Henkilökunta

henkilokunta2015Ylioppilaskunnan porukka koostuu asiantuntijoista, toimistohenkilökunnasta ja Oulun ylioppilaslehden toimituksesta. Henkilökunta pyörittää ylioppilaskunnan arkea ja on sinun tukenasi opiskelijaelämän ylä- ja alamäissä.

OYY:ssä työskentelee pääsihteerin alaisuudessa joukko asiantuntijoita. Ylioppilaskunnan asiantuntijat ovat edunvalvojiasi ja auttajiasi, joihin voit ottaa yhteyttä, jos joudut opiskelijaelämässäsi ongelmatilanteisiin. Asiantuntijat työskentelevät hallituksen päätöksenteon tukena ja valmistelee asioita hallitukselle. He myös vastaavat ylioppilaskunnan päivittäisten asioiden pyörittämisestä omalla erityisalueellaan.

Pääsihteerin alaisuudessa työskentelee myös Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja. Oulun ylioppilaslehti on ilmainen jäsenlehtesi, joka pitää sinut kärryillä opiskelijamaailman ilmiöistä ja puheenaiheista.

 

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri

Puhelin: 040 568 9426
S-posti: paasihteeri(a)oyy.fi
Twitter

Ylioppilaskunnan pääsihteeri on henkilökunnan esimies ja vastaa ylioppilaskunnan henkilöstöhallinnosta, taloudenpidosta ja -suunnittelusta sekä osaltaan suhdetoiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Pääsihteeri toimii tiiviissä yhteistyössä hallituksen ja edustajiston kanssa ja vastaa niiden päätösten toimeenpanemisesta.

Pääsihteeri on kontaktihenkilösi, jos haluat tietää jotain ylioppilaskunnan edustajistosta, hallituksesta tai vaaleista.

MuusaMuusa Jyrkinen
Koulutuspoliittinen asiantuntija aka koposihteeri

Puhelin: 040 525 7821
S-posti: koposihteeri(a)oyy.fi
Facebook

Koulutuspoliittista asiantuntijaa kiinnostavat opetuksen ja oppimisen laatu, opiskelijoiden oikeusturva sekä opiskelijanäkökulman huomioiminen yliopiston päätöksenteossa yhteistyössä hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Koposihteeri huolehtii eduistasi yliopiston mutkikkaissa byrokratian viidakoissa. Hänen sydämenasioitaan ovat laadukas koulutus, aktiivinen opiskelukulttuuri ja erilaisten oppijoiden huomioiminen yliopistokoulutuksessa. Koulutuspolitiikkaa tehdään niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti – kopoteemat vaikuttavat konkreettisesti opiskelijan arkeen, oli sitten kyseessä opiskelijavalinnat, yliopistojen rahoitus, koulutuksen maksuttomuus, tutkintoon kuuluva harjoittelu, palauteprosessit, oppiaineiden opetussuunnitelmatyö tai tenttituloksista ilmoittaminen.

Koulutuspoliittinen asiantuntija auttaa sinua mm.

– jos tenttituloksia ei kuulu kolmen viikon sisällä ja opettaja tarjoaa vain radiohiljaisuutta
– olet suorittanut vastaavansisältöisen kurssin toisessa yliopistossa, mutta hyväksiluvun kanssa nihkeillään tuntemattomasta syystä
– olisit kiinnostunut vaikuttamaan yliopiston päätöksiin hallinnon opiskelijaedustajana ja haluaisit lisätietoa asiasta.

Liisa Väisänen
Sosiaalipoliittinen asiantuntija

Puhelin: 040 526 5821
S-posti: sopoasiantuntija(a)oyy.fi
Facebook

Sosiaalipoliittinen asiantuntija on toimivan arjen vahtikoira. Hän on sosiaalipolitiikan erityisosaaja, joka tekee työtä opiskelijan opiskeluedellytysten ja opiskelukyvyn parantamiseksi. Sopoasiantuntija huolehtii siis niistä puitteista, jotka takaavat opiskelijalle mahdollisuudet toteuttaa opintojaan. Ruoka, terveys, asuminen, hyvinvointi, opintotuki ja toimeentulo, muut erilaiset tukimuodot ja työllistyminen ovat sopoasiantuntijan työkenttää. Sosiaalipoliittinen asiantuntija on kuntalobbauksen ammattilainen ja tekee edunvalvontatyötään yhteydessä mm. Oulun kaupungin vaikuttajiin, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön ja Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiöön.

Sopoasiantuntija auttaa sinua mm.

– jos Kelalta tullut opintotukipäätös on mielestäsi väärä tai tarvitset apua yleisen asumistuen liitteiden kanssa
– jos etsit asuntoa tai tarvitset tietoa oikeuksistasi vuokralaisena
– jos et pääse hoitoon hoitotakuulain puitteissa
– jos haluat välittää terveisiä opiskelijaruuan laadusta
– jos sinulla on ideoita esteettömyyden lisäämiseksi yliopistolla
– jos haluat, että huomaamaasi epäreiluun kohteluun puututaan tai koet tulleesi kiusatuksi

JuuliJuuli Juntura
Kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija

Puhelin: 040 861 0868
S-posti: kvsihteeri(a)oyy.fi tai internationalofficer(a)oyy.fi
Facebook

Kansainvälisyys vaikuttaa jokaisen pienen opiskelijan arkeen. Se vaikuttaa koulutusohjelmiin, opetukseen ja oppimistyyleihin ja ulottuu opiskelijan arjesta valmistumisen jälkeiseen elämään. Kv-asiantuntija tekee työtä sen puolesta, että yliopistomme opiskelijoiden portti maailmalle pysyy auki ja että yliopistoyhteisö huomioi monipuolistuvan jäsenistömme tarpeet.

