Uutiset Janne Hakkarainen

Ohjaus- ja tukipalveluiden laatu ja riittävyys turvattava

Tiedote
Vapaa julkaistavaksi heti

Oulun yliopisto tiedotti 18. tammikuuta yliopiston hallituksen päätöksestä aloittaa muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Noin kolmen miljoonan euron säästötarve on seurausta Suomen hallituksen hallitusohjelman mukaisista yliopistojen rahoitukseen kohdistetuista leikkauksista ja kilpailukykysopimuksen aiheuttamista lisäleikkauksista.

Arvioitu henkilöstöön kohdistuva vähennystarve on noin 70 henkilötyövuotta. Neuvottelut koskevat noin 900 henkilöä kaikissa yliopiston yksiköissä.

“YT-neuvottelut ovat koko yliopistoyhteisöä koskettava ja puhututtava asia. OYY toivoo, että neuvotteluiden etenemistä seurataan tarkasti ja avoimuuteen kiinnitetään huomiota prosessin kaikissa vaiheissa. Keskustelulle ja kysymysten esittämiselle on annettava tilaa”, OYY:n hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist toteaa.

OYY:n mielestä ei ole ihanteellista, että näin merkittävästä asiasta on päätetty puhelinkokouksessa, jossa päättävässä asemassa olevat henkilöt eivät ole päässeet keskustelemaan asiasta vuorovaikutuksellisesti ja kasvokkain. OYY:n mielestä yliopiston hallituksen päätöksentekoa tulee tukea mahdollistamalla riittävä aika ja määrä kokouksia.

“Opiskelijat ovat huolissaan ohjaus- ja tukipalveluiden laadusta ja riittävyydestä. Erityisesti koulutus- ja kirjastopalvelut ovat keskeisiä tuloksellisuuden tukipalveluja koko yliopistolle, puhumattakaan yksittäisestä opiskelijasta. Valtakunnallisessa vertailussa nämä ovat jo nyt niukasti resursoituja. Tukipalveluista leikkaaminen vaikuttaa väistämättä opetukseen, tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen. Opetus- ja tutkimushenkilöstön tulee saada keskittyä ydintehtäviinsä”, Kronqvist toteaa.

Ylioppilaskunta toivottaa voimia kaikille neuvottelujen kohteena oleville yliopistolaisille ja koko yliopistoyhteisölle.

Oulussa 19.1.2017,

Joel Kronqvist
hallituksen puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä 0405257821 henna.maatta@nulloyy.fi

Uutiset Janne Hakkarainen

3: Hae OYY:n yritysyhteistyökoordinaattoriksi, new feedback system for students

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Hakuaikaa jatkettu: Haemme OYY:lle yritysyhteistyökoordinaattoria!
2. Ylioppilaskunta kouluttaa järjestötoimijoita Aktiiviklubilla 23.–24.1. / The Student Union organizes training for student guild actives on 23.–24.1.
3. Jäsenetuna lakiasiainneuvontaa / Legal guidance as a member benefit
4. Uusi opintojaksopalaute opiskelijoiden käytettävissä / New feedback system for students
5. Oulun YTHS:n elämäntaitokurssi kevät 2017
6. Hae opiskelijavarajäseneksi opintotukilautakuntaan
7. Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja auki!
8. HuTK:n ja KTK:n uusien tilojen suunnittelutyöpaja
9. CGI:n Future Talent -tapahtuma 27.1.2017 / Workshop for designing new environments for Faculty of Humanities and Faculty of Education
10. Haluatko voittaa 500 euroa? / Do you want to win 500 euros?
11. Tervetuloa Teekkaritorvien avoimiin harjoituksiin torstaina 19.1.2017! Welcome to Teekkaritorvet Wind Band’s Open Rehearsals on Thursday 19th January!
12. Avanto Accelerator alkaa 28.2.2017 – hae mukaan nyt! Avanto Accelerator program starts on February 28th – apply now!
13. Hae mukaan Ratkaisu 100 -kilpailuun 13.2. mennessä
14. MPIDEA-kilpailu

1. Hakuaikaa jatkettu: Haemme OYY:lle yritysyhteistyökoordinaattoria!

OYY:n yritysyhteistyökoordinaattorina saat ainutlaatuisen tilaisuuden näyttää kyntesi tuloksellisena myyjänä ja koordinaattorina. Yritysyhteistyökoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu ylioppilaskunnan yhteistyösopimusten neuvotteleminen, suhdetoiminnan kehittäminen sekä taloudellisen ja aineellisen tuen hankkiminen ylioppilaskunnan tapahtumiin ja toimintaan.  Koordinaattorin tehtävänä on myös parantaa ylioppilaskunnan opiskelijoiden näkyvyyttä työnantajasektorilla.

Yritysyhteistyökoordinaattoriksi valittavalta henkilöltä odotamme kokemusta suhdetoiminnasta ja myyntityöstä, myynti- ja markkinointihenkisyyttä, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä oma-aloitteisuutta. Lisäksi eduksi katsomme aiemman menestyksen myyntityössä ja sopimusjuridiikan osaamisen sekä hyvän kontaktiverkoston.

Tarjoamme toistaiseksi voimassaolevan tai työntekijän niin halutessa määräaikaisen työsuhteen opintoihin sovitettavalla työajalla, kannustavan palkkauksen (300e/kk + 20 prosentin provisio), kallisarvoista kokemusta sekä hyödyllisiä suhdeverkostoja tulevaisuuden varalle sekä loistavan työyhteisön. Työsuhteen alussa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Haku päättyy maanantaina 23. tammikuuta klo 23.59. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää otsikolla ”Yritysyhteistyökoordinaattori” sähköpostitse osoitteeseen hakemukset at oyy.fi.

Lisätietoja voi kysyä OYY:n hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvistilta (joel.kronqvist@nulloyy.fi, 040 523 1821) tai pääsihteeri Aino-Kaisa Manniselta (paasihteeri@nulloyy.fi, 040 568 9426)

Hakuaikaa on jatkettu 12.1. maanantaihin 23. tammikuuta asti. Aiempaan hakuaikaan 9.1. mennessä tulleet hakemukset otetaan huomioon käsittelyssä.

2. Ylioppilaskunta kouluttaa järjestötoimijoita Aktiiviklubilla 23.–24.1.

Oletko tänä vuonna mukana järjestötoiminnassa? Tervetuloa OYY:n koulutuksiin! Aktiiviklubi järjestetään 23. ja 24.1, ja ilmoittautuminen päättyy 18.1. Koulutusten kuvaukset ja lisätiedot löytyvät OYY:n sivuilta.

The Student Union organizes training for student guild actives on 23.–24.1.

Are you a board member or an active in a student guild this year? Sign up for OYY’s traning sessions! The trainings will be held on 23rd and 24th of January and the DL for sign-up is the 18th. See OYY’s website for more information.

3. Jäsenetuna lakiasiainneuvontaa

Ylioppilaskunnan jäsenellä on mahdollisuus maksuttomaan lakiasiainneuvontaan ylioppilaskunnan kustantamana. Neuvontapalvelua antaa Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen. Katso kevään päivystysajat ja lisätietoja: www.oyy.fi/opiskelijalle/oyyn-palvelut-ja-tapahtumat/jasenedut/

Legal guidance as a member benefit

The members of OYY can get legal guidance free of charge. The advice service is provided by a solicitor’s office called Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen. More information:

www.oyy.fi/en/for-students/oyy-membership/member-benefits/

4. Uusi opintojaksopalaute opiskelijoiden käytettävissä

Oulun yliopiston opintojaksopalautejärjestelmä on avattu osoitteessa https://palaute.oulu.fi/. Opiskelija voi antaa palautetta opetustapahtumista (luennot, harjoitukset, seminaarit, …), joille hän on ilmoittautunut Weboodissa. Järjestelmää kehitetään mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja käytännölliseksi työkaluksi. Kokemuksesi myös itse palautetyökalusta ovat arvokkaita. Palaute on anonyymia ja palautetyökalua kehitetään jatkuvasti. Anna äänesi kuulua!

New feedback system for students

University of Oulu course feedback system is opened in the address https://palaute.oulu.fi/index.php?lang=en_US. Students can give course feedback (lectures, exercises, seminars, …), for courses which they have registered in WebOodi. The feedback tool is under development, and your experiences on the feedback system is very important. The course feedback is anonymous. Let your voice to be heard!

5. Oulun YTHS:n elämäntaitokurssi kevät 2017

Elämäntaitokurssilla voit oppia jokaiselle hyödyllisiä elämäntaitoja. Kurssin tavoitteena on edistää osallistujan elämänhallintaa, hyvinvointia, itsetuntemusta ja itsestä välittämistä sekä ehkäistä ahdistusta ja masennusta. Kurssi järjestetään ajalla 14.3.-20.4.2017 ja ilmoittautuminen päättyy 24.2.2017. Lisätietoja: www.yths.fi/filebank/3991-Elamantaitokurssi_kevat_2017.pdf

Unfortunately, this course of FSHS is held only in Finnish.

6. Hae opiskelijavarajäseneksi opintotukilautakuntaan

OYY hakee opiskelijavarajäsentä Oulun yliopiston opintotukilautakuntaan. Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. opintojen edistymisen seuranta sekä antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta. Hakuaika päättyy 31.1.2017.

Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-opiskelijavarajaseneksi-oulun-yliopiston-opintotukilautakuntaan/

Unfortunately, the group is working in Finnish.

7. Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja auki!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita opiskelijaedustajia yliopistokollegioon, tutkintolautakuntaan, opettajankoulutuksen johtoryhmään sekä tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Haku kaikkiin paikkoihin on avattu 10.1.2017 ja haut päättyvät 31.1.2017. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2017. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi  

http://www.oyy.fi/useita-tarkeita-vaikuttamisen-paikkoja-auki/

There are some representative positions open in the University’s administration. Unfortunately the administrative organs work only in Finnish.

8. HuTK:n ja KTK:n uusien tilojen suunnittelutyöpaja

OAMK muuttaa Linnanmaalle nykyisiin HUTK:n, KTK:n, eläinmuseon sekä entisiin biologian tiloihin vuosien 2019-2020 aikana. Tätä ennen nuo tilat on luonnollisesti tyhjennettävä, minkä myötä HUTK ja KTK muuttavat keskelle kampusta.

Nyt opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin tilaratkaisuihin ja oppimisympäristöihin! Torstaina 26.1. L2-salissa järjestetään Oppimisympäristöjen kehittäminen -workshop, joka on suunnattu nimenomaan opiskelijoille. Sinulle on varmasti tärkeää, minkälaisissa tiloissa tulevaisuudessa opiskelet, älä siis jätä tätä tilaisuutta käyttämättä! https://www.facebook.com/events/411187512562788/

Workshop for designing new environments for Faculty of Humanities and Faculty of Education

Oulu UAS (University of Applied Sciences) is moving to Linnanmaa campus between years 2019 and 2020. It’s decided that UAS will be placed in the current Faculties of Humanities (HUTK) and Education (KTK) as well as Zoological museum and former biology facilities. Thus, HUTK and KTK will move closer to the campus centre.

Now, you as students have the opportunity to affect to future space solutions and learning environments! There will be Workshop for developing new learning environments in auditorium L2 on Jan 26th, at 14.00-16.00. It’s designed specially for the students. If you think it has any significance to you in which kind of environment you study in the future, do not miss this opportunity! https://www.facebook.com/events/411187512562788/

9. CGI:n Future Talent -tapahtuma 27.1.2017

CGI järjestää mm. teknillisen ja kaupallisen alan sekä palvelumuotoilun opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatun Future Talent -rekrytointitapahtuman perjantaina 27.1.2017 Finlandia-talolla, Helsingissä.

Tapahtumassa pääsee kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, osallistumaan erilaisiin workshopeihin sekä verkostoitumaan rekrytoivien esimiesten kanssa! Tapahtumassa tarkoituksena onkin rekrytoida jopa 50 uutta harjoittelijaa uuteen trainee-ohjelmaan speed-meeting hengessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki tapahtumaan löytyvät osoitteesta:

https://www.cgi.fi/future-talent

Lisätietoja voit myös kysellä CGI:n ständiltä Linnanmaan kampuksen keskusaulassa 18.1. klo 10–13.

Katso myös avoimet Trainee-paikat & lisätietoja Trainee-ohjelmasta

CGI organises a Future Talent recruiting event on 27th of January at Finlandia talo in Helsinki. In the event you will hear interesting speeches, can participate in different workshops and can network with recruiting companies!

For more information: www.cgi.fi/future-talent

You can also ask for more information at CGI:s stand at the central lobby on Linnanmaa campus on the 18th of January between 10 am and 1 pm.

10. Haluatko voittaa 500 euroa?

Oulu Entrepreneurship Society järjestää 12 tunnin innovaatiohackathonin lauantaina 28.1.2017 klo 9-21 Tellus Innovation Arenalla. Tapahtuman aikana opiskelijat etsivät ratkaisuja globaaliin ongelmaan: roskaamiseen. Tapahtuman palkintoina ovat 500 euroa, VIP-liput Polar Bear Pitchingin After Swim Partyihin sekä mahdollisuus saada harjoittelu- tai

lopputyöpaikka caseyritykseltämme Alltimelta. Tule yhdessä tekemään maailmasta parempi paikka ja luomaan pohjoista menestystarinaa!

Osta lippusi Early Bird-hintaan viimeistään perjantaina 20.1.2017!

Lisäinfoa ja liput löytyvät täältä: bit.ly/SMEhack

Do you want to win 500 euros?

Oulu Entrepreneurship Society will organize a 12-hour innovation hackathon at Tellus Innovation Arena on January 28th from 9am til 9pm. During this event students will come up with new solutions to the global problem of littering. Prices are 500 euros, VIP tickets to Polar Bear Pitching After Swim Party and a chance to get an intership or thesis topics at our case firm Alltime. Join us and make the world a better place!

Get your Early Bird priced ticket before January 20th!

More information and tickets here: bit.ly/SMEhack

11. Tervetuloa Teekkaritorvien avoimiin harjoituksiin torstaina 19.1.2017!

Viihdeorkesteri Teekkaritorvet toivottaa uudet soittajat tervetulleiksi läpi vuoden! Kevätkausi käynnistyy 12.1. ja ”viralliset” avoimet harjoitukset pidetään torstaina 19.1.2017.

Nykyiset (ja entisetkin) korkeakouluopiskelijat alasta riippumatta ovat tervetulleita orkesteriimme. Ohjelmistomme vaatii soittajilta nuotinlukutaitoa ja muutaman vuoden soittokokemusta. Orkesterimme soitinvarastosta löytyy mm. rummut, tuuba, baritoni, alttotorvi, trumpetti ja B-klarinetti. Muidenkin soitinten lainaustarpeissa voimme yleensä olla avuksi.

