Kategoria: Uutiset

Edustajisto, Uutiset Eero Manninen

Edustajiston kokous 8/2013 19.11.2013 klo 16 salissa SÄ118

Uuden edustajiston ensimmäinen kokous!

Käsittelyssä on mm.  lähetekeskustelut toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta ja PSOAS:n valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten (6+6) nimeäminen toimikaudelle 2014-2015.

Kokouskutsu

EDUSTAJISTON JÄSENILLE JA VARAJÄSENILLE

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 8/2013 pidetään tiistaina 19. päivänä marraskuuta 2013 alkaen klo 16:00.

Kokous pidetään Oulun yliopistolla, luentosalissa SÄ118, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § LÄHETEKESKUSTELU TOIMINTASUUNNITELMASTA 2014

7 § LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVIOSTA 2014

8 § POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN (6+6) KAUDELLE 2014-2015

9 § ILMOITUSASIAT

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!

Oulussa 12.11.2013

JANNE HAKKARAINEN

Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja                                                    

Liitteet              

Tiedoksi:                  inspehtori Järvelä

                                  OYYH

                                  Sihteeristö

                                  OYL

 

 

Uutiset Janne Hakkarainen

Cooperin testi Ouluhallilla 26.11.

Ouluhallissa pamahtaa tiistaina 26.11. Luvassa on 12 minuuttia hikeä, maitohappoja ja kyynärpäitä, kun ylioppilaskuta järjestää suuren suosion saavuttaneen Cooperin testin!

Alkuverryttelyt pääsee ottamaan hallille jo kello 11.00 ja juoksuaikaa on varattu aina kello 16.00:een asti. Kaikkien ei siis tarvitse rynnätä liikkeelle yhdessä lähdössä.

Haasta ystäväsi mukaan hapenottotestiin ja lähde tavoittelemaan maagista 3000 metrin rajaa. Mukaan et tarvi kuin verkkarit, lenkkarit, juomapullon ja hippusen raudanlujaa tahtoa.

Ilmoittautuminen on auki nyt!

Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea!
Ilmoittautuminen päättyy ma 18.11. klo 23.59.

Mitä: Cooperin testi
Milloin ti 26.11, klo 11-16
Missä: Ouluhalli

Tapahtuma myös Facebookissa!

Rekrytointi, Uutiset Juuli Juntura

OYY hakee opiskelijaedustajaa Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on asiantuntijajäsen Pohjois-Suomeen alueelliseessa Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa eli ETNOssa. Etsimme sinne innokasta henkilöä, joka toisi toimintaan opiskelijoiden näkökulmaa!

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri väestöryhmien välillä. Se koostuu valtakunnallisesta neuvottelukunnasta ja seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta eri puolilla Suomea. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuu muodostavat yhteisen Pohjois-Suomen neuvottelukunnan, jossa on jäseniä maahanmuuttajajärjestöistä, kunnista, työmarkkinajärjestöistä, maakunnan liitosta, kolmannen sektorin organisaatioista ja aluehallintoviranomaisista. Vuonna 2011 nimetyn neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä ETNO:jen tehtäviä on edistää hyviä etnisiä suhteita, etnistä yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä eri toimijoiden monipuolista vuorovaikutusta ja yhteistyötä maahanmuuttopolitiikan eri osa-alueilla, toimia asiantuntijaelimenä maahanmuuttopolitiikan ja etnisen yhdenvertaisuuden eri osa-alueiden kehittämisessä, edistää maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumismahdollisuuksia ja järjestötoimintaa, ja tiedottaa maahanmuuttopolitiikasta, etnisen yhdenvertaisuuden tavoitteesta ja etnisestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimavarana sekä tehdä niitä tunnetuksi.

ETNO kokoustaa 3-6 kertaa vuodessa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Työtä koordinoivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Yleistä tietoa ETNOn valtakunnallisesta ja paikallisesta työstä löytyy sisäasiainministeriön sivuilta. ETNO ei käsittele yksittäisiä tapauksia tai ratko yksittäisten ihmisten/ryhmien tapauksia, vaan osallistuu laajempaan keskusteluun.

