Edustajiston paikkajako 2015-2017

päivitetty 23.1.2017

Vihreät

Anni Hartama

varalla:

Mirja Mustapirtti
Tiina Oikarinen

Vasemmisto

Jonas Björkbacka

varalla:

Hanna Louhimo
Eemi Koskela

Tekniikka ja talous

Andrew Mathe
Tiina Itäsola
Sonja Mehtälä
Joonas Ryhänen
Vilma Koistinen
Vesa Lind
Kati Hannila
Juuso Pajukko
Jukka-Pekka Koistinen
Tapani Himanka
Henri Vehkala
Niklas Alho
Pia Pinnola

varalla:
Ida-Mari Alaperä
Jonna Elomaa
Sanna Rantasuomela
Niko Haglund
Jenni Siivonen
Miia Myllylahti
Ville Mukka
Joona Valtti
Iida Kaikkonen
Lasse Järvelä
Heini-Maaria Hakala
Visa Seppänen
Juho Lukkari

Lääketieteiden vaaliliitto

Antero Metso

Tieteelliset

Tommi Sikanen
Anniina Pyhäjärvi
Toni Sandvik
Teemu Tuovinen
Jussi Vaara
Oona Kivelä
Joni Ollikainen
Tiina-Outi Strand
Martti Juhani Hirvilampi

Keskustaopiskelijat

Taneli Kastikainen

varalla:

Johannes Nissinen
Julius Norrena

Humanistit ja kasvatustieteilijät

Aino Maaninka
Veera Alahuhta
Pekka Rihko
Siiri Nousiainen
Susa Vikeväkorva
Muusa-Maria Jyrkinen
Heli Marin
Sergei Kopytin
Marjut Lehtonen
Vilma-Riikka Tiittanen

varalla:

Terhi Lakka
Elina Honkanen
Antti Koivusaari
Liisa Komminaho
Atte Leinonen
Heli Lounila
Jonna Kelloniemi
Reeta Mäki-Pollari
Esko Nummenmaa
Riikka Luukela

Yksilön valinta

Ninni-Ingrid Nurmos

varalla:

Henri Fröjdholm
Lotta Savola