Arkisto: toukokuu 2018

Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2018

Hae SYL:n kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). 15 jäsenjärjestöä ja 130 000 yliopisto-opiskelijaa edustava SYL on maan suurin opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa.

Edellytämme KENKKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä ja motivaatiota, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen.

KENKKU koostuu kolmesta eri teemaryhmästä: viestintä-, vaikuttamis- ja verkosto/yritysyhteistyötiimistä. Jokaisessa tiimissä on 5 jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Koko KENKKUlla on kolme yhteistä tapaamista vuodessa: syyskuussa, joulu/tammikuussa ja toukokuussa.  KENKKUlaisten oletetaan osallistuvan yhteisiin tapaamisiin. Tämän lisäksi tiimien puheenjohtajat tapaavat noin kerran kuussa SYL:n toimistolla suunnitellen ja kehittäen toimintaa. Puheenjohtajien ja KENKKUn kokousten välillä tiimit työskentelevät itsenäisesti Slack-tiedotuskanavaa hyödyntäen. Tämän lisäksi kullakin ryhmällä on kaksi omaa tapaamista SYL:ssa. Kaikkien KENKKUn jäsenten toivotaan esittelevät SYL:n kehitystoimintaa oman yo-kuntansa edustajistolle, hallitukselle ja/tai kehyvaliokunnalle. Ensimmäinen koko KENKKUn yhteinen tapaaminen on perjantaina 14.9.2018 klo 10–16.

Kokousten lisäksi KENKKUn toimintaan on hyvä varata noin 20 tuntia / lukukausi, puheenjohtajien hieman enemmän. SYL:lla pidettävissä kokouksissa on tarjolla lounas, ja osallistujien matkakulut kokouksiin korvataan.

Tiimit ja niiden tehtävät:

1. Viestintätiimi

Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tiimin jäsenenä pääset kirjoittamaan blogitekstejä, koordinoimaan yo-kuntavierailuja ja niiden sisältöä sekä toimimaan linkkinä yo-kuntien viestintäsektorien kanssa.

2. Vaikuttamistiimi

Eduskuntavaalit pidetään keväällä 2019. Vaikuttamistiimin jäsenenä pääset kehittämään sisältöjä SYL:n eduskuntavaalivaikuttamiseen kehityspolitiikan osalta. Koska myös eurovaalit ovat nurkan takana, voit päästä perehtymään myös sen kehityspoliittisiin sisältöihin. Tiimin työhön kuuluu tiedon etsintää, taustamateriaalien tekoa ja argumenttien luomista vaikuttamistyöhön.

3. Verkosto/yritysyhteistyötiimi

Verkosto/yritysyhteistyötiimi työskentelee kehitysyhteistyön varainhankinnan parissa. Pääset kartoittamaan ja kontaktoimaan mahdollisia yritysyhteistyökumppaneita ja etsimään tukea SYL:n kehitysyhteistyötoimintaan. Tiimin jäseniltä kaivataan idearikkautta ja näkemystä markkinointiin ja rahoitukseen.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta voi esittää neuvottelukuntaan 2–3 jäsentä.

Hakemuksiin toivotaan liitettäväksi ansioluettelo ja motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa näkemyksistään ja kokemuksestaan toimintaan liittyen, sekä kertoo minkä tiimin jäsen hän haluaisi olla sekä mahdollisen kiinnostuksensa tiimin puheenjohtajuuteen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet täysipainoiselle osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

Hakemukset lähetetään sähköpostilla pdf-muodossa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi tiistaihin 29.5.2018 klo 23:59 mennessä.

OYY ja SYL korostavat toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Lisätietoja SYL:n kehitysyhteistyöstä: https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/

Uutiset Mariah O'mara

21: Osallistu Linnanmaan, joukkoliikenteen ja kampuksen kehittämiseen! Take part in developing Linnanmaa, campuses and public transport!

1. Nykymuotoinen viikkokirje lakkaa / We end sending these newsletters in this form
2. Opiskelijan perustoimeentulotuki kesällä / Student’s basic social assistance for summer
3. Vastaa kyselyyn joukkoliikenteen kehittämisestä!
4. Osallistu Linnanmaa-Kaijonharjun suunnitteluun! Participate to the planning of Linnanmaa-Kaijonharju area
5. Take part in Campus Development / Osallistu kampuskehittämiseen!
6. OYY:n aukioloajat kesällä / OYY’s office hours during summer
7. OYY:n jäsenmaksu 2018–2019 / OYY’s membership fee rate 2018–2019
8. Vielä ehdit suunnitella haalarimerkin Kilometrikisalle / Last chance to design an overall patch for Kilometer competition “Kilometrikisa”
9. Urasampo-hanke tarjoaa kesäkuun alussa livenä kaksi webinaaria
10. Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi BmTK:n, LuTK:n ja TST:n!

1. Nykymuotoinen viikkokirje lakkaa / We end sending these newsletters in this form

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan perjantaina. Sen myötä ylioppilaskunta lopettaa viikkokirjeen lähettämisen nykymuodossaan. Tiedotamme mahdollisesta uudesta sähköpostilistastamme syksyllä osoitteessa oyy.fi. Tieto ilmestyy myös Tuudoon.

The General Data Protection Regulation of the European Union comes into force. That is why we end sending this newsletter in its existing form. We will inform in the autumn about a possible new newsletter at oyy.fi. The announcement would appear also on Tuudo.

Lisätiedot/more information

Janne Hakkarainen, viestintäasiantuntija, Communications Specialist
janne.hakkarainen@nulloyy.fi, 0400 381 321
Oulun yliopiston ylioppilaskunta, The Student Union of the University of Oulu

2. Opiskelijan perustoimeentulotuki kesällä / Student’s basic social assistance for summer

Opiskelija voi hakea Kelasta kesäajalle perustoimeentulotukea, jos hän ei voi saada ensisijaisia etuuksia tai turvata elantoansa muulla tavoin, kuten työskentelemällä kesällä.

