Arkisto: huhtikuu 2018

Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2018

Unirestan hallituksen puheenjohtajaksi Kati Hannila

Uniresta Oy:n yhtiökokous on valinnut yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Kati Hannilan. Hannila on toiminut aiemmin muun muassa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) hallituksen puheenjohtajana, hallituksen sosiaalipoliittisena vastaavana ja edustajiston jäsenenä. Hannilaa ennen Uniresta Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Wille Leppämäki vuodesta 2011 lähtien.

”Odotan innolla, että pääsen ottamaan vastuuta opiskelijoiden omistamasta ravintolasta ja kehittämään yhtiötä eteenpäin kohti entistä monipuolisempaa toimintaympäristöä”, vasta valittu hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila iloitsee.

Yhtiökokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi Anne Hyyryläisen, Jonne Kettusen ja Henna Määtän. Jatkavat hallituksen jäsenet ovat Seppo Kangas, Johanna Koskelainen ja Milja Seppälä.

Uniresta Oy on oululaisten opiskelijoiden omistama ravintolayritys, jonka juuret ulottuvat 1960-luvulle. Tänä päivänä Unirestalla on kymmenkunta liiketoimintayksikköä eri puolilla Oulua, joista tunnetuimpana opiskelijaravintolat Kastari, Medisiina ja Vanilla sekä Health to Organic -kahvilat. Uniresta Oy tarjoaa myös juhla- ja cateringpalveluja. Uniresta Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 5,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 65 alan ammattilaista.

Lisätietoja:
Kalle Parviainen, OYY:n hallituksen puheenjohtaja, hpj@nulloyy.fi, p. 040 523 1821
Kati Hannila, Uniresta Oy:n hallituksen puheenjohtaja, p. 050 466 7386

Uutiset Janne Hakkarainen

Universitas-rahoituksen kohdentamispäätöksiä kevään 2018 osalta

Universitas-rahoituksen kohdentamispäätöksiä kevään 2018 osalta

Löyly, Oulun yliopiston ylioppilaskunta, 6000 euroa
Biologian työelämävalmiudet: ideointi ja tuotteistaminen, Syntaksis ry ja Biologian tutkinto-ohjelma, 1400 euroa
Suma ry:n fennistien ja fennougristien alumni-ilta, Emilia Käsmä, 910 euroa
Finanssi ry:n nettisivujen kääntäminen englanniksi, Elina Pakkanen, 3000 euroa
Oulu Entreprenurshio Societyn Accelerate your life – Human Accelelator, Eemeli Alanne, 3020 euroa

20 000 euron rahoituksesta jäljellä on vielä 5670 euroa myöhempiä hakuja varten.

Rekrytointi, Uutiset Hennamari Toiviainen

Hae opiskelijavarajäseneksi hyvinvointityöryhmään!

Oletko kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä? Onko sinulla ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi?

Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä kokoontuu kerran kuussa (kesäaikaa lukuunottamatta) maanantaisin klo 14-16.

Kerro hakemuksessasi, miksi tehtävä kiinnostaa sinua. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet. Toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina.

Hakuaika:  26.4.–22.5.2018
Toimikausi: 31.12.2018 asti

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Hae nyt osoitteessa halloped.fi!

 

The Students’ Welfare Group works in Finnish.

Rekrytointi, Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae OYY:n jäsenpalvelu- ja hallintosihteeriksi

Hakukuulutus 26.4.2018

Tule tekemään kanssamme yhteistä ylioppilaskuntaa

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee

JÄSENPALVELU- JA HALLINTOSIHTEERIÄ

1.8.2018 tai sopimuksen mukaan alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Jäsenpalvelu- ja hallintosihteerinä pääset vahvistamaan 11 000 jäsenen ylioppilaskuntaa etu- ja palveluorganisaationa. Ylioppilaskunnan lakisääteisenä velvollisuutena on edistää yhteisönä jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. OYY:n toiminnan päämäärä on opiskelijan hyvä elämä. OYY:ssa työskentelee tällä hetkellä kahdeksan vakituista henkilöä.

Jäsenpalvelu- ja hallintosihteerin tehtävään kuuluu

 • jäsenpalvelu ja neuvonta
 • ylioppilaskunnan taloushallinto
 • ylioppilaskunnan asiakirjahallinto ja arkistointi
 • opiskelijakorttiasiat ja tarrojen jako
 • tapahtumien, kokousten ja edustajistovaalien käytännön järjestelyt
 • toimiston hankinnat ja kilpailutukset
 • mahdollisuus kehittää OYY:n jäsenpalveluita

Edellytämme hakijoilta

 • tarkkuutta, erinomaisia organisointitaitoja ja suunnitelmallisuutta
 • erinomaista suomen ja hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa
 • jäsenpalveluhenkisyyttä ja halua auttaa opiskelijoita
 • nuorten aikuisten kanssa toimeentulemista
 • vastaavaa työkokemusta

Katsomme eduksi

 • aiemman kokemuksen taloushallinnossa
 • aiemman kokemuksen asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa
 • aiemman kokemuksen nuorten kanssa työskentelystä

Tehtävän palkkaus on ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokan III mukainen. Lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työaika on 37,5 tuntia viikossa. Työaika sijoittuu pääsääntöisesti virka-aikaan.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 21.5.2018 klo 23.59, otsikkoriville maininta ”Jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin. Ensimmäinen haastattelukierros pyritään järjestämään 24.–25.5. ja mahdollinen toinen hakukierros 30.5.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asiakirjat ovat pääasiallisesti julkisia. Huomioithan, että hakijoiden nimet kirjataan pöytäkirjaan, joka on saatavilla internetissä.

OYY korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822. Parhaiten tavoitettavissa 14.5. ja 21.5. klo 12–14.
Hallituksen puheenjohtaja Kalle Parviainen, hpj@nulloyy.fi, 040 523 1821

Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2018

Hallituksen puheenjohtaja Parviaisen puhe auditoinnin loppuseminaarissa

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) hallituksen puheenjohtaja Kalle Parviainen piti puheen Oulun yliopiston auditoinnin loppuseminaarissa 18.4.2018. Puhe keskittyi raportin suosituksiin sekä yliopiston vahvuuksiin opiskelijoiden näkökulmasta. Tässä puhe kokonaisuudessaan (englanniksi):

”Dear chair of the audit team, vice rector of education, dear university community,

My name is Kalle Parviainen and I am the Chair of the Board of the Student Union of the University of Oulu (OYY). I’m studying English Philology, and I also participated in this audit by being part of a group interview. I was asked to say a few words on behalf of our students about the whole audit process and about the recommendations presented in the report.

The past few years have been, let’s say quite busy in terms of changes. Looking back three or four years, there probably isn’t a single thing at the University that has remained stable. Everything from the smallest things, like the printer services, to the way our study support and guidance is organised, has gone through some kind of transformation. I think we all feel the need to have a small pause right now, and ponder all the changes and their effects. Evaluating the situation is also one of the main points in the PDCA model. Change is not a bad thing, but rushing changes causes uncertainty and unnecessary discomfort to everyone.

And then a few words about student centred learning and how the students are taken into account in decision making. In this audit, the University received feedback that we must improve pedagogic practices. All of our Faculties should aim toward a student-centered learning experience. It is essential that we support and motivate our students, and increase their wellbeing. The Student Union is ready to support this process, which should lead to more flexible studies and varied ways of completing courses. Everyone benefits if students graduating from this University are active citizens and have versatile skills they can use.

We have a wide network of student representatives at various levels of the administration, and they are chosen with relatively clear processes. But what is the actual weight given to their efforts? Is representation in one governing body proof that issues are not actually decided someplace else? We should pay more attention to how we make our decision-making more open and more attractive. In addition to the results of Kandipalaute, a study by OTUS (the research foundation of studies and education) has shown that there are real concerns about the actual opportunities for students – and even student representatives – to affect the decisions of the university.