Mitä: Teekkaritorvien avoimet harjoitukset
Missä: Tukikohta, Sorvarintie 5, 90530, Oulu
Milloin: 19.1.2017, klo 18-20

Lisätietoa saat kotisivuiltamme (http://www.teekkaritorvet.com/), avointen harjoitusten Facebook-sivulta (https://www.facebook.com/events/1331465390207252/) tai puheenjohtajaltamme Aleksilta osoitteesta puheenjohtajat(at)teekkaritorvet.com

Nähdään torstaina!

Welcome to Teekkaritorvet Wind Band’s Open Rehearsals on Thursday 19th January!

Teekkaritorvet wind band welcomes new brass, woodwind and percussion players! If you are interested in joining our band, please come to our open rehearsals on Thursday 19th January. You can join our band even if you are in Oulu just for the Spring Semester. Even if you don’t have your instrument with you, we might be able to arrange an instrument for you to loan (depending on the instrument).

Details:

What? Teekkaritorvet Open Rehearsals
Where? Tukikohta, Sorvarintie 5, 90530 Oulu
When? Thursday 19th January, klo 18-20

For more information, please e-mail our chairperson (puheenjohtajat(at)teekkaritorvet.com) or check out our website (http://www.teekkaritorvet.com/in-english/).

Hope to see you on Thursday!

12. Avanto Accelerator alkaa 28.2.2017 – hae mukaan nyt!

Onko ideassasi liiketoimintapotentiaalia tai onko yrittäjyys haaveenasi? Oletko ajatellut, mitä teet opiskelijaelämän päättyessä? Ota tulevaisuus omiin käsiisi! Avanto Accelerator -ohjelman kautta pääset askeleen lähemmäs yrittäjyyttä osana opintojasi, saat tietoja yrityksen perustamisesta ja kehität työelämätaitojasi. Avanto Accelerator auttaa kehittämään ideoista liiketoimintaa sekä kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen. Uusi ohjelma alkaa 28.2.2017!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.avantoaccelerator.com

Avanto Accelerator program starts on February 28th – apply now!

Do you want to explore an idea and become an entrepreneur? Take the future in your own hands and prepare yourself for life after studies. Avanto Accelerator takes you one step closer to becoming an entrepreneur. Through Avanto you will learn to build a business and develop skills that are needed in working life. Avanto Accelerator helps turn ideas into businesses and doers into entrepreneurs. New program starts on February 28th!

More information and application form: www.avantoaccelerator.com

13. Hae mukaan Ratkaisu 100 -kilpailuun 13.2. mennessä

Haluatko olla mukana Suomen 100-vuotisjuhlavuoden suurimmassa kilpailussa – ja voittaa miljoona euroa? Nyt on aika kerätä tiimi, ideoida ratkaisu ja hakea mukaan!
Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailu tähtää käytännön ratkaisuihin osaamisen parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Mukaan haetaan 3-5 hengen tiimejä, joiden tehtävänä on kehittää ratkaisuja.

Kiinnostuitko? Nyt on aika toimia.

Tarkemmat tiedot kilpailusta sekä hakuohjeet löytyvät www.ratkaisu100.fi -sivulta. Tutustu ohjeisiin ja lähetä pdf-muotoinen hakemuksesi osoitteeseen ratkaisu100.hakemukset@nullsitra.fi13.2.2017 kello 16.00 mennessä.

14. MPIDEA-kilpailu

Tähän MPIDEA –ideakilpailuun voi osallistua millä tahansa idealla, tuotteella tai palvelulla, joka luo Suomeen uutta työtä. Kilpailun osallistumislomake ja säännöt löytyvät osoitteesta www.mpdays.com. Osallistua voi kuka tai mikä vaan; ryhmät, yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt – eli vaikka juurikin opiskelija, jolla on hieno innovaatio käsillään!

Kilpailussa yhteistyössä mukana ovat aloitteen tehnyt Siemens, Teknologiateollisuus ry, Tieto, Fastems ja McKinsey & Company.

Työministeri Jari Lindström toimii kilpailun tuomariston puheenjohtajana. Muita tuomariston jäseniä ovat ylijohtaja Ilona Lundström (TEM), puheenjohtaja Jorma Malinen (Ammattiliitto Pro), tutkimusjohtaja Mika Maliranta (ETLA), professori Yrjö Neuvo (Aalto-yliopisto), toimitusjohtaja Rasmus Roiha (Ohjelmistoyrittäjät ry), sekä partneri Jussi Hiltunen (McKinsey & Company).

Tuomaristo valitsee kevään aikana ensin 10 parasta ehdotusta, jotka esitellään näkyvästi julkisuudessa. Kolme parasta ehdotusta pääsevät esittäytymään Manufacturing Performance Days 2017 (MPD) teollisuustapahtumassa Tampereella 29.-31.5.2017, missä myös voittaja julkistetaan. MPD 2017 on Suomi100-juhlavuoden virallinen teollisuustapahtuma.

Kilpailun pääpalkinto on pääsy maailman arvostetuimman konsulttitalon McKinseyn kasvukiihdyttämöön.

Ehdotuksia kilpailuun voi lähettää osoitteeseen competition@nullmpdays.com tai www.mpdays.com -nettisivuilta löytyvällä lomakkeella, josta löytyvät myös kilpailun säännöt. Osallistua voi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Myös ulkomaalaiset, kuten vaihto-opiskelijat, voivat hyvin osallistua kilpailuun!

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja auki!

Hakukuulutus

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita opiskelijaedustajia yliopistokollegioon, tutkintolautakuntaan, opettajankoulutuksen johtoryhmään sekä tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Haku kaikkiin paikkoihin on avattu 10.1.2017 ja haut päättyvät 31.1.2017. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2017.

Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi Kirjaudu oikeasta yläkulmasta (HAKA-kirjautuminen).

Täydennyshaku yliopistokollegion varajäseneksi

Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä 10 edustaa professoreita, 7 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 7 opiskelijoita. Yliopistokollegion muut kuin opiskelijajäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yliopistokollegion tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta; 2) valita yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen; 3) vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti; sekä 9) nimetä toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella 10 §:n 4 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten valinta.

Kerro hakemuksessani, miksi tehtävä kiinnostaa sinua. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet.

Avoinna on 1 varajäsenen paikka.

Täydennyshaku tutkintolautakunnan varsinaiseksi ja varajäseneksi

Rehtori nimeää tutkintolautakunnan opiskelijavalintoja, opintosuorituksia ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukuja koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla professori. Muista jäsenistä vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja vähintään yhden opiskelija (yliopistolaki 27 §)

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi hallinto- ja järjestökokemus sekä kiinnostuksestasi ja motivaatiostasi tehtävää kohtaan. Aiempi hallinto- tai järjestökokemus katsotaan eduksi. Toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina.

Avoinna olevat paikat: 1 varsinainen ja 1 varajäsen

Täydennyshaku opettajankoulutuksen johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi

Opettajankoulutuksen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Yli tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta koskevia päätöksiä tehtäessä tiedekuntien ja koulutusneuvoston on kuultava opettajankoulutuksen johtoryhmää.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda johtyrhmän työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Valinnassa huomioidaan eri opettajankoulutusalojen edustavuus.

Avoinna on 1 varsinaisen jäsenen paikka

Täydennyshaut tiedekuntien koulutustoimikuntien varajäseniksi

Tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaani nimeää muut jäsenet. Dekaani nimeää ylioppilaskunnan esityksestä vähintään kaksi opiskelijajäsentä, joiden toimikauden pituus on enimmillään kaksi kalenterivuotta kerrallaan.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Valinnassa huomioidaan tiedekunnan koulutusohjelmien mahdollisimman kattava edustavuus.

