Edustajiston kokous 5/2017

Edustajiston viides kokous pidetään tiistaina 10.10. klo 16.30 alkaen salissa L2 Linnanmaalla.

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § LAILLISUUS
3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT
7 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN
8 § LÄHETEKESKUSTELU OULUN YLIOPPILASAPU RY:N TULEVAISUUDESTA
9 § LÄHETEKESKUSTELU ERITYISTOIMINTA-AVUSTUKSISTA
10 § OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN OPISKELIJAJÄSENTEN HAASTATTELUT 11 § ILMOITUSASIAT
12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN