Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Ylioppilaskunta etsii joukkoonsa hallintosihteeriä, oletko se sinä?

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

on yli 12 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä kahdeksan työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

HALLINTOSIHTEERIÄ

heti tai sopimuksen mukaan alkavaan, osa-aikaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tarjoamme Sinulle haasteellisen ja monipuolisen työn opiskelijajärjestön ytimessä.

Hallintosihteerinä tehtävänäsi on vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja siihen liittyvistä tehtävistä pääsihteerin alaisuudessa. Toivomme sinun olevan oma-aloitteinen ja reipas aikaansaaja, jolta erilaisten kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestäminen, asiakirjahallinta, erilaiset hankinnat ja muut vastaavat hallinnolliset tehtävät sujuvat sutjakkaasti. Toivomme sinulta myös ennakoluulotonta asennetta ja innokkuutta alati uudistuvassa organisaatiossamme työskentelyyn.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta

 • hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä
 • ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja
 • sujuvaa suomen kielen ja hyvää englannin kielen taitoa

Lisäksi hallintosihteerin on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä myös itsenäiseen työskentelyyn.

Eduksi katsomme

 • organisaatiomme ja hallintojärjestelmämme tuntemuksen
 • akateemiset opinnot
 • kokemuksen järjestötoiminnasta

Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Työaika on 20  tuntia viikossa ja pohjapalkka ylioppilaskuntien työehtosopimuksen II luokan mukaisesti 872,70 euroa kuukaudessa, lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Olemme joustavia työaikojen suhteen ja osa-aikaisuutensa ansiosta työ sopii loistavasti myös opiskelijalle.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 20.1.2016 klo 15.00, otsikkoriville maininta ”Hallintosihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 4.

 

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen, paasihteeri(a)oyy.fi, 040 523 1822

Hallintosihteeri Sanna Teperi, hallintosihteeri(a)oyy.fi, 040 525 5562

 

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n hallitus järjestäytyi

OYY:n hallitus on järjestäytynyt vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 8. tammikuuta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Joonas Kivioja, jonka vastuulla on myös sosiaalipolitiikka.

Muiden hallituksen jäsenten vastuualueet jakaantuvat seuraavasti: Maria Ronkainen, koulutuspolitiikka, työelämä; Jussi-Pekka Tolonen, koulutuspolitiikka; Terje Juutilainen, kuntavaikuttaminen, terveys, työelämä; Tiina Strand, järjestöasiat, kulttuuri; Susa Vikeväkorva, viestintä; Veera Alahuhta, kansainväliset asiat, järjestöasiat.

OYY:n edustajisto valitsi hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet joulukuussa 2015. Edustajisto valitsi tuolloin hallituksen puheenjohtajaksi Kati Hannilan. Lue lisää hallituksen jäsenistä Oulun ylioppilaslehdestä!

 

Uutiset Juuli Juntura

Vuonna 2016 jaettavat akateemiset kunniamerkit

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) pyytää piirissään toimivilta opiskelijajärjestöiltä ja muilta tahoilta esityksiä OYY:n akateemisten kunniamerkkien saajiksi 24.1.2016 mennessä.

Esityksessään järjestön on käytettävä lomaketta, joka löytyy OYY:n järjestöportaalin ”Avustushaut ja kyselyt” -kohdasta (www.oyy.fi/jp). Esityslomakkeen kohdat ”Esitetään kunniamerkin saajaksi” ja ”Esittäjäyhteisö ja edustajan yhteystiedot” on ehdottomasti täytettävä. Esityksen perusteisiin merkitään mahdollisimman tarkasti kunniamerkin saajaksi esitetyn luottamustoimet ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja muissa mahdollisissa organisaatioissa sekä ylioppilaskunnan, järjestöjen tai muiden vastaavien hyväksi tehty työ.

Merkkien saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Esitykset on toimitettava ylioppilaskunnan järjestöportaalin kautta viimeistään 24.1.2016.