Päätoimisen opiskelijan ensisijainen etuus on aina opintotuki. Ennen perustoimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on myös nostettava opintolaina, jos hänellä on oikeus siihen. Lisätietoa: http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/opiskelijoiden-kesaajan-toimeentu-1?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2F

A student can apply for basic social assistance from Kela for summer time if he or she can not receive primary benefits or secure their living by other means, such as working in the summer. Basic social assistance can be paid to any individual or family living or residing in Finland whose income and assets do not cover their essential daily needs. More information: http://www.kela.fi/web/en/social-assistance-students

3. Vastaa kyselyyn joukkoliikenteen kehittämisestä!

Oulun kaupunkiseudun kunnat valmistelevat parhaillaan joukkoliikennestrategiaa. Työn tarkoituksena on selvittää, miten alueen joukkoliikennettä tulisi kehittää seuraavan 10–15 vuoden aikana. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta kaupunkiseudun asukkailta, riippumatta siitä käytätkö joukkoliikennettä vai et. Saadut vastaukset ovat tärkeässä osassa vuoteen 2030 tähtäävää joukkoliikennestrategiaa laadittaessa.

Vastaa kyselyyn osoitteessa https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=722061885&_k=a1iSKemH1qxeh52cE_lJFLO4QVTV69MOPC18gZ_Vbrpp8Mhh2F2XovfoJAVCW3s1&_hid=joukkoliikennekysely.

4. Osallistu Linnanmaa-Kaijonharjun suunnitteluun! Participate to the planning of Linnanmaa-Kaijonharju area

Osana Linnanmaa-Kaijonharju alueen kaavarunkotyötä oululaisilla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä Linnanmaa-Kaijonharjun nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Mielipiteesi voit kertoa vastaamalla karttapohjaiseen kyselyyn 27.5.2018 mennessä.

Linkki kyselyyn: https://query.eharava.fi/2451?lang=fi

Linkki ja lisää tietoa löytyy verkkosivuilla: https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/linnanmaa-kaijonharju

The citizens of Oulu have the opportunity to give their vision of the present state and future of the Linnanmaa-Kaijonharju area. Please give your opinion and answer the map questionnaire by Sunday 27 May.

The link to the map questionnaire https://query.eharava.fi/2451?lang=en.

More information on webpages https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/english

5. Take part in Campus Development / Osallistu kampuskehittämiseen!

The purpose of this survey it to gather information on student’s ideas and about services/facilities need to be improved, and/or what services/facilities students feel are still missing from the University of Oulu campuses.

Kyselyn tarkoituksena on kerätä opiskelijoiden mielipiteitä siitä, miten yliopiston palveluita ja tiloja tulisi kehittää. Kyselyn avulla haluamme myös saada tietoa mahdollisista puutteista yliopiston kampusten palveluissa ja tilaratkaisuissa.

Linkki kyselyyn/link to the survey: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIq4YkZjoeOSknlvxxlYMK-RurUO7Fw-agqIDsIwrTAMAWgA/viewform?c=0&w=1

6. OYY:n aukioloajat kesällä / OYY’s office hours during summer

OYY:n toimisto on suljettu 20.6.–31.7.2018 välisen ajan. Palvelemme jälleen 1.8. alkaen syyskuun loppuun asti maanantaista torstaihin klo 10–16 ja perjantain klo 10–14. Toimisto on suljettu lounastauon ajaksi klo 11.00–11.30.

Mukavaa kesää!

OYY’s office is closed during summer from the 20th of June to 31st of July 2018. Office opens again on the 1st of August. We are open on Mon-Thurs 8 am–4 pm and on Friday 10 am–2 pm (closed for lunch break 11 am–11.30 am). These autumn office hours are valid until the end of September.

Have a great summer!

7. OYY:n jäsenmaksu 2018–2019 / OYY’s membership fee rate 2018–2019

Lukuvuonna 2018–2019 ylioppilaskunnan jäsenmaksu on 109 euroa, josta YTHS:n terveydenhoitomaksun osuus on 54 euroa. Jäsenedut ja opiskelija-alennukset ovat voimassa heti 1.8. alkaen. Jotta voit käyttää YTHS:n palveluita elokuussa 2018, syksyn 2018 jäsenmaksun tulee olla maksettuna.

Jäsenmaksun yhteydessä on mahdollista suorittaa myös vapaaehtoisia maksuja SYL:n kehitysyhteistyöhön (lahjoitussummat 5 e, 10 e tai 20 e) tai Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n Oulun paikallistoimintaan (lahjoitussumma 6,90 e). Hope ry tukee muun muassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Kumpaankin lahjoituskohteeseen on myönnetty rahankeräyslupa. Lisätietoja OYY:n nettisivuilta: http://www.oyy.fi/opiskelijalle/oyyn-palvelut-ja-tapahtumat/jasenmaksu/

OYY:n jäsenetuihin voit tutustua nettisivuillamme: http://www.oyy.fi/opiskelijalle/oyyn-palvelut-ja-tapahtumat/jasenedut/. Huomioithan, että jäsenkalenteria ei tehdä lukuvuonna 2018–2019.

OYY’s membership fee rate in 2018–2019 is 109 euros. Out of the 109 euros 54 euros goes to healthcare. Member benefits and discounts are valid from the beginning of August. Please note that you must have paid your membership fee if you are using the FSHS services in August.