Kv-asiantuntija pitää myös silmällä muualla maailmalla tapahtuvia, laajempia kansainvälisiä koulutuspoliittisia trendejä ja tapahtumia. Hän arvioi, ennakoi ja nostaa keskusteluun Suomeen ja tänne pohjoiseen päin hiipiivien muutosten vaikutuksia Oulun yliopiston opiskelijoihin arkeen ja yliopistomme päätöksentekoon.  Kv-asiantuntijan sydänasioita ovat kaiken näköinen globalisaatioon ja kansainvälisyyteen liittyvä keskustelu, korkeakoulutuksen kaupallistuminen ja lukukausimaksut, kv-maisteriohjelmat, liikkuvuuden ja vaihdon haasteet sekä ulkomailta tulleiden opiskelijoiden edunvalvonta ja asema rakkaassa yliopistoyhteisössämme. Ennakointi ja yhteistyö on homman nimi!

Kv-asiantuntija auttaa mielellään mm.

– jos koet, että sinun kansainvälistymistarpeitasi ei huomioida
– jos kansainvälistyminen tuntuu liian isolta seikkailulta, etkä tiedä mistä aloittaa
– jos vaihdonaikainen toimeentulo ja hyvinvointi huolettavat
– kun ilmenee ongelmia vaihto-opintojen hyväksilukemisen sekä tutkintoon sisällyttämisen kanssa ennen tai jälkeen lähtöä
– jos kotiinpaluu vaihdon jälkeen on yllättävän vaikeaa ja muissa kulttuurishokkitilanteissa

Järjestöpuolella Juuli auttaa sinua mm.

– missä tahansa järjestöjen toimintaan liittyvässä ongelmassa
– jos haluaisit löytää itsellesi uuden harrastuksen, muttet tiedä mistä lähteä liikkeelle
– jos koet puutteita järjestöosaamisessa ja haluaisit ylioppilaskunnan järjestävän koulutusta asiasta.

Janne Hakkarainen
Viestintäasiantuntija

Puhelin: 0400 381 321
S-posti: viestintasihteeri(a)oyy.fi
Facebook | Twitter

Viestintäasiantuntijan tehtäviin kuuluvat sekä organisaatioviestinnän kehittämistoimet että ylioppilaskunnan jokapäiväinen viestiminen aina mediaseurannasta sähköpostilistojen moderointiin. OYY:n viestinnän kunnianhimoinen päämäärä on tehdä ylioppilaskunnan toiminnasta läpinäkyvää, vuorovaikutteista ja tuoda selkeästi opiskelijoiden tietoon, miksi ylioppilaskunnan toiminta on jokaiselle merkityksellistä.

Viestintäasiantuntija auttaa sinua mm.

– saamaan järjestösi tai harrasteporukkasi viestit kuuluviin opiskelijoiden keskuudessa
– löytämään ne tiedotuskanavat, joiden kautta saat itsellesi tärkeää tietoa yliopistoyhteisössä tapahtuvista asioista
– jos koet, ettet saa riittävästi tietoa yliopistolla tapahtuvista asioista.

Riitta Kaleva
Kanslisti

Puhelin: 050 407 9623
S-posti: toimisto(a)oyy.fi

Kanslistimme Riitta Kaleva on ensimmäinen ihminen, johon jäsenemme törmää ylioppilaskuntaan tullessaan. Kanslisti on toimistomme sydän, joka huolehtii siitä, että homma toimii. Kanslisti on yhteyshenkilösi kaikissa jäsenasioihin liittyvissä kysymyksissä. Hän kerää jäsenmaksut, käsittelee opiskelijakorttitilaukset ja ilmoittautumisia. Kanslistilta saa ostettua sporttipassin. Hän osaa auttaa sinua myös ylioppilaskunnan lainattavien välineiden ja vippikassan kanssa. Kanslistimme pyörittää lisäksi taloushallinnollisia rutiinitehtäviä ja on pääsihteerin vasen käsi.

 • Missä on OYYn toimisto? / Where is OYY office?
 • Laura Lääveri
  Hallintosihteeri

  Puhelin: 040 525 5562
  S-posti: hallintosihteeri(a)oyy.fi

  Hallintosihteeri toimii läheisessä yhteistyössä pääsihteerin ja kanslistin kanssa ja vastaa ylioppilaskunnan yleishallinnosta. Hän toimii arkistotoimen vastuuhenkilönä sekä ylläpitää ja kehittää asiakirjahallintoa. Hallintosihteeri vastaa toimiston toimivuudesta ja avustaa muuta henkilöstä sekä hallitusta heidän työssään.

  Anni Silvola
  Vulcanalia-harjoittelija

  Puhelin: 050 407 8452
  S-posti: anni.silvola(a)oyy.fi

  Oulun ylioppilaslehti

  Minna_cropMinna Koivunen
  Päätoimittaja

  Puhelin: 040 526 7821
  S-posti: paatoimittaja(a)oyy.fi
  Facebook | Twitter

  Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja vastaa lehden linjasta ja sisällöistä, koordinoi lehden avustajaporukkaa ja ilmoitusmyyntiä. Lisäksi hän laatii vuosittain lehdelle budjetin ja huolehtii sen toteutumisesta.

  Päätoimittajaan kannattaa olla yhteydessä, jos

  – haluat antaa palautetta ylioppilaslehdestä.
  – haluaisit liittyä mukaan lehden avustajajoukkoon oppimaan journalistisia taitoja.
  – sinulla on kehitysideoita Oulun ylioppilaslehden parantamiseksi.