Uutiset Janne Hakkarainen

45: Ylioppilaskunta on muuttanut! The Student Union has moved!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Ylioppilaskunta on muuttanut! The Student Union has moved!
2. YTHS:n Haastava kaamos -info- ja keskustelutilaisuus Telluksessa to 10.11. klo 16 / FSHS: Fighting winter depression  in Tellus Stage Thursday 10th of November at 4 pm
3. Uusia ryhmätyöskentelytiloja avattu Linnanmaalle
4. Rattoradio kaipaa tekijöitä
5. Kansainvälinen kestävän kehityksen nuorisotapahtuma vihdoin Suomessa!
6. Tervetuloa OYY Ympäristöjaoston järjestämälle kirppiskierrokselle 12.11.

1. Ylioppilaskunta on muuttanut! The Student Union has moved!

Ylioppilaskunta on muuttanut uusiin toimitiloihin, joiden ovet avautuvat ensimmäistä kertaa tiistaina 8. marraskuuta kello 10. Uuden toimiston löydät Telluksen vierestä entisen luonnontieteellisen tiedekunnan kansliasta vihreiden naulakoiden takaa.

Uusi käyntiosoitteemme on Erkki-Koison Kanttilan katu 1, 2T-ovi. Postitusosoitteemme pysyy muutosta huolimatta samana (PL 250, 90014 Oulun yliopisto).

OYY has moved. Student Unions office is open at new premises from the 8th of November at 10 a.m. Our new office is located next to Tellus Innovation Arena and former it has been office of the Faculty of Science.

Our new visiting address is Erkki-Koison Kanttilan katu 1, 2T-door. Mailing address is the same old (PL 250, 90014 Oulun yliopisto).

2. YTHS:n Haastava kaamos -info- ja keskustelutilaisuus Telluksessa to 10.11. klo 16

YTHS:n asiantuntija antaa selviytymisvinkkejä syksyn pimeyteen teemalla kaamos, valo ja liikunta. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Tellus Stagelle Linnanmaan kampuksella torstaina 10.11.2016 klo 16. Tarjolla pientä purtavaa. Tapahtuma on myös Facebookissa. Tervetuloa!

Lisätietoa: OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Liisa Väisänen, sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0505265821

FSHS: Fighting winter depression  in Tellus Stage Thursday 10th of November at 4 pm

FSHS is telling how to fight agains winter depression with light and exercise in Tellus Stage (Linnanmaa campus) Thursday 10th of November at 4 pm. Snacks and refreshments are served. You can find event also from Facebook.  Welcome!

For more information: Liisa Väisänen, OYY’s Specialist in Social Affairs, sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405265821

3. Uusia ryhmätyöskentelytiloja avattu Linnanmaalle

Olemme avanneet Linnanmaalla salit L7, L8, L9 ja Ympäristötietotalosta salit 105 ja 106 käytettäviksi opiskelijoiden ryhmätyötiloina ma–pe klo 8.00-21.00 ja la 8.00-15.00 varauksien välisinä aikoina.

4. Rattoradio kaipaa tekijöitä

Avoimet hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen puheenjohtaja(@)rattoradio.fi 30.11. mennessä. Jokainen pesti alkaa heti toimihenkilövalinnan jälkeen ja kestää kesän 2016 loppuun. Valinnoissa painotetaan niin aiempaa tietämystä ja kokemusta, kuin innokkuutta Rattoradion toimintaan; yhdessä tekemiseen ja uuden oppimiseen. Lisätietoja jokaisesta pestistä saa kysymällä hallitukselta.

Pestikuvaukset:

PÄÄTOIMITTAJA

Päätoimittaja vastaa kevään 2017 Rattoradion ohjelmasisällöstä sekä muusta toimituksesta. Rattoradio on auki noin viikon ajan ennen vappua ympäri vuorokauden. Päätoimittaja kokoaa toimituksen kevään aikana, kouluttaa toimittajat sekä tuottajat, on vastuussa toimituksen sisällöllisestä ilmeestä sekä tukee toimittajien työtä suunnittelu- ja studiovaiheessa.

Päätoimittaja tekee tiivistä yhteistyötä hallituksen, koulutusvastaavien, markkinointivastaavan, tekniikkavastaavan sekä web- ja grafiikkavastaavien kanssa ja saa täyden tuen ja apua muilta toimijoilta. Pesti alkaa heti kun päätoimittaja on valittu, ja kestää toukokuun loppuun asti. Aktiivisin kausi sijoittuu helmi-huhtikuulle.

Päätoimittajalla tulee olla organisointikykyä sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Katsomme eduksi tietämyksen toimittamisesta ja radiotoiminnasta, mutta tärkeintä on innokkuus toimia Rattoradiossa ja halu oppia taitavaksi päätoimittajaksi.

ÄÄNITEKNIIKKAVASTAAVA + yleiset tekniikkajäbät

Äänitekniikkavastaava vastaa studion tekniikasta ennen wappua sekä sen toimivuudesta läpi Rattoradion kuuluvuusajan. Äänitekniikkavastaava kouluttaa tuottajat keväällä studiotoimintaan ja ääniajoon. Vastaava tekee yhteistyötä hallituksen, päätoimittajan, tuottajien ja muun tekniikkatiimin sekä tekniikkavastaavan kanssa.

Tekniikkaa suunnitellaan pitkin kevättä. Aktiivisin työjakso on sekä ennen wappua studiota kasatessa sekä tuottajia kouluttaessa, sekä itse wapun ajan.

Vastaavalla tulee olla taitoa ja tietämystä äänitekniikasta mielellään radiotoiminnassa sekä organisointitaitoja. Tarvittaessa koulutamme vastaavaa pestiin kevään aikana, ja apua ja tietotaitoa saa myös vanhoilta radion tekniikkaavastaavilta.

Yleisten tekniikkajäbien kokoonkutsu alkaa myös nyt. Tarvitsemme henkilöitä, jotka joko tietävät jotain radiotekniikasta, tai haluavat oppia siitä. Tekniikkajäbät ovat niitä jotka suunnittelevat yhdessä vastaavan kanssa studiotekniikan, ja rakentavat studion kasaan wapun alussa. Tekniikkajäbäksi voi ilmoittautua tekniikkavastaavalle osoitteeseen henri.strand@nullkapsi.fi.

MARKKINOINTIVASTAAVA

Markkinointivastaava on vastuussa Rattoradion markkinoinnista ja mainosmyynnistä. Tehtäviin kuuluvat radion markkinoinnin edistäminen, mainosmyyntitiimin kokoaminen ja ohjaaminen yhdessä hallituksen kanssa ja mainosprosessin suunnittelu ja valvominen. Markkinointivastaava työskentelee yhdessä sekä hallituksen että Radion myöhemmin valittavan graafikon ja web-vastaavan/tiimin kanssa.

Aktiivisin työjakso sijoittuu alkuvuoteen 2017 ja mainosmyynnin tulisi olla valmista ennen Wappua 2017. Vastaava saa hallituksen täyden tuen ja apua aina pyydettäessä.

Plussaa on jos vastaavalta löytyy jo ennalta jonkinlaista kokemusta mainosmyynnistä (esim. harraste/ainejärjestöpohjalta) ja markkinoinnista yleisellä tasolla. Tärkeintä on kuitenkin innostus toimia porukassa ja halu tehdä yhdessä asioita Radion toiminnan edistämiseksi.

5. Kansainvälinen kestävän kehityksen nuorisotapahtuma vihdoin Suomessa!

#SpeakUp #YouthSpeakFinland #Y4GG

Oletko kiinnostunut maailman tilanteesta ja haluat vaikuttaa? YouthSpeak on globaali nuorten kansanliike, jossa tuomme äänemme kuuluviin ja luomme konkreettisen suunnitelman asioiden muuttamiseksi. Tilaisuus tuo samaan paikkaan suomalaisia eri alojen asiantuntijoita sekä 18-30-vuotiaat nuoret. Inspiroivien alkupuheiden jälkeen tapahtumassa ruvetaan konkreettisiin toimiin kestävän kehityksen edistämiseksi.

Päivän aikana pyrimme Suomen kehittämiseen YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Ensimmäisen Finland YouthSpeak Forumin teema on Reducing inequalities through education. Tapahtuma on englanninkielinen.

Ilmoittaudu tästä: bit.ly/youthspeakforumFI

Juontajana start-up asiantuntija Leo Kadieff

Pääpuhujina
– Jani Toivola, kansanedustaja
– Olga Silfver, Opetusviraston monikulttuuriasiantuntija
– Aape Pohjavirta, Funzin perustaja ja tech-osaamisen mentori

Päivä koostuu keskusteluista, yritysten ja järjestöjen pitämistä workshopeista, sekä kestävän kehityksen teemoista

Lisätietoa osoitteessa www.aiesec.fi/youthspeak-2

6. Tervetuloa OYY Ympäristöjaoston järjestämälle kirppiskierrokselle 12.11.!

Marraskuun kirppiskierroksen kohteena on Oulun keskustan kirpputorit, kuten Second Top Boutique, Second Hand Store, Pikku-Liinu ja Sininen Pysäkki.

Lähtö (12.11.) pyörillä klo 11 yliopistolta, 2T-oven läheisyydestä, mukaan saa liittyä toki myös matkan varrella! :)

Tapahtuma löytyy myös Facebookista (OYY Ympäristöjaosto)!

Tervetuloa mukaan ja tekemään hyviä löytöjä!

Uutiset Muusa Jyrkinen

Hyvän hyödyllisen harjoittelun teesit

Alta löydät Oulun yliopiston ylioppilaskunnan uunituoreet Hyvän hyödyllisen harjoittelun teesit. OYY:n mielestä yliopistossamme on erittäin kirjavat käytänteet harjoitteluun ja sen eri vaiheisiin liittyen. Tämän vuoksi olemme tehneet hyvän hyödyllisen harjoittelun teesit ohjaamaan ja yhtenäistämään harjoittelun käytänteitä ja periaatteita. Teesit on lähetetty kirjeitse kaikille tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöille. Toivottavasti teeseistä on apua!

Teesit löydät OYY:n nettisivuilta harjoittelu-osiota.

