Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2014

Vili Kvili_netoistinen
Hallituksen puheenjohtaja

puh. 0405231821
e-mail: vili.koistinen@nulloyy.fi

”Toivon, että pystymme vuoden aikana tuomaan toimintaamme lähemmäs opiskelijoita. Todellista vaikuttavuutta saamme aikaan järjestöjen, ylioppilaskunnan ja yliopiston välisellä yhteistyöllä. Yhteisen ja paremman yliopistoyhteisön puolesta!”

Taustaryhmä: TeTa, Tekniikka ja Talous
Harrastukset: Kuntosali ja lukeminen

 

Taru TorssonenTaru_net
Hallituksen varapuheenjohtaja ja viestintä

puh. 0504078694
e-mail: taru.torssonen@nulloyy.fi
”Tavoitteenani on kehittää viestintää ja sen kautta OYY:tä avoimemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi. Hallituksen jäsenten vahvuuksia yhdistämällä pyrimme edistämään opiskelijoiden hyvinvointia!”

Taustaryhmä: HuKa
Harrastukset: Jalkapallo ja käsityöt
Kummitiedekunnat: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta.

 

Sami_netSami Sovio
Talous ja työelämä

puh. 0504078224
e-mail: sami.sovio@nulloyy.fi

”Edunvalvontaa pitää tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja keskittyä ydintehtäviimme, jolloin voimme saavuttaa paremmin meille tärkeitä asioita. Haluan pitää huolta, että työelämän tarpeet tulevat huomioiduksi laadullisesti sekä aloituspaikkojen määrissä. Lisäksin haluan nostaa yhteistyön paikallisten yritysten kanssa uudelle tasolle.”

Taustaryhmä: TeTa
Harrastukset: Lenkkeily ja kuntosali.
Kummitiedekunnat: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta.

Lotta_netLotta Savola
Sosiaalipolitiikka ja liikunta

puh. 0504078431
e-mail: lotta.savola@nulloyy.fi

”Haluan saada koko ylioppilaskunnan innostumaan urheilusta ja terveellisistä elämäntavoista. Haluan nähdä passiivisten jäsenten aktivoituvan ja tulevan mukaan vaikuttamiseen rohkeasti ja innokkaasti.”

Taustaryhmä: Kokoomus
Harrastukset: Juokseminen, judo, treenaus, politiikka ja matkustelu.
Kummitiedekunnat: Luonnontieteellinen tiedekunta, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta.

Diana_netDiana Jusola
Koulutuspolitiikka ja viestintä

puh. 0504079489
e-mail: diana.jusola@nulloyy.fi

”Hallituksen jäsenenä haluan lisätä OYY:n lähestyttävyyttä kehittämällä edunvalvonnallista viestintää ja parantamalla yhteistyötä erityisesti ainejärjestöjen sekä hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Haluaisin olla mukana kehittämässä opintojen sujuvuutta, jotta Oulun yliopisto olisi jokaiselle jäsenelleen hyvä paikka opiskella.”

Taustaryhmä: HuKa
Harrastukset: Liikunta, kitaran sekä pianon soitto ja laulaminen
Kummitiedekunnat: Kasvatustieteiden tiedekunta, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin tiedekunta.

Ville_netVille Siikaluoma
Kansainväliset asiat, järjestö ja kehitysyhteistyö

puh. 0503621270
e-mail: ville.siikaluoma@nulloyy.fi

”Työskentelen OYY:ssä kansainvälisten opiskelijoiden ja jäsenjärjestöjen olojen parantamiseksi. Poikkitieteellinen keskustelu on mahdollista ylioppilaskunnan kaltaisen foorumin kautta helpommin kuin jäykkiä akateemisia kanavia myötäillen. Haluan ylioppilaskunnan kautta toteuttaa kaikkien alojen opiskelijoita yhteentuovan ajatus- ja keksintöpajan.”

Taustaryhmä: Huka
Harrastukset: Viihde-elektroniikka, kuntoilu
Kummitiedekunnat: Lääketieteellinen tiedekunta, Humanistinen tiedekunta.

Marko_netMarko Määttä
Koulutuspolitiikka ja kansainväliset asiat

puh. 0503621249
marko.maatta@nulloyy.fi

”Opiskelijayhteisö saadaan mukaan päätöksentekoon kaikilla yliopiston päätöksenteon tasoilla.”

Taustaryhmä: TeTa
Harrastukset: Järjestöt, kuntosali, ruoanlaitto
Kummitiedekunnat: Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin tiedekunta, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta.

Liisa_netLiisa Väisänen
Järjestö ja kulttuuri

puh. 0504078451
e-mail: liisa.vaisanen@nulloyy.fi

”Haluan tehdä ylioppilaskunnasta näkyvämmän osan opiskelijoiden arkea. Missiona on yhteinen ylioppilaskunta, joka luodaan tiiviillä järjestöyhteistyöllä.”

Taustaryhmä: HuKa
Harrastukset: Lukeminen ja järjestötoiminta
Kummitiedekunnat: Luonnontieteellinen tiedekunta, Humanistinen tiedekunta.