Kategoria: Uutiset

Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunta palkitsi ansioituneita – Manniselle kunniamerkki

Ylioppilaskunta palkitsee vuosittain ansioitunutta työtä opiskelijan hyvän elämän eteen tehneitä toimijoitaan. Tänä vuonna merkkejä jaettiin Annos 57 -vuosijuhlassa 25.2.2017.

Juhlassa jaettiin ylioppilaskunnan korkein kunnian- ja kiitollisuudenosoitus, kunniamerkki, joita on myönnetty nyt 9 kappaletta sitten vuoden 1965.

Lisäksi juhlassa palkittiin vuoden 2016 Jäätävän hyvä opettaja Matti Kangaspuoskari.

Kunniamerkki

Kunniamerkki voidaan antaa kunnian- tai kiitollisuudenosoituksena ylioppilaskunnan tai sen päämäärien hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta työstä.

Eero Manninen

I luokan ansiomerkki

Ensimmäisen luokan ansiomerkki voidaan antaa ylioppilaskunnan nykyiselle tai entiselle jäsenelle tai ylioppilaskuntaa lähellä olevalle henkilölle tunnustuksena ylioppilaskunnan hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä.

Jonne Kettunen
Pauli Väisänen
Liisa Väisänen
Sanna Järvelä

II luokan ansiomerkki

II lk:n ansiomerkki voidaan antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneelle henkilölle. Merkki voidaan myöntää myös ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä.

Nico Numminen
Minna Koivunen
Maria Ronkainen
Taavi Saari

III luokan ansiomerkki

III lk:n ansiomerkki voidaan antaa ylioppilaskunnan jäsenelle, joka on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta ylioppilaskunnan toiminnassa. Merkki voidaan myöntää myös ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön toimintaan ansiokkaalla tavalla osallistuneelle henkilölle. Henkilö on itseoikeutettu III lk:n ansiomerkkiin, sen jälkeen kun hän ei enää ole oikeutettu kantamaan virkamerkkiä.  

Kati Hannila
Joonas Kivioja
Terje Juutilainen
Tiina Strand
Jussi-Pekka Tolonen
Veera Alahuhta
Muusa Jyrkinen
Eero Huhtelin
Mikko Nenonen
Jesse Tenhunen
Joonas Kurtti
Olli Heikkilä
Jussi Kallio
Sauli Viinamäki
Jesse Hakala
Stiina Lehmus
Sonja Pikkupeura
Niina Voutilainen
Miika Tapaninen
Minna Pätsi
Jenni kemppinen
Lauri-Pekka Roine
Ilkka Peuna
Olli Salmi
Anna-Leena Taskinen
Marko Saari
Juho Kiviniemi
Sanna Salomaa
Mari Partanen
Maaret Laakso
Oula Virtanen
Laura Koskela
Markus Seppälä
Aleksi Takala
Lauri Rannaste
Benjamin Michelin
Kaisa Mäkinen
Matias Nissinen
Petri M. Lehtonen
Henri Lahtinen
Salla Strand
Aleksi Poropudas
Mira Päätalo
Arttu Vilmi
Elisa Viljamaa
Essi Wallen
Mari Partanen
Miika Peitso
Senni Mäkelä
Anna Mäkinen
Outi Rinta-Homi
Tini Ruohola
Jali Moilanen
Elina Salo
Kai Kaltiola
Juha-Matti Tirilä
Elina Jaara
Eemil Tryyki
Jarkko Orava

 

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi

Hakukuulutus

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita opiskelijaedustajia yliopistokollegioon, tutkintolautakuntaan, opettajankoulutuksen johtoryhmään sekä tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Hakuja on jatkettu tammikuult, jolloin haku paikkoihin avattiin 10.1.2017. Haku päättyy maanantaina 27.2.2017. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2017.

Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi Kirjaudu oikeasta yläkulmasta oman yliopiston tunnuksilla (HAKA-kirjautuminen).

Täydennyshaku yliopistokollegion varajäseneksi

Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä 10 edustaa professoreita, 7 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 7 opiskelijoita. Yliopistokollegion muut kuin opiskelijajäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yliopistokollegion tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta; 2) valita yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen; 3) vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti; sekä 9) nimetä toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella 10 §:n 4 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten valinta.

Kerro hakemuksessani, miksi tehtävä kiinnostaa sinua. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet.

Avoinna: 2 varajäsenen paikkaa

Täydennyshaku tutkintolautakunnan varajäseneksi

Rehtori nimeää tutkintolautakunnan opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla professori. Muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija (yliopistolaki 27 §)

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi hallinto- ja järjestökokemus sekä kiinnostuksestasi ja motivaatiostasi tehtävää kohtaan. Aiempi hallinto- tai järjestökokemus katsotaan eduksi. Toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina.

Avoinna: 1 varajäsenen paikka

Täydennyshaku opettajankoulutuksen johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi

Opettajankoulutuksen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Yli tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta koskevia päätöksiä tehtäessä tiedekuntien ja koulutusneuvoston on kuultava opettajankoulutuksen johtoryhmää.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda johtoryhmän työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Valinnassa huomioidaan eri opettajankoulutusalojen edustavuus.

Avoinna: 1 varsinaisen jäsenen paikka

Täydennyshaku luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnan varajäseneksi

Tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaani nimeää muut jäsenet. Dekaani nimeää ylioppilaskunnan esityksestä vähintään kaksi opiskelijajäsentä, joiden toimikauden pituus on enimmillään kaksi kalenterivuotta kerrallaan.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Valinnassa huomioidaan tiedekunnan koulutusohjelmien mahdollisimman kattava edustavuus.

Avoinna: 1 varajäsenen paikka

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä kopoasiantuntija@nulloyy.fi 0405257821

 

Uutiset Janne Hakkarainen

8: OYY:n ja OSAKO:n kuntavaalipaneeli 1.3. Valkeassa klo 18 / OYY and OSAKO’s Municipial Elections panel on 1.3. at 18 in Valkea

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY:n vuosijuhlaviikko / OYY anniversary week
2. OYY:n ja OSAKO:n kuntavaalipaneeli 1.3. Valkeassa klo 18 / OYY and OSAKO’s Municipial Elections panel on 1.3. at 18 in Valkea
3. OYY hakee harjoittelijoita / Open positions at OYY’s office
4. Avanto Accelerator alkaa 28.2.2017 – hae mukaan nyt! Avanto Accelerator begins on 28.2.2017 – apply now!
5. Opintotukeen ja asumisen tukeen muutoksia
6. Yliopistolaisten sateenkaaritapaaminen 22.2. Humuksessa

1. OYY:n vuosijuhlaviikko / OYY anniversary week

OYY juhlii tällä viikolla 57-vuotista taivaltaan! Vuosijuhlaviikon ohjelmaan sisältyy 21.2. muun muassa hengailuilta: Tiistaina 21.2. klo 16 alkaen vietetään jälleen leffailtaa OYY:n toimiston kokoushuoneessa. Katsottava elokuva on The Perfect Day. Tarjolla myös leffaeväitä! Lisätietoja: www.facebook.com/events/146112182568754/

Lisäksi ohjelmaan kuuluu 22.-23.2. luentoralli, jonka ohjelmasta voi lukea lisää täältä: https://www.facebook.com/events/386699678369173/

OYY celebrates this week its 57th anniversary! One of the anniversary week events is a movie night! Come to watch a movie called The Perfect Day and enjoy good snacks on Tuesday 21th of February at 4 pm in OYY’s meeting room. More information on Facebook: www.facebook.com/events/146112182568754/

Another event is lecture rally on 22nd and 23rd of February, about which you can read more here: https://www.facebook.com/events/386699678369173/

Vuosijuhlaviikkoa tukevat PSOAS, Uniresta, ravintola Hilikku, Nordea ja Subway.

2. OYY:n ja OSAKO:n kuntavaalipaneeli 1.3. Valkeassa klo 18

Millainen on opiskelijan Oulu nyt ja tulevaisuudessa? Näissä vaaleissa valitaan henkilöt, jotka päättävät muun muassa joukkoliikenteestä, asumisesta ja monesta muusta opiskelijan arkeen vaikuttavasta asiasta. Tule mukaan keskustelemaan ja kysymään kuntavaaliehdokkailta!

Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1845028769083126/

OYY and OSAKO’s Municipial Elections panel on 1.3. at 18 in Valkea

What kind of city is students’ Oulu now or in the future? Persons elected now will decide about local public traffic, housing and many other matters influencing also the students daily life. Join us to discuss and question the candidates!

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1845028769083126/

3. OYY hakee harjoittelijoita / Open positions at OYY’s office

OYY hakee tapahtumaharjoittelijaa toteuttamaan Vulcanaliaa sekä arkistointiharjoittelijaa järjestämään OYY:n paperista arkistointia. Harjoittelupaikan saamisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään yliopiston myöntämä harjoittelutuki. Haku päättyy 1.3. klo 16.

OYY is recruiting for two trainee positions this Spring: A trainee for organising the Student Union’s annual opening event Vulcanalia, and an Archiving trainee to manage OYY’s documents and archives. The applicant is required to have Work Placement support granted by the university. Both trainee positions require Finnish language proficiency.  Deadline for applications ends on March 1st at 4 p.m.

Lue lisää OYY:n nettisivuilta / For more information on our website (in Finnish):

Tapahtumaharjoittelijaksi: http://www.oyy.fi/hae-oyyn-tapahtumaharjoittelijaksi/
Arkistointiharjoittelijaksi: http://www.oyy.fi/hae-oyyn-arkistointiharjoittelijaksi/

4. Avanto Accelerator alkaa 28.2.2017 – hae mukaan nyt!

Onko ideassasi liiketoimintapotentiaalia tai onko yrittäjyys haaveenasi? Oletko ajatellut, mitä teet opiskelijaelämän päättyessä? Ota tulevaisuus omiin käsiisi! Avanto Accelerator -ohjelman kautta pääset askeleen lähemmäs yrittäjyyttä osana opintojasi, saat tietoja yrityksen perustamisesta ja kehität työelämätaitojasi. Avanto Accelerator auttaa kehittämään ideoista liiketoimintaa sekä kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen. Uusi ohjelma alkaa 28.2.2017! Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.avantoaccelerator.com

Avanto Accelerator program starts on February 28th – apply now!
Do you want to explore an idea and become an entrepreneur? Take the future in your own hands and prepare yourself for life after you studies. Avanto Accelerator takes you one step closer to becoming an entrepreneur. Through Avanto you will learn to build a business and develop skills that are needed in working life. Avanto Accelerator helps turn ideas into businesses and doers into entrepreneurs. New program starts on February 28th! More information and applications: www.avantoaccelerator.com

5. Opintotukeen ja asumisen tukeen muutoksia

Moni asia muuttuu opintotuessa ja opiskelijoiden asumisen tuessa 1.8.2017. Korkeakouluopiskelijan opintorahan määrä laskee 250,28 euroon kuukaudessa ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Lisätietoa muutoksista löytyy nyt kela.fi:stä: www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset. Sivulla on mm. seikkaperäiset ohjeet siitä, mitä opiskelijan pitää tietää, kun asumislisä loppuu ja asumistuki alkaa. Tykkää myös Opintotuki-sivusta Facebookissa ja pysyt jatkossakin ajan tasalla opintotuen ajankohtaisista asioista.

6. Yliopistolaisten sateenkaaritapaaminen 22.2. Humuksessa

Sateenkaariryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Humus-kuppilassa keskiviikkona 22.2. kello neljästä eteenpäin. Paikalle voi tulla toki neljän jälkeenkin. Sateenkaaripöydän tunnistaa sateenkaarilipusta. Tervetuloa! 

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae OYY:n arkistointiharjoittelijaksi!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee joukkoonsa

ARKISTOINTIHARJOITTELIJAA

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) etsii joukkoonsa arkistointiharjoittelijaa järjestämään OYY:n nykyisen paperiarkiston ja laatimaan ylioppilaskunnan kanssa yhdessä arkistointisuunnitelman. Työ vaatii harjoittelijalta itsenäistä otetta ja pääset toteuttamaan arkistointia yhdessä innostuneen ja nuorekkaan työporukan kanssa.

Edellytämme hakijalta korkeakouluopintoja, tietämystä arkistoinnista, suomen kielen taitoa, järjestelmällisyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Aiempi kokemus arkistoinnista katsotaan eduksi.

Harjoittelu alkaa toukokuun alussa ja ajankohta jakautuu kahteen osaan OYY:n toimiston loma-aikojen mukaan. Työaika on 37,5 tuntia viikossa ajalla 2.5.–16.6.2017 ja 31.7.–11.8.2017. Harjoittelujaksosta maksettava kokonaispalkka on 2 400 €. Palkka maksetaan kahdessa osassa. Harjoittelupaikan saamisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään yliopiston myöntämä harjoittelutuki.

Hakemukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Kirjoita otsikkoriville “Hakemus arkistointiharjoittelijaksi”. Hakuaika päättyy 1.3.2017 klo 16.00.

Lisätietoja harjoittelusta antavat:

pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, puh. 040 568 9426, s-posti: paasihteeri@nulloyy.fi
hallintosihteeri Laura Lääveri, puh.  040 525 5562 s-posti: hallintosihteeri@nulloyy.fi

Edit: Harjoittelun kestoa ja palkkausta muokattu vastaamaan yliopiston harjoittelutuen ehtoja (15.2. klo 14.25).

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae Vulcanalian tapahtumaharjoittelijaksi!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee joukkoonsa

TAPAHTUMAHARJOITTELIJAA lukuvuoden avajaisten järjestämiseen

vulcanaliaPursutko ideoita ja intoa siirtää ne tapahtuman toteuttamiseen? OYY tarjoaa nyt haasteellisen ja monipuolisen harjoittelupaikan opiskelijajärjestömme vuoden suurimman ja päräyttävimmän juhlan parissa.

Harjoittelijan työnkuvaan kuuluu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaisjuhlan eli Vulcanalian monipuolisia järjestelytehtäviä. Tehtävät vaihtelevat esimerkiksi yhteistyökumppaneiden etsimisestä markkinointimateriaalien suunnitteluun ja monenlaisiin käytännön järjestelyihin.

Tapahtumaharjoittelijana pääset soveltamaan organisointitaitojasi ja kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti sekä tapaamaan paljon mielenkiintoisia ihmisiä. Harjoittelijan on oltava reipas ja vastuullinen aikaansaaja, jolla pysyvät asiat järjestyksessä ja joka tulee toimeen niin ihmisten kuin tietokoneidenkin kanssa. Edellytämme harjoittelijalta korkeakouluopintoja ja jonkin verran aikaisempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä.

Harjoittelun ajankohta jakautuu kahteen osaan. Harjoittelijan tulisi aloittaa tehtävässä toukokuun alussa, jolloin tapahtuman järjestelyt aloitetaan. Itse tapahtuma järjestetään syyskuun alussa, joten eniten työtä ajoittuu elokuulle ja syyskuun alkuun. Työaika on 30 tuntia viikossa ajalla 2.5.–16.6. ja 1.8.–12.9. Harjoittelujaksosta maksettava kokonaispalkka on 2 850 €. Palkka maksetaan kahdessa osassa. Harjoittelupaikan saamisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on käytössään yliopiston myöntämä harjoittelutuki.

Hakemukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Kirjoita otsikkoriville ”Hakemus tapahtumaharjoittelijaksi”.Hakuaika päättyy 22.3.2017 klo 16.00.

Lisätietoja harjoittelusta antavat:
kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura, puh. 040 861 0868, s-posti: juuli.juntura@nulloyy.fi
pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, puh. 040 568 9426, s-posti: paasihteeri@nulloyy.fi.

Edit: Harjoittelun työaikaa ja palkkausta on muutettu vastaamaan yliopiston harjoittelutuen ehtoja (15.2. klo 14.37).

Uutiset Janne Hakkarainen

7: OYY:n uuden toimiston suuret avajaiset 14.2. / Grand Opening of the Student Union’s new office 14.2.

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY:n uuden toimiston suuret avajaiset 14.2. / Grand Opening of the Student Union’s new office 14.2.
2. Vaikuta opiskelijapalveluiden kehittämiseen! Influence on developing the student services!
3. Luentoralli tulee jälleen – nyt jo viidettä kertaa! The Lecture Rally is here again!
4. Hengailuilta – leffailta / Hanging out evening – Movie evening
5. European (Online) Job Days 2017 / Kansainvälinen rekrytointitapahtuma 14.02.2017 klo 10-16
6. Ympäristöjaosto kokoontuu 16.2. klo 16 Tellus Brisk – tilassa
7. Restapäivät tulevat taas!

1. OYY:n uuden toimiston suuret avajaiset 14.2. / Grand Opening of the Student Union’s new office 14.2.

OYY:n toimisto on muuttanut! Syksyllä… Uuden toimiston viralliset avajaiset pidetään ystävänpäivänä, tiistaina 14.2. Luvassa kiertoajeluita, arkistojen aarteita ja palkintoja. Virallinen avausseremonia nauhanleikkaamisineen tapahtuu klo 11. Opastettuja kiertoajeluita järjestetään 11-13, osallistu ja voita palkintoja! Nopeimmille lisäksi tarjolla yllätyspalkintoja! Toimisto on avoinna normaalisti eli 10-14. Tule tutustumaan toimistoon, hallitukseen ja asiantuntijoihin, vaikkapa Oulun ylioppilaslehden uuteen päätoimittajaan!

Telluksen vieressä. Vihreiden naulakoiden takana.

The Student Union has moved! Last Autumn… The official opening ceremony of the new office is held on Valentine’s Day (February 14) from 11am onwards. Tours at the office, treasures from the archives, and prizes are available! Guided tours are organized between 11am and 1pm. The office is open normally, from 10am to 2pm. Come meet the specialists, board and the new editor-in-chief of the student magazine.

Next to Tellus. Behind the green coat racks.

2. Vaikuta opiskelijapalveluiden kehittämiseen! Influence on developing the student services!

OYY ja koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä järjestävät 15.2.2017 klo:12.00 alkaen opiskelijapalveluiden kehittämistyöpajan Telluksen kahvilassa. Kaikki opiskelijat voivat vastata oheiseen kyselyyn 19.2.2017 saakka. Työpajassa voi tulla keskustelemaan ja tuomaan ideoitaan tarkemmin esille. Jokaisessa kohdassa arvioi palveluiden laatua asteikoilla 1= erittäin huono – 2 = melko huono – 3= ei hyvä eikä huono / EOS – 4=melko hyvä – 5=erittäin hyvä. Tämän jälkeen voit antaa jokaisesta palvelusta oman kehitysehdotuksesi.

The Student Union of University of Oulu (OYY) in co-operation with the Education Rector Helka-Liisa Hentilä arrange a workshop for developing the student services on the 15th of February at Tellus Café. All the student are more than welcome to answer this enquiry until February 19th. In the workshop you can discuss and bring up your ideas in detail. Evaluate the quality of the student services on scale 1=poor – 2= fair – 3= average/no opinion – 4=good – 5=excellent. After each evaluation you may write down your development proposal.

Kysely / Enquiry: https://goo.gl/forms/71eEzRxEzBHIEbYx2
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1805826592968414/

3. Luentoralli tulee jälleen – nyt jo viidettä kertaa!

Luentoralli järjestetään jälleen viikolla 8! Vuonna 2017 tapahtuma järjestetään kaksipäiväisenä 22.-23.2.2017 klo: 10-16 yhteistyössä täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) ja jatko-opiskelijajaoston kanssa. Oulun yliopiston opiskelijoiden lisäksi tapahtuma on suunnattu myös yliopisto-opinnoista kiinnostuneille lukiolaisille.

Oletko miettinyt millaista olisi opiskella yliopistossa tai oletko miettinyt millaista olisi opiskella jotain aivan toista alaa? Miltä näyttää monitieteisen yliopistomme yliopisto-opetus vuonna 2017? Luentorallin tavoitteena on herättää uteliaisuutta, valaista monitieteisen yliopistomme koulutustarjontaa ja pohtia yliopisto-opetuksen luonnetta 2010-luvulla.

Luentoralliin on jo nyt saatu mukaan monipuolisesti eri tieteenalojen luentoja, mutta tietoja ja ohjelmaa päivitetään vielä. Mukaan on tulossa muun muassa tiedepitchejä yliopistomme väitöstutkijoilta! Seuraa tapahtumaa somessa! #luentoralli #oyy57

Tsekkaa ohjelma: http://www.oyy.fi/tapahtumat/luentoralli/

The Lecture Rally is here again!

The Lecture Rally will be held in February 22nd and 23rd at 10-16. The event is organized in co-operation with the Extension School and Doctoral Students’ Section.

Have you ever wondered what it would be like to study a whole different field? Join the rally to satisfy your curiosity! With the Lecture Rally OYY hopes to arouse curiosity, raise awareness of the variety of sciences at our university and collect students’ learning experiences. Lectures from many different fields are represented in the Rally.

More information will appear the web-page later on. Hopefully we will get some science pitches from our PhD researchers as well!

Follow the event in social media: #luentoralli #oyy57

Check out the program: http://www.oyy.fi/en/tapahtumat/lecture-rally-2/

4. Hengailuilta – leffailta / Hanging out evening – Movie evening

Tiistaina 21.2. klo 16 alkaen vietetään jälleen leffailtaa OYY:n toimiston kokoushuoneessa. Katsottava elokuva on The Perfect Day. Tarjolla myös leffaeväitä! Lisätietoja Facebookissa: www.facebook.com/events/146112182568754/

Come to watch a movie called The Perfect Day and enjoy good snacks on Tuesday 21th of February at 4 pm in OYY’s meeting room. More information on Facebook: www.facebook.com/events/146112182568754/

5. European (Online) Job Days 2017 / Kansainvälinen rekrytointitapahtuma 14.02.2017 klo 10-16

Nordic Perspectives on Suomen virallinen European Job Days -tapahtuma vuonna 2017 ja osa ympäri Eurooppaa järjestettävien rekrytointitapahtumien ketjua. Tapahtuma toteutetaan uudentyyppisellä konseptilla, jossa online-verkkotapahtuma ja Oulun messutapahtuma sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Voit keskustella työmahdollisuuksista niin suomalaisten työnantajien kuin ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa – tartu mahdollisuuteen ja tule mukaan!

Verkkoyhteyksillä tapahtuma palvelee sinua, olitpa sitten missä päin Eurooppaa tahansa. Verkkoportaaliin (www.europeanjobdays.eu) rekisteröitymällä voit selata Nordic Perspectives -rekrytointitapahtuman avoimia työpaikkoja, tallentaa oman CV:si ja sopia mahdollisista työhaastatteluista. Voit myös chattailla työnantajien ja kansainvälisen rekrytoinnin ammattilaisten kanssa, joita osallistuu esimerkiksi Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Ruotsista ja Norjasta. Portaalista näet tapahtumapäivän ohjelman mukaiset esitykset.

Verkkoportaaliin on jo nyt rekisteröitynyt kymmeniä työnantajia, ja tarjolla on yli sata avointa työpaikkaa ympäri Eurooppaa.

Paikan päällä tapahtumassa nähdään edustajia muun muassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN:istä (Sveitsi) sekä Bodenin, Jällivaaran ja Haaparannan kunnista (Ruotsi). Suomalaisia yrityksiä on hyvin edustettuina matkailun, rakentamisen ja ICT:n aloilta.

Osallistu tapahtumaan
Verkossa: www.europeanjobdays.eu
Kasvokkain: Hotelli Radisson Blu, Oulu
Lisätietoja ja ohjelma:
www.te-palvelut.fi/europeanjobday -sivulta

6. Ympäristöjaosto kokoontuu 16.2. klo 16 Tellus Brisk – tilassa

Ympäristöjaoston helmikuun kokous pidetään 16.2. klo 16 Telluksen Brisk – tilassa. Lukukauden ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi tulevia tapahtumia sekä Fossil Fuel Oulun yliopisto – kampanjaa. Tervetuloa!

Lisätietoja: Ympäristöjaoston puheenjohtaja Karoliina Markuksela, karoliina.markuksela@student.oulu.fi

7. Restapäivät tulevat taas!

Hulluttele halvoin hinnoin Unirestan ravintoloissa ja Campus Shopissa Restapäivillä 14.-16.2. Luvassa tarjouksia ja yllätyksiä!

Keskiviikko 15.2. on pizzapäivä kaikissa Unirestan ravintoloissa ja ravintola Medisiinassa on tarjolla pizzabuffet klo 15-17.30. Lisäksi hulluin hinnoin herkutellaan mm. jälkkäreillä ja smoothieilla. Campus Shopissa on tarjolla metrilakua.

Uutiset Janne Hakkarainen

6: OYY:n uuden toimiston suuret avajaiset 14.2. / Grand Opening of the Student Union’s new office 14.2.

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY:n uuden toimiston suuret avajaiset 14.2. / Grand Opening of the Student Union’s new office 14.2.
2. Ylioppilaskunnan toimiston postilaatikko ja ovenavauspainike pois käytöstä / Student Unions post box and door-opening-switch not in use
3. Muutoksia Amican ravintoloiden aukioloaikoihin / Changes in opening hours in Amica restaurants
4. OYY:n kulttuurijaosto etsii puheenjohtajaa vuodelle 2017 / OYY’s Section for Cultural Affairs is looking for chair for year 2017
5. Ystävänpäivänä ilmaiseksi Oulun taidemuseoon
6. Rattoradion rekryilta 2017
7. Avanto Accelerator alkaa 28.2.2017 – hae mukaan nyt! / Avanto Accelerator program starts on February 28th – apply now!

1. OYY:n uuden toimiston suuret avajaiset 14.2. / Grand Opening of the Student Union’s new office 14.2.

OYY:n toimisto on muuttanut! Syksyllä… Uuden toimiston viralliset avajaiset pidetään ystävänpäivänä, tiistaina 14.2. Luvassa kiertoajeluita, arkistojen aarteita ja palkintoja. Virallinen avausseremonia nauhanleikkaamisineen tapahtuu klo 11. Opastettuja kiertoajeluita järjestetään 11-13, osallistu ja voita palkintoja! Nopeimmille lisäksi tarjolla yllätyspalkintoja! Toimisto on avoinna normaalisti eli 10-14. Tule tutustumaan toimistoon, hallitukseen ja asiantuntijoihin, vaikkapa Oulun ylioppilaslehden uuteen päätoimittajaan!

Telluksen vieressä. Vihreiden naulakoiden takana.

The Student Union has moved! Last Autumn… The official opening ceremony of the new office is held on Valentine’s Day (February 14) from 11am onwards. Tours at the office, treasures from the archives, and prizes are available! Guided tours are organized between 11am and 1pm. The office is open normally, from 10am to 2pm. Come meet the specialists, board and the new editor-in-chief of the student magazine.

Next to Tellus. Behind the green coat racks.

2. Ylioppilaskunnan toimiston postilaatikko ja ovenavauspainike pois käytöstä

Ylioppilaskunnan toimiston ikkunat teipataan ylioppilaskunnan brändin mukaiseksi, jotta se on mahdollisimman helppo löytää. Teippausten ajaksi olemme joutuneet poistamaan postilaatikkomme ja ovenavauspainikkeemme. Jos tarvitset apua oven avaamiseen, toimistomme henkilökunta auttaa mielellään. Häiriön kesto on noin viikko.

Student Unions post box and door-opening-switch not in use

The windows of the Student Unions office will be taped so that the office is easier to recognize. This means, unfortunately, that our post box and the door-opening-switch is not in use for about a week. If you need help in opening the door, the staff of the Student Union is glad to help you.

3. Muutoksia Amican ravintoloiden aukioloaikoihin

Opiskelijaruokaa saa iltaisin ja lauantaisin Central Stationin sijaan ravintola Aavassa 6.2. alkaen. Aava on auki iltaisin (ma-to klo 18.30 asti, pe klo 18 asti) ja lauantaisin (klo 9-15). Aavassa lisäksi iltaisin ja lauantaisin kahvilapalvelut.

Changes in opening hours in Amica restaurants

Instead of Central Station, restaurant Aava will be open in evenings (Mon. to Fri. until 18.30) and on Saturdays (at 9-15) from 6.2.2017. Aava`s cafeteria services are also available in evenings and Saturdays.

4. OYY:n kulttuurijaosto etsii puheenjohtajaa vuodelle 2017

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista ja idearikaasta kulttuurijaoston puheenjohtajaa vuodelle 2017. Hae 14.2. mennessä.

Lue lisää OYY:n nettisivuilta: http://www.oyy.fi/hae-kulttuurijaoston-puheenjohtajaksi/

OYY’s Section for Cultural Affairs is looking for chair for year 2017

OYY is looking for active and innovative chair for Section for Cultural Affairs for year 2017. Apply before 14th February.

Read more on OYY’s website (unfortunately description is only in Finnish): http://www.oyy.fi/hae-kulttuurijaoston-puheenjohtajaksi/

5. Ystävänpäivänä ilmaiseksi Oulun taidemuseoon

Vapaa pääsy opiskelijakortilla koko päivän!

– klo 17 näyttelyesittely, amanuenssi Elina Vieru.

– klo 18 ja klo 19 Tanssii ystävän kanssa -työpajat, ohjaajana tanssitaiteilija Henna Hanhineva. Oulun Taidemuseon näyttelysalit täyttyvät liikkeestä ja kehojen ja kuvien vuoropuhelusta tanssitaiteilija Henna Hanhinevan ohjauksessa. Harjoituksia tehdään ryhmänä ja pareittain. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita.  Tanssituokion kesto 45 min, max. 20–25 osallistujaa/ryhmä.

6. Rattoradion rekryilta 2017

Tervetuloa keskiviikkona 15.2. klo 17 Rattoradion rekryiltaan! Rekryilta pidetään TellUs Stagella Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Illan aikana esitellään niin Rattoradion toimintaa, kuin erilaisia pestejä, tiimien toimintaa sekä kevään 2017 ohjelmahakua. Oivallinen hetki uusille jäsenille toimittaa jäsenhakemus ja päästä mukaan toimintaan!

Lisätietoa osoitteesta www.rattoradio.fi sekä päätoimittaja Lauri Pekkariselta (paatoimittaja(at)rattoradio.fi) ja Rattoradio ry:n puheenjohtaja Kristiina Korhoselta (kristiinask(at)gmail.com)

7. Avanto Accelerator alkaa 28.2.2017 – hae mukaan nyt!

Onko ideassasi liiketoimintapotentiaalia tai onko yrittäjyys haaveenasi? Oletko ajatellut, mitä teet opiskelijaelämän päättyessä? Ota tulevaisuus omiin käsiisi! Avanto Accelerator -ohjelman kautta pääset askeleen lähemmäs yrittäjyyttä osana opintojasi, saat tietoja yrityksen perustamisesta ja kehität työelämätaitojasi. Avanto Accelerator auttaa kehittämään ideoista liiketoimintaa sekä kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen. Uusi ohjelma alkaa 28.2.2017! Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.avantoaccelerator.com

Avanto Accelerator program starts on February 28th – apply now!

Do you want to explore an idea and become an entrepreneur? Take the future in your own hands and prepare yourself for life after you studies. Avanto Accelerator takes you one step closer to becoming an entrepreneur. Through Avanto you will learn to build a business and develop skills that are needed in working life. Avanto Accelerator helps turn ideas into businesses and doers into entrepreneurs. New program starts on February 28th! More information and applications: www.avantoaccelerator.com

Uutiset Janne Hakkarainen

Sonja Arstio OYY:n yritysyhteistyökoordinaattoriksi

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) hallitus on valinnut ylioppilaskunnan yritysyhteistyökoordinaattoriksi Sonja Arstion. Arstio opiskelee kirjallisuutta Oulun yliopistossa.

“Haluan tulevassa työssäni korostaa sitä, että opiskelijat ovat arvokasta ostovoimaa Oulun alueella. Yritysten ja ylioppilaskunnan välinen yhteistyö on tärkeää, koska opiskelijat ovat tärkeitä asiakkaita monille yrittäjille”, Sonja Arstio kertoo.

“Arstio vakuutti meidät aiemmalla yritysyhteistyökokemuksellaan, selkeällä ilmaisutaidoillaan sekä näkemyksellään yritysyhteistyön kehittämiseksi”, toteaa ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist.

Yritysyhteistyökoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu ylioppilaskunnan yhteistyösopimusten neuvotteleminen, suhdetoiminnan kehittäminen sekä taloudellisen ja aineellisen tuen hankkiminen ylioppilaskunnan tapahtumiin ja toimintaan.  

Koordinaattorin tehtävänä on myös parantaa ylioppilaskunnan opiskelijoiden näkyvyyttä työnantajasektorilla. Arstio on ylioppilaskunnan ensimmäinen yritysyhteistyökoordinaattori.

Lisätiedot:
Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen
040 568 9426, paasihteeri@nulloyy.fi

Hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist
040 523 1821, joel.kronqvist@nulloyy.fi

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae kulttuurijaoston puheenjohtajaksi!

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurijaosto edistää värikästä akateemista opiskelijakulttuuria ideoimalla ja toteuttamalla mukaansatempaavia tapahtumia kampuksilla ja kaupungilla. Jaosto tarjoaa kaikille ylioppilaskunnan jäsenille mahdollisuuksia nauttia monimuotoisesta kulttuurista ja luoda sitä itse. Jaosto järjestää tempauksia, tapahtumia ja bileitä ja voi halutessaan ottaa kantaa kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksiin kaupungissa. Jaosto voi myös olla tukemassa OYY:n tapahtumien, kuten Vulcanalian toteuttamista. Jaoston tehtävänä on palvella kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä.

Jaosto toimii yhteistyössä Oulun kaupungin kulttuuritoimijoiden sekä yliopiston aine- ja harrastejärjestöjen kanssa. Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista, aikaansaavaa, kulttuuriasioista kiinnostunutta ja idearikasta puheenjohtajaa vuodelle 2017. Puheenjohtajuus sopii erinomaisesti ihmiselle, joka haluaa olla järjestämässä hauskaa ja mielenkiintoista vapaa-ajan ohjelmaa kaikille yliopiston opiskelijoille.

Puheenjohtajalle maksetaan kokouksista kokouspalkkiota.

Lisätietoja kulttuurijaostosta ja jaostojen toiminnasta yleisesti löytyy osoitteesta www.oyy.fi/oyy/organisaatio/jaostot-ja-valiokunnat/

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 14.2.2017 klo 23.59 mennessä. Otsikkoriville maininta ”kulttuurijaoston puheenjohtaja”.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi

Uutiset Janne Hakkarainen

5: OYY:n uuden toimiston suuret avajaiset / Grand Opening of the Student Union’s new office

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. YTHS:n kevään 2017 fysioterapiaryhmät
2. Hae opiskelijajäseneksi opintotukilautakuntaan
3. OYY:n uuden toimiston suuret avajaiset / Grand Opening of the Student Union’s new office
4. Oulun ylioppilaslehden nettisivuilla joka viikko uutta luettavaa
5. YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko
6. Universumin vuoden 2017 Career Test
7. Startup Weekend Oulu
8. The Irish Music Society of Oulu etsii rahastonhoitajaa ja sihteeriä!
9. Haetaan rauhankysymyksistä ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneita nuoria

1. YTHS:n kevään 2017 fysioterapiaryhmät

YTHS:n kevään 2017 fysioterapiaryhmät alkavat 15.2. ja kestävät 3.5. asti. Ryhmät ovat yhden kerran ryhmiä ja maksuttomia, mutta peruuttamattomasta poisjäännistä veloitetaan 35€/kerta.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: www.yths.fi/filebank/4037-Fysioterapiaryhmat_kevat_2017.pdf

Unfortunately, these groups of FSHS are held only in Finnish.

