Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi YTHS:n terveystyöryhmään

Oletko kiinnostunut terveydenedistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon tapahtumiksi?

Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee terveystyöryhmään yhtä opiskelijajäsentä vuodelle 2016.

Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina klo 12.00-13.30. Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä.

Hae terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla tiistaihin 9.2.2016 klo 23.59 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen sopoasiantuntija@nulloyy.fi.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

OYY hakee opiskelijajäseniä tiedekuntien johtoryhmiin

Tiedekuntasi johtoryhmä on sinulle oivallinen paikka oppia ja päästä osaksi tiedekuntasi kehittämistä ja strategista johtamista. Tästä ei vaikuttamisen paikka paljoa parane!

 

Oulun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnan johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään.

Johtoryhmien opiskelijajäsenten kausi kestää kaksi vuotta. Kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2017.

Kaikkiin tiedekuntiin haetaan yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä.

HAKEMINEN

Vaalikelpoisia opiskelijoiden edustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään sinä päivänä, jolloin ehdokashakemukset on jätettävä ylioppilaskunnalle. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. Vaalikelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat yllämainituista opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

Vapaamuotoiset hakemukset tehdään osoitteessa halloped.fi, mistä löytyvät myös tarkemmat ohjeet. Kirjautuminen halloped.fi:n tapahtuu yliopiston käyttäjätunnukselle (oikea yläkulma, klikkaa haka).

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi johtoryhmätyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät.

Hakemukset on toimitettava viimeistään 1.2.2016

Päätöksen valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Päätöksen valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Oulussa 14.1.2016 Ylioppilaskunnan hallitus

Lisätietoja antaa tarvittaessa koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821 

Uutiset Henna Määttä

Täydennyshaku Biokemian ja molekyylilääketieteen koulutustoimikuntaan

OYY hakee yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä BmTK:n koulutustoimikuntaan

Koulutustoimikunnan tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessa vähintään seuraavat asiat: pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, mahdollinen aiempi kokemus koulutuksen kehittämiseen osallistumisesta sekä sinulle tärkeimmät teemat, joita haluat tuoda koulutustoimikunnan työskentelyssä esiin. Emme edellytä aiempaa hallinto- tai järjestökokemusta, mutta toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina.

Paikkoihin haetaan erityisesti lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelijoita antamaan näkökulmaa heille järjestettävien opintojaksojen toteuttamisessa. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi

Haku päättyy 31.1.2016

Lisätietoja tarvittaessa antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä kopoasiantuntija@nulloyy.fi

 

Uutiset Janne Hakkarainen

3: Sosiaalipoliittisia luottamustoimia avoinna / Love singing? Join Cassiopeia!

1. YTHS:n painonhallintaryhmä
2. YTHS:llä käynnistyy jännittäjäryhmä
3. Hae opiskelijajäseneksi YTHS:n terveystyöryhmään
4. Hae opiskelijajäseneksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään
5. OYY:n jäsenenä saat maksutonta lakiasiainneuvontaa / Legal guidance free of charge
6. Haku Demolan kevään 2016 projekteihin on alkanut! / Demola spring 2016 projects are now open for applications!
7. Tiedätkö, mitä Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan?
8. Cassiopeian koelaulut / Love singing? Join Cassiopeia!
9. Chattailua mukavassa seurassa, rennolla otteella – tule mukaan!

1. YTHS:n painonhallintaryhmä

YTHS:n maksuton painonhallintaryhmä kokoontuu kevään 2016 aikana viisi kertaa keskiviikkoisin klo 14.00-15.30. Ilmoittaudu ryhmään 25.1.2016 mennessä.
Lisätietoja: www.yths.fi/filebank/3441-Painonhallinta_kevat_2016.pdf

2. YTHS:llä käynnistyy jännittäjäryhmä

Jännittäjäryhmässä haetaan yhteisten keskustelujen, harjoitusten ja alustusten kautta uutta suhdetta jännittämiseen. Ryhmä kokoontuu kevään aikana 8 kertaa YTHS:n tiloissa. Jännittäjäryhmän vetäjinä toimivat YTHS:n psykologit Tiina Koski ja Reetta Valjus. Haku ryhmään päättyy 12.2.2016.
Katso lisätietoja YTHS-Oulun nettisivuilta: www.yths.fi/yhteystiedot/toimipisteet/oulu