Harjoittelu koostuu opiskelijan, tutkinto-ohjelman ja työnantajatahon yhteistyöstä.

Harjoittelulle nimetään vastuuhenkilöt sekä tutkinto-ohjelmasta että työnantajataholta.

Työnantaja, opiskelija ja yliopiston määräämä vastuuhenkilö tekevät harjoittelusta työsopimuksen.

Kaikki harjoittelun osavaiheet tukevat tutkintoa.

Kaikille harjoittelun osapuolille on selvää, mitä toimenpiteitä heiltä edellytetään ja mikä on kunkin osapuolen vastuu.

Harjoittelun osaamistavoitteet on selkeästi kirjattu opetussuunnitelmaan.

Opiskelija laatii harjoitteluaan varten osaamistavoitteet, jotka yliopisto ja työnantajataho hyväksyvät ja kommentoivat ennen harjoittelun alkamista.

Työnantaja nimeää opiskelijalle ohjaajan, joka auttaa arvioimaan työelämätaitojen kehittymistä.

Opiskelija reflektoi harjoittelulle asettamiensa osaamistavoitteiden täyttymistä ja oman osaamisensa kehittymistä koko harjoitteluprosessin ajan.

Opiskelijaa tuetaan riittävästi harjoittelun joka vaiheessa.

Harjoittelun kuormittavuuteen huomioidaan mitä muuta harjoitteluun sisältyy varsinaisen työssäoloajan lisäksi.

Palkattoman harjoittelun opintopistehyvistys on sen suuruinen, että opintotukikuukausia kannattaa käyttää harjoitteluun.

Harjoittelun jälkeen opiskelija laatii tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaisen harjoitteluraportin, jossa hän tarkastelee omien taitojensa kehittymistä sekä substanssiosaamisen että geneeristen työelämätaitojen näkökulmasta.

Opiskelija saa rakentavaa ja asianmukaista palautetta harjoittelusta niin työnantajalta kuin tutkinto-ohjelman edustajalta.

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Muusa Jyrkinen kopoasiantuntija@nulloyy.fi

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

OYY: Ammattikorkeakoulu – tervetuloa Linnanmaalle!

Tiedote 31.10.2016

Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK) on päättänyt hyväksyä tänään kokouksessaan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tarjouksen Linnanmaalta tarjotut tilat. Tämä tarkoittaa sitä, että  Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kadun kampuksten väki siirtyy Linnanmaan kampukselle.  Pääasiallinen muuttovuosi on 2019. OYY näkee muutoksen positiivisena asiana Oulun kehitykselle ja opintoalojen yhteistyölle. Muutos ei kosketa sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoita.

– Korkeakoulujen pienenevät resurssit voidaan hyödyntää tehokkaammin, kun molemmat korkeakoulumme toimivat saman katon alla. Lisäksi Linnanmaasta tulee korkeakoulutuksen keskipiste ja se varmasti hyödyttää myös Oulun seudun elinkeinoelämää, OYY:n hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila toteaa.

Nykyisellään Linnanmaan kampus ei tuhansien uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäystä kestä. Satsauksia tarvitaan niin molemmilta korkeakouluilta, Suomen Yliopistokiinteistöltä kuin Oulun kaupungiltakin.

– Tarvitsemme riittävästi tilaa opetusta ja opiskelemista varten. Lisäksi opiskelija-asuminen ja opiskelijoiden terveydenhoito tulee järjestää mahdollisimman lähellä Linnanmaan kampusta. Tarvitsemme myös tiheämpiä joukkoliikenneyhteyksiä Oulun kaupungin keskustaan ja Välkkylään sekä muihin opiskelijoiden tiheästi asuttamiin paikkoihin. Aikataulu ammattikorkeakoulun siirtymiselle on nopea. Siksi tarvitsemme päämäärätietoista kehittämistä Linnanmaan kampukselle niin korkeakouluilta kuin poliittisilta päättäjiltäkin, Hannila jatkaa.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Kati Hannila
puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri

Lisätietoja: Kati Hannila puh. 040 523 1821, sähköposti kati.hannila@nulloyy.fi

Uutiset Janne Hakkarainen

44: OYY muuttaa / OYY is moving

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY muuttaa / OYY is moving
2. OYY:n toimisto suljettu 7.11. / OYY’s office closed on 7.11.
3. Opiskelija: lähde ehdolle kuntavaaleihin
4. Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki! / Overall patch for Oulun ylioppilaslehti!
5. Tule juoksemaan Cooperin testi Ouluhalliin maanantaina 7.11. klo 19! Cooper test in Ouluhalli on Monday 7th of November at 7 pm
6. Teekkaritorvet esittää: Ultra Bra! / Teekkaritorvet presents: Ultra Bra!
7. Nappaa duuni 16.11.2016 Oulun ammattikorkeakoululla
8. Vastaa YouthSpeak-kyselyyn / Fill in the YouthSpeak Survey
9. Leffailta: Disruption / Movie night: Distruption

1. OYY muuttaa / OYY is moving

OYY muuttaa tämän viikon lopulla ja palvelemme uudessa osoitteessa 7.11. alkavalla viikolla tiistaina 8.11. alkaen. Ylioppilaskunnan toimiston löydät jatkossa Telluksen vierestä entisen luonnontieteellisen tiedekunnan kansliasta. Uusi käyntiosoitteemme on Erkki-Koison Kanttilan katu 1, 2T-ovi. Postitusosoitteemme pysyy muutosta huolimatta samana (PL 250, 90014 Oulun yliopisto).

Aukioloaikoihin saattaa tulla muuton vuoksi muutoksia. Siitä syystä suosittelemme varmistamaan aukioloajat Facebookista tai nettisivuiltamme www.oyy.fi.

OYY is moving later on this week and we are open at new premises from the 8th of November. Our new office is located next to Tellus Innovation Areena and former it has been office of the Faculty of Science. Our new visiting address is Erkki-Koison Kanttilan katu 1, 2T-door. Mailing address is the same old (PL 250, 90014 Oulun yliopisto).

Our office hours might be changed due to office relocation. That’s why we recommend you to check opening hours on Facebook or on our websites www.oyy.fi.

2. OYY:n toimisto suljettu 7.11. / OYY’s office closed on 7.11.

OYY:n toimisto on suljettu 7.11. toimiston muuton vuoksi. OYY’s office is closed on 7th of November because of the relocation of the office.

3. Opiskelija: lähde ehdolle kuntavaaleihin

Vaaleihin ja politiikkaan osallistumalla sinulla on mahdollisuus edistää tärkeiksi kokemiasi asioita. Kaupunginvaltuusto päättää muun muassa kaupungin varojen käytöstä, nimittää jäsenet kaupunginhallitukseen ja päättää muista laissa säädetyistä ja kunnan kannalta tärkeistä asioista. Lue lisää OYY:n nettisivuilla: http://www.oyy.fi/media-ja-vaikuttaminen/8978-2/

4. Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki!

Äänestä omaa suosikkiasi Oulun ylioppilaslehden haalarimerkiksi: https://goo.gl/forms/P5MbHgiS5o7KMpN93. Äänestysaikaa on 8.11.2016 saakka. Eniten ääniä saanut merkki toteutetaan, ja merkin suunnittelija voittaa 120 euron lahjakortin H2o-ravintolaan.

Overall patch for Oulun ylioppilaslehti!

Vote for your favourite overall patch here: https://goo.gl/forms/P5MbHgiS5o7KMpN93! Voting until 8.11.2016. Winner gets a gift card to H2o restaurant worth 120 euros and of course a lot of gold and glory!

5. Tule juoksemaan Cooperin testi Ouluhalliin maanantaina 7.11. klo 19!

Luvassa on 12 minuuttia hikeä, maitohappoja ja kyynärpäitä, kun ylioppilaskunta järjestää suuren suosion saavuttaneen Cooperin testin. Alkuverryttelyt pääsee ottamaan kello 19.00 ja juoksemaan pääsemme noin klo 19.30.

Ota mukaan Keep fit -asennetta ja lähdetään yhdessä tavoittelemaan henkilökohtaisia ennätyksiä. Mukaan et tarvi kuin verkkarit, lenkkarit, juomapullon ja hippusen raudanlujaa tahtoa. Tapahtuma löytyy myös Facebookista. Ilmoittautuminen on auki nyt täällä. Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea!

Lisätietoja:
hallituksen jäsen Tiina Strand (tiina.strand@nulloyy.fi, 050 407 8451)
sosiaalipoliittinen asiantuntija Liisa Väisänen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 526 5821)

Cooper test in Ouluhalli on Monday 7th of November at 7 pm

Keep fit is back! OYY is organizing a popular Cooper test for students again. Cooper test is held on Monday, the 7th of November at 7 pm in Ouluhalli. You only need sportwear, running shoes, drinking bottle and keep fit spirit with you! Check also the Facebook event. Sign up soon here.

For more information:
Member of the board, Tiina Strand (tiina.strand@nulloyy.fi, 050 407 8451)
Specialist in Social Affairs, Liisa Väisänen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 526 5821)

6. Teekkaritorvet esittää: Ultra Bra! / Teekkaritorvet presents: Ultra Bra!

Teekkaritorvien Ultra Bra -projekti huipentuu perjantaina 11.11.2016 klo 18:00 Pohjankartanon juhlasalissa (Suvantokatu 1, Oulu) pidettävään päätöskonserttiin. Perinteikkään oululaisen puhallinorkesterin lisäksi lavalle nousee Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijoiden lauluyhtye ja paikallisista muusikoista koottu sähköinen komppiryhmä eli yhteensä yli 35 oululaista soittajaa ja laulajaa. Kaksivuotisen Ultra Bra -konserttisarjan loppuhuipennuksessa yleisö pääsee kuulemaan viihdyttävän ja monipuolisen kattaukseen yhtyeen tutuista hiteistä ja harvemmin kuulluista helmistä. Mukaan mahtuu niin Pärnun syksyistä tunnelmointia kuin Tyttöjen välisen ystävyyden riemua. Konsertti sisältää väliajan. Tervetuloa!

Liput ennakkoon 10/12/15€, ovelta 15/20€. Lippuja on ostettavissa ennakkoon netistä https://holvi.com/shop/torvikauppa/ ja lisäksi niitä myydään Linnanmaalla vihreillä naulakoilla ke 2.11., ma 7.11. ja pe 11.11. sekä Kontinkankaalla Medisiinan edustalla ke 9.11.

https://www.facebook.com/events/602405636606426/

Teekkaritorvet plays Ultra Bra on Fri 11.11. at 18.00 in Pohjankartano hall (Suvantokatu 1, Oulu). Ultra Bra is one of the most popular Finnish pop bands ever. At the concert a student wind orchestra, vocal band and electrical instruments are combined in a unique way providing an unforgettable musical experience of Ultra Bra’s music.

Tickets are sold online at https://holvi.com/shop/torvikauppa/  Prices beforehand 10/12/15€ and at the door 15/20€. Welcome!

7. Nappaa duuni 16.11.2016 Oulun ammattikorkeakoululla

Miten saat haluamasi työpaikan valmistumisen jälkeen? Mitä haluaisit kysyä työnantajalta rekrytoinnista? Oululaiset yritykset avaavat työnhaun ja rekrytoinnin mysteerejä Nappaa duuni –tapahtumassa 16.11. klo 14-16 Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella. Lue lisää ja tule mukaan! https://www.facebook.com/Oulu.Finland/?fref=ts

8. Vastaa YouthSpeak-kyselyyn

Globaalilla YouthSpeak-kyselyllä kerätään nuorten mielipiteitä yhteiskunnasta ja maailmasta. Kyselyn tarkoituksena on tuoda esille nuorten mielipiteitä maailmasta ja yhteiskunnasta sekä parantaa opetusta ja työllistymistä Suomessa ja maailmalla.

AIESEC on globaalisti toimiva, nuorten johtama vapaaehtoisjärjestö, joka on keskittynyt johtajuusominaisuuksien kehittämiseen.

Tee kysely tästä: http://aiesec.fi/youthspeak/

Fill in the YouthSpeak Survey

YouthSpeak Survey run by AIESEC is a global youth insight survey run by youth for youth. It is the“no-barriers” programme that enables any young person and stakeholder to participate in issues relevant to their society.

Fill in the survey: http://aiesec.fi/youthspeak/

9. Leffailta: Disruption 

Tiistaina 8.11. klo 17-20, Frost Club, Tellus. Vapaa pääsy. Tarjolla pientä purtavaa.

Ymppäjaosto ja Fossil Free Finland-kampanja esittävät ilmastopolitiikasta ja ilmastoaktivismista kertovan dokumentin Disruption. Dokkarin jälkeen keskustelua aiheesta.

Facebook: University of Oulu go Fossil Free: Movie night, 8.11.

Movie night: Distruption

Tuesday 8.11, 17-20, Frost Club, Tellus. Free entry. We have cookies.

Student union’s Environment section and Fossil Free Finland campaign are hosting movie night. Movie Disruption is about climate politics and climate activism. After the movie, we have discussion on the matter.

Facebook: University of Oulu go Fossil Free: Movie night, 8.11

Uutiset Janne Hakkarainen

43: Cassiopeia goes pop (29.10.), Blood donation event (1.11.)

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Cassiopeia goes pop
2. Tule mukaan YK-toimintaan!
3. Punaisen Ristin verenluovutustilaisuus 1.11. / Blood donation event on 1.11.
4. Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan etsitään varsinaista- ja varajäsentä
5. Vastaa YouthSpeak-kyselyyn / Fill in the YouthSpeak Survey
6. ESN Oulu is recruiting board members 

1. Cassiopeia goes pop

Tuleeko kuorolaulusta mieleen pelkkä kirkkomusiikki ja pönöttäminen? Tule laajentamaan käsitystäsi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoron Cassiopeian kevyen musiikin keikalle lauantaina 29.10. Viime vuoden tapaan tapahtumapaikkana toimii Uusi Seurahuone.

Käsittelyymme pääsevät suomalaisen pop-musiikin klassikot Virve Rostista yleisön suosikiksi nousseeseen Myrskyluodon Maijaan. Ulkomaisesta ohjelmasta mainittakoon Disney-hitti Frozen, josta olemme saaneet käsiimme kuorosovituksen. Hauskat ja viihdyttävät settinsä tarjoilevat myös kuorolaisten muodostamat lauluyhtyeet Kuude ja Omnivoces.

Lippuja voi ostaa ovelta tuntia ennen tapahtuman alkua tai ennakkoon kuorolaisilta. Liput maksavat 12/8 (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset) euroa. Ovet avataan kello 18.00, ja konsertti poksahtaa käyntiin kello 19.00. Istumapaikkoja on rajoitetusti! Tapahtuma on K-18.

Cassiopeia goes pop

Do you think choirs only sing in churches? That they’re all serious business and no fun? Stand corrected and come join Cassiopeia, the mixed choir of the University of Oulu Student Union for a pop concert on Saturday 29th of October! The venue is Uusi Seurahuone.

We will be breathing new life into Finnish hits from the past, as well as singing our hearts out with modern musical hits from films such as Disney’s Frozen. To top everything off, the choir’s own a cappella groups, Kuude and Omnivoces, will perform their own, fun and fabulous sets in the concert.

The doors open at 18.00. Tickets are available at the venue or from the singers in advance. The prices are 12/8 (discounts for students, pensioners and unemployed). The concert begins at 19.00 and lasts until 22.30. Limited seating! You have to be at least 18 to enter the venue.

2. Tule mukaan YK-toimintaan!

Tervetuloa Oulun seudun YK-yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen. Valitsemme uuden puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2017, joten kannattaa tulla paikalle mikäli toiminta kiinnostaa! Aikaisempi kokemus YK-toiminnasta tai yhdistyksistä ei välttämätöntä, reipas asenne riittää. Katso lisää YK-yhdistyksestä www.osyky.com.

AIKA: Torstai 10.11.2016 klo 17:00
PAIKKA: Tellus, Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90014 OULU. Huone Frost Club.
FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/921755557959524/
JOS ET LÖYDÄ: 0505210064/Kaisa

3. Punaisen Ristin verenluovutustilaisuus 1.11.

Humanistinen Kilta järjestää yhdessä Punaisen Ristin kanssa verenluovutustilaisuuden tiistaina 1.11. Luovutus tapahtuu luokassa KE 1139 klo 10 – 15 välisenä aikana.

Kaikille verta luovuttaneille jaetaan kahvilippu Humus-kahvilan kahvikärryyn, joka sijaitsee luovutustilan edessä. Verenluovutus on helppo tapa auttaa, joten ojenna kätesi ja tule mukaan!

Blood donation event on 1.11.

The Guild of Humanities Students and the Finnish Red Cross organize blood donation event on Tuesday 1.11. The blood donation event is in lecture room KE 1139 from 10 AM to 3 PM. Every donator get a coffee ticket to Humus café. Every help is important so hopefully you come to donation!

4. Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan etsitään varsinaista- ja varajäsentä

Sinä, jolla on mennyt kieliopinnot Oulun yliopistolla tunteisiin. Sinä, joka olet valittanut, että kunpa voisin tehdä jotain espanjan klo 16 alkavalle luennolle. Nyt on tilaisuutesi koittanut! Mm. kieli- ja viestintäkoulutusta järjestävälle TOPIKille on perustettu koulutustoimikunta ja he haluaisivat opiskelijanäkökulmaa joukkoonsa. Stop whining, start changing! Hae 25.10.2016 mennessä jättämällä hakemus osoitteessa: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/57e3b5902c406938fb77bf10

5. Vastaa YouthSpeak-kyselyyn

Globaalilla YouthSpeak-kyselyllä kerätään nuorten mielipiteitä yhteiskunnasta ja maailmasta. Kyselyn tarkoituksena on tuoda esille nuorten mielipiteitä maailmasta ja yhteiskunnasta sekä parantaa opetusta ja työllistymistä Suomessa ja maailmalla.

AIESEC on globaalisti toimiva, nuorten johtama vapaaehtoisjärjestö, joka on keskittynyt johtajuusominaisuuksien kehittämiseen.

Tee kysely tästä: http://aiesec.fi/youthspeak/

Fill in the YouthSpeak Survey

YouthSpeak Survey run by AIESEC is a global youth insight survey run by youth for youth. It is the“no-barriers” programme that enables any young person and stakeholder to participate in issues relevant to their society.

Fill in the survey: http://aiesec.fi/youthspeak/

6. ESN Oulu is recruiting board members 

We are currently looking for internationally minded and creative students who are interested in joining the leadership team of ESN Oulu for 2017. We appreciate previous experience from ESN or other student organisations. Unsure if you know enough? No problem. There is a large group of active members and alumnis who will help you learn about the world of ESN :) Check out our website for more info on ESN.

ESN Oulu is a local section of ESN Finland and ESN International. ESN Oulu organizes different activities to both international and domestic students. The aim is to make the international students more integrated into the local student community and provide them with pleasant experiences on everything Oulu and Finland has to offer.  

We are now looking for president and board members. The main tasks are explained here. Send your letter of interest and CV to info@nullesnoulu.org. Application deadline November 1st.

Uutiset Janne Hakkarainen

Anna ehdotuksesi auditointinäytöistä!

Oulun yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan syksyllä 2017. Osa auditoinnista kohdistuu yliopiston valitsemiin näyttöihin laadunhallinnan toiminnasta. Yliopisto valitsee näytöiksi yhden perustutkintoon johtavan tutkinto-ohjelman, yhden tohtorin tutkinto-ohjelman sekä yhden yliopiston strategian tai profiloitumisen kannalta keskeisestä toiminnon. Tutkinto-ohjelmanäytöt valitaan uudesta tutkintoportfoliosta.
 
Näytöt valitaan yliopistoyhteisöltä saatujen ehdotusten pohjalta. Lopullisen valinnan näytöistä tekee yliopiston laatuhankkeen ohjausryhmä. Valinnassa painotetaan näyttöjen edustavuutta, kehittämisnäkökulmaa sekä saatujen ehdotusten määrää.
 