ETNO:ssa maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustajia tulee olla vähintään puolet jäsenistä. ETNO toimii suomeksi, joten suomenkielen taito on tarpeellinen. Myös sukupuolijakauma otetaan huomioon.

Tehtävä antaa opiskelijajäsenelle mahdollisuuksia kehittää omia kommunikointi-, vaikuttamis- ja verkostointitaitoja ja olla mukana Suomen maahanmuuttopolitiikkaan ja etnisiin suhteisiin liittyvässä keskustelussa ja vaikuttamisessa.

OYY:n edustajan odotetaan tuovan ETNO:n työssä esille opiskelijoiden näkökulmaa, erityisesti ulkomaisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden asemaa sekä muita Oulun yliopiston opiskelijoidelle tärkeitä etnisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Edellytykset tehtävään

 •     OYY:n jäsen
 •     sujuvahko suomen kieli
 •     maahanmuuttajataustainen tai etniseen vähemmistöön kuuluva
 •     kokemusta ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja maahanmuuttajien tilanteesta

Katsotaan eduksi

 •     aikaisempi kokemus työryhmätyöskentelystä tai edustustehtävistä

Hakeminen

Toimita vapaamuotoinen hakemus (max. 1 sivu) ja CV osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi tiistaihin 26.11.13 klo 16:00 menneessä. Ilmoitathan hakemuksessasi kuinka pitkään pystyt sitoutumaan tehtävään.

Lisätietoja

Henni Saarela kvsihteeri(a)oyy.fi 040 861 0868

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n kannanotto yliopiston toiminnan ja talouden suunnitteluun

Kannanotto 7.11.2013

OYY: Vähemmän hallintohäsläystä, enemmän laadukkaita palveluita ja koulutusta

Tänä syksynä yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelu tuleville vuosille on erityisen tärkeää. Yliopiston johdon ja tiedekuntien välisissä neuvotteluissa ja lopulta yliopiston hallituksen päätöksessä ei linjata pelkästään talouden reunaehdoista – samalla rakennetaan uudelle yliopistolle suuntaa ja toimintakulttuuria. Oulun yliopiston ylioppilaskunta kannustaa tilastojen ja tulostavoitteiden tuijottamisen lisäksi kiinnittämään huomiota yliopistoyhteisön hyvinvointiin sekä luomaan puitteet, joissa opiskelua, opetusta ja tutkimusta leimaa innostus. Jotta Oulun yliopisto voi kehittyä yhä inspiroivammaksi työskentely- ja opiskeluympäristöksi, vaativat seuraavat epäkohdat välittömästi panostuksia:

1. Koulutuspalveluiden resursseja on lisättävä. Koulutuspalveluiden alaisuudessa toimii monia opiskelijoille valtavan keskeisiä ohjaus- ja tukipalveluita. Oulun yliopistossa opintotuen käsittelyajat ovat valtakunnallisessa vertailussa heikoimmat. Opintopsykologin palvelut ovat täysin ylikuormitettuja eikä asiantuntemusta vaativaa ohjaustehtävää voi siirtää omaopettajille. Kansainväliseen liikkuvuuteen kannustavaksi yliopistoksi kansainväliset tukipalvelut ovat selkeästi alimitoitetut. Resurssivajeen vuoksi koulutuspalveluiden ohjaajilla on hyvin niukasti aikaa opiskelijoille tärkeään henkilökohtaiseen ohjaukseen.

2. Vapaavalintaisten kieli- ja kulttuuriopintojen järjestely on saatava kestävälle pohjalle. Kolmen lukuvuoden ajan käytössä ollut maksusitoumuskäytäntö ei toimi. Tiedekunnat myöntävät maksusitoumuksia eri perustein, järjestely on hallinnollisesti raskas sekä opiskelijoille että henkilökunnalle, ja kurssien toteutumista on mahdoton ennakoida. Kielikurssit ovat pieni investointi mutta opiskelijoille arvokas osa koulutusta. Kansainväliselle yliopistolle ongelmat kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden kielikurssien järjestelyissä ovat kestämätön mainehaitta. Kielikurssit auttavat osaltaan 55 opintopisteen vuosikertymän saavuttamisessa, joten niihin panostaminen on tuloksenteon kannalta järkevää. Tiedekuntien roolista hallinnollisena välikätenä on luovuttava, ja sekä vapaavalintaisten kielikurssien rahoitus että ilmoittautumiskäytänteet on keskitettävä Täydentävien opintojen keskukselle.

