Kategoria: Uutiset

Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Ylioppilaskuntamme hakee sosiaalipoliittista asiantuntijaa

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

on yli 12 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

Sosiaalipoliittista asiantuntijaa

11.1.2016 tai sopimuksen mukaan alkavaan määräaikaiseen työsuhteeseen (äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisuus).

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Sosiaalipoliittisena asiantuntijana tehtävänäsi on mm. vastata ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen linjan valmistelusta, laatia lausuntoja ja kannanottoja, osallistua eri projektien toteuttamiseen sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ keskittyy erityisesti opintososiaalisten asioiden kuten toimeentulon, terveydenhuollon, asumisen, opiskeluympäristön, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden pariin. Sosiaalipoliittisena asiantuntijana vastaat myös ylioppilaskuntamme työelämävaikuttamisesta yhdessä koulutuspoliittisen sektorin kanssa sekä huolehdit osaltasi ylioppilaskunnan kuntavaikuttamisesta.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta akateemisia opintoja, näkemystä opiskelijan hyvästä elämästä ja ajankohtaisen sosiaalipolitiikan tuntemusta. Sosiaalipoliittisella asiantuntijalla on oltava sujuva suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä sekä ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsomme ylioppilaskuntakokemuksen sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan.

Sosiaalipoliittisen asiantuntijan on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Toimessa on kahden kuukauden koeaika. Peruspalkka on 1810,46 euroa kuukaudessa (YTES palkkaryhmä III), lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työaika on 37,5 tuntia viikossa.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 10.1.2016, otsikkoriville maininta ”Sosiaalipoliittinen asiantuntija”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin.

Hakuaikaa on jatkettu 13.12. päättyneestä hausta. Tuossa haussa toimitetut hakemukset otetaan myös huomioon.

Lisätietoja:

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen, hennamari.toiviainen@nulloyy.fi, 0405265821
Pääsihteeri Eero Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 0405231822

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi YTHS:n terveystyöryhmään

Oletko kiinnostunut terveydenedistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon tapahtumiksi?

Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee nyt terveystyöryhmään kahta (2) opiskelijajäsentä vuodelle 2016.

Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina klo 12.00-13.30. Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä. Terveystyöryhmän vuoden ensimmäinen kokous pidetään 25.1.2016.

Hae terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla tiistaihin 19.1.2016 klo 23.59 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen sopoasiantuntija@nulloyy.fi.

OYY:n hallitus valitsee kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta. Kolmas opiskelijajäsen valitaan OYY:n vuoden 2016 hallituksen jäsenten keskuudesta.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään!

Oletko kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä? Onkos inulla ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi?

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt kaudelle 2016-2018 2 varsinaista ja 4 varajäsentä Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään.

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä ja OYY:n asiantuntijoilta. Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä kokoontuuu kerran kuussa (kesäaikaa lukuunottamatta) maanantaisin klo 14-16. Toivomme hakijoilta kiinnostusta ja ideoita opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita kohtaan!

Hae opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla 31.1.2016 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen sopoasiantuntija@nulloyy.fi. Opiskelijajäsenet valitsee OYY:n hallitus.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)


Haku oli aiemmin auki 7.12.2015 asti. OYY:n hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2015 jatkaa hakua ja ottaa myös aiempaan hakuaikaan mennessä tulleet hakemukset huomioon lopullista valintaa tehdessä.

 

 

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Täydennyshaku tärkeille luottamuspaikoille

OYY hakee opiskelijaedustajia tiedekuntien koulutustoimikuntiin ja tiedekuntahallituksiin

Koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntiin valitaan aina vähintään kaksi opiskelijaedustajaa sekä heille varajäsenet, eikä näin ollen tarvitse jäädä yksin luottamustehtävän kanssa. Lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa tehtävään koulutusta ja tukea koko kaksivuotisen kauden ajan. Hakea voi sen tiedekunnan koulutustoimikuntaan, johon on ensisijainen opinto-oikeus.

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Valinnoissa huomioidaan tiedekunnan koulutusohjelmien mahdollisimman kattava edustavuus.

Avoinna olevat paikat:
Arkkitehtuurin tiedekunnan koulutustoimikunta 1 varajäsen
Teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunta 1 varajäsen
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunta 1 varajäsen

Täydennysvaali tiedekuntahallituksiin

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on
Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:
1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen;
2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;  
4) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja
5) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle että opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota.

AVOIMET PAIKAT

Arkkitehtuurin tiedekuntahallitus 1 varajäsen

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallitus 1 varajäsen

Kaivannaisalan tiedekuntahallitus 1 varajäsen

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntahallitus 3 varajäsentä

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

Vaalikelpoisia opiskelijoiden edustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään sinä päivänä, jolloin ehdokashakemukset on jätettävä ylioppilaskunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Vaalikelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

Vapaamuotoiset hakemukset tehdään osoitteessa halloped.fi, mistä löytyy myös tarkemmat ohjeet. Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi hallitustyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tiedekuntahallituksessa.

Hakuaika sekä koulutustoimikuntiin että tiedekuntahallituksiin päättyy 31.1.2016

Lisätietoja antaa tarvittaessa koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821

Uutiset Janne Hakkarainen

51: Vieraile Oulun ylioppilaslehden uusilla verkkosivuilla, FSHS opening hours during Christmas time

1. Oulun ylioppilaslehden vuoden viimeinen numero on ilmestynyt!
2. YTHS:n joulun aukioloajat / FSHS opening hours during Christmas time
3. OYY:n toimiston joulun aukioloajat / OYY office’s Christmas opening hours
4. Unirestan ravintoloissa tapahtuu
5. Joulukuussa chattaillaan jälleen – tule mukaan!

1. Oulun ylioppilaslehden vuoden viimeinen numero on ilmestynyt!

Vuoden kymmenes numero on ilmestynyt ja voit hakea omasi Linnanmaan, Kontinkankaan tai arkkitehtien kampuksilta tai lukea verkossa (www. issuu.com/oulunylioppilaslehti). Lukemalla saat tietää mm. Oulun yliopiston uudesta vallanjaosta, Oulun startup-yhteisön synnystä ja merkityksestä ja Antti Tumeliuksen tiestä matematiikan fuksista energiaekonomistiksi. Lisäksi vierailemme Jyrki Korpuan väitöstilaisuudessa ja tapaamme joulukuun päähenkilön Mikko Kontion, joka on  yrittäjäksi ryhtynyt tuotantoteekkari.

