Rekrytointi, Uutiset Hennamari Toiviainen

Opintotukilautakunnassa avoinna opiskelijajäsenen tehtäviä

Opintotukilautakunnassa avoinna mielenkiintoisia tehtäviä opiskelijan oikeusturvan parissa

Oulun yliopiston opintotukilautakuntaan haetaan kahta opiskelijajäsenen henkilökohtaista varajäsentä lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 30.4.2014 saakka. Avoinna olevia varsinaisen ja varajäsenten paikkoja voivat hakea Oulun yliopiston opiskelijat. Valinnat opiskelijajäsenten tehtäviin tekee OYY:n hallitus hakemusten perusteella.

Opintotukilautakunta on lakisääteinen luottamuselin, jonka jäsenistö koostuu yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajista. Opintotukilautakunta seuraa opintotukea saaneiden opiskelijoiden opintojen etenemistä lukuvuosittain ja päättää opintotuen jatkamisesta ja lakkauttamisesta silloin, kun opiskelijan opinnot eivät ole edistyneet riittävästi. Lisäksi opintotukilautakunta tekee tarvittaessa päätöksiä yksittäisten opiskelijoiden opintotuesta, ja päättää opintotukiajan pidennyksistä.

Oulun yliopiston opintotukilautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, käsiteltävien asioiden määrästä riippuen. Kokoukset ovat pääsääntöisesti keskiviikkoaamuisin. OYY antaa valittaville jäsenille tarvittavan koulutuksen tehtävään.

Lähetä vapaamuotoinen OYY:lle osoitettu hakemuksesi ansioluetteloineen 14.10.2013 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi.

Virallinen vaalikuulutus löytyy OYY:n viralliselta ilmoitustaululta OYY:n toimiston luona.

Lisätietoja:
Sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula (GSM 040 526 5821, sähköposti soposihteeri@nulloyy.fi).

Lisätietoja opintotukilautakunnasta voi katsoa myös yliopiston ja Kelan sivuilta oheisista linkeistä sekä opintotukilaista.

Linkit:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintojen-tueksi/opintotuki
http://www.kela.fi/opintotuki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940065

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY peräänkuuluttaa yhdessä tekemisen kulttuuria tärkeisiin päätöksiin

Kannanotto 12.9.2013

OYY: Yhdessä tekemisen kulttuuria tärkeisiin päätöksiin

Oulun yliopiston avoin dekaani- ja koulutusdekaanihaku päättyy huomenna 13.9.2013. Ylioppilaskunta on iloinen valitusta hakumenettelystä, joka lisää läpinäkyvää toimintakulttuuria. Yliopisto on ilmoittanut hakevansa rohkeita uudistajia uusien tiedekuntien johtoon. Ylioppilaskunta on samaa mieltä – yliopistomme tarvitsee osaavia johtajia, jotka ottavat koko yhteisön mukaan tulevaisuuden Oulun yliopiston rakentamiseen.

Rehtori tekee päätöksen dekaaneista tiedekuntia kuultuaan. Tiedekuntarakenteen tulevan uudistuksen vuoksi poikkeuksellisessa tilanteessa tiedekuntia kuullaan tiedekuntaneuvostojen tai virkaiältään vanhimman professorin koollekutsumassa kokouksessa. Oli kumpi hyvänsä kuulemisen väylä, on olennaista, että näissä tilaisuuksissa käydään aitoa keskustelua ja että ehdokkaiden vahvuuksia sekä visiota tulevasta punnitaan huolella. Kokousedustajien toivomme myös kartoittavan laajempaa näkemystä henkilövalintoihin omissa viiteryhmissään – laaja kuulemiskierros antaa rehtorille parhaat eväät valita dekanaatteihin koko tiedekunnan edustajat.