Voit tehdä ehdotuksen täällä.
Uutiset Liisa Väisänen

Opiskelija: oletko kokenut kiusaamista tai häirintää yliopistoyhteisössä? Kerro kokemuksistasi anonyymisti – auta meitä antamaan ääni korkeakoulukiusaamiselle

Korkeakoulukiusaamista tapahtuu paljon, mutta siitä ei puhuta riittävästi. OYY haluaa muistuttaa, ettei yliopistossa ja yliopistoyhteisössä hyväksytä minkäänlaista häirintää tai kiusaamista, tapahtui se sitten opiskelijoiden tai henkilökunnan välillä. Kaikkeen kiusaamiseen ja häirintään pitää puuttua.

OYY kerää nyt kokemuksia opiskelijoilta, jotka ovat kokeneet yliopistossa kiusaamista tai häirintää, tai esimerkiksi homofobista, rasistista tai seksististä käyttäytymistä. OYY tulee käyttämään opiskelijoiden tarinoita kampanjoidessaan kiusaamista ja häirintää vastaan. Kerro tarinasi anonyymisti nettilomakkeella ja auta meitä edistämään opiskelijan hyvää elämää. Vastaa lomakkeeseen 31.10.2016 mennessä.

Tiedäthän myös, että kohdatessasi häirintää tai kiusaamista voit olla luottamuksellisesti yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin, jotka tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö on koulutettu tehtäväänsä, hänellä on vaitiolovelvollisuus, ja käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Hän ei puhu edes muiden häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ilman lupaasi. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole rangaista häirinnästä syytettyä, vaan auttaa tilanteen selvittämisessä.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Liisa Väisänen, sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405265821

 

Uutiset Janne Hakkarainen

42: Have you experienced bullying or harassment in the University?

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Opiskelija: oletko kokenut kiusaamista tai häirintää yliopistoyhteisössä? Kerro kokemuksistasi anonyymisti – auta meitä antamaan ääni korkeakoulukiusaamiselle / Student: have you experienced bullying or harassment in the University? Tell us your story anonymously and help us to give a voice for bullying in universities
2. OYY:n toimiston uudet aukiolojat / OYY’s office new opening hours
3. Jäätävää laatua – mitä näytöksi yliopiston toiminnan kehittämisestä?  Coolest quality The best samples of University’s development work? Tell us your opinion!
4. Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan etsitään varsinaista- ja varajäsentä
5. Jatko-opiskelijaedustajien haku / Call for doctoral student representatives in the Doctoral Students’ Section, the University and UniOGS
6. Junction Hackathon 25.11.2016 @ Katajanokka
7. Luova luokka – mitä kuuluu mediakasvatus?
8. Do you want to hear stories about internships abroad?/ Haluatko kuulla tarinoita harjoitteluista ulkomailla?

1. Opiskelija: oletko kokenut kiusaamista tai häirintää yliopistoyhteisössä? Kerro kokemuksistasi anonyymisti – auta meitä antamaan ääni korkeakoulukiusaamiselle

Korkeakoulukiusaamista tapahtuu paljon, mutta siitä ei puhuta riittävästi. OYY haluaa muistuttaa, ettei yliopistossa ja yliopistoyhteisössä hyväksytä minkäänlaista häirintää tai kiusaamista, tapahtui se sitten opiskelijoiden tai henkilökunnan välillä. Kaikkeen kiusaamiseen ja häirintään pitää puuttua.  

OYY kerää nyt kokemuksia opiskelijoilta, jotka ovat kokeneet yliopistossa kiusaamista tai häirintää, tai esimerkiksi homofobista, rasistista tai seksististä käyttäytymistä. OYY tulee käyttämään opiskelijoiden tarinoita kampanjoidessaan kiusaamista ja häirintää vastaan. Kerro tarinasi anonyymisti nettilomakkeella ja auta meitä edistämään opiskelijan hyvää elämää. Vastaa lomakkeeseen 31.10.2016 mennessä.

Tiedäthän myös, että kohdatessasi häirintää tai kiusaamista voit olla luottamuksellisesti yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin, jotka tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö on koulutettu tehtäväänsä, hänellä on vaitiolovelvollisuus, ja käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Hän ei puhu edes muiden häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ilman lupaasi. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole rangaista häirinnästä syytettyä, vaan auttaa tilanteen selvittämisessä.

Student: have you experienced bullying or harassment in the University? Tell us your story anonymously and help us to give a voice for bullying in universities

Unfortunately bullying is an everyday issue in the academic world. There’s not enough talk about harassment or bullying – it’s still a taboo. OYY wants to remind all of you that it’s not accepted to bully or harass people in the academic world among students or staff members. Any kind of bullying or harassment must be intervened!

OYY gathers now stories of students who have experienced bullying, harassment or for example homophobic, racist or sexist behaviour in the University of Oulu. OYY will use the stories for a campaign against bullying and harassment. Tell us your story anonymously and help us advance a good life for students. Please send your story by 31.10.2016.

Remember that when you encounter bullying or harassment you can contact OYY’s contact people for bullying, who support and give advice to students who feel they have become victims of bullying. The contact people do not keep a record of the people who have got in touch, and they work under the obligation of secrecy. The conversations are confidential. The contact people do not discuss your issues between themselves if you wish so.

2. OYY:n toimiston uudet aukiolojat

OYY:n toimisto on auki 3.10. alkaen maanantaista torstaihin klo 10–14. Perjantaisin toimisto on suljettu. Jäsenyyteen ja jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös sähköpostilla toimisto@nulloyy.fi.

OYY’s office new opening hours

OYY’s office is open from Monday to Thursday 10 am – 2 pm from the beginning of October. On Fridays the office is closed. You can also contact toimisto@nulloyy.fi concerning membership and student benefit issues.

3. Jäätävää laatua – mitä näytöksi yliopiston toiminnan kehittämisestä?

Yliopiston laatujärjestelmä ja sen toiminta auditoidaan syksyllä 2017. Auditoinnin tulee tekemään Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Keskeinen osa auditointia ovat näytöt siitä miten toimintaa kehitetään yliopistossa. Auditoinnissa Karvi edellyttää yliopistolta kolmea näyttöä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Kaksi näistä näytöistä yliopisto saa valita itse; yhden sekä kandidaatin- että maisterin tutkinnon sisältävän kokonaisuuden sekä yhden tohtorin tutkintoon johtavan kokonaisuuden. Kolmannen tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöistä Karvin auditointiryhmä valitsee kuusi viikkoa ennen auditointivierailuaan. Koulutusnäyttöjen lisäksi yliopisto valitsee yhden profiloitumisensa ja strategiansa kannalta keskeisen toiminnon, jonka kehittämisen menetelmät Karvin ryhmä auditoi.

Ehdotuksia näytöiksi voi esittää kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen.

Anna äänesi kuulua ja ehdota! Linkki on auki 5-21.10.16 välisen ajan.

Valinnan Karville esitettävistä näytöistä tekee rehtoraatin, hallinto-, talous- ja viestintäjohtajan muodostama laatuhankkeen ohjausryhmä. Valinta tehdään näytön edustavuuden, kehittämisnäkökulman sekä saatujen ehdotusten määrän pohjalta.

Ehdotusten tekijöiden kesken arvotaan yliopistoaiheisia palkintoja.

Lisätietoja auditointinäytöistä ja yliopiston laatutyöstä

Coolest quality – The best samples of University’s development work? Tell us your opinion!

University’s quality assurance system will be audited in autumn 2017. Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC or Karvi in Finnish) will be responsible for the auditing, which will be conducted in English.

Part of the auditing will focus on examples of the University’s development work. Karvi requires three samples on the University’s degree education. Two of these samples is chosen by the University; one degree programme including bachelor’s and master’s education and one doctoral degree programme. The third sample of degree education is decided by the Karvi’s audit team six weeks prior to the audit visit.

In addition to the degree education samples the University is required to choose a third sample, that is a function or operation central to the University’s strategy or profile.

All members of our university community, both staff and students, can give their suggestions for University’s audit samples.

Speak out and tell us your suggestion for audit samples! The link will be open during 5-21.10.16.

The final selection which degree programmes and function will be presented to Karvi, is made by the quality project’s steering group which consists of the rectorate, the administrative director, the CFO and the communications director. When choosing the samples the main criterion will be representativeness of the sample, enhancement-led approach as well as the number of suggestions.

University-related prizes will be raffled among those who leave their suggestions.

More information about University’s quality work and auditing samples

4. Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikuntaan etsitään varsinaista- ja varajäsentä

Sinä, jolla on mennyt kieliopinnot Oulun yliopistolla tunteisiin. Sinä, joka olet valittanut, että kunpa voisin tehdä jotain espanjan klo 16 alkavalle luennolle. Nyt on tilaisuutesi koittanut! Mm. kieli- ja viestintäkoulutusta järjestävälle TOPIKille on perustettu koulutustoimikunta ja he haluaisivat opiskelijanäkökulmaa joukkoonsa. Stop whining, start changing! Hae 25.10.2016 mennessä jättämällä hakemus osoitteessa: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/57e3b5902c406938fb77bf10

5. Jatko-opiskelijaedustajien haku

Haemme jatko-opiskelijaedustajia jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2017. Tehtävät tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 31.10. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. Voit hakea useaa paikkaa.

Call for doctoral student representatives in the Doctoral Students’ Section, the University and UniOGS

The call is open for student representatives for the Doctoral Students’ Section and various administrative organs of the University and UniOGS for 2017. The positions offer an excellent opportunity to participate in University decision-making and the development and quality assurance of doctoral training. The applicant must be a student of UniOGS and enrolled as active for the up-coming semester. Finnish skills are considered an advantage. The Student Union offers training for the task.

More information about the open positions is available on the halloped.fi-pages: https://www.halloped.fi/en/oulu/calls. Submit your application on the halloped.fi-pages latest on Oct 31st. For submitting your application, log in to the system with your University credentials. You can apply for several positions.