In addition to the Student Union’s membership fee you can make a donation to the development cooperation of the National Union of University Students in Finland- SYL (you can donate 5 e, 10 e or 20 e) or to the Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry (you can donate 6,90 e). More information can be found on the SYL’s website https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/ or Hope ry’s website http://www.hopeyhdistys.fi/mita-hope-on/. Hope ry e.g. supports children and youth to have a hobby. OYY has money collection permits for both options. Fore more information: http://www.oyy.fi/en/for-students/oyy-membership/membership-fee/

You can find out our membership benefits on our websites: http://www.oyy.fi/en/for-students/oyy-membership/member-benefits/. Please note that OYY does not provide the student calendar for the next academic year 2018–2019.

8. Vielä ehdit suunnitella haalarimerkin Kilometrikisalle / Last chance to design an overall patch for Kilometer competition “Kilometrikisa”

Tällä viikolla ehdit vielä suunnitella pyöräilyaiheisen merkin Kilometrikisan palkinnoksi, ja lähettää se ympäristöjaostolle osoitteeseen vilma-riikka.tiittanen@nulloyy.fi mieluiten digitaalisessa muodossa. Ympäristöjaosto valitsee ehdotuksista voittajan tämän viikon jälkeen. Voittaja saa pienen palkinnon. Voittajamerkkiä tullaan käyttämään mahdollisesti myös tulevien vuosien kilometrikisoissa yliopistolla. //

You still have time to design a cycle-themed patch for the prizes of Kilometrikisa and send it to environmental section trough vilma-riikka.tiittanen@nulloyy.fi by the end of this week, most preferably in digital format (eg. jpg, gif, tif, png). The environmental section chooses a winner from the patches after this week. The winner gets a little prize. The winner patch will possibly be used also in the upcoming years’ Kilometrikisa, so many people will get your patch.

9. Urasampo-hanke tarjoaa kesäkuun alussa livenä kaksi webinaaria

Urasampo-hanke tarjoaa kesäkuun alussa livenä kaksi webinaaria: ”LinkedIn-profiili kohta kohdalta” tiistaina 5.6. ja ”Omien vahvuuksien kartoittaminen” torstaina 7.6. Kouluttajina toimivat sosiaalisen median guru Tom Laine ja uravalmentaja Tiia Kallio.

Kaikki Urasammon palvelut ovat osallistujille maksuttomia ja voit osallistua webinaareihin kätevästi vaikka kotisohvaltasi. Lue llmoittaudu mukaan hankkeen nettisivuilla: http://urasampo.fi

Samasta osoitteesta löydät myös valikoiman talleinteita samojen toimijoiden aiemmista webinaareista (aiheina mm. Vakuuttava CV kohta kohdalta, Verkostoituminen ja piilotyöpaikat, Henkilöbrändäys somessa ja Valmistautuminen haastatteluun).

10. Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi BmTK:n, LuTK:n ja TST:n!

Vielä ehtii muuttaa maailmaa ja tehdä opiskelijan hyvää elämää omassa tiedekunnassa! Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja muutamien tiedekuntien johtoryhmiin, tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin.

Täydennyshaut ovat auki 5.6.2018. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi.

Lue koko hakukuulutus: http://www.oyy.fi/taydennyshaku-tiedekuntien-hallinnon-opiskelijaedustajapesteihin/

Uutiset Janne Hakkarainen

20: Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt! / Apply now for student financial aid for the summer months!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY rekrytoi jäsenpalvelu- ja hallintosihteeriä
2. Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt! / Apply now for student financial aid for the summer months!
3. Hae opiskelijavarajäseneksi hyvinvointityöryhmään!
4. Get Sh*t Done seminaari 17.5. / Get Sh*t Done seminar May 17th
5. Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua yliopiston Kilometrikisaan! / Last chance to sign in for the cycling challenge at the University!
6. Suunnittele haalarimerkki Kilometrikisalle / Design an overall patch for Kilometer competition “Kilometrikisa”
7. Osallistu Examin käyttäjäkyselyyn 20.5.2018 mennessä ja voita 100 € lahjakortti Verkkokauppaan! / Answer to a Exam user survey by May 20th and win a 100 € giftcard!

OYY rekrytoi jäsenpalvelu- ja hallintosihteeriä 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen. Jäsenpalvelu- ja hallintosihteerinä pääset vahvistamaan 11 000 jäsenen ylioppilaskuntaa etu- ja palveluorganisaationa. Hakuaika loppuu 21.5. mennessä. Lue hakukuulutus: http://www.oyy.fi/jasenpalvelu-ja-hallintosihteeri/

OYY is recruiting student service and administration officer for permanent full-time position. In this position, we give an opportunity to strengthen OYY as an advocacy and service organisation. Apply before 21st of May. Finnish language is a requirement in this position. Announcement in Finnish: http://www.oyy.fi/jasenpalvelu-ja-hallintosihteeri/.

2. Opiskelija, hae kesäopintotuki nyt! / Apply now for student financial aid for the summer months!

Kesällä opiskelevien kannattaa hakea opintotukea nyt, jotta tuki ehditään myöntää ennen kuin kesäopinnot alkavat. Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Kannattaa kuitenkin huomioida, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia ja ne ovat tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia tukikuukausia. Hae kesäopintotuki verkossa.

Jos opiskelija saa yleistä asumistukea, sen maksaminen jatkuu kesäopinnoista riippumatta. Asumistukea saavan on kuitenkin muistettava hakea asumistuen tarkistusta esimerkiksi kesätyötulojen takia.

Lisätietoa: http://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/opiskelija-hae-kesaopintotuki-ny-3?_101_INSTANCE_mHBZ5fHNro4S_redirect=%2Fajankohtaista

Students who will be studying in the summer should apply for financial aid now. To students in higher education financial aid for the summer months is granted in accordance with application. Higher education students must, however, keep in mind that taking out financial aid for summer study counts towards their total eligibility for financial aid, which is calculated in months. Those are also taken into account when checking the student’s annual income and monitoring their academic progress. Apply for student financial aid for the summer months online.