Muista myös lehden uudistuneet verkkosivut, jotka löytyvät osoitteesta www.oulunylioppilaslehti.fi. Paperilehdestä tuttujen sisältöjen lisäksi nettisivuilta löydät tuoreimmat kuulumiset Oulun yliopistolta ja oululaisesta opiskelijaelämästä. Verkkosivujen uutuuksia ovat myös lehden omat videot. Pysyt kärryillä lehden kuulumisista tykkäämällä lehdestä Facebookissa (Oulun ylioppilaslehti), Twitterissä (@Ylkkari) ja Instagramissa (@Oulun_ylioppilaslehti).

2. YTHS:n joulun aukioloajat / FSHS opening hours during Christmas time

YTHS:n Oulun toimipiste on suljettu 23.12.2015 klo 12 alkaen 3.1.2016 saakka. Lisätietoja: www.yths.fi/uutiset/633/yths_n_joulun_aukioloajat

The FSHS unit in Oulu is closed from 23 December 2015 to 3 January 2016. More information: www.yths.fi/en/news/637/fshs_opening_hours_during_christmas_time

3. OYY:n toimiston joulun aukioloajat / OYY office’s Christmas opening hours

Myös ylioppilaskunnan toimiston väki lomailee joulun aikaan ja OYY:n kanslia on suljettu ajalla 18.12.2015–3.1.2016. Rentouttavaa joulunaikaa kaikille!

The Student Union’s office is closed during the Christmas break, beginning on 18th December. Our office is open again on Monday, 4th January 2016. We wish a happy and relaxing Christmas time for everyone!

4. Unirestan ravintoloissa tapahtuu

Keskiviikkona 16.12. nautitaan jouluateriasta Unirestan ravintoloissa Vanilla, Preludi ja Castanea. Torstaina ja perjantaina eli 17.-18.12. on tarjolla ravintola Preludissa (Oulun Musiikkikeskuksessa) juhlava joululounas hintaan 35 eur/hlö. Ja muistathan, että tällä viikolla on viimeinen tilaisuus nauttia Julinian Kimmon Herkkukeitaan annoksista. Tervetuloa herkuttelemaan!

Ravintolat Datania ja Snellmania ovat sulkeneet lopullisesti ovensa. Datanian ja Snellmanian henkilökunta kiittää kaikkia asiakkaita kuluneista ihanista vuosista ja toivottaa kaikille rauhaisaa joulua!

5. Joulukuussa chattaillaan jälleen – tule mukaan!

Nyytin ryhmächateissa voit jakaa ajatuksia, kokemuksia ja fiiliksiä erilaisista opiskelijan elämään ja arkeen liittyvistä asioista. Ne ovat vertaistuellisia keskustelun ja kohtaamisen paikkoja. Jos siis olet juttuseuraa vailla ja ajatusten vaihto toisten kanssa kiinnostaa, niin tervetuloa mukaa chattailemaan!

Tiistaina 15.12. klo 17.30 – 20.00: Jutellaan yksinäisyydestä ja ulkopuolisuuden kokemuksesta. Pohditaan myös yhdessä toisten kanssa, miten ulkopuolisuutta voisi lieventää ja tutustumista toisiin helpottaa. Mietitään mistä löytyisi sellaista mukavaa tekemistä, tapahtumia ja porukoita, jotka vähentäisivät yksinäisyyden kokemusta.

Chattailu tapahtuu täällä: https://www.nyyti.fi/chatit/

Nyyti ry on valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Lisätietoa: nyyti.fi, facebook.com/nyytiry, @nyyti_ry.

Uutiset Janne Hakkarainen

50: Oulun yliopiston kamariorkesterin joulukonsertti, Aapo available on iOS

Tapahtumia viikolla 50
7.12. klo 16 Kopo- ja sopojaoston yhteiskokous

1. Hae tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmiin
2. Hae opintotukilautakunnan varajäseneksi
3. Aapo nyt myös Apple iOS -versiona / Aapo available on iOS
4. Sokopojaosto tarkastelee oppimisympäristöjen esteettömyyttä
5. Unirestan ravintoloissa tapahtuu
6. Lämmintä Joulua – Oulun yliopiston kamariorkesterin joulukonsertti  / Warm Christmas – Christmas Concert of the Oulu University Chamber Orchestra

1. Hae tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmiin

Ovatko tasa-arvo-asiat lähellä sydäntäsi? Kaipaako Oulun yliopiston yhdenvertaisuus mielestäsi kehittämistä? Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt kaudelle 2016-2018 opiskelijajäseniä niin Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan kuin Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään. Haku päättyy torstaina 17.12.2015 klo 12.00.

Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-opiskelijajaseneksi-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuustyoryhmiin-2/

2. Hae opintotukilautakunnan varajäseneksi

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt opintotukilautakuntaan opiskelijavarajäsentä. Haku päättyy torstaina 17.12.2015 klo 12.00.

Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-opintotukilautakunnan-varajaseneksi/

3. Aapo nyt myös Apple iOS -versiona

Aapo-mobiilisovellus on nyt saatavilla myös Apple iOS  –versiona. Sovellus on ladattavissa App Storesta. iOS-versiolla voi tällä hetkellä mm. ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, tehdä lukujärjestyksen, katsella opintosuorituksia ja hakea kurssitietoja. Lisäksi nykyisessä versiossa on yliopiston opaskartta. Lähiviikkojen aikana Aapon iOS-versio täydentyy mm. ruokalistoilla, bussiaikatauluilla ja viikkopalautteella.

Aapon Android-versiossa nyt uutena ominaisuutena myös sisätilapaikannuksella toimiva opaskartta. Kartta näyttää missä päin kampusta olet, ja sen avulla voi esim. hakea luentosaleja tai ravintoloita. Kun napsautat lukujärjestyksessä näkyvää salikoodia, kartta näyttää missä kyseinen sali sijaitsee.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia molemmista versioista otamme mielellämme vastaan joko Aapon palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen aapo@nulloulu.fi.

Lisätietoja ja latauslinkit osoitteessa: http://aapo.oulu.fi/

Aapo available on iOS

Aapo mobile app is now available for Apple iOS devices. The app is available for download from App Store. With the iOS app you can e.g. register for teaching and exams, schedule your studies, view received credits, and search for courses. In addition to this, the current version also includes university campus map. In a few weeks Aapo iOS will also have e.g. menus, bus timetables and weekly feedback.

