Edustajiston kokous 10/2014 – Ketkä ovat vallan kahvassa vuonna 2015?

Tervetuloa vuoden viimeiseen edustajiston kokoukseen 2.12.2014 klo 16.30 saliin L10. Kokouksesta on livestream osoitteessa http://connectpro.oulu.fi/oyy .
Tapahtuma myös Facebookissa!

1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § LAILLISUUS
3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT
7 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA VUODELLE 2015
8 § TALOUSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2015 SEKÄ KOLMEN JÄSENEN VALINTA KAUDELLE 2015–2016
9 § TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUVUODELLE 2015–2016
10 § TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
11 § ERITYISTOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2015
12 § EDUSTAJISTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2015
13 § EDUSTAJISTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2015
14 § YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN VALINTA VUODELLE 2015
15 § TILINTARKASTAJAN VALINTA
16 § INSPEHTORIN VALINTA
17 § ILMOITUSASIAT
18 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!

Tero Marin
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Tiedoksi: inspehtori Järvelä
OYYH
Sihteeristö
OYL