten jaksaa paremmin opinnoissa ja arjessa? Entä millaista on omannäköinen elämä ja itselle hyvä arki? Ryhmämuotoisella elämäntaitokurssilla käsitellään arjen- ja elämänhallintaan sekä itsetuntemukseen liittyviä kysymyksiä. Voit jakaa kokemuksia ja saada vinkkejä omaan arkeesi toisilta ryhmäläisiltä nimettömästi. Kurssi järjestetään 13.2. – 7.4.2017 ja on tarkoitettu kaikille 18 – 35 -vuotiaille opiskelijoille. Lisätietoa ryhmästä sekä hakulomake- ja ohjeet: www.nyyti.fi/opiskelijoille/ryhmat/elamantaitokurssi-verkossa/

Unfortunately, this course of life skills is held only in Finnish. .

7. CGI:n Future Talent -tapahtuma 27.1.2017

CGI järjestää mm. teknillisen ja kaupallisen alan sekä palvelumuotoilun opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatun Future Talent -rekrytointitapahtuman perjantaina 27.1.2017 Finlandia-talolla, Helsingissä.

Tapahtumassa pääsee kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, osallistumaan erilaisiin workshopeihin sekä verkostoitumaan rekrytoivien esimiesten kanssa! Tapahtumassa tarkoituksena onkin rekrytoida jopa 50 uutta harjoittelijaa uuteen trainee-ohjelmaan speed-meeting hengessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki tapahtumaan löytyvät osoitteesta: https://www.cgi.fi/future-talent

Katso myös avoimet Trainee-paikat & lisätietoja Trainee-ohjelmasta.

Uutiset Janne Hakkarainen

Vuonna 2017 jaettavat akateemiset kunniamerkit

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) pyytää piirissään toimivilta opiskelijajärjestöiltä ja muilta tahoilta esityksiä OYY:n akateemisten kunniamerkkien saajiksi 29.1.2017 mennessä.

Esityksessään järjestön on käytettävä lomaketta, joka löytyy OYY:n järjestöportaalin ”Avustushaut ja kyselyt” -kohdasta (www.oyy.fi/jp). Esityslomakkeen kohdat ”Esitetään kunniamerkin saajaksi” ja ”Esittäjäyhteisö ja edustajan yhteystiedot” on ehdottomasti täytettävä. Esityksen perusteisiin merkitään mahdollisimman tarkasti kunniamerkin saajaksi esitetyn luottamustoimet ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja muissa mahdollisissa organisaatioissa sekä ylioppilaskunnan, järjestöjen tai muiden vastaavien hyväksi tehty työ.

Merkkien saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Esitykset on toimitettava ylioppilaskunnan järjestöportaalin kautta viimeistään 29.1.2016.

Aiemmat kunniamerkkien saajat löytyvät ylioppilaskunnan internetsivuilta. Merkkiä ei myönnetä ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jäsenille tai varajäsenelle tai toimessa olevalle sihteeristön jäsenelle. OYY:n hallitus jakaa kunniamerkit ylioppilaskunnan juhlasäännön perusteella kunniatyöryhmän esityksestä. OYY:n juhlasääntö löytyy OYY:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Viestintäasiantuntija Janne Hakkarainen, viestintaasiantuntija@nulloyy.fi, 0400 381 321

Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunta hakee opiskelijoita tilamuutoksia valmistelevien työryhmien jäseniksi

Haluatko vaikuttaa millaisiin tiloihin tiedekuntasi muuttaa ja tuoda ideat julki kaikkien opiskelijoiden puolesta? Oletko sinä valmis sitoutumaan suunnitteluun ja viestimään toiminnasta muille opiskelijoille, ylioppilaskunnalle ja tiedekuntasi ainejärjestöille? Nyt pääset vaikuttamaan hakemalla tilatyöryhmien opiskelijajäseneksi!

Kasvatustieteiden tiedekunnan ja humanistisen tiedekunnan tilat ovat suuren muutoksen edessä Oulun ammattikorkeakoulun muuton myötä. Opiskelijat ovat suurin yksittäinen käyttäjäryhmä yliopiston tiloille ja siksi opiskelijoiden panos myös tilojen kehittämisessä on erittäin tärkeä.

Haemmekin nyt aktiivisia ja tila-asioista kiinnostuneita opiskelijoita seuraaviin työryhmiin:

Kasvatustieteiden tiedekunnan tilatyöryhmä: 1 opiskelijajäsen ja 1 varajäsen
Humanistisen tiedekunnan tilatyöryhmä: 1 opiskelijajäsen ja 1 varajäsen
Opetustilojen tilasuunnitteluryhmä: 1 opiskelijajäsen ja 1 varajäsen

Tilatyöryhmät tarjoavat opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa. Mitä tehtävä vaatii?