The existence of these various surveys and other forms of feedback is a great thing, but I would like to raise the issue of the degree to which students actually want to take part in them. Low response rates have been an issue with the new student course feedback system. This is, in my opinion, a major issue, and something that we all must tackle together. So what is? How to motivate students into participating – or at least answering surveys? I think the solution is by illustrating to them, how their actions affect the reality and world around them.

I think that it is quite meaningful that every member gets heard in our university community. This is something that is not only relevant to feedback, but also links to language policy and the way we communicate. As the University is aiming to be truly international scientific community, language issues have popped up time and time again. We should, as a community, ponder what being international means. I think every member of our community has the responsibility to make others feel welcome and be part of it. However, I feel like even just in the past six months some things have progressed: We have selected a few international students as student representatives in a couple of administrative bodies that previously have had only Finnish-speaking members. This has changed the way they conduct their meetings, and enabled participation to everyone.

Overall, you could say that in communication more is more. There are not that many top secret things at the University; things that should not be public, therefore the more communication we have from the University, the more both the staff and the students feel like they belong here. Active and open communication increases the transparency of any administration – when people understand why some decisions are made, by who, and actually in some cases what has been decided, we increase our wellbeing. And of course, when talking about communication, it goes two ways: we must promote chances to have proper dialogue between all parties here at the university, and to encourage people to have these discussions.

Finally, I would like to thank everyone that has been part of this audit. Especially hearing and taking into account us students and our voices and opinions, is something that we truly appreciate. This audit has been a big effort by everyone, but it is important to remember that these changes and recommendations are taken into account and that development does not stop simply because the audit is now over. The recommendations should change our daily routines and activities at the University. We are also hopefully moving towards a more student-centered approach, where we encourage the students to have an even more active role in the learning processes. As an academic community, we have the responsibility to listen to all the voices in our midst, including the students.”

Auditointiraportin voi lukea täältä: https://karvi.fi/en/publication/audit-university-oulu-2018-3/

Uutiset Janne Hakkarainen

17: Linnanmaan yhteiskampuksen keskustelutilaisuus 3.5. / Discussion event on the Linnanmaa common campus on 3rd of May

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Wappu Oulussa / Wappu in Oulu
2. Suomen virallinen Euroviisujen kisakatsomo Oulun Valkean kesäkadulla – tule mukaan lähettämään terveiset Euroopalle 12.5. / Finland’s Official Eurovision Grandstand in the Summer Street of Shopping Centre Valkea – greet Europe with us on May 12th!
3. Linnanmaan yhteiskampuksen keskustelutilaisuus 3.5. / Discussion event on the Linnanmaa common campus on 3rd of May
4. Kilometrikisa opiskelijoille ja henkilökunnalle 2018 / Kilometrikisa cycling challenge for students and staff 2018
5. Kysely vapaaehtoistoiminnasta – voita leffaliput! Answer a questionnaire on volunteer activities and win movie tickets!

1. Wappu Oulussa / Wappu in Oulu

Wappu on ja paljon tapahtuu kaikkialla ympärilläsi. Myös OYY on mukana menossa:

To 26.4. klo 7–9 OYYeah hallituksen aamushow Rattoradiossa (www.rattoradio.fi ja 98,1 MHz)
La 28.4. klo 7–9  OYYeah hallituksen aamushow Rattoradiossa (www.rattoradio.fi ja 98,1 MHz)
Ma 30.4. klo 14–16 Uitot Åströmin puistossa. OYY:n hallitus jakamassa munkkeja.

Onko ylioppilaslakissasi HYY:n lyyra vai oman ylioppilaskuntasi kokardi? Päivitä kokardisi Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kokardiin toimistollamme nyt 2€ hintaan! Toimisto on auki tällä viikolla ti-to klo 10–14. Vappuaattona 30.4. ja vappupäivänä 1.5. toimisto on suljettu.

Hauskaa wappua!

Wappu is happening right now, and you may notice it is a huge event for Finnish students and a lot of events are going on. OYY is celebrating in wappu as well:

Thu 26.4. 7–9 am OYYeah morning show at Rattoradio (www.rattoradio.fi and 98,1 MHz) – Show in Finnish
Sat 28.4. 7–9 am OYYeah morning show at Rattoradio (www.rattoradio.fi and 98,1 MHz) – Show in Finnish
Mon 30.4. 2 – 4 pm Fresmen swimming event at Åström park. You can get some donuts served by OYY’s board.

Do you have OYY’s cap badge at your student cap? Update the cap badge of the Student Union of The University of Oulu to your cap. Badge costs 2€ and you can buy it from OYY office! Our office is open from Tuesday to Thursday 10 am – 2 pm on this week. Office is closed on 30th of April and on 1st of May.

Happy Wappu!

2. Suomen virallinen Euroviisujen kisakatsomo Oulun Valkean kesäkadulla – tule mukaan lähettämään terveiset Euroopalle 12.5. / Finland’s Official Eurovision Grandstand in the Summer Street of Shopping Centre Valkea – greet Europe with us on May 12th!

Euroviisut huipentuvat finaaliin lauantaina 12.5. Suomea Euroviisuissa edustaa Oulun oma Saara Aalto. Oulu on mukana Euroviisujen finaalissa. Kuva ja kannustukset Suomen pisteidenantajan taustalle tulevat Oulun Valkean kesäkadulta.

Euroviisujen taustakuvaa Suomen pisteenannosta kuvataan Oulun kauppakeskus Valkean kesäkadun Suomen virallisessa Euroviisujen kisakatsomossa lauantaina 12.5. Valkeaan rakentuu urbaani katudisco, johon toivotamme kaikki tervetulleiksi mukaan lähettämään terveiset Eurooppaan ja seuraamaan itse euroviisulähetystä. Ovet kesäkadun kisakatsomoon aukeavat kello 20.30 ja itse euroviisulähetys Portugalista alkaa kello 22. Kisakatsomo sulkeutuu euroviisulähetyksen jälkeen noin klo 01.30. Paikkoja on kesäkadulla rajoitetusti.

Kuvamateriaali Suomen virallisesta Euroviisujen kisakatsomosta Oulun Valkean kesäkadulta leviää euroviisulähetyksen mukana kaikkialle Eurooppaan. Oulun kaupunki toivoo paljon kannustajia mukaan lähetyksen kuvauksiin sekä seuraamaan itse lähetystä. Tapahtuman Valkean kesäkadulla juontaa Sampo Marjomaa. Ennen Portugalin lähetyksen alkua nähdään myös ilma-akrobatisti Ilona Jäntin esitys.

Saara Aallon kotikaupunki haluaa muistaa tänä erityisenä vuonna kotikaupunkinsa edustajaa ja Oulun kaupunki uskoo näkevänsä Saaran euroviisufinaaleissa.

The annual Eurovision Song Contest culminates once again as the final takes place on May 12th. Finland’s representative is none other than Oulu’s own Saara Aalto, also known from Britain’s X Factor two years ago. The backdrop video for the Finnish Eurovision point-awarding ceremony this year is shot at Finland’s Official Eurovision Grandstand in the Summer Street of Shopping Centre Valkea on Saturday, 12 May.

Shopping Centre Valkea will be the setting for an urban street disco where we welcome everyone to join the fun, send their greetings to Europe and watch the actual ESC broadcast. The doors of the Summer Street Grandstand venue open at 8.30 p.m. and the Eurovision broadcast from Portugal begins at 10 p.m. The venue closes after the broadcast from Portugal ends, around 1.30 a.m. The capacity for audience in the Summer Street is limited.

Video footage from Finland’s Official Eurovision Grandstand in Shopping Centre Valkea will spread throughout Europe with the Eurovision broadcast. The City of Oulu hopes that as many people as possible join and cheer for the video shoot and watch the actual broadcast at the grandstand. The Eurovision event at Shopping Centre Valkea is hosted by popular Finnish TV personality Sampo Marjomaa. Before the broadcast from Portugal, we will also see an aerial acrobatics performance by Ilona Jäntti.

Saara Aalto’s hometown wants to honour the local Eurovision representative on this special occasion, and the City of Oulu believes that Saara will claim a place in the Eurovision final.

The Finnish points will be awarded in Pasila, Helsinki, but the background video and cheers come from Oulu.