Students who have been granted general housing allowance will continue to receive the allowance regardless of whether they are studying during the summer or not. Recipients of housing allowance must, however, remember to request a review of the allowance for example for summer earnings.

More information: http://www.kela.fi/web/en/press-releases/-/asset_publisher/LgL2IQBbkg98/content/students-apply-now-for-student-financial-aid-for-the-summer-months-?_101_INSTANCE_LgL2IQBbkg98_redirect=%2Fweb%2Fen%2Fpress-releases

3. Hae opiskelijavarajäseneksi hyvinvointityöryhmään!

Oletko kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä? Onko sinulla ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita.

OYY hakee nyt työryhmään yhtä opiskelijavarajäsentä. Haku päättyy tiistaina 22.5.! Katso lisätietoja ja hakuohjeet: www.oyy.fi/hae-opiskelijavarajaseneksi-hyvinvointityoryhmaan/

The Students’ Welfare Group works in Finnish.

4. Get Sh*t Done seminaari 17.5. / Get Sh*t Done seminar May 17th

Oulu Entrepreneurship Societyn kevät laitetaan pakettiin isommin kuin koskaan! Nimittäin 17.5 Finnkino Plazan valtaa GET SH*T DONE -seminaari, joka yhdistää inspiraation ja tahdonvoiman yrittäjämäiseen Get Sh*t Done -asenteeseen kovimpien tekijöiden voimin.

Päivän aikana pääset kuulemaan puheenvuoroja sisusta, yrittäjyydestä ja itsensä toteuttamisesta Pekka Hyysalon, Minna Åman-Toivion, Jaakko Alasaarelan ja Merja Satulehdon luotsaamana. Tätä et halua jättää väliin, sillä tämä tapahtuma takaa sellaisen energialatauksen, että kesän (ja syksynkin) hommat tulevat takuulla tehdyksi!

Lipunmyynti on käynnistynyt, joten älä aikaile, vaan varmista paikkasi ja tule toukokuussa ammentamaan itseesi asennetta ja tekemisen meininkiä!

MISSÄ: Finnkino Plaza, sali 2 (Torikatu 32, Oulu)
MILLOIN: torstai 17.5.2018 klo 13 – 16.30
LIPUT: 12 EUR: https://ouluesgetitdone.eventbrite.com/
LAVALLA:
Pekka Hyysalo, FightBack
Minna Åman-Toivio, MedKit Finland
Merja Satulehto, Citydance
Jaakko Alasaarela, ZEF

Lisätietoja: Eemeli Alanne, puheenjohtaja – Oulu Entrepreneurship Society (eemeli@nulloulues.com)

This event is only in Finnish.

5. Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua yliopiston Kilometrikisaan! / Last chance to sign in for the cycling challenge at the University!

Kilometrikisa on valtakunnallinen joukkueiden välinen leikkimielinen pyöräilykilpailu, jolla pyritään kannustamaan ja innostamaan ihmisiä pyöräilemään. Kisa kestää 1.5.-30.9. ja yliopisto palkitsee yliopiston parhaan joukkueen. Ilmoittautuminen tulisi tehdä ennen 18.5. Lisätietoja ja ohjeet osoitteessa http://www.oulu.fi/yliopisto/node/51999

Kilometrikisa is a national playful cycling competition, which encourages people to bike more. You can participate it with your own team. The competition goes on between 1.5. and 30.9. and the university will give a prize for the best team of the uni. The registration should be made at 18th of May at the latest. More information and guidance in http://www.oulu.fi/university/node/52000

6. Suunnittele haalarimerkki Kilometrikisalle / Design an overall patch for Kilometer competition “Kilometrikisa”

Suunnittele siis pyöräilyaiheinen merkki Kilometrikisan palkinnoksi, ja lähetä se ympäristöjaostolle osoitteeseen vilma-riikka.tiittanen@nulloyy.fi mieluiten digitaalisessa muodossa (yleisimmät kuvaformaatit, kuten jpg, gif, tif, png). Ympäristöjaosto valitsee ehdotuksista voittajan 31.5. jälkeen. Voittaja saa pienen palkinnon. Suunnitteluvinkkejä saat osoitteesta https://merkillinen.fi/. Voittajamerkkiä tullaan käyttämään msahdollisesti myös tulevien vuosien kilometrikisoissa yliopistolla, joten suunnittelethan merkin ilman vuosilukua.//

You can design a cycle-themed patch to the prizes of Kilometrikisa and send it to environmental section trough vilma-riikka.tiittanen@nulloyy.fi most preferably in digital format (eg. jpg, gif, tif, png). The environmental section chooses a winner from the batches after 31.5. The winner gets a little prize. The winner batch will possibly be used also in the upcoming years’ Kilometrikisa, so please design the batch without any dates.

7. Osallistu Examin käyttäjäkyselyyn 20.5.2018 mennessä ja voita 100 € lahjakortti Verkkokauppaan! / Answer to a Exam user survey by May 20th and win a 100 € giftcard!

EXAM-konsortio toteuttaa käyttäjäkyselyn 2.5. -20.5.2018 välisenä aikana. Kysely toteutetaan yhtä aikaa kaikissa konsortiossa mukana olevissa 27 korkeakoulussa ja siihen vastaamiseen menee n. 5 minuuttia. Vastaamalla kyselyyn annat tärkeän panoksesi sähköisen tenttimisen kehittämiseen sekä omassa korkeakoulussasi että EXAM-konsortiossa.