Aiemmat kunniamerkkien saajat löytyvät ylioppilaskunnan internetsivuilta. Merkkiä ei myönnetä ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jäsenille tai varajäsenelle tai toimessa olevalle sihteeristön jäsenelle. OYY:n hallitus jakaa kunniamerkit ylioppilaskunnan juhlasäännön perusteella kunniatyöryhmän esityksestä. OYY:n juhlasääntö löytyy OYY:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822
Rekrytointi Henna Määttä

Hae opiskelijaedustajaksi Aurora DP:n/ Call for applications for Aurora DP

Hae opiskelijaedustajaksi Aurora tohtorikoulutusohjelman johtoryhmään

Paikkoja on auki seuraavasti: Aurora DP:n tohtoriohjelman johtoryhmä (Thule-instituutti): 2 jäsentä

Aurora DP – Pohjoisen ympäristön, hyvinvoinnin ja teknologian tohtoriohjelma – on yksi UniOGS:n tohtoriohjelmista. Tohtoriohjelmaa koordinoi Thule-instituutti, ohjelman tutkimuksen painotus on pohjoisilla ja arktisilla alueilla. Tohtoriohjelma on monitieteinen, joten sen johtoryhmässä on paikka kahdelle eri tieteenaloja edustavalle tohtoriopiskelijalle. Johtoryhmä päättää tohtoriohjelman toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista kuten opiskelijavalinnoista ja tutkimuksen rahoituksesta (esitysten pohjalta). Johtokunnalla on vuosittain 3‐5 kokousta .

Kaikilta valittavilta edellytämme:

 • UniOGSin myöntämää tohtoriopinto-oikeutta
 • Aurora tohtoriohjelman jäsenyyttä
 • aktiivista otetta luottamustehtävän hoitoon
 • kiinnostusta jatko-opiskelijoiden edunvalvontaa kohtaan
 • yhteistyötä jatko-opiskelijajaoston kanssa (aktiivista osallistumista jaoston kokouksiin)

Nyt valittavan jatko-opiskelijaedustajan kausi päättyy 31.12.2016. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä sekä mahdollisuuksia vertaistukeen. Aiempaa kokemusta ei siis tarvitse olla; innolla ja motivaatiolla pääsee todella pitkälle!

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kopoasiantuntija@nulloyy.fi Hakemuksista tulee käydä ilmi, mihin hallintoelimeen haet sekä missä vaiheessa tohtoriopintosi ovat. Haku päättyy 1.2.2016 Jatko-opiskelijajaosto valitsee kokouksessaan opiskelijaedustajat .

Lisätietoja:

Jaana Isohätälä, jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja 2016, jaana.isohatala@nulloulu.fi

Henna Määttä, koulutuspoliittinen asiantuntija, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821


Call for applications for Aurora Doctoral Programme Board

The following positions are available: Aurora Doctoral Programme Board (Thule institute): 2 representatives

Aurora DP – Doctoral Programme in Environment, Well-being and Technology in the North – is one of the UniOGS doctoral programs, operating within the Environment, Natural Resources and Materials focus area of the University of Oulu. The DP is coordinated by the Thule Institute. Aurora DP is multidisciplinary, and thus the DP Board has two positions for doctoral student representatives, representing different research fields. The DP Board makes all the main decisions, such as student selection; funding for students and research groups. The Board has three to five annual meetings.

We expect:

 • study rights for a doctoral training in UniOGS
 • Aurora membership in the doctoral program is prerequisite
 • active participation in decision-making
 • interest in supervision of the interests of doctoral students
 • collaboration with the doctoral students’ section (active participation in section’s meetings)

The term of the doctoral student representatives will end on December 31th 2016. The student union provides support for work as a student representative. So there is no need for previous experience; with motivation and inspiration you will get far!

The applications should be sent via email to the address kopoasiantuntija@nulloyy.fi . Please include information on the current status of your doctoral studies and to which position you are applying. The deadline for applications is 1.2.2016 (February 2nd). The decision on the nominations will be made by the doctoral students’ section in its meeting.

For more information, please contact:

Jaana Isohätälä, Chair of Doctoral Students’ Section 2016, jaana.isohatala@nulloulu.fi

Henna Määttä, Specialist of Academic Affairs, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 78

Uutiset Juuli Juntura

Hae opiskelijajäseneksi kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämistyöryhmään!

Oletko kiinnostunut kielten kurssien kehittämisestä ja kielen oppimisesta? Onko sinulla näkemys siitä kuinka kielikurssien sisältöä voisi parantaa? Hae täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) kieli- ja viestintäkoulutuksen (KVK) opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijajäseneksi!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee kahta opiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämistyöryhmään vuodelle 2016.