  • Tilatyöryhmän kokouksiin osallistumista
  • Mahdollisten ideointitapahtumien järjestämistä
  • Kokemusta siitä, millaista on opiskelu tiedekunnassa
  • Halu vaikuttaa siihen miten ja millaisissa tiloissa opetus tulevaisuudessa toteutetaan
  • Yhteistyö- ja organisointitaitoja
  • Oma-aloitteisuutta, tekevää asennetta ja ulospäinsuuntautuneisuutta
  • Sitoutumista koko prosessin ajaksi.

Emme odota aiempaa kokemusta tai osaamista tilahankkeiden suunnittelusta, mutta toivomme kaikkien hakijoiden olevan erittäin motivoituneita ja aktiivisia työryhmäläisiä. Pidämme tärkeänä, että opiskelijajäsenet pystyvät tuomaan koko tiedekunnan opiskelijoiden äänen tilatyöryhmään ja pitämään tiiviisti yhteyttä ainejärjestöihin ja ylioppilaskuntaan.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona 9.1.2017 klo 23.59 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hakemukset(a)oyy.fi. Otsikoksi “Hakemus, työryhmän nimi”. Kerro hakemuksessasi, mihin työryhmään haet, omasta motivaatiostasi osallistua tilahankkeiden suunnitteluun ja siitä, miten viestisit työn etenemisestä muille opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle. Mainitse hakemuksessasi myös mitä opiskelet ja kuinka pitkällä olet opinnoissasi sekä millaista aikaisempaa kokemusta sinulla on.

Ylioppilaskunnan hallitus valitsee työryhmien opiskelijajäsenet tammikuussa 2017.

Lisätietoja antaa ylioppilaskunnnan hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila hpj@nulloyy.fi, 040 523 1821

Uutiset Juuli Juntura

Hae Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlavastaavaksi!

Haluatko oppia lisää projektinjohtamisesta ja tapahtumanjärjestämisestä? Hae Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlavastaavaksi! Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee vuosijuhlavastaavaa vuodelle 2017 järjestämään OYY:n Annos 57 -vuosijuhlaa. Tänä vuonna ylioppilaskunta viettää vuosijuhlaa akateemisena pöytäjuhlana 25.2.2017.

Vuosijuhlavastaavan tehtäviin kuuluu vuosijuhlien monipuoliset järjestelytehtävät. Vuosijuhlavastaavalta edellytetään organisointitaitoja, aktiivisuutta ja kokemusta akateemisista vuosijuhlista. Lisäksi eduksi katsotaan aiempi kokemus tapahtumien järjestämisestä. Vuosijuhlavastaavan tehtävä on urakkaluonteinen ja siitä maksetaan 600 euron palkkio.

Hakuaika päättyy 9.1.2017 klo 23.59. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteeseen hakemukset(at)oyy.fi. Valinta tehdään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Uutiset Janne Hakkarainen

Hakuaikaa jatkettu: Haemme OYY:lle yritysyhteistyökoordinaattoria!

OYY:n yritysyhteistyökoordinaattorina saat ainutlaatuisen tilaisuuden näyttää kyntesi tuloksellisena myyjänä ja koordinaattorina. Yritysyhteistyökoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu ylioppilaskunnan yhteistyösopimusten neuvotteleminen, suhdetoiminnan kehittäminen sekä taloudellisen ja aineellisen tuen hankkiminen ylioppilaskunnan tapahtumiin ja toimintaan.  Koordinaattorin tehtävänä on myös parantaa ylioppilaskunnan opiskelijoiden näkyvyyttä työnantajasektorilla.

Yritysyhteistyökoordinaattoriksi valittavalta henkilöltä odotamme kokemusta suhdetoiminnasta ja myyntityöstä, myynti- ja markkinointihenkisyyttä, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä oma-aloitteisuutta. Lisäksi eduksi katsomme aiemman menestyksen myyntityössä ja sopimusjuridiikan osaamisen sekä hyvän kontaktiverkoston.

Tarjoamme toistaiseksi voimassaolevan tai työntekijän niin halutessa määräaikaisen työsuhteen opintoihin sovitettavalla työajalla, kannustavan palkkauksen (300e/kk + 20 prosentin provisio), kallisarvoista kokemusta sekä hyödyllisiä suhdeverkostoja tulevaisuuden varalle sekä loistavan työyhteisön. Työsuhteen alussa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Haku päättyy maanantaina 23. tammikuuta klo 23.59. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää otsikolla ”Yritysyhteistyökoordinaattori” sähköpostitse osoitteeseen hakemukset at oyy.fi.