Tsekkaa samalla tenttiakvaarion kesän aukioloajat ja ajankohtaiset tiedotteet akvaariotenttien www-sivuilta. Tutustuthan myös käyttösääntöihin ennen akvaariossa tenttimistä.

http://www.oulu.fi/yliopisto/node/52394

The EXAM consortium carries out a user survey simultaneously in all 27 consortium member universities 2.5. – 20.5.2018. Responding to the survey takes about five minutes. It is very important to have your feedback to develop the EXAM system and the electronic exam practice in your own university and in the EXAM consortium as well.

See also the opening hours of the electronic exam room during the summer and other current issues on Aquarium exams webpage.

http://www.oulu.fi/university/node/52396

Asiakirjat, Uutiset Hennamari Toiviainen

OYY lausui korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltolaista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi (STM/1856/2018)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) pitää lakimuutoksen toteutumista erittäin tärkeänä opiskelijoiden hyvän opiskelukyvyn säilymisen ja paremman yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Laadukkaat ja riittävästi resurssoidut, ennaltaehkäisyyn perustuvat opiskeluterveydenhuollon palvelut tukevat sitä, että työelämään siirtyy työkykyisiä ja hyvinvoivia vastavalmistuneita opiskelijoita. OYY kiittää sitä, että myös jatkossa arvostetaan ylioppilaskuntien tärkeää tehtävää osallistua korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

Palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta

OYY pitää hyvin olennaisena asiana sitä, että opiskeluterveydenhuolto on sosiaali- ja terveydenhuoltolain valinnanvapauden ulkopuolella. Opiskeluterveydenhuolto vertautuu työterveyshuoltoon. Pysyvä opiskeluterveydenhuollon henkilöstö tietää ja tuntee opiskelijaan liittyvän oppilaitoksen terveellisyys- ja turvallisuusolosuhteet ja eri opintoalojen vaatimukset. On tärkeää tunnistaa yhteistyössä korkeakoulun ja opiskelijajärjestöjen kanssa opiskeluympäristön vahvuudet ja haasteet hyvän opiskelukyvyn näkökulmasta, jotta ennalta ehkäisevää yhteisöterveystyötä voidaan tehdä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

OYY:n mielestä Kansaneläkelaitos sopii korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestäjäksi hyvin, koska Kela mahdollistaa opiskeluterveydenhuollon säilymisen valtakunnallisena, ja siten yhdenvertaisena, palveluna. Kelan on mahdollista kerätä veroluonteista maksua opiskelijoilta, ja jo ennestään opiskelijat ja Kela asioivat keskenään opiskeluun liittyvissä asioissa.

OYY kiittää sitä, että lakiesityksessä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) pitkä kokemus ja erityisosaaminen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa saa arvostusta. YTHS:llä on parasta osaamista ja ainutlaatuista kokemustietoa opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, ja siksi se sopii erinomaisesti opiskeluterveydenhuollon tuottajaksi.

Palveluiden sisällöstä ja integraatiosta

Lakiesityksen yhtenä tavoitteena on edelleen toteuttaa opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito ensisijaisesti opiskeluterveydenhuollossa. Erikoislääkäripalveluiden rajaaminen opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle kuitenkin murentaa tätä tavoitetta. OYY pitää erittäin tärkeänä, että psykiatrin palvelut säilyvät opiskeluterveydenhuollossa jatkossakin. Ikäryhmän ja yhteisöterveyden kannalta kuitenkin myös ihotauti- ja gynekologipalvelut tulisi pitää opiskeluterveydenhuollon palveluvalikoimassa. Kyseiset erikoislääkäripalvelut ovat YTHS:llä ennestään mahdollistaneet eheät hoitoketjut ja opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hoidon. Kaikki erikoislääkärilähetteet opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle tarkoittavat opiskelijalle käyntimaksuja, jotka voivat muodostua esteiksi palveluiden käytölle, varsinkin kun opiskelija on jo maksanut noin 75 euron terveydenhoitomaksun YTHS:n palveluista.

OYY luottaa siihen, että sote-uudistuksen myötä tapahtuva palveluintegraatio toimii ja resursseja varataan riittävästi, jotta tarvittaessa myös opiskelijat pääsevät opiskeluterveydenhuollon ulkopuolisiin palveluihin nopeasti ja helposti. YTHS:n ja maakunnan yhteistyön tulee toimia saumattomasti. Lisäksi tiedon tulee kulkea saumattomasti YTHS:n, maakunnan, korkeakoulun sekä ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan välillä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti esimerkiksi säännöllisesti kokoontuvan toimielimen kautta.

Terveydenhoitomaksun maksamisesta ja palveluihin oikeutetuista

Yhteisöterveys on olennainen lakisääteinen osa opiskeluterveydenhuoltoa ja jokainen opiskelija hyötyy sen edistämisestä. Lakiesityksen perusteluissa myös mainitaan, että terveydenhoitomaksu on tarkoitettu yleisesti opiskeluterveydenhuollon rahoittamiseen, eikä olisi vastike opiskelijan saamasta yksilöidystä palvelusta. Siksi OYY:n mielestä laissa ei pitäisi myöskään määritellä mitään erityisryhmiä, jotka olisivat vapautettuja terveydenhoitomaksun maksamisesta. Lakiesityksessä oleva kirjaus poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden erityisasemasta olla maksamatta terveydenhoitomaksua harjoittelun aikana tulee siis poistaa. OYY:n mielestä lakiesitys on tässä kohtaa sekä epäyhdenvertainen että vaarantaa kyseessä olevien opiskelijoiden eheät hoitoketjut opiskeluterveydenhuollossa. Työterveyshuolto voi olla myös sellaisten opiskelijoiden käytössä, jotka tekevät säännöllisesti töitä opintojen ohella. Vaikka he eivät käyttäisi opiskeluterveydenhuollon palveluita, he hyötyvät opiskeluterveydenhuollosta yhteisöterveyden kautta ja ovat siten velvoitettuja myös terveydenhoitomaksun maksamiseen.

