Uutiset Janne Hakkarainen

10: OYY lanseeraa uuden help@nulloyy.fi-palvelun / OYY launches a new help@nulloyy.fi service

1. OYY lanseeraa uuden help@nulloyy.fi-palvelun / OYY launches a new help@nulloyy.fi service
2. Perheellisille opiskelijoille oma Fb-ryhmä! / A facebook group for students with children!
3. Oulun yliopiston kesäopinnot 2017 / University of Oulu Summer School 2017
4. Anna palautetta palautejärjestelmästä! / Give feedback on the feedback system!
5. Vulcanaliaharjoittelijahaku / Recruiting for Vulcanalia trainee
6. Linnanmaan vaalipaneeli / Linnanmaa election panel 14.3 klo 13:30
7. Näkyvyyttä OYY:n jäsenille jotka ovat ehdolla kuntavaaleissa / Publicity for student candidates

1. OYY lanseeraa uuden help@nulloyy.fi-palvelun

Oulun yliopiston ylioppilaskunta lanseeraa uuden help@nulloyy.fi-palvelun, jonka tarkoituksena on helpottaa ylioppilaskunnan asiantuntijapalveluiden saavutettavuutta. Jatkossa opiskelijan ei tarvitse tietää, keneltä ylioppilaskunnan asiantuntijoista kannattaa kysyä apua, vaan hän voi toimittaa avunpyyntönsä yhteen sähköpostiosoitteeseen.

Ylioppilaskunnan henkilökunta arvioi opiskelijan puolesta, kenen asiantuntijan vastuualueelle hänen auttaminen kuuluu. Apua tarjoavat koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen sekä kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntija.

Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä ylioppilaskuntaan tuttuun tapaan myös sosiaalisen median kautta. Viestejä voi lähettää Facebookin, Instagramin ja Twitterin kautta. Ylioppilaskunta haluaa kannustaa erityisesti Twitterin käyttöön, koska siellä esitetyt kysymykset ja vastaukset ovat myös muiden opiskelijoiden nähtävillä.

OYY launches a new help@nulloyy.fi service

The Student Union of the University of Oulu launches a new help@nulloyy.fi service which aims to increase the accessibility of the specialists of the Student Union. Now the student doesn’t have to know which specialist they should contact, and they can deliver their questions and requests for help in one e-mail address.

The staff of the Student Union then evaluates who of them should help the student. The ones who offer help are Specialist in Academic Affairs, Specialist in Social Affairs and Specialist in International Affairs and Student Organizations.

Students can reach the Student Union also via Facebook, Instagram or Twitter. The Student Union recommends that questions would be raised in Twitter so that as many as possible would see them and the answers to them.

2. Perheellisille opiskelijoille oma Facebook-ryhmä! A Facebook group for students with children!

Oletko perheellinen opiskelija? Haluatko tutustua muihin perheellisiin opiskelijoihin ja kaipaatko vertaistukea arkeen? OYY:n perheellisille opiskelijoille on nyt oma fb-ryhmä. Liity ryhmään ja tule tapaamaan muita perheellisiä opiskelijoita! Ryhmän löydät täältä: www.facebook.com/groups/1742220169421859/

Are you a student with children? Do you want to get a chance to get to know other students with children or get a peer support for everyday life? Join now to the group ”OYY:n perheelliset opiskelijat” and meet other students with children! You can find the group here: www.facebook.com/groups/1742220169421859/

3. Oulun yliopiston kesäopinnot 2017

Oulun yliopisto järjestää opetusta myös kesällä 2017. Kesäopintoja järjestävät tiedekunnat ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. Myös monet PPKYO:n opintojaksot ovat perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia. Tutustu kesän 2017 opintotarjontaan. Huomaa, että ilmoittautuminen kesäopintojaksoille saattaa alkaa vasta myöhemmin keväällä. Lue lisää.

University of Oulu Summer School 2017

The University of Oulu arranges summer courses during the summer. Summer studies are organised by the faculties of the University of Oulu and the Summer University of Northern Ostrobothnia. Please notice that the registration for the summer courses might start later this Spring. See Summer Courses 2017 here.

