Uutiset Juuli Juntura

Hiljaisen huoneen avajaiset ti 23.8.2016 klo 9.00

Oulun yliopistossa otetaan käyttöön hiljainen huone. Avajaiset pidetään tiistaina 23.8.2016 klo 9 (huone YT101, luentosali L3:n vieressä).

Oulun yliopiston hyvinvointipalvelujen tarjonta monipuolistuu. Hiljainen huone on nyt kaikkien yliopiston opiskelijoiden ja henkilökuntaan kuuluvien vapaassa käytössä hiljentymistä ja rauhoittumista varten. Huone ei ole tarkoitettu opiskeluun tai työskentelyyn. Huone on avoinna arkisin klo 7–22.

Hiljaisen huoneen avaa ja avajaispuheen pitää yliopiston koulutuspalveluiden johtaja Eva Maria Raudasoja. Oulun ev.lut. seurakuntien tervehdyksen tilaisuuteen tuo yliopistopastori Ari Savuoja ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tervehdyksen hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila.

Tervetuloa mukaan juhlistamaan tapahtumaa!

Lisätietoja:

Oulu yliopiston koulutuspalvelut, palvelupäällikkö Merja Peurasaari, puh. 0294 487451

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija Liisa Väisänen, puh. 040 526 5821 ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Juuli Juntura, puh. 040 861 0868

Uutiset Janne Hakkarainen

Huominen ilman pelkoa -kampanjan tukijat: Nykylaki riittämätön, koska järjestäytyneeseen rasismiin ei voida puuttua

Tiedote

Vapaa julkaistavaksi heti

Huominen ilman pelkoa -kampanjan tukijat: Nykylaki riittämätön, koska järjestäytyneeseen rasismiin ei voida puuttua

Huominen ilman pelkoa – Järjestäytynyt rasismi rikoslakiin -kampanjan tukijat vaativat kansanedustajia toimimaan sen puolesta, että järjestäytynyt rasismi kielletään ja siihen osallistuminen kriminalisoidaan Suomen lainsäädännössä. Järjestöt kannustavat kaikkia suomalaisia allekirjoittamaan kampanjan vetoomuksen asian puolesta. Järjestöt kattavat noin puoli miljoonaa suomalaista.

– Haluamme yhdessä huomisen ilman pelkoa. Haluamme huomisen, jossa pelottelu ja ahdasmielisyys eivät hallitse asenteita yhteiskunnassamme. Huomisen, jossa järjestäytyneille rasistisille joukoille voidaan sanoa yksiselitteisesti ei ja viranomaiset voivat puuttua niiden toimintaan. Rasistiselle toiminnalle ei saa antaa tuumaakaan periksi, vaativat kampanjaa tukevien järjestöjen puheenjohtajat.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on kritisoinut Suomea siitä, että rasismin ilmiöistä huolimatta rotusyrjintäsyytteistä annettujen langettavien tuomioiden määrä on pieni ja tapauksia viedään oikeuteen harvoin. Kampanja on saanut myös tukea lakiasiantuntijoilta, jotka ovat nostaneet esiin, ettei nykylaki ole yksiselitteinen ja sitä tulisi korjata kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

– Kun nykylaki on liian monitulkintainen eikä käytännössä toimi, on velvollisuutemme yhteiskunnallisina toimijoina vaatia lain selventämistä. Suomi ratifioi rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen jo 46 vuotta sitten. Nyt viimeistään on korkea aika siirtää sopimuksen velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä, tukijajärjestöjen puheenjohtajat jatkavat.

Huominen ilman pelkoa – järjestäytynyt rasismi rikoslakiin on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaiskampanja. Kampanjan tavoitteena on saattaa järjestäytynyt rasismi rikoslakiin yli 100 kansanedustajan allekirjoittamalla lakialoitteella. Kampanja kerää verkkosivuillaan allekirjoituksia vetoomukseen, joka luovutetaan kansanedustajille lokakuussa. Allekirjoituksia on kertynyt yli 5000 kappaletta.