Avoinna olevat paikat:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen
Arkkitehtuurin tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen
Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Lisäksi jo edellisenä vuonna avatut:

Täydennyshaku varajäseneksi tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikuntaan

Täydennyshaku varajäseneksi kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikuntaan

Täydennyshaku koulutusneuvostoon 

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä kopoasiantuntija@nulloyy.fi

 

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijavarajäseneksi Oulun yliopiston opintotukilautakuntaan

Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on mm. opintojen edistymisen seuranta sekä antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta. Opintotukilautakunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa keskiviikkoisin klo 8.15. Yliopisto maksaa opintotukilautakunnan jäsenille kokouspalkkion samoin perustein kuin yliopiston muissa hallintoelimissä oleville opiskelijoille.

Kerro hakemuksessani, miksi tehtävä kiinnostaa sinua. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet.

Hakuaika: 10.1.-31.1.2017
Toimikausi: 2.2.-31.12.2017

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Hae nyt osoitteessa halloped.fi!

Uutiset Janne Hakkarainen

Hyypiö Oulun ylioppilaslehden päätoimittajaksi

Oulun ylioppilaslehden uudeksi päätoimittajaksi on valittu Anni Hyypiö. Päätöksen teki Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto kokouksessaan 11.1.2017. Hyypiö valittiin tehtävään yksimielisesti.

Anni Hyypiö on valmistunut Oulun yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 2014. Hän on työskennellyt aikaisemmin Oulun ylioppilaslehden toimitusapulaisena. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Kalevassa, Koillissanomissa ja Kansan Tahdossa.

“Anni vakuutti meidät monipuolisella osaamisellaan ja näkemyksellään, miten Oulun ylioppilaslehteä voi kehittää”, kertoo ylioppilaskunnan rekrytointiryhmän puheenjohtajana toiminut Nico Numminen. Rekrytointityöryhmä valmisteli päätoimittajan valintaa ja teki yksimielisen pohjaesityksen edustajistolle.

Edellinen päätoimittaja Minna Koivunen luotsasi lehteä alkuvuodesta 2015 tähän hetkeen saakka. Vuodenvaihteesta alkaen Oulun ylioppilaslehti on ollut digitaalinen julkaisu, joka ilmestyy osoitteessa www.oulunylioppilaslehti.fi. Lehden viimeinen paperiversio ilmestyi viime vuonna.

“Olen kiitollinen luottamuksen osoituksesta! Lähden innolla tulevaan vuoteen. Tärkeintä on, että Oulun ylioppilaslehdestä tulee entistä näkyvämpi ja tärkeämpi opiskelijoille. Tavoitteena on, että Oulun yliopistoa koskevat uutiset voi lukea ensimmäisenä Oulun ylioppilaslehdestä”, kertoo vastavalittu päätoimittaja Hyypiö.

Lisätietoja:

Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
040 568 9426, paasihteeri@nulloyy.fi

Joel Kronqvist
hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston ylioppilaskunta
0405155797, joel.kronqvist@nulloyy.fi

Anni Hyypiö
päätoimittaja, Oulun ylioppilaslehti
0408377612

Uutiset Juuli Juntura

Ylioppilaskunta kouluttaa järjestötoimijoita Aktiiviklubilla 23.–24.1.

Oletko mukana järjestötoiminnassa tänä vuonna? Tervetuloa OYY:n Aktiiviklubille! OYY kouluttaa järjestötoimijoita Aktiiviklubilla 23. ja 24.1. klo 16 alkaen. Voit halutessasi ilmoittautua useampaan koulutukseen. Ilmoittaudu koulutuksiin täältä. Koulutusten aikataulut ja tarkemmat kuvaukset alla. Lisätietoa saat OYY:n kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Junturalta (kvjaasiantuntija(at)oyy.fi).

Maanantai 23.1.


klo 16.00 Tapahtuman järjestäminen (Sali PR101)
Miten tehdään onnistunut tapahtuma? Mitä kaikkea tapahtumien järjestämisessä tulee ottaa huomioon? Miten tapahtuma budjetoidaan? Koulutuksessa saat vinkkejä tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

klo 16.00 Avaimet sopoon (PR126A)
Mitä sosiaalipolitiikka oikein on ja mitä järjestön sopovastaava tekee? Mitä sopon on hyvä tietää opiskelukyvystä ja hyvinvoinnista? Miten pysyä kärryillä ajankohtaisista sopoasioista? Koulutuksessa keskitytään sopon perusteisiin sekä paikallisesti ja valtakunnallisesti ajankohtaisiin asioihin sotesopasta opintotukimuutoksiin.

klo 16.00 Työelämä- ja alumnitoiminta (PR126B)
Mitä työelämä- ja alumnisuhteet tarkoittavat ja miten niitä järjestöissä voidaan kehittää? Koulutuksessa saat konkreettisia vinkkejä työelämätapahtuman järjestämiseen. Koulutuksen vetävät yliopiston alumnikoordinaattori Karoliina Kekki sekä Oulun yliopiston alumni Anni Hyypiö.

klo 17.30 Tauko keskusaulan vihreillä naulakoilla
Evästä tarjolla!

klo 18.00 Yritysyhteistyön alkeet (PR126A)
Kuinka yhteistyökumppaneita ja sponsoreita hankitaan? Miten kehittää järjestön yrityssuhteita? Koulutuksen käytyäsi tiedät, miksi järjestösi kannattaa tehdä yritysyhteistyötä.

klo 18.00 Valovoimaisempaa viestintää! (L9)
Mitä viestintä on? Kuinka saada kävijöitä ainejärjestön tapahtumiin? Koulutuksessa käydään läpi yhdistyksen viestintää, viestinnän välineitä ja tapoja ja pohditaan, miten sitä voidaan kehittää. Keskustelemme eri järjestöjen hyvistä käytännöistä.

klo 18.00 Training for student guilds (PR126B)
Training for student guilds in English. What are the basics of good administration in an association? What kind of services does OYY provide for student guilds?

Tiistai 24.1.

klo 16.00 Kansainvälisyyden perusteet (PR126A)
Miten kansainvälistyminen vaikuttaa yliopistoon, opiskelijoihin ja opiskelijajärjestöihin? Mikä on kv-vastaavan tehtävä ainejärjestössä? Koulutuksessa kuulet ajankohtaisia asioita kansainvälisyyteen liittyen ja saat vinkkejä, kuinka tuoda kansainvälisyys osaksi järjestösi toimintaa.

klo 16.00 Puheenjohtajat & sihteerit yhdistysten moottoreina (PR101)
Mitä käytännössä tarkoittaa hyvä hallinto järjestöissä? Mitkä ovat järjestön tärkeät asiakirjat, entä mitä tulee ottaa huomioon kokoustekniikassa? Mitä hyvä yhdistyksen puheenjohtaja tekee, mitä ei tee? Puheenjohtajan asema ja vastuut. Käymme ensin läpi hallintoa puheenjohtajien ja sihteerien kanssa porukalla ja jatkamme sitten puheenjohtajien kesken.

Klo 17.30 Tauko keskusaulan vihreillä naulakoilla
Evästä tarjolla!

klo 18.00 Taloushallinnon ABC (L9)
Mitä on hyvä kirjanpito? Mitä tilinpäätös pitää sisällään ja kuinka se tehdään? Kuinka teen veroilmoituksen? Miten teen budjetin ja miten sen toteutumista seurataan? Koulutuksessa opit käytännön esimerkein taloushallinnon perusteet.

klo 18.00 Kopon työkalupakki (PR126A)
Mitä koulutuspolitiikka on ja mitä kopovastaavan toimenkuvaan kuuluu? Kuinka opiskelijoiden oikeusturvaa ja vaikutusmahdollisuuksia edistetään? Mitä ajankohtaista koulutuspolitiikassa on meneillään sekä paikallisesti että valtakunnallisesti? Kuinka pysyä kärryillä ajankohtaisista asioista? Koulutuksessa pureudutaan koulutuspolitiikan ytimeen turhasta jargonista riisuttuna keskustellen ja esimerkkitapauksia ratkoen.