6. Junction Hackathon 25.11.2016 @ Katajanokka

Järjestämme Junction Hackathonia koodaajille, designereille ja kaikille muille softa- ja hardisprojektien tekemisestä kiinnostuneille. Viikonlopun mittaisessa tapahtumassa osallistujat pääsevät rakentamaan projektejaan 48 tunnin ajan 2-5 hengen tiimeissä. Tarjoamme tarvittaessa majoitusta ja 20€ suuruisen matkakorvauksen kuittia vastaan.

Tapahtumassamme on 10 mielenkiintoista trackia,  joissa teemoina mm. Internet of Things, Virtual Reality ja FinTech. Ilmaisen tapahtuman pääpalkinto on 20 000 euroa ja tarjoamme osallistujille ruuat sekä loputtoman määrän energiajuomaa.  

Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa: https://hackjunction.com/

7. Luova luokka – mitä kuuluu mediakasvatus?

16.11.2016 klo 8.30–16.00
Alustukset klo 8.30–12.00 Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan sali
Työpajat klo 13.00–16.00 kulttuuritalo Valveella ja Pakkalan salissa

Vuoden 2016 Luova luokka -seminaari järjestetään kaupunginkirjaston Pakkalan salissa sekä kulttuuritalo Valveella marraskuussa. Seminaarin teemana on elokuvakasvatus ja uudet opetussuunnitelmat. Seminaarissa esitellään kokeilevia, tutkivia ja toiminnallisia työtapoja, jotka hyödyntävät oppilaiden uteliaisuutta, mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä osana oppimista.

Mediapedagogi Ismo Kiesiläinen kertoo Kamerakynän pedagogiikasta, jonka avulla elokuvaa voidaan yhdistää kaikkiin oppiaineisiin. Koulukino ry:n Marjo Kovanen esittelee erilaisia tapoja toteuttaa opetussuunnitelman laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia elokuvan avulla. KAVI:n Kirsi Raitaranta käy läpi Elokuvapolku-verkkopalvelua, jossa koulut voivat katsoa elokuvia ja tutkia elokuvakerronnan eri osa-alueita. Valveen elokuvakoulun Tommi Nevala julkistaa kouluille Kaupunkisinfonia-työpajamallin, joka toteutetaan eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata vuonna 2017 osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi100-hanketta.

Seminaarin kansainvälisinä elokuvantekijävieraina ovat unkarilaiset Robert Pejó ja Katalin Szy, joiden elokuva Mancs – Paw (2015) nähdään Oulun kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin ohjelmistossa sekä seminaarin työpajassa. Työpajoja ovat ohjaamassa myös muut aamupäivän puheenvuorojen pitäjät.

Luova luokka -seminaari on maksuton. Osallistua voi koko päivään tai vaihtoehtoisesti joko aamupäivän luennoille tai iltapäivän työpajoihin. Seminaari tarjoaa virikkeitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen media- ja taidekasvatukseen, opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen, kulttuurialan toimijoille sekä media- ja elokuvakasvatuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Koko ohjelma ja ilmoittautuminen: www.kulttuurivalve.fi/luovaluokka

8. Do you want to hear stories about internships abroad?/ Haluatko kuulla tarinoita harjoitteluista ulkomailla?

AIESEC offers internships and volunteering work to people between 18-30 years old in more than 120 countries. Here are some stories about those experiences.

Do you want to read a story of Elisa who went to Uganda through AIESEC? (https://elisainuganda.wordpress.com/)

Also, Eeva went to Peru through us.

(https://eevaperussa.wordpress.com) In Finnish

If their stories got you interested and you want to know more about us, just contact info@nullaiesecoulu.org or look for more information in aiesec.fi

AIESEC tarjoaa harjoitteluita ja vapaaehtoistyöta kaikille 18-30 vuotiaille henkilöille yli 120 maassa. Tässä on vain muutama tarina niistä kokemuksista.

Haluatko kuulla Elisan tarinan, joka meni Ugandaan AIESEC:n kautta?

(https://elisainuganda.wordpress.com/)

Tai Eevan, joka oli Perussa.

(https://eevaperussa.wordpress.com) Suomeksi

Jos nämä tarinat saivat sinut innostumaan, ota meihin rohkeasti yhteyttä ja lähde omalle matkallesi. info@nullaiesecoulu.org tai aiesec.fi

Rekrytointi, Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

OYY muistaa järjestöjen sankareita, ilmianna järjestösi sankari 28.10. mennessä!

Tunnetko tyypin tai tyyppejä, jotka ovat aina reippaita ja aktiivisia touhuajia järjestössäsi? Tai onko tuttusi erityisen reipas edunvalvoja ja aktiivinen keskustelija? Onko ystäväsi luotettava kaupassa kävijä tai kehittänyt järjestönne yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa? Tai tuleeko mieleen jokin muu iso tai pieni syy, miksi kaverisi/tuttusi/ystäväsi ansaitsisi mielestäsi huomionosoituksen työstään? Tunnetko siis todellisen järjestösankarin?

Ylioppilaskunnan järjestösektori haluaa muutaman vuoden tauon jälkeen huomioida opiskelijoita, jotka tekevät sankarillista työtä järjestössään, killassaan tai muussa opiskelijayhteisössään. Sankariteko voi olla pieni tai iso. Ainoa vaatimuksemme tunnustukselle on, että työ on mielestäsi merkityksellistä ja huomionosoituksen arvoista. Vain taivas on rajana.

Ilmoita järjestösankari 28.10. mennessä lomakkeella. Myönnämme suositelluille henkilöille järjestösankaridiplomit merkiksi aktiivisuudesta ja hyvästä työstä järjestössä. Diplomit myönnetään gaalassa perjantaina 11.11., jossa juhlistamme järjestöjen sankareita yhdessä.

Lisätietoa: Tiina Strand 0504078451, tiina.strand@nulloyy.fi

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae PSOAS:n valtuuskuntaan!

Hakukuulutus 6.10.2016

OYY hakee opiskelijaedustajia Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) valtuuskuntaan. Avoinna on 6 varsinaisen jäsenen ja 6 varajäsenen paikkaa kaudelle 2017–2018.

PSOAS:n valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, jonka tehtävä on mm. valita hallituksen jäsenet ja päättää talouden raamit. Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen ja sopii kohtuullisen kuormittavuuden takia loistavasti myös aktiiviselle opiskelijalle. Kokouksia on kahdesta kolmeen vuodessa ja niistä maksetaan kokouspalkkio.

Toivomme edustajistolle osoitettuja, tiiviitä, vapaamuotoisia hakemuksia osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 12.10 klo 16.00 mennessä. Otsikkoriville maininta ”PSOAS:n valtuuskunta”. Kerro hakemuksessasi motivaatiostasi ja osaamisestasi sekä tehtävän kannalta keskeisimmät luottamustoimesi.

OYY:n edustajisto nimeää valtuuskunnan jäsenet kokouksessaan 13.10.2016. Kokous pidetään Kontinkankaan kampuksella (Aapistie 5) salissa T117 klo 17 alkaen.

Lisätietoja valtuuskunnassa toimimisesta:
PSOAS:n valtuuskunnan puheenjohtaja Joni Ollikainen, ollikainen.joni@nullgmail.com, p. 044 354 3808.

Lisätietoja hakuprosessista:
OYY:n pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, p. 040 568 9426

PSOAS on vuonna 1971 perustettu opiskelija-asuntosäätiö, jonka tehtävänä on tarjota edullista asumista oululaisille opiskelijoille. Säätiön ovat perustaneet Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Domus Botnica -säätiö ja Pohjois-Suomen oppilasasuntolat Oy. Nykyisin säätiö omistaa yli 5 500 asuntopaikkaa.

Rekrytointi, Uutiset Muusa Jyrkinen

Jatko-opiskelijaedustajien haku jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin

Haemme jatko-opiskelijaedustajia jatko-opiskelijajaostoon sekä yliopiston ja tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2017. Haussa ovat seuraavat opiskelijaedustajapaikat toimikaudelle 1.1.–31.12.2017:

  • 1 jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, tutkijakoulun johtoryhmän jäsen
  • 1 jatko-opiskelijajaoston varapuheenjohtaja, tutkijakoulun johtoryhmän varajäsen
  • 2 jäsentä ja 1 varajäsen tutkijakoulun koulutusryhmään
  • 1 jäsen yliopiston tutkimusneuvostoon
  • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
  • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
  • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan
  • 2 varsinaista ja 2 varajäsentä tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntaan

Tehtävän tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Tehtävät vaativat vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta ajaa jatko-opiskelijoiden etuja. Opiskelijaedustajilta edellytetään myös osallistumista jatko-opiskelijajaoston toimintaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää jatko-opiskelijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Jaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa.

Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 31.10. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. Voit hakea useaa paikkaa.

Kerro hakemuksessasi, mikä on mielestäsi jatko-opiskelijajaoston rooli Oulun yliopistossa, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään ja mitä haluaisit erityisesti kehittää tohtorinkoulutuksessa, jatko-opiskelijoiden asemassa ja jatko-opiskelijajaoston toiminnassa. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa jatko-opintojasi olet.

Hakemukset käsitellään jatko-opiskelijajaoston kokouksessa 3.11. klo 14.15 alkaen. Kokoukset ovat kaikille jatko-opiskelijoille avoimia ja myös hakijat ovat tervetulleita osallistumaan.

Lisätietoa:

Jaana Isohätälä, jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, jaana.isohatala@nulloulu.fi

Muusa Jyrkinen, ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

http://www.oyy.fi/doctoral-students

www.facebook.com/ouludoctoralstudentssection/

www.facebook.com/groups/366950416739175/

Uutiset Janne Hakkarainen

40: OYY’s office new opening hours, design an overall patch for Oulu Student Magazine

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY:n toimiston uudet aukiolojat / OYY’s office new opening hours
2. Ylioppilaskunta muuttaa – lisätietoa tulossa / The location of the office of the Student Union will change – more information available in the future
3. Suunnittele Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki, voita lahjakortti ja kunniaa / Design an overall patch for Oulu Student Magazine and win a gift card worth 120 euros!
4. Ympäristöjaoston järjestämä kirppiskierros on täällä taas!
5. Koulutusrehtori tavattavissa kaikilla kampuksilla! / Education rector is available on all campuses!
6. Vielä ehdit hakea harjoitteluun ulkomaille! / You can still apply for an internship abroad!
7. Hyvinvointiviikko opiskelijoille ja henkilökunnalle viikolla 41 / Wellbeing week for students and staff at week 41
8. #Mitäkuuluu -kampanja 26.9.–10.10.2016
9. Vastaa varhaiskasvatusta koskevaan gradukyselyyn
10. Suunnittele tulevaisuuden esteetön asunto / Design the future’s accessible apartmenT

1. OYY:n toimiston uudet aukiolojat

OYY:n toimisto on auki 3.10. alkaen maanantaista torstaihin klo 10–14. Perjantaisin toimisto on suljettu. Jäsenyyteen ja jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös sähköpostilla toimisto@nulloyy.fi.