3. Linnanmaan yhteiskampuksen keskustelutilaisuus 3.5. / Discussion event on the Linnanmaa common campus on 3rd of May

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY), Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki järjestävät yhdessä keskustelutilaisuuden tulevasta Linnanmaan yhteiskampuksesta torstaina 3.5. klo 10–11:30 salissa L2. Oulun ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle aiheuttaa suuria muutoksia: Miten alueen maankäyttö etenee? Miten järjestetään liikkuminen? Mikä on Linnanmaan kampuksen tuleva imago? Tule, kuuntele, ja kerro mielipiteesi!

Lisätietoa tapahtumasta tästä: https://www.facebook.com/events/167155503992226/

The Student Union of the University of Oulu (OYY), the University of Oulu, and the City of Oulu are organising a discussion event on the upcoming common campus of Linnanmaa on Thursday 3rd of May at 10am–11.30am at L2. As the University of Applied Sciences is moving to the Linnanmaa campus in 2020, how will this affect the land usage of the area? How will public transportation and traffic flows be organised? What is the image of the Linnanmaa campus? Come, listen, and share your opinions!

For more details click here: https://www.facebook.com/events/167155503992226/

4. Kilometrikisa opiskelijoille ja henkilökunnalle 2018 / Kilometrikisa cycling challenge for students and staff 2018

Lähde mukaan kilometrikisaan 1.5.–22.9.2018! Kyseessä on valtakunnallinen joukkueiden välinen leikkimielinen pyöräilykilpailu, jolla pyritään kannustamaan ja innostamaan ihmisiä pyöräilemään. Tämän lisäksi Oulun yliopiston Green Office -tiimi haluaa palkita eniten kilometrejä kerryttäneen ja siten isoimman ympäristöteon tehneen joukkueen (suhteutetaan joukkueen jäsenmäärään) hyvinvointiviikon yhteydessä (viikolla 41). Voit myös osallistua Instagram-kilpailuun jakamalla kuvia pyöräilymatkasi varrelta #UniOuluBikes. Instagram-kilpailun säännöt ovat tämän uutisen liitteenä.

Kisaan voi osallistua esim. yksikkö/labra/tutkimusryhmä/opiskelukilta tai mikä tahansa muu työporukka/opiskeluporukka. Houkuttele työkaverisi/opiskelukaverisi mukaan kisaan! Joukkueeseen voi ilmoittautua lisää osallistujia koko kisan ajan.

Rekisteröidy ja luo tunnus kilometrien lisäämiseen www.kilometrikisa.fi

Osallistu yliopiston joukkueiden väliseen kilpailuun ja ilmoita joukkueesi nimi Oulun yliopiston liikuntasuunnittelija Markku Saarelalle (markku.saarela (at) oulu.fi) viimeistään 18.5.2018.

Join the Kilometrikisa (kilometre challenge) between May 1 and September 22! Kilometrikisa is a nationwide playful cycle challenge between teams. The aim is to inspire and encourage people to cycle more. In addition to this, the Green Office team of the University of Oulu wants to reward the team that has gathered most kilometers (proportional to the number of team members) and thus made the biggest environmental act. The distribution of prizes takes place during the well-being week (week 41). You can also participate in the Instagram contest by sharing pictures from your cycling trips with hashtag #UniOuluBikes. Rules of the Instagram competition can be found as an attachment.

You can participate in the challenge with any kind of work/study team, for example with a research group or a students’ guild. Challenge your co-workers/study mates into the competition! New members can participate in the team throughout the challenge.

Register and create an ID for adding kilometers www.kilometrikisa.fi. Unfortunately, the more detailed instructions in the official site are only in Finnish.

Participate in the content between the teams in University of Oulu and report the name of your team to university’s sports coordinator Markku Saarela (markku.saarela (at) oulu.fi) by May 18, 2018.

5. Kysely vapaaehtoistoiminnasta – voita leffaliput! Answer a questionnaire on volunteer activities and win movie tickets!

Suomen UNICEF haluaa saada jokaisen rakentamaan kanssaan maailman, jossa lapsen oikeus arvokkaaseen ja turvalliseen elämään toteutuu.  Haluamme aktivoida ihmisiä toimimaan viestinviejinä sekä auttamaan meitä huolehtimaan niistä lapsista, jotka ovat kaikkein heikommassa asemassa.

Vapaaehtoisvoimin toimiva konsulttiorganisaatio 180 Degrees toteuttaa Suomen UNICEFille konsultointiprojektin, ja avustaa meitä selvittämään korkeakouluopiskelijoiden kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan.

Kutsumme Sinut mukaan kyselytutkimukseen! Kyselyn täyttäminen vie n. 3 minuuttia ja siihen vastaaminen on täysin anonyymiä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Pyydämme ystävällisesti vastaamaan 25.4.2018 mennessä.

Pääset kyselyyn tästä linkistä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf57i7l5Hzj5iOvbyW0A2TAmYh0o_9xv1zXA1rinQY4FNiIfg/viewform

Jokainen vastaus on meille tärkeä; niiden avulla voimme parantaa ja kehittää toimintaamme, ja siten auttaa yhä useampia lapsia. Kiitos, että olet mukana!

Jättämällä sähköpostiosoitteesi kyselyn lopussa olet mukana kahden leffalipun arvonnassa. Kolme onnekasta vastaajaa voittavat kaksi leffalippua. Käytämme sähköpostiosoitettasi vain lippujen lähettämiseen voittajille.

Finnish UNICEF wants everyone to participate in building a world in which every child can grow up safely. We want to activate people to act as messengers and help us take care of the most vulnerable children.

A voluntary consult organisation 180 Degrees is producing a project for Finnish UNICEF and helps us to understand students’ views on voluntary work.

The questionnaire takes about three minutes to fill, and it is completely anonymous. We ask you to kindly answer by 25th of April.

You can answer via this link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf57i7l5Hzj5iOvbyW0A2TAmYh0o_9xv1zXA1rinQY4FNiIfg/viewform

Unfortunately the survey is only in Finnish. Every answer is important in developing our activities. By leaving your email address at the end of the survey you can win two movie tickets. We use the email addresses only for the movie tickets; your address cannot be linked with your answers to the survey.Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja. You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

Uutiset Aino-Kaisa Manninen

OYY:n toimisto on suljettu ma-ti

Tiedote 23.4.

OYY:n toimisto on tänään ja huomenna (23.–24.4.) poikkeuksellisesti suljettu sairastapauksen vuoksi. Pahoittelemme mahdollisesta häiriöstä.

Edit: klo 14.44.

Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2018

Linnanmaan yhteiskampuksen keskustelutilaisuus 3.5.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY), Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki järjestävät yhdessä keskustelutilaisuuden tulevasta Linnanmaan yhteiskampuksesta torstaina 3.5. klo 10–11:30 salissa L2. Oulun ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle aiheuttaa suuria muutoksia: Miten alueen maankäyttö etenee? Miten järjestetään liikkuminen? Mikä on Linnanmaan kampuksen tuleva imago? Tule, kuuntele, ja kerro mielipiteesi!

Tapahtuman aikataulu (muutokset mahdollisia):
9:30 Kahvitarjoilu
10:00 Tilaisuuden avaus
10:05 Kaupunginjohtajan alustus
10:10 Maankäyttötyöryhmän tilannekatsaus
10:30 Liikennetyöryhmän tilannekatsaus
10:50 Imagotyöryhmän tilannekatsaus
11:10 Paneelikeskustelu
11:30 Lopetus

Tapahtuman puhujat julkistetaan myöhemmin.

Tilaisuus on avoin niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin.

Lisätietoa Facebook-tapahtumasta: https://www.facebook.com/events/167155503992226/

Uutiset Janne Hakkarainen

16: Syödään yhdessä 19.4. / Let’s eat together on 19.4.