 

Uutiset Janne Hakkarainen

2: Edustajisto koolla 11.1., the Student Council assembles 11.1.

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Edustajisto kokoontuu keskiviikkona 11.1. / The Student Council assembles on 11.1.
2. Hae YTHS:n terveystyöryhmään!
3. Internship opportunities at ERRIN
4. Opintotukihakemusten käsittely siirtynyt Kelaan
5. Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelan hoidettavaksi / Basic social assistance applications will now on handled in Kela
6. Hae mukaan Elämäntaitokurssille verkossa
7. CGI:n Future Talent -tapahtuma 27.1.2017

1. Edustajisto kokoontuu keskiviikkona 11.1. / The Student Council assembles on 11.1.

Vuoden ensimmäinen edustajiston kokous pidetään 11.1. klo 17 TA105:ssa, Linnanmaan kampuksella. Edustajisto valitsee uuden päätoimittajan Oulun ylioppilaslehdelle, käsittelee OYY:n kunnallispoliittista ohjelmaa sekä täydentää OYY:n edustajia PSOAS:n valtuuskuntaan ja keskusvaalilautakuntaan. Voit tulla seuraamaan kokousta paikan päälle tai katsoa sitä netistä.

The first OYY’s Student Council’s meeting of year 2017  will take place on 11th of January at lecture hall TA105, on Linnanmaa Campus. Council will recruit next Editor-in-Chief for Student Magazine, discuss on OYY’s municipal policy paper and recruit members for PSOAS council and Central Election Committee. Meeting is held in Finnish

2. Hae YTHS:n terveystyöryhmään!

Oletko kiinnostunut terveyden edistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon tapahtumiksi? Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä hakee nyt kahta opiskelijajäsentä vuodelle 2017. Haku päättyy 13.1.2017. Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-ythsn-terveystyoryhmaan-vuodeksi-2017/

Unfortunately, this cooperation group of FSHS is working in finnish.

3. Internship opportunities at ERRIN

We are pleased to announce that we are looking for two interns specialising in organisation and communication for the first half of 2017 and possibly longer. The positions are open to all graduates who have an excellent command of both spoken and written English and have a good knowledge of one other European language. For more information on the candidate profile and tasks to be delivered, as well as the conditions of internship, please have a look: www.errin.eu/content/two-internship-opportunities-errin. Please note that all applications must be submitted by 13th January 2017 at the latest to communication@nullerrin.eu.

4. Opintotukihakemusten käsittely siirtynyt Kelaan

Oulun yliopiston opiskelijoiden opintotuen ratkaisutoiminta siirtyi Kelaan 1.1.2017. Opiskelijoiden tulee jatkossa asioida Kelan kanssa kaikissa opintotukiasioissa lukuun ottamatta opintotuen edistymisen seurantaan tai opintotuen enimmäisajan pidennykseen liittyviä kysymyksiä, joista vastaa edelleen yliopiston opintotukilautakunta. Opintotuen palvelupiste opiskelijakeskuksessa lopettaa toimintansa tammikuussa ja palvelua saa jatkossa puhelimitse (029 448 9100 ma-pe 8-15)  ja sähköpostilla (opintotuki@nulloulu.fi). Muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä tai yhteydenottoa Kelaan tai yliopistoon. Lue lisää Kelan sivuilta.

Student financial aid of the students at the University of Oulu are handling in Kela after 1st of January 2017.

5. Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelan hoidettavaksi

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Jos olet saanut vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Tuen taso tai myöntämisperusteet eivät ole muuttuneet. Kunta myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jotka molemmat edellyttävät harkintaa. Toimeentulotukea voi saada, jos tulot eivät riitä välttämättömiin menoihin, kuten asumiseen ja ruokaan. Lisätietoja: www.kela.fi/toimeentulotuki

Basic social assistance applications will now on handled in Kela

Basic social assistance may be available to individuals and families whose income and assets do not cover their essential daily expenses. More information: www.kela.fi/web/en/social-assistance

6. Hae mukaan Elämäntaitokurssille verkossa

Pohditko, miten jaksaa paremmin opinnoissa ja arjessa? Entä millaista on omannäköinen elämä ja itselle hyvä arki? Ryhmämuotoisella elämäntaitokurssilla käsitellään arjen- ja elämänhallintaan sekä itsetuntemukseen liittyviä kysymyksiä. Voit jakaa kokemuksia ja saada vinkkejä omaan arkeesi toisilta ryhmäläisiltä nimettömästi. Kurssi järjestetään 13.2. – 7.4.2017 ja on tarkoitettu kaikille 18 – 35 -vuotiaille opiskelijoille. Lisätietoa ryhmästä sekä hakulomake- ja ohjeet: www.nyyti.fi/opiskelijoille/ryhmat/elamantaitokurssi-verkossa/

Unfortunately, this course of life skills is held only in Finnish. .

7. CGI:n Future Talent -tapahtuma 27.1.2017

CGI järjestää mm. teknillisen ja kaupallisen alan sekä palvelumuotoilun opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatun Future Talent -rekrytointitapahtuman perjantaina 27.1.2017 Finlandia-talolla, Helsingissä.

Tapahtumassa pääsee kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, osallistumaan erilaisiin workshopeihin sekä verkostoitumaan rekrytoivien esimiesten kanssa! Tapahtumassa tarkoituksena onkin rekrytoida jopa 50 uutta harjoittelijaa uuteen trainee-ohjelmaan speed-meeting hengessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki tapahtumaan löytyvät osoitteesta: https://www.cgi.fi/future-talent

Katso myös avoimet Trainee-paikat & lisätietoja Trainee-ohjelmasta.

Uutiset Janne Hakkarainen

Vuonna 2017 jaettavat akateemiset kunniamerkit

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) pyytää piirissään toimivilta opiskelijajärjestöiltä ja muilta tahoilta esityksiä OYY:n akateemisten kunniamerkkien saajiksi 29.1.2017 mennessä.

Esityksessään järjestön on käytettävä lomaketta, joka löytyy OYY:n järjestöportaalin ”Avustushaut ja kyselyt” -kohdasta (www.oyy.fi/jp). Esityslomakkeen kohdat ”Esitetään kunniamerkin saajaksi” ja ”Esittäjäyhteisö ja edustajan yhteystiedot” on ehdottomasti täytettävä. Esityksen perusteisiin merkitään mahdollisimman tarkasti kunniamerkin saajaksi esitetyn luottamustoimet ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja muissa mahdollisissa organisaatioissa sekä ylioppilaskunnan, järjestöjen tai muiden vastaavien hyväksi tehty työ.

Merkkien saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Esitykset on toimitettava ylioppilaskunnan järjestöportaalin kautta viimeistään 29.1.2016.

Aiemmat kunniamerkkien saajat löytyvät ylioppilaskunnan internetsivuilta. Merkkiä ei myönnetä ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jäsenille tai varajäsenelle tai toimessa olevalle sihteeristön jäsenelle. OYY:n hallitus jakaa kunniamerkit ylioppilaskunnan juhlasäännön perusteella kunniatyöryhmän esityksestä. OYY:n juhlasääntö löytyy OYY:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Viestintäasiantuntija Janne Hakkarainen, viestintaasiantuntija@nulloyy.fi, 0400 381 321

Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunta hakee opiskelijoita tilamuutoksia valmistelevien työryhmien jäseniksi

Haluatko vaikuttaa millaisiin tiloihin tiedekuntasi muuttaa ja tuoda ideat julki kaikkien opiskelijoiden puolesta? Oletko sinä valmis sitoutumaan suunnitteluun ja viestimään toiminnasta muille opiskelijoille, ylioppilaskunnalle ja tiedekuntasi ainejärjestöille? Nyt pääset vaikuttamaan hakemalla tilatyöryhmien opiskelijajäseneksi!

Kasvatustieteiden tiedekunnan ja humanistisen tiedekunnan tilat ovat suuren muutoksen edessä Oulun ammattikorkeakoulun muuton myötä. Opiskelijat ovat suurin yksittäinen käyttäjäryhmä yliopiston tiloille ja siksi opiskelijoiden panos myös tilojen kehittämisessä on erittäin tärkeä.

Haemmekin nyt aktiivisia ja tila-asioista kiinnostuneita opiskelijoita seuraaviin työryhmiin:

Kasvatustieteiden tiedekunnan tilatyöryhmä: 1 opiskelijajäsen ja 1 varajäsen
Humanistisen tiedekunnan tilatyöryhmä: 1 opiskelijajäsen ja 1 varajäsen
Opetustilojen tilasuunnitteluryhmä: 1 opiskelijajäsen ja 1 varajäsen

Tilatyöryhmät tarjoavat opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa. Mitä tehtävä vaatii?

  • Tilatyöryhmän kokouksiin osallistumista
  • Mahdollisten ideointitapahtumien järjestämistä
  • Kokemusta siitä, millaista on opiskelu tiedekunnassa
  • Halu vaikuttaa siihen miten ja millaisissa tiloissa opetus tulevaisuudessa toteutetaan
  • Yhteistyö- ja organisointitaitoja
  • Oma-aloitteisuutta, tekevää asennetta ja ulospäinsuuntautuneisuutta
  • Sitoutumista koko prosessin ajaksi.

Emme odota aiempaa kokemusta tai osaamista tilahankkeiden suunnittelusta, mutta toivomme kaikkien hakijoiden olevan erittäin motivoituneita ja aktiivisia työryhmäläisiä. Pidämme tärkeänä, että opiskelijajäsenet pystyvät tuomaan koko tiedekunnan opiskelijoiden äänen tilatyöryhmään ja pitämään tiiviisti yhteyttä ainejärjestöihin ja ylioppilaskuntaan.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona 9.1.2017 klo 23.59 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hakemukset(a)oyy.fi. Otsikoksi “Hakemus, työryhmän nimi”. Kerro hakemuksessasi, mihin työryhmään haet, omasta motivaatiostasi osallistua tilahankkeiden suunnitteluun ja siitä, miten viestisit työn etenemisestä muille opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle. Mainitse hakemuksessasi myös mitä opiskelet ja kuinka pitkällä olet opinnoissasi sekä millaista aikaisempaa kokemusta sinulla on.

Ylioppilaskunnan hallitus valitsee työryhmien opiskelijajäsenet tammikuussa 2017.

Lisätietoja antaa ylioppilaskunnnan hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila hpj@nulloyy.fi, 040 523 1821

Uutiset Juuli Juntura

Hae Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlavastaavaksi!

Haluatko oppia lisää projektinjohtamisesta ja tapahtumanjärjestämisestä? Hae Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlavastaavaksi! Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee vuosijuhlavastaavaa vuodelle 2017 järjestämään OYY:n Annos 57 -vuosijuhlaa. Tänä vuonna ylioppilaskunta viettää vuosijuhlaa akateemisena pöytäjuhlana 25.2.2017.

Vuosijuhlavastaavan tehtäviin kuuluu vuosijuhlien monipuoliset järjestelytehtävät. Vuosijuhlavastaavalta edellytetään organisointitaitoja, aktiivisuutta ja kokemusta akateemisista vuosijuhlista. Lisäksi eduksi katsotaan aiempi kokemus tapahtumien järjestämisestä. Vuosijuhlavastaavan tehtävä on urakkaluonteinen ja siitä maksetaan 600 euron palkkio.

Hakuaika päättyy 9.1.2017 klo 23.59. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteeseen hakemukset(at)oyy.fi. Valinta tehdään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Uutiset Janne Hakkarainen

Hakuaikaa jatkettu: Haemme OYY:lle yritysyhteistyökoordinaattoria!

OYY:n yritysyhteistyökoordinaattorina saat ainutlaatuisen tilaisuuden näyttää kyntesi tuloksellisena myyjänä ja koordinaattorina. Yritysyhteistyökoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu ylioppilaskunnan yhteistyösopimusten neuvotteleminen, suhdetoiminnan kehittäminen sekä taloudellisen ja aineellisen tuen hankkiminen ylioppilaskunnan tapahtumiin ja toimintaan.  Koordinaattorin tehtävänä on myös parantaa ylioppilaskunnan opiskelijoiden näkyvyyttä työnantajasektorilla.

Yritysyhteistyökoordinaattoriksi valittavalta henkilöltä odotamme kokemusta suhdetoiminnasta ja myyntityöstä, myynti- ja markkinointihenkisyyttä, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä oma-aloitteisuutta. Lisäksi eduksi katsomme aiemman menestyksen myyntityössä ja sopimusjuridiikan osaamisen sekä hyvän kontaktiverkoston.

Tarjoamme toistaiseksi voimassaolevan tai työntekijän niin halutessa määräaikaisen työsuhteen opintoihin sovitettavalla työajalla, kannustavan palkkauksen (300e/kk + 20 prosentin provisio), kallisarvoista kokemusta sekä hyödyllisiä suhdeverkostoja tulevaisuuden varalle sekä loistavan työyhteisön. Työsuhteen alussa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Haku päättyy maanantaina 23. tammikuuta klo 23.59. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää otsikolla ”Yritysyhteistyökoordinaattori” sähköpostitse osoitteeseen hakemukset at oyy.fi.

Lisätietoja voi kysyä OYY:n hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvistilta (joel.kronqvist@nulloyy.fi, 040 523 1821) tai pääsihteeri Aino-Kaisa Manniselta (paasihteeri@nulloyy.fi, 040 568 9426)

Edit: Hakuaikaa on jatkettu 12.1. maanantaihin 23. tammikuuta asti. Aiempaan hakuaikaan 9.1. mennessä tulleet hakemukset otetaan huomioon käsittelyssä.

 

Uutiset Janne Hakkarainen

Haku jatkuu: hae keskusvaalilautakuntaan vuodelle 2017!

Haluatko olla tekemässä edustajistovaaleja ja hallintovaaleja vuonna 2017? Lähde mukaan keskusvaalilautakuntaan.  OYY hakee kaudelle 2017 varapuheenjohtajaa ja yleisvarajäseniä keskusvaalilautakuntaan.

Edellytämme ehdokkailta sitoutumista koko vuodelle ja hyviä organisointitaitoja. Ehdokkaaksi voi asettua ylioppilaskunnan jäsen. Kuitenkin niin, että ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä vaalirenkaan ja vaaliliiton vaaliasiamiehet ovat esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnan jäseninä tai varajäseninä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 9.1. klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Kirjoita otsikkoriville “Hakemus keskusvaalilautakuntaan”. Edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnan kokoonpanon seuraavassa kokouksessaan.

Lisätietoja: ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila, kati.hannila(a)oyy.fi, p. 040 523 1821

Uutiset Liisa Väisänen

Hae YTHS:n terveystyöryhmään vuodeksi 2017!

Oletko kiinnostunut terveyden edistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon tapahtumiksi? Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle. Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina klo 12.00–13.30.

Kerro hakemuksessasi, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet sekä, jos sinulla on kokemusta terveyden edistämistoiminnasta.

Hakuaika: 15.12.2016–13.1.2017

Toimikausi: 1.1.2017–31.12.2017

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Hae nyt osoitteessa halloped.fi!

Uutiset Liisa Väisänen

Kannanotto: YTHS:n ja korkeakoulujen yhteistyöllä huolehditaan koko opiskeluyhteisön terveydestä

Kannanotto 13.12.2016

Me allekirjoittaneet ylioppilaskunnat vetoamme sen puolesta, että opiskeluterveydenhuolto säilytetään yhtenäisenä ja laadukkaana kokonaisuutena. Tämä onnistuu parhaiten turvaamalla YTHS:n toimintaedellytykset sote-uudistuksessa ja laajentamalla palvelu ammattikorkeakouluopiskelijoille.

YTHS:n palvelujen laadun säilyttämiseksi sen asema tulee kirjata lakiin selkeästi ja opiskeluterveydenhuolto jättää pois valinnanvapauden piiristä. Myös STM:n tekemässä Opiskelijaterveydenhuollon selvityksessä ehdotettiin opiskeluterveydenhuollon järjestämistä terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sisältävänä kokonaisuutena (STM 2012, 39). Tämä on ainoa tapa varmistaa YTHS:n toiminnan jatkuminen. YTHS on hyvin toimiva esimerkki siitä, kuinka opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti. YTHS:n työhön kuuluvat sekä perusterveydenhuollon palvelut että opiskelukyvyn tukeminen yhteistyössä korkeakoulun kanssa.

Monella korkeakouluopiskelijalla opiskelun aikaiseen elämänvaiheeseen liittyy suuria haasteita, kuten itsenäistyminen, opinnoista suoriutumisen paineet, tiukka taloudellinen tilanne ja kaveripiirin muutokset. Ymmärrettävästi edellä mainitut tekijät ja muut elämänvaiheen haasteet heijastuvat usein myös terveyteen, erityisesti mielenterveyteen. Tällöin vakavampien ongelmien ennaltaehkäiseminen edellyttää juuri opiskelijoihin keskittyvää asiantuntijuutta, sekä mahdollisuutta ja resursseja tehdä yhteistyötä koko korkeakouluyksikön kanssa. Kaikkea tätä YTHS toteuttaa esimerkillisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti.

– YTHS:n ja yliopistojen yhteistyö on opiskelijoiden terveydenhuollossa ensiarvoisen tärkeää, sanoo YTHS:n yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu. – Opiskeluterveydenhuolto on kuin työterveyshuolto: meidän on vaikutettava siellä missä opiskelija toimii. Voimme puuttua vastaanotoillamme esille tuleviin ongelmiin vain, jos tiedämme, mitkä asiat opiskeluympäristössä niitä synnyttävät, Kunttu jatkaa. – Yhteistyön tulokset ovat viime vuosina näkyneet muun muassa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokeman stressin vähentymisenä, kun ryhmäytymiseen ja opintojen ohjaukseen on osattu kiinnittää huomiota.

Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuuteen kuuluvat erottamattomasti perusterveydenhuolto ja tiivis yhteistyö korkeakoulujen kanssa. YTHS hoitaa tätä kokonaisuutta vuosien asiantuntemuksella, yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa ja jatkuvasti toimintaansa kehittäen. YTHS:n tuottaman kokonaisvaltaisen opiskeluterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ei tule romuttaa sote-uudistuksen yhteydessä ja nämä palvelut on tarjottava kaikille korkeakouluopiskelijoille.

Allekirjoittajatahot:

Aalto yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Milja Asikainen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Susanna Jokimies

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Lasse Heikkilä

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Mikael Malkamäki

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Maria Kultanen

Turun yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Riina Lumme

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Matilda Vähäkangas

Åbo Akademis Studentkår
Hallituksen puheenjohtaja Anton Norrback

Uutiset Janne Hakkarainen

50: OYY office’s opening hours during the holidays

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Jäätävän hyvä opettaja 2016 -haku loppusuoralla! Last moments to leave an application for The Coolest Teacher Ever 2016
2. Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa -harjoitteluoppaan julistustilaisuus ke 14.12. / Work-related study periods in the university studies -guide release on Wed 14th of December
3. Opintotukihakemusten käsittely siirtyy Oulun yliopistolta Kelaan 2017
4. OYY:n toimiston aukioloajat vuodenvaihteessa / OYY office’s opening hours in the end of year 2016 and in beginning of year 2017
5. Tule kysymään EU:n ura- ja harjoittelumahdollisuuksista Telluksen tietotunnille ke 14.12. klo 12–13 / Come and ask about careers and internships in EU during Tellus Expert hour on Wednesday 14th of December from 12 am to 1 pm
6. Lääketieteen tekniikan infopäivä / Biomedical Engineering Info Day
7. Ilmoittaudu YTHS:n jännittäjäryhmään keväälle 2017
8. Asutko Kaijonharjussa? Vastaa kyselyyn ja vaikuta Kaijonharjun tulevaisuuteen
9. Tulisitko airueksi Oulun yliopiston tohtoripromootioon?

1. Jäätävän hyvä opettaja 2016 -haku loppusuoralla!

Vuosi lähenee pikkuhiljaa loppuaan, mutta Jäätävän hyvä opettaja -haku on auki vuoden loppuun saakka. Jäätävän hyväksi opettajaksi opiskelija voit ehdottaa millä tahansa koulutusalalla toimivaa yliopisto-opettajaa. Jäätävän hyvä opettaja on motivoitunut kehittämään omaa työtään ja hänellä on hyvät pedagogiset taidot. Hän käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, jotka ovat systemaattisia, tasavertaisia ja perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Anna arvostusta hänelle, jolle se kuuluu!

Tiedätkö sinä Jäätävän hyvän opettajan? Oheisella hakemuksella voit ilmiantaa hänet. Hakuaikaa on 31.12.2016 asti. Lue lisää OYY:n nettisivuilta Avoimet haut -osiosta.

Last moments to leave an application for The Coolest Teacher Ever 2016

The year is slowly coming to an end but The Coolest Teacher Ever 2016 call is open until the end of this year. The Coolest Teacher Ever is a person who is motivated in developing his/her work and has good pedagogical skills. The teacher uses different kinds of assessment methods which are systematic, equal and are based on the aims of the study unit. You can suggest a teacher from any field of study. Give the appreciation to the one who deserves it!

Do you know The Coolest Teacher Ever? You can leave the application here. The search is open until the end of year 2016. More information on OYY’s webpage in Open calls section.

2. Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa -harjoitteluoppaan julistustilaisuus ke 14.12.

Kuuden yliopiston yhteishankkeen (Tyyli) myötä syntyneen harjoitteluoppaan ”Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa” julkistustilaisuus pidetään Linnanmaan keskusaulan Tori-alueella keskiviikkona 14.12. klo 14.00–15.00. Oppaan suositusten ja esimerkkien tavoitteena on antaa hyvä perusta opiskelijoille, työnantajille ja yliopistolle harjoittelujen ja muiden työelämäjaksojen onnistuneeseen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Oppaan julkistuksen yhteydessä on posterinäyttely Tyyli-hankkeen tuloksista ja oppaan kirjoittajia on paikalla kysymyksiä ja keskustelua varten. Tilaisuudessa on tarjolla glögiä ja pientä purtavaa. Julkistustilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki työelämäyhteistyön osapuolet: opiskelijat, työnantajat ja yliopiston henkilöstö.