3. Hae opiskelijajäseneksi YTHS:n terveystyöryhmään

Oletko kiinnostunut terveydenedistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon tapahtumiksi? OYY hakee nyt kahta opiskelijajäsentä YTHS:n terveystyöryhmään vuodelle 2016. Haku päättyy tiistaina 19.1.2016. Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-opiskelijajaseneksi-ythsn-terveystyoryhmaan/

4. Hae opiskelijajäseneksi opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään

Oletko kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä? Onko sinulla ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? OYY hakee nyt kaudelle 2016-2018 2 varsinaista ja 4 varajäsentä Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään. Haku päättyy sunnuntaina 31.1.2016. Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-opiskelijajaseneksi-opiskelijoiden-hyvinvointityoryhmaan/

5. OYY:n jäsenenä saat maksutonta lakiasiainneuvontaa / Legal guidance free of charge

Ylioppilaskunnan jäsenellä on mahdollisuus maksuttomaan lakiasiainneuvontaan ylioppilaskunnan kustantamana. Neuvontapalvelua antaa Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen. Kevään 2016 neuvonnan ajankohdat ovat 28.1., 25.2., 31.3., 21.4. sekä 12.5. klo 14:30-16:00. Lisätietoja OYY:n nettisivuilta: www.oyy.fi/opiskelijalle/oyyn-palvelut-ja-tapahtumat/jasenedut/

The members of OYY can get legal guidance free of charge. The advice service is provided by a solicitor’s office called Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen. The student advice days during the spring term 2016 are 28.1., 25.2., 31.3., 21.4. and 12.5. between 14:30 and 16:00. More information: www.oyy.fi/en/for-students/oyy-membership/member-benefits/

6. Haku Demolan kevään 2016 projekteihin on alkanut!

Tarjolla on monta erilaista ”casea”, joissa opiskelijat pääsevät toteuttamaan itseään ja innovoimaan uusia ratkaisua yritysten ja organisaatioiden todellisiin tarpeisiin. Lisätietoa löytyy osoiteesta http://oulu.demola.net/apply. Hakuaikaa on 24.1.2016 asti. Mikäli et osaa päättää mikä olisi sinulle kaikkein sopivin projekti, voit ilmoittautua mukaan valitsemalla ”Pick a project for me” vaihtoehdon. Tällöin Demolan henkilökunta sijoittaa sinut projektiin, jossa pääset parhaiten hyödyntämään taitojasi. Demolan toimintaan voi tutustua myös Facebookissa osoitteessa: https://www.facebook.com/DemolaOulu/.

In English:

Demola spring 2016 projects are now open for applications!

There are many different cases to choose from where students can test their skills and innovate new ideas. Cases are provided by companies and organizations and they are based on real life challenges. You can get more information and apply in http://oulu.demola.net/apply. Deadline for applications is January 24 2016. If you can not decide yourself which project is best suited for you choose ”Pick a project for me” option and the Demola personnel will place you in a project where your skills are needed. You can also check out more about Demola in Facebook https://www.facebook.com/DemolaOulu/.”

7. Tiedätkö, mitä Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan?

TERVETULOA KUUNTELEMAAN LUTK:N TUTKIMUSRYHMIEN ESITYKSIÄ
ke 27.1.2016 KLO 14-17 SALISSA GO101.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Esitysten lomassa on vapaata keskustelua (ILMAISTEN) pullakahvien merkeissä. Mukaan on ilmoittautunut jo 12 tutkimusryhmään eri tutkinto-ohjelmista.
Löytyisikö jostakin tutkimusryhmästä Sinulle kandintyön tai gradun tekopaikka? Tai kesätyöpaikka 2016? Tule mukaan paikalle ja houkuttele vähintäänkin yksi kaveri mukaasi!

8. Cassiopeian koelaulut

Laulattaako? Kaipaatko keskiviikkoiltaisin mielekästä tekemistä hauskassa seurassa? Liity kuoroon! Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeia hakee jälleen riveihinsä uusia, lahjakkaita laulajia. Kaikki äänialat ovat erittäin tervetulleita!