A new feature in Aapo app for Android is a campus map with indoor positioning. The map displays your location on campus, and you can also search for e.g. rooms and restaurants. The map shows the location of a room when you touch the room code in your schedule.

We would gladly welcome feedback and new development ideas for Aapo applications for both Android and Apple devices from Aapo contact form or by email: aapo@nulloulu.fi.

More information and download links: http://aapo.oulu.fi/

4. Sokopojaosto tarkastelee oppimisympäristöjen esteettömyyttä

Millaista on olla sokea opiskelija tai liikkua yliopiston tiloissa pyörätuolilla? Mitkä ovat pahimmat puutteet ja miten ne voidaan korjata? Koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen jaoston yhteiskokouksessa maanantaina 7.12. klo 16:15 Olkkarissa tarkastelemme oppimisympäristöjä esteettömyyden näkökulmasta.

Lisätietoja: sopojaoston puheenjohtaja Joni Ollikainen (joni.ollikainen@nulloyy.fi, 0503621249)

5. Viikolla 50 Unirestan ravintoloissa tapahtuu

Keskiviikkona 9.12. on tarjolla jouluateria Unirestan Kampusravintoloissa eli Kastarissa, Dataniassa, Discuksessa, Aulassa, Juliniassa, Snellmaniassa, Apajassa ja Medisiinassa normaaliin lounashintaan kiitoksena kuluneesta vuodesta. Tervetuloa!

Torstaina 10.12. on luvassa historian viimeinen Snellmanian pizzapäivä ja perjantaina 11.12. sulkevat Unirestan ravintolat Datania ja Snellmania lopullisesti ovensa. Datanian ja Snellmanian henkilökunta kiittää kaikkia asiakkaita kuluneista hienoista vuosista ja toivottaa maukasta ja rentoa joulua!

6. Lämmintä Joulua – Oulun yliopiston kamariorkesterin joulukonsertti ti 15.12. klo 19 Saalastinsalissa

Warm Christmas – Christmas Concert of the Oulu University Chamber Orchestra Tue 15th of December 7 PM at Saalastinsali hall

Oulun yliopiston kamariorkesteri järjestää konsertin ”Lämmintä joulua” tiistaina 15.12.2015 klo 19.00 Saalastinsalissa, Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Konsertissa esitetään kauneinta barokin ajan musiikkia Telemannilta ja Purcellilta ja joulunaikaan sopien tietysti kauneimpia joululauluja. Joululaulujen solistina on sopraano Outi Aine-Junttila.

Liput: 5€ aikuiset, 3€ opiskelijat/henkilökunta/nuoret/eläkeläiset/työttömät, 7€ perhe (vanhemmat ja alle 12 v. lapset). Lipunmyynti ovelta 30 min ennen konserttia. Tulethan sinäkin nauttimaan joulun tunnelmasta!

Oulu University Chamber Orchestra will perform in the traditional Christmas concert on Tuesday 15th of December at 7 PM in the Saalastinsali hall at the Linnanmaa campus. The concert themed ‘Warm Christmas’ concists of baroque music by Telemann and Purcell as well as beautiful traditional Finnish Christmas carols sung by soprano Outi Aine-Junttila. Tickets for students 3€ (full price 5€). Tickets are sold 30 mins before the concert at the venue. Welcome to enjoy warm Christmas!

7. Ihmisoikeudet esillä Oulussa

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Oulun paikallisryhmä järjestää ihmisoikeuksien päivän viikolla Oulussa kaksi tempausta. Tempauksiin ovat tervetulleita kaikki ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuksien eteen toimimisesta kiinnostuneet.

Keskiviikkona 9.12. Oulun pääkirjastolla järjestetään ”Kirjeitä vapaudelle” -kampanjatempaus. Tempaus toteutetaan kirjaston aulassa klo 16–19. Tilaisuus on osa Amnestyn kansainvälistä kampanjaa, jossa toimitaan vaarassa olevien ihmisten puolesta. Kirjaston tapahtumassa on mahdollista allekirjoittaa painostusvetoomuksia viranomaisille sekä solidaarisuusviestejä lähetettäväksi suoraan ihmisoikeusrikosten kohteeksi joutuneille ihmisille. Amnesty tarjoaa myös ilmaiseksi teetä ja pientä jouluista purtavaa kaikille tempaukseen osallistuville. Lisätietoja “Kirjeitä vapaudelle” -kampanjasta ja henkilöistä, joiden puolesta kirjoitamme: https://www.amnesty.fi/kirjeita-vapaudelle/henkilot/

Ihmisoikeuksien päivänä 10.12. Amnestyn Oulun paikallisryhmä järjestää pienen kynttilämielenilmauksen Rotuaarilla, Stockmannia vastapäätä. Tapahtumalla halutaan muistuttaa Oulua ihmisoikeuksien olemassaolosta ja tärkeydestä. Jaamme ensimmäiselle 30:lle kynttilät sytytettäviksi, mutta omia kynttilöitä saa mielellään tuoda mukana Rotuaarille.

Otamme myös Amnestyn joulukeräyslippaan mukaan molempiin tapahtumiin, joten ihmisoikeustyötä pääsee halutessaan tukemaan myös rahallisesti.

Lisätiedot:

Siiri Salminen, ryhmäsihteeri, oulunamnesty@nullgmail.com

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmiin

Ovatko tasa-arvoasiat lähellä sydäntäsi? Kaipaako Oulun yliopiston yhdenvertaisuus mielestäsi kehittämistä?

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt kaudelle 2016-2018 opiskelijajäseniä seuraavasti:
– Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta (2 varsinaisen jäsenen + 2 varajäsenen paikkaa)
– Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmään (1 paikka)

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan sekä -työryhmien tehtävänä on mm.
– olla yhteistyöfoorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asian­tuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­kysymyksistä koko yliopistoyhteisölle
– järjestää yliopistoyhteisölle koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistossa
– kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajan­tasaisuutta ja siihen kirjattujen toimen­piteiden toteutumista

Opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhteyshenkilöinä. Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä ja sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta. Opiskelijajäseneltä odotetaan ideoita ja näkemyksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistoyhteisössä!

