Ylioppilaskunta tukee järjestötoimintaa avustuksilla

Oulun yliopiston ylioppilaskunta tukee yhdistysluettelossaan olevia järjestöjä. Yhdistysluetteloon voi liittyä mikä tahansa yhdistys, jonka jäsenistä yli puolet on OYY:n jäseniä. Avustukset on jaettu kolmeen luokkaan: akateemiset toiminta-avustukset, projektiavustukset ja erityistoiminta-avustukset.

Katso ao. liitteistä tarkemmat myöntämisehdot ja -perusteet.

Avustusten luokat

Avustukset akateemiseen toimintaan (AAT) jaetaan kerran vuodessa keväällä. AAT on tarkoitettu yhdistyksen varsinaisen toiminnan tukemiseen. Ylioppilaskunnassa on kriteerit, joiden perusteella yhdistysten palauttamat hakemukset pisteytetään. Saatu pistemäärä vaikuttaa avustussumman suuruuteen. Vuonna 2017 akateemisten avustusten hakuaika päättyy 23.4.

Projektiavustuksia myönnetään yhdistysten erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämiseen sekä kehittämissuunnitelman toteuttamiseen. Ylioppilaskunnan hallitus päättää tarkat hakuajat vuosittain tammikuussa. Avustusta voi hakea järjestöportaalissa sekä ennen projektin toteutusta että jälkikäteen. Mieluiten avustukset myönnetään tappiontakauksena. Vuonna 2017 hakukierrokset päättyvät 26.3. ja 15.10. Akateemisia avustuksia ja projektiavustuksia haetaan OYY:n järjestöportaalissa.

Lisäksi edustajisto päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä kulttuurin ja liikunnan erityistoiminta-avustuksista. Näitä avustuksia on perinteisesti myönnetty esimerkiksi sellaisille oululaisen opiskelijakulttuurin monumenteille kuten Oulun Ylioppilasteatteri, Cassiopeia ja Oulun yliopiston urheiluseura. Avoimet avustushakemukset jätetään ylioppilaskuntaan ennen seuraavan vuoden budjetin käsittelyä. Vuoden 2017 erityistoiminta-avustusten hakuajan päättymisestä tulee tarkempaa tietoa tälle sivulle syksyllä.

Erityistoiminta-avustushakemuksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:


1) Mikä yhdistyksen toiminnassa on niin merkittävää, että yhdistykselle tulisi myöntää erityistoiminta-avustusta
2) Mihin avustusta käytännössä tarvitaan
3) Miten yhdistys viestii toiminnastaan ylioppilaskunnan jäsenistölle
4) Miten yhdistys huolehtii siitä, että toiminta on avointa ja saavutettavaa
5) Mitä muita avustuksia ja tulonlähteitä yhdistyksellä on.

Lisäksi hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä edellinen hyväksytty tilinpäätös ja tilin-/toiminnantarkastuskertomus. Myös sen vuoden talousarvio, jolle erityistoiminta-avustusta haetaan, tulee toimittaa hakemuksen liitteenä, jos se on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa.

Huom! Mikäli yhdistys kuuluu erityistoiminta-avustuksen piiriin, se ei voi hakea avustusta akateemiseen toimintaan. Erityistoiminta-avustusta saavat järjestöt ovat kuitenkin oikeutettuja hakemaan projektiavustusta omiin projekteihinsa.

Avustuksista ja avustusluokista saa lisätietoja ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Asta Salomaalta osoitteesta ttya@nulloyy.fi.

Liitteet:

  • Akateemisten Avustusten Kriteerit 2017
  • Projektiavustuskriteerit 2017