Uutiset Janne Hakkarainen

Onko sinulla bändi?

Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjestää jälleen perinteisen Voice of Vulcanalia –bändikisan, jonka voittaja pääsee esiintymään Oulun yliopiston Tutkijoiden yö –tapahtumaan 30.9.2016! Ilmoittaudu kisaan lähettämällä demosi 15.8.2016 mennessä osoitteessa https://bandontheweb.com/voiceofvulcanalia/.

Ylioppilaskunnan esiraati valtsee kisaan ilmoittautuneista bändeistä parhaat yleisölle avoimeen nettiäänestykseen, joka avataan 22.8. Eniten yleisöääniä saavat bändit pääsevät esiintymään OYY:n lukuvuoden avajaisjuhlaan Vulcanaliaan Ouluhallille monituhatpäisen yleisön eteen 7.9.2016. Vulcanaliassa voittajabändi valitaan huutoäänestyksellä.

Muista aktivoida fanisi, sillä tarjolla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä esiintymään kanssaopiskelijoidesi eteen Vulcanalian päälavalle! Lisäksi kilpailun voittaja pääsee esiintymään kansainväliseen tiedetapahtumaan, josta saa 500 euron rahallisen palkkion. Vaatimuksena kisaan osallistumiseen on ainoastaan se, että puolet yhtyeen jäsenistä ovat Oulun yliopiston nykyisiä opiskelijoita.

Kisa huipentuu 30.9.2016 pidettävään Oulun yliopiston kansainväliseen Tutkijoiden yöhön, johon voittajabändi pääsee esiintymään.

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Tärkeitä vaikuttamisen paikkoja avoinna

OYY hakee nohevia opiskelijaedustajia tieto- ja sähkötekniikan johtoryhmään sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallitukseen ja koulutustoimikuntaan. Haku kaikille vaikuttamisen paikoille tapahtuu osoitteessa halloped.fi.

Täydennyshaku tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan johtoryhmään

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään. Johtoryhmien opiskelijajäsenten kausi kestää kaksi vuotta.

Kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2017. Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi johtoryhmätyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät.

Avoinna oleva paikka: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, 1 varajäsen

Täydennyshaku biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen

Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:
1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen;
2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;
3) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja
4) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota. Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi hallitustyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tiedekuntahallituksessa.

Avoinna oleva paikka: 1 varajäsen

Täydennyshaku biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan koulutustoimikuntaan

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä. Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina.

Avoinna oleva paikka: 1 varajäsen

Hakuaika kaikkiin vaikuttamisen paikkoihin päättyy 30.9.2016

Lisätietoja antaa tarvittaessa koulutuspoliittinen asiantuntija Muusa Jyrkinen, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

Uutiset Henna Määttä

Oulun yliopistossa alkaa laaja opetussuunnitelmatyö

Torstaina 16.6.2016 Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä järjesti koulutuksen missä mennään -tilaisuuden, jossa pureuduttiin yliopiston hallituksen 15.6. kokouksessa tekemien päätöksien vaikutuksiin sekä tulevaan opetussuunnitelmatyöhön. Tilaisuus järjestettiin TEllUS-stagella ja tilaisuuteen oli järjestetty etäseurantamahdollisuus.

Tutkinto-ohjelmien uudistaminen perustuu Oulun yliopiston strategiaan ja yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2016. Lisäksi taustalla on edellisissä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käydyissä tulossopimusneuvotteluissa annettu lupaus opiskelijavalintojen kehittämisestä sekä laaja-alaisempiin kanditutkintoihin siirtymisestä. Näin ollen tulevassa uudistuksessa kandiohjelmia ryhmitellään laaja-alaisemmiksi kokonaisuuksiksi huomioiden Oulun yliopiston profiloituminen, OKM:n tavoitteet sekä hakupaine. Uudistuksen tavoitteena on kehittää koulutustarjontaa ja joustavoittaa opintopolkuja sekä mahdollistaa tutkinto-ohjelmien laadukas ja tehokas johtaminen. Uudessa tutkinto-ohjelmaportfoliossa on 22 kandiohjelmaa, 35 maisteriohjelmaa ja 21 tohtoriohjelmaa. Useassa ohjelmassa säilyy edelleen eri hakukohteet.

Osana tutkinto-ohjelmauudistusta yliopisto on joutunut tarkastelemaan lukuvuosimaksuja ja stipendijärjestelmää, sillä EU/ETA-maiden ulkopuolisilta vieraskielisissä ohjelmissa opiskelevilta tulee periä maksuja 1.8.2017 alkaen. Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksut porrastetaan kolmeen kategoriaan 10 000, 12 000 ja 13 000 euroa pohjautuen koulutuksen kustannuksiin. Samalla perustetaan apurahajärjestelmä, jossa myönnetään vähintään 50% apuraha. Yliopistolla on kova tahtotila saada joukkoomme myös kansainvälisiä opiskelijoita, joten suositus tiedekunnille on 100%-apuraha. Kansainvälisten ohjelmien markkinointi aloitetaan heti.

Koulutusrehtori tulee päättämään 2017 opiskelijavalinnan perusteista jo ensi viikolla 22.6. ja tutkinto-ohjelmiin nimitetään vastuuhenkilöt kesäkuun 2016 aikana. Heti elokuussa Oulun yliopistossa alkaa mittava opetussuunnitelmatyö, jossa erityistä huomiota tullaan kiinnittämään muun muassa työelämäyhteyksiin, monipuolisiin arviointimenetelmiin ja tutkintojen tuottamaan osaamiseen.

OYY on ottanut kantaa liittyen opetussuunnitelmatyöhön ja haastaakin koko yliopistoyhteisön tuomaan ajatuksiaan ja asiantuntemustaan rohkeasti esiin. Opetussuunnitelmatyö on todella koko yhteisön asia.

Ylioppilaskunnan twiittejä tapahtumasta ja tulevasta opetussuunnitelmatyöstä voi seurata aihetunnuksella #opsoulu16.

 

 

Uutiset Henna Määttä

OYY: Opetussuunnitelmatyö on yhteinen asia

Oulun yliopistossa on tehty kuluneen vuoden aikana mittavia rakenteellisia uudistuksia, hyväksytty uusi strategia ja 15.6. pidetyssä yliopiston hallituksen kokouksessa hyväksyttiin Oulun yliopiston uusi koulutustarjonta. Koulutustarjonnassa tehtiin poisvalintoja ja tutkinto-ohjelmia ryhmiteltiin laajemmiksi kokonaisuuksiksi eli laaja-alaisiksi kandidaatin tutkinnoiksi.