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Kilometrikisa opiskelijoille ja henkilökunnalle 2018 / Kilometrikisa cycling challenge for students and staff 2018
2. Syödään yhdessä 19.4. / Let’s eat together on 19.4.
3. OYY:n toimiston avoimet ovet / Open doors at OYY’s office
4. Ilmainen crossfitin lajikokeilu 19.4. / Free try-out of crossfit on 19th of April
5. Språkcafé 17.4.
6. Väylät & Liikenne -päivien sponsoripaikkojen haku aukeaa 18.4. / Applicationform for sponsorship to the The Transport Infrastructure & Transportation Conference opens 18.4.

1. Kilometrikisa opiskelijoille ja henkilökunnalle 2018 / Kilometrikisa cycling challenge for students and staff 2018

Lähde mukaan kilometrikisaan 1.5.–22.9.2018! Kyseessä on valtakunnallinen joukkueiden välinen leikkimielinen pyöräilykilpailu, jolla pyritään kannustamaan ja innostamaan ihmisiä pyöräilemään. Tämän lisäksi Oulun yliopiston Green Office -tiimi haluaa palkita eniten kilometrejä kerryttäneen ja siten isoimman ympäristöteon tehneen joukkueen (suhteutetaan joukkueen jäsenmäärään) hyvinvointiviikon yhteydessä (viikolla 41). Voit myös osallistua Instagram-kilpailuun jakamalla kuvia pyöräilymatkasi varrelta #UniOuluBikes. Instagram-kilpailun säännöt ovat tämän uutisen liitteenä.

Kisaan voi osallistua esim. yksikkö/labra/tutkimusryhmä/opiskelukilta tai mikä tahansa muu työporukka/opiskeluporukka. Houkuttele työkaverisi/opiskelukaverisi mukaan kisaan! Joukkueeseen voi ilmoittautua lisää osallistujia koko kisan ajan.

Rekisteröidy ja luo tunnus kilometrien lisäämiseen www.kilometrikisa.fi

Osallistu yliopiston joukkueiden väliseen kilpailuun ja ilmoita joukkueesi nimi Oulun yliopiston liikuntasuunnittelija Markku Saarelalle (markku.saarela (at) oulu.fi) viimeistään 18.5.2018.

Join the Kilometrikisa (kilometre challenge) between May 1 and September 22! Kilometrikisa is a nationwide playful cycle challenge between teams. The aim is to inspire and encourage people to cycle more. In addition to this, the Green Office team of the University of Oulu wants to reward the team that has gathered most kilometers (proportional to the number of team members) and thus made the biggest environmental act. The distribution of prizes takes place during the well-being week (week 41). You can also participate in the Instagram contest by sharing pictures from your cycling trips with hashtag #UniOuluBikes. Rules of the Instagram competition can be found as an attachment.

You can participate in the challenge with any kind of work/study team, for example with a research group or a students’ guild. Challenge your co-workers/study mates into the competition! New members can participate in the team throughout the challenge.

Register and create an ID for adding kilometers www.kilometrikisa.fi. Unfortunately, the more detailed instructions in the official site are only in Finnish.

Participate in the content between the teams in University of Oulu and report the name of your team to university’s sports coordinator Markku Saarela (markku.saarela (at) oulu.fi) by May 18, 2018.

2. Syödään yhdessä 19.4. / Let’s eat together on 19.4.

OYY ja YTHS kannustavat yhteisöllisyyteen, joten opiskelijaravintoloissa järjestetään tämän viikon torstaina mahdollisuus syödä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Navassa, Foodoossa, Kastarissa ja Medisiinassa on merkattuja juttupöytiä, joissa on ideana virittää keskustelua vierustoverien kanssa, vaikka he eivät tuttujasi olisikaan.

OYY and FSHS encourages communality so they organise a possibility to eat with others on this week’s Thursday. In Napa, Foodoo, Kastari and Medisiina there are marked chat tables, in which you can talk to people sitting next to you, even though you would not know them.

3. OYY:n toimiston avoimet ovet / Open doors at OYY’s office

Tervetuloa tutustumaan OYYn toimistolle keskiviikkona 18.4. klo 12-16. OYYn hallitus ja työntekijät tarjoavat sinulle juttuseuraa ja kupposen kuumaa, ja samalla voit tutustua OYY:n toimistoon.

Welcome to OYY’s office on Wed. 18th of April at 12 to 4 pm. OYY’s board and employees offer you company and warm drinks.

4. Ilmainen crossfitin lajikokeilu 19.4. / Free try-out of crossfit on 19th of April

Tervetuloa lmaiseen lajikokeiluun Crossfit Routaan torstaina 19.4. klo 16.30-18.30 välillä Alppilassa osoitteessa Kaarnatie 14.

Tarjolla on kaksi näytetuntia klo 16.30-17.30 ja 17.30-18.30. Molemmille tunneille mahtuu max. 20 hlö, joten varaa paikkasi ajoissa ja ilmoittaudu ennen keskiviikkoa osoitteessa https://goo.gl/forms/Dw9WNUx7arqvXkk93

Crossfit Routa tarjoaa nimensä mukaisesti toiminnallisia CrossFit -tunteja kaikenikäisille ja -kuntoisille. CrossFit on hyvin monipuolinen ja tehokas urheilulaji. Kaikki harrastajat aloittavat CrossFit harjoittelun käymällä On Ramp –peruskurssin, jossa opitaan liikkeiden oikeat tekniikat. CrossFit Routa ei ole ainoastaan paikka, missä tittelit ja arjen murheet jäävät ovelle ja johon tullaan harjoittelemaan kannustavaan ilmapiiriin, vaan se on paikka jossa tapaat samanhenkisiä ihmisiä ja ystäviä. Siellä ei ole merkitystä kuka olet vaan se, että yhdessä jaksetaan päivän treeni loppuun saakka. Jokainen harjoittelee itseään varten, mutta yhteisöllisyys ja ryhmähenki ovat iso osa CrossFit-harjoittelua. Lisätietoa osoitteesta http://www.crossfitrouta.fi/

Tapahtuma Facebookissa  https://www.facebook.com/events/2084085328477441/ //

Welcome to try crossfit in Crossfit Routa on Thursday 19.4. between 4.30 and 6.30  in Alppila, Kaarnatie 14, Oulu.

Two lessons are offered at 4.30 and 5.30 pm. There are max. 20 places on each lesson, so book your place before Wednesday and register in  https://goo.gl/forms/Dw9WNUx7arqvXkk93

Crossfit Routa offers you functional crossfit trainings for people at any age or condition. Crossfit is very varying and effective sports art. All the hobbyists start the practise by going to On ramp -beginners course, in which you learn the basic techniques. Crossfit Routa is not only a Place where you forgot your sorrows and get encouragement but also a pace to meet like-minded people. It doesn’t matter who you are but that we complete the training together. Everybody practises for themselves but the community and group spirit is a big part of the training. More information in Finnish on http://www.crossfitrouta.fi/

More information on the event in Facebook: https://www.facebook.com/events/2084085328477441/

5. Språkcafé 17.4.

Vill du prata lite svenska? Kom med i Språkcafé! Haluaisitko kehittää ruotsin kielen taitojasi? Entä joko hallitset sen, mutta sinulla ei ole paikkaa käyttää kielitaitoasi? Oli ruotsin kielen taitosi minkälaiset tahansa, niin tule mukaan Språkcaféeseen! Oulun seudun Pohjola-Nordenin nuoret ja Luckan i Uleåborg järjestävät yhdessä tämän kuukausittaisen tapahtuman, jossa pääset käyttämään ruotsin kielen taitojasi. Voit myös tulla vain kuuntelemaan ja kehittää kielitaitoasi sillä tavalla.

Språkcafé pitää sisällään ruotsinkielistä juttelua rennossa seurassa. Juttelun lisäksi luvassa on pelailua ja tietysti fikaa. Språkcafé pidetään jokaisen kuun kolmantena tiistaina. Seuraava kerta on siis jo ensi viikolla 17.4. kello 17.00 alkaen. Paikkana on Luckan Nordens Husilla (Sepänkatu 9).

Oli syysi mukaantuloon mikä vaan tai vaikka syytä ei olisikaan, niin liity seuraamme ja rupatellaan på svenska! Välkommen!