Uudet dekaanit pääsevät heti valintansa jälkeen tositoimiin, sillä yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelu (TTS) on jo käynnistynyt. Rakennemuutoksista ja yliopistoyhteisön vaalien aikataulutuksesta johtuen uudet tiedekuntahallitukset eivät ehdi käsittelemään tiedekuntien TTS-esitystä. On kuitenkin valtavan tärkeää turvata sekä opiskelijoiden että henkilöstöryhmien vaikutusmahdollisuudet esityksen laadinnassa.

Ylioppilaskunta toivoo, että TTS-esitystä valmistellaan vähintään yhtä laajalla kokoonpanolla kuin dekaanien valintaa käsittelevällä kuulemiskierroksellakin. Tätä edellyttää jo yliopiston johtosääntökin: tiedekuntahallitusten tulee määritellä toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet. Tiukan taloustilanteen edessä mahdollisista säästöistä on pystyttävä keskustelemaan avoimesti. Ennen kaikkea on tärkeää, että kaikki tiedekunnan ryhmät kokevat, että esityksen sisältöön on aidosti mahdollista vaikuttaa. Pelkkä tiedoksianto tiedekuntaneuvostolle tai muulle kokousväelle ei riitä.

Uudet dekaanit tekevät viisaasti ottaessaan esityksen suunnittelun tueksi tiedekuntansa. Jo tätä ensimmäistä TTS-kierrosta käydessä on hyvä mahdollisuus viitoittaa ensi vuonna toden teolla käynnistyvää päätöksentekoa yhteisölliseen suuntaan. Dekaaninkaan ei tarvitse jäädä yksin kantamaan huolta tiedekuntien toiminnasta.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Valle Uimonen                                            Ilari Nisula
Hallituksen puheenjohtaja                       Pääsihteeri

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Valle Uimonen, hpj@nulloyy.fi, 040 523 1821
Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

Uutiset Juuli Juntura

Haetaan vaikuttamistyöpajan vetäjää

Oletko kiinnostunut globaaleista kehityskysymyksistä ja niihin vaikuttamisesta? Haluatko oppia työpajan vetämisen perusteet ja aktivoida muitakin vaikuttamaan kestävän kehityksen puolesta?

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöviikolla (7.-12.10.) järjestetään vaikuttamistyöpaja, johon haetaan vetäjää!

Kaikki vetäjät valmennetaan Kepan ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) yhteisessä koulutuksessa. Koulutuksessa oppii tarvittavat taidot sekä lobbauksen ja asennevaikuttamisen perusteet.

Edellytykset:

– Aiempaa kokemusta työpajan vetämisestä ei vaadita

– Vetäjän tulee voida osallistua Kepan koulutukseen ja

– vetää ke 9.10. klo 16-18 vaikuttamistyöpaja Oulun yliopistolla.

Koulutus:

– Jokaisesta kehitysyhteistyöviikon järjestävästä ylioppilaskunnasta valitaan työpajalle vetäjä, joka lähetetään koulutukseen

– Koulutus tarjoaa työpajan järjestämiseen tarvittavat tiedot ja taidot

– Aika: lauantaina 21.9.2013 klo 10–17

– Paikka: KEPA, Töölöntorinkatu 2 A, Helsinki

– Osallistujat saavat todistuksen koulutukseen osallistumisesta

Palkkio:

– Työpajan vetäjälle maksetaan 100 euron palkkio.

– Matkakulut koulutukseen korvataan halvimmalla julkisella kulkuneuvolla ja Kepa tarjoaa aamiaisen.

Lähetä viesti 15.9. mennessä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöviikosta vastaavalle Juuli Junturalle osoitteeseen kv(at)oyy.fi otsikolla “Hakemus vaikuttamistyöpajan vetäjäksi”. Perustele viestissäsi, miksi juuri sinä olisit hyvä työpajan vetäjä, ja kerro, oletko kiinnostunut lobbauksesta vai asennevaikuttamisesta.

Lisätietoja ylioppilaskuntasi kehitysyhteistyöviikon koordinaattorilta (juuli.juntura(at)oyy.fi) ja SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Johanna Ursin-Escobarilta (johanna.ursin-escobar(at)syl.fi).

Lisätietoa kehitysyhteistyöviikosta: www.oyy.fi/kehyviikko ja http://kehitysyhteistyo.syl.fi/kehyviikko/

Uutiset Janne Hakkarainen

Lukuvuosi alkaa juhlimalla

Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjestää keskiviikkona 11.9. opiskelijoille vuoden suurimmat haalaribileet, Vulcanalian. Vulcanalia on opiskelijoiden oma, lukuvuoden alkua ja yhteisöllisyyttä juhlistava tapahtuma, jonne on opiskelijoilla vapaa pääsy.

Vulcanaliaa juhlitaan Toppilan Möljällä, jonne tapahtuma muutti viime vuonna. Runsaat 3000 juhlijaa mahtuvat Möljälle hyvin juhlimaan lukuvuoden aloitusfestareita.

Toisen kerran järjestetään myös Voice of Vulcanalia -kilpailu, jossa ratkaistaan oululaisten opiskelijabändien paremmuus. Esiraati valitsi ilmoittautuneista bändeistä kolme esiintymään Vulcanalian iltajuhlan päälavalle. LAIKA., T.Fire ja Collie  Magnum taistelevat klo 19.30 alkaen opiskelijabändiherruudesta, jonka ratkaisevat opiskelijat omilla äänillään illan aikana Möljällä.

Illan pääesiintyjäksi ylioppilaskunta on varannut huikeassa suosiossa olevan, melodista räppiä musisoivan Redraman, joka esiintyy klo 23.

Illan aikana esiintymään pääsevät myös Mieskuoro Huutajat sekä Teekkaritorvet.

Ylioppilaskunta tekee Vulcanalian järjestelyissä yhteistyötä Oulun Teekkariyhdistyksen kanssa, joka kuljettaa juhlakansaa villillä Wesibussilla.

Lisätietoja:
Tuija Patana, OYY:n hallituksen jäsen, viestintä- ja kulttuuriasiat, puh. 050 407 8694
Eero Manninen, järjestö- ja hallintosihteeri, puh. 040 525 5562

www.oyy.fi/vulcanalia
www.facebook.com/vulcanalia

Uutiset Janne Hakkarainen

Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille oma jaosto

Oulun yliopiston jatko-opiskelijoiden on jatkossa mahdollista ottaa vahvempi rooli edunvalvontaansa uuden jatko-opiskelijajaoston kautta. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus päätti jaoston perustamisesta jatko-opiskelijakokouksen esityksestä.

”Tavoitteenamme on luoda tukeva pohja jatko-opiskelijoiden edunvalvonnalle. Toivomme jaoston antavan raamit vaikuttamistyölle ja vahvistavan jatko-opiskelijoiden ääntä yliopiston päätöksenteossa”, jatko-opiskelijajaoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi nimetty Teea Palo visioi.

Ylioppilaskunnan alaisuuteen perustetun jaoston ideana on tarjota jatko-opiskelijoille yhteinen foorumi ajankohtaisten asioiden ja koettujen epäkohtien käsittelyyn. Jaostossa vaikuttavat mukana Oulun yliopiston tutkijakoulun päätöksenteossa toimiva jatko-opiskelijaedustus, joten osallistumalla jaoston kokouksiin kaikki jatko-opiskelijat pääsevät antamaan ideansa tutkijakoulun kehittämiseen.

”On hienoa, että aloite jatko-opiskelijoiden edunvalvonnan kehittämisestä lähti jatko-opiskelijoilta itseltään. Eri toimijoiden yhteiselle keskustelufoorumille on selvä tarve ja tarjoamme mielellämme tukemme jaoston toiminnan käynnistämiseen”, iloitsee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Valle Uimonen.