OYY pitää erikoisena esityksenä sitä, että Kela voisi vähentää maksamattoman terveydenhoitomaksun suoraan opintorahasta opiskelijaa kuulematta (28 §). Opiskelijalla on tähänkin asti ollut oikeus käyttää opintorahansa parhaiten katsomallaan tavalla. Lisäksi opintotuen käyttöaste on alle 50 prosenttia, joten yli puolet opiskelijoista rahoittaa opintonsa muuten kuin sosiaaliturvalla. Opiskelijat olisivatkin tässä asiassa eriarvoisessa asemassa ja tällä muutoksella Kela rokottaisi heikoimmassa asemassa olevia opiskelijoita heitä kuulematta. OYY:n mielestä 28 § tulisi siis muuttaa seuraavaan muotoon: ”Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu ja viivästysmaksu voidaan etuudensaajan suostumuksella kuitata Kansaneläkelaitoksen myöhemmin maksamasta etuudesta.”

OYY haluaa osoittaa huolensa ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden asemasta uudistuksessa. Joillekin vaihto-opiskelijoille on shokki tulla kylmään ja pimeään Suomeen, jolloin jaksaminen ja mielenterveys voi joutua koetukselle. Vieraassa maassa voi olla vaikeaa löytää ajoissa apua ongelmiinsa. OYY odottaa maakuntien sitoutuvan terveys- ja sosiaalipalveluiden englanninkielisen viestinnän ja henkilökunnan riittävän kielitaidon kehittämiseen, jos jatkossa kansainväliset vaihto-opiskelijat on rajattu YTHS:n palveluiden ulkopuolelle.

Huolemme koskee myös niitä jatko-opiskelijoita, jotka eivät ole työsuhteessa yliopistoon, mutta ovat käytännössä kokopäiväisiä opiskelijoita ja tiivis osa opiskeluympäristöä. OYY näkee heidät väliinputoajina järjestelmässä. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvan yhteisöterveyden näkökulmasta myös tutkintoa suorittavilla jatko-opiskelijoilla, joilla ei ole työterveyshuoltoa käytettävissä, tulisi OYY:n mielestä olla oikeus terveydenhoitomaksun maksamiseen ja siten opiskeluterveydenhuollon palveluihin.

OYY vaatii ratkaisua siihen, miten ulkomaalaisilta vaihto-opiskelijoilta ja jatko-opiskelijoilta Kela voisi kerätä terveydenhoitomaksun.

Palveluista ja resursseista Oulussa

OYY vaatii riittäviä resursseja YTHS:n laajenemiseen sekä henkilökunnan ja toimipisteiden lisäämiseen niin, että palveluita on asiakasmäärään nähden riittävästi saatavilla. Erityistä huolta OYY kantaa mielenterveyspalveluiden heikosta resurssoinnista. Mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut viime vuosina selvästi ja esimerkiksi Oulussa jono psykiatrin vastaanotolle on lähes kolminkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Palveluiden piiriin tulee päästä paljon nopeammin ennen kuin ongelmat ehtivät kasaantua.

YTHS sijaitsee Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Toisella kampuksella Kontinkankaalla opiskelevat noin 1500 lääketieteen, hammaslääketieteen ja biokemian perustutkinto-opiskelijaa ovat olleet epäyhdenvertaisessa asemassa Linnanmaalla opiskeleviin nähden, kun tiukat lukujärjestykset eivät ole mahdollistaneet terveyspalveluiden käyttöä toimipisteen aukioloaikojen puitteissa. Vuodesta 2020 alkaen myös Oulun seudun ammattikorkeakoulun noin 8000 opiskelijaa siirtyvät näille kahdelle kampukselle. Siksi OYY näkee välttämättömänä, että Linnanmaalla olevaa toimipistettä laajennetaan ja Kontinkankaalle perustetaan uusi YTHS:n toimipiste.

 

Oulussa 9.5.2018

Kalle Parviainen, hallituksen puheenjohtaja
Aino-Kaisa Manninen, pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 5265821)

Uutiset Janne Hakkarainen

20: Katso OYY:n kesätoimeentulovinkit / OYY’s summer income guide

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Suunnittele haalarimerkki Kilometrikisalle / Design an overall batch for Kilometer competition “Kilometrikisa”
2. YTHS:n Riittävän hyvä -ryhmä syksyllä, ilmoittaudu 15.5. mennessä
3. Katso OYY:n kesätoimeentulovinkit / OYY’s summer income guide
4. Tilaa Oulun ylioppilaslehden uutiskirje  / Subscribe Oulu Student Magazine’s newsletter

1. Suunnittele haalarimerkki Kilometrikisalle / Design an overall batch for Kilometer competition “Kilometrikisa”

Kilometrikisa on valtakunnallinen joukkueiden välinen leikkimielinen pyöräilykilpailu, jolla pyritään kannustamaan ja innostamaan ihmisiä pyöräilemään. Kisa kestää 1.5.-30.9. ja yliopisto palkitsee yliopiston parhaan joukkueen. Yhtenä palkintona on haalarimerkki, joka sinulla on nyt mahdollisuus suunnitella!

Suunnittele siis pyöräilyaiheinen merkki, ja lähetä se ympäristöjaostolle osoitteeseen vilma-riikka.tiittanen@nulloyy.fi mieluiten digitaalisessa muodossa (yleisimmät kuvaformaatit, kuten jpg, gif, tif, png). Ympäristöjaosto valitsee ehdotuksista voittajan 31.5. jälkeen. Voittaja saa pienen palkinnon. Suunnitteluvinkkejä saat osoitteesta https://merkillinen.fi/. Voittajamerkkiä tullaan käyttämään mahdollisesti myös tulevien vuosien kilometrikisoissa yliopistolla, joten suunnittelethan merkin ilman vuosilukua.

