Uutiset Henna Määttä

OYY: Nyt on tulevaisuuteen katsovien rohkeiden investointien aika

Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2018 on hyvässä vauhdissa Oulun yliopistossa.  Oulun yliopistossa on viime vuosina eletty niukkuuden vuosia, mutta nyt tilanne näyttää jo positiivisemmalta. OYY näkee, että nyt on aika suunnata rohkeasti tulevaisuuteen ja investoida. Toivomme, että yliopiston johto tukee tässä prosessissa tiedekuntia ja niiden johtoa, jotta pystymme jatkossakin nostamaan tulostamme niin koulutuksen kuin tutkimuksen mittareilla.

OYY:n mielestä rohkeita investointeja tulisi tehdä muun muassa omaopettajatoiminnan kehittämisessä, digitaalisuuden lisäämisessä, kampuskehittämisessä sekä englanninkielisen opetuksen laadun parantamisessa.

Korkeakoulutuksen kaksiportaisuuden voimistuessa on tärkeää paitsi kehittää kandidaattivaiheen omaopettajatoimintaa, mutta laajentaa tämä opiskelijoiden opintojen sujuvuutta edistävä toiminta myös maisterivaiheeseen. OYY peräänkuuluttaa pedagogisen kehittämisen merkitystä yliopiston vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä. Tästä syystä on tärkeää tarjota tukea ja kannustusta niille henkilöille, jotka ovat valmiita lisäämään esimerkiksi digitaalisuutta omilla opintojaksoillaan. OYY:n mielestä on syytä tarttua myös International Student Barometer-kyselyn (ISB) tuloksissa ilmenneeseen tarpeeseen kehittää englanninkielisen opetuksen laatua. OYY kannustaa tekemään uusia rekrytointeja ja toisaalta tukemaan nykyisen henkilökunnan osaamisen kehittämistä. Kampuskehittämisessä tulee OYY:n mielestä huomioida erityisesti molempien kampusten yhdenvertainen kehittäminen ja tulevaisuuden käyttäjämassojen lisääntyminen.

OYY haluaa kiittää jo tässä vaiheessa talouden ja toiminnan suunnitteluprosessin läpinäkyvyydestä. Tänä vuonna erityisesti koulutuksen osalta keskustelua on käyty yliopistotason monijäsenisissä toimielimissä osallistavasti ja erilaiset näkökulmat huomioiden. Ryhmä- ja parityöt sekä toimielimissä  käydyt keskustelut ovat mahdollistaneet avointa keskustelukulttuuria sekä tukeneet kaikkien edustajien kuulluksi tulemista.

OYY haluaa kannustaa edelleen tiedekuntia jatkamaan tällä hyväksi havaitulla työskentelytavalla. Yhteisöllinen, monitieteellinen ja kansainvälisesti arvostettu yliopisto syntyy ennen kaikkea avoimella keskustelulla sekä rohkeilla tulevaisuuteen katsovilla investoinneilla.

 

Oulussa 10.10.2017

Joel Kronqvist                                                                    Aino-Kaisa Manninen
Hallituksen puheenjohtaja                                                    Pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta                                             Oulun yliopiston ylioppilaskunta

 

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi 0405257821