Hae tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnan ja/tai –työryhmän jäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla 17.12.2015 klo 12.00 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi. Opiskelijajäsenet valitsee OYY:n hallitus. Myös aiemmin näihin tehtäviin lähetetyt hakemukset otetaan huomioon valintaa tehdessä.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi ja 040 526 5821)


Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman (voimaan 1.1.2016) mukaan:
“Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaa rehtorin asettama tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka nimetään kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan kuuluvat tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien puheenjohtajat, opiskelijoiden ja työntekijäjärjestöjen edustajat sekä asiantuntijoita… …Tiedekuntiin on perustettu kolme yhteistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää ja lisäksi yksiköihin on nimetty tasa-arvoyhdyshenkilöt. Opiskelijajärjestöillä voi olla omia tasa-arvovastaaviaan.”

Kokouksessaan 3.12.2015 OYY:n hallitus päätti jatkaa hakua Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan sekä Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään, ja ottaa myös aiemmin lähetetyt hakemukset huomioon valintaa tehdessä.

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opintotukilautakunnan varajäseneksi

Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. opintojen edistymisen seuranta sekä kesäaikana ja ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määrittäminen. Tehtävänä on myös antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta. Opintotukilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä 3-7 muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen.

OYY hakee nyt opintotukilautakuntaan yhtä opiskelijajäsenen varajäsentä 30.4.2016 saakka.

Opintotukilautakunta kokoontuu noin kerran kuussa keskiviikkoisin klo 8.15. Yliopisto maksaa opintotukilautakunnan jäsenille kokouspalkkion samoin perustein kuin yliopiston muissa hallintoelimissä oleville opiskelijoille. Tehtävään on saatavilla perehdytys OYY:n toimesta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä.

Hae opintotukilautakunnan varajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla torstaihin 17.12.2015 klo 12.00 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi. Opintotukilautakunnan jäsenen valitsee OYY:n hallitus hakemusten perusteella.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi ja 040 526 5821)


Opintotukilain 9 §:n, yliopistolain 46 §:n ja Oulun yliopiston opintotukilautakunnan ohjesäännön mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) valitsee opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenet Oulun yliopiston opintotukilautakuntaan. OYY:n hallintovaalijohtosääntö määrää opintotukilautakunnan opiskelijajäsenten valintamenettelyn. Yliopiston hallinnon opiskelijajäsenen luottamustoimeen voi asettua ehdolle henkilö, joka on Oulun yliopiston johtosäännön 39 §:n mukaan opiskelija.

 

Uutiset Janne Hakkarainen

49: Itsenäisyyspäivän soihtukulkue / The Independence Day Torchlit Procession

VIIKKO 49

Tapahtumia viikolla 49
6.12. Itsenäisyyspäivän soihtukulkue / The Independence Day Torchlit Procession

Tapahtumia viikolla 50
7.12. klo 16 Kopo- ja sopojaoston yhteiskokous

1. Ylioppilaskunnan perinteinen itsenäisyyspäivän soihtukulkue / The Independence Day torchlit procession 6.12.
2. Hae tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmiin!
3. Hae opiskelijajäseneksi hyvinvointityöryhmään!
4. Tervetuloa juoksemaan Cooper-testi, kävelemään UKK-testi tai tekemään lihaskuntotesti
5. Kirppiskierros 5.12. Toppilassa! Flea market tour in Toppila on Dec 5th!
6. Tellus kirjastosta TellUs Innovation Arena – Tell us what you want from TellUs!
7. Kysely Oiva-järjestelmän tunnettuudesta ja sen merkityksestä kuluttajan käyttäytymiseen
8. Uskontojen uhrien tuki UUT ry järjestää tapahtuman Vanhoillislestadiolaisuus murroksessa

1. Ylioppilaskunnan perinteinen itsenäisyyspäivän soihtukulkue

Lämpimästi tervetuloa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan perinteiseen itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen!

Kulkue lähtee liikkeelle Rauhalan pihalta (Mannenkatu 1) klo 17.30 – paikalle tosin kannattaa ilmestyä jo noin 17.15, kun soihtujen jakaminen ja lauluharjoitukset alkavat. Soihtuja on jaossa 100 kpl, joten saavu ajoissa paikalle. Rauhalasta kävelemme kaupungintalolle kuuntelemaan Cassiopeiaa ja sieltä Intiön hautausmaalle laskemaan seppeleen sankarihaudoille. Soihtukulkueen pukukoodi on ylioppilaslakki/teekkarilakki sekä mahdollisuuksien mukaan tummat päällysvaatteet.

Soihtukulkueen jatkot ovat Sport it! -ravintolassa (Kauppurienkatu 24 A), jossa voi mukavasti katsoa Linnan juhlia hyvässä seurassa ja lämmitellä glögillä. Lisäksi itsenäisyyden juhlijoille on luvassa legendaarinen Linnan juhlat -bingo. Tervetuloa!

PÄHKINÄNKUORESSA

Mitä: Soihtukulkue
Missä: Lähtö Rauhalan pihalta
Milloin: Sunnuntaina 6.12.
17.15 Kokoonnutaan Rauhalan pihalle
17.30 Soihtukulkue lähtee kaupungintalolle
17.45 Cassiopeia kaupungintalon portailla
18.00 Soihtukulkue Intiön hautausmaalle
18.30 Soihtukulkue päättyy, siirtyminen Sport it! -ravintolaan

You are warmly welcome to Independence Day torchlit procession!

The procession begins from Mannenkatu 1 (next to PSOAS office) at 5.30pm. There are 100 torches available so if you wish to have your own, please show up at least 5.15 pm. We will walk to City Hall and listen to Cassiopeia choir and from there to Intiö cemetery.

After the procession please join us to Sport It! (address: Kauppurienkatu 24 A) to watch the Independence Day celebrations.

IN A NUTSHELL

What: Independence Day torchlit procession
Where: Start from Mannenkatu 1
When: Sunday 6.12.
17.15 Gathering to Mannenkatu 1
17.30 Torchlit procession heads to city hall
17.45 Cassiopeia choir performs at the steps of the city hall
18.00 Torchlit procession heads to the cemetery of Intiö
18.30 Torchlit procession ends, gathering to Sport it!