Jaosto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 26.9. klo 16:00 alkaen ylioppilaskunnan toimistolle. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet jatko-opiskelijat, riippumatta siitä ovatko he ylioppilaskunnan jäseniä vai ei. Ensimmäisessä kokouksessa tullaan valitsemaan jaoston varsinaiset jäsenet sekä keskustelemaan jaoston roolista ja syksyn mittaan käsiteltävistä teemoista.

Lisätietoja:

Jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja Teea Palo, teea.palo@nulloulu.fi, 0294 487773
Koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

Jatko-opiskelijoiden fb-ryhmään voi liittyä täältä.

Uutiset Hennamari Toiviainen

YTHS tiedottaa: Suunterveyden 10 minuutin toimenpideajat muuttuvat maksuttomiksi

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Tiedote 29.8.2013

Suunterveyden 10 minuutin toimenpideajat muuttuvat maksuttomiksi 1.9.2013 alkaen

Suunterveyden 10 minuutin toimenpideajat muuttuvat YTHS:n asiakkaille maksuttomiksi syyskuun alusta lähtien. Muutos tehtiin sovitun maksukertymäseurannan sekä saadun palautteen jälkeen.

Suunterveyden hoitoajan pituuden määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilö tekemänsä hoidon tarpeen arvion jälkeen. YTHS:ssä on käytössä THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokitus, joka määrittelee käynnin pituudet toimenpiteen vaativuuden mukaan. Kymmenen minuutin käynti soveltuu lyhyisiin kontrollikäynteihin kuten tikkien poistoon.

Uutiset Janne Hakkarainen

Kieli- ja viestintäkoulutuksen infopäivä 4.9.

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen kieli- ja viestintäkoulutus (ent. kielikeskus) järjestää perinteisen infopäivänsä keskiviikkona 4.9. klo 10 – 14.

Tapahtuma järjestetään Oulun yliopistolla Linnanmaalla pääaulassa salien L2 ja L3 läheisyydessä.  Kielten opettajat informoivat opiskelijoita kieli- ja viestintäopintoihin liittyvissä kysymyksissä. Mukana tapahtumassa on myös Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston edustaja.

Infotilaisuudessa opiskelijat saavat tuoreinta tietoa kurssitarjonnasta, uusia ideoita sekä hyödyllisiä neuvoja opiskelusuunnitelmiinsa.

Tule ottamaan selvää, mitä lyhenteiden KVK, EVK tai CEFR taakse kätkeytyy ja miten ne koskevat juuri sinua.

Osallistu leikkimieliseen testiimme ja arvioi kielitaitosi!

 

Tervetuloa!

 

Anne Viherkari

**************

Kehityspäällikkö
Kieli- ja viestintäkoulutus
Täydentävien opintojen keskus

PL 7910
90014 Oulun yliopisto
puh. +358-40-6744241
TOK2, 2. krs, huone KM202

Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan jäsenille maksuttomat lakiasian neuvontavuorot alkavat taas

Syksyn lakiasiain neuvontavuorot käynnistyvät

Ylioppilaskunnan jäsenellä on mahdollisuus maksuttomaan lakiasiainneuvontaan ylioppilaskunnan kustantamana. Neuvontapalvelua alla olevina sovittuina neuvontapäivinä antaa:

Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen
Pakkahuoneenkatu 5 A 1 (käynti sisäpihan puolelta)

Opiskelijakortti mukanaan voi marssia suoraan toimistolle opiskelijaneuvontapäivinä kello 14.30 – 16.00. Erillistä ajanvarausta ei tarvita. Puhelinneuvonnan antaminen ei onnistu, joten neuvoja pitää mennä kysymään paikan päälle. Huomatkaa että toimisto on muuttanut syksyllä 2013 uusiin tiloihin Pakkahuoneenkadulle!

Neuvontapäivät syksyllä 2013:
to 29.8
to 19.9.
to 17.10.
to 14.11.
to 12.12.