Linkki Facebook-tapahtumaan: https://www.facebook.com/events/1951077248554968/

6. Väylät & Liikenne -päivien sponsoripaikkojen haku aukeaa 18.4. / Applicationform for sponsorship to the The Transport Infrastructure & Transportation Conference opens 18.4.

Väylät & Liikenne on tie- ja liikennealan johtava asiantuntijakonferenssi. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua alan huippuosaajien kanssa ja kuulla alan uusimmat kuulumiset. Väylät & Liikenne järjestetään 5.-6.9. Tampereella.  Sponsorointi kattaa tapahtuman seminaaripassin. Sponsoripaikkojen haku aukeaa 18.4 tapahtumasivustolla.

Lisää tapahtumasta ja sponsoroinnista: https://tapahtumat.tieyhdistys.fi/vaylat-liikenne/opiskelija-sponsoroinnit/

The Transport Infrastructure & Transportation Conference consists of a two-day seminar and an exhibition and will be mostly in Finnish. Students who would like to attend the Conference have possibility to apply for a sponsor. The Sponsor covers student’s entry fees. Entry fee covers the seminar, lunch and coffee on both days and evening event on 5.9. To apply, the student must be at least 18 years by the event. The application form for sponsor opens 18.4. on the event site.

More about the event: https://tapahtumat.tieyhdistys.fi/vaylat-liikenne/opiskelija-sponsoroinnit/

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY ei tarjoa opiskelijakalenteria lukuvuonna 2018–2019

OYY ei toteuta jäsenkalenteria lukuvuonna 2018–2019. Ylioppilaskunnan monivuotinen kalenteritoimittaja on lopettanut kalenterien tuottamisen, ja uuden toimijan kanssa toteutettuna kalenterin painattaminen lyhyellä varoitusajalla olisi ollut tappiollista. Aikaisemmin kalenterin julkaiseminen on tuottanut ylioppilaskunnalle voittoa.

Ylioppilaskunnan edustajisto käsitteli kalenteriasiaa kokouksessaan 22. maaliskuuta, ja päätyi ratkaisuun, että opiskelijakalenteri ei ilmesty lukuvuonna 2018-2019. Lukuvuoden 2019–2020 jäsenkalenterisopimusneuvottelut ja päätökset tehdään erikseen.

Vuosi sitten teetetyn jäsenkyselyn perusteella joka kolmas vastaaja piti OYY:n kalenteria hyödyllisenä jäsenpalveluna. Kalentereiden kysyntä on vähentynyt vuosi vuodelta, ja on syytä pohtia, mikä on paperisen jäsenkalenterin tarve 2020-luvulla sähköisten vaihtoehtojen yleistyessä.

OYY:lla on halu kehittää jäsenpalveluita vastaisuudessakin. Voit lähettää ideasi uusista jäsenpalveluista tai miten kehittäisit jäsenpalveluita osoitteeseen feedback@nulloyy.fi.

Lisätiedot:
pääsihteeri Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi040 523 1822

Uutiset Janne Hakkarainen

15: OYY:n toimiston avoimet ovet / Open doors at OYY’s office 18.4.

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY:n toimiston avoimet ovet / Open doors at OYY’s office
2.OYY:n edustajiston kokous 12.4. / OYY Student Council Meeting 12.4. 
3. OYY ei tarjoa opiskelijakalenteria lukuvuonna 2018–2019 / OYY won’t publish its traditional student calendar for the academic year 2018–2019
4. YTHS:n Riittävän hyvä -ryhmä järjestetään taas syksyllä
5. Ilmainen crossfitin lajikokeilu 19.4. / Free try-out of crossfit on 19th of April
6. Lähde vapaaehtoistyöprojektiin ulkomaille AIESEC:n kautta! Go volunteer abroad with AIESEC!
7. Haku OYY:n yritysyhteistyökoordinaattoriksi päättyy keskiviikkona 11.4.
8. Rauhala-klubi etsii jälleen Vuoden Opiskelijaa!
9. Kulttuuripääkaupunki-hankkeen työryhmä jalkautuu Linnanmaalle 16.4. 
10. Kaupallisten yhteistyökumppaneiden tiedotteita

1. OYY:n toimiston avoimet ovet / Open doors at OYY’s office

Tervetuloa tutustumaan OYYn toimistolle keskiviikkona 18.4. klo 12-16. OYYn hallitus ja työntekijät tarjoavat sinulle juttuseuraa ja kupposen kuumaa.

Welcome to OYY’s office on Wed. 18th of April at 12 to 4 pm. OYY’s board and employees offer you company and warm drinks.

2. OYY:n edustajiston kokous 12.4. / OYY Student Council Meeting 12.4.

Ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu vuoden toiseen kokoukseen torstaina 12. huhtikuuta klo 17 L2-salissa. Kokouksessa käsitellään ylioppilaskunnan linjapaperia, tilinpäätöstä, vuosikertomusta ja valitaan edustajaehdokkaat Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen.

The second Student Council meeting of the year will be held on 12th of April at 17 in L2. In the meeting the council will make decisions considering the policy paper of the Student Union, approve the financial statement and the annual report of the year 2017. The council will also nominate candidates to the Board of Oulun ylioppilasapu ry.

3. OYY ei tarjoa opiskelijakalenteria lukuvuonna 20182019 / OYY won’t publish its traditional student calendar for the academic year 2018–2019

OYY ei toteuta jäsenkalenteria lukuvuonna 2018–2019. Ylioppilaskunnan monivuotinen kalenteritoimittaja on lopettanut kalenterien tuottamisen, ja uuden toimijan kanssa toteutettuna kalenterin painattaminen lyhyellä varoitusajalla olisi ollut tappiollista. Aikaisemmin kalenterin julkaiseminen on tuottanut ylioppilaskunnalle voittoa.

Ylioppilaskunnan edustajisto käsitteli kalenteriasiaa kokouksessaan 22. maaliskuuta, ja päätyi ratkaisuun, että opiskelijakalenteri ei ilmesty lukuvuonna 2018-2019. Lukuvuoden 2019–2020 jäsenkalenterisopimusneuvottelut ja päätökset tehdään erikseen.

Vuosi sitten teetetyn jäsenkyselyn perusteella joka kolmas vastaaja piti OYY:n kalenteria hyödyllisenä jäsenpalveluna. Kalentereiden kysyntä on vähentynyt vuosi vuodelta, ja on syytä pohtia, mikä on paperisen jäsenkalenterin tarve 2020-luvulla sähköisten vaihtoehtojen yleistyessä.

OYY:lla on halu kehittää jäsenpalveluita vastaisuudessakin. Voit lähettää ideasi uusista jäsenpalveluista tai miten kehittäisit jäsenpalveluita osoitteeseen feedback@nulloyy.fi.

The long-term calendar provider of the Student Union has finished publishing calendars. The Student Union investigated other possible calendar providers and got an offer which would have resulted in a negative profit. Previously the Student Union has made a positive profit with the calendar. 

The Student Council debated on the issue in its meeting on 22nd of March and decided that the Student Union won’t publish a student calendar for the academic year 2018-2019. The decisions concerning the calendar for academic year 2019-2020 will be made later.

The Student Union conducted a questionnaire last year about the popularity and the usefulness of its services. One third of the answerers said that the calendar is a useful member service. However, the demand for the calendars decreases every year and the Student Union has to consider if the calendar is a needed member service in the 2020s when the electrical alternatives have became more common.

The Student Union wants to develop its member services in the future. You can send your ideas of new member services and/or general development ideas to feedback@nulloyy.fi.  

Lisätiedot/details:
pääsihteeri/Secretary General Aino-Kaisa Manninen, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822

4. YTHS:n Riittävän hyvä -ryhmä järjestetään taas syksyllä

Riittävän hyvä on ryhmä liiallisesti itseltään vaativille opiskelijoille. Jos koet elämäsi täyttyvän vain puurtamisesta ja suorittamisesta, olet pohtinut uuvutko liiallisen vaatimustasosi takia, voit hakeutua ryhmään. Ryhmässä haetaan väljyyttä liialliseen vaativuuteen yhteisten keskustelujen, huumorin, harjoitusten ja alustusten kautta. Työskentelyn pohjana on kognitiivisen psykoterapian skeematerapeuttiset lähestymistavat.