Osallistu kilometrikisaan http://www.oulu.fi/yliopisto/node/51999

Seuraa ympäristöjaostoa Facebookissa https://www.facebook.com/OYYymparistojaosto/  //

Kilometrikisa is a national playful cycling competition, which encourages people to bike more. You can participate it with your own team. The competition goes on between 1.5. and 30.9. and the university will give a prize for the best team of the uni. One of the prizes is an overall batch, which you now have a chance to design!

Your task is to design a cycle-themed batch and send it to environmental section trough vilma-riikka.tiittanen@nulloyy.fi most preferably in digital format (eg. jpg, gif, tif, png). The environmental section chooses a winner from the batches after 31.5. The winner gets a little prize. The winner batch will possibly be used also in the upcoming years’ Kilometrikisa, so please design the batch without any dates.

Participate the cycling challenge http://www.oulu.fi/university/node/52000

Follow environmental section on Facebook https://www.facebook.com/OYYymparistojaosto/

2. YTHS:n Riittävän hyvä -ryhmä syksyllä, ilmoittaudu 15.5. mennessä

Riittävän hyvä on ryhmä liiallisesti itseltään vaativille opiskelijoille. Jos koet elämäsi täyttyvän vain puurtamisesta ja suorittamisesta, ja olet pohtinut uuvutko liiallisen vaatimustasosi takia, voit hakeutua ryhmään. Ryhmässä haetaan väljyyttä liialliseen vaativuuteen yhteisten keskustelujen, huumorin, harjoitusten ja alustusten kautta. Työskentelyn pohjana on kognitiivisen psykoterapian skeematerapeuttiset lähestymistavat.

Ryhmä järjestetään ajalla 5.9.–7.11.2018 ja siihen tulee ilmoittautua jo 15.5. mennessä.

Lisätietoja: www.yths.fi/filebank/4458-Riittavan_hyva_syksy_2018.pdf

Unfortunately, the group activities of YTHS are available only in Finnish.

3. Katso OYY:n kesätoimeentulovinkit / OYY’s summer income guide

Tiedätkö mitä teet ensi kesänä? Haluaisitko opiskella tai tehdä töitä? Katso kesän toimeentulovinkit OYY:n kesätoimeentulo-oppaasta! Vinkit löydät täältä: http://www.oyy.fi/opiskelijalle/toimeentulo-ja-asuminen/kesatoimeentulo/

Do you already know what you are going to do next summer? Would you like to study or work? Take a look at the OYY’s summer income guide here: http://www.oyy.fi/en/for-students/income-and-housing/summer-income/

4. Tilaa Oulun ylioppilaslehden uutiskirje  / Subscribe Oulu Student Magazine’s newsletter

Jotta yksikään juttumme ei mene sinulta ohi, tilaa lehden oma uutiskirje.

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje kokoaa yhteen lehden uusimmat verkkojutut ja hoksauttaa tutustumisen arvoisista arkistojutuista. Uutiskirje on täysin ilmainen, eikä velvoita sinua mihinkään.

Kirjeeseen ei tarvitse sitoutua ikuisiksi ajoiksi, vaan voit perua tilauksesi milloin haluat uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje jättämällä sähköpostiosoitteesi tällä lomakkeella.

Seuraa meitä myös Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa, tai tilaa lehden RSS-syöte: http://www.oulunylioppilaslehti.fi/feed/

Don’t want to miss any of our stories? Sign up to our newsletter!

Oulu Student Magazine’s newsletter includes our latest stories plus Editor-in-chief’s picks from our archives. The newsletter is mostly in Finnish, but will always include an English portion as well.

The newsletter is free of charge and you can unsubscribe whenever you want.

You can sign up here.

Follow us on Twitter, Facebook ja Instagram, and order our RSS-feed here: http://www.oulunylioppilaslehti.fi/feed.

Uutiset Hennamari Toiviainen

YTHS:n Riittävän hyvä -ryhmä syksyllä, ilmoittaudu 15.5. mennessä

Riittävän hyvä on ryhmä liiallisesti itseltään vaativille opiskelijoille. Jos koet elämäsi täyttyvän vain puurtamisesta ja suorittamisesta, ja olet pohtinut uuvutko liiallisen vaatimustasosi takia, voit hakeutua ryhmään. Ryhmässä haetaan väljyyttä liialliseen vaativuuteen yhteisten keskustelujen, huumorin, harjoitusten ja alustusten kautta. Työskentelyn pohjana on kognitiivisen psykoterapian skeematerapeuttiset lähestymistavat.

Ryhmä järjestetään ajalla 5.9.–7.11.2018 ja siihen tulee ilmoittautua jo 15.5. mennessä.

Lisätietoja: www.yths.fi/filebank/4458-Riittavan_hyva_syksy_2018.pdf

Unfortunately, the group activities of YTHS are available only in Finnish.