Lisätietoja voi kysyä OYY:n hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvistilta (joel.kronqvist@nulloyy.fi, 040 523 1821) tai pääsihteeri Aino-Kaisa Manniselta (paasihteeri@nulloyy.fi, 040 568 9426)

Edit: Hakuaikaa on jatkettu 12.1. maanantaihin 23. tammikuuta asti. Aiempaan hakuaikaan 9.1. mennessä tulleet hakemukset otetaan huomioon käsittelyssä.

 

Uutiset Janne Hakkarainen

Haku jatkuu: hae keskusvaalilautakuntaan vuodelle 2017!

Haluatko olla tekemässä edustajistovaaleja ja hallintovaaleja vuonna 2017? Lähde mukaan keskusvaalilautakuntaan.  OYY hakee kaudelle 2017 varapuheenjohtajaa ja yleisvarajäseniä keskusvaalilautakuntaan.

Edellytämme ehdokkailta sitoutumista koko vuodelle ja hyviä organisointitaitoja. Ehdokkaaksi voi asettua ylioppilaskunnan jäsen. Kuitenkin niin, että ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä vaalirenkaan ja vaaliliiton vaaliasiamiehet ovat esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnan jäseninä tai varajäseninä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 9.1. klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Kirjoita otsikkoriville “Hakemus keskusvaalilautakuntaan”. Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan kokoonpanon seuraavassa kokouksessaan.

Lisätietoja: ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila, kati.hannila(a)oyy.fi, p. 040 523 1821

Uutiset Liisa Väisänen

Hae YTHS:n terveystyöryhmään vuodeksi 2017!

Oletko kiinnostunut terveyden edistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon tapahtumiksi? Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle. Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina klo 12.00–13.30.

Kerro hakemuksessasi, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet sekä, jos sinulla on kokemusta terveyden edistämistoiminnasta.

Hakuaika: 15.12.2016–13.1.2017

Toimikausi: 1.1.2017–31.12.2017

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Hae nyt osoitteessa halloped.fi!

Uutiset Liisa Väisänen

Kannanotto: YTHS:n ja korkeakoulujen yhteistyöllä huolehditaan koko opiskeluyhteisön terveydestä

Kannanotto 13.12.2016

Me allekirjoittaneet ylioppilaskunnat vetoamme sen puolesta, että opiskeluterveydenhuolto säilytetään yhtenäisenä ja laadukkaana kokonaisuutena. Tämä onnistuu parhaiten turvaamalla YTHS:n toimintaedellytykset sote-uudistuksessa ja laajentamalla palvelu ammattikorkeakouluopiskelijoille.

YTHS:n palvelujen laadun säilyttämiseksi sen asema tulee kirjata lakiin selkeästi ja opiskeluterveydenhuolto jättää pois valinnanvapauden piiristä. Myös STM:n tekemässä Opiskelijaterveydenhuollon selvityksessä ehdotettiin opiskeluterveydenhuollon järjestämistä terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sisältävänä kokonaisuutena (STM 2012, 39). Tämä on ainoa tapa varmistaa YTHS:n toiminnan jatkuminen. YTHS on hyvin toimiva esimerkki siitä, kuinka opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti. YTHS:n työhön kuuluvat sekä perusterveydenhuollon palvelut että opiskelukyvyn tukeminen yhteistyössä korkeakoulun kanssa.

Monella korkeakouluopiskelijalla opiskelun aikaiseen elämänvaiheeseen liittyy suuria haasteita, kuten itsenäistyminen, opinnoista suoriutumisen paineet, tiukka taloudellinen tilanne ja kaveripiirin muutokset. Ymmärrettävästi edellä mainitut tekijät ja muut elämänvaiheen haasteet heijastuvat usein myös terveyteen, erityisesti mielenterveyteen. Tällöin vakavampien ongelmien ennaltaehkäiseminen edellyttää juuri opiskelijoihin keskittyvää asiantuntijuutta, sekä mahdollisuutta ja resursseja tehdä yhteistyötä koko korkeakouluyksikön kanssa. Kaikkea tätä YTHS toteuttaa esimerkillisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti.

– YTHS:n ja yliopistojen yhteistyö on opiskelijoiden terveydenhuollossa ensiarvoisen tärkeää, sanoo YTHS:n yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu. – Opiskeluterveydenhuolto on kuin työterveyshuolto: meidän on vaikutettava siellä missä opiskelija toimii. Voimme puuttua vastaanotoillamme esille tuleviin ongelmiin vain, jos tiedämme, mitkä asiat opiskeluympäristössä niitä synnyttävät, Kunttu jatkaa. – Yhteistyön tulokset ovat viime vuosina näkyneet muun muassa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokeman stressin vähentymisenä, kun ryhmäytymiseen ja opintojen ohjaukseen on osattu kiinnittää huomiota.

Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuuteen kuuluvat erottamattomasti perusterveydenhuolto ja tiivis yhteistyö korkeakoulujen kanssa. YTHS hoitaa tätä kokonaisuutta vuosien asiantuntemuksella, yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa ja jatkuvasti toimintaansa kehittäen. YTHS:n tuottaman kokonaisvaltaisen opiskeluterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ei tule romuttaa sote-uudistuksen yhteydessä ja nämä palvelut on tarjottava kaikille korkeakouluopiskelijoille.

Allekirjoittajatahot:

Aalto yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Milja Asikainen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Susanna Jokimies

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Lasse Heikkilä

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Mikael Malkamäki

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Maria Kultanen

Turun yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Riina Lumme

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Matilda Vähäkangas

Åbo Akademis Studentkår
Hallituksen puheenjohtaja Anton Norrback

Uutiset Janne Hakkarainen

50: OYY office’s opening hours during the holidays

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Jäätävän hyvä opettaja 2016 -haku loppusuoralla! Last moments to leave an application for The Coolest Teacher Ever 2016
2. Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa -harjoitteluoppaan julistustilaisuus ke 14.12. / Work-related study periods in the university studies -guide release on Wed 14th of December
3. Opintotukihakemusten käsittely siirtyy Oulun yliopistolta Kelaan 2017
4. OYY:n toimiston aukioloajat vuodenvaihteessa / OYY office’s opening hours in the end of year 2016 and in beginning of year 2017
5. Tule kysymään EU:n ura- ja harjoittelumahdollisuuksista Telluksen tietotunnille ke 14.12. klo 12–13 / Come and ask about careers and internships in EU during Tellus Expert hour on Wednesday 14th of December from 12 am to 1 pm
6. Lääketieteen tekniikan infopäivä / Biomedical Engineering Info Day
7. Ilmoittaudu YTHS:n jännittäjäryhmään keväälle 2017
8. Asutko Kaijonharjussa? Vastaa kyselyyn ja vaikuta Kaijonharjun tulevaisuuteen
9. Tulisitko airueksi Oulun yliopiston tohtoripromootioon?

1. Jäätävän hyvä opettaja 2016 -haku loppusuoralla!

Vuosi lähenee pikkuhiljaa loppuaan, mutta Jäätävän hyvä opettaja -haku on auki vuoden loppuun saakka. Jäätävän hyväksi opettajaksi opiskelija voit ehdottaa millä tahansa koulutusalalla toimivaa yliopisto-opettajaa. Jäätävän hyvä opettaja on motivoitunut kehittämään omaa työtään ja hänellä on hyvät pedagogiset taidot. Hän käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, jotka ovat systemaattisia, tasavertaisia ja perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Anna arvostusta hänelle, jolle se kuuluu!

Tiedätkö sinä Jäätävän hyvän opettajan? Oheisella hakemuksella voit ilmiantaa hänet. Hakuaikaa on 31.12.2016 asti. Lue lisää OYY:n nettisivuilta Avoimet haut -osiosta.

Last moments to leave an application for The Coolest Teacher Ever 2016

The year is slowly coming to an end but The Coolest Teacher Ever 2016 call is open until the end of this year. The Coolest Teacher Ever is a person who is motivated in developing his/her work and has good pedagogical skills. The teacher uses different kinds of assessment methods which are systematic, equal and are based on the aims of the study unit. You can suggest a teacher from any field of study. Give the appreciation to the one who deserves it!

Do you know The Coolest Teacher Ever? You can leave the application here. The search is open until the end of year 2016. More information on OYY’s webpage in Open calls section.

2. Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa -harjoitteluoppaan julistustilaisuus ke 14.12.

Kuuden yliopiston yhteishankkeen (Tyyli) myötä syntyneen harjoitteluoppaan ”Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa” julkistustilaisuus pidetään Linnanmaan keskusaulan Tori-alueella keskiviikkona 14.12. klo 14.00–15.00. Oppaan suositusten ja esimerkkien tavoitteena on antaa hyvä perusta opiskelijoille, työnantajille ja yliopistolle harjoittelujen ja muiden työelämäjaksojen onnistuneeseen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Oppaan julkistuksen yhteydessä on posterinäyttely Tyyli-hankkeen tuloksista ja oppaan kirjoittajia on paikalla kysymyksiä ja keskustelua varten. Tilaisuudessa on tarjolla glögiä ja pientä purtavaa. Julkistustilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki työelämäyhteistyön osapuolet: opiskelijat, työnantajat ja yliopiston henkilöstö.

Work-related study periods in the university studies -guide release on Wed 14th of December

TYYLI-project, that consists of six universities in Finland, is releasing a guide to harmonize the practices and principles of internships and work-related study periods in the universities. The release ceremony is held in Tori, the green coat rack lobby area, on Wednesday 14th of December at 14.00. The guide is aimed for students, degree programmes and employer. Unfortunately the guide and event are in Finnish.

3. Opintotukihakemusten käsittely siirtyy Oulun yliopistolta Kelaan 2017

Oulun yliopiston opiskelijoiden opintotuen ratkaisutoiminta siirtyy Kelaan 1.1.2017. Opiskelijoiden tulee jatkossa asioida Kelan kanssa kaikissa opintotukiasioissa lukuun ottamatta opintotuen edistymisen seurantaan tai opintotuen enimmäisajan pidennykseen liittyviä kysymyksiä, joista vastaa edelleen yliopiston opintotukilautakunta. Opintotuen palvelupiste opiskelijakeskuksessa lopettaa toimintansa tammikuussa ja palvelua saa jatkossa puhelimitse ja sähköpostilla. Muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä tai yhteydenottoa Kelaan tai yliopistoon. Lue lisää Kelan sivuilta.

Student financial aid of the students at the University of Oulu will be handled in Kela after 1st of January 2017.

4. OYY:n toimiston aukioloajat vuodenvaihteessa

OYY:n toimisto palvelee jouluviikolla (vko 51)  maanantaina 19.12. ja tiistaina 20.12. klo 10–14 . Toimisto on suljettu 21.12.2016–1.1.2017. Tammikuussa toimisto on  auki normaalisti maanantaista torstaihin klo 10–14.

OYY office’s opening hours in the end of year 2016 and in beginning of year 2017

OYY’s office is open on Monday 19th and Tuesday 20th December 10 am – 2 pm. OYY’s office is closed 21.12.2016–1.1.2017. OYY’s office is normally open from Monday to Thursday 10 am – 2 pm in January.

5. Tule kysymään EU:n ura- ja harjoittelumahdollisuuksista Telluksen tietotunnille ke 14.12. klo 12–13

Telluksen tietotunnille voit tulla ilman ajanvarausta kysymään lisätietoa mm. patentti-, keksintö- ja yrittäjyysasioista, sähköisistä opinnäytetöistä, tietokannoista, oman yrityksen perustamisesta ja tutkimusrahoituksesta. TIetotunnit järjestetään Telluksen Avenuella. Keskiviikkona 14.12. paikalla on myös Janika Luukinen, jolta voit kysyä millaisia mahdollisuuksia EU tarjoaa juuri sinun alasi opiskelijalle. Brysselissä on harjoittelupaikkoja hyvin monenlaisille kv-mahdollisuuksista kiinnostuneille osaajille, tule kysymään ja ottamaan selvää!

Come and ask about careers and internships in EU during Tellus Expert hour on Wednesday 14th of December from 12 am to 1 pm

Expert Hours are arranged every Wednesday from 12 to 1  pm at Tellus Avenue. During Expert Hours the experts help you with issues and questions related to e.g. patents, inventions, entrepreneurship, e-thesis, databases, starting your own business and research funding. This week there will be also expert Janika Luukinen, who can tell what kind of opportunities EU can offer to you.

6. Lääketieteen tekniikan infopäivä 

Lääketieteen tekniikan infopäivä järjestetään kaikille alasta kiinnostuneille ma 12.12 klo 11:00 alkaen @TellUs Aspire tilassa. Ensimmäinen esittely alkaa tosiaan klo 11:00 ja viimeinen klo 12:30. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan, mitä kaikkea meillä on tarjota sinulle täällä Oulun yliopistossa! Haku maisteriohjelmiin käynnistyy vuodenvaihteessa. 

Biomedical Engineering Info Day

Biomedical Engineering Info Day is organized Monday December 12th from 11:00 am @TellUs Aspire room for all those students interested in BME. Indeed the first fair begins at 11:00 am, and the last at 12:30. Come to listen and discuss what kind of opportunities we can offer you in field of BME in here at the University of Oulu! Application period for Master’s programmes start soon.

7. Ilmoittaudu YTHS:n jännittäjäryhmään keväälle 2017

Uskalla kokea, tule vertaisryhmään! Ryhmässä haetaan yhteisten keskustelujen, harjoitusten ja alustusten kautta uutta suhdetta jännittämiseen. Työskentelyn pohjana on ryhmäläisille jaettava YTHS:n opas ”Jännittäminen osana elämää”.

Ryhmä kokoontuu YTHS:n 2. krs, fysioterapian ryhmätilassa kahdeksan kertaa: 14.3., 21.3., 28.3., 6.4., 11.4., 18.4., 25.4. ja 2.5. klo 9–10.30. Jännittäjäryhmän vetäjinä toimivat YTHS:n psykologi Reetta Valjus ja psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Pylväs. Jännittäjäryhmästä hyötyvät parhaiten lievistä ja keskivaikeista jännitysoireista kärsivät opiskelijat.

Ryhmä on maksuton. Ryhmän maksimikoko on 8 opiskelijaa. Ryhmään ilmoittautuminen/valinta: Kirjoita itsestäsi lyhyt kuvaus jännittäjänä (max. A4) ja tuo se mielenterveyden aulassa olevaan postilaatikkoon 1.2. mennessä. Ryhmään pääsemisestä ilmoitetaan kirjeitse 17.2. mennessä. Ryhmästä voi tiedustella: reetta.valjus@nullyths.fi.

8. Asutko Kaijonharjussa? Vastaa kyselyyn ja vaikuta Kaijonharjun tulevaisuuteen

Kaijonharjun aluetta on tavoite suunnitella yleispiirteisesti pitkällä aikavälillä maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi. Suunnittelun aikana asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle sekä ympäristön, palveluiden, liikenneverkon ja joukkoliikenteen kehittämiselle säilyttäen alueen arvot. Alueen suunnittelu etenee vaiheittain.  Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään asukaskysely vuoden 2016 lopussa ja vuonna 2017 alueelle järjestetään kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu EUROPAN.

Kaijonharju-yliopisto alueen asukkailta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta, alueen käyttäjiltä ja muilta alueesta kiinnostuneilta halutaan tietoa, ideoita ja ajatuksia alueen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskysely on auki loppuvuoden 2016 ja yhteenveto julkaistaan tammikuussa 2017. Kyselyn tulokset ovat osa alueen suunnittelun tavoitteiden asettamista ja suunnittelun pohja-aineistoa.

9. Tulisitko airueksi Oulun yliopiston tohtoripromootioon?

Oulun yliopistossa järjestetään 19. – 21.5.2017 järjestyksessään kymmenes kaikkien tiedekuntien yhteinen tohtoripromootio. Tohtoripromootio on yliopiston arvokkain ja perinteikkäin juhla, jossa vihitään tiedekuntien kutsumat kunniatohtorit sekä nuoret tohtorit.

Jos olet kiinnostunut tulemaan promootioon airueksi, tule kuulemaan livenä lisää aiheesta ja katsomaan edellisen tohtoripromootion video vuodelta 2013.

Arkkitehtuurin tiedekunta, Apaja
ke 30.11.2016, klo 15.00-16.00

Linnanmaan kampus, Tellus Stage
to 01.12.2016, klo 15.00-16.00

Kontinkankaan kampus, Aapistie 5A, tila 116b
ke 07.12.2016 klo 16.00-17.00

Uutiset Janne Hakkarainen

49: Independence Day torchlit procession, Oulun ylioppilaslehden päätoimittajan paikka auki

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Itsenäisyyspäivän soihtukulkue / Welcome to Independence Day torchlit procession!
2. OYY hakee Oulun ylioppilaslehden päätoimittajaa / OYY is recruiting Editor-in-chief in Student Magazine (announcement only in Finnish)
3. Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa -harjoitteluoppaan julistustilaisuus ke 14.12. / Work-related study periods in the university studies -guide release on Wed 14th of December
4. Ilmaista uraneuvontaa keskiviikkona 7.12. Telluksessa / Free careercoaching at Tellus Avenue on Wednesday 7th of December
5. OmaYTHS-palvelun nimi on jatkossa Self / MyFSHS services are to be renamed Self
6. Vuoden 2017 luottamushenkilöt valittiin / Positions of responsibility for the year 2017 have been filled
7. Tähtien valoa -konsertit tuovat jälleen joulutunnelmaa / Cassiopeia brings light from the stars into the holiday season

1. Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

Mietitkö mitä tekisit itsenäisyyspäivänä 6.12.? Vedä ylioppilas- tahi teekkarilakki päähän ja liity ylioppilaskunnan perinteiseen itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen! Kulkue lähtee liikkeelle Rauhalan pihalta (Mannenkatu 1) klo 17.30 – paikalle tosin kannattaa ilmestyä jo noin 17.15, kun soihtujen jakaminen ja lauluharjoitukset aloitetaan. Soihtuja on jaossa 100 kpl, joten saavu paikalle hyvissä ajoin jos haluat kantaa soihtua. Rauhalasta kävelemme kaupungintalolle kuuntelemaan Cassiopeiaa ja sieltä Intiön hautausmaalle laskemaan seppeleen sankarihaudoille. Soihtukulkueen pukukoodi on ylioppilaslakki/teekkarilakki sekä mahdollisuuksien mukaan tummat päällysvaatteet.