Syksyllä 2016 alkaa mittava opetussuunnitelmatyö useissa tiedekunnissa, mikä aiheuttaa suuria haasteita koko yliopistoyhteisölle. Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) vaatii yliopistolta opetussuunnitelmatyötä tekeville tukea ja resursseja, jotta uudistus voidaan toteuttaa onnistuneesti tiukasta aikataulusta huolimatta. Opetussuunnitelmatyö on todella koko yliopiston asia, joten OYY pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että näin merkittävässä muutoksessa yliopiston ja tiedekuntien viestintä on avointa ja läpinäkyvää. Prosessiin osallistuminen ja sen seuranta tulee olla vaivatonta. Tutkinto-ohjelmien, tiedekuntien ja yliopiston johdon tulee varmistaa, että työtä tehdään koko yliopistoyhteisössä määrätietoisesti mutta ennen kaikkea keskustellen ja osallistaen.

OYY muistuttaa, että opiskelijat ovat opetussuunnitelman asiantuntijoita. Opetussuunnitelmatyössä tulee muistaa työryhmien kattava opiskelijaedustus ja hyödyntää niitä ideoita, taitoja ja kokemusta, joita opiskelijoilla on. Parhaimmillaan opetussuunnitelmatyö mahdollistaa poikkitieteellisyyden lisäämisen, kansainvälisen opiskelukokemuksen, pedagogisen kehittämisen, oppimisympäristöjen monipuolistamisen, työelämäyhteistyön kehittämisen sekä opintojen sujuvoittamisen. OYY peräänkuuluttaa, että työssä hyödynnetään jo meneillään olevien koulutuksen strategiahankkeiden tietotaitoa ja osaamista sekä huomioidaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja opintojen kuormittavuus.

Jotta muutokset tulevat olemaan onnistuneita, tarvitsemme laadukasta muutosjohtamista ja vahvaa opiskelijoiden sekä henkilökunnan osaamisen hyödyntämistä. OYY:n mielestä kaiken uudistustyön keskiössä tulee olla hyvien opiskelu- ja työskentelyedellytysten turvaaminen. OYY haastaa koko yliopistoyhteisön – johdon, henkilökunnan ja opiskelijat – tuomaan ajatuksiaan ja asiantuntemustaan rohkeasti esiin. Koulutuksen kehittäminen on yhteinen asia!

Oulussa 16.6.2016

Kati Hannila                                                           Aino-Kaisa Manninen
Puheenjohtaja                                                         Pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta                                   Oulun yliopiston ylioppilaskunta

 

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä kopoasiantuntija@nulloyy.fi 0405257821

 

 

 

Uutiset Henna Määttä

OYY: Hyvillä päätöksillä korkeatasoinen, monitieteellinen ja kansainvälinen tiedeyliopisto!

Kuluneen kevään aikana on käyty tulossopimusneuvotteluita opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Osana tulossopimusneuvotteluita opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt yliopistoilta esityksiä koulutusvastuiden muuttamiseksi. Tulosneuvottelut ovat olleet tiukat ja on selvää, että yliopistojen hallitusten esityslistoilla on esityksiä lakkautuksista. Oulun yliopiston hallituksen 15.6. kokouksessa päätetään mahdollisista lakkautettavista ja lisättävistä pääaineista, koulutustarjonnasta ja sen järjestämisestä, aloituspaikkamääristä, lukuvuosimaksuista sekä stipendijärjestelmästä perusteineen.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) kritisoi kevään kiireistä aikataulua sekä heikkoa viestintää tulevista muutoksista. Tämä on aiheuttanut epävarmaa ilmapiiriä ja odottamattomia käänteitä, joissa lakkautusesitykset ovat tulleet yliopistoyhteisön tietoon hyvin nopealla aikataululla. Kiireisen aikataulun vuoksi yliopiston hallitus tulee tekemään päätöksiä ilman perusteellista valmistelua ja yliopistoyhteisön laajempaa osallistamista. OYY näkee, että profilointia ja rakenteellista kehittämistä tulisi tehdä avoimesti, keskustellen ja tutkittuun tietoon perustuen. OYY ymmärtää, että opetus- ja kulttuuriministeriön ote yliopistoista on tiukentunut strategiarahoituksen myötä ja näin yliopiston hallituksella on vähemmän liikkumavaraa päätöksenteossa.

Vaatimus profiloinnista ja poisvalinnoista on suuri. OYY peräänkuuluttaa, että yliopiston hallitus tarkastelee koulutustarjontaa opintojen sujuvuuden ja olemassaolevien yhteistyöprojektien kautta sekä takaa, että koulutus on ajantasaista ja valmistaa opiskelijat vastaamaan ympäröivän maailman tarpeisiin. OYY näkee myös mahdollisuuksia uudessa koulutustarjonnassa. Hyvin toteutettuna uudistus edesauttaa poikkitieteelllisyyttä sekä sujuvoittaa ja monipuolistaa opintopolkuja.  Koulutustarjontakokonaisuuden tulee olla riittävän monipuolinen ja monitieteinen. Tehtyjen päätösten jälkeen tulee huolehtia hyvästä viestinnästä sekä siitä, että lakkautettujen pääaineiden opiskelijat saavat opiskella laadukkaasti tutkintonsa loppuun.

Houkuttelevan ja laadukkaan koulutustarjonnan lisäksi tulee huolehtia koulutuksen saavutettavuudesta ja Oulun yliopiston kansainvälisyydestä. OYY on huolestunut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetettavien lukuvuosimaksujen vaikutuksista ja uhkakuvista yliopiston kansainvälisyyteen. Lukuvuosimaksujen vaikutusta kansainvälisten hakijoiden määriin tulee tarkastella jatkuvasti ja kriittisesti. Yliopistolla tulee olla kattava ja läpinäkyvä apurahajärjestelmä lukuvuosimaksujen piiriin kuuluville opiskelijoille.

Strategiarahoituksen osuus yliopiston rahoituksesta on merkittävä ja sen vaikutus yliopiston tulevaisuuteen on kriittinen, mutta koulutuspoliittisia päätöksiä koulutusvastuista tulee tehdä pitkäjänteisesti. OYY toivoo, että Oulun yliopiston hallitus tekee viisaita päätöksiä, jotta Oulun yliopisto voi kehittyä korkeatasoisena, monitieteellisenä ja kansainvälisenä tiedeyhteisönä.

Oulussa 13.6.2016

Kati Hannila                                                    Aino-Kaisa Manninen

Hallituksen puheenjohtaja                                   Pääsihteeri

Oulun yliopiston ylioppilaskunta                           Oulun yliopiston ylioppilaskunta   

 

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä kopoasiantuntija@nulloyy.fi 0405257821

 

Uutiset Liisa Väisänen

LYY ja OYY: VR:n “halpuutukset” vain puolelle Suomea?

VR tiedotti 16.2.2016 laskevansa pysyvästi kaukoliikenteen junalippujen hintoja. VR myös ilmoitti, että käytännössä opiskelijat, eläkeläiset, lapset ja varusmiehet matkustavat aiempaa edullisemmin. Pohjois-Suomen opiskelijoiden yllätykseksi alennukset eivät kuitenkaan koskeneet Rovaniemeltä tulevia tai lähteviä matkoja, vaan hinnat päinvastoin nousivat. Uutisoinnissa ja kampanjoinnissa on huomioitu vain Etelä-Suomen suuret kaupungit ja näiden alueiden asukkaiden hyödyt uudistuksista.