3. Koulutuksen tietojärjestelmät on koottava toimivaksi kokonaisuudeksi. Oulun yliopistossa on viime vuosina panostettu uusien tietojärjestelmien kehittämiseen. Olemme iloisia siitä, että yliopisto haluaa olla edelläkävijä sähköisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä, mutta tietojärjestelmien määrän lisääntyessä niitä on kehitettävä kokonaisuutena. Kokonaisuus näyttäytyy opiskelijalle tällä hetkellä pirstaleisena, eikä tietojärjestelmien käyttö ole johdonmukaista vaan vaihtelee kursseittain. Tietojärjestelmätarinoista murheellisin on lukujärjestyssuunnitteluun käytetty Unitime. Unitimen aiheuttamat ongelmat näkyvät todella kipeästi opiskelijoiden ja henkilökunnan arjessa. Lukujärjestystyö on saatava toimimaan, sillä pahimmillaan lukujärjestyskaaos johtaa koko yhteisön pahoinvointiin ja opiskelun sujuvuuden heikentymiseen.

4. Kesäopetuksen mahdollisuudet on hyödynnettävä paremmin. Yliopiston johto on suhtautunut ilahduttavan positiivisesti kesäkurssien järjestämiseen osana opintojen sujuvoittamista jo ennen maan hallituksen linjausta ympärivuotisen opiskelun puolesta. Kesäkurssit lisäävät opiskelun joustavuutta ja ovat tarjonneet monelle opiskelijalle tilaisuuden viimeistellä tutkintoaan. Käytännön järjestelyt kuitenkin takkuilevat vielä, eikä kaikissa tiedekunnissa ole ymmärretty kesäopetuksen tarjoamisen valtavan edullista panos-tuotto-suhdetta. Suunnittelu on kytkettävä selkeämmin koulutusohjelmien opetussuunnitelmatyöhön ja kesäkurssien tarjontaa on laajennettava siten, että jokainen yliopisto-opiskelija voisi löytää kurssitarjonnasta valmistumisen edistämisen kannalta relevanttia opiskeltavaa.

Syyskuussa ylioppilaskunta otti kantaa avoimen valmistelukulttuurin puolesta. Olemme olleet iloisia hallinnon opiskelijaedustajilta tulleista viesteistä, jotka ovat kertoneet siitä, että monin paikoin opiskelijoita on kuultu esityksiä laadittaessa ja tiedekunnissa on käyty aitoa keskustelua. Toivomme avoimen keskustelukulttuurin kantavan jatkossakin tiedekuntien päätöksenteossa. Numeroita tuijottaessa kytkös yliopiston strategian tavoittelemaan yhteisöllisyyteen voi olla vaikea löytää. Olemme kuitenkin varmoja, että opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistava toiminnan ja talouden suunnittelu antaa yhteistä näkemystä siitä, mihin suuntaan tiedekunnat ja yliopisto ovat yhteisöinä matkalla ja näin tukee tämän merkittävän strategisen tavoitteen toteutumista.

Oulussa 7.11.2013
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Valle Uimonen
Hallituksen puheenjohtaja

Ilari Nisula
Pääsihteeri

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

Edustajisto, Uutiset Eero Manninen

Edustajiston kokous 7/2013 to 14.11. klo 16 salissa YB210

Edustajiston kokous 7/2013 pidetään torstaina 14.11.2013 klo 16 alkaen salissa YB210.

Kokouksen jälkeen tuore edustajisto perehtyy luottamustehtäväänsä!

EDUSTAJISTON JÄSENILLE JA VARAJÄSENILLE

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 7/2013 pidetään torstaina 14. päivänä marraskuuta 2013 alkaen klo 16:00.

Kokous pidetään Oulun yliopistolla, luentosalissa YB210, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § PÄÄSIHTEERIN VALINTA

7 § ILMOITUSASIAT

8 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!