Lisätietoja:

Oulun yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Kati Hannila, p. 040 523 1821

Kampanjan perustajat:

Jaakko Mustakallio, p. 045 652 0589

Saara Ilvessalo, p. 040 050 4089

POLIITTISET JÄRJESTÖT

RKP-nuoret, puheenjohtaja: Ida Schauman, p. 040 1824 969

Kokoomusopiskelijat, puheenjohtaja: Marianna Kupias, p. 044 239 9029

Demarinuoret, puheenjohtaja: Mikkel Näkkäläjärvi, p. 040 076 5002

Keskustanuoret, puheenjohtaja: Hilkka Kemppi, p. 050 384 6820

Sosialidemokraattiset opiskelijat, puheenjohtaja: Hanna Huumonen, p. 045 112 9299

Keskustan opiskelijaliitto, puheenjohtaja: Anniina Sippola, p. 050 389 7260
Vihreät nuoret, puheenjohtajat: Jaakko Mustakallio & Saara Ilvessalo, p. 045 652 0589 & 040 050 4089

Vasemmistonuoret, puheenjohtaja: Anni Ahlakorpi, p. 040 545 4753

VALTAKUNNALLISET JÄRJESTÖT

Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry, puheenjohtaja: Heikki Koponen, p. 044 906 5007

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, puheenjohtaja Jemi Heinilä, p. 050 389 1000

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – NUVA ry, puheenjohtaja: Kimi Uosukainen, p. 044 777 0561

Suomen lukiolaisten liitto, puheenjohtaja: Elli Luukkainen, p. 050 433 3171

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, puheenjohtaja: Jasmina Khabbal, p. 044 7530 581

Naisasialiitto Unioni, puheenjohtaja: Katju Aro, p. 040 773 9632

ALUEELLISET JÄRJESTÖT

Aalto yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Milja Asikainen, p. 050 520 9420

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, puheenjohtaja: Max Laihonen, p. 045 1368 093

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Susanna Jokimies, p. 050 543 9610

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Lasse Heikkilä, p. 045 137 1964

Oulun yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Kati Hannila, p. 040 523 1821

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Mikael Malkamäki, p. 050 361 2845

Turun yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja: Riina Lumme, p. 045 320 5125

TAMK sosiaalialan opiskelijoiden puolesta – SOPU ry, puheenjohtaja Heidi Wathen, p. 044 359 8337

**

Supporters of Tomorrow without fear campaign: The current law is insufficient because organised racism cannot be intervened against.

The supporters of Tomorrow without fear – Organised racism into the criminal law campaign demand Finnish members of parliament to act upon banning organised racism and outlawing participating in it. The signatory organisations encourage all Finns to sign the campaign’s petition in order to outlaw organised racism.

“We want a tomorrow without fear. We want a tomorrow where fear and bigotism do not control attitudes in our society. A tomorrow where organised racist mobs can be unequivocally refused and government officials can intervene in their activities. We must not give up an inch to racism”, demand the chairpersons of the organisations that support the campaign.

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) has criticised Finland, where racial discrimination charges have led to very few convictions and cases get taken to the court too rarely. The campaign has also received support from legal experts, who have pointed out that the current law is unclear and should be fixed to be in accordance with the international duties of Finland.

“When the current law is too ambiguous and does not work in practice, it is our duty as political actors to demand for the law to be clarified. Finland ratified the agreement against racial discrimination already 46 years ago. Now is the time to finally make the duties set out by the agreement a part of the Finnish law”, the chair persons of the supporter organisations continue.

Tomorrow without fear – organised racism into the criminal law is a non-partisan civil campaign. The aim of the campaign is to outlaw organised racism by a legal initiative signed by a minimum of 100 members of parliament. The campaign is now collecting signatures to a petition that can be signed on the campaign website and will be handed over to members of parliament in October. Already now over 5000 people have signed the petition.