Uutiset Janne Hakkarainen

19: Linnanmaan yhteiskampuksen keskustelutilaisuus 3.5. / Discussion event on the Linnanmaa common campus on 3rd of May

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Linnanmaan yhteiskampuksen keskustelutilaisuus 3.5. / Discussion event on the Linnanmaa common campus on 3rd of May
2. Toiminta-avustukset järjestöille 2018  / Activity grants for Student societies 2018
3. Nyytin chatissa jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja fiiliksiä – tuu mukaan! / In Nyyti chat you can share your thoughts, experiences and feelings – come along!
4. Opiskelija, hae asumistuen tarkistusta kesätyötulojen takia!
5. Hae opiskelijavarajäseneksi hyvinvointityöryhmään!
6. Suomen virallinen Euroviisujen kisakatsomo Oulun Valkean kesäkadulla – tule mukaan lähettämään terveiset Euroopalle 12.5. / Finland’s Official Eurovision Grandstand in the Summer Street of Shopping Centre Valkea – greet Europe with us on May 12th!
7. Tule tekemään syksyllä Maailma-viikkoa! Join the organizing team of Global Week 2018!
8. Challenges of being spiritual/religious in a consumerist culture

1. Linnanmaan yhteiskampuksen keskustelutilaisuus 3.5. / Discussion event on the Linnanmaa common campus on 3rd of May

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY), Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki järjestävät yhdessä keskustelutilaisuuden tulevasta Linnanmaan yhteiskampuksesta torstaina 3.5. klo 10–11:30 salissa L2. Oulun ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle aiheuttaa suuria muutoksia: Miten alueen maankäyttö etenee? Miten järjestetään liikkuminen? Mikä on Linnanmaan kampuksen tuleva imago? Tule, kuuntele, ja kerro mielipiteesi!

Lisätietoa tapahtumasta tästä: https://www.facebook.com/events/167155503992226/

The Student Union of the University of Oulu (OYY), the University of Oulu, and the City of Oulu are organising a discussion event on the upcoming common campus of Linnanmaa on Thursday 3rd of May at 10am–11.30am at L2. As the University of Applied Sciences is moving to the Linnanmaa campus in 2020, how will this affect the land usage of the area? How will public transportation and traffic flows be organised? What is the image of the Linnanmaa campus? Come, listen, and share your opinions!

For more details click here: https://www.facebook.com/events/167155503992226/

2. Toiminta-avustukset järjestöille 2018  / Activity grants for Student societies 2018

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) myöntää piirissään toimiville aine- ja harrastejärjestöille avustusta yleiseen toimintaansa kerran vuodessa. Hakuaika vuonna 2018 on 27.4.-20.5.

Lue lisää: http://www.oyy.fi/jarjestoille/jarjestoavustukset/

The Student Union of the University of Oulu (OYY) distributes grants for the general activities of subject and interest societies operating within it once a year. The application period in 2018 is between the 27th of April and the 20th of May (11.59 pm).

Read more at: http://www.oyy.fi/en/student-societies/society-grants/

3. Nyytin chatissa jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja fiiliksiä – tuu mukaan! / In Nyyti chat you can share your thoughts, experiences and feelings – come along!

To 3.5. Mietteissä valmistuminen ja työhaku. Keskustelua opinnosta, työnhausta ja valmistumisesta. Mukana asiantuntijana Leena Itkonen Helsingin yliopiston urapalveluista.

To 17.5. Aihe vapaa! Chatissa ei ole mitään tiettyä teemaa, vaan voidaan jutella ihan mistä vaan maan ja taivaan väliltä.

Chatin löydät osoitteesta: https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/chat/

Lisätietoa toiminnastamme: www.nyyti.fi. Löydät meidät myös somesta: Instagram (@nyytiry), Twitter (@nyyti_ry) ja Facebook (nyytiry).

Next English chats where you can share your feelings on

24.05. Insomnia/trouble sleeping
07.06. loneliness

Chats are in https://www.nyyti.fi/en/opiskelijoille/chat/

Nyyti ry provides mental well-being to students

More info https://www.nyyti.fi/en/ . More info on social media: Instagram (@nyytiry), Twitter (@nyyti_ry) ja Facebook (nyytiry).

4. Opiskelija, hae asumistuen tarkistusta kesätyötulojen takia!

Kesätyötulot voivat vaikuttaa yleisen asumistuen määrään. Opiskelijan kannattaa hakea asumistuen tarkistusta heti, kun hänellä on tieto kesätöistä. Näin tukea ei jouduta perimään myöhemmin takaisin. Yleinen asumistuki tarkistetaan, jos ruokakunnan tulot suurenevat vähintään 400 euroa tai pienenevät vähintään 200 euroa edellisen päätöksen tuloihin verrattuna.

Asumistukea voidaan maksaa tilapäisen poissaolon ajalta vakituisessa asunnossa asumiseen. Jos esim. opiskelija tekee kesätöitä muualla kuin opiskelupaikkakunnalla ja maksaa edelleen vuokraa vakituisesta asunnostaan, hän voi saada siihen asumistukea 3 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuitenkin vain yhteen asuntoon kerrallaan.

Lisätietoja: www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/opiskelija-hae-asumistuen-tarkistusta-kesatyotulojen-takia?_101_INSTANCE_mHBZ5fHNro4S_redirect=%2Fajankohtaista

5. Hae opiskelijavarajäseneksi hyvinvointityöryhmään!

Oletko kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä? Onko sinulla ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita.

Katso lisätietoja ja hakuohjeet: www.oyy.fi/hae-opiskelijavarajaseneksi-hyvinvointityoryhmaan/

The Students’ Welfare Group works in Finnish.

6. Suomen virallinen Euroviisujen kisakatsomo Oulun Valkean kesäkadulla – tule mukaan lähettämään terveiset Euroopalle 12.5. / Finland’s Official Eurovision Grandstand in the Summer Street of Shopping Centre Valkea – greet Europe with us on May 12th!

Euroviisut huipentuvat finaaliin lauantaina 12.5. Suomea Euroviisuissa edustaa Oulun oma Saara Aalto. Oulu on mukana Euroviisujen finaalissa. Kuva ja kannustukset Suomen pisteidenantajan taustalle tulevat Oulun Valkean kesäkadulta.

Euroviisujen taustakuvaa Suomen pisteenannosta kuvataan Oulun kauppakeskus Valkean kesäkadun Suomen virallisessa Euroviisujen kisakatsomossa lauantaina 12.5. Valkeaan rakentuu urbaani katