Rekrytointi, Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae OYY:n jäsenpalvelu- ja hallintosihteeriksi

Hakukuulutus 26.4.2018

Tule tekemään kanssamme yhteistä ylioppilaskuntaa

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee

JÄSENPALVELU- JA HALLINTOSIHTEERIÄ

1.8.2018 tai sopimuksen mukaan alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Jäsenpalvelu- ja hallintosihteerinä pääset vahvistamaan 11 000 jäsenen ylioppilaskuntaa etu- ja palveluorganisaationa. Ylioppilaskunnan lakisääteisenä velvollisuutena on edistää yhteisönä jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. OYY:n toiminnan päämäärä on opiskelijan hyvä elämä. OYY:ssa työskentelee tällä hetkellä kahdeksan vakituista henkilöä.

Jäsenpalvelu- ja hallintosihteerin tehtävään kuuluu

 • jäsenpalvelu ja neuvonta
 • ylioppilaskunnan taloushallinto
 • ylioppilaskunnan asiakirjahallinto ja arkistointi
 • opiskelijakorttiasiat ja tarrojen jako
 • tapahtumien, kokousten ja edustajistovaalien käytännön järjestelyt
 • toimiston hankinnat ja kilpailutukset
 • mahdollisuus kehittää OYY:n jäsenpalveluita

Edellytämme hakijoilta

 • tarkkuutta, erinomaisia organisointitaitoja ja suunnitelmallisuutta
 • erinomaista suomen ja hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa
 • jäsenpalveluhenkisyyttä ja halua auttaa opiskelijoita
 • nuorten aikuisten kanssa toimeentulemista
 • vastaavaa työkokemusta

Katsomme eduksi

 • aiemman kokemuksen taloushallinnossa
 • aiemman kokemuksen asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa
 • aiemman kokemuksen nuorten kanssa työskentelystä

Tehtävän palkkaus on ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokan III mukainen. Lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työaika on 37,5 tuntia viikossa. Työaika sijoittuu pääsääntöisesti virka-aikaan.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 21.5.2018 klo 23.59, otsikkoriville maininta ”Jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin. Ensimmäinen haastattelukierros pyritään järjestämään 24.–25.5. ja mahdollinen toinen hakukierros 30.5.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asiakirjat ovat pääasiallisesti julkisia. Huomioithan, että hakijoiden nimet kirjataan pöytäkirjaan, joka on saatavilla internetissä.

OYY korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822. Parhaiten tavoitettavissa 14.5. ja 21.5. klo 12–14.
Hallituksen puheenjohtaja Kalle Parviainen, hpj@nulloyy.fi, 040 523 1821