Ryhmä järjestetään ajalla 5.9.–7.11. ja ryhmään tulee ilmoittautua 15.5. mennessä.

Lisätietoja: www.yths.fi/filebank/4458-Riittavan_hyva_syksy_2018.pdf

5. Ilmainen crossfitin lajikokeilu 19.4. / Free try-out of crossfit on 19th of April

Tervetuloa kokeilmenaan crossfitiä Crossfit Routaan torstaina 19.4. klo 16.30-18.30 välillä Alppilassa osoitteessa Kaarnatie 14.

Tarjolla on kaksi näytetuntia klo 16.30-17.30 ja 17.30-18.30. Molemmille tunneille mahtuu max. 20 hlö, joten varaa paikkasi ajoissa ja ilmoittaudu osoitteessa https://goo.gl/forms/Dw9WNUx7arqvXkk93

Crossfit Routa tarjoaa nimensä mukaisesti toiminnallisia CrossFit -tunteja kaikenikäisille ja -kuntoisille. CrossFit on hyvin monipuolinen ja tehokas urheilulaji. Kaikki harrastajat aloittavat CrossFit harjoittelun käymällä On Ramp –peruskurssin, jossa opitaan liikkeiden oikeat tekniikat. CrossFit Routa ei ole ainoastaan paikka, missä tittelit ja arjen murheet jäävät ovelle ja johon tullaan harjoittelemaan kannustavaan ilmapiiriin, vaan se on paikka jossa tapaat samanhenkisiä ihmisiä ja ystäviä. Siellä ei ole merkitystä kuka olet vaan se, että yhdessä jaksetaan päivän treeni loppuun saakka. Jokainen harjoittelee itseään varten, mutta yhteisöllisyys ja ryhmähenki ovat iso osa CrossFit-harjoittelua. Lisätietoa osoitteesta http://www.crossfitrouta.fi/

Tapahtuma Facebookissa  https://www.facebook.com/events/2084085328477441/ //

Welcome to try crossfit in Crossfit Routa on Thursday 19.4. between 4.30 and 6.30  in Alppila, Kaarnatie 14, Oulu.

Two lessons are offered at 4.30 and 5.30 pm. There are max. 20 places on each lesson, so book your place early and registrate in  https://goo.gl/forms/Dw9WNUx7arqvXkk93

Crossfit Routa offers you functional crossfit trainings for people at any age or condition. Crossfit is very varying and effective sports art. All the hobbyists start the practise by going to On ramp -beginners course, in which you learn the basic techniques. Crossfit Routa is not only a Place where you forgot your sorrows and get encouragement but also a pace to meet like-minded people. It doesn’t matter who you are but that we complete the training together. Everybody practises for themselves but the community and group spirit is a big part of the training. More information in Finnish on http://www.crossfitrouta.fi/

More information on the event in Facebook: https://www.facebook.com/events/2084085328477441/

6. Lähde vapaaehtoistyöprojektiin ulkomaille AIESEC:n kautta! Go volunteer abroad with AIESEC!

Kiinnostavatko sinua yhteiskunnalliset kysymykset ja ongelmat? Haluaisitko omalla toiminnallasi vaikuttaa siihen, miten näitä ongelmia ratkaistaan? Maailman suurin nuorisojohtoinen järjestö AIESEC tarjoaa sinulle väylän tähän, ja mikäli harjoittelu mahdollisine opintopisteineen tai kansainvälistymismahdollisuudet muuten ovat tänä kesänä ajankohtaisia, olet oikeassa paikassa! Jäikö kesätyöpaikka saamatta? Lähde vapaaehtoistyöprojektiin ulkomaille AIESEC:n kautta!

Kiinnostuitko? Kerromme lisää toiminnastamme ja tarjoamistamme projekteista Oulun yliopistolla TellUs Innovation Arenan Brisk-huoneessa maanantaina 9.4. klo 16-18. Lue lisää tapahtuman Facebook-sivulta: https://www.facebook.com/events/1124454064359577/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1522848860612432.

Lisätietoja löydät myös osoitteesta AIESEC.FI tai luomalla oman profiilin osoitteessa AIESEC.ORG, niin olemme sinuun yhteydessä. Kysymyksiä? Vaihtoehtoisesti ota meihin suoraan yhteyttä minni.tynkkynen@nullaiesec.net.

Did you miss the chance for job or internship this summer? Go volunteer abroad with AIESEC!

Are you interested in what’s happening in our society and the issues in it? Would you want to affect them with your own actions? The world’s largest youth-run organization AIESEC provides you a way for this, and in case an internship with the potentiality to gain credits or opportunities for getting international otherwise are current for you, say no more!

Hungry for more? We are telling more about us and the projects that we offer at the University of Oulu in TellUs Innovation Arena’s Brisk room on Monday 9.4. at 4-6pm. More information on Facebook event page: https://www.facebook.com/events/1124454064359577/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1522848860612432.

More information can also be found at AIESEC.FI or you can create your own profile at AIESEC.ORG and we will contact you directly. If you have any questions, email us minni.tynkkynen@nullaiesec.net.

7. Haku OYY:n yritysyhteistyökoordinaattoriksi päättyy keskiviikkona 11.4.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) yritysyhteistyökoordinaattorina saat ainutlaatuisen tilaisuuden näyttää kyntesi tuloksellisena myyjänä ja koordinaattorina. Yritysyhteistyökoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu ylioppilaskunnan yhteistyösopimusten neuvotteleminen, suhdetoiminnan kehittäminen sekä taloudellisen ja aineellisen tuen hankkiminen ylioppilaskunnan tapahtumiin ja toimintaan. Lähetä hakemuksesi 11.4. klo 23.59 mennessä.

Lue lisää: http://www.oyy.fi/oyyn-yritysyhteistyokoordinaattoriksi-2/

8. Rauhala-klubi etsii jälleen Vuoden Opiskelijaa!

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan entisten toimijoiden alumniyhdistys Rauhala-klubi ry pyytää esityksiä Vuoden Opiskelijaksi perjantaihin 16.4.2018 klo 16 mennessä.

Vuoden Opiskelija julkistetaan Oulun yliopistopäivänä 4.5.2018.

Vuodesta 2011 lähtien Oulun yliopistopäivänä alumnijuhlassa on julkistettu Vuoden alumnin ohella Vuoden Opiskelija. Rauhala-klubi pyytääkin nyt järjestöiltä ja opiskelijayhteisöiltä ehdotuksia Vuoden Opiskelijaksi valittavasta henkilöstä. Yksittäiset opiskelijat voivat tehdä esityksiä ja ehdotuksia omille järjestöilleen, jotka tekevät lopulliset esitykset. Vuoden Opiskelija palkitaan merkittävän suuruisella stipendillä.

Vuoden Opiskelijan valinnan kriteerinä on
– opiskeluaikana osoitettu aktiivisuus opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön hyväksi sekä
– opintojen hyvä etenemistahti.

Vuoden Opiskelija innostaa ja tsemppaa muita, edistää yhteisöllisyyttä ja on motivaattori. Hänellä voi esimerkiksi olla kokemusta opiskelijalähtöisen toiminnan käynnistämisestä/pyörittämisestä, opiskelijajärjestön uudelleenherättämisestä tai muusta erityisestä toiminnasta järjestöissä tai yliopistolla. Tunnetko tällaisen huipun tyypin? Mahtavaa, vinkkaa siis rohkeasti hänestä omalle järjestöllesi tai killallesi!

Vuoden opiskelijaksi nimettävän henkilön tulee olla perustutkinto-opiskelija. Esitettävä henkilö ei voi olla ylioppilaskunnan hallituksen jäsen tai toimihenkilö eikä yliopiston ylimpien päätöksentekoelinten jäsen.