Rovaniemen ja Oulun opiskelijat ovat todella pettyneitä hintojen korotuksiin, jotka ovat opiskelijabudjetissa hyvinkin tuntuvia. Kyseenalaistamme hintojen korotuksista VR:lle saatavan lisätulon. Jos tarkastelee pohjoisen tavaratoimituksia ja ulkomaalaisten matkalijoiden tuomaa taloudellista hyötyä junaliikenteelle, on opiskelijoiden hinnankorotuksista saatava hyöty erittäin pieni. Opiskelijoiden toimeentulo on muutenkin jo hyvin tiukilla, ja pienetkin hinnankorotukset vaikuttavat opiskelijoiden mahdollisuuksiin käyttää julkista liikennettä.

Pohjois-Suomen opiskelijoille junaliikenne on ollut ensisijainen liikkumisen muoto. Junaliikenne on nähty ympäristöystävällisenä, kohtuuhintaisena ja koko maan kattavana palveluna. Opiskelijat ovat arvostaneet myös sitä, että junamatkan pystyy varaamaan lyhyellä varoitusajalla. Hinnankorotukset ovat jo nyt lisänneet muun muassa oman auton, bussiliikenteen ja lentoliikenteen käyttöä. On ympäristönkin kannalta huolestuttavaa, että kansalaiset tottuvat jo nuorella iällä esimerkiksi yksityisautoilemaan raideliikenteen käyttämisen sijaan.

Mikäli VR tuottaa koko maan kattavia alennuskampanjoita, tulisi niiden koskea yhdenvertaisesti myös Pohjois-Suomen ja Lapin asukkaita. Vaadimme, että VR:n muualla maassa toteutuneet halpuutukset koskisivat myös pohjoista. VR:n tulee palvella tasapuolisesti koko Suomea pohjoista rataosuutta unohtamatta.

 
Elias Rauhala
Hallituksen puheenjohtaja
Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Kati Hannila
Hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja: Laura Ylinampa, edunvalvonta-asiantuntija, LYY, p. 0451384190, edunvalvonta@nulllyy.fi

Uutiset Taru Torssonen

Kannanotto: Oulun yliopiston ylioppilaskunta kannattaa opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiriin

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) kannattaa opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiriin. Siirto olisi kädenojennus kaikkein heikoimmassa asemassa oleville opiskelijoille ja tekisi sosiaaliturvajärjestelmästämme yksinkertaisemman ja oikeudenmukaisemman. OYY on tyytyväinen siihen, että Suomen hallitus haluaa tällä tavoin myös aidosti kehittää opiskelijoiden toimeentuloa eikä ainoastaan leikata sitä rajusti.

Opintotuen asumislisän kattavuus on heikentynyt viimeisten 10 vuoden aikana. Kelan mukaan nykyinen opintotuen asumislisä kattaa enää keskimäärin 57 % opiskelijoiden asumismenoista. Lähes joka kuudennella asumislisän lisäksi myös opintoraha kuluu kokonaisuudessaan asumiskustannuksiin. Yleinen asumistuki vastaisi paremmin opiskelijoiden todelliseen tuen tarpeeseen. Opiskelija tarvitsee asunnon myös kesällä, ja ympärivuotinen asumistuki olisikin helpotus monille opiskelijoille esimerkiksi Oulussa, missä kesätyöpaikat ovat kiven alla.

“Siirtämällä opiskelijat yleisen asumistuen piiriin tuetaan paremmin niitä opiskelijoita, jotka kaikkein eniten tukea tarvitsevat. Opiskelijakin tarvitsee katon päänsä päälle kaikkina vuodenaikoina, joten on itsestään selvää, että myös opiskelijoiden asumista kuuluu tukea ympärivuotisesti”, OYY:n hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila linjaa.

Siirto yleiselle asumistuelle asettaa opiskelijat edes jossain suhteessa samalle viivalle muiden tuensaajien kanssa. Päätös on yksi askel kohti oikeudenmukaisempaa sosiaaliturvajärjestelmää ja pitkällä tähtäimellä perustuloa. OYY katsookin, että tulevaisuudessa asumisen tuen pitäisi olla yksilökohtainen. OYY toivoo, että opiskelijoiden siirto yleiselle asumistuelle valmistellaan huolellisesti ja opiskelijoita kuullen.

Oulussa 24.5.2016

Kati Hannila
Hallituksen puheenjohtaja

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Liisa Väisänen, sopoasiantuntija@nulloyy.fi, p. 040 526 5821

Uutiset Taru Torssonen

Viikkokirje 21: Muista palauttaa liiat opintotuet, hae opiskelijaedustajaksi koulutuksen johtoryhmään!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.
– See more at: http://www.oyy.fi/2016/05/#sthash.jkKmk0JJ.dpuf
1. Muista tarkistaa viime vuoden tulosi ja palauttaa liikaa maksettu opintotuki / Remember to pay back any extra student financial aid you may have received in 2015

2. Opintopistetalkoot
3. Rehtorin kesäkahvit 7.6. klo 10 salissa L3
4. OYY:n häirintäyhdyshenkilöt tukevat kiusaamista tai häirintää kohdanneita opiskelijoita
5. Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi koulutuksen johtoryhmään 6.6.2016 mennessä!
6. Ilmianna itsesi ja kaverisi Vulcanalia-tiimiin!

1. Muista tarkistaa viime vuoden tulosi ja palauttaa liikaa maksettu opintotuki

Vuoden 2015 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31.5.2016. Opintotuen saaja voi nyt tarkistaa Kelan asiointipalvelusta opintotuessa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot. Kun opintotuen saaja palauttaa liikaa maksetun tuen vapaaehtoisesti toukokuun loppuun mennessä, tukea ei peritä takaisin 15 prosentilla korotettuna ensi vuoden keväänä. Lue lisää Kelan sivuilta.

Remember to pay back any extra student financial aid you may have received in 2015

You can check your preliminary annual income that affects student financial aid in Kela’s online service (in Finnish and Swedish only). Pay back overpaid aid by the end of May.

2. Opintopistetalkoot

Joko on 55 opintopistettä täynnä? Tänä vuonna suoritetut opintopisteet näkyvät WebOodin lisäksi kätevästi suoraan Aaposta. Vielä on aikaa napata puuttuvat opintopisteet kesäkursseista, harjoitteluista tai vaikkapa järjestötoiminnasta.

Kesäopinnoista löytyy tietoa sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/kesaopinnot. Mahdolliset kesätöistä, harjoitteluista tai järjestötoiminnasta saatavat nopat kannattaa pyytää tarvittaessa merkittäväksi heinäkuun puolelle. Harjoitteluista myönnettävä opintopisteet ovat yleensä oppiainekohtaisia ja järjestötoiminnasta myönnettävät tiedekuntakohtaisia.