OYY’s office new opening hours

OYY’s office is open from Monday to Thursday 10 am – 2 pm from the beginning of October. On Fridays the office is closed. You can also contact toimisto@nulloyy.fi concerning membership and student benefit issues.

2. Ylioppilaskunta muuttaa – lisätietoa tulossa

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 29. syyskuuta yksimielisesti, että ylioppilaskunnan toimisto muuttaa nykyisistä toimitiloistaan Linnanmaan kampuksen keskusaulan läheisyyteen. Tiloissa toimii tällä hetkellä luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimisto. Muutto tapahtuu syksyn 2016 aikana.

The location of the office of the Student Union will change – more information available in the future

The Student Council of the Student Union has decided on 29th of September unanimously that the office of the Student Union moves from its current place near the central hall of the Linnanmaa Campus. The service point of the Faculty of Science locates there for the time being. The move will happen during autumn 2016.

3. Suunnittele Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki, voita lahjakortti ja kunniaa

Suunnittele 55-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Oulun ylioppilaslehdelle niin päheä haalarimerkki, että se toteutetaan. Kaikki lukijat ovat mukana toteutettavan merkin valinnassa eli pääsevät äänestämään suosikkiaan 17.-23.10.

Lähetä haalarimerkkiehdotuksesi jpg-muodossa (vähintään 300dpi, mieluiten ympyrän muotoinen) osoitteeseen toimitus@nulloyy.fi 16.10. klo 23.59 mennessä.Voittaja eli toteutettavan merkin suunnittelija palkitaan 120 euron H2o-lahjakortilla. Lisätietoja: www.oulunylioppilaslehti.fi.

Design an overall patch for Oulu Student Magazine and win a gift card worth 120 euros!

Design an amazing overall patch for Oulun ylioppilaslehti (Oulu Student Magazine)! Send your design by 16.10.-16 11.59 i.p. (jpg-form, at least 300dpi, preferably round shape) to toimitus@nulloyy.fi

Winner gets a gift card to H2o restaurant worth 120 euros and of course a lot of gold and glory!

Readers vote their favourite patch from 17.10.-16 till 23.10.-16 and an overall patch which gets most of the votes will be executed. Voting starts 17.10 and ends 23.10.

4. Ympäristöjaoston järjestämä kirppiskierros on täällä taas!

Lukukauden ensimmäinen kirppiskierros (8.10.) kohdistuu Kaijonharjun, Alppilan ja Toppilan kirpputoreihin.

Lähtö pyörillä klo 10 yliopistolta, 2T-oven läheisyydestä, mukaan saa liittyä myös matkan varrella! :)

Tervetuloa mukaan ja tekemään hyviä löytöjä!

5. Koulutusrehtori tavattavissa kaikilla kampuksilla!

Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä on opiskelijoiden ja henkilökunnan tavattavissa koulutuksen ajankohtaisiin asioihin liittyen

tiistaina 11.10. klo 8 – 9 Kahvila Medisiinassa Kontinkankaalla,
torstaina 13.10. klo 10 – 11 TellUS Caféssa Linnanmaalla ja
maanantaina 31.10. klo 9 – 10 Apajan kahvilassa arkkitehtuurin tiedekunnassa.

Lämpimästi tervetuloa kysymään ja keskustelemaan!

Education rector is available on all campuses!

Our Vice Rector for Education Helka-Liisa Hentilä is available for students and staff regarding current academic affairs

On Tuesday 11.10.  from 8 am to 9 am in cafe Medisiina, Kontinkangas

On Thursday 13.10. from 10 am to 11 am in cafe TellUs, Linnanmaa

On Monday 31.10. from 9 am to 10 am in cafe Apaja, Faculty of Architecture

You are warmly welcome to have a conversation and ask questions!

6. Vielä ehdit hakea harjoitteluun ulkomaille!

Onko sinulla ylimääräistä aikaa syksyllä tai talvella? Ovatko opintosi loppusuoralla etkä tiedä vielä tulevaisuuden suunnitelmistasi? Lähde AIESEC:n kautta harjoitteluun! Lähde harjoitteluun koskien kaupallista-, ympäristö-, opetus tai IT-aloja ja ota ensimmäinen askel tulevaisuuttasi ajatellen. Verkostoomme kuuluu yli 120 maata ympäri maailmaa. Harjoitteluissamme työskentelet kansainvälisessä tiimissä, saat kokemusta tulevaisuuttasi ajatellen ja verkostoidut ympäri maailmaa olevien ihmisten kanssa.

Harjoittelumme kestävät kuudesta kahdeksaan viikkoon, mutta ovat sopeutettavissa omaan tarpeeseesi. Työskentelemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi ja toivomme sinun auttavan meitä niiden saavuttamiseksi. Meidän kauttamme usea nuori on jo haastanut itsensä ja lähtenyt harjoitteluun. Ole sinä seuraava! Lisätietoja info@nullaiesecoulu.org ja aiesec.fi!

You can still apply for an internship abroad!

Do you have extra time during autumn or winter periods? Are your studies ending and you don’t have plans how to continue? Go to an internship through AIESEC! We provide internships related to business, environment, education, and IT, to kickstart your careers!. Our network includes over 120 countries around the world. In our internships you will work in an international team, acquire experience for your future career and network with people around the world.

Our internships range from 6 to 8 weeks, but the length may be adjusted to suit your needs. We are working closely with the UN sustainable development goals and we wish you will join our efforts in accomplishing them. Many brave young individuals have already challenged themselves by going on an internship abroad. You be the next! Additional information on info@nullaiesecoulu.fi and aiesec.fi!

7. Hyvinvointiviikko opiskelijoille ja henkilökunnalle viikolla 41

Oulun yliopiston, OYY:n ja YTHS:n yhdessä järjestämää Hyvinvointiviikkoa vietetään viikolla 41. Lue lisää Hyvinvointiviikon ohjelmasta Facebook-tapahtumasta tai OYY:n nettisivuilta. Jo varmistuneen ohjelman lisäksi hyvinvointiviikolla voi tutustua edullisesti useisiin kaupungin kuntosaleihin. Ilmoittelemme kuntosalitarjouksista myöhemmin mm. Facebookissa.

Wellbeing week for students and staff at week 41

University of Oulu, OYY and FSHS are organizing a Wellbeing week during week 41. Read more about program of Wellbeing week from Facebook-event or OYY’s webpage. During the Wellbeing week you can also try new sports and gyms on a very affordable price. We will inform about the gyms later in Facebook.

8. #Mitäkuuluu -kampanja 26.9.–10.10.2016

Hei sinä! Tule mukaan #Mitäkuuluu-kampanjaan, jossa kysytään maailman tärkein kysymys: Mitä sulle kuuluu? Samalla jaetaan ajatuksia välittämisestä ja huolenpidosta: Miten voisimme huolehtia toisistamme enemmän? Mitä tehdä, jos huomaa että kaverilla on vaikeaa? Entä kuinka ottaa asioita puheeksi ja kysyä toiselta, mitä sulle kuuluu – ihan oikeesti?

Nyyti ry:n järjestää #Mitäkuuluu -kampanjan osana Maailman Mielenterveyspäivän kampanjointia, jonka teemana ovat tänä vuonna aito välittäminen, arvostavat kohtaamiset ja puheeksi ottaminen. Suomessa Maailman Mielenterveyspäivää koordinoi Suomen Mielenterveysseura.

Tule mukaan kamppikseen ja laitetaan hyvä kiertämään. Tapoja osallistua on monia:
– Jaa kuvia ja videoita Instagramissa
– Kerro oma tarinasi
– Osallistu keskusteluun Nyytin Foorumilla
– Hyppää mukaan Nyytin chattiin 10.10. klo 18 – 20.00
– Tutustu Nyyti.fi-sivuilla materiaaliin välittämisestä ja huolenpidosta
Lisätietoa kampanjaan osallistumisesta löydät Nyytin sivuilta.
Seuraa kampanjointia somessa ja osallistu keskusteluun: #mitäkuuluu #kymppikymppi

9. Vastaa varhaiskasvatusta koskevaan gradukyselyyn

Teemme gradua subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ja haluaisimme kuulla sellaisten perheiden kokemuksia, joita päivähoito-oikeuden rajaaminen on koskenut. Oulun yliopistolla on käynnissä VakaVai-hanke, jolla selvitetään vuosina 2015 ja 2016 tapahtuneiden varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksia. Pyytäisimme kertomuksia VakaVai-hankkeen nettisivuilla olevan ”Kerro tarinasi” –palstan kautta. Käsittelemme kaikki tarinat nimettöminä. Vastaamme mielellämme kysymyksiinne!

https://vakavai.wordpress.com/kerro-oma-tai-lapsesi-tarina/

Vaihtoehtoisesti voimme sopia myös haastattelun haluamallanne tavalla.

10. Suunnittele tulevaisuuden esteetön asunto

Aspa-säätiö sr järjestää rakennusalan opiskelijoille kolmivaiheisen suunnittelukilpailun, jossa haetaan uusia ratkaisuja esteettömiin pienasuntoihin. Kutsumme opiskelijat tutkimaan, kyseenalaistamaan ja oivaltamaan esteettömiä ratkaisuja kolmeen tilaan: kylpyhuoneeseen, keittiöön ja sisäänkäyntiin.