Uutiset Juuli Juntura

Haku opiskelijoiden edustajaksi European Students’ Conventioniin Bratislavaan, 29.9.2016–3.10.2016

Oletko kiinnostunut keskustelemaan korkeakoulutuksen tulevaisuudesta Euroopassa? Hae Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) edustajaksi European Students’ Conventioniin!

 
European Students’ Convention, ESC32: Education and Skills for the Future of Europe -seminaari järjestetään 29.9.2016–3.10.2016 Slovakiassa, Bratislavassa. Seminaarin aiheita ovat mm. formaali ja non-formaali oppiminen, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja työllistyminen.

Kirjoita englanniksi motivaatiokirje, josta käy ilmi miksi olisit hyvä osallistuja seminaariin ja kuinka viestisit matkasta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa – luovat ideat ovat tervetulleita! Lähetä motivaatiokirje ja ansioluettelo osoitteeseen kvsihteeri(at)oyy.fi 24.8. klo 12.00 mennessä. SYL:n hallitus tekee lopullisen valinnan edustajasta ylioppilaskuntien esitysten pohjalta. SYL korvaa seminaariin liittyvät matkakulut sekä matkavakuutuksen. Seminaarin järjestäjä korvaa suurimman osan ruokailuista sekä majoituskulut.

Kriteerit osallistujalle:

 • Erinomainen suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
 • Kokemus ja / tai motivaatio kansainväliseen koulutuspolitiikkaan vaikuttamiseen
 • Velvoite kirjoittaa lyhyt raportti matkasta SYL:n hallitukselle
 • Suunnitelma viestinnästä, kuten aktiivisesta sosiaalisen median käytöstä ja bloggaamisesta matkan aikana
 • Valmius sitoutua SYL:n linjapaperin tavoitteiden edistämiseen matkan yhteydessä: edustamme matkalla SYLiä
 • Velvoite osallistua koko tapahtuman ohjelmaan
 • Valmius osallistua perehdytykseen ennen matkaa SYL:n syysseminaarin yhteydessä 26.9.2016

Lisätietoa:

Kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura (kvsihteeri(at)oyy.fi ja 0408610868)

www.esu-online.org/ents/event/120/

Uutiset Janne Hakkarainen

33: Tuomas Kauhanen and Ukkosmaine will perform in Vulcanalia this year!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

Ennen lukuvuoden alkua on syytä tutustua fuksin muistilistaan ja palaavan opiskelijan muistilistaan.

Before the start of the academic year it’s a good idea to read the checklist for the new students and for the old ones.

1. Vuoden 2016 Vulcanalian pääesiintyjä on Tuomas Kauhanen! The main artist of Vulcanalia 2016 is Tuomas Kauhanen!
2. OYY:n päivystys lääkiksellä 19.8. peruttu / OYY’s office at the Faculty of Medicine cancelled on 19th of August
3. Maksutonta lakiasiainneuvontaa OYY:n jäsenille / Legal guidance free of charge for the members of OYY
4. Hiljainen huone avataan Linnanmaan kampuksella ti 23.8.2016 / A quiet room will be opened at Linnanmaa campus on Tuesday 23rd of August 

1. Vuoden 2016 Vulcanalian pääesiintyjä on Tuomas Kauhanen!

Paidat lentää taatusti kattoon, kun Tuomas pistää Pohjois-Suomen kovimmat opiskelijabileet pystyyn Ouluhallissa 7.9.2016! Lämppäämään saapuu salamaponeillansa aina yhtä ihana Ukkosmaine!

Stay tuned – luvassa on paljastuksia ja pientä kisaa tulossa ;)

The main artist of Vulcanalia 2016 is Tuomas Kauhanen!

A Finnish rap artist Tuomas Kauhanen is the main artist in the biggest student event in Northern Finland! Also an amazing Finnish electro-pop group Ukkosmaine will be performing in Vulcanalia!

Stay tuned – there will also be a competition and some teasers about the performers ;)

2. OYY:n päivystys lääkiksellä 19.8. peruttu

OYY:n päivystys Kontinkankaan kampuksella 19.8. on peruttu sairaustapauksen vuoksi.