Soihtukulkueen jatkot ovat Keltaisessa Aitassa, jossa katsotaan yhdessä Linnan juhlia kera pipareiden ja Linnan juhlat-bingon. Tervetuloa! Facebook-tapahtuma löytyy täältä.

Welcome to Independence Day torchlit procession!

Come and join us for Finnish Independence Day celebrations! OYY organizes the traditional Independence Day torchlit procession. The procession begins from Mannenkatu 1 (next to PSOAS office) at 5.30pm. There are 100 torches available so if you wish to have your own, please show up at least 5.15 pm. We will walk to City Hall and listen to Cassiopeia choir and from there to Intiö cemetery.

After the procession please join us Bar & Cafe Keltainen Aitta to watch the Independence Day celebrations and the Presidential Ball. The Facebook event can be found here.

2. OYY hakee Oulun ylioppilaslehden päätoimittajaa / OYY is recruiting Editor-in-chief in Student Magazine (announcement only in Finnish)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee Oulun ylioppilaslehden päätoimittajaa 31.12.2017 asti kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhde alkaa 16.1.2017 tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuuden perusteena on Oulun ylioppilaslehden nettijulkaisuksi siirtymisprojekti vuoden 2017 aikana sekä vuoden 2017 aikana toteutettavat organisaation kehittämissuunnitelmat. Oulun ylioppilaslehti siirtyy paperilehdestä nettijulkaisuksi, joten pääset luomaan uutta konseptia opiskelijoiden keskuuteen. Tarjoamme näköalapaikan opiskelijamaailmaan, monipuolisen tehtävänkuvan ja mahdollisuuden kehittää Oulun ylioppilaslehteä digitaalisena julkaisuna.

Lue lisää: http://www.oyy.fi/hae-oulun-ylioppilaslehden-paatoimittajaksi/

3. Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa -harjoitteluoppaan julistustilaisuus ke 14.12.

Kuuden yliopiston yhteishankkeen (Tyyli) myötä syntyneen harjoitteluoppaan ”Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa” julkistustilaisuus pidetään Linnanmaan keskusaulan Tori-alueella keskiviikkona 14.12. klo 14.00–15.00. Oppaan suositusten ja esimerkkien tavoitteena on antaa hyvä perusta opiskelijoille, työnantajille ja yliopistolle harjoittelujen ja muiden työelämäjaksojen onnistuneeseen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Oppaan julkistuksen yhteydessä on posterinäyttely Tyyli-hankkeen tuloksista ja oppaan kirjoittajia on paikalla kysymyksiä ja keskustelua varten. Tilaisuudessa on tarjolla glögiä ja pientä purtavaa. Julkistustilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki työelämäyhteistyön osapuolet: opiskelijat, työnantajat ja yliopiston henkilöstö.

Work-related study periods in the university studies -guide release on Wed 14th of December

TYYLI-project, that consists of six universities in Finland, is releasing a guide to harmonize the practices and principles of internships and work-related study periods in the universities. The release ceremony is held in Tori, the green coat rack lobby area, on Wednesday 14th of December at 14.00. The guide is aimed for students, degree programmes and employer. Unfortunately the guide and event are in Finnish.

4. Ilmaista uraneuvontaa keskiviikkona 7.12. Telluksessa

Telluksen Avenuella on tarjolla ilmaista uraneuvontaa keskiviikkona 7.12 klo 12–14! Tule pohtimaan erilaisia uramahdollisuuksia ja saamaan konkreettisia neuvoja työnhakua ajatellen. Palvelun tarjoaa Oulun työllisyyspalvelut. Tapahtuma on myös Facebookissa.

Free careercoaching at Tellus Avenue on Wednesday 7th of December

Free careercoaching at Tellus Avenue on Wednesday 7.12! Come and share your thoughts about your future working life and career, and get advice from experts from Oulun Työllisyyspalvelut (Oulu employment services) for free! You can find event also from Facebook.

5. OmaYTHS-palvelun nimi on jatkossa Self

OmaYTHS on jatkossa nimeltään Self. Nimi muuttuu, koska opiskelijoilta ja henkilöstöltä saatujen palautteiden mukaan OmaYTHS ja OmaKanta olivat liian samankaltaisia nimiä, joita oli hankala erottaa toisistaan. Uusi nimi on valittu siten, että samaa nimeä voidaan käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Self kuvaa minää, minuutta ja itseä – oman itsen vuorovaikutteista rakentumista.

Uusi nimi on noin vuosi sitten opiskelijoille lanseeratun nimikilpailun satoa. Se otetaan käyttöön vähitellen loppuvuoden aikana. Esimerkiksi yths.fi-sivuston päivitykset aloitetaan lähiaikoina.