Perustellut esitykset ja esitetyn henkilön ansioluettelo tulee toimittaa 16.4.2018 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen samira.fahim@nullgmail.com

https://rauhala-klubi.net/2018/02/15/rauhala-klubi-etsii-vuoden-opiskelijaa-rauhala-club-is-looking-for-the-student-of-the-year/

Lisätietoja: samira.fahim@nullgmail.com.

9. Kulttuuripääkaupunki-hankkeen työryhmä jalkautuu Linnanmaalle 16.4. 

Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä ja dekaani Paula Rossi ovat Oulu2026-hankkeen yliopiston viralliset edustajat. Kulttuuripääkaupunki-hankkeen työryhmä jalkautuu Linnanmaalle 16.4. klo 9-11 ja 12-15 (yliopiston mukaan paikka ilmoitetaan myöhemmin) ja toivoo paikalle hankkeesta kiinnostuneita jakamaan ideoitaan.

Ilmoittautumiset tapahtumaan mennessä tutkimuskoordinaattorille (sirpa.aalto@nulloulu.fi).

Päivän aikataulu alla:

9:00-11:00 Meeting with Oulu University and Oulu University of Applied Sciences at University Campus Linnanmaa
– Co-operation in ECoC evaluation and research programme together with Cupore, Center for cultural policy research
– Indicators for Cultural Strategy
– European dimension of ECoC: ideas for European co-operation
11:00-12:00 Lunch
12:00-15:00 Meeting with students
– co-operation in writing the story of Oulu
– how to involve especially the students in culture programme planning and implementation
– foreign students as Oulu2026 culture ambassadors

10. Kaupallisten yhteistyökumppaneiden tiedotteita

Kesätöitä tarjolla Suomen suurimmassa mediatalossa

Sanoma Media Finland Oy etsii reippaita, puheliaita ja tavoitteellisia myyntineuvottelijoita kesätyöhön Oulun Taka-Lyötyssä sijaitsevaan kustantajan omaan myyntitoimistoon. Tule ja muuta neuvottelutaitosi rahaksi joko päivä- tai iltavuorossa. Maksamme kilpailukykyisen, tes:n mukaisen takuupalkan, ja lisäksi pystyt vaikuttamaan ansiotasoosi myyntituloksiin perustuvan provisiomallin avulla.

”Tarjoamme joka vuosi mainion kesätyöpaikan parille kymmenelle reippaalle nuorelle. Telemyyntiä kutsutaan myynnin kuninkuuslajiksi, joten jo muutaman kuukauden työkokemuksesta saat hyvän perustan mihin tahansa myyntityöhön. Ja kyllähän Sanoma on ehdottomasti paras paikka tehdä telemyyntityötä! Suomen suurimpana mediatalona se tarjoaa myös loistavat etenemismahdollisuudet media-alasta kiinnostuneille. Meillä on ollut joka kesä töissä ihanan reipas, energinen ja tarmokas porukka kevään ylioppilaita ja opiskelijoita, ja monet ovat tykästyneet työhön niin paljon että ovat jatkaneet myös syksyllä opintojen ohessa iltatyössä. Tähän työhön et tarvitse todistuksia etkä aiempaa työkokemusta – vain persoona ratkaisee!”

Tiina Vähä-Merilä, myyntipäällikkö

Lisätietoja ja hakulomake:
https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/myyntineuvottelija- ouluun-kesatyo/1122647

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Täydennyshaku tiedekuntien hallinnon opiskelijaedustajapesteihin

Hakukuulutus

Vielä ehtii muuttaa maailmaa ja tehdä opiskelijan hyvää elämää omassa tiedekunnassa! Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja muutamien tiedekuntien johtoryhmiin, tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin.

Täydennyshaut ovat auki 5.6.2018 saakka. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi
Alla tarkemmat hakukuulutukset:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan johtoryhmä

Tiedekuntasi johtoryhmä on sinulle oivallinen paikka oppia ja päästä osaksi tiedekuntasi kehittämistä ja strategista johtamista. Tiedekunnan johtoryhmässä toimit opiskelijanäkökulman asiantuntijana ja pääset työskentelemään tiedekuntasi johdon lisäksi tutkimusyksiköiden johtajien kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi johtoryhmätyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

Avoinna oleva paikka:

Biokemian ja molekyylääketieteen tiedekunta 1 varajäsen

Tiedekuntahallitukset

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntahallitus: 1 varajäsen

Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitus: 3 varajäsentä

Tiedekuntien koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntiin valitaan aina vähintään kaksi opiskelijaedustajaa, eikä näin ollen tarvitse jäädä yksin luottamustehtävän kanssa. Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405257821

Uutiset Janne Hakkarainen

14: Löyly tulee – huomaa vaihtuneet paikat! Löyly is getting close – please notice venue updates!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Löyly – uusi työelämätapahtuma tänä perjantaina. Huomaa vaihtuneet paikat! Löyly is getting close. Note venue update!
2. Mielenterveyden teemakuukausi / Theme month for mental health awereness
3. Nyytin chatissa jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja fiiliksiä – tuu mukaan!
4. Ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskelevien vertaistukiryhmä / Peer support group for students
5. OYY:N edunvalvontajaosto / Section meeting 3/2018
6. Hakuaikaa jatkettu: Hae OYY:n yritysyhteistyökoordinaattoriksi!
7. Hae Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen!
8. Vastaa kyselyyn OYY:n nettisivu-uudistuksesta / Answer the questionnaire about the renewal of OYY’s websites
9. Yliopiston ulko-ovien kiilaaminen auki kielletty Forbidden to leave open University outer doors

1. Löyly – uusi työelämätapahtuma tänä perjantaina. Huomaa vaihtuneet paikat! Löyly is getting close. Note venue update!

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan Löylyyn!

Löyly on uusi työelämätapahtuma, jonka järjestää OYY:n kanssa yhteistyössä Oulun yliopisto, Business Kitchen, Business Oulu ja Oulu Entrepreneurship Society. Löyly on erityisesti suunnattu kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tarpeisiin, mutta tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki -myös ei-kansainväliset opiskelijat. Tapahtumassa on monia laadukkaita puhujia koko päivän mittaan klo 9-16. Tapahtuman pääpuhujana on palkittu puhuja ja kirjailija André Noël Chaker klo 15 Arkkitehtuurin tiedekunnan uudessa Agora-tilassa. Voit tutustua tapahtuman ohjelmaan tapahtuman nettisivuilla www.loylyoulu.com.

Huom! Suuren ilmoittautujamäärän takia Löylyn tapahtumapaikoista osa on muuttunut. Tällä varmistamme, että kaikki halukkaat mahtuisivat mukaan.

Puhujat: Agora (AT128)
Workshopit: Business Kitchen Linnanmaa
CV picture pop up: Galaxy / Horizon, TellUs
Career fair: Cafe TellUs

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan täällä:
https://www.loylyoulu.com/register/

Lisätietoa tapahtumasta https://www.loylyoulu.com/

Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/229137720986817/

Löyly is a new employment event for both international and non-international degree students studying at or recently graduated from the University of Oulu or Oulu University of Applied Sciences (Oulu UAS). It’s organized by the Student Union of the University of Oulu (OYY) together BusinessOulu, Business Kitchen and the University of Oulu. The event will take place at the University of Oulu on the Linnanmaa Campus on 6th of April.

Program will include inspiring presentations and workshops from companies that have international activities, specialists and international alumni. Our main speaker is award-winning speaker and author André Noël Chaker.

The event is completely free and all students and recent graduates as well as companies located in Oulu are welcomed to participate!

Löyly – find a job in Oulu -event is this week’s Friday. There is still left places at Löyly’s free workshops! You have still time to sign-up: https://www.loylyoulu.com/workshops/

Note! Due to high amount of sign ups we have had some venue changes. Here are updated Venues of Löyly:

Speakers: Agora (AT128)
Workshops: Business Kitchen Linnanmaa
CV picture pop up: Galaxy / Horizon, TellUs
Career fair: Cafe TellUs

Sign-up to the event here:
https://www.loylyoulu.com/register/

More info about the event: https://www.loylyoulu.com/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/229137720986817/

2. Mielenterveyden teemakuukausi / Theme month for mental health awereness

Jopa kolmasosalla opiskelijoista on psyykkisiä vaikeuksia ja noin 10 prosenttia opiskelijoista kokee henkisen hyvinvointinsa huonoksi (Korkeakouluopiskelijoiden terveyskysely 2016). Et siis ole yksin, jos sinulla esiintyy esimerkiksi uniongelmia, keskittymisvaikeuksia, jännittyneisyyttä, masentuneisuutta tai ahdistusta.

