Uutiset Janne Hakkarainen

Kaksiportainen opintotuki

Kaksiportainen opintotukimalli koskee 1.8.2011 tai sen jälkeen uudet korkeakouluopinnot aloittaneita opiskelijoita. Mallissa opintotuki myönnetään erikseen alemman (kandidaatti) ja ylemmän (maisteri) korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Alempi korkeakoulututkinto tulee olla KOKONAAN suoritettuna ennen kuin voi saada opintotukea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Käytössäsi olevien tukikuukausien määrä riippuu ensimmäisten korkeakouluopintojesi aloittamisajankohdasta:

 • 1.8.2014 ja sen jälkeen aloitetut opinnot: kandi 32 kk, maisteri 23 kk → yhteensä enintään 50 kk
 • 1.8.2011 – 31.7.2014 aikana aloitetut opinnot: kandi 37 kk, maisteri 28 kk → yhteensä enintään 55 kk

Huomaathan, että jos käytät paljon tukikuukausia alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten myönnettävä enimmäistukiaikasi lyhenee. Samoin jo aiemmin muihin opintoihin käytetyt tukikuukaudet vähennetään käytettävissä olevista kokonaiskuukausista.

Hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa ei suoriteta erikseen alempaa korkeakoulututkintoa, joten opintotuki voidaan myöntää kerralla koko enimmäistukiajalle:

 • 1.8.2014 ja sen jälkeen aloitetut opinnot: hammaslääketieteen lisensiaatti 55 kk, lääketieteen lisensiaatti 59 kk
 • 1.8.2011 – 31.7.2014 aikana aloitetut opinnot: hammaslääketieteen lisensiaatti 60 kk, lääketieteen lisensiaatti 64 kk

Omat tukikuukautesi voit tarkistaa Kelan sähköisessä asiointipalvelussa! Enimmäistukiaikaan voit hakea pidennystä korkeintaan 9 kk, mikäli opintosi ovat viivästyneet hyväksyttävistä syistä, joita ovat

 • sinun tai lähiomaisesi sairaus
 • vaikea elämäntilanne
 • tilapäisesti vaikuttanut muu syy, joka ei ole sinusta riippuvainen.

Tukiajan pidennyshakemus tulee lähettää yliopiston opintotukilautakunnalle. Mikäli olet saanut enimmäistukiajan pidennystä jo kanditutkinnon suorittamiseen, vähennetään se enimmäistukiajasta myös maisteritutkinnon suorittamiseen.

Sinun EI TARVITSE HAKEA opintotukea uudelleen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten, mikäli

 • sinulla on voimassa oleva opintotuki
 • sinulla on enimmäistukiaikaa jäljellä ja
 • yliopistolta saadun tiedon mukaan jatkat opintojasi ylempään korkeakoulututkintoon.

Sinun ON HAETTAVA opintotukea uudelleen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten, mikäli

 • suoritat alemman korkeakoulututkinnon viimeisten enimmäistukikuukausien aikana tai enimmäistukiajan päättymisen jälkeen tai
 • opintotukesi on lakkautettu.

Mikäli tukikuukautesi loppuvat kesken tutkinnon suorittamisen, voit hakea Kelalta yleistä asumistukea, joka on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten asumismenoja. Huomioi, että yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, jolloin avo-/aviopuolisosi tulot vaikuttavat tukeen. Voit hakea myös kaupungin toimeentulotukea, mikäli sinulla ei ole muuta toimeentuloa. Muuksi toimeentuloksi katsotaan säästöt ja omaisuus, vanhempien ja avo-/aviopuolison tuki sekä opintolaina (oli se sitten nostettu tai ei).

Mikäli sinulla on kysyttävää opintotuesta voit kääntyä ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen asiantuntijan puoleen (soposihteeri@nulloyy.fi, 040 526 5821) tai ottaa yhteyttä opintotukitoimistoon (opintotuki@nulloulu.fi, 029 448 9100).

Kaksiportainen_opintotuki_kaavio_final