Lisätietoja palvelusta antaa OYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri (soposihteeri (at) oyy.fi ja 040-526 5821) tai asianajotoimiston nettisivut www.asianajotoimistoimmonen.fi

Uutiset Janne Hakkarainen

Minna Koivunen Ylkkärin uudeksi toimitusapulaiseksi

Oulun ylioppilaslehti Ylkkärin uudeksi toimitusapulaiseksi on valittu FM Minna Koivunen. Valinnan teki ylioppilaskunnan hallitus. Koivunen aloittaa työssään 2.9. Määräaikaan mennessä ylioppilaskuntaan oli jätetty 25 hakemusta, joista hallitus karsi viisi ehdokasta haastatteluun.

Toimitusapulaisen tehtävänä on mm. toimituksellisen aineiston tuottaminen ja ideointi yhdessä päätoimittajan kanssa, lehden taitto, verkkosivujen päivittäminen ja muu toimitustyö. Koivunen vakuutti monipuolisuudellaan ja toimittajakokemuksellaan. Hänellä oli mm. aiempaa kokemusta Ylkkärin avustajana.

”Mukava palata jälleen yliopistoympäristöön, vaikkakin eri kaupunkiin. Valmistuin Tampereen yliopistosta, mutta on hienoa päästä tekemään opiskelijajournalismia Oulussa.”, Koivunen fiilistelee.

Tervetuloa Minna!

Lisätietoja:

Päätoimittaja Ville Koivuniemi paatoimittaja@nulloyy.fi 040 526 7821
Toimitusapulainen Minna Koivunen toimitusapulainen@nulloyy.fi 040 550 3927 (2.9. alkaen)

Rekrytointi, Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae varajäseneksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan!

Ovatko tasa-arvoasiat lähellä sydäntäsi? Kaipaako Oulun yliopiston yhdenvertaisuus mielestäsi kehittämistä? Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan etsitään opiskelijavarajäsentä toimikunnan jäljellä olevalle kaudelle 2013-2015.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on olla yliopistotason yhteistyöfoorumi, jolle tiedekuntien tasa-arvoryhmät raportoivat. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta valmistelee yliopiston tasa-arvosuunnitelman, edistää ja seuraa siihen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista, sekä tiedottaa ja raportoi vuosittain toiminnastaan yliopiston johdolle. Myös erilaiset tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät tapahtumat ja julkaisutoiminta kuuluvat toimikunnan toimenkuvaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta vastaa lisäksi yliopistotason toimista yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasioissa. Opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhteyshenkilöinä.

Kiinnostuitko?

Lähetä vapaamuotoinen OYY:lle osoitettu hakemuksesi keskiviikkoon 18.9.2013 klo 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi.

Lisätietoja:
Sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula (GSM 040 526 5821, sähköposti soposihteeri@nulloyy.fi).

Uutiset Janne Hakkarainen

Kaupunkistrategiasta hyvät eväät tulevaisuuteen

KANNANOTTO                                                                                                    20.8.2013

OYY: Kaupunkistrategiasta hyvät eväät tulevaisuuteen

Oulun yliopiston ylioppilaskunta kiittää Oulun kaupunkia rohkeasti tulevaisuuteen katsovasta Kaupunkistrategia 2020:sta, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan. Vahvuuksiaan korostava, nuoriinsa uskova ja hyvinvoiva kaupunki menestyy  jatkossa ja sillä on täydet mahdollisuudet kohota Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi. Erityisen suurta kiitosta OYY haluaa antaa kaupungille opiskelijoiden ja nuorten huomioimisesta strategiatyössä.

Strategiatyön onnistumisen ratkaisee kuitenkin tulevaisuuden panostukset sen toteuttamiseen. ”Lähitulevaisuuden päätökset esimerkiksi joukkoliikenteestä ovat ensimmäinen oiva tilaisuus ryhtyä sanoista tekoihin”, toteaa strategiatyöhön tyytyväinen OYY:n hallituksen puheenjohtaja Valle Uimonen.