Kilpailuohjelma julkaistaan 7.11.2016 klo 10 osoitteessa www.aspa.fi/suunnittelukilpailu. Ensimmäinen osakilpailu koskee esteetöntä kylpyhuonetta.   

Kilpailutehtävään perehdyttävät työpajat järjestetään kahdessa Aspa-kodissa Helsingissä ja Espoossa 9.11. ja 16.11. Työpajojen tarkempi aikataulu ja sisältö julkaistaan ohjelman yhteydessä.

Kilpailu on avoin kutsun saaneiden oppilaitosten opiskelijoille (Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu). Kilpailutyöt arvioi palkintolautakunta ja jokaisessa kilpailun osiossa palkinnot jakautuvat seuraavasti:

I palkinto: 2500 euroa

II palkinto: 1500 euroa

III palkinto: 750 euroa

Opiskelija tai opiskelijaryhmä voi osallistua yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen osakilpailuun.

Aspa-säätiö sr kehittää yksilöllistä, laadukasta ja turvallista asumista ihmisille, jotka tarvitsevat asumisessaan tukea. Säätiö vaikuttaa myös asuntojen ja yhdyskuntarakentamisen suunnitteluun kaikille yhteiskunnan jäsenille soveltuvaksi.

Lisätietoa kilpailusta:

https://www.aspa.fi/fi/ajankohtaista/suunnittele-tulevaisuuden-esteet%C3%B6n-asunto

Design the future’s accessible apartment

Aspa Foundation sr is arranging a three-stage design competition for civil engineering students, which seeks new solutions for accessible small apartments.  

We invite students to explore, question and realise accessible spatial solutions for three different premises: bathroom, kitchen and entrance.

The competition program shall be published on 7th November 2016 at 10.00 am at www.aspa.fi/suunnittelukilpailu. The first part of the competition concerns the accessible bathroom.

The workshops that brief for the competition shall be arranged in two Aspa homes in Helsinki and in Espoo on 9th November and 16th November. A more detailed schedule for the workshops, and their contents, shall be published in connection with the program.  

The competition is open to students of educational institutions that have received an invitation (Aalto University, Tampere University of Technology, University of Oulu and Lahti University of Applied Sciences). The competition entries are assessed by the jury and the prizes are awarded for each part of the competition as follows:

1st prize: 2,500 euros

2nd prize: 1,500 euros

3rd prize: 750 euros

One student or a group of students may participate in one, two or all three parts of the competition.

Aspa Foundation sr develops individualised, high-quality and safe housing for people, who need support in their housing. The foundation also influences the design of housing and civil works to be suitable for all members of the society.

Competition organising partners are Aalto University, ARA and Korpinen Oy.

 

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY muuttaa yliopiston paraatipaikalle

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto on päättänyt kokouksessaan 29. syyskuuta, että ylioppilaskunnan toimisto muuttaa nykyisistä tiloista Linnanmaan kampuksen keskusaulan läheisyyteen. Tiloissa toimii tällä hetkellä luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimisto. Edustajiston päätös oli yksimielinen.

– Uusi sijainti on erinomainen. Keskusaulaa on kehitetty viime aikoina paljon ja Tellus Innovation Arena on paikka, jossa opiskelijat Linnanmaan kampuksella kohtaavat. Muuton avulla olemme opiskelijoiden ja henkilökunnan keskellä ja myös ylioppilaskunnan saavutettavuus ja tunnettuus kasvavat, iloitsee OYY:n hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila.

Ylioppilaskunta linjasi vuonna 2015 uuteen strategiaansa, että ylioppilaskunta varautuu jäsenmäärän ja jäsenmaksutulojen laskuun. Tänä vuonna yliopiston käyttöön ottama passiivirekisteri on pienentänyt ylioppilaskunnan jäsenmaksutuloja noin 40 000 euroa.

– Muutto uusiin tiloihin vähentää ylioppilaskunnan menoja noin 30 000 eurolla vuodessa, joten saamme hyvin kompensoitua jäsenmaksuvaikutusta. Muutamme nykyistä tiiviimpiin tiloihin, mutta voimme säilyttää lähes kaikki toiminnallisuudet kuin nykyiselläkin toimistolla.  Uuteen toimistoon on suunniteltu yhteistoimintatiloja muun muassa jäsenneuvontaa varten, hehkuttaa OYY:n pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen.

OYY tulee luopumaan Olkkarista jäsenpalveluna muuton myötä. Edustajisto kuitenkin koki, että uudistetun Telluksen ja kampuskehityksen myötä tarvetta Olkkarin kaltaiselle jäsenpalvelulle tulee olemaan jatkossa vähemmän.

OYY:n toimisto sijaitsee tällä hetkellä Linnanmaan kampuksen yläväylällä. Muutto uusiin tiloihin tapahtuu kuluvan syksyn aikana.

Lisätiedot:

Kati Hannila
hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
kati.hannila@oyy.fi, 040 523 1821

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
aino-kaisa.manninen@nulloyy.fi, 040 568 9426

Uutiset Janne Hakkarainen

Kannanotto: Opiskelijoiden työllistyminen ja yliopistoyhteisön hyvinvointi huomioitava yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelussa

Toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2017 on hyvässä vauhdissa Oulun yliopistossa. Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) ymmärtää yliopiston talouden olevan tiukka. OYY kuitenkin kannustaa tilastojen ja tulostavoitteiden huomioimisen lisäksi tekemään toiminnan ja talouden suunnittelussa päätöksiä, jotka edistävät yliopistoyhteisön hyvinvointia ja opiskelijoiden työllistymistä. Yliopisto pysyy vetovoimaisena, kansainvälisenä ja tuloksellisena, kun seuraaviin seikkoihin panostetaan:

Yliopiston tulee huolehtia henkilökunnalle tarvittavat resurssit sekä koulutus työtehtäviensä suorittamiseen, opetussuunnitelmatyöhön ja ohjaukseen. OYY on huolissaan työntekijöiden jaksamisesta. Henkilökunnan jaksaminen sujuvoittaa opiskelijoiden opintoja ja vaikuttaa yliopiston tuloksellisuuteen positiivisesti.

Yliopisto-opiskelun työelämäyhteyksiä on kehitettävä. Tutkinto-ohjelmien sisällöstä on tehtävä aidosti osaamisperusteista, jolloin opiskelijoille taataan työelämässä tarvittava osaaminen. Tärkeimpiä keinoja työelämäyhteyksien parantamiseksi ovat harjoittelut, työelämäprojektit yliopistojen ulkopuolisten tahojen kanssa sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen osana opintoja.. Panostamalla uraohjaukseen, laadukkaisiin harjoitteluihin ja kurssien työelämärelevanssiin yliopisto auttaa opiskelijoita siirtymään työelämään ja luo opiskelijoille sekä työelämän edustajille mahdollisuuksia kohdata.

Kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen kurssien rahoitus täytyy taata perusrahoituksesta. Tällä hetkellä kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja vaihtoopiskelijoille ei ole tarjolla tarpeeksi suomen kielen kursseja. Edes Survival Finnish – kursseille eivät kaikki halukkaat pääse. Aikaisempina vuosina suomen kielen kurssit on rahoitettu strategiarahoituksella, vaikka kurssit ovat osa jatkuvaa toimintaa. Jotta Oulun yliopisto pysyy korkealaatuisena kansainvälisenä yliopistona, täytyy kaikille halukkaille opiskelijoille tarjota mahdollisuus suomen kielen opiskeluun.

OYY kannustaa tiedekuntia avoimeen ja osallistavaan keskustelukulttuuriin toiminnan ja talouden suunnittelussa. Opiskelijoita ja henkilökuntaa on kuultava esityksiä laadittaessa. Yhteisöllinen yliopisto syntyy rakentavasti ja aktiivisesti keskustelemalla.

Oulussa 29.9.2016
Kati Hannila
hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Muusa Jyrkinen kopoasiantuntija@nulloyy.fi (040 525 7821) Kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura kvsihteeri@nulloyy.fi (040 861 0868)

Uutiset Janne Hakkarainen

39: OYY’s office new opening hours, The Coolest Teacher Ever 2016 search is open

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY:n toimiston uudet aukiolojat / OYY’s office new opening hours
2. Jäätävän hyvä opettaja 2016 -haku on nyt auki / The Coolest Teacher Ever 2016 search is now open
3. OYY:n yhteisjaosto 3.10.2016 klo 16.15 Olkkarissa / OYY:s Joint Section Meeting on the 3rd of Oct at 4:15 pm in Olkkari
4. How to survive winter / Kuinka selviytyä talvesta
5. Suunnittele Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki, voita lahjakortti ja kunniaa
6. Tutkijoiden yö Oulun yliopistossa 30.9.2016 klo 17 – 22.30
7. Tieteellis-taiteellinen kasvitieteellinen puutarha Tutkijoiden yössä 18-22.30
8. Täydentävien opintojen keskukseen (TOPIK) uusi koulutustoimikunta – hae opiskelijajäseneksi!
9. Power Shift Suomi -ilmastotapahtuma tänä syksynä Forssassa – ilmoittaudu nyt!
10. Startup Weekend Oulu kokoaa tekijät taas 7-9.10 Business Kitchenille / Startup Weekend Oulu gathers doers 7-9.10 in the Business Kitchen
11. Oulun sinfoania tarjoaa edullisia musiikkielämyksiä

1. OYY:n toimiston uudet aukiolojat

OYY:n toimisto on auki 3.10. alkaen maanantaista torstaihin klo 10–14. Perjantaisin toimisto on suljettu. Jäsenyyteen ja jäsenpalveluihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös sähköpostilla toimisto@nulloyy.fi.

OYY’s office new opening hours

OYY’s office is open from Monday to Thursday 10 am – 2 pm from the beginning of October. On Fridays the office is closed. You can also contact toimisto@nulloyy.fi concerning membership and student benefit issues.