Oulussa 7.11.2013

JANNE HAKKARAINEN

Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja                                                    

Liitteet              

Tiedoksi:                    inspehtori Järvelä

                                    OYYH

                                    Sihteeristö

                                    OYL

 

 

 

Edustajisto, Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n edustajistovaaleissa kasvatustieteen ja lääketieteen opiskelijat vaalivoittajia

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajistovaalien voittajiksi nousivat kasvatustieteilijoiden vaaliliitto Kansankynttilät viidellä ja Lääketieteellinen vaaliliitto samoin viidellä paikalla. Kummallakaan ryhmittymällä ei ollut edellisessä edustajistossa paikkoja.

“Hieno vaalitulos kertoo siitä, että vielä on paljon korjattavaa yliopisto-opiskelijan arjessa. Kaikki lähtee kuitenkin siitä, että meillä on paljon aktiivisia ainejärjestötoimijoita ja että meidän kampanjointi on ollut vahvaa”, kommentoi uudessa edustajistossa vaikuttava Henna Määttä Kansankynttilöiden vaaliliitosta.

Poliittisten ryhmittymien paikkamäärä putosi edustajistossa. Edellisissä vaaleissa poliittisilla ryhmittymillä oli 12 paikkaa. Keskustaopiskelijoiden vaaliliitto sai neljä paikkaa, mikä on yhden paikan pudotus. Kokoomuksen vaaliliitto menetti kaksi paikkaa, kun ryhmä saavutti vain yhden paikan edustajistossa. Solidaarinen vaaliliitto menetti kolme paikkaa, kun Vihreän vaaliliiton yksi edustaja sai edustajistosta paikan.

“Opiskelijat halusivat antaa äänensä sitoutumattomille ehdokkaille. Poliittiset yleensäkin menettivät paikkoja edustajistossa”, kertoo Kokoomuksen vaaliliiton ryhmänjohtaja Sampo Rissanen.

Vallan voi täten sanoa siirtyvän vahvemmin ainejärjestö- ja tiedekuntapohjaisille ryhmittymille.

Vaikka tekniikan ja talouden vaalirengas menetti kaksi paikkaa, ryhmä on uudessakin  edustajistossa suurin 12 edustajallaan. Humanistien ja kasvatustieteilijöiden vaaliliitto sai yhteensä yhdeksän paikkaa, eli sai kolme paikkaa lisää. Luonnontieteellinen vaaliliitto säilytti viiden edustajansa paikkamäärän. Luonnontietelijöitä edustaa nyt käytyjen edustajistovaalien ääniharava Meeri Haataja 99 äänellä.

Ylioppilaskunnan äänestysprosentti putosi hieman edellisistä vaaleista, vilkkaasta ennakkoäänestyksestä huolimatta. Suuresta äänestysvilkkaudesta ei voida puhua: noin 12 000 jäsenestä 22,90 % käytti äänioikeuttaan edustajistovaaleissa.

“Erityisen ilahduttavaa oli huomata, miten lääketieteellisen tiedekunnan ja kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suuntasivat aktiivisesti vaaliuurnille. Ehdokkaiden saamat äänimäärät olivat suorastaan huikeita, mikä kertoo vahvasta kannatuksesta riviopiskelijoiden keskuudessa”, analysoi keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Wille Leppämäki tuoretta vaalitulosta.

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin. Nyt valitut 37 jäsentä päättävät muun muassa jäsenmaksun suuruudesta sekä ylioppilaskunnan kehittämisestä ja poliittisesta linjasta.

Edustajistovaalit käydään kahden vuoden välein.

Edustajistovaalien tulokset osoitteessa: www.oyy.fi/edustajistovaalit

 

Lisätietoa:

Wille Leppämäki, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, kvl@nulloyy.fi, 044 790 9984
Ilari Nisula, pääsihteeri, ps@nulloyy.fi, 040 523 1822
Eero Manninen,  järjestö- ja hallintosihteeri, jhs@nulloyy.fi, 040 525 5562

Uutiset Janne Hakkarainen

Äänestä tänään edustajistovaaleissa!

Edustajistovaalipäivä on tänään! Äänestä ja vaikuta, millainen edustajisto edustaa sinua ja opiskelijatovereitasi!

Edustajisto päättää siis ylioppilaskunnan asioista! Edustajistovaaleissa valitaan OYY:n ylimmän päättävän elimen jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi linjaamaan ja päättämään muun muassa mitä sinun jäsenmaksullasi tehdään!

Helpoimmin äänestät ”oma” alueesi äänestyspaikassa, mutta voit äänestää myös muuallakin.

Äänestyspaikat ja niiden aukioloajat ovat:

 • HuTK:n pääaineopiskelijat: Snellmanian aula 6.11. klo 8-18
 • KTK:n pääaineopiskelijat paitsi musiikkikasvatuksen opiskelijat: Snellmanian aula 6.11. klo 8-18
 • LuTK:n pääaineopiskelijat: vanhan puolen keskusaula 6.11. klo 8-18
 • LTK:n pääaineopiskelijat: LTK:n uuden päärakennuksen aula 6.11. klo 9.30-18
 • TaTK:n pääaineopiskelijat ja prosessitekniikan opiskelijat: Luentosali L6 edusta 6.11. klo 8-18
 • TTK:n pääaineopiskelijat paitsi arkkitehtuurin ja prosessitekniikan opiskelijat: ravintola Discuksen aula 6.11. klo 8-18
 • Arkkitehtuurin ja musiikkikasvatuksen opiskelijat: Kulttuuritalo Valve 6.11. klo 11-17

Tule illalla ravintola Caioon jännäämään edustajistovaalien tuloksia!

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n edustajistovaalit käydään keskiviikkona 6.11.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajistovaalit käydään keskiviikkona 6.11.2013. Edustajistovaaleissa 37 edustajan paikkaa tavoittelee 172 opiskelijaa, mikä on 19 vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Ehdokkaita on tiedekuntataustaisista ryhmistä sekä poliittisista ryhmistä.

Huomenna tiistaina opiskelijat voivat tentata ehdokkaita vaalikylässä Linnanmaan keskusaulassa klo 10-15 ja valita äänensä arvoisen ehdokkaan.

Edustajistovaalien ennakkoäänestys järjestettiin 23.-30.10. ja 1600 opiskelijaa äänesti ennakkoon, mikä on noin 13,5 prosenttia OYY:n jäsenistä.

Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä toimielin. Edustajisto päättää muun muassa ylioppilaskunnan poliittisesta linjasta ja jäsenmaksun suuruudesta. Edellinen edustajisto päätti ylioppilaskunnan muutosta Linnanmaan kampukselle sekä poliittisesta linjapaperista. Kaksivuotiselle kaudelle valitaan 37 edustajiston jäsentä ja 37 varajäsentä.

Äänestysaluejako, Vaalipaikat ja aukioloajat

HuTK:n pääaineopiskelijat: Snellmanian aula 6.11. klo 8-18
KTK:n pääaineopiskelijat paitsi musiikkikasvatuksen opiskelijat: Snellmanian aula 6.11. klo 8-18
LuTK:n pääaineopiskelijat: vanhan puolen keskusaula 6.11. klo 8-18
LTK:n pääaineopiskelijat: LTK:n uuden päärakennuksen aula 6.11. klo 9.30-18
TaTK:n pääaineopiskelijat ja prosessitekniikan opiskelijat: Luentosali L6 edusta 6.11. klo 8-18
TTK:n pääaineopiskelijat paitsi arkkitehtuurin ja prosessitekniikan opiskelijat: ravintola Discuksen aula 6.11. klo 8-18
Arkkitehtuurin ja musiikkikasvatuksen opiskelijat: Kulttuuritalo Valve 6.11. klo 11-17

Lisätietoa vaaleista osoitteessa: www.oyy.fi/edustajistovaalit

Lisätietoa:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Wille Leppämäki, kvl@nulloyy.fi, 044 790 9984
Pääsihteeri Ilari Nisula, ps@nulloyy.fi, 040 523 1822
Järjestö- ja hallintosihteeri, jhs@nulloyy.fi, 040 525 5562

Uutiset Janne Hakkarainen

Ideoi ylioppiaskunnan toimintaa!

Hei hyvät opiskelijat!

Mikä askarruttaa ensi vuonna? Tule ideoimaan OYY:n toimintasuunnitelmaa to 7.11. 16:00 OYY:n toimistolle!