OYY:n mielestä esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden houkutteleminen kaupunkiin on hyvä tavoite ja sopii hyvin myös yliopiston tavoitteisiin. ”Tässä avautuu oiva tilaisuus kaupungin ja yliopiston yhteistyöhön esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden asumiseen liittyvien ratkaisujen suhteen”, muistuttaa OYY:n hallituksen jäsen Juuli Juntura.  Myös osaamiseen investointi, yrittämisen mahdollisuudet ja asuinympäristön viihtyisyys ovat asioita, joihin panostaminen luo pohjaa Oulun tulevaisuudelle.

OYY:n ”Oulu – Suomen paras paikka opiskella” -ohjelma tarjoaa myös jatkossa paljon hyviä ideoita kaupungin kehittämiselle ja opiskelijat ovat valmiita kantamaan kortensa kekoon yhteisen kaupungin kehittämisessä!

 

Valle Uimonen                                                                                                            Ilari Nisula
Hallituksen puheenjohtaja                                                                                       Pääsihteeri

”Oulu – Suomen paras paikka opiskella” – ohjelma löytyy pdf-versiona Internetistä osoitteesta:
http://www.oyy.fi/asiakirjat/poliittisesti_toimintaa_linjaavat_asiakirjat/kupo2012-sivuittain.pdf

 

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen sihteeri Tapani Lintula (sähköposti: soposihteeri@nulloyy.fi tai puhelin: 040 526 5821)

Edustajisto, Uutiset Janne Hakkarainen

Janne Hakkarainen OYY:n puheenjohtajaksi

janneOulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) edustajisto valitsi viime kokouksessaan puheenjohtajakseen fil. yo. Janne Hakkaraisen. Janne Hakkarainen on toiminut OYY:n edustajiston jäsenenä vuodesta 2009 asti vihreiden ryhmässä, viime vuonna ylioppilaskunnan hallituksessa ja alkuvuoden OYY:n varapuheenjohtajana. Hakkarainen on myös Oulun kaupunginvaltuuston jäsen.

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, joka päättää muun muassa ylioppilaskunnan budjetista, jäsenmaksun suuruudesta sekä poliittisesta linjasta.

Marraskuun kuudes päivä järjestetään edustajistovaalit, joissa päätetään tulevan kauden edustajiston jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
Lue lisää: www.oyy.fi/edustajistovaalit

Lisätietoa

Janne Hakkarainen, ylioppilaskunnan puheenjohtaja, epj(a)oyy.fi, 040 523 1820
Ilari Nisula, pääsihteeri, paasihteeri(a)oyy.fi, 0405231822

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Hae Ylkkärin toimitusapulaiseksi

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on yli 12 500 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä etu- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

OYY hakee joukkoonsa toimitusapulaista

Oulun ylioppilaslehti Ylkkärin toimitukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 26.8.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimi on osa-aikainen, 30 tuntia viikossa ja siinä on neljän kuukauden koeaika. Palkka on 1 150 € kuukaudessa.

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Toimitusapulaisen tehtävänä on mm. toimituksellisen aineiston tuottaminen ja ideointi yhdessä päätoimittajan kanssa, lehden taitto, verkkosivujen päivittäminen ja muu toimitustyö.

Toimitusapulaiseltamme edellytämme korkeakouluopintoja, Adobe Creative Suite -ympäristön hallintaa sekä erinomaista suomen kielen kirjallista taitoa. Katsomme eduksi alan aiempaa työkokemusta, erinomaisia atk-taitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä. Lisäksi eduksi hakijalle katsotaan tuntemus yliopisto-opiskelijan arjesta sekä sosiaalisesta mediasta.

Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi ja halutessasi työnäytteitäsi pdf-muodossa sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi maanantaihin 19.8.2013 klo 14.00 mennessä. Aiheriville maininta “toimitusapulainen”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Haastattelut järjestetään viikolla 34 ylioppilaskunnan toimistolla. Haastattelujen tarkempi ajankohta ilmoitetaan henkilökohtaisesti haastatteluun kutsuttaville.

Lisätietoja antavat Oulun ylioppilaslehden päätoimittaja Ville Koivuniemi p. 040 526 7821, ville.koivuniemi(a)oyy.fi, sekä pääsihteeri Ilari Nisula, p. 040 5231 822, paasihteeri(a)oyy.fi.

Uutiset Viestintäsihteeri

Vulcanalia 2013 & PahkiSpeksi esittävät: Speksihahmokilpailu

Sykkiikö sisälläsi komiikan kipinä? Palatko halusta päästä parrasvaloihin? Haluatko hauskuuttaa?

Osallistu lukuvuoden avajaisbileissä Vulcanaliassa 11.9. järjestettävään speksihahmokilpailuun!  Luo itsellesi tunnistettava speksihahmo Putous-tyyliin. Kehittele hahmolle nimi, ulkonäkö, maneereja ja tarina ja nouse Vulcanalian lavalle viihdyttämään juhlakansaa esittelemällä hahmoasi mahdollisimman monipuolisesti. Yleisö voi osallistua kisaan omstart-huudoin, joihin speksihahmojen on reagoitava. Illan voittajahahmo valitaan äänestyksellä.

Ilmoittaudu lähettämällä parhaaksi katsomaasi materiaalia hahmostasi (esim. kuvaus, kuva, video) osoitteeseen tuija.patana@nulloyy.fi otsikolla ”Speksihahmokilpailu” 18.8. mennessä. Ilmoittautuneista hahmoista raati valitsee 5-7 parasta esiintymään Vulcanaliaan.

Kilpailu jatkuu PahkiSpeksin vetämänä koko syksyn ja huipentuu loppuvuodesta Vuoden Speksihahmon kruunaamiseen. Hahmot suorittavat syksyn aikana 3-4 tehtävää, jotka ideoidaan yhdessä hahmojen ja järjestävän tahon kanssa.

Uutiset Janne Hakkarainen

Opiskelijasähköposti muuttuu syksyllä

Siirrä vanhat sähköpostisi paju-palvelimelta talteen!

Oulun yliopiston opiskelijoiden sähköpostipalvelu muuttuu syksyllä Microsoftin Office for Education 365 -palveluun (O365).O365-palvelu tarjoaa opiskelijoille Outlook-sähköpostin lisäksi maksuttomana pilvipalveluna mm. Office Web Apps -sovellukset (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Lync), kalenterin sekä SkyDrive Pron. Lue lisää O365-palvelusta täältä: http://www.oulu.fi/th/office365

Paju-palvelimen sähköpostitoiminnot loppuvat lokakuun lopussa (31.10.). Jokaisen opiskelijan on itse siirrettävä tarvitsemansa pajun postit talteen lokakuun loppuun mennessä, sillä sen jälkeen niihin ei enää pääse käsiksi. Vanhoja sähköposteja ei myöskään siirretä automaattisesti uudelle pilvipalvelimelle, joten jokaisen opiskelijan tulee itse siirtää omat sähköpostinsa uuteen O365-pilvipalveluun 31.10. mennessä!

Uusi palvelu on jokaisen Oulun yliopiston opiskelijan käytettävissä hänen hyväksyttyään käyttöehdot.
Opiskelijan ei ole pakko ottaa uutta O365-palvelua käyttöön, mutta oma vaihtoehtoinen sähköpostiosoite on ilmoitettava yliopistolle WebOodin kautta.

Lue lisää O365:sta sekä sähköpostien siirrosta:
http://www.oulu.fi/th/node/19315

Page 44 of 49« First...102030...4243444546...Last »