2. Hae tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmiin!

Ovatko tasa-arvo-asiat lähellä sydäntäsi? Kaipaako Oulun yliopiston yhdenvertaisuus mielestäsi kehittämistä? Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt kaudelle 2016-2018 opiskelijajäseniä niin Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan kuin tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmiin. Haku päättyy torstaina 3.12.2015 klo 12.00.

Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-opiskelijajaseneksi-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuustyoryhmiin/

3. Hae opiskelijajäseneksi hyvinvointityöryhmään!

Oletko kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä? Onko sinulla ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? OYY hakee nyt kaudelle 2016-2017 2 varsinaista ja 4 varajäsentä Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään. Haku päättyy maanantaina 7.12. klo 16.00.

Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-opiskelijajaseneksi-hyvinvointityoryhmaan/

4. Tervetuloa  juoksemaan Cooper-testi, kävelemään UKK-testi tai tekemään lihaskuntotesti

Aika: 11.12.2015 klo 17:30 alkaen ilmoittautuminen ja 17:50 alkaa ohjattu lämmittely
Paikka: Ouluhalli
Lisätietoa: www.haastaitsesi.fi

Kaikille ilmainen!

Järjestäjänä mm. Oulun Korkeakoululiikunta ja OSAKO

5. Kirppiskierros 5.12. Toppilassa!

Ympäristöjaoston kirppiskierros on täällä taas! Itsenäisyyspäivän aattona lauantaina 5.12. kierretään ja tutustutaan Toppilan kirpputoreihin parin kilometrin päässä Linnanmaan kampuksesta. Ensimmäisinä ovat Paakakadun Takuukirppis ja Toppila Center, josta jatketaan Top Kirppikseen.

Lähtö pyörillä klo 11 yliopistolta, 2T-oven läheisyydestä, mukaan saa liittyä myös matkan varrella! Tervetuloa mukaan ja tekemään hyviä löytöjä!

Kirppiskierros Facebookissa: https://www.facebook.com/events/100608640309485/

Flea market tour in Toppila on Dec 5th!

Environment section’s flea market tour is here again! On saturday December 5th, the eve of independence day, we’re visiting the flea markets of Toppila, a couple of kilometres from Linnanmaa campus. First up are Takuukirppis and Toppila Center on Paakakatu after which we’re heading to Top Kirppis.

Gather up at our university’s 2T door at 11 AM with bikes if possible. You can also join us on the way and at the markets!

Flea market tour on Facebook: https://www.facebook.com/events/100608640309485/

6. Tellus kirjastosta TellUs Innovation Arena – Tell us what you want from TellUs!

Linnanmaan keskusaulaan entisen tiedekirjasto Telluksen tiloihin avataan tammikuussa 2016 oppimis- ja yhteistyöympäristö TellUs Innovation Arena. Uudet tilat rohkaisevat opiskelijoita, tutkijoita, henkilökuntaa ja yliopiston sidosryhmiä poikkitieteellisyyteen ja yrittäjyyteen sekä tuovat tiedettä ja osaamista näkyvämmin esille.

Uudistuvat tilat koostuvat hiljaiseen työhön ja yhteistyöhön suunnatuista tiloista, näyttely- ja esitystilasta, take-away kahvilasta, klubitilasta sekä yrittäjyys-, innovaatio- ja tietopalveluista. Tavoitteena on luoda uutta oppimisen ja työn tekemisen tapaa tukeva tilakokonaisuus, jonne on helppo tulla tapaamisiin ja työskentelemään ideoiden ja projektien parissa eri puolilta yliopistoa ja Oulua.

Oppimista ja avointa vuorovaikutusta tukevat, helposti muunneltavat ja monipuoliset tilaratkaisut auttavat verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa ja antavat tilaa satunnaisille ja sovituille kohtaamisille. Voit päättää vietätkö aikaasi kurssityön parissa opiskelutiloissa, verkostoidutko kahvilassa tutkijoiden ja yritysten kanssa vai hyppäätkö stagelle muiden kanssa esittelemään ideaasi!

TellUksen tulevaa toimintaa suunnitellaan parhaillaan. Mikäli mielessäsi on ajatuksia ja ehdotuksia uuden luomiseksi, Tell Us! Jos olet kiinnostunut tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisestä sekä esittelytilan hyödyntämisestä, Tell Us! Haluamme sinut mukaan luomaan ketterää, kaikille avointa ja monikasvoista TellUs-keskusta, jossa jokainen päivä on erilainen!

Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen: tellusoulu@nullgmail.com

Toimintaan liittyvät yhteydenotot:

Projektipäällikkö Johanna Bluemink
johanna.bluemink@nulloulu.fi; p. 050 3709505

Rakennuttamiseen ja tekniseen toteutukseen liittyvät yhteydenotot:

Kiinteistöinsinööri Timo Haverinen
timo.haverinen@nulloulu.fi

Tellus library transforms into TellUs Innovation Arena – Tell us what you want from TellUs!

In January 2016, the new TellUs Innovation Arena, a center for learning and collaboration, will be opened at the heart of Linnanmaa campus where the old Tellus science library was located. The mission of TellUs Innovation Arena is to encourage entrepreneurism and dialogue between different academic disciplines, students, staff, researchers and other parties as well as to promote the visibility of science and knowledge

TellUs will be split into four different zones which include study and collaboration areas, a stage and a showroom for exhibitions, take away café and entrepreneurship, innovation and information services. TellUs aims to create and support a completely novel way of thinking and working by offering easily accessible facilities where everyone is welcome to work, share and collaborate with people, ideas and projects.

Easily modifiable and versatile TellUs facilities live and breathe with the users by facilitating networking and giving room for both planned and unplanned encounters. It’s up to you to decide whether you’d like to spend your time studying in the Forest, network in the Showroom Café with researchers and companies or conquer the Stage and present your ideas with other enthusiastic participants!

TellUs Innovation Arena and its contents are currently being planned and we would love to hear from you too! If you have any ideas or suggestions about the facilities, please Tell Us! And if you are interested in planning and arranging events or using the stage facilities, please Tell Us!

We want you to create and become a part of a multifaceted, flexible and open-to-all TellUs Innovation Arena where no two days are ever the same!