Maailma opiskelijoiden ympärillä vuonna 2014 on erityisen muuttuvainen; valtio haluaa uudistuksia opintotukeen ja paineet tavoiteajassa valmistumiselle lisääntyvät, yliopistolla puolestaan tuttu tiedekuntarakenne muuttuu uuteen muotoon ja tilaratkaisuja mietitään uusiksi nimellä kampuskehittäminen.

Tule jakamaan ajatuksesi siitä miten nämä ja muut mahdolliset uudistukset vaikuttavat opiskelijan arkeen. Kokoonnumme OYY:n toimistolle torstaina 7.11. 16:00 alkaen. Parituntisen keskustelun tuloksena evästämme ylioppilaskunnan vuoden 2014 toimintasuunnitelman kirjoittamista. Nyt on paras hetki vaikuttaa siihen mitä sinun ylioppilaskuntasi tekee puolestasi!

Ideoinnin lomassa kahvi-, tee ja mehutarjoilu yllätysherkuilla. Ota kaverisikin mukaan!

Voit kirjoittaa ajatuksiasi myös allaolevalle lomakkeelle.

Uutiset Janne Hakkarainen

Millaisessa tiedekunnassa haluat opiskella? Äänestä opiskelijajäsen tiedekuntahallitukseen 31.10.

Valitse tiedekuntaasi hyvä opiskelijajäsen!

Tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten vaalit järjestetään torstaina 31.10.2013 klo 9–16.

Äänestämällä vaikutat, millaisessa tiedekunnassa sinä ja opiskelukaverisi opiskelette tulevaisuudessa. Tiedekuntahallitukset aloittavat toimintansa 1.1.2014 uuden tiedekuntajaon mukaisesti.

Mitä tiedekuntahallitus tekee?

Tiedekuntahallitus

 • Vaikuttaa millaisessa tiedekunnassa opiskelet.
 • Päättää mihin tiedekuntasi rahoja käytetään.
 • Määrittelee tiedekuntasi tulevaisuuden.
 • Ohjaa tiedekuntasi toimintaa.
 • Opiskelijajäsenet kuuntelevat ja vievät eteenpäin tiedekuntaasi opiskelijoiden näkökulmaa.

Katso ehdokkaat hakemuksineen täältä!

Missä voit äänestää:

 • Nykyisen tiedekuntajaon mukaisesti HuTK:n, KTK:n, LuTK:n, TaTK:n ja TTK:n pääaineopiskelijat paitsi arkkitehtuurin opiskelijat: Keskusaula, Linnanmaa
 • LTK:n pääaineopiskeljat: LTK:n uuden päärakennuksen aula (Aapistie 3 B, 90220 Oulu)
 • Arkkitehtuurin opiskelijat: Arkkitehtuurin osaston aula (Aleksanterinkatu 6, 90100 Oulu)

FB_kansikuva

Uutiset Janne Hakkarainen

Edustajisto valitsi yliopiston hallituksen ja yliopistokollegion opiskelijajäsenet

Eilisessä edustajiston kokouksessa valittiin Oulun yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi kauppatieteiden ylioppilas Jonne Kettunen ja tekniikan ylioppilas Ilari Nisula. Yliopiston hallitus on merkittävin  hallinnonopiskelijaedustajapaikka. Yliopiston hallitus päättää mm. yliopiston strategiasta ja taloudesta.

Edustajiston valitsi myös yliopistokollegion opiskelijajäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:
Tuija Patana ARK (henkilökohtainen varajäsen Milja Tuomivaara ARK)
Janne Hakkarainen HUTK
Tero Marin (Tieto- ja sähkötekniikan TDK)
Juha Pesonen TTK
Laura Pistemaa TaTK
Ville Tyrväinen LuTK (henkilökohtainen varajäsen Antero Metso LuTK)
Nico Numminen TaTK (henkilökohtainen varajäsen Erkka Peltonen ARK)

Yliopistokollegio määrittelee yliopiston hallituksen kokoonpanon ja valitsee hallituksen ulkopuoliset jäsenet. Yliopistokollegion rooli on myös tarkkailla koko yliopiston päätöksentekoa.

Edustajisto täydentää yliopistokollegiota varajäsenillä.

Paljon onnea valituille!