2. Jäätävän hyvä opettaja 2016 -haku on nyt auki

OYY avasi keskiviikkona Opelle omppu -tempauksen yhteydessä Jäätävän hyvä opettaja -haun. Jäätävän hyväksi opettajaksi opiskelija voi ehdottaa millä tahansa koulutusalalla toimivaa yliopisto-opettajaa. Jäätävän hyvä opettaja on motivoitunut kehittämään omaa työtään ja hänellä on hyvät pedagogiset taidot. Hän käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, jotka ovat systemaattisia, tasavertaisia ja perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Tiedätkö sinä Jäätävän hyvän opettajan? Oheisella hakemuksella voit ilmiantaa hänet. Hakuaikaa on 31.12.2016 asti. Lue lisää OYY:n nettisivuilta Avoimet haut -osiosta.

The Coolest Teacher Ever 2016 search is now open

OYY launched the search for The Coolest Teacher Ever 2016 last Wednesday. The Coolest Teacher Ever is a person who is motivated in developing his/her work and has good pedagogical skills. The teacher uses different kinds of assessment methods which are systematic, equal and are based on the aims of the study unit. You can suggest a teacher from any field of study.

Do you know The Coolest Teacher Ever? You can leave the application here. The search is open until the end of year 2016. More information on OYY’s webpage in Open calls section.

3. OYY:n yhteisjaosto 3.10.2016 klo 16.15 Olkkarissa

Tervetuloa OYY:n koulutuspoliittisen, sosiaalipoliittisen ja kansainvälisten asioiden jaostojen yhteiskokoukseen maanantaina 3.10. klo 16.15 Olkkariin! Lisätiedot OYY:n nettisivuilta.

OYY:s Joint Section Meeting on the 3rd of Oct at 4:15 pm in Olkkari

Welcome to the joint meeting of OYY’s sections for academic affairs, social affairs and international affairs! The meeting will be held on Monday the 3rd October at 4.15 pm in Olkkari (at OYY’s office). More information on OYY’s website.

4. How to survive winter

Wondering how to deal with the Finnish winter? On Tuesday 27.9., ESN Oulu will hold presentation about how to deal with the cold and the dark. As a bonus, we’ll be watching the award-winning Finnish movie Lapland Odyssey.

Held at L5 at the Linnanmaa campus, from 18:00-21:00, on Tuesday 27.9.

Kuinka selvitytyä talvesta

Haluatko tietää miten selvitä suomalaisesta talvesta? Tiistaina 27.9. ESN Oulu kertoo kuinka pärjätä kylmässä ja pimeässä. Lopuksi katsomme palkitun suomalaiselokuvan Napapiirin sankarit.

Tapahtuma salissa L5 Linnanmaan kampuksella, klo 18:00-21:00, tiistaina 27.9.

5. Suunnittele Oulun ylioppilaslehdelle haalarimerkki, voita lahjakortti ja kunniaa

Oulun ylioppilaslehden 55-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pääsette suunnittelemaan lehdelle haalarimerkin! Kaikki lukijat ovat mukana toteutettavan merkin valinnassa eli pääsevät äänestämään suosikkiaan 17.-23.10.

Lähetä haalarimerkkiehdotuksesi osoitteeseen toimitus@nulloyy.fi 16.10. klo 23.59 mennessä. Lähetä ehdotuksesi jpg-muodossa (vähintään 300dpi). Voittaja eli toteutettavan merkin suunnittelija palkitaan 120 euron H2o-lahjakortilla. Lisätietoja: www.oulunylioppilaslehti.fi.

6. Tutkijoiden yö Oulun yliopistossa 30.9.2016 klo 17 – 22.30

Yhden illan aikana lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit pääsevät tutustumaan tieteeseen ja taiteeseen esimerkiksi työpajojen, tutkijatapaamisten, tiedeluentojen, näytösten ja musiikin välityksellä. Tutkijoiden yö on kaikille avoin tiedetapahtuma, jolla halutaan tehdä tiedettä tutuksi ja tarjota tietoa, tekemistä ja elämyksiä kaikenikäisille. Tapahtuma järjestetään vuosittain yli 250 paikkakunnalla eri puolilla Eurooppaa.

Oulun yliopisto järjestää ensimmäistä kertaa Tutkijoiden yön 30.9.2016 kolmella paikkakunnalla, Oulussa, Kajaanissa ja Sodankylässä. Oulussa tapahtumapaikkoina ovat Linnanmaan kampus ja kasvitieteellinen puutarha, Kajaanissa kaupunginkirjasto ja Sodankylässä geofysiikan observatorio.

Katso ohjelma nettisivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/tutkijoidenyo2016

Facebook: https://www.facebook.com/events/183673378727574/

7. Tieteellis-taiteellinen kasvitieteellinen puutarha Tutkijoiden yössä 18-22.30

Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneet Romeo ja Julia loistavat syysyössä Linnanmaalla. Puutarhaa valaistaan Tutkijoiden yönä muillakin tavoin. Tapahtuma on kaikille avoin. Tervetuloa!

Juontajana oululainen stand up -koomikko Päivi Kuuva

Puutarhan ohjelma löytyy sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/node/40712

8. Täydentävien opintojen keskukseen (TOPIK) uusi koulutustoimikunta – hae opiskelijajäseneksi!

TOPIK:iin perustettiin uusi, yhteinen koulutustoimikunta. Sen muodostaa aikuiskoulutuksen ja kieli- ja viestintäkoulutuksen puoli. Koulutustoimikunnalta puuttuu nyt opiskelijajäsen ja hänelle varajäsen. Voisitko se olla juuri sinä? Hae nyt osoitteessa halloped.fi tai vinkkaa kaverille! Haku on auki 25.10. asti.

Koulutustoimikunnan opiskelijajäsen pääsee mukaan keskustelemaan kieli- ja viestintäkoulutuksen palautejärjestelmää, kurssiuudistuksia ja aikuiskoulutuksen täydennyskoulutusta koskevia asioita mm. laadun ja toiminnallisuuden näkökulmasta.

9. Power Shift Suomi -ilmastotapahtuma tänä syksynä Forssassa – ilmoittaudu nyt!

Forssassa järjestetään syksyllä Suomen suurin ja kaunein tapahtuma ilmastovaikuttamisesta. Power Shift Suomi -tapahtuman tarkoituksena on mahdollistaa vaikuttavaa, yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävää ilmastotoimintaa. Power Shift Suomen puhujat tulevat yliopistoista ja yrityksistä, sekä julkiselta sektorilta ja järjestöistä. Tapahtumaan saapuu myös vieraita eurooppalaisista ilmastoliikkeistä. Tapahtuma on järjestetty kaksi kertaa aikaisemmin, vuosina 2014 ja 2015, Aalto-yliopiston Design Factorylla, Espoon Otaniemessä.

Kutsumme mukaan kaikki ilmastonmuutoksesta kiinnostuneet ympäri Suomen viettämään yhdessä aikaa sekä verkostoitumaan, oppimaan ja tekemään yhdessä muutosta. Power Shift tarjoaa ajan ja paikan luoda yhdessä konkreettisia tekoja ilmaston hyväksi. Se on oiva tilaisuus hypätä itse pyörän sarviin ohjaamaan yhteiskuntaa ilmastoystävällisempään suuntaan.

Mikä: Power Shift Suomi -ilmastotapahtuma
Aika: 30.9.-2.10.2016.
Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kampus, Forssa
Ilmoittaudu: www.powershiftsuomi.org (15€ jäseniltä, 20€ ei-jäseniltä)

Matkakuluista korvataan osa ja majoittuminen sekä ruoka ovat ilmaisia tapahtuman osallistujille.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan tapahtuman nettisivuilla: www.powershiftsuomi.org.

Lue uusin blogimme: http://world.350.org/finland/category/power-shift/  

Lisätietoja saat myös koordinaattori Hannele Maijalalta: hannele@nullpowershiftsuomi.org. Power Shift Suomi löytyy myös Facebookista ja Instagramista nimellä Power Shift Suomi.

Tapahtuman järjestää itsenäinen ilmastojärjestö 350 Suomi ry, joka edistää tieteeseen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Lisätietoja 350 Suomi ry:stä: www.350suomi.org. Voit seurata ilmastoon liittyvää uutisointia myös 350 Suomen Facebookista ja Twitteristä.

Tapahtuma on lähes täynnä ja ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 26.9. klo 23:59. Toimi siis heti ja ilmoittaudu mukaan!

10. Startup Weekend Oulu kokoaa tekijät taas 7-9.10 Business Kitchenille

Tule mukaan innostavaan 54-tunnin viikonlopputapahtumaan joka kokoaa yhteen eri alojen osaajat yhden katon alle rakentamaan yrityksiä, oppimaan uutta, tapaamaan uusia ihmisiä ja pitämään hauskaa. Mukana on myös mentorit tukemassa ja innostamassa uusien tuotteiden ja yritysten kehittämisessä. Lue lisää.

Startup Weekend Oulu gathers doers 7-9.10 in the Business Kitchen

Join us for an exciting 54-hour weekend event gathers doers from all fields together to build new startups, learn more, meet others and have fun. Great mentors will aid in building new products and companies. Read more.

11. Oulun sinfoania tarjoaa edullisia musiikkielämyksiä

Tiesitkö, että voit ostaa Oulu Sinfonian konserttipäivinä opiskelijalippuja superedulliseen 3 € hintaan Madetojan salin lippuluukulta, jonne Oulu10 perustaa popup-pisteen torstaisin klo 12-16. Näitä 3 € opiskelijalippuja myydään vain Madetojan salin popupissa ja vain saman illan konserttiin mikäli salissa on tilaa. Madetojan salin popup-pisteeltä voit hankkia myös bussilippuja, teatterilippuja ja tulevien viikkojen konserttilippuja normaaliin opiskelijahintaan. Ravintola Preludi Madetojan salin aulassa on auki ja tarjoilee lounasta 13.30 saakka myös opiskelijahinnoin sekä palvelee kahviona klo 16 saakka.

Oulu Sinfonian koko konserttitarjonnan löydät osoitteesta http://www.oulusinfonia.fi/

3 € opiskelijalippuja on saatavilla seuraaviin konsertteihin (mikäli tilaa on konserttipäivänä):

to 13.10. Terveiset Italiasta
to 20.10. Sarah Chang
to 3.11. Gloria
to 10.11. Johannes Angelos
to 24.11. Theatron

Page 13 of 44« First...1112131415...203040...Last »