Send your ideas and suggestions to:

tellusoulu@nullgmail.com

PR, events and marketing:

Project Manager Johanna Bluemink
johanna.bluemink@nulloulu.fi; p. 050 3709505

Facilities and technical questions:

Facilities and technical questions:

Facilities Engineer Timo Haverinen
timo.haverinen@nulloulu.fi

7. Kysely Oiva-järjestelmän tunnettuudesta ja sen merkityksestä kuluttajan käyttäytymiseen

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kuluttajan asenteet elintarvikkeista ja niiden turvallisuusvalvonnasta vaikuttavat ostopaikan valintaan.

Tutkimus on rajattu koskemaan elintarvikkeita ja päivittäistavarakauppaa.

Jokainen vastaus analysoidaan luottamuksellisesti, eikä vastaajan henkilöllisyys tule missään vaiheessa tutkimusta esille. Vastaukset tulevat ainoastaan tutkijan käyttöön ja tähän tutkimukseen eikä vastauksia luovuteta eteenpäin muille tahoille.

Kyselyn täyttäminen on nopeaa ja aikaa siihen kuluu vain noin 5-10 minuuttia. Kysymykset ovat monivalintoja ja liittyvät arkisiin tilanteisiin.

Vastaathan kyselyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 7.12.2015

Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/65450/lomake.html

Lisätiedot:

Paavo Hallberg
Helsingin yliopisto
paavo.hallberg@nullhelsinki.fi

8. Uskontojen uhrien tuki UUT ry järjestää tapahtuman Vanhoillislestadiolaisuus murroksessa

Uskontojen uhrien tuki järjestää vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevän seminaarin Oulun pääkirjaston Pakkalan salissa keskiviikkona 2.12. klo 13-18.

Vanhoillislestadiolaisuuteen ja hengelliseen väkivaltaan liittyen on käyty vilkasta julkista keskustelua viime vuosina. Seminaarissa on harvinaislaatuinen tilaisuus päästä kuulemaan useita viime vuosina vanhoillislestadiolaisuudesta kirjoittaneita yhdellä kerralla ja osallistua aiheesta käytävään keskusteluun.

Seminaarin ohjelma

13:00-13:30 Seminaarin avaus, Joni Valkila, toiminnanjohtaja, Uskontojen uhrien tuki UUT ry
13:30-14:00 Hengellinen väkivalta ja ratkaisun mahdollisuuksia, Aini Linjakumpu, politiikantutkija, Lapin yliopisto
14:00-14:30 Holistinen pragmatismi tutkimuksen lähtökohtana, Johanna Hurtig, sosiaalityön apulaisprofessori Lapin yliopisto
14:30-15:00 Hengelliset pelot lestadiolaisuudessa, Aila Ruoho, teologi, tietokirjailija
15:00-15:30 kahvitauko
15:30-16:00 Hengellisen väkivallan käsite vanhoillislestadiolaisuuden sisältä käsin katsottuna, Joona Korteniemi, teologian opiskelija, blogisti
16:00-16:30 Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen vanhoillislestadiolaisuudessa, Eetu Kejonen, teologian tohtori, tutkijatohtori Helsingin yliopisto
16:30-17:45 paneeli, johon liittyvät mukaan esiintyjien lisäksi Rebekka Naatus, tiedottaja, Oulun seurakuntayhtymä ja Vuokko Ilola, kouluavustaja.
17:45 seminaarin päätös

Seminaari on osallistujille ilmainen.

Ilmoittaudu seminaariin mahdollisimman pian Päivi Marinille osoitteeseen paivi.marin@nullhelsinki.fi

Seminaariin mahtuu mukaan 190 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tervetuloa mukaan! Seminaarille on suunnitteilla myös jatkot illalla, joten varaa kalenteriisi aikaa myös tähän.

Tervetuloa!

http://www.uskontojenuhrientuki.fi/uut-ry/247-vlseminaari

https://www.facebook.com/events/114971165533724/

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi hyvinvointityöryhmään!

Oletko kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä? Onko sinulla ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi?

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt kaudelle 2016-2017 2 varsinaista ja 4 varajäsentä Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään.

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä ja OYY:n asiantuntijoilta. Toivomme hakijoilta kiinnostusta ja ideoita opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita kohtaan!

Hae opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla maanantaihin 7.12.2015 klo 16.00 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi. Opiskelijajäsenet valitsee OYY:n hallitus.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmiin!

Ovatko tasa-arvo-asiat lähellä sydäntäsi? Kaipaako Oulun yliopiston yhdenvertaisuus mielestäsi kehittämistä?

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt kaudelle 2016-2018 opiskelijajäseniä seuraavasti:
– Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta (2 varsinaisen jäsenen + 2 varajäsenen paikkaa)
– Kontinkankaan kampuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä (1 paikka)
– Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmään (1 paikka)
– Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä (1 paikka)

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan sekä -työryhmien tehtävänä on mm.
– olla yhteistyöfoorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asian­tuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­kysymyksistä koko yliopistoyhteisölle
– järjestää yliopistoyhteisölle koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistossa
– kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajan­tasaisuutta ja siihen kirjattujen toimen­piteiden toteutumista

Opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhdyshenkilöinä. Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä ja sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta. Opiskelijajäseneltä odotetaan ideoita ja näkemyksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistoyhteisössä!

Hae tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnan ja/tai –työryhmän jäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla 3.12.2015 klo 12.00 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi. Opiskelijajäsenet valitsee OYY:n hallitus.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi ja 040 526 5821)


Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman (voimaan 1.1.2016) mukaan:
“Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaa rehtorin asettama tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka nimetään kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan kuuluvat tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien puheenjohtajat, opiskelijoiden ja työntekijäjärjestöjen edustajat sekä asiantuntijoita… …Tiedekuntiin on perustettu kolme yhteistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää ja lisäksi yksiköihin on nimetty tasa-arvoyhdyshenkilöt. Opiskelijajärjestöillä voi olla omia tasa-arvovastaaviaan.”

Uutiset Janne Hakkarainen

48: Mielenkiintoisia luottamustoimia tarjolla, ESN is looking for people for board positions

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday.

