Elisabet Shnoro
edustajiston puheenjohtaja

Miriam Putula
edustajiston varapuheenjohtaja