Ti 19.1. klo 17 KTK 106, Oulun yliopisto

Cassiopeia on iloinen joukko eri alojen opiskelijoita ja työssäkäyviä, joita yhdistää musiikkiharrastus. Noin 60 kuorokaverin lisäksi kuoroharrastus tuo mukanaan viikoittaisia harjoituksia, viikonloppuleirejä Oulussa ja muualla, matkoja, saunailtoja ja muuta vapaa-ajan toimintaa sekä tietysti konsertteja ja muita esiintymisiä.

Cassiopeian monipuoliseen ohjelmistoon kuuluu niin akateemisen perinteen mukaisia juomalauluja ja kevyttä musiikkia kuin modernia kuoromusiikkia ja klassisia kuoroteoksia. Tänä keväänä pääpaino on vapunvieton lisäksi hengellisessä ohjelmistossa.

Lisätietoja: kuoronjohtaja Kristian Heberg, johtaja@nullcassiopeia.fi
Löydät meidät myös Facebookista: www.facebook.com/cassiopeia.oulu

Love singing? Join Cassiopeia!

Cassiopeia is the energetic and fun-loving mixed choir of the University of Oulu Students’ Union. The choir’s artistic activities are wide ranging. Cassiopeia organises a varying number of concerts every year and also participates in local productions of major classical works. Drinking songs and popular music are also an essential part of the choir’s repertoire, performed at many smaller gigs throughout the year and, of course, at the pub after choir rehearsals!

Upcoming major events include a church Concert on April and traditional Vappu celebration.

Tuesday 19th Sept. 5 pm at KTK 106, University of Oulu.

For more information, contact conductor Kristian Heberg: johtaja@nullcassiopeia.fi
You can find us also from Facebook!

9. Chattailua mukavassa seurassa, rennolla otteella – tule mukaan!

Nyytin ryhmächateissa voit ihmetellä elämää, parantaa maailmaa tai vaikkapa tuulettaa tunteita yhdessä toisten kanssa. Chatit ovat vertaistuellisia keskustelun ja kohtaamisen paikkoja. Jos siis olet juttuseuraa vailla ja ajatusten vaihto toisten kanssa kiinnostaa, niin tervetuloa mukaan chattailemaan joka toinen torstai klo 18 – 20.00. Mukana juttelemassa on aina Nyytin työntekijä sekä välillä asiantuntijoita eri aloilta.

Ryhmächatin löydät Nyytin nettisivuilta: www.nyyti.fi, jossa on myös kevään chattien tarkemmat ajankohdat ja aiheet.

Tammikuussa chattaillaan:

Torstai 28.1.2016 klo 18 – 20.00: Mietteissä valmistuminen ja työllistyminen
Opinnoista valmistuminen on aina myös siirtymä uuteen elämänvaiheeseen. Millaisia kysymyksiä tulevaisuus, opintojen päättyminen ja työllistyminen herättävät? Tule mukaan vaihtamaan mietteitä valmistumisesta ja työnhausta. Asiantuntijavieraana on myös Helsingin yliopiston Urapalveluiden työntekijä.

Tervetuloa mukaan!

Nyyti ry on valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Lisätietoa: nyyti.fi, facebook.com/nyytiry, @nyyti_ry.

Uutiset Juuli Juntura

OYY hakee edustajaa SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi -projektiin

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous hyväksyi liittokokouksessaan projektin “SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi” vuodelle 2016. Projektin tavoitteena on määritellä SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan tulevaisuuden suuntalinjat niin, että vuoden 2016 jälkeen kehitysyhteistyötä voidaan jatkaa määriteltyjen suuntalinjojen perusteella laadukkaasti ja kestävästi.

Projektin toteuttamista varten perustetaan työryhmä, johon kuuluu sekä SYL:n keskustoimiston, ylioppilaskuntien, asiantuntevien SYL-alumnien ja mahdollisesti myös muiden sidosryhmien edustajia. SYL:n hallitus päättää työryhmän koosta sekä ylioppilaskuntien edustajien määrästä.

Työryhmä tapaa vuoden aikana säännöllisesti, ja tapaamisten ulkopuolella työskennellään sähköisesti. Työryhmätyöskentely tulee vaatimaan eniten aikaa helmi-toukokuussa ja elo-syyskuussa 2016.