OYY’s office at the Faculty of Medicine at Kontinkangas campus is cancelled on 19th of August due to a sick leave.

OYY palvelee viikolla 33 (15.-18.8) Kontinkankaan kampuksella Lääketieteellisen tiedekunnan tiloissa. Lääkiksen pisteen aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 9-16. Pisteeltä saa lukuvuositarroja ja paikalla on myös mahdollisuus maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu käteisellä. Vanhojen opiskelijoiden kannattaa muistaa, että helpointa on hoitaa maksu kuntoon sähköisesti WebOodissa ja hakea tarra paikanpäältä.

OYY’s office at the Faculty of Medicine at Kontinkankaa campus is open on week 33 (15-18th of August), Mon-Thurs 9 am – 4 pm. In addition to getting your student card sticker, you can also pay the Student Union membership fee by cash. If possible, we suggest that old students pay their membership fee at WebOodi and get the sticker from our office to smoothen the process.

3. Maksutonta lakiasiainneuvontaa OYY:n jäsenille

Ylioppilaskunnan jäsenellä on mahdollisuus maksuttomaan lakiasiainneuvontaan ylioppilaskunnan kustantamana. Ensimmäinen neuvonta-aika on jo tällä viikolla!

Neuvontapalvelua antaa:
Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen
Pakkahuoneenkatu 5 A 1, 90100 Oulu (sisäänkäynti sisäpihan puolelta)
Erillistä ajanvarausta ei tarvita. Puhelin- tai sähköpostineuvonnan antaminen ei onnistu, joten neuvoja pitää mennä kysymään paikan päälle. Muista ottaa opiskelijakorttisi mukaan!

Syksyn 2016 osalta neuvonnan ajankohdat ovat seuraavat:

18.8.
8.9.
13.10.
10.11.
8.12.
Kaikki ovat torstaipäiviä ja kellonaika 14.30-16.00

Lisätietoja palvelusta antaa sosiaalipoliittinen asiantuntija (sopoasiantuntija@nulloyy.fi)  tai asianajotoimiston nettisivut.

Legal guidance free of charge for the members of OYY

The members of OYY can get legal guidance free of charge. The first student advice day is already on this week!

The advice service is provided by a solicitor’s office called Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen. Address: Pakkahuoneenkatu 5 A 1, 90100 Oulu. The office has student advice days during the Autumn term 2016 on the following dates:

Thu 18.8.
Thu 8.9.
Thu 13.10.
Thu 10.11.
Thu 8.12.

On these days you can walk straight into the office between 14.30 and 16.00.

You don’t need to book an appointment. But do bring your student ID card with you. Unfortunately the office does not provide legal guidance over the phone. For more information on the legal advice service contact the Social Officer at the Student Union (sopoasiantuntija@nulloyy.fi) or visit the web page of the solicitor’s office (the pages are only in Finnish).

4. Hiljainen huone avataan Linnanmaan kampuksella ti 23.8.2016

Oulun yliopiston hyvinvointipalvelujen tarjonta monipuolistuu. Hiljainen huone on nyt kaikkien yliopiston opiskelijoiden ja henkilökuntaan kuuluvien vapaassa käytössä hiljentymistä ja rauhoittumista varten. Huone ei ole tarkoitettu opiskeluun tai työskentelyyn. Huone on avoinna arkisin klo 7–22.

Huoneen avajaisia juhlistetaan tiistaina 23.8. klo 9 (huone YT101, luentosali L3:n vieressä). Hiljaisen huoneen avaa ja avajaispuheen pitää yliopiston koulutuspalveluiden johtaja Eva Maria Raudasoja. Oulun ev.lut. seurakuntien tervehdyksen tilaisuuteen tuo yliopistopastori Ari Savuoja ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan tervehdyksen hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila. Tervetuloa!