Muistakaa myös kutsua opiskelukaverit mukaan Opintopistetalkoot-eventtiin https://www.facebook.com/events/1026024644093486/

55 ECTS credits -campaign

Have you checked your credits from weboodi or from AAPO (University’s own application)? The University of Oulu wants to thank all the students who have achieved a minimum of 55 ECTS credits during the academic year.

Please also make sure that you will receive credit for any internships or student exchange you may participate or in the case of having competencies which may have been acquired by non-formal and informal means. (see Recognition of Prior Learning). Check also your transcript to see if there are any credits missing from it from the courses you have completed during the academic year. In case there are missing credits, please contact the responsible teacher or teacher tutor.

Participate also the 55 ECTS credits -campaign event and invite your friend as well! https://www.facebook.com/events/1026024644093486/

3. Rehtorin kesäkahvit 7.6. klo 10 salissa L3

Tilaisuudessa rehtori Jouko Niinimäki kertoo, miten OKM:n kanssa käydyt tulosneuvottelut sujuivat ja millaisin resurssein Oulun yliopisto suuntaa tulevaisuuteen. Tilaisuudessa kerrotaan myös tutkimuksen ja koulutuksen ajankohtaiset asiat sekä tuoreet kuulumiset verkkosivuston uudistuksesta.

Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteyden kautta osoitteessa connect.funet.fi/oy

Rector´s morning coffee on the 7th, June in lecture hall L3

In the event the rector Jouko Niinimäki will tell about the negotiations with the Ministry of Education and Culture, and what are the resources that guide the University of Oulu towards to the future. There are also current issues from research, education and renewal of the website.

You can follow the event online also at connect.funet.fi/oy

4. OYY:n häirintäyhdyshenkilöt tukevat kiusaamista tai häirintää kohdanneita opiskelijoita

Kiusaaminen sekä asiattomat, syrjivät ja loukkaavat puheet, viestit ja sähköpostit eivät kuulu yliopistolle eivätkä ylioppilaskuntaan, niin kuin eivät muillekaan opiskelu- tai työpaikoille. Kiusaamiseen on puututtava aina sellaista kohdattaessa! Jos et tiedä, mitä kautta tai miten, kannattaa olla yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöihin.

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilö on koulutettu tehtäväänsä, hänellä on vaitiolovelvollisuus, ja käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Hän ei puhu edes muiden häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ilman lupaasi. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä ei ole rangaista häirinnästä syytettyä vaan auttaa tilanteen selvittämisessä.

The harassment contact persons in the Student Union support students who feel they have become victims of bullying or harassment

Bullying and inappropriate, discriminating or hurtful language does not belong in the University or in the Student Union, just as they don’t belong in any other working or studying environment. Everyone should seek to interfere with bullying anywhere it occurs. If you don’t know how to interfere, do get in contact with the contact people for bullying in the OYY.

The contact people support and give advice to students who feel they have become victims of bullying. The contact people do not keep a record of the people who have gotten in touch, and they work under the obligation of secrecy. The conversations are confidential. The contact persons do not discus your matters between themselves if you wish it.

 

5. Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi koulutuksen johtoryhmään 6.6.2016 mennessä!

Koulutuksen johtoryhmässä keskustellaan laajasti yliopiston koulutuksellisista tavoitteista ja koulutuksen kehittämisestä. Johtoryhmä on suora linkki tiedekuntien koulutustoimikuntiin. Koulutuksen johtoryhmä on siis aitiopaikka yliopistotason koulutukselliseen päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanemiseen.  Kerro hakemuksessasi vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutuksen johtoryhmän työskentelyssä esiin. Lisäksi avoinna on vielä muutama varajäsenen paikka tiedekuntien huipuilla vaikuttamisen paikoilla. Tsekkaa koko hakukuulutus http://www.oyy.fi/hae-hallinnon-opiskelijaedustajaksi-eli-hallopediksi/ ja hae osoitteessa halloped.fi.

6. Ilmianna itsesi ja kaverisi Vulcanalia-tiimiin!

Etkö päässyt mukaan talkoolaisten tapaamiseen? Ei haittaa – vielä ehdit mukaan! Vulcanalia-tiimin ensimmäinen tapaaminen on siis pidetty, tiimille on perustettu oma FB-ryhmä ja seuraava kokoontuminen on elokuun puolella. Jos haluat mukaan mahtavaan joukkoon, ilmianna itsesi sähköpostilla osoitteeseen tiina.strand@nulloyy.fi Odotamme innolla yhteydenottoasi!

Inform yourself and your friend – Vulcanalia team is waiting for you!

The first meeting of Vulcanalia-team has been arranged and there’s a Facebook group for the team. The next meeting will be in August. If you’re interested in joining the team, please e-mail tiina.strand@nulloyy.fi Thank you!

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi eli hallopediksi!

OYY hakee nohevia opiskelijaedustajia koulutuksen johtoryhmään! Lisäksi vielä muutama avoin paikka tiedekuntien johtoryhmiin, tiedekuntallituksiin ja koulutustoimikuntiin! Haku kaikille vaikuttamisen paikoille tapahtuu osoitteessa halloped.fi 

Koulutuksen johtoryhmä

Koulutuksen johtoryhmän tehtävänä on tukea koulutuksesta vastaavaa vararehtoria ja koulutusdekaaneja koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusstrategian toimeenpanossa. Johtoryhmä on koulutusrehtorin nimittämä ja siihen kuuluu koulutusdekaanit, tutkijakoulun varadekaani ja muut koulutusrehtorin nimeämät henkilöt. Koulutuksesta vastaava vararehtori nimeää ylioppilaskunnan esityksestä vähintään yhden opiskelijajäsenen, jonka toimikauden pituus on kaksi kalenterivuotta kerrallaan.

Koulutuksen johtoryhmässä keskustellaan laajasti yliopiston koulutuksellisista tavoitteista ja koulutuksen kehittämisestä. Johtoryhmä on suora linkki tiedekuntien koulutustoimikuntiin.

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutuksen johtoryhmän työskentelyssä esiin.

Opiskelijaedustajalta odotetaan aktiivista otetta sekä tiivistä yhteistyötä ylioppilaskunnan toimiston ja muiden hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Opiskelijaedustajan tukena toimii koulutuspoliittinen asiantuntija.

Koulutuksen johtoryhmään haetaan yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä.

Täydennyshaku tiedekunnan johtoryhmiin

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään.

Johtoryhmien opiskelijajäsenten kausi kestää kaksi vuotta. Kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2017.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi johtoryhmätyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät.

Avoinna olevat paikat:
Humanistisen tiedekunnan johtoryhmä 1 varajäsen
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan johtoryhmä 1 varajäsen

Täydennyshaku teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan

Koulutustoimikunnan tehtävänä on valmistella tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelma ja opetussuunnitelmat, sekä arvioida koulutustoiminnan laatua. Koulutustoimikunnalle voi kuulua myös muita tiedekuntahallituksen tai dekaanin sille delegoimia tehtäviä. Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Valinnassa huomioidaan tiedekunnan koulutusohjelmien mahdollisimman kattava edustavuus.