MyFSHS services are to be renamed Self

MyFSHS services are to be renamed Self. The new service name is being launched because both students and staff found the names MyFSHS and My Kanta were too similar and not always easy to tell apart. The new name will be used in Finnish, Swedish and English. The name Self signifies identity and personality – the construction of your own identity in interaction with others.

The new name was chosen following a competition among students, held about a year ago. It will be introduced gradually at the end of 2016. Updates to the yths.fi website will start in the near future.

6. Vuoden 2017 luottamushenkilöt valittiin / Positions of responsibility for the year 2017 have been filled

Vuonna 2017 OYY:n edustajiston puheenjohtajana toimii Susa Vikeväkorva. Edellisen kerran edustajiston puheenjohtajaksi on valittu nainen vuonna 2007. Varapuheenjohtajaksi valittiin Teemu Tuovinen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Joel Kronqvist. Hallituksen jäseniksi valittiin Kaisa Tervahauta, Roosa Pitkänen, Kalle Parviainen, Jenny Vaara, Miina-Anniina Heiskanen ja Aleksi Hursti.

Joel Kronqvist was chosen to be the Chair of the Board. The other members of the Board are Kaisa Tervahauta, Roosa Pitkänen, Kalle Parviainen, Jenny Vaara, Miina-Anniina Heiskanen ja Aleksi Hursti.

Susa Vikeväkorva will be the President of the Council. Last time a woman was chosen to be the Student Councils President was 2007. The Vice President will be Teemu Tuovinen.

7. Tähtien valoa -konsertit tuovat jälleen joulutunnelmaa

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan oma sekakuoro Cassiopeia pitää tänä vuonna omat joulukonserttinsa Hailuodon kirkossa ja Oulussa Pyhän Tuomaan kirkossa. Nyt on hyvä tilaisuus nauttia elävästä musiikista opiskelijabudjetilla, sillä konsertteihin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmalehtinen maksaa 10 euroa.

Konsertissa kuullaan pääasiassa kappaleita viime vuonna ilmestyneeltä Tähtien valoa-joululevyltä. Poimintoina mainittakoon Cassiopeialle sovitettu Tulkoon joulu ja lauluyhtye Rajattoman tunnetuksi tekemä Tonttu. Olemme ottaneet mukaan myös uutta ohjelmistoa, esimerkiksi rakastetun Sylvian joululaulun.

La 10.12. klo 19.00 Hailuodon kirkko
Su 11.12. klo 19.00 Pyhän Tuomaan kirkko, Oulu

Kuoroa johtaa Kristian Heberg. Pukinkonttiin sopiva joululevy Tähtien valoa on myynnissä konserttipaikoilla. Cassiopeia toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi!

Cassiopeia brings light from the stars into the holiday season

Cassiopeia, the mixed choir of the University of Oulu Student Union will perform two Christmas concerts, in Hailuoto church and the Church of St Thomas in Oulu. The concerts are a perfect way to set the holiday mood for students, and they are free of charge. You can support the choir and buy a programme at the concert for 10 euros.

The choir will perform songs mostly from their Christmas album, Tähtien valoa (‘Starlight’), released last year. The album includes arrangements from contemporary a cappella groups, and one arrangement specifically commissioned by Cassiopeia. Besides songs from the album, the choir will perform some of the most cherished Christmas songs from Finland and abroad.

Sat 10 December,  19.00 Hailuoto church

Sun 11 December,  19.00 Church of St Thomas, Oulu

Cassiopeia is conducted by Kristian Heberg. You can buy the album Tähtien valoa at the concerts for 20 euros.  We wish you heartily welcome!

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n johtoon Vikeväkorva ja Kronqvist

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto on kokouksessaan 1. joulukuuta valinnut luottamushenkilöt vuodelle 2017. Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Susa Vikeväkorva ja hallituksen puheenjohtajaksi Joel Kronqvist.

Vikeväkorva on 24-vuotias varhaiskasvatuksen opiskelija. Hänen taustaryhmänsä on Humanistien ja kasvatustieteilijöiden vaaliliitto. Edustajiston varapuheenjohtajaksi valittiin Teemu Tuovinen.

Kronqvist on 23-vuotias konetekniikan opiskelija. Hänen taustaryhmänsä on Tekniikan ja talouden vaalirengas.

Edustajisto on OYY:n ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Se valitsee hallituksen, joka on käyttää ylioppilaskunnan toimeenpanovaltaa. Muut hallituksen jäsenet ovat Kaisa Tervahauta, Roosa Pitkänen, Kalle Parviainen, Jenny Vaara, Miina-Anniina Heiskanen ja Aleksi Hursti.

Kokouksessa päätettiin myös vuoden 2017 ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, jäsenmaksusta, erityistoiminta-avustuksista ja inspehtorista. Inspehtoriksi valittiin Vesa Puhakka.

Page 11 of 44« First...910111213...203040...Last »