Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa hyvinvoivaa yhteisöä

OYY edistää tasa-arvoista ja reilua opiskeluympäristöä Oulun yliopistolla. Tasa-arvoa toteutetaan toiminnassamme läpileikkaavana ominaisuutena ja luonnollisena tapana toimia.

Tasa-arvoisessa yhteisössä ikä, elämäntilanne, sukupuoli, seksuaalisen suuntautuminen, elämänkatsomus, vakaumus, mielipide, etninen tausta, kansallisuus, kieli, uskonto, vammaisuus, terveydentila, sosioekonominen tausta tai vastaava ei saa aiheuttaa syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua. Yhdenvertaisuustyöhön liittyy lisäksi esteettömyysnäkökulma, johon kuuluvat esimerkiksi opiskelun erityisjärjestelyt ja opiskeluympäristön esteettömyys.

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa toimiviin opiskelijaedustajiin sekä OYY:n sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan voit olla yhteydessä, jos koet epätasa-arvoista kohtelua tai sinua mietityttää jokin tasa-arvoon ja sen toteutumiseen liittyvä asia.

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan opiskelijajäseninä kaudella 2016–2018 toimivat:

  • Liisa Komminaho (liisa.komminaho(at)student.oulu.fi), varalla Sari Oksanen (sari.oksanen(at)student.oulu.fi)
  • Janne Hakkarainen (jannehak(at)gmail.com), varalla Tapani Himanka (tapani.himanka(at)student.oulu.fi)
  • OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija (sopoasiantuntija(at)oyy.fi)

Lisäksi eri tiedekunnista on koostettu kolme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmää, joihin kuuluvat myös opiskelijajäsenet. Tiedekuntien ryhmien työskentelystä kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä tiedekuntansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän puheenjohtajaan. Ryhmien opiskelijajäseninä toimivat:

  • Kasvatustieteet, humanistiset tieteet ja kauppakorkeakoulu: Sari Oksanen (sari.oksanen(at)student.oulu.fi)
  • Kontinkankaan kampus: Lauri Rannaste (lauri.rannaste(at)student.oulu.fi)
  • Teknillinen ja luonnontieteellinen ala: Tapani Himanka (tapani.himanka(at)student.oulu.fi)

Lisätietoa tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöstä Oulun yliopistossa löytyy Notiosta sekä esteeettömän opiskelun nettisivuilta.

OYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2016–2018 löydät täältä sekä OYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusoppaan järjestöille täältä.