Työryhmään esitettäviltä henkilöiltä toivomme sitoutumista, valmiutta työskennellä sekä työryhmässä että sen ulkopuolella, kehitysyhteistyöasioiden tuntemusta ja/tai taitoa ideoida uusia ratkaisuja jo olemassa olevien mallien ulkopuolelta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV:si 27.1.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen kvsihteeri(at)oyy.fi. SYL:n hallitus valitsee työryhmän jäsenet helmikuun 2016 alussa, jonka jälkeen työryhmä aloittaa toimintansa.

Lisätietoja:
OYY:n kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura kvsihteeri(at)oyy.fi, puh. 040 861 0868

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY: Kehitysyhteistyövaroilla ei tulisi kattaa korkeakoulujen kustannuksia

Oulun yliopiston rehtori ja Unifin puheenjohtaja Jouko Niinimäki esittää 10.1. Kalevassa, että kehitysyhteistyövaroja voisi käyttää EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden stipendijärjestelmiin. Niinimäki on aiheellisesti huolestunut siitä, että kansainvälisten opiskelijoiden määrä tulee todennäköisesti laskemaan lukukausimaksujen myötä ellei korkeakouluilla ole tarjota stipendiä koulutuksen kustannusten rahoittamiseen. Ei kuitenkaan ole kehitysyhteistyön periaatteiden mukaista suunnata varoja suomalaisten korkeakoulujen stipendijärjestelmiin, sillä se ei hyödytä köyhimpien maiden kehittymistä.

Kehitysyhteistyön yhtenä tarkoituksena on parantaa mahdollisimman monen mahdollisuuksia päästä koulutuksen piiriin kehittyvissä maissa. Stipendijärjestelmällä puolestaan pyritään parantamaan huippulahjakkaiden, vähävaraisten yksilöiden mahdollisuuksia korkeakoulutukseen. Suomen hallituksen linjana on, että kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä maahamme edistetään. Jos halutaan, että kansainväliset opiskelijat jäävät Suomeen valmistumisensa jälkeen, ei kehitysyhteistyövarojen käyttö heidän kouluttamiseensa hyödytä köyhimpien maiden kehittymistä. Kuten Kalevan pääkirjoituksessakin (12.1.2016) todetaan, on Suomi sitoutunut osallistumaan kehitysyhteistyöhön YK:n suositusten mukaisesti 0,7 prosentilla bruttokansantuotetasostaan. Tavoite ei kuitenkaan täyty, kun tänä vuonna Suomi vähentää kehitysyhteistyömenojaan rajusti. Jos jo vähennettyjä kehitysyhteistyövaroja suunnataan kansainvälisten opiskelijoiden stipendijärjestelmiin, kehittyvät maat saavat Suomelta entistä vähemmän tukea.

Jaamme rehtorimme huolen siitä, miten korkeakoulut voivat rahoittaa kansainvälisten opiskelijoiden stipendijärjestelmiä, kun valtio on leikannut korkeakoulujen rahoituksesta huomattavasti. Mielestämme on tärkeää, että vähävaraisten kansainvälisten opiskelijoiden opiskelua tuetaan taloudellisesti. Kuten Niinimäkikin toteaa, hyvä stipendijärjestelmä voi houkutella lahjakkaita osaajia Suomeen. Tänne saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden tukeminen kehitysyhteistyövaroista ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu.

Kati Hannila
Hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Veera Alahuhta
Hallituksen jäsen, kansainväliset asiat
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Ylioppilaskunta etsii joukkoonsa hallintosihteeriä, oletko se sinä?

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

on yli 12 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä kahdeksan työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

HALLINTOSIHTEERIÄ

heti tai sopimuksen mukaan alkavaan, osa-aikaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tarjoamme Sinulle haasteellisen ja monipuolisen työn opiskelijajärjestön ytimessä.