Work-related study periods in the university studies -guide release on Wed 14th of December

TYYLI-project, that consists of six universities in Finland, is releasing a guide to harmonize the practices and principles of internships and work-related study periods in the universities. The release ceremony is held in Tori, the green coat rack lobby area, on Wednesday 14th of December at 14.00. The guide is aimed for students, degree programmes and employer. Unfortunately the guide and event are in Finnish.

3. Opintotukihakemusten käsittely siirtyy Oulun yliopistolta Kelaan 2017

Oulun yliopiston opiskelijoiden opintotuen ratkaisutoiminta siirtyy Kelaan 1.1.2017. Opiskelijoiden tulee jatkossa asioida Kelan kanssa kaikissa opintotukiasioissa lukuun ottamatta opintotuen edistymisen seurantaan tai opintotuen enimmäisajan pidennykseen liittyviä kysymyksiä, joista vastaa edelleen yliopiston opintotukilautakunta. Opintotuen palvelupiste opiskelijakeskuksessa lopettaa toimintansa tammikuussa ja palvelua saa jatkossa puhelimitse ja sähköpostilla. Muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä tai yhteydenottoa Kelaan tai yliopistoon. Lue lisää Kelan sivuilta.

Student financial aid of the students at the University of Oulu will be handled in Kela after 1st of January 2017.

4. OYY:n toimiston aukioloajat vuodenvaihteessa

OYY:n toimisto palvelee jouluviikolla (vko 51)  maanantaina 19.12. ja tiistaina 20.12. klo 10–14 . Toimisto on suljettu 21.12.2016–1.1.2017. Tammikuussa toimisto on  auki normaalisti maanantaista torstaihin klo 10–14.

OYY office’s opening hours in the end of year 2016 and in beginning of year 2017

OYY’s office is open on Monday 19th and Tuesday 20th December 10 am – 2 pm. OYY’s office is closed 21.12.2016–1.1.2017. OYY’s office is normally open from Monday to Thursday 10 am – 2 pm in January.

5. Tule kysymään EU:n ura- ja harjoittelumahdollisuuksista Telluksen tietotunnille ke 14.12. klo 12–13

Telluksen tietotunnille voit tulla ilman ajanvarausta kysymään lisätietoa mm. patentti-, keksintö- ja yrittäjyysasioista, sähköisistä opinnäytetöistä, tietokannoista, oman yrityksen perustamisesta ja tutkimusrahoituksesta. TIetotunnit järjestetään Telluksen Avenuella. Keskiviikkona 14.12. paikalla on myös Janika Luukinen, jolta voit kysyä millaisia mahdollisuuksia EU tarjoaa juuri sinun alasi opiskelijalle. Brysselissä on harjoittelupaikkoja hyvin monenlaisille kv-mahdollisuuksista kiinnostuneille osaajille, tule kysymään ja ottamaan selvää!

Come and ask about careers and internships in EU during Tellus Expert hour on Wednesday 14th of December from 12 am to 1 pm

Expert Hours are arranged every Wednesday from 12 to 1  pm at Tellus Avenue. During Expert Hours the experts help you with issues and questions related to e.g. patents, inventions, entrepreneurship, e-thesis, databases, starting your own business and research funding. This week there will be also expert Janika Luukinen, who can tell what kind of opportunities EU can offer to you.

6. Lääketieteen tekniikan infopäivä 

Lääketieteen tekniikan infopäivä järjestetään kaikille alasta kiinnostuneille ma 12.12 klo 11:00 alkaen @TellUs Aspire tilassa. Ensimmäinen esittely alkaa tosiaan klo 11:00 ja viimeinen klo 12:30. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan, mitä kaikkea meillä on tarjota sinulle täällä Oulun yliopistossa! Haku maisteriohjelmiin käynnistyy vuodenvaihteessa. 

Biomedical Engineering Info Day

Biomedical Engineering Info Day is organized Monday December 12th from 11:00 am @TellUs Aspire room for all those students interested in BME. Indeed the first fair begins at 11:00 am, and the last at 12:30. Come to listen and discuss what kind of opportunities we can offer you in field of BME in here at the University of Oulu! Application period for Master’s programmes start soon.

7. Ilmoittaudu YTHS:n jännittäjäryhmään keväälle 2017

Uskalla kokea, tule vertaisryhmään! Ryhmässä haetaan yhteisten keskustelujen, harjoitusten ja alustusten kautta uutta suhdetta jännittämiseen. Työskentelyn pohjana on ryhmäläisille jaettava YTHS:n opas ”Jännittäminen osana elämää”.

Ryhmä kokoontuu YTHS:n 2. krs, fysioterapian ryhmätilassa kahdeksan kertaa: 14.3., 21.3., 28.3., 6.4., 11.4., 18.4., 25.4. ja 2.5. klo 9–10.30. Jännittäjäryhmän vetäjinä toimivat YTHS:n psykologi Reetta Valjus ja psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Pylväs. Jännittäjäryhmästä hyötyvät parhaiten lievistä ja keskivaikeista jännitysoireista kärsivät opiskelijat.

Ryhmä on maksuton. Ryhmän maksimikoko on 8 opiskelijaa. Ryhmään ilmoittautuminen/valinta: Kirjoita itsestäsi lyhyt kuvaus jännittäjänä (max. A4) ja tuo se mielenterveyden aulassa olevaan postilaatikkoon 1.2. mennessä. Ryhmään pääsemisestä ilmoitetaan kirjeitse 17.2. mennessä. Ryhmästä voi tiedustella: reetta.valjus@nullyths.fi.

8. Asutko Kaijonharjussa? Vastaa kyselyyn ja vaikuta Kaijonharjun tulevaisuuteen

Kaijonharjun aluetta on tavoite suunnitella yleispiirteisesti pitkällä aikavälillä maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi. Suunnittelun aikana asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle sekä ympäristön, palveluiden, liikenneverkon ja joukkoliikenteen kehittämiselle säilyttäen alueen arvot. Alueen suunnittelu etenee vaiheittain.  Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään asukaskysely vuoden 2016 lopussa ja vuonna 2017 alueelle järjestetään kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu EUROPAN.

Kaijonharju-yliopisto alueen asukkailta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta, alueen käyttäjiltä ja muilta alueesta kiinnostuneilta halutaan tietoa, ideoita ja ajatuksia alueen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Tulevaisuuden Kaijonharju -asukaskysely on auki loppuvuoden 2016 ja yhteenveto julkaistaan tammikuussa 2017. Kyselyn tulokset ovat osa alueen suunnittelun tavoitteiden asettamista ja suunnittelun pohja-aineistoa.

9. Tulisitko airueksi Oulun yliopiston tohtoripromootioon?

Oulun yliopistossa järjestetään 19. – 21.5.2017 järjestyksessään kymmenes kaikkien tiedekuntien yhteinen tohtoripromootio. Tohtoripromootio on yliopiston arvokkain ja perinteikkäin juhla, jossa vihitään tiedekuntien kutsumat kunniatohtorit sekä nuoret tohtorit.

Jos olet kiinnostunut tulemaan promootioon airueksi, tule kuulemaan livenä lisää aiheesta ja katsomaan edellisen tohtoripromootion video vuodelta 2013.

Arkkitehtuurin tiedekunta, Apaja
ke 30.11.2016, klo 15.00-16.00

Linnanmaan kampus, Tellus Stage
to 01.12.2016, klo 15.00-16.00

Kontinkankaan kampus, Aapistie 5A, tila 116b
ke 07.12.2016 klo 16.00-17.00

Page 14 of 47« First...1213141516...203040...Last »