2. Hae opiskelijajäseneksi opintotukilautakuntaan

Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. opintojen edistymisen seuranta sekä antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta. Hakuaika päättyy 31.1.2017. Hae nyt osoitteessa halloped.fi! Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-opiskelijavarajaseneksi-oulun-yliopiston-opintotukilautakuntaan/

3. OYY:n uuden toimiston suuret avajaiset / Grand Opening of the Student Union’s new office

OYY:n toimisto viettää avajaisia ystävänpäivänä 14.2. Osallistu kiertoajelulle, ota kaverikuva ja voita upeita palkintoja! Stay tuned!

OYY’s new office has a grand opening on Valentine’s day 14th of February. Take a tour at the office, take a photo with a friend and win wonderful prizes! Stay tuned!

4. Oulun ylioppilaslehden nettisivuilla joka viikko uutta luettavaa

Oulun ylioppilaslehti on viettänyt rauhallista hiljaiseloa päätoimittajavaihdoksen ajan. Nyt tuo rauha on rikottu: uusi päätoimittaja Anni Hyypiö aloitti työssään 17.1, joten lehden nettisivuilta löytyy taas annos uutta ja mielenkiintoista luettavaa.

Oulun ylioppilaslehdestä saat selville muun muassa sen, miten Oulun yliopiston henkilöstö suhtautuu yt-uutisiin, mistä Verban fuksivalassa on kyse, ja millä mielin OYY:n uusi hallitus aloittaa toimintavuotensa.

Muistathan, että vuonna 2017 Oulun ylioppilaslehteä ei julkaista enää paperilehtenä, vaan printistä tutut sisällöt löytyvät nyt osoitteesta www.oulunylioppilaslehti.fi. Uutta luettavaa ei tarvitse siis vartoa kuukausitolkulla, sillä diginä Oulun ylioppilaslehti tarjoaa uutta luettavaa joka viikko.

Vaikka julkaisumuoto muuttuu, lehden ydintehtävä pysyy samana: Ylkkäri tarjoaa sinulle kiinnostavimmat kuulumiset Oulun yliopistolta ja oululaisesta opiskelijaelämästä.

Pysyt parhaiten kärryillä lehden kuulumisista tykkäämällä lehdestä Facebookissa (Oulun ylioppilaslehti), Twitterissä (@Ylkkari) ja Instagramissa (@Oulun_ylioppilaslehti) sekä tilaamalla RSS-syötteen osoitteesta http://www.oulunylioppilaslehti.fi/feed/.

5. YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen tapahtuma to 2.2. klo 13.30-14.00, paikka Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen Hiljainen huone YT101, Erkki Koiso-Kanttilan katu 5. (Hiljainen huone on poissa normaalikäytöstä to 2.2.  klo 12.30-14.30).

Kokoontumisessa luetaan lyhyitä katkelmia eri uskontojen pyhistä teksteistä aiheesta yhteys (unity) suomeksi ja englanniksi. Tästä aihepiiristä tilaisuuteen osallistujat voivat myös itse valita haluamiaan lyhyitä tekstejä ja lukea niitä. Tekstien välissä pidetään lyhyt mietiskelyhetki.

Tilassa on eri uskontojen symboleja ja esineitä.

Tilaisuus ei ole hartaus eikä siellä rukoilla yhteisesti, mutta henkilökohtainen hiljainen rukous on mahdollista.

Tilaisuuden tarkoitus on tehdä yliopiston hiljaista huonetta tunnetummaksi ja tutustuttaa eri uskontoihin kuuluvia yliopistolla olevia henkilöitä toisiinsa ja sitä kautta vähentää ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita eri uskontoja ja monikulttuurisuutta kohtaan.

Tilaisuuden järjestäjänä on ”Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikon valmistelutiimi” ja tiimiin kuuluvat minun lisäksi kaksi (naispuolista) opiskelijaa Oulun yliopistosta, kristitty ja muslimi.

Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.

6. Universumin vuoden 2017 Career Test

Kutsumme sinut osallistumaan Universumin vuoden 2017 Career Testiin. Universumin Career Testin kautta saat syvällisen analyysin uraprofiilistasi, mikä tukee sinua huomattavasti tulevaisuuden urasi hahmottamisessa.

Klikkaa tästä osallistuaksesi uratestiin.

Tämä Universumin 25 vuoden kokemuksella rakennettu työkalu auttaa sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Mikä on minun uratyyppini?

Kuinka suuret palkkaodotukset muilla opiskelijoilla on ensimmäisen työpaikkansa suhteen?

Mitkä kymmenen työpaikkaa sopisivat parhaiten juuri minulle?

Ovatko uratavoitteeni täysin erilaisia suhteessa muihin opiskelijoihin verrattuna?

Aikaraja uratestiin vastaamiselle on 3.2.2017

Mikäli uratestiin osallistuu yli 1000 vastaajaa, Universum lahjoittaa 500 euroa Punaisen Ristin Suomen yksikön toimintaan.

Tämä uratesti on täysin luottamuksellinen ja anonyymi. Mahdollisten kyselyiden ja palautteiden varalta, autamme sinua mielellämme osoitteeseesta ask@nullcareertest.com.

7. Startup Weekend Oulu

Want to build and launch your own company in 54 hours? It’s now possible, as the awesome Startup Weekend, an event happening in 135 countries worldwide, is happening in Oulu again this February!

There’s a special offer the 10 fastest Student Union members – additional 5 eur off the already discounted student ticket price! Just enter the code “startupOYY” at the checkout.

Read more about the event and and get your tickets here: http://www.up.co/communities/finland/oulu/startup-weekend/10343

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1832780500273152/

Moreover, this February Startup Weekend is a part of the first ever Startup Week in Finland. Startup Week is a seven-day celebration of Oulu’s thriving entrepreneurship scene. Startup Week is filled with amazing events hosted by our community leaders, entrepreneurs and friends. Like our facebook page and keep an eye on the event calendar: https://www.facebook.com/OuluStartupWeek

Oma yritys 54 tunnissa? Startup Weekend Oulu järjestetään jo kolmatta kertaa 10.-12. helmikuuta 2017. Tule mukaan viettämään unohtumaton viikonloppu loistavassa seurassa ja kokemaan, millaista on oman yrityksen rakentaminen ideasta konkretiaan!

Nopeimpia OYY:n jäseniä palkitaan myös erikoistarjouksella, sillä koodilla “startupOYY” 10 ensimmäistä saa vielä 5€:n lisäalennuksen valmiiksi opiskelijahintaisista lipuista.

Lue lisää tapahtumasta ja osta omat lippusi osoitteesta http://www.up.co/communities/finland/oulu/startup-weekend/10343

Löydä meidät myös Facebookista: https://www.facebook.com/events/1832780500273152/

Helmikuinen Oulu tarjoaa myös muita loistavia startup-tapahtumia. Startup Weekend on osa Suomen ensimmäistä Startup Weekiä – seitsemän päivän mittaista tapahtumasarjaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin, vahvistaa ja yhdistää Oulun yrittäjäyhteisöä ja kaikkia siitä kiinnostuneita. Startup Week on täynnä eri tahojen järjestämiä tapahtumia aina workshopeista mielenkiintoisiin paneelikeskusteluihin. Käy tykkäämässä Facebook-sivustamme osoitteessa https://www.facebook.com/OuluStartupWeek ja tutustu koko viikon ohjelmaan osoitteessa www.oulu.startupweek.co!

8. The Irish Music Society of Oulu etsii rahastonhoitajaa ja sihteeriä!

Nyt juuri sinulla on mahdollisuus päästä osaksi maailman pohjoisinta irkkufestaria!  The Irish Festival of Oulu houkuttelee joka vuosi syys-lokakuun vaihteessa tuhansia ihmisiä Oulusta, muualta Suomesta ja maailmalta irkkumusiikin ja –kulttuurin äärelle. Vuosittain vaihtuva irkkufestarin ohjelmisto sisältää monipuolisen ja mukaansatempaavan tarjonnan musiikkia, kulttuuria, teatteria, elokuvia, tarinankerrontaa..

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluvat laskujen maksaminen ja maksatus, tilitapahtumien seuraaminen ja raporointi sekä (satunnainen) palkanmaksu. Pesti ei välttämättä vaadi aikaisempaa kokemusta, sillä kiperän paikan tullessa on mahdollista kysyä apua ja tehdessä oppii paljon uutta! Työ sopii kuormittavuudeltaan erinomaisesti opintojen ohelle, vauhdikkain ajankohta on syys-lokakuun vaihteessa festarin aikaan.

Sihteerin tehtäviin kuuluvat  pöytäkirjojen laadinta, kokousten koollekutsuminen, pöytäkirjan pitäminen kokouksessa sekä jäsenrekisterin ylläpitäminen. Tarkempaa tietoa sihteerin pestistä on mahdollista kysellä osoittesta secretary@nullirkku.fi.

Molemmat roolit sopivat vastuulliselle, jämptille ja järjestelmälliselle tyypille, joka ei kavahda paperitöitä. Lisäksi hyvä englannin kielen osaaminen katsotaan eduksi. Porukkamme koostuu vapaaehtoisista, joita yhdistää innostus irkkukulttuuriin. Samalla on mahdollista osallistua yhdistyksen kaikkeen muuhun toimintaan, ideointiin ja organisointiin. Kyseessä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kurkistamaan mitä festarinjärjestämisen kulissien takana tapahtuu! Tällaiset vastuutehtävät näyttävät tietysti erinomaisilta CV:ssä, eikä suosituksissa pihistellä!

Uudet toimijat valitaan helmikuussa järjestettävässä vuosikokouksessa, joten hae mukaan pirteään joukkoomme pikimmiten!

9. Haetaan rauhankysymyksistä ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneita nuoria

Haetaan rauhankysymyksistä ja turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneita nuoria osallistumaan rauhanlähettiläs-koulutukseen

Oletko kiinnostunut rauhantyöstä ja globaalien haasteiden pohtimisesta? Opiskeletko yhteiskunnallisella alalla vai oletko muuten kiinnostunut kansainvälisistä kysymyksistä ja kansalaisvaikuttamisesta?

Sadankomitea järjestää vuoden 2017 aikana koulutusjakson, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa ja osaamista rauhantyöhön ja globaalien turvallisuuspoliittisten haasteiden ymmärtämiseen. Koulutukseen haetaan erilaisista taustoista tulevia 18–29-vuotiaita osallistujia.

Koulutuksen tapaamiskertoja järjestetään yhteensä vuoden 2017 aikana neljä ja ne pidetään Helsingissä, Rauhanasemalla. Koulutukset järjestetään lauantaipäivinä ja niiden yhteydessä osallistujille tarjotaan lämmin ateria. Osallistujilta peritään koulutuksesta 20 euron osallistujamaksu. Sadankomitea korvaa osallistujien matkakulut kotimaassa halvimman joukkoliikennevälineen mukaan 10 euroa ylittävältä osalta.

Koulutuspäivät ja -teemat:

18.3. klo 11–17   I Kestävä rauha ja turvallisuus
20.5. klo 11–17   II Asevarustelu
23.9. klo 11–17   III Aseidenriisunta
18.11. klo 11–17   IV Minä rauhanlähettiläänä: Osallistujat perehtyvät heitä erityisesti kiinnostaviin ajankohtaisiin kampanjoihin Suomessa ja kansainvälisesti sekä erilaisiin rauhantoiminnan muotoihin.

Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen koulutuspäivään. Osallistujat saavat koulutuksen päätteeksi rauhanlähettiläs-todistuksen.

Jos kiinnostuit, lähetä vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kerrot lyhyesti itsestäsi ja kiinnostuksestasi liittyen koulutukseen. Motivaatiokirjeet lähetetään 20.2.2017 mennessä osoitteeseen sadankomitea (a) sadankomitea.fi.

Lisätietoja koulutuksesta saa Sadankomiteasta:

Pääsihteeri Anni Lahtinen
anni.lahtinen (a) sadankomitea.fi
040 583 11 42

Järjestökoordinaattori Minna Vähäsalo
minna.vahasalo (a) sadankomitea.fi
040 167 96 60

Page 12 of 63« First...1011121314...203040...Last »