Hallintosihteerinä tehtävänäsi on vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja siihen liittyvistä tehtävistä pääsihteerin alaisuudessa. Toivomme sinun olevan oma-aloitteinen ja reipas aikaansaaja, jolta erilaisten kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestäminen, asiakirjahallinta, erilaiset hankinnat ja muut vastaavat hallinnolliset tehtävät sujuvat sutjakkaasti. Toivomme sinulta myös ennakoluulotonta asennetta ja innokkuutta alati uudistuvassa organisaatiossamme työskentelyyn.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta

 • hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä
 • ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja
 • sujuvaa suomen kielen ja hyvää englannin kielen taitoa

Lisäksi hallintosihteerin on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä myös itsenäiseen työskentelyyn.

Eduksi katsomme

 • organisaatiomme ja hallintojärjestelmämme tuntemuksen
 • akateemiset opinnot
 • kokemuksen järjestötoiminnasta

Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Työaika on 20  tuntia viikossa ja pohjapalkka ylioppilaskuntien työehtosopimuksen II luokan mukaisesti 872,70 euroa kuukaudessa, lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Olemme joustavia työaikojen suhteen ja osa-aikaisuutensa ansiosta työ sopii loistavasti myös opiskelijalle.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 20.1.2016 klo 15.00, otsikkoriville maininta ”Hallintosihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään viikolla 4.

 

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen, paasihteeri(a)oyy.fi, 040 523 1822

Hallintosihteeri Sanna Teperi, hallintosihteeri(a)oyy.fi, 040 525 5562

 

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n hallitus järjestäytyi

OYY:n hallitus on järjestäytynyt vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 8. tammikuuta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Joonas Kivioja, jonka vastuulla on myös sosiaalipolitiikka.

Muiden hallituksen jäsenten vastuualueet jakaantuvat seuraavasti: Maria Ronkainen, koulutuspolitiikka, työelämä; Jussi-Pekka Tolonen, koulutuspolitiikka; Terje Juutilainen, kuntavaikuttaminen, terveys, työelämä; Tiina Strand, järjestöasiat, kulttuuri; Susa Vikeväkorva, viestintä; Veera Alahuhta, kansainväliset asiat, järjestöasiat.

OYY:n edustajisto valitsi hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet joulukuussa 2015. Edustajisto valitsi tuolloin hallituksen puheenjohtajaksi Kati Hannilan. Lue lisää hallituksen jäsenistä Oulun ylioppilaslehdestä!

 

Uutiset Juuli Juntura

Vuonna 2016 jaettavat akateemiset kunniamerkit

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) pyytää piirissään toimivilta opiskelijajärjestöiltä ja muilta tahoilta esityksiä OYY:n akateemisten kunniamerkkien saajiksi 24.1.2016 mennessä.

Esityksessään järjestön on käytettävä lomaketta, joka löytyy OYY:n järjestöportaalin ”Avustushaut ja kyselyt” -kohdasta (www.oyy.fi/jp). Esityslomakkeen kohdat ”Esitetään kunniamerkin saajaksi” ja ”Esittäjäyhteisö ja edustajan yhteystiedot” on ehdottomasti täytettävä. Esityksen perusteisiin merkitään mahdollisimman tarkasti kunniamerkin saajaksi esitetyn luottamustoimet ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja muissa mahdollisissa organisaatioissa sekä ylioppilaskunnan, järjestöjen tai muiden vastaavien hyväksi tehty työ.

Merkkien saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Esitykset on toimitettava ylioppilaskunnan järjestöportaalin kautta viimeistään 24.1.2016.

Aiemmat kunniamerkkien saajat löytyvät ylioppilaskunnan internetsivuilta. Merkkiä ei myönnetä ylioppilaskunnan edustajiston tai hallituksen jäsenille tai varajäsenelle tai toimessa olevalle sihteeristön jäsenelle. OYY:n hallitus jakaa kunniamerkit ylioppilaskunnan juhlasäännön perusteella kunniatyöryhmän esityksestä. OYY:n juhlasääntö löytyy OYY:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Eero Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822
Rekrytointi Henna Määttä

Hae opiskelijaedustajaksi Aurora DP:n/ Call for applications for Aurora DP

Hae opiskelijaedustajaksi Aurora tohtorikoulutusohjelman johtoryhmään

Paikkoja on auki seuraavasti: Aurora DP:n tohtoriohjelman johtoryhmä (Thule-instituutti): 2 jäsentä

Aurora DP – Pohjoisen ympäristön, hyvinvoinnin ja teknologian tohtoriohjelma – on yksi UniOGS:n tohtoriohjelmista. Tohtoriohjelmaa koordinoi Thule-instituutti, ohjelman tutkimuksen painotus on pohjoisilla ja arktisilla alueilla. Tohtoriohjelma on monitieteinen, joten sen johtoryhmässä on paikka kahdelle eri tieteenaloja edustavalle tohtoriopiskelijalle. Johtoryhmä päättää tohtoriohjelman toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista kuten opiskelijavalinnoista ja tutkimuksen rahoituksesta (esitysten pohjalta). Johtokunnalla on vuosittain 3‐5 kokousta .

Kaikilta valittavilta edellytämme:

 • UniOGSin myöntämää tohtoriopinto-oikeutta
 • Aurora tohtoriohjelman jäsenyyttä
 • aktiivista otetta luottamustehtävän hoitoon
 • kiinnostusta jatko-opiskelijoiden edunvalvontaa kohtaan
 • yhteistyötä jatko-opiskelijajaoston kanssa (aktiivista osallistumista jaoston kokouksiin)

Nyt valittavan jatko-opiskelijaedustajan kausi päättyy 31.12.2016. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä sekä mahdollisuuksia vertaistukeen. Aiempaa kokemusta ei siis tarvitse olla; innolla ja motivaatiolla pääsee todella pitkälle!

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kopoasiantuntija@nulloyy.fi Hakemuksista tulee käydä ilmi, mihin hallintoelimeen haet sekä missä vaiheessa tohtoriopintosi ovat. Haku päättyy 1.2.2016 Jatko-opiskelijajaosto valitsee kokouksessaan opiskelijaedustajat .

Lisätietoja:

Jaana Isohätälä, jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja 2016, jaana.isohatala@nulloulu.fi

Henna Määttä, koulutuspoliittinen asiantuntija, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821


Call for applications for Aurora Doctoral Programme Board

The following positions are available: Aurora Doctoral Programme Board (Thule institute): 2 representatives

Aurora DP – Doctoral Programme in Environment, Well-being and Technology in the North – is one of the UniOGS doctoral programs, operating within the Environment, Natural Resources and Materials focus area of the University of Oulu. The DP is coordinated by the Thule Institute. Aurora DP is multidisciplinary, and thus the DP Board has two positions for doctoral student representatives, representing different research fields. The DP Board makes all the main decisions, such as student selection; funding for students and research groups. The Board has three to five annual meetings.

We expect:

 • study rights for a doctoral training in UniOGS
 • Aurora membership in the doctoral program is prerequisite
 • active participation in decision-making
 • interest in supervision of the interests of doctoral students
 • collaboration with the doctoral students’ section (active participation in section’s meetings)

The term of the doctoral student representatives will end on December 31th 2016. The student union provides support for work as a student representative. So there is no need for previous experience; with motivation and inspiration you will get far!

The applications should be sent via email to the address kopoasiantuntija@nulloyy.fi . Please include information on the current status of your doctoral studies and to which position you are applying. The deadline for applications is 1.2.2016 (February 2nd). The decision on the nominations will be made by the doctoral students’ section in its meeting.

For more information, please contact:

Jaana Isohätälä, Chair of Doctoral Students’ Section 2016, jaana.isohatala@nulloulu.fi

Henna Määttä, Specialist of Academic Affairs, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 78

Uutiset Juuli Juntura

Hae opiskelijajäseneksi kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämistyöryhmään!

Oletko kiinnostunut kielten kurssien kehittämisestä ja kielen oppimisesta? Onko sinulla näkemys siitä kuinka kielikurssien sisältöä voisi parantaa? Hae täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) kieli- ja viestintäkoulutuksen (KVK) opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijajäseneksi!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee kahta opiskelijajäsentä ja kahta varajäsentä kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämistyöryhmään vuodelle 2016.

Kieli- ja viestintäkoulutus tarjoaa kieli- ja viestintäkoulutusta yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, yliopiston henkilökunnalle sekä yrityksille ja yhteisöille. Opiskelijajäsenenä sinulla on mahdollisuus tuoda arvokasta opiskelijanäkökulmaa kielen oppimiseen, opetustapoihin ja kurssimuotoihin. Haemme opetuksen kehittämistyöryhmään suomalaista tutkinto-opiskelijaa ja kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, joka on suorittanut tai on suorittamassa vähintään tutkintoon kuuluvat pakolliset kielikurssit. Lisäksi molemmille opiskelijajäsenille haetaan yhtä varajäsentä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi OYY:n kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntijalle osoitteeseen kvsihteeri@nulloyy.fi viimeistään 17.1.2016 klo 23.59.
OYY:n hallitus valitsee opiskelijajäsenet. Kieli- ja viestintäkoulutuksen opetuksen kehittämistyöryhmä kokoontuu vuonna 2016 ensimmäisen kerran 22.1.2016 klo 12.15–14.00.

Lisätietoja:
Kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura (kvsihteeri@nulloyy.fi, 040 861 0868)

Rekrytointi, Uutiset Eero Manninen

Ylioppilaskuntamme hakee sosiaalipoliittista asiantuntijaa

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

on yli 12 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

Sosiaalipoliittista asiantuntijaa

11.1.2016 tai sopimuksen mukaan alkavaan määräaikaiseen työsuhteeseen (äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisuus).

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Sosiaalipoliittisena asiantuntijana tehtävänäsi on mm. vastata ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen linjan valmistelusta, laatia lausuntoja ja kannanottoja, osallistua eri projektien toteuttamiseen sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ keskittyy erityisesti opintososiaalisten asioiden kuten toimeentulon, terveydenhuollon, asumisen, opiskeluympäristön, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden pariin. Sosiaalipoliittisena asiantuntijana vastaat myös ylioppilaskuntamme työelämävaikuttamisesta yhdessä koulutuspoliittisen sektorin kanssa sekä huolehdit osaltasi ylioppilaskunnan kuntavaikuttamisesta.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta akateemisia opintoja, näkemystä opiskelijan hyvästä elämästä ja ajankohtaisen sosiaalipolitiikan tuntemusta. Sosiaalipoliittisella asiantuntijalla on oltava sujuva suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä sekä ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsomme ylioppilaskuntakokemuksen sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan.

Sosiaalipoliittisen asiantuntijan on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Toimessa on kahden kuukauden koeaika. Peruspalkka on 1810,46 euroa kuukaudessa (YTES palkkaryhmä III), lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työaika on 37,5 tuntia viikossa.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 10.1.2016, otsikkoriville maininta ”Sosiaalipoliittinen asiantuntija”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin.

Hakuaikaa on jatkettu 13.12. päättyneestä hausta. Tuossa haussa toimitetut hakemukset otetaan myös huomioon.

Lisätietoja:

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen, hennamari.toiviainen@nulloyy.fi, 0405265821
Pääsihteeri Eero Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 0405231822

Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijajäseneksi YTHS:n terveystyöryhmään

Oletko kiinnostunut terveydenedistämisestä? Onko sinulla ideoita hyvinvointiviikon tapahtumiksi?

Paikallisen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmä on terveyden edistämistoimintaa suunnitteleva ja toteuttava yhteistyöryhmä terveysaseman sekä ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien välillä. Työryhmä ideoi, suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä eri toimijoiden välillä, huolehtii paikallistasolla terveystiedon leviämisestä sekä kouluttaa YTHS:n henkilökuntaa terveyden edistämistyöhön lisäämällä opiskelija- ja yliopistoelämän tuntemusta henkilökunnan piirissä. Konkreettisena esimerkkinä terveystyöryhmä järjestää joka syksy hyvinvointiviikon yliopistoyhteisölle.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee nyt terveystyöryhmään kahta (2) opiskelijajäsentä vuodelle 2016.

Terveystyöryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukauden aikana, pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina klo 12.00-13.30. Opiskelijajäsenet saavat tehtävään perehdytyksen ylioppilaskunnalta sekä vertaistukea muilta opiskelijajäseniltä. Terveystyöryhmän vuoden ensimmäinen kokous pidetään 25.1.2016.

Hae terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus soveltuvalla ansioluettelolla tiistaihin 19.1.2016 klo 23.59 mennessä OYY:n sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen sopoasiantuntija@nulloyy.fi.

OYY:n hallitus valitsee kaksi opiskelijajäsentä avoimen haun kautta. Kolmas opiskelijajäsen valitaan OYY:n vuoden 2016 hallituksen jäsenten keskuudesta.

