Edustajiston kokous 6/2017

Edustajiston kuudes kokous pidetään tiistaina 31.10. klo 17.00 alkaen salissa L2 Linnanmaalla.

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § LAILLISUUS
3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT
7 § ILMOITUSASIAT
7.1 § SYL-KUMMIN KUULUMISET
7.2 § TTYA SALOMAA ESITTÄYTYY
7.3 § OYY:N HALLITUKSEN KUULUMISET
8 § SELVITYS EDUSTAJISTON KOKOUSTEN VIDEOINTITALLENNUSMAHDOLLISUUKSISTA
9 § OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN OPISKELIJAJÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 2018–2019
10 § YLIOPISTOKOLLEGION TÄYDENTÄMINEN
11 § OULUN YLIOPPILASLEHDEN PÄÄTOIMITTAJAN TYÖSUHDE
12 § YLIOPPILASKUNNAN OMISTAMIEN KOY PUISTOMANNEN OSAKKEIDEN MYYNTI
13 § ERITYISTOIMINTA-AVUSTUSTEN KRITEERIEN KUMOAMINEN
14 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!