Uutiset Aino-Kaisa Manninen

OYY:n vastine yliopiston tiedotteeseen “Kysymyksiä ja vastauksia yliopiston tilahankkeista.”

OYY on ennen tämän vastineen lähettämistä ollut yhteydessä Oulun yliopiston toimijoihin, ja pyytänyt oikaisemaan Notion tiedotteessa olleet virheet ja tarkentamaan yksityiskohtia. Yliopistolta on vastattu, että se ei näe syytä korjata tiedotteen harhaanjohtavia tietoja. Edit: 4.5. klo 17.31: Yliopiston mukaan alkuperäisessä tiedotteessa ei ole mitään virheellistä, ja siitä syystä tiedotetta ei ole oikaistu pyynnöstä huolimatta. Näin ollen olemme päätyneet kirjoittamaan tiedotteelle tämän vastineen.

Oulun yliopisto kertoo 2.5. Notiossa julkaisemassa sisäisessä tiedotteessaan:

Yliopisto: “Miten opiskelijoiden edustajia on informoitu Telluksen työpisteiden siirrosta Pegasukseen? Hiljaisen tilan siirtoa koskevat alustavat suunnitelmat on tuotu OYY:n hallitukselle kommentoitavaksi ensimmäisen kerran marraskuun 2016 alussa. Palaute siirtoon oli myönteinen, mikäli huolehdittaisiin, että työpisteitä ei vähennetä vaan ne siirretään toiseen paikkaan.

OYY:n vastine: OYY:n hallitus on keskustellut suullisesti erittäin alustavista suunnitelmista. Tässä vaiheessa kommentoitavaa materiaalia ei ole tullut virallisia reittejä, kuten sähköpostitse kirjallisena, tai piirustuksia esitetty. OYY:n hallitus on pitänyt Telluksen remontoimista lähtökohtaisesti hyvänä, mutta odottanut, että valmiimmat suunnitelmat tulisivat myöhemmin OYY:n hallituksen kommentoitavaksi. Näin ei ole tapahtunut. Myöskään opiskelutilojen vähenemisestä Telluksessa, tai Business Kitchenin tilojen suuruudesta ei tässä vaiheessa ole tuotu OYY:lle tietoa. Lisäksi marraskuun puolessa välissä ei ollut vielä tiedossa, minne OAMK muuttaa kampuksella. Myöhemmin tietoon on tullut, että HUTK:n ja KTK:n opiskelijat siirtyvät kohti yliopiston keskiosaa, jolloin myös opiskelutiloja keskusaulan läheisyydessä tarvitaan yhä enemmän.

Ylioppilaskunnan vaihtuvuus on suurta ja alustavat keskustelut ovat tulleet nykytoimijoiden tietoon vasta nyt. Yleensä viralliset kommenttipyynnöt kulkevat sekä hallituksen että asiantuntijoiden kautta, ja nämä kommentit tai lausunnot ovat hallituksen kokouksessa päätettäviä asioita. Tässä tapauksessa näin ei ole kuitenkaan toimittu, sillä varsinaista kommenttipyyntöä ei ole saapunut, eikä näin ollen dokumentaatiota ole saatavilla.

Yliopisto: Maaliskuun alussa OYY:lle on toimitettu arkkitehdin tekemät tilamuutosten luonnokset tiedoksi. Huhtikuun alussa OYY:tä on lähestytty siirron tarkemmasta aikataulusta ja kysytty onko näköpiirissä huomioitavia asioita ennen työn käynnistämistä. OYY:n hallituksen jäsenen sähköpostitse huhtikuun alussa antamassa vastineessa todettiin, että hallitus on keskustellut asiasta, eikä löydä siitä erityistä huomioitavaa.

OYY:n vastine: Maaliskuun alussa OYY:lle on toimitettu piirros Pegasuksen uusista työskentelypisteistä. Vastaavia piirustuksia ei vielä tuossa vaiheessa lähetetty Telluksesta. Viestissä puhutaan hiljaisen työskentelyn pisteistä, joita ylioppilaskunnassa ei mielletä tietokonepisteiksi vaan lukusalitilaksi. Tässäkään ei ole mitään tietoa siitä, siitä, että tilat eivät olisi jatkossa opiskelijoiden käytössä. Business Kitcheniä ei ole mainittu sanallakaan.