Tapahtumia viikolla 48

23.11. Keep fit goes Pilvitunti / Cloudclass
26.11. Jatko-opiskelijajaosto klo:17.00 alkaen OYY:n kokoushuoneessa / Doctoral Students’ section meeting at 5pm in OYY’s meeting room

Tapahtumia viikolla 49

30.11. Hengailuilta – pikkujoulut
6.12. Itsenäisyyspäivän soihtukulkue / Independence Day torchlit procession

1. YTHS-Oulu järjestää suositun elämäntaitokurssin
2. Hae opintotukilautakunnan opiskelijajäseneksi!
3. OYY hakee opiskelijajäseniä tiedekuntahallituksiin
4. Erasmus Student Network Oulu ry hakee hallituksen jäseniä vuodelle 2016

1. YTHS-Oulu järjestää suositun elämäntaitokurssin

Elämäntaitokurssin tavoitteena on edistää osallistujan elämänhallintaa ja hyvinvointia, itsetuntemusta ja itsestä välittämistä sekä ehkäistä ahdistusta ja masennusta. Kurssi koostuu kuudesta tapaamisesta tammi-helmikuussa 2016. Kurssille mahtuu 10 opiskelijaa.

Lisätietoja: www.yths.fi/filebank/3410-Elamantaitokurssi_kevat_2016.pdf

2. Hae opintotukilautakunnan opiskelijajäseneksi!

OYY hakee opintotukilautakuntaan yhtä opiskelijajäsentä 30.4.2016 saakka. Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. opintojen edistymisen seuranta sekä kesäaikana ja ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määrittäminen. Hakuaika päättyy maanantaina 30.11.2015 klo 16.00.

Lisätietoja: www.oyy.fi/oyy-hakee-opiskelijajasenta-oulun-yliopiston-opintotukilautakuntaan-3/

3. OYY hakee opiskelijajäseniä tiedekuntahallituksiin

Ai mikä tiedekuntahallitus? Tiedekuntahallitus…

  • päättää, mihin tiedekuntasi rahoja käytetään.
  • määrittelee tiedekuntasi tulevaisuuden.
  • ohjaa tiedekuntasi toimintaa.
  • kuuntelee ja välittää tiedekuntasi sanoman.

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on mm. hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä sekä määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet. Tiedekuntahallitus siis linjaa tiedekunnan rahankäytöstä ja ohjaa sen toimintaa.

Tiedekuntahallitusvaalit järjestettiin syksyllä, mutta kaikkien tiedekuntien osalta paikkoja ei saatu täytettyä. Avoinna on:

Arkkitehtuurin tiedekunta (1+1 paikkaa),

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (2 varajäsenen paikkaa),

Kaivannaisalan tiedekunta (1 varajäsenen paikka),

Lääketieteellinen tiedekunta (2 varajäsenen paikkaa),

Teknillinen tiedekunta (1 varajäsenen paikka),

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (3 varajäsenen paikkaa).

Hakeminen tapahtuu osoitteessa: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls

http://www.oyy.fi/oyy-hakee-opiskelijajasenia-tiedekuntahallituksiin/#sthash.jFHYXsTe.dpuf

http://www.oyy.fi/oyy-hakee-opiskelijajasenia-tiedekuntahallituksiin/

4. Erasmus Student Network Oulu ry hakee hallituksen jäseniä vuodelle 2016

Erasmus Stundet Network Oulu ry (ESN Oulu ry) hakee luovia ja kansainvälishenkisiä ihmisiä hallituksen vuodelle 2016. Aiempaa kokemusta ei vaadita mutta avoin mieli ja halu oppia ovat eduksi.

ESN Oulu on ESN Finlandin ja ESN Internationalin paikallinen jaosto. ESN Oulu järjestää erilaisia aktiviteetteja sekä kansainvälisille että suomalaisille opiskelijoille. Tavoitteena on integroida kansainvälisen opiskelijat paikalliseen opiskelijakulttuuriin ja luoda heille positiivisia kokemuksia kaikesta siitä mitä Oulu ja Suomi voi tarjota.

Etsimme nyt henkilöitä vuoden 2016 hallitukseen. Kun kiinnostut jostain hallituspaikasta, olehan yhteydessä meihin. Älä huoli jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta – suuri joukko vanhoja hallituslaisia ja aktiiveja on auttamassa sinua ESN maailmaan. Lähetä hakemus ja CV (englanniksi) osoitteeseen info@nullesnoulu.org

ESN jäsenet ovat:

Kansainvälisesti orientoituneita
Aktiivisia
Avoimia
Kielellisesti lahjakkaita
Nuoria Euroopan johtajia

Valinta

Uusi hallitus vuodelle 2016 valitaan ESN Oulu ry;n yleiskokouksessa keskiviikkona 9. Joulukuuta klo 17:00 alkaen OYY:n toimistolla Oulun yliopistolla. Hakijat ja kaikki joita kiinnostaa liittyä aktiiviseksi jäseneksi ESN Oulu ry:hyn ovat tervetulleita liittymään kokoukseen.

Avoimet hallituspaikat:

President
Vice-President
Secretary
Treasurer
Social media coordinator
IT manager
Event coordinator
Public relations coordinator
Local representative
Project manager

Lisää informaatiota hallituspaikoista löydät nettisivuiltamme: http://web.esnoulu.org/rec

OPEN CALL: Erasmus Student Network Oulu ry

We are currently looking for internationally-minded and creative people, who are interested in joining the leadership team of the ESN Oulu ry association for 2016. No prior experience is needed, but an open mind and the will to learn.

ESN Oulu is a local section of ESN Finland and ESN International. ESN Oulu organizes different activities to both international and domestic students. The aim is to make the international students more integrated into the local student community and provide them with pleasant experiences on everything Oulu and Finland has to offer.

We are now looking for people for all the board positions. When you get interested in any of the positions or in becoming active in ESN in some way, please express your interest by getting in touch with us! Don’t worry if you don’t have previous experience – there is a large group of active members who will help you learn about the world of ESN! Send your letter of interest and CV to info@nullesnoulu.org.

The ESN members are:

internationally minded and very mobile
active and dynamic
open-minded
multilingual and communicative
young European leaders

Selection

The new board will be appointed at the ESN Oulu ry General Assembly on Wednesday December 9th at 5pm in the OYY Office. Applicants and anyone interested in becoming active in the ESN Oulu are invited to come join the meeting. Here below you can find some information about the open positions.