Avoinna oleva paikka: 1 varajäsen

Täydennysvaali Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallitukseen

Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:
1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen;
2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;
3) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja
4) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille.

Yliopiston tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenille maksetaan kokouspalkkiota.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi hallitustyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät tiedekuntahallituksessa.

Avoinna oleva paikka: 1 varajäsen

Hakuaika kaikkiin vaikuttamisen paikkoihin päättyy 6.6.2016

Lisätietoja antaa tarvittaessa koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821

 

 

 

 

 

 

 

Uutiset Taru Torssonen

Koulutuspoliittisen asiantuntijan opintovapaan sijaiseksi Muusa Jyrkinen

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) koulutuspoliittisen asiantuntijan opintovapaan sijaiseksi on valittu kasvatustieteen kandidaatti Muusa Jyrkinen. Hallitus teki päätöksen kokouksessaan eilen maanantaina.

”Muusan vahvuuksia olivat vankka substanssiosaaminen sekä hänen jo valmiiksi kattavat verkostonsa koulutuspoliittisella kentällä. Lopullisesti hallituksen vakuutti Muusan tarmokas luonne”, OYY:n hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila kertoo.

“Odotan innolla töiden alkamista! Syksystä tulee haastava, mutta varmasti siitä selvitään yhdessä. Olen onnellinen, että pääsen näin vaikuttamaan syvällisemmin opiskelijan hyvään elämään, sillä opiskelijavaikuttaminen on ollut pitkään lähellä sydäntäni”, Jyrkinen iloitsee.

Jyrkinen perehtyy tulevaan tehtäväänsä kesäkuussa ja aloittaa varsinaisen työn elokuun alussa. Opintovapaan sijaisuus kestää vuoden loppuun asti.

Koulutuspoliittisen asiantuntijan tehtäviin kuuluu muun muassa ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen linjan valmistelu, jäsenten neuvonta opiskelijan oikeusturvaa koskevissa asioissa sekä toimiminen asiantuntijaroolissa yliopiston erilaisissa työryhmissä. Työhön sisältyy kattavasti korkeakoulupolitiikan eri osa-alueita aina korkeakouluverkon rakenteesta yliopiston rahoitukseen ja opetuksen kehittämiseen.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on jokaisen Oulun yliopistossa perustutkintoa opiskelevan edunvalvonta-, koulutus- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnassa tehdään päivittäin opiskelijan hyvää elämää noin 12 500 jäsenen puolesta.

Lisätietoa ylioppilaskunnasta osoitteessa www.oyy.fi.

Lisätietoja:

Kati Hannila, OYY:n hallituksen puheenjohtaja, kati.hannila@nulloyy.fi, 040 523 1821

Muusa Jyrkinen, muusa-maria.jyrkinen@student.oulu.fi, 040 548 1029

Uutiset Taru Torssonen

Viikkokirje 20: Tsemppiä jumittavan opinnäytetyön tekemiseen, Timpan tiedekahvila

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Jumittaako opinnäytetyö? Tule kesäksi opinnäytetyöryhmään!

2. Tervetuloa Timpan tiedekahvilaan!

3. Oulun ylioppilaslehdessä syvennytään tieteen merkitykseen

4. Haluatko päästä järjestämään Vulcanaliaa? Tule Olkkariin 18.5. klo 16.15

5. Oulun yliopiston metsästäjien pistooliammunnan peruskurssi 21.5.

1. Jumittaako opinnäytetyö? Tule kesäksi opinnäytetyöryhmään!

Jumittaako gradu, diplomi- tai kandintyö? Tarvitsetko vinkkejä opinnäytetyön tekemiseen liittyvissä kysymyksissä? Hae monialaiseen ryhmään, jossa edistetään opinnäytetyön tekemistä opiskelijoiden omista tarpeista käsin. Ryhmän tarkoitus on tukea erityisesti opinnäytetyöprosessia, ei puuttua lopputöiden tieteellisiin sisältöihin. Edellytyksenä on, että sinulla on opinnäytetyöllesi nimetty ohjaaja koulutusalaltasi ja olet jo aloittanut opinnäytetyön tekemisen. Lisäksi sinun tulee sitoutua osallistumaan ryhmätapaamisiin.

Seuraava ryhmä on yhdistetty gradu-/kandiryhmä, joka toteutetaan 1.6.-31.8.2016. Ryhmiä järjestetään tarpeen mukaan myös syyslukukaudella 2016. Ryhmää vetää opintopsykologi Pia Partanen.

Hae 1.6. alkavaan ryhmään lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen opintopsykologi(at)oulu.fi 25.5.2016 klo 15 mennessä. Lue lisää hakemisesta ja ryhmän tapaamisajankohdista täältä.

2. Tervetuloa Timpan tiedekahvilaan!

Kahvila on auki Galleria Kooman tiloissa (Tarkka-ampujankatu 14, Oulu) ravintolapäivänä 21.5. klo 11-15. Kahvilassa tarjoillaan juomia, leivonnaisia sekä tieteellisten asiantuntijoiden ruokaan liittyviä puheenvuoroja. Yhteistyökumppanina on Lasten Tiedekoulu, joka tarjoaa vähemmän varttuneelle väelle tutkimusnurkkauksen mikroskooppeineen. Lisätietoja tiedekahvilasta: https://www.facebook.com/events/528303750689712/

MIKÄ: Kaikille avoin pop-up-tiedekahvila Oulussa

MILLOIN: Lauantaina 21.5. klo 11-15

MISSÄ: Galleria Kooma

TARJOLLA: Kahvilajuttuja, asiantuntijoita, Lasten Tiedekoulun puuhanurkka

JÄRJESTÄJÄ: Timppa ry – Oulun yliopiston tiedeviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö

Welcome to Timppa’s science café!

The café will open its doors in Galleria Kooma (Tarkka-ampujankatu 14, Oulu) on the next Restaurant Day on May 21, from 11:00 to 15:00. We will serve you drinks, baked goods and food-related interviews with scientists (in Finnish). Our collaborator Lasten Tiedekoulu offers a space for kids to try coding with computers and to immerse themselves into the world of insects with microscopes. More info about the café:https://www.facebook.com/events/528303750689712/

WHAT’S GOING ON: Pop up science café in Oulu

WHEN: Saturday, May 21, 11-15 o’clock

WHERE: Galleria Kooma

WHAT’S UP: Drinks, pastries, experts, science corner for kids

ORGANIZER: Timppa ry – Association of science communication students

3. Oulun ylioppilaslehdessä syvennytään tieteen merkitykseen  

Vuoden kolmas  numero on nyt ilmestynyt! Voit hakea oman numerosi Linnanmaan, Kontinkankaan tai arkkitehtien kampuksilta tai lukea verkossa (www. issuu.com/oulunylioppilaslehti). Lukemalla saat tietää mm. kenellä on valta määritellä, mitä on hyvä tutkimus, millaisia suunnitelmia Intiön vesitornin omistajalla on tornin varalle, miten Oulun yliopistossa pyritään ehkäisemään koulukiusaamista varhaisessa vaiheessa ja minkälaista on elektroniikkasuunnittelun opiskelu.