Myöhemmin huhtikuussa OYY on saanut viestin, jossa on kysytty siirron aikatauluista. Tässä on kysytty ainoastaan aikatauluun liittyvää kommenttia, johon OYY on vastannut, että meillä ei ole aikatauluun liittyviä kommentteja. Jos edes tässä vaiheessa olisimme tienneet Business Kitchenin korvaavan näin suuren osan Telluksen itsenäisen opiskelun tiloista, niin olisimme ottaneet siihen kantaa.

Yliopiston tiedotteessa olisi voinut mainita tasapuolisuuden nimissä myös kaikki muut tilatyöryhmien edustajat ja yliopiston hallituksen jäsenet, varsinkin kun Notio on ensisijaisesti henkilökunnalle suunnattu tiedotuskanava. Tiedotteesta voi tässä muodossa saada sellaisen käsityksen, että opiskelijaedustajien tehtävänä olisi viestiä yliopiston tila-asioista opiskelijoille. Vastuu tilamuutoksista viestimisestä, kuten vastuu yliopiston sisäisestä viestinnästä kokonaisuutena muutenkin, kuuluu ensisijaisesti yliopistolle.

Monet opiskelijat ovat kyllä oma-aloitteisesti viestineet tilamuutoksista aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, kuten HUTK ja KTK:n muutto Facebook-sivuilla ja OYY:n kopot Facebook-ryhmässä. Opiskelijoiden mielenilmauksen jälkeen 2.5. julkaistu Notion tiedote on ensimmäinen tila-asioihin liittyvä Notio-tiedote viimeisen puolen vuoden ajalta. Tähän liittyen olisi ollut siinäkin mielessä enemmän kuin suotavaa, että esimerkiksi tilatyöryhmien kokoonpanosta olisi viestitty kokonaisuutena, eikä opiskelijoiden roolia alleviivaten. OYY haluaa myös muistuttaa, että haut erilaisiin työryhmiin ja toimielimiin suoritetaan avoimina hakuina, mikä tarkoittaa, että valitut opiskelijaedustajat ovat mitä suurimmalta osin ihan tavallisia opiskelijoita.

OYY on vaikuttanut aktiivisesti tila-asioihin. Viimeisimpänä olemme keskustelleet siitä, että osa tietokonepisteistä jäisi Tellukseen, eikä niitä kaikkia siirrettäisi Pegasukseen kuten aiemmin oli suunniteltu. Pidämme tätä kohtuullisena kompromissina, jotta tietokoneellisia työskentelypisteitä olisi jatkossakin tarjolla myös Telluksessa. Myös tulevat Business Kitchenin tilat ovat lähtökohtaisesti opiskelijoiden käytössä, kun niihin ei ole muita varauksia.  Keskustelu on avattu myös opiskelijaedustajien saamiseksi Kontinkankaan kampuksen Tellus2-tilahankkeen suunnittelutyöryhmään.

Toivomme, että pääsemme jatkossa keskustelemaan yliopiston kanssa rakentavasti tilojen kehittämisestä, ja opiskelijat ja henkilökunta ovat mukana päätöksenteossa. Päätöksenteon tulisi olla avointa ja läpinäkyvää, sekä jokaisella olla tieto siitä missä päätökset tehdään ja ketkä päätöksiä ovat tekemässä. Tilaratkaisuja ei voida tehdä yksi tila kerrallaan vaan tarvitsemme kokonaiskäsityksen Linnanmaan ja Kontinkankaan kampusten kehittämiseksi.

Yhteistyöterveisin

Aino-Kaisa Manninen
Pääsihteeri
paasihteeri@nulloyy.fi
040 523 1822

Miina-Anniina Heiskanen
Hallituksen jäsen, kampuskehittäminen
miina-anniina.heiskanen@nulloyy.fi
050 407 9489