Uutiset Janne Hakkarainen

Hae Oulun Ylioppilasapu ry:n stipendiä / Apply for Ylioppilasapu ry’s Scholarship

(In English below)

OULUN YLIOPPILASAPU RY STIPENDIT 2013Oulun Ylioppilasapu ry jakaa vuonna 2013 ennätykselliset 21 kpl 500 euron stipendejä Oulun yliopiston opiskelijoille. Ennätyksellisen määrän taustalla on oululaisen opiskelijaruokailun 50-vuotisjuhlassa 2012 luovutetut lahjoitukset. Hakuaika stipendeille on 15.10.-15.11.2013. Hakukriteereinä ovat opintomenestys- ja sosiaaliset perusteet. Sosiaalisilla perusteilla tarkoitetaan mm. sairaudesta, yksinhuoltajuudesta tai muista syistä johtuvaa alhaista tulotasoa.

Hakulomakkeita löytyy Yliopiston Paperikaupasta sekä kaikista Unirestan ravintoloista tai Ylioppilaskunnan nettisivuilta www.oyy.fi – asiakirjat.

Stipendin saaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 28.11.2013 mennessä. Hakulomakkeet on palautettava tai postitettava seuraavaan osoitteeseen perjantaihin 15.11.2013 klo 14.00 mennessä:

Ylioppilasapu ry / hallitus, Mannenkatu 6 A (2. kerros), 90130 Oulu.

Lisätietoja:
Vili Koistinen, vili.koistinen@nullgmail.com

OULUN YLIOPPILASAPU RY SCHOLARSHIPS 2013

For BA and MA degree students in the University of Oulu

Apply for a Scholarship!

Application period for the scholarships in 2013 is 15.10.-15.11.2013. Altogether 21 scholarships of 500 euros will be given out. The criteria for giving out scholarships are based on the student’s success in studies and social factors.

Scholarship application forms are available in the Linnanmaa campus stationery shop, Uniresta student restaurants or in the Student Union website www.oyy.fi.

Grantees will be notified personally by 28.11.2013.

The application form must be returned to the Board of the Oulun ylioppilasapu to the address: Mannenkatu 6 A (2nd floor), 90130 Oulu, by Friday 15.11.2013 14:00.

More information:
Vili Koistinen, vili.koistinen@nullgmail.com

Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan edustajistovaalien ennakkoäänestys hyvässä vauhdissa

Ylioppilaskunnan edustajistovaalien ennakkoäänestys on alkanut reippaasti. Eiliseen mennessä äänestämässä oli käynyt noin 600 OYY:n jäsentä.

Ennakkoäänestys jatkuu vielä tämän päivän ja huomisen. Varsinainen vaalipäivä on keskiviikko 6.11.2013.

Ennakkoäänestys järjestetään

·       Linnanmaalla vanhan puolen keskusaulassa 28.-30.10. klo 10-20,
·       Snellmanian aulassa 28.-30.10. klo 10-16,
·       Ravintola Discuksen aulassa 30.10. klo 10-15,
·       Arkkitehtiosaston aulassa (Aleksanterinkatu 6) 30.10. klo 11-15,
·       Hammaslääketieteen laitoksen aulassa (Aapistie 3) 28.10. klo 10-16,
·       Lääketieteellisen tiedekunnan uuden päärakennuksen aulassa (Aapistie 5 A) 29.10. klo 9:00-16:30,
·       Kulttuuritalo Valveella (Hallituskatu 7) 28.-29.10. klo 11-14,
·       OYY:n toimistolla (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu) 23.-24.10. klo 9-16, 25.10. klo 9-14 sekä 28.-30.10. klo 9-16.

ÄÄNESTÄ OPISKELIJALLE HYVÄ ELÄMÄ!

Mihin sinun jäsenmaksusi käytetään? Mihin ylioppilaskunnan tulee ottaa kantaa? Millaisia tapahtumia ylioppilaskunnassa järjestetään? Äänestä ja vaikuta sinun ja kanssaopiskelijoitesi opiskelijaelämään!

Lisätietoa:
Järjestö- ja hallintosihteeri Eero Manninen, jhs(a)oyy.fi, 040 525 5562

Page 40 of 47« First...102030...3839404142...Last »