Muista myös lehden uudistuneet verkkosivut, jotka löytyvät osoitteesta www.oulunylioppilaslehti.fi. Paperilehdestä tuttujen sisältöjen lisäksi nettisivuilta löydät tuoreimmat kuulumiset Oulun yliopistolta ja oululaisesta opiskelijaelämästä. Verkkosivujen uutuuksia ovat myös lehden omat videot. Pysyt kärryillä lehden kuulumisista tykkäämällä lehdestä Facebookissa (Oulun ylioppilaslehti), Twitterissä (@Ylkkari) ja Instagramissa (@Oulun_ylioppilaslehti).

4. Haluatko päästä järjestämään Vulcanaliaa? Tule Olkkariin 18.5. klo 16.15

Oletko aina halunnut tulla mukaan suuren opiskelijatapahtuman järjestämiseen tai onko sinulla jopa kokemusta sellaisesta? Etsimme talkoolaisia toteuttamaan OYY:n lukuvuoden avajaistapahtumaa Vulcanaliaa. Pääset seuraamaan aitiopaikalta Vulcanalian järjestämistä ja voit vaikuttaa omalla panoksellasi juhlan onnistumiseen. Talkoolaisille on tarjolla monipuolista hommaa ennen ja jälkeen Vulcanalian. Talkoolaisena saat myös arvokkaita kokemuksia, tapaat uusia ihmisiä ja opit tapahtuman järjestämisestä. Lisäksi vapaaehtoiset saavat ruokalippuja opiskelijaravintoloihin, ruuan tapahtumassa, ilmaisen sisäänpääsyn Vulcanaliaan sekä kurkistuksen tapahtuman kulisseihin. Jos kiinnostuit, liity Työntekijäpörssi-ryhmään Facebookissa. Vulcanalia-tiimin ensimmäinen tapaaminen on 18.5.2016 klo 16 Olkkarissa, tervetuloa! https://www.facebook.com/events/984569814971836/

5. Oulun yliopiston metsästäjien pistooliammunnan peruskurssi 21.5.

Oulun yliopiston metsästäjät järjestää yhdessä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa pistooliammunnan peruskurssin lauantaina 21.5. Vareputaan ampumaradalla. Kurssin pääasiallisena kohderyhmänä ovat ampumisesta kiinnostuneet ja aloittelevat ampujat. Päätavoitteena on opastaa osallistujia turvallisessa aseenkäsittelyssä ja perusammuntatekniikassa. Kurssilla käsitellään sekä harjoitellaan myös IDPA-ammunnan perusteita.

Lisätiedot ja ilmoittautumislomake löytyvät MPK:n sivuilta: https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=89950. Kurssin hinta on 10 € +patruunakulut (laukausmäärä kurssilla n. 50-100, patruunat 23 euroa/100kpl). Kahvit tarjotaan, omat eväät ja vesipullo on hyvä ottaa ampumaradalle mukaan.

IDPA-ammuntaan (International Defensive Pistol Association) voi tutustua lajin sivuilla http://www.idpa.com/about/introduction.

Uutiset Taru Torssonen

Viikkokirje 19: Liity työntekijäpörssiin, tule talkoolaiseksi Vulcanaliaan

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Työntekijäpörssi

2. Haluatko päästä järjestämään Vulcanaliaa? Tule Olkkariin 18.5. klo 16.15

3. Ympäristöjaosto kokoontuu 18.5. klo 14 Olkkarissa

4. Hilla Blockchain Hackathon 3.–5.6.2016

1. Työntekijäpörssi

Kiinnostaisiko mennä tarjoilemaan eri ainejärjestöjen sitseille, tai vaikkapa toisen ainejärjestön vuosijuhlille? Tarvitseeko järjestösi apuvoimaa tapahtuman järjestämiseen tai toteuttamiseen? Nyt voit liittyä Työntekijäpörssiin, jonka tarkoituksena on saattaa edellä mainitun kaltaisia työtehtävien tarjoajia ja niistä kiinnostuneita yhteen! Työntekijäpörssin kautta keräämme myös Vulcanalia-tiimin, joka pääsee järjestämään superia opiskelijatapahtumaa! Älä epäröi, vaan liity ryhmään tästä: https://www.facebook.com/groups/1085708684803587/

2. Haluatko päästä järjestämään Vulcanaliaa? Tule Olkkariin 18.5. klo 16.15

Oletko aina halunnut tulla mukaan suuren opiskelijatapahtuman järjestämiseen tai onko sinulla jopa kokemusta sellaisesta? Etsimme talkoolaisia toteuttamaan OYY:n lukuvuoden avajaistapahtumaa Vulcanaliaa. Pääset seuraamaan aitiopaikalta Vulcanalian järjestämistä ja voit vaikuttaa omalla panoksellasi juhlan onnistumiseen. Talkoolaisille on tarjolla monipuolista hommaa ennen ja jälkeen Vulcanalian. Talkoolaisena saat myös arvokkaita kokemuksia, tapaat uusia ihmisiä ja opit tapahtuman järjestämisestä. Lisäksi vapaaehtoiset saavat ruokalippuja opiskelijaravintoloihin, ruuan tapahtumassa, ilmaisen sisäänpääsyn Vulcanaliaan sekä kurkistuksen tapahtuman kulisseihin. Jos kiinnostuit, liity Työntekijäpörssi-ryhmään (ks. tämä viikkokirje yllä). Vulcanalia-tiimin ensimmäinen tapaaminen on 18.5.2016 klo 16 Olkkarissa.

3. Ympäristöjaosto kokoontuu 18.5. klo 14 Olkkarissa

Ympäristöjaoston toukokuun kokous pidetään 18.5. klo 14 Olkkarissa. Lukukauden viimeisessä kokouksessa sovitaan virkistysillasta sekä ensi lukuvuoden alun kuvioista ja uusien jaostolaisten innostamisesta mukaan. Tervetuloa!

Lisätietoja: ympäristöjaoston puheenjohtaja Antti Pöllänen, antti.pollanen@nullstudent.oulu.fi

4. Hilla Blockchain Hackathon 3.–5.6.2016

HILLA-ohjelma järjestää kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa ”Blockchain Hackathonin”, mikä tarjoaa sinulle erinomaisen käytännönläheisen tavan päästä tulevaisuuden tekijöiden kärkijoukkoon – ja osoittamaan osaamistasi tällä uudella, nopeasti kehittyvällä alalla!

Hackathonissa toteutetaan tiimeissä (3-5 henkilöä) kahden vuorokauden aikana todellisia blockchain-sovelluksia. Parhaiden tiimien palkintona on jatkokehitysrahoitus; kolme parasta tiimiä saavat rahoituksen sovelluksensa jatkokehittämiseen. Osallistujilla tulee olla ohjelmointitaustaa.