Kieli- ja viestintäkoulutus tarjoaa kieli- ja viestintäkoulutusta yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, yliopiston henkilökunnalle sekä yrityksille ja yhteisöille. Opiskelijajäsenenä sinulla on mahdollisuus tuoda arvokasta opiskelijanäkökulmaa kielen oppimiseen, opetustapoihin ja kurssimuotoihin. Haemme opetuksen kehittämistyöryhmään suomalaista tutkinto-opiskelijaa ja kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, joka on suorittanut tai on suorittamassa vähintään tutkintoon kuuluvat pakolliset kielikurssit. Lisäksi molemmille opiskelijajäsenille haetaan yhtä varajäsentä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi OYY:n kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntijalle osoitteeseen kvsihteeri@nulloyy.fi viimeistään 17.1.2016 klo 23.59.
OYY:n hallitus valitsee opiskelijajäsenet. Kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämistyöryhmä kokoontuu vuonna 2016 ensimmäisen kerran 22.1.2016 klo 12.15–14.00.

Lisätietoja:
Kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura (kvsihteeri@nulloyy.fi, 040 861 0868)

Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Ylioppilaskuntamme hakee sosiaalipoliittista asiantuntijaa

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

on yli 12 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

Sosiaalipoliittista asiantuntijaa

11.1.2016 tai sopimuksen mukaan alkavaan määräaikaiseen työsuhteeseen (äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisuus).

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Sosiaalipoliittisena asiantuntijana tehtävänäsi on mm. vastata ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen linjan valmistelusta, laatia lausuntoja ja kannanottoja, osallistua eri projektien toteuttamiseen sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ keskittyy erityisesti opintososiaalisten asioiden kuten toimeentulon, terveydenhuollon, asumisen, opiskeluympäristön, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden pariin. Sosiaalipoliittisena asiantuntijana vastaat myös ylioppilaskuntamme työelämävaikuttamisesta yhdessä koulutuspoliittisen sektorin kanssa sekä huolehdit osaltasi ylioppilaskunnan kuntavaikuttamisesta.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta akateemisia opintoja, näkemystä opiskelijan hyvästä elämästä ja ajankohtaisen sosiaalipolitiikan tuntemusta. Sosiaalipoliittisella asiantuntijalla on oltava sujuva suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä sekä ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsomme ylioppilaskuntakokemuksen sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan.

Sosiaalipoliittisen asiantuntijan on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Toimessa on kahden kuukauden koeaika. Peruspalkka on 1810,46 euroa kuukaudessa (YTES palkkaryhmä III), lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työaika on 37,5 tuntia viikossa.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 10.1.2016, otsikkoriville maininta ”Sosiaalipoliittinen asiantuntija”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin.

Hakuaikaa on jatkettu 13.12. päättyneestä hausta. Tuossa haussa toimitetut hakemukset otetaan myös huomioon.

Lisätietoja:

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen, hennamari.toiviainen@nulloyy.fi, 0405265821
Pääsihteeri Eero Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 0405231822

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi YTHS:n terveystyöryhmään

Oletko kiinnostunut terveydenedistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon tapahtumiksi?

Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee nyt terveystyöryhmään kahta (2) opiskelijajäsentä vuodelle 2016.

Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina klo 12.00-13.30. Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä. Terveystyöryhmän vuoden ensimmäinen kokous pidetään 25.1.2016.

Hae terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla tiistaihin 19.1.2016 klo 23.59 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen sopoasiantuntija@nulloyy.fi.

OYY:n hallitus valitsee kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta. Kolmas opiskelijajäsen valitaan OYY:n vuoden 2016 hallituksen jäsenten keskuudesta.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Rekrytointi Henna Määttä

Call for Doctoral Students Representatives: APPLY NOW!

The Doctoral Students’ Section (DSS) of University of Oulu is seeking for new doctoral student representatives for 2016. The DSS is the official voice of all Doctoral Students in the University of Oulu, and it is strategically involved in the decision-making in UniOGS. The call is open for the positions of Doctoral Training Committee representatives.

Who is the DSS looking for?
We are looking for energetic Doctoral Students with an interest in advocacy, networking, and developing the organization of the DSS and its partnerships with the key affiliates. If you have a vision or are enthusiastic about developing things, join us.

Why?
Student advocacy is important and highly influential in Finland. It is also very much fun and a great networking experience.