Kaikenlaisiin vaikeuksiin on mahdollista saada apua, ja OYY haluaakin lisätä tietoisuutta mielenterveyden tukipalveluista. Tämän johdosta vietämme huhtikuussa mielenterveyden teemakuukautta, jonka aikana viestimme eri tiedotuskanavissamme teemaan liittyvistä aiheista.

As many as 1 in 3 students have mental health problems, and 1 in 10  rate their mental wellbeing as being bad (Finnish student health survey 2016). Therefore, you are not alone if you have for example; insomnia, difficulty in concentrating, depression, anxiety or tension.

Help and support is available for almost any issue you may face, so OYY wants to spread knowledge on mental health services. Therefore we launch a theme month in April for mental health and will spread knowledge about this theme through our communication channels. Unfortunately the availability of services is better for Finnish speakers, so we can not give you as many options as for them.

3. Nyytin chatissa jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja fiiliksiä – tuu mukaan!

Ryhmämuotoisessa chatissa jutellaan erilaisista opiskelijan arkea ja elämää koskettavista aihepiireistä. Välillä chattaillaan ennalta sovitusta teemasta, toisinaan keskustelun aihe on vapaa. Chatteja järjestetään joka toinen torstai klo 18 – 20.00.

Torstaina 5.4.Takkuaako opinnot? Chatissa jutellaan siitä, millaisin keinoin voi helpottaa keskittymistä ja muistamista. Asiantuntijana neuropsykologi Laura Sarkki.

Torstaina 19.4. Chatissa jutellaan Yksinäisyydestä, myötätunnosta ja miten yksinäisyyttä voisi vähentää. Asiantuntijana YHTS:n psykologi Katri Laine.

Nyytin chatit jatkuvat kesäkuun puoliväliin asti, joten katso myös loppujen chattien aiheet: http://www.nyyti.fi/opiskelijoille/chat/

4. Ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskelevien vertaistukiryhmä / Peer support group for students

Hyvän mielen talolla kokoontuu vertaisryhmä, joka on tarkoitettu ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskeleville mielenterveyskuntoutujille ja muille opiskelijoille, jotka haluavat pohtia ja jakaa opintoihin sekä elämään yleensä liittyviä asioita yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 18-20, Ryhmähuone Suvanto. Kokoontuminen alaovella klo 18.00. Lisätietoa ryhmän toiminnasta: Päivi Heikkilä, p. 041 463 5710, paivi.heikkila@nullhyvanmielentalo.fi.

A peer support group meets in Hyvän mielen talo. This is meant to students who are recovering from mental illness or students who want to discuss and share issues concerning life and studies. The group meets every Thursday at 6 to 8 pm. More information about the group from Päivi Heikkilä, p. 041 463 5710, paivi.heikkila@nullhyvanmielentalo.fi.

5. OYY:N edunvalvontajaosto / Section meeting 3/2018

Millainen on ihanteellinen yliopisto? Millaisia ohjaus- ja tukipalveluita yliopistolla tulisi tarjota? Miten opiskelijat tulevat toimeen? Mikä on opiskelijoiden työllisyystilanne?

Keskiviikkona 4.4.2018 pidetään vuoden kolmas edunvalvontajaosto, jossa työstetään ylioppilaskunnan linjapaperia. Lisäksi jaostossa keskustellaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista, sosiaalipoliittisista ja kansainvälisistä asioista. Paikkana on Tellus.

Jaostossa ylioppilaskunnan jäsenet pääsevät vaikuttamaan OYY:n toimintaan! Kokouksessa on tarjolla pientä purtavaa sekä kahvia ja teetä.

What is an ideal university like? What kind of support services should be offered for students? What does the income of students consist of? What is the job situation for students?

OYY organises the 3rd section meeting of the year after Eastern. In this meeting we will work on the policy paper. We will also have discussions on current academic, social and international affairs. Here all the members of student union are able to affect on OYY’s actions. The section meeting takes place in Tellus.

Snacks and refreshments are served in the meeting. The meeting will be held in Finnish, so if you need translation please contact us!

6. Hakuaikaa jatkettu: Hae OYY:n yritysyhteistyökoordinaattoriksi!

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) yritysyhteistyökoordinaattorina saat ainutlaatuisen tilaisuuden näyttää kyntesi tuloksellisena myyjänä ja koordinaattorina. Yritysyhteistyökoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu ylioppilaskunnan yhteistyösopimusten neuvotteleminen, suhdetoiminnan kehittäminen sekä taloudellisen ja aineellisen tuen hankkiminen ylioppilaskunnan tapahtumiin ja toimintaan.

Lue lisää: http://www.oyy.fi/oyyn-yritysyhteistyokoordinaattoriksi-2/

7. Hae Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen!

Oulun ylioppilasapu ry:n tarkoituksena on tukea ja edistää Oulun yliopistossa opiskelevien ylioppilaiden ja nuorten tieteenharjoittajien opintoja, tutkimustyötä, kulttuuriharrastuksia, sosiaalista huoltoa, terveydenhoitoa ja kansainvälistä kanssakäymistä. Viime vuosina Oulun ylioppilasapu ry on vaikuttanut toisena pääomistajana Uniresta Oy:n asioihin (omistajaohjaus) sekä jakanut stipendejä ylioppilaskunnan jäsenille.

Lue lisää: http://www.oyy.fi/hae-oulun-ylioppilasapu-ryn-hallitukseen-2018-2019/

8. Vastaa kyselyyn OYY:n nettisivu-uudistuksesta / Answer the questionnaire about the renewal of OYY’s websites

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) uudistaa nettisivunsa vuonna 2018. Haluamme selvitämme käyttäjien mielipiteitä siitä, miten OYY:n nettisivuja tulisi kehittää uudistuksen myötä. Vastaamalla kyselyyn pääset vaikuttamaan uusien nettisivujen sisältöön. Lisäksi voit osallistua arvontaan, jossa palkintona on elokuvalippuja Stariin.

Linkki kyselyyn: https://goo.gl/forms/0dnkIYffCgIUAbh72

The Student Union of the University of Oulu (OYY) will have renew its web pages during the year 2018. Before that we want to hear users needs. By answering this questionnaire you will have a chance to influence on our new web page. If you want you can also take part in a lottery – the prizes are movie tickets to Star.

Link to the questionnaire: https://goo.gl/forms/0dnkIYffCgIUAbh72

9. Yliopiston ulko-ovien kiilaaminen auki kielletty Forbidden to leave open University outer doors

Muistutus viikoittaisten ongelmatilanteiden johdosta: Yliopiston ulko-ovien jättäminen auki kiilaamalla on kiellettyä. Jos jollakulla on tarve päästä yliopiston tiloihin, hänen tulee ottaa yhteyttä kulkuoikeuksia myöntävään tahoon, henkilöstön osalta virastomestareihin (esimiehen hyväksymät kulkuoikeustarpeet) ja opiskelijoiden osalta verkkokaupasta ostettava 24/7 henkilökohtainen kulkutunniste. Ovien auki jättäminen tilojen ollessa lukittuina voi johtaa turvallisuusongelmiin, kiinteistöteknisiin vaurioihin ja jälkikäteisiin vastuullisten selvittelyyn.

Reminder due to weekly problems: Leaving University outer doors open using a wedge or in any other manner is forbidden. If one needs access to University premises, the person shall contact the access right administrator: Facility Services for staff with supervisor approval to access rights, personal 24/7 campus card from webstore for students. Leaving the doors open when the facilities are locked may result in security problems, damages to the building systems and finding out the responsible ones afterwards.