Lisätietoa: OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Liisa Väisänen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi) tai OYY:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Juuli Juntura (kvsihteeri@nulloyy.fi)

A quiet room will be opened at Linnanmaa campus on Tuesday 23rd of August

The supply of Well-being services for students at the University of Oulu will become more varied. The Quiet Room is now available for quieting down and meditation to all University students and staff members. The room is not intended for studying or working. The room is open from 7 a.m. to 10 p.m. on weekdays.

The opening ceremony will be held on Tuesday 23rd of August at 9 a.m. in room YT101 (near the lecture hall L3). Eva Maria Raudasoja, the Director for Academic Affairs, will give an opening speech at the event. The University Chaplain Ari Savuoja brings greetings on behalf of the Oulu Evangelical Lutheran Parishes and Kati Hannila, the President of the Board brings greetings on behalf of the Student Union. Welcome to celebrate the event!

For more information: Specialist in Social Affairs at the Student Union of the University of Oulu Liisa Väisänen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi) or Specialist in International Affairs at the Student Union of the University of Oulu Juuli Juntura (kvsihteeri@nulloyy.fi)

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n päivystys lääkiksellä 19.8. peruttu

OYY:n päivystys Kontinkankaan kampuksella 19.8. on peruttu sairaustapauksen vuoksi. 

OYY palvelee viikolla 33 (15.-18.8) Kontinkankaan kampuksella Lääketieteellisen tiedekunnan tiloissa. Lääkiksen pisteen aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 9-16. Pisteeltä saa lukuvuositarroja ja paikalla on myös mahdollisuus maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu käteisellä. Vanhojen opiskelijoiden kannattaa muistaa, että helpointa on hoitaa maksu kuntoon sähköisesti WebOodissa ja hakea tarra paikanpäältä.

OYY’s office at the Faculty of Medicine at Kontinkangas campus is cancelled on 19th of August due to a sick leave.

OYY’s office at the Faculty of Medicine at Kontinkankaa campus is open on week 33 (15-18th of August), Mon-Thurs 9 am – 4 pm. In addition to getting your student card sticker, you can also pay the Student Union membership fee by cash. If possible, we suggest that old students pay their membership fee at WebOodi and get the sticker from our office to smoothen the process.

Uutiset Janne Hakkarainen

32: Academic year begins with Vulcanalia / OYY Office’s opening hours for Autumn 2016

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

Ennen lukuvuoden alkua on syytä tutustua fuksin muistilistaan ja palaavan opiskelijan muistilistaan.

Before the start of the academic year it’s a good idea to read the checklist for the new students and for the old ones.

 1. OYY:n kanslia palvelee syksyllä 2016 / OYY Office’s opening hours for Autumn 2016
 2. 2. Move Oulu -liikuntafestivaali Nallikarissa 26.–28.8. / Move Oulu sports festival at the Nallikari beach on 26.–28. August
 3. Lukuvuosi pärähtää käyntiin Vulcanalialla ja järjestömessuilla 7.9.! Academic year begins with Vulcanalia!
 4. Voice of Vulcanalia -bändikisan ilmoittautuminen bändeille käynnissä / Voice of Vulcanalia band competition registeration is open for bands
 5. Ota arki haltuun – tutustu YTHS:n I love arki -sivustoon

 

1. OYY:n kanslia palvelee syksyllä 2016

Syksy saapuu ylioppilaskuntaan ja palvelemme taas vanhoja ja uusia opiskelijoita innolla ja ilolla Linnanmaan kampuksen toimistollamme.

Kansliamme on auki syys- ja elokuun ajan maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-14.

OYY palvelee myös viikolla 33 (15.-19.8) Kontinkankaan kampuksella Lääketieteellisen tiedekunnan tiloissa. Lääkiksen pisteen aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 9-16 ja perjantaina klo 9-13.

Pisteeltä saa lukuvuositarroja ja paikalla on myös mahdollisuus maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu käteisellä. Vanhojen opiskelijoiden kannattaa muistaa, että helpointa on hoitaa maksu kuntoon sähköisesti WebOodissa ja hakea tarra paikanpäältä.

Sporttipassit lukuvuodelle 2016-2017 saapuvat elokuun aikana ja niitä saa Opiskelijapalveluista Linnanmaan kampukselta sekä lääkiksellä vahtimestareilta.

Linnanmaan kampus (OYY:n toimisto) elo-ja syyskuun ajan
Ma-to klo 8-16
Pe klo klo 8-14

Lääkiksen päivystys (15.-19.8.)
Ma-to klo 9-16
Pe klo 9-13

OYY Office’s opening hours for Autumn 2016

Autumn has arrived and the Student Union is now open for old and new students. We are happy to help and guide you at our Linnanmaa campus office.

Our office is open during August and September, Mon-Thurs at 8 am – 4 pm, Fri 8 am – 2 pm.

OYY’s office at the Faculty of Medicine at Kontinkankaa campus is open on week 33 (15-19th of August), Mon-Thurs 9 am – 4 pm, Fri 9 am – 1 pm. In addition to getting your student card sticker, you can also pay the Student Union membership fee by cash. If possible, we suggest that old students pay their membership fee at WebOodi and get the sticker from our office to smoothen the process.

Sports Pass for this semester will be available during August and they can be purchased from Student Center at Linnanmaa campus, and from the janitors’ office at Kontinkangas Campus.

Linnanmaa Campus (OYY’s office), August and September
Mon-Thurs 8 am – 4 pm
Fri 8 am -2 pm

Kontinkangas Campus (15th-19th August)
Mon-Thurs 9 am – 4 pm
Fri 9 am – 1 pm

2. Move Oulu -liikuntafestivaali Nallikarissa 26.–28.8.

Oletko aina halunnut kokeilla miekkailua, hiekkapesistä, kiipeilyä, paritanssia tai polkujuoksua? Tule kokeilemaan näitä ja lukemattomia muita lajeja vuoden liikuttavimmalle festivaalille Oulun Nallikariin 27.-28.8!

Move Oulu sports festival at the Nallikari beach on 26.–28. August

Have you always wanted to try fencing, climbing, sand-baseball, couples-dancing or trail running? Come and try these sports activities and many more at Move Oulu sports festival at the Nallikari beach area on 26.-28. August.

3. Lukuvuosi pärähtää käyntiin Vulcanalialla ja järjestömessuilla 7.9.!

Ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaistapahtuma Vulcanalia käynnistyy järjestömessuilla klo 10 alkaen Linnanmaan kampuksen keskusaulassa, ja päivä huipentuu iltabileisiin Ouluhallissa Raksilassa. Tutustu aine- ja harrastejärjestöjen sekä yritysten tarjontaan, hanki merkkejä haalareihisi ja osta lippu Vulcanalian iltabilesiin. Iltabileet käynnistyvät klo 19 alkaen ja jatkuvat yöhön saakka.

Tsekkaa tapahtuma ja lisätiedot Facebookista: www.facebook.com/events/164185504005277/

It’s time to get ready for Vulcanalia, the biggest student event in Oulu! Vulcanalia is the opening party of the academic year organized by the Student Union of the University of Oulu (OYY) that traditionally kicks off with a student organizations’ fair and continues in the evening at Ouluhalli in Raksila. In the student organizations’ fair you can get to know different student organizations and companies and buy your ticket to the Vulcanalia evening bash.

Check out the event and more information on Facebook: www.facebook.com/events/164185504005277/

4. Voice of Vulcanalia -bändikisan ilmoittautuminen bändeille käynnissä

Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjestää jälleen perinteisen Voice of Vulcanalia –bändikisan, jonka voittaja pääsee esiintymään Oulun yliopiston Tutkijoiden yö –tapahtumaan 30.9.2016! Ilmoittaudu kisaan lähettämällä demosi 15.8.2016 mennessä osoitteessa https://bandontheweb.com/voiceofvulcanalia/.

Ylioppilaskunnan esiraati valtsee kisaan ilmoittautuneista bändeistä parhaat yleisölle avoimeen nettiäänestykseen, joka avataan 22.8. Eniten yleisöääniä saavat bändit pääsevät esiintymään OYY:n lukuvuoden avajaisjuhlaan Vulcanaliaan Ouluhallille monituhatpäisen yleisön eteen 7.9.2016. Vulcanaliassa voittajabändi valitaan huutoäänestyksellä.

Muista aktivoida fanisi, sillä tarjolla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä esiintymään kanssaopiskelijoidesi eteen Vulcanalian päälavalle! Lisäksi kilpailun voittaja pääsee esiintymään kansainväliseen tiedetapahtumaan, josta saa 500 euron rahallisen palkkion. Vaatimuksena kisaan osallistumiseen on ainoastaan se, että puolet yhtyeen jäsenistä ovat Oulun yliopiston nykyisiä opiskelijoita.

Voice of Vulcanalia band competition registeration is open for bands

The Student Union of the University of Oulu organizes again its traditional band competition – the Voice of Vulcanalia! The winner of the competition will perform in the Researcher’s Night of the University of Oulu on the 30th September and will receive a reward of 500 euros as well!

Organizer will select the best bands for voting. The most popular bands in voting phase will enter the final which takes place in Vulcanalia on the 7th September. In this event the winner will be voted by acclamation.

The competition will culminate in Researcher’s Night on 30th September where the winner will be performing.

So don’t hesitate – participate at the latest on the 15th August and send your demos via https://bandontheweb.com/voiceofvulcanalia/.

5. Ota arki haltuun – tutustu YTHS:n I love arki -sivustoon

Väsyttääkö aamuisin, liikutko riittävästi, stressaatko? Haluatko oppia hallitsemaan arkeasi ja ajankäyttöäsi paremmin? YTHS:n I love arki -sivusto tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä parempaan arkeen. Lisää tietoa ja oppaita terveydestä ja hyvinvoinnista saat YTHS:n nettisivuilta.

Uutiset Janne Hakkarainen

Onko sinulla bändi?

Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjestää jälleen perinteisen Voice of Vulcanalia –bändikisan, jonka voittaja pääsee esiintymään Oulun yliopiston Tutkijoiden yö –tapahtumaan 30.9.2016! Ilmoittaudu kisaan lähettämällä demosi 15.8.2016 mennessä osoitteessa https://bandontheweb.com/voiceofvulcanalia/.

Ylioppilaskunnan esiraati valtsee kisaan ilmoittautuneista bändeistä parhaat yleisölle avoimeen nettiäänestykseen, joka avataan 22.8. Eniten yleisöääniä saavat bändit pääsevät esiintymään OYY:n lukuvuoden avajaisjuhlaan Vulcanaliaan Ouluhallille monituhatpäisen yleisön eteen 7.9.2016. Vulcanaliassa voittajabändi valitaan huutoäänestyksellä.

Muista aktivoida fanisi, sillä tarjolla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä esiintymään kanssaopiskelijoidesi eteen Vulcanalian päälavalle! Lisäksi kilpailun voittaja pääsee esiintymään kansainväliseen tiedetapahtumaan, josta saa 500 euron rahallisen palkkion. Vaatimuksena kisaan osallistumiseen on ainoastaan se, että puolet yhtyeen jäsenistä ovat Oulun yliopiston nykyisiä opiskelijoita.

Kisa huipentuu 30.9.2016 pidettävään Oulun yliopiston kansainväliseen Tutkijoiden yöhön, johon voittajabändi pääsee esiintymään.

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Tärkeitä vaikuttamisen paikkoja avoinna

OYY hakee nohevia opiskelijaedustajia tieto- ja sähkötekniikan johtoryhmään sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallitukseen ja koulutustoimikuntaan. Haku kaikille vaikuttamisen paikoille tapahtuu osoitteessa halloped.fi.

Täydennyshaku tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan johtoryhmään

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään. Johtoryhmien opiskelijajäsenten kausi kestää kaksi vuotta.

Kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2017. Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi johtoryhmätyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät.

Avoinna oleva paikka: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, 1 varajäsen

Täydennyshaku biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen

Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:
1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen;
2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;
3) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja
4) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi hallitustyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tiedekuntahallituksessa.

Avoinna oleva paikka: 1 varajäsen

Täydennyshaku biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutustoimikuntaan

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä. Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina.

Avoinna oleva paikka: 1 varajäsen

Hakuaika kaikkiin vaikuttamisen paikkoihin päättyy 30.9.2016

Lisätietoja antaa tarvittaessa koulutuspoliittinen asiantuntija Muusa Jyrkinen, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Uutiset Henna Määttä

Oulun yliopistossa alkaa laaja opetussuunnitelmatyö

Torstaina 16.6.2016 Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä järjesti koulutuksen missä mennään -tilaisuuden, jossa pureuduttiin yliopiston hallituksen 15.6. kokouksessa tekemien päätöksien vaikutuksiin sekä tulevaan opetussuunnitelmatyöhön. Tilaisuus järjestettiin TEllUS-stagella ja tilaisuuteen oli järjestetty etäseurantamahdollisuus.

Tutkinto-ohjelmien uudistaminen perustuu Oulun yliopiston strategiaan ja yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2016. Lisäksi taustalla on edellisissä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käydyissä tulossopimusneuvotteluissa annettu lupaus opiskelijavalintojen kehittämisestä sekä laaja-alaisempiin kanditutkintoihin siirtymisestä. Näin ollen tulevassa uudistuksessa kandiohjelmia ryhmitellään laaja-alaisemmiksi kokonaisuuksiksi huomioiden Oulun yliopiston profiloituminen, OKM:n tavoitteet sekä hakupaine. Uudistuksen tavoitteena on kehittää koulutustarjontaa ja joustavoittaa opintopolkuja sekä mahdollistaa tutkinto-ohjelmien laadukas ja tehokas johtaminen. Uudessa tutkinto-ohjelmaportfoliossa on 22 kandiohjelmaa, 35 maisteriohjelmaa ja 21 tohtoriohjelmaa. Useassa ohjelmassa säilyy edelleen eri hakukohteet.

Osana tutkinto-ohjelmauudistusta yliopisto on joutunut tarkastelemaan lukuvuosimaksuja ja stipendijärjestelmää, sillä EU/ETA-maiden ulkopuolisilta vieraskielisissä ohjelmissa opiskelevilta tulee periä maksuja 1.8.2017 alkaen. Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksut porrastetaan kolmeen kategoriaan 10 000, 12 000 ja 13 000 euroa pohjautuen koulutuksen kustannuksiin. Samalla perustetaan apurahajärjestelmä, jossa myönnetään vähintään 50% apuraha. Yliopistolla on kova tahtotila saada joukkoomme myös kansainvälisiä opiskelijoita, joten suositus tiedekunnille on 100%-apuraha. Kansainvälisten ohjelmien markkinointi aloitetaan heti.

Koulutusrehtori tulee päättämään 2017 opiskelijavalinnan perusteista jo ensi viikolla 22.6. ja tutkinto-ohjelmiin nimitetään vastuuhenkilöt kesäkuun 2016 aikana. Heti elokuussa Oulun yliopistossa alkaa mittava opetussuunnitelmatyö, jossa erityistä huomiota tullaan kiinnittämään muun muassa työelämäyhteyksiin, monipuolisiin arviointimenetelmiin ja tutkintojen tuottamaan osaamiseen.

OYY on ottanut kantaa liittyen opetussuunnitelmatyöhön ja haastaakin koko yliopistoyhteisön tuomaan ajatuksiaan ja asiantuntemustaan rohkeasti esiin. Opetussuunnitelmatyö on todella koko yhteisön asia.

Ylioppilaskunnan twiittejä tapahtumasta ja tulevasta opetussuunnitelmatyöstä voi seurata aihetunnuksella #opsoulu16.

 

 

Page 19 of 64« First...10...1718192021...304050...Last »