So, what exactly are these positions?

Doctoral Training Committee representatives

Committee representatives are the student members in the three Doctoral Training Committees of UniOGS. The doctoral training committees are in charge of evaluating and processing applications to UniOGS, following the progress of doctoral training and assessing dissertations. In addition the committees discuss the organisation of doctoral training and the development and processes of UniOGS. The following positions are available:

 • Technology and Natural Sciences Doctoral Training Committee: 1 deputy members
 • Health and Biosciences Doctoral Training Committee: 1 member and 2 deputy members

The committee representatives must also actively attend the meetings of the Doctoral Students’ Section and collaborate with other committee representatives. Their task is to know the hopes and concerns of doctoral students and to bring them to the attention of the DSS and the Doctoral Training Committees. They are also involved in the activities of the DSS.

And how much of my precious time does it take?
The DSS gathers approximately once a month and the UniOGS administrative organs gather approximately once every 1 to 2 months. In addition to meetings, the DSS plans and organizes events and projects on a voluntary-basis. For example, during 2015 the DSS executed a major questionnaire directed at all Doctoral Students.

Ok, sounds good. But am I eligible?

 • All Doctoral Students that have been granted study rights for Doctoral Studies in the University of Oulu can apply. You just need to be enrolled as active for the relevant semester.
 • Fluency in Finnish language is not a prerequisite but understanding Finnish is important in the UniOGS administrative organs since most of the documents of the meetings are in Finnish. At least one of the student representatives in doctoral training committees must understand Finnish.
 • You can be at any stage of your doctoral studies: first-year Doctoral Students are more than welcome. So are last-year Doctoral Students.

What if I don’t have previous expertise?
All selected members receive mutual training jointly provided by the DSS and UniOGS, so no previous expertise is required. If you are enthusiastic, it is enough.

Dates?

 • The period of service is one calendar year, starting 1.1.2016 and ending 31.12.2016.
 • Training for the representatives will be on January 22nd at 8.30-11.00 (am) at the OYY’s office

So it’s fun, but are there any other benefits for doing this work?
Volunteer work should be driven by the individual’s own ambitions. However, there are several benefits associated with working for the DSS. First, the networking possibilities are endless. You can network on a personal level with the University administration, private businesses, other Doctoral Students, you name it. The DSS is also preparing a request for study points/credits applicable by volunteering in student organization (the DSS) and UniOGS. There is green light but not yet final confirmation (how about you join us and make it happen?). The DSS also recommends that employment working hours can be partly used for the tasks related to student advocacy.

THAT’S IT, NOW I REALLY WANT TO APPLY!
To apply, fill out the application form at http://goo.gl/forms/8Nx86F7sY0. The deadline for submitting the application is on January 6th. The applications will be processed and nominations will be made in the next Doctoral Students’ Section meeting at the OYY office. The date of the meeting will be announced as soon as possible. Meetings are open to all doctoral students.The selected student representatives will be informed.

Some positions for Doctoral Students will also be opening for some of the Doctoral Programs (DP) soon. The exact dates and positions will be posted later, so keep in touch!

For more information, please contact:
Jaana Isohätälä, Chair of Doctoral Students’ Section 2016, jaana.isohatala@nulloulu.fi
Henna Määttä, Specialist of Academic Affairs, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

Read more about the Doctoral Students’ Section at www.oyy.fi/doctoral-students

 

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään!

Oletko kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä? Onkos inulla ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi?

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt kaudelle 2016-2018 2 varsinaista ja 4 varajäsentä Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään.

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen ja yhteisöllisyyteen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä ja OYY:n asiantuntijoilta. Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä kokoontuuu kerran kuussa (kesäaikaa lukuunottamatta) maanantaisin klo 14-16. Toivomme hakijoilta kiinnostusta ja ideoita opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita kohtaan!

Hae opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla 31.1.2016 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen sopoasiantuntija@nulloyy.fi. Opiskelijajäsenet valitsee OYY:n hallitus.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)


Haku oli aiemmin auki 7.12.2015 asti. OYY:n hallitus päätti kokouksessaan 10.12.2015 jatkaa hakua ja ottaa myös aiempaan hakuaikaan mennessä tulleet hakemukset huomioon lopullista valintaa tehdessä.

 

 

Rekrytointi Henna Määttä

Täydennyshaku biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutustoimikuntaan

OYY hakee yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä BmTK:n koulutustoimikuntaan

Koulutustoimikunnan tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina.

Paikkoihin haetaan erityisesti lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijoita antamaan näkökulmaa heille järjestettävien opintojaksojen toteuttamisessa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi

Haku päättyy 13.1.2016 klo:12.00

Lisätietoja tarvittaessa antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä kopoasiantuntija@nulloyy.fi

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Täydennyshaku tärkeille luottamuspaikoille

OYY hakee opiskelijaedustajia tiedekuntien koulutustoimikuntiin ja tiedekuntahallituksiin

Koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntiin valitaan aina vähintään kaksi opiskelijaedustajaa sekä heille varajäsenet, eikä näin ollen tarvitse jäädä yksin luottamustehtävän kanssa. Lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa tehtävään koulutusta ja tukea koko kaksivuotisen kauden ajan. Hakea voi sen tiedekunnan koulutustoimikuntaan, johon on ensisijainen opinto-oikeus.

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Valinnoissa huomioidaan tiedekunnan koulutusohjelmien mahdollisimman kattava edustavuus.

Avoinna olevat paikat:
Arkkitehtuurin tiedekunnan koulutustoimikunta 1 varajäsen
Teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunta 1 varajäsen
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunta 1 varajäsen

Täydennysvaali tiedekuntahallituksiin

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntahallituksen tehtävänä on
Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:
1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen;
2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;  
4) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja
5) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle että opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota.

AVOIMET PAIKAT

Arkkitehtuurin tiedekuntahallitus 1 varajäsen

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallitus 1 varajäsen

Kaivannaisalan tiedekuntahallitus 1 varajäsen

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntahallitus 3 varajäsentä

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

Vaalikelpoisia opiskelijoiden edustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään sinä päivänä, jolloin ehdokashakemukset on jätettävä ylioppilaskunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Vaalikelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

Vapaamuotoiset hakemukset tehdään osoitteessa halloped.fi, mistä löytyy myös tarkemmat ohjeet. Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi hallitustyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tiedekuntahallituksessa.

Hakuaika sekä koulutustoimikuntiin että tiedekuntahallituksiin päättyy 31.1.2016

Lisätietoja antaa tarvittaessa koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821

Uutiset Janne Hakkarainen

51: Vieraile Oulun ylioppilaslehden uusilla verkkosivuilla, FSHS opening hours during Christmas time

1. Oulun ylioppilaslehden vuoden viimeinen numero on ilmestynyt!
2. YTHS:n joulun aukioloajat / FSHS opening hours during Christmas time
3. OYY:n toimiston joulun aukioloajat / OYY office’s Christmas opening hours
4. Unirestan ravintoloissa tapahtuu
5. Joulukuussa chattaillaan jälleen – tule mukaan!

1. Oulun ylioppilaslehden vuoden viimeinen numero on ilmestynyt!

Vuoden kymmenes numero on ilmestynyt ja voit hakea omasi Linnanmaan, Kontinkankaan tai arkkitehtien kampuksilta tai lukea verkossa (www. issuu.com/oulunylioppilaslehti). Lukemalla saat tietää mm. Oulun yliopiston uudesta vallanjaosta, Oulun startup-yhteisön synnystä ja merkityksestä ja Antti Tumeliuksen tiestä matematiikan fuksista energiaekonomistiksi. Lisäksi vierailemme Jyrki Korpuan väitöstilaisuudessa ja tapaamme joulukuun päähenkilön Mikko Kontion, joka on  yrittäjäksi ryhtynyt tuotantoteekkari.

Muista myös lehden uudistuneet verkkosivut, jotka löytyvät osoitteesta www.oulunylioppilaslehti.fi. Paperilehdestä tuttujen sisältöjen lisäksi nettisivuilta löydät tuoreimmat kuulumiset Oulun yliopistolta ja oululaisesta opiskelijaelämästä. Verkkosivujen uutuuksia ovat myös lehden omat videot. Pysyt kärryillä lehden kuulumisista tykkäämällä lehdestä Facebookissa (Oulun ylioppilaslehti), Twitterissä (@Ylkkari) ja Instagramissa (@Oulun_ylioppilaslehti).