The open positions are:

President
Vice-President
Secretary
Treasurer
Social media coordinator
IT manager
Event coordinator
Public relations coordinator
Local representative
Project manager

More detailed information on these board positions on our website: http://web.esnoulu.org/rec

5. Kysely opiskelupaikkakunnan vetovoimaisuudesta

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Itä-Suomen yliopisto toteuttavat yhteistyönä kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena on selvittää, millaiset alueet ovat suomalaisten nuorten aikuisten mielestä opiskelun ja asumisen kannalta vetovoimaisia. Kyselystä saatu aineisto tulee osaksi pro gradu -tutkielmaa ja lisäksi saatuja tuloksia hyödynnetään Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 5. vaiheen laadinnassa.

Kysely on suunnattu korkeakouluopiskelijoille ja vastaamiseen kuluu aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyyn voi käydä vastaamassa 2.12.2015 asti. Kyselyyn vastanneiden on mahdollista osallistua arvontaan, jonka pääpalkintoina ovat kahden päivän lippu kesän 2016 Ilosaarirockiin sekä Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n 200 euron lahjakortti, jonka voi käyttää esimerkiksi tapahtumiin, matkailukohteisiin tai mökkilomaan Pohjois-Karjalassa.

Vastaamaan pääset tästä: www.pohjois-karjala.fi/korkeakoulukysely

Lisätietoja kyselystä antaa: Heli Lievonen, heli.lievonen@nulluef.fi

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

OYY hakee opiskelijajäseniä tiedekuntahallituksiin

Tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten täydentäminen

Oulun yliopiston johtosäännön 21 §:n mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on

1) hyväksyä tiedekunnan strateginen toimenpideohjelma ja määritellä sille tarvittavat resurssit, jotka ovat yliopiston strategian mukaisia;
2) seurata ja tarvittaessa ohjata toimenpideohjelman etenemistä;
3) määritellä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelmien perusteet;
4) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma, joka esitetään professuurien osalta rehtorin vahvistettavaksi;
5) seurata tiedekunnan toimintaa ja taloutta; ja
6) seurata ja ohjata tiedekunnan asioiden tiedottamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta alkaen 1.1.2016.

Tiedekuntahallituksen jäsenille maksetaan yliopiston määräämää kokouspalkkiota.

AVOIMET PAIKAT TIEDEKUNTAHALLITUKSISSA

Tiedekuntien hallituksiin valitaan seuraavat määrät jäseniä vaaleissa puutteellisen ehdokasasettelun takia.

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

Vaalikelpoisia opiskelijoiden edustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään sinä päivänä, jolloin ehdokashakemukset on jätettävä ylioppilaskunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.

Vaalikelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

Vapaamuotoiset hakemukset tehdään osoitteessa halloped.fi, mistä löytyy myös tarkemmat ohjeet. Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi hallitustyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tiedekuntahallituksessa.

Hakemukset on toimitettava viimeistään 3.12.2015 klo 12.00.

Päätöksen valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Oulussa 19.11.2015

Ylioppilaskunnan hallitus

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, henna.maatta@nulloyy.fi, 040 525 7821
Pääsihteeri Eero Manninen paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

 

Uutiset Hennamari Toiviainen

OYY hakee opiskelijajäsentä Oulun yliopiston opintotukilautakuntaan

Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. opintojen edistymisen seuranta sekä kesäaikana ja ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määrittäminen. Tehtävänä on myös antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta. Opintotukilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä 3-7 muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen.

OYY hakee nyt opintotukilautakuntaan yhtä opiskelijajäsentä 30.4.2016 saakka.

Opintotukilautakunta kokoontuu noin kerran kuussa keskiviikkoisin klo 8.15. Yliopisto maksaa opintotukilautakunnan jäsenille kokouspalkkion samoin perustein kuin yliopiston muissa hallintoelimissä oleville opiskelijoille. Tehtävään on saatavilla perehdytys OYY:n toimesta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä.

Hae opintotukilautakunnan jäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla maanantaihin 30.11.2015 klo 16.00 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi. Opintotukilautakunnan jäsenen valitsee OYY:n hallitus hakemusten perusteella.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi ja 040 526 5821)


Opintotukilain 9 §:n, yliopistolain 46 §:n ja Oulun yliopiston opintotukilautakunnan ohjesäännön mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) valitsee opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenet Oulun yliopiston opintotukilautakuntaan. OYY:n hallintovaalijohtosääntö määrää opintotukilautakunnan opiskelijajäsenten valintamenettelyn. Yliopiston hallinnon opiskelijajäsenen luottamustoimeen voi asettua ehdolle henkilö, joka on Oulun yliopiston johtosäännön 39 §:n mukaan opiskelija.

Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Hae ylioppilaskunnan talousvaliokuntaan!

 

Ylioppilaskunnan talousvaliokunta tarvitsee puheenjohtajan vuodelle 2016 ja kolme varsinaista jäsentä kaudelle 2016–2017 sekä yhden varsinaisen jäsenen jäljellä olevalle kaudelle 2015–2016.

Toivomme talousvaliokuntamme jäseniltä kiinnostusta ylioppilaskunnan talousasioita kohtaan. Aikaisempi kokemus ylioppilaskunnan taloudesta ei ole välttämätöntä, mutta katsomme kokemuksen talousasioiden kanssa touhuamisesta eduksi. Edustajisto valitsee puheenjohtajan ja valiokunnan jäsenet kokouksessaan 10.12. klo 17 alkaen. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 9.12.2015 klo14.00 mennessä osoitteeseen hakemukset ( a ) oyy.fi.

Talousvaliokunnan tehtävänä on

1) valmistella edustajiston kokousta varten:

  1. ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisön valinta;
  2. ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen;
  3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille;
  4. vahingonkorvauskanteen nostaminen hallituksen jäseniä, pääsihteeriä tai tilintarkastajaa vastaan; ja
  5. erityisen tarkastuksen järjestämisestä päättäminen;

2) antaa tarvittaessa lausunto hallituksen valmistelemasta edustajiston päätösasiasta, joka liittyy ylioppilaskunnan talouteen tai talousvaliokunnan toimintaan;

3) arvioida, ovatko edustajiston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko ylioppilaskunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

4) antaa edustajistolle kultakin edeltävältä kalenterivuodelta arviointikertomus edustajiston tilinpäätöskäsittelyä varten; ja

5) hoitaa muut edustajiston sille määräämät tehtävät.

Lisätietoja voit kysellä ylioppilaskunnan pääsihteeri Eero Manniselta, p. 040 523 1822, paasihteeri ( a ) oyy.fi.

Page 22 of 46« First...10...2021222324...3040...Last »