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Rekrytointi Henna Määttä

Call for Doctoral Students Representatives: APPLY NOW!

The Doctoral Students’ Section (DSS) of University of Oulu is seeking for new doctoral student representatives for 2016. The DSS is the official voice of all Doctoral Students in the University of Oulu, and it is strategically involved in the decision-making in UniOGS. The call is open for the positions of Doctoral Training Committee representatives.

Who is the DSS looking for?
We are looking for energetic Doctoral Students with an interest in advocacy, networking, and developing the organization of the DSS and its partnerships with the key affiliates. If you have a vision or are enthusiastic about developing things, join us.

Why?
Student advocacy is important and highly influential in Finland. It is also very much fun and a great networking experience.

So, what exactly are these positions?

Doctoral Training Committee representatives

Committee representatives are the student members in the three Doctoral Training Committees of UniOGS. The doctoral training committees are in charge of evaluating and processing applications to UniOGS, following the progress of doctoral training and assessing dissertations. In addition the committees discuss the organisation of doctoral training and the development and processes of UniOGS. The following positions are available:

 • Technology and Natural Sciences Doctoral Training Committee: 1 deputy members
 • Health and Biosciences Doctoral Training Committee: 1 member and 2 deputy members

The committee representatives must also actively attend the meetings of the Doctoral Students’ Section and collaborate with other committee representatives. Their task is to know the hopes and concerns of doctoral students and to bring them to the attention of the DSS and the Doctoral Training Committees. They are also involved in the activities of the DSS.

And how much of my precious time does it take?
The DSS gathers approximately once a month and the UniOGS administrative organs gather approximately once every 1 to 2 months. In addition to meetings, the DSS plans and organizes events and projects on a voluntary-basis. For example, during 2015 the DSS executed a major questionnaire directed at all Doctoral Students.

Ok, sounds good. But am I eligible?

 • All Doctoral Students that have been granted study rights for Doctoral Studies in the University of Oulu can apply. You just need to be enrolled as active for the relevant semester.
 • Fluency in Finnish language is not a prerequisite but understanding Finnish is important in the UniOGS administrative organs since most of the documents of the meetings are in Finnish. At least one of the student representatives in doctoral training committees must understand Finnish.
 • You can be at any stage of your doctoral studies: first-year Doctoral Students are more than welcome. So are last-year Doctoral Students.

What if I don’t have previous expertise?
All selected members receive mutual training jointly provided by the DSS and UniOGS, so no previous expertise is required. If you are enthusiastic, it is enough.

Dates?

 • The period of service is one calendar year, starting 1.1.2016 and ending 31.12.2016.
 • Training for the representatives will be on January 22nd at 8.30-11.00 (am) at the OYY’s office

So it’s fun, but are there any other benefits for doing this work?
Volunteer work should be driven by the individual’s own ambitions. However, there are several benefits associated with working for the DSS. First, the networking possibilities are endless. You can network on a personal level with the University administration, private businesses, other Doctoral Students, you name it. The DSS is also preparing a request for study points/credits applicable by volunteering in student organization (the DSS) and UniOGS. There is green light but not yet final confirmation (how about you join us and make it happen?). The DSS also recommends that employment working hours can be partly used for the tasks related to student advocacy.

THAT’S IT, NOW I REALLY WANT TO APPLY!
To apply, fill out the application form at http://goo.gl/forms/8Nx86F7sY0. The deadline for submitting the application is on January 6th. The applications will be processed and nominations will be made in the next Doctoral Students’ Section meeting at the OYY office. The date of the meeting will be announced as soon as possible. Meetings are open to all doctoral students.The selected student representatives will be informed.

Some positions for Doctoral Students will also be opening for some of the Doctoral Programs (DP) soon. The exact dates and positions will be posted later, so keep in touch!

For more information, please contact:
Jaana Isohätälä, Chair of Doctoral Students’ Section 2016, jaana.isohatala@nulloulu.fi
Henna Määttä, Specialist of Academic Affairs, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

Read more about the Doctoral Students’ Section at www.oyy.fi/doctoral-students

 

Page 22 of 47« First...10...2021222324...3040...Last »