4. Anna palautetta palautejärjestelmästä!

Oulun yliopiston opintojaksopalautejärjestelmä on avattu osoitteessa https://palaute.oulu.fi/. Opiskelija voi antaa palautetta opetustapahtumista (luennot, harjoitukset, seminaarit, …), joille hän on ilmoittautunut Weboodissa. Järjestelmää kehitetään mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja käytännölliseksi työkaluksi. Kokemuksesi myös itse palautetyökalusta ovat arvokkaita ja tästä syytä OYY järjestää palautekyselyn liittyen opintojaksopalautteeseen. Anna äänesi kuulua!  https://goo.gl/forms/53BpZZUUahziXdYG2

Give feedback on the feedback system!

University of Oulu course feedback system is open in the address https://palaute.oulu.fi/index.php?lang=en_US. Students can give course feedback (lectures, exercises, seminars, …), for courses which they have registered in WebOodi. The feedback tool is under development, and your experiences on the feedback system is very important. Let your voices to be heard! https://goo.gl/forms/53BpZZUUahziXdYG2

5. Vulcanaliaharjoittelijahaku / Recruiting for Vulcanalia trainee

OYY hakee joukkoonsa harjoittelijaa tapahtumatuottamiseen. Harjoittelijan työnkuvaan kuuluu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaisjuhlan eli Vulcanalian monipuolisia järjestelytehtäviä. Tehtävät vaihtelevat esimerkiksi yhteistyökumppaneiden etsimisestä markkinointimateriaalien suunnitteluun ja monenlaisiin käytännön järjestelyihin. Lisätietoa tehtävästä ja hakuohjeet http://www.oyy.fi/hae-oyyn-tapahtumaharjoittelijaksi/

OYY is looking for a trainee to join the Vulcanalia production team. The job description includes various tasks related to organising Vulcanalia, the semester opening party. You may for example be contacting sponsors, planning marketing materials or doing some practical work. More info on the job and how to apply at http://www.oyy.fi/hae-oyyn-tapahtumaharjoittelijaksi/

6. Linnanmaan vaalipaneeli / Linnanmaa election panel 14.3 klo 13:30

Facebook: https://www.facebook.com/events/409921629359117/

Etkö päässyt Valkeassa järjestettyyn opiskelijoiden vaalipaneeliin? Huutosi on kuultu! Vaalipaneeli tulee Central Stationille eli voit nauttia vaalipöhinästä lounaasi lomassa. Luvassa tiukkaa tenttausta koskien opiskelijoille tärkeitä aiheita. Tarkista myös OYY:n, OSAKO:n ja O’Diakin yhteiset kuntapoliittiset tavoitteet täältä http://www.oyy.fi/media-ja-vaikuttaminen/8978-2/

You didn’t make it to the election panel in Valkea? We heard that, so we’re bringing the panel to Central Station restaurant – you can enjoy your lunch with some election buzz! Expect discussions on themes involving students everyday life. Panelists will be announced later. The students municipal policy program (by OYY, OSAKO, O’Diako) available here (still working on the translation) http://www.oyy.fi/media-ja-vaikuttaminen/8978-2/

7. Näkyvyyttä OYY:n jäsenille jotka ovat ehdolla kuntavaaleissa

OYY haluaa tukea ehdolla olevia jäseniään ja julkaisee listan opiskelevista kunnallisvaaliehdokkaista. Voit ilmoittaa erikseen tuetko myös OYY:n kuntapoliittisia tavoitteita. Täytä lomake täällä https://goo.gl/forms/JhmwewJEcoQYWtBg1

Lisätietoja opiskelijanoulu@nulloyy.fi

OYY wants to support members who run for city council in the upcoming municipal elections and therefore we are publishing a list of student candidates. You can make a separate announcement if you also support the OYY municipal policy program. Fill the form here https://goo.gl/forms/JhmwewJEcoQYWtBg1

More info from opiskelijanoulu@nulloyy.fi