Voit ilmoittautua hackathoniin itsenäisenä osaajana tai tiiminä, viimeistään 12.5. osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/BC02AE9F6218DAE4.par

Hackathon ja sitä edeltävä starttitilaisuus järjestetään Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella, EduLABin tiloissa (Kotkantie 1, 90250 Oulu). Starttitilaisuus 13.5.2016 klo 13–16 ja Hackathon 3.6.2016 klo 18 – 5.6.2016 klo 18.

Lisätiedot: Marko Jurmu marko.jurmu@nullee.oulu.fi ja Kaisa Orajärvi kaisa@nulloamk.fi

Linkkejä aiheeseen liittyen:

https://www.igvita.com/2014/05/05/minimum-viable-block-chain/

https://www.youtube.com/watch?v=4sm5LNqL5j0

http://www.ibtimes.co.uk/gem-prescribes-blockchain-solutions-healthcare-sector-1548862

Hilla Blockchain Hackathon 3.–5.6.2016

HILLA-program organizes a ”Blockchain Hackathon” in Oulu in the first weekend of June. This event offers you an excellent hands-on opportunity to join the makers of future and to showcase your competence in this new, rapidly progressing technological area!

Hackathon gives your team (three to five persons) 48 hours to build real blockchain-based applications. Best three teams are rewarded with continuation funding to further refine their application prototype. Participants should have background and experience in programming.

You can register to the hackathon as an individual or as a team member, by 13.5. in this address: https://www.webropolsurveys.com/S/BC02AE9F6218DAE4.par

Hackathon and the associated kick-off event are hosted at Oulu University of Applied Sciences, Kotkantie campus, in EduLAB facilities (Kotkantie 1, 90250 Oulu).

Kick-off event: Friday May 13th 2016, 1PM to 4PM.

Hackathon: Friday June 3rd 2016, 6PM to Sunday June 5th 2016, 6PM.

More information: Marko Jurmu marko.jurmu@nullee.oulu.fi and Kaisa Orajärvi kaisa@nulloamk.fi

Additional information:

https://www.igvita.com/2014/05/05/minimum-viable-block-chain/

https://www.youtube.com/watch?v=4sm5LNqL5j0

http://www.ibtimes.co.uk/gem-prescribes-blockchain-solutions-healthcare-sector-1548862

https://issuu.com/hillaprogram/docs/hilla_briefing_paper_blockchains_20/1

Uutiset Taru Torssonen

OYY:n uudeksi pääsihteeriksi Aino-Kaisa Manninen

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto on valinnut ylioppilaskunnan uudeksi pääsihteeriksi tuotantotalouden diplomi-insinööri Aino-Kaisa Mannisen. Edustajisto teki päätöksen kokouksessaan hetki sitten.

Aino-Kaisa Mannisen on tarkoitus aloittaa uuteen työhönsä perehtyminen toukokuun puolivälissä. Manninen on valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2014 ja työskentelee tällä hetkellä Tekniikan akateemiset TEK:n teekkariasiamiehenä. Hän on aikaisemmin toiminut muun muassa OYY:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksen jäsenenä. Manninen toimii myös aktiivisesti muun muassa Amnesty Internationalin Suomen osasto ry:n johtokunnassa.

”Olen kiitollinen edustajiston päätöksestä. On ilo päästä tekemään töitä rakkaassa kotiylioppilaskunnassani. Haluan olla kehittämässä sitä yhä vaikuttavampaan suuntaan ja panostaa työssäni siihen, että työyhteisössä voidaan hyvin”, Manninen kertoo tuoreeltaan.

Aiemmin OYY:n pääsihteerinä toiminut Eero Manninen siirtyi toukokuun alussa seuraaviin haasteisiin Suomen ylioppilaskuntien liiton pääsihteeriksi.

Ylioppilaskunnan pääsihteeri on henkilökunnan esimies ja vastaa ylioppilaskunnan henkilöstöhallinnosta, taloudenpidosta ja -suunnittelusta sekä osaltaan suhdetoiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Pääsihteeri toimii tiiviissä yhteistyössä hallituksen ja edustajiston kanssa ja vastaa niiden päätösten toimeenpanemisesta.

Lisätietoja:

OYY:n edustajiston puheenjohtaja Nico Numminen, epj@nulloyy.fi

Aino-Kaisa Manninen, ainokmanninen@nullgmail.com, 040 568 9426

Uutiset Taru Torssonen

Viikkokirje 18: Hengailuilta 11.5., akateemisia pelimannisäveliä Saalastinsalissa 10.5.

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

– See more at: http://www.oyy.fi/media-ja-vaikuttaminen/uutisarkisto/#sthash.LWHxo0gV.dpuf

1. Hengailuilta ke 11.5. klo 16.30: mölkkyturnaus

2. Ajatusten vaihtoa ja vertaistukea netissä – tuu mukaan Nyytin chatiin!

3. Akateemisiä pelimannisäveliä Saalastinsalissa tiistaina 10.5. klo 19

4. Move Oulu -liikuntafestivaali Nallikarissa 27.–28.8.

5. Tervetuloa Barents Reunioniin 24.–25. toukokuuta HaparandaTornioon!

1. Hengailuilta ke 11.5. klo 16.30: mölkkyturnaus

Kevätkauden viimeisessä hengailuillassa pelataan mölkkyä. Ohjelmassa on leikkimielinen mölkkyturnaus, ja lisäksi illan aikana on mahdollisuus kokeilla myös kyykkää. Mölkyn ja kyykän saloihin on opastamassa Oulun akateeminen mölökky- ja kyykkäseura. Hengailuiltaa vietetään kyykkästadionilla ja sen läheisyydessä pääkirjasto Pegasuksen takana keskiviikkona 11.5.2016 klo 16.30 alkaen. Tapahtuma on säävarauksella. Ilmoitamme, mikäli suunnitelmia joudutaan muuttamaan sään vuoksi.

Hengailuiltoihin voi tulla viettämään aikaa rennolla meiningillä. Illat ovat maksuttomia ja päihteettömiä, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Iltoihin voi tulla yksin, kaverin kanssa tai vaikka isollakin porukalla. Tervetuloa!

Hang out evenint on Wednesday 11th of May 16.30: Mölkky tournament

The last hang out evening of this spring is goint to be on Wednesday 11th of May at 16.30. This time we are having mölkky tournament, and you can also try out kyykkä. Place for the hang out evening is the area behind Pegasus library. If weather is going to be bad, we might cancel the evening or change plans.

Hang out evenings are non-alcoholic and free for everyone. Come by yourself or with friends! Welcome!

2. Ajatusten vaihtoa ja vertaistukea netissä – tuu mukaan Nyytin chatiin!

Nyytin ryhmächatissa ja keskustelufoorumilla voit jutella erilaisista opiskelijan elämää koskettavista asioista hyvässä seurassa ja rennolla otteella. Voit jakaa omia ajatuksiasi, kuulla toisten kokemuksia ja saada tukea erilaisiin mieltäsi askarruttaviin asioihin. Chatissa ovat mukana myös Nyytin työntekijät sekä asiantuntijoita eri aloilta. Chatin ja foorumin löydät osoitteesta: www.nyyti.fi.

TOUKOKUUN CHATIT:
Tiistai 3.5. klo 18 – 20.00: Stressistä rentoon oloon
Torstai 12.5. klo 18 – 20.00: Sukupuolen moninaisuus
Torstai 19.5. klo 18 – 20.00: Opintojen päättyminen ja työllistyminen
Torstai 26.5. klo 18 – 20.00: Raha-asiat solmussa

Nyyti ry on opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen yhdistys. Lisätietoa toiminnastamme: www.nyyti.fi. Löydät meidät myös somesta: Instagram (@nyytiry), Twitter (@nyyti_ry) ja Facebook (nyytiry).

3. Akateemisiä pelimannisäveliä Saalastinsalissa tiistaina 10.5. klo 19

Oulun yliopiston kamariorkesteri tarjoilee kevätkonsertissaan pelimannisäveliä akateemisella twistillä. Kansanmusiikkiväritteisessä ohjelmassa kuullaan Rautavaaran, Nordgrenin, Karjalaisen ja Haapalaisen kotimaisia säveliä, joissa kansanmusiikki ja klassinen musiikki kohtaavat keväisessä karkelossa. Liput 5 €, opiskelijat ja muut alennusryhmät 3 €, ovelta puoli tuntia ennen konserttia.

Academic Fiddler Tunes at Saalastinsali hall on Tuesday 10th of May at 7 pm.

Oulu University Chamber Orchestra will perform Finnish fiddler tunes with an academic twist. At the concert there will be a cheerful mixture of classical music and Finnish folk music by Finnish composers Rautavaara, Nordgren, Karjalainen and Haapalainen. Tickets 5 €, students and other discount groups 3 €, sold at the venue 30 minutes before the concert.

4. Move Oulu -liikuntafestivaali Nallikarissa 27.–28.8.

Oletko aina halunnut kokeilla miekkailua, hiekkapesistä, kiipeilyä, paritanssia tai polkujuoksua? Tule kokeilemaan näitä ja lukemattomia muita lajeja vuoden liikuttavimmalle festivaalille Oulun Nallikariin 27.-28.8!

Käy hakemassa liput opiskelijaystävälliseen hintaan OYY:n toimistolta 31.5. mennessä ja voit voittaa Euphoria Trainingin FitME4 Personal training -valmennuksen, Crossfit Roudan On Ramp -kurssin tai Kiipeilykeskuksen kiipeilylahjakortteja!

Move Oulu sports festival at the Nallikari beach on 26.–27. August

Have you always wanted to try fencing, climbing, sand-baseball, couples-dancing or trail running? Come and try these sports activities and many more at Move Oulu sports festival at the Nallikari beach area on 26 – 27 August.

Get your ticket from OYY office by 31 May and you may win FitMe4 Personal training, a Crossfit On Ramp-course or climbing gift cards!

5. Tervetuloa Barents Reunioniin 24.–25. toukokuuta HaparandaTornioon!

Oletko nykyinen tai tuleva yrittäjä Barentsin alueelta? Tai vaikutatko työssäsi yrittäjyyden edellytyksiin Barentsin alueella? Barents Reunion on tänä vuonna yhdeksättä kertaa järjestettävä konventti, joka kokoaa yhteen Barentsin alueen viisi kansaa, suomalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset, venäläiset ja saamelaiset.

Tänä vuonna Barents Reunionin tavoitteena on innostaa ja inspiroida yrittäjyyteen Barentsin alueella. Konventissa on maidemme huippupuhujien (Jonas Kjellberg, Pirjo Suhonen, Henkka Hyppönen ja Elaine Eksvärd) lisäksi alueen yrittäjiä kertomassa oman tarinansa. Konventin aikana tarjoutuu useita mahdollisuuksia solmia uusia tuttavuuksia.

Konventti on maksuton ja se simultaanitulkataan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Barents Reunioniin osoitteesta: www.barentsreunion.com

Welcome to Barents Reunion in HaparandaTornio on 24.–25. May 2016!

Are you an entrepreneur or a young visionary from the Barents Region? Or are you a decision-maker or opinion-builder interested of the future of Barents? This is the 9th edition of Barents Reunion. The Convention gathers together all the five nations of Barents: Finns, Swedes, Norwegians, Russians and Sami people.

With Barents Reunion, its organizers IKEA, and the cities of Haparanda (Sweden) and Tornio (Finland) want to inspire the youth of Barents to see the endless opportunities their home region offers.Besides of national top speakers (Jonas Kjellberg, Pirjo Suhonen, Henkka Hyppönen and Elaine Eksvärd) we offer you appealing personal stories by entrepreneurs from our very own Barents and a great chance of networking.

The admission is free and we provide simultaneous interpretation in Finnish, Scandinavian and English. More information on Barents Reunion and registration at our website www.barentsreunion.com

Edustajisto, Uutiset Eero Manninen

Edustajiston kokouskutsu 3/2016

EDUSTAJISTON JÄSENILLE JA VARAJÄSENILLE

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 3/2016 pidetään tiistaina 3. päivänä toukokuuta 2016 alkaen klo 12.00.

Kokous pidetään Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksen luentosalissa YB210.

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § LAILLISUUS
3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT
7 § ILMOITUSASIAT
7.1 § KATSAUS YLIOPPILASLEHDEN TILANTEESEEN
8 § PÄÄSIHTEERIN VALINTA
9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!

Oulussa 26.4.2016

Nico Numminen
Edustajiston puheenjohtaja

Tiedoksi:
inspehtori Järvelä
OYYH
Sihteeristö
OYL


TO THE MEMBERS AND VICE MEMBERS OF THE COUNCIL

The third council meeting of 2016 will take place on Tuesday the 3rd of May in lecture hall YB210 on Linnanmaa Campus. Meeting starts at 12PM.

Agenda

1 § OPENING THE MEETING
2 § LEGALITY
3 § QUORUM
4 § SELECTION OF THE EXAMINERS OF THE MINUTES
5 § APPROVAL OF THE AGENDA
6 § RESIGNATIONS OF THE COUNCIL MEMBERS
7 § ANNOUNCEMENTS
7.1 § OVERVIEW OF THE SITUATION OF STUDENT MAGAZINE
8 § ELECTING THE SECRETARY GENERAL
9 § ANY OTHER BUSINESS
10 § CLOSING THE MEETING

WELCOME!

26th of April 2016, Oulu

Nico Numminen
President of the Council

For information:
Inspector Järvelä
Board
Secretariat
Student Magazine

 

Page 20 of 49« First...10...1819202122...3040...Last »