2. YTHS:n joulun aukioloajat / FSHS opening hours during Christmas time

YTHS:n Oulun toimipiste on suljettu 23.12.2015 klo 12 alkaen 3.1.2016 saakka. Lisätietoja: www.yths.fi/uutiset/633/yths_n_joulun_aukioloajat

The FSHS unit in Oulu is closed from 23 December 2015 to 3 January 2016. More information: www.yths.fi/en/news/637/fshs_opening_hours_during_christmas_time

3. OYY:n toimiston joulun aukioloajat / OYY office’s Christmas opening hours

Myös ylioppilaskunnan toimiston väki lomailee joulun aikaan ja OYY:n kanslia on suljettu ajalla 18.12.2015–3.1.2016. Rentouttavaa joulunaikaa kaikille!

The Student Union’s office is closed during the Christmas break, beginning on 18th December. Our office is open again on Monday, 4th January 2016. We wish a happy and relaxing Christmas time for everyone!

4. Unirestan ravintoloissa tapahtuu

Keskiviikkona 16.12. nautitaan jouluateriasta Unirestan ravintoloissa Vanilla, Preludi ja Castanea. Torstaina ja perjantaina eli 17.-18.12. on tarjolla ravintola Preludissa (Oulun Musiikkikeskuksessa) juhlava joululounas hintaan 35 eur/hlö. Ja muistathan, että tällä viikolla on viimeinen tilaisuus nauttia Julinian Kimmon Herkkukeitaan annoksista. Tervetuloa herkuttelemaan!

Ravintolat Datania ja Snellmania ovat sulkeneet lopullisesti ovensa. Datanian ja Snellmanian henkilökunta kiittää kaikkia asiakkaita kuluneista ihanista vuosista ja toivottaa kaikille rauhaisaa joulua!

5. Joulukuussa chattaillaan jälleen – tule mukaan!

Nyytin ryhmächateissa voit jakaa ajatuksia, kokemuksia ja fiiliksiä erilaisista opiskelijan elämään ja arkeen liittyvistä asioista. Ne ovat vertaistuellisia keskustelun ja kohtaamisen paikkoja. Jos siis olet juttuseuraa vailla ja ajatusten vaihto toisten kanssa kiinnostaa, niin tervetuloa mukaa chattailemaan!

Tiistaina 15.12. klo 17.30 – 20.00: Jutellaan yksinäisyydestä ja ulkopuolisuuden kokemuksesta. Pohditaan myös yhdessä toisten kanssa, miten ulkopuolisuutta voisi lieventää ja tutustumista toisiin helpottaa. Mietitään mistä löytyisi sellaista mukavaa tekemistä, tapahtumia ja porukoita, jotka vähentäisivät yksinäisyyden kokemusta.

Chattailu tapahtuu täällä: https://www.nyyti.fi/chatit/

Nyyti ry on valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Lisätietoa: nyyti.fi, facebook.com/nyytiry, @nyyti_ry.

Uutiset Janne Hakkarainen

50: Oulun yliopiston kamariorkesterin joulukonsertti, Aapo available on iOS

Tapahtumia viikolla 50
7.12. klo 16 Kopo- ja sopojaoston yhteiskokous

1. Hae tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmiin
2. Hae opintotukilautakunnan varajäseneksi
3. Aapo nyt myös Apple iOS -versiona / Aapo available on iOS
4. Sokopojaosto tarkastelee oppimisympäristöjen esteettömyyttä
5. Unirestan ravintoloissa tapahtuu
6. Lämmintä Joulua – Oulun yliopiston kamariorkesterin joulukonsertti  / Warm Christmas – Christmas Concert of the Oulu University Chamber Orchestra

1. Hae tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmiin

Ovatko tasa-arvo-asiat lähellä sydäntäsi? Kaipaako Oulun yliopiston yhdenvertaisuus mielestäsi kehittämistä? Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt kaudelle 2016-2018 opiskelijajäseniä niin Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan kuin Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään. Haku päättyy torstaina 17.12.2015 klo 12.00.

Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-opiskelijajaseneksi-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuustyoryhmiin-2/

2. Hae opintotukilautakunnan varajäseneksi

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt opintotukilautakuntaan opiskelijavarajäsentä. Haku päättyy torstaina 17.12.2015 klo 12.00.

Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-opintotukilautakunnan-varajaseneksi/

3. Aapo nyt myös Apple iOS -versiona

Aapo-mobiilisovellus on nyt saatavilla myös Apple iOS  –versiona. Sovellus on ladattavissa App Storesta. iOS-versiolla voi tällä hetkellä mm. ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, tehdä lukujärjestyksen, katsella opintosuorituksia ja hakea kurssitietoja. Lisäksi nykyisessä versiossa on yliopiston opaskartta. Lähiviikkojen aikana Aapon iOS-versio täydentyy mm. ruokalistoilla, bussiaikatauluilla ja viikkopalautteella.

Aapon Android-versiossa nyt uutena ominaisuutena myös sisätilapaikannuksella toimiva opaskartta. Kartta näyttää missä päin kampusta olet, ja sen avulla voi esim. hakea luentosaleja tai ravintoloita. Kun napsautat lukujärjestyksessä näkyvää salikoodia, kartta näyttää missä kyseinen sali sijaitsee.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia molemmista versioista otamme mielellämme vastaan joko Aapon palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen aapo@nulloulu.fi.

Lisätietoja ja latauslinkit osoitteessa: http://aapo.oulu.fi/

Aapo available on iOS

Aapo mobile app is now available for Apple iOS devices. The app is available for download from App Store. With the iOS app you can e.g. register for teaching and exams, schedule your studies, view received credits, and search for courses. In addition to this, the current version also includes university campus map. In a few weeks Aapo iOS will also have e.g. menus, bus timetables and weekly feedback.

A new feature in Aapo app for Android is a campus map with indoor positioning. The map displays your location on campus, and you can also search for e.g. rooms and restaurants. The map shows the location of a room when you touch the room code in your schedule.

We would gladly welcome feedback and new development ideas for Aapo applications for both Android and Apple devices from Aapo contact form or by email: aapo@nulloulu.fi.

More information and download links: http://aapo.oulu.fi/

4. Sokopojaosto tarkastelee oppimisympäristöjen esteettömyyttä

Millaista on olla sokea opiskelija tai liikkua yliopiston tiloissa pyörätuolilla? Mitkä ovat pahimmat puutteet ja miten ne voidaan korjata? Koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen jaoston yhteiskokouksessa maanantaina 7.12. klo 16:15 Olkkarissa tarkastelemme oppimisympäristöjä esteettömyyden näkökulmasta.

Lisätietoja: sopojaoston puheenjohtaja Joni Ollikainen (joni.ollikainen@nulloyy.fi, 0503621249)

5. Viikolla 50 Unirestan ravintoloissa tapahtuu

Keskiviikkona 9.12. on tarjolla jouluateria Unirestan Kampusravintoloissa eli Kastarissa, Dataniassa, Discuksessa, Aulassa, Juliniassa, Snellmaniassa, Apajassa ja Medisiinassa normaaliin lounashintaan kiitoksena kuluneesta vuodesta. Tervetuloa!

Torstaina 10.12. on luvassa historian viimeinen Snellmanian pizzapäivä ja perjantaina 11.12. sulkevat Unirestan ravintolat Datania ja Snellmania lopullisesti ovensa. Datanian ja Snellmanian henkilökunta kiittää kaikkia asiakkaita kuluneista hienoista vuosista ja toivottaa maukasta ja rentoa joulua!

6. Lämmintä Joulua – Oulun yliopiston kamariorkesterin joulukonsertti ti 15.12. klo 19 Saalastinsalissa

Warm Christmas – Christmas Concert of the Oulu University Chamber Orchestra Tue 15th of December 7 PM at Saalastinsali hall

Oulun yliopiston kamariorkesteri järjestää konsertin ”Lämmintä joulua” tiistaina 15.12.2015 klo 19.00 Saalastinsalissa, Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Konsertissa esitetään kauneinta barokin ajan musiikkia Telemannilta ja Purcellilta ja joulunaikaan sopien tietysti kauneimpia joululauluja. Joululaulujen solistina on sopraano Outi Aine-Junttila.

Liput: 5€ aikuiset, 3€ opiskelijat/henkilökunta/nuoret/eläkeläiset/työttömät, 7€ perhe (vanhemmat ja alle 12 v. lapset). Lipunmyynti ovelta 30 min ennen konserttia. Tulethan sinäkin nauttimaan joulun tunnelmasta!

Oulu University Chamber Orchestra will perform in the traditional Christmas concert on Tuesday 15th of December at 7 PM in the Saalastinsali hall at the Linnanmaa campus. The concert themed ‘Warm Christmas’ concists of baroque music by Telemann and Purcell as well as beautiful traditional Finnish Christmas carols sung by soprano Outi Aine-Junttila. Tickets for students 3€ (full price 5€). Tickets are sold 30 mins before the concert at the venue. Welcome to enjoy warm Christmas!

7. Ihmisoikeudet esillä Oulussa

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Oulun paikallisryhmä järjestää ihmisoikeuksien päivän viikolla Oulussa kaksi tempausta. Tempauksiin ovat tervetulleita kaikki ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuksien eteen toimimisesta kiinnostuneet.

Keskiviikkona 9.12. Oulun pääkirjastolla järjestetään ”Kirjeitä vapaudelle” -kampanjatempaus. Tempaus toteutetaan kirjaston aulassa klo 16–19. Tilaisuus on osa Amnestyn kansainvälistä kampanjaa, jossa toimitaan vaarassa olevien ihmisten puolesta. Kirjaston tapahtumassa on mahdollista allekirjoittaa painostusvetoomuksia viranomaisille sekä solidaarisuusviestejä lähetettäväksi suoraan ihmisoikeusrikosten kohteeksi joutuneille ihmisille. Amnesty tarjoaa myös ilmaiseksi teetä ja pientä jouluista purtavaa kaikille tempaukseen osallistuville. Lisätietoja “Kirjeitä vapaudelle” -kampanjasta ja henkilöistä, joiden puolesta kirjoitamme: https://www.amnesty.fi/kirjeita-vapaudelle/henkilot/

Ihmisoikeuksien päivänä 10.12. Amnestyn Oulun paikallisryhmä järjestää pienen kynttilämielenilmauksen Rotuaarilla, Stockmannia vastapäätä. Tapahtumalla halutaan muistuttaa Oulua ihmisoikeuksien olemassaolosta ja tärkeydestä. Jaamme ensimmäiselle 30:lle kynttilät sytytettäviksi, mutta omia kynttilöitä saa mielellään tuoda mukana Rotuaarille.

Otamme myös Amnestyn joulukeräyslippaan mukaan molempiin tapahtumiin, joten ihmisoikeustyötä pääsee halutessaan tukemaan myös rahallisesti.

Lisätiedot:

Siiri Salminen, ryhmäsihteeri, oulunamnesty@nullgmail.com

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmiin

Ovatko tasa-arvoasiat lähellä sydäntäsi? Kaipaako Oulun yliopiston yhdenvertaisuus mielestäsi kehittämistä?

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee nyt kaudelle 2016-2018 opiskelijajäseniä seuraavasti:
– Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta (2 varsinaisen jäsenen + 2 varajäsenen paikkaa)
– Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmään (1 paikka)

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan sekä -työryhmien tehtävänä on mm.
– olla yhteistyöfoorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asian­tuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­kysymyksistä koko yliopistoyhteisölle
– järjestää yliopistoyhteisölle koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistossa
– kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajan­tasaisuutta ja siihen kirjattujen toimen­piteiden toteutumista

Opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhteyshenkilöinä. Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä ja sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta. Opiskelijajäseneltä odotetaan ideoita ja näkemyksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistoyhteisössä!

Hae tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnan ja/tai –työryhmän jäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla 17.12.2015 klo 12.00 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi. Opiskelijajäsenet valitsee OYY:n hallitus. Myös aiemmin näihin tehtäviin lähetetyt hakemukset otetaan huomioon valintaa tehdessä.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi ja 040 526 5821)


Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman (voimaan 1.1.2016) mukaan:
“Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaa rehtorin asettama tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka nimetään kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan kuuluvat tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien puheenjohtajat, opiskelijoiden ja työntekijäjärjestöjen edustajat sekä asiantuntijoita… …Tiedekuntiin on perustettu kolme yhteistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää ja lisäksi yksiköihin on nimetty tasa-arvoyhdyshenkilöt. Opiskelijajärjestöillä voi olla omia tasa-arvovastaaviaan.”

Kokouksessaan 3.12.2015 OYY:n hallitus päätti jatkaa hakua Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan sekä Tekniikan alan ja luonnontieteellisen alan tiedekuntien yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään, ja ottaa myös aiemmin lähetetyt hakemukset huomioon valintaa tehdessä.

Page 20 of 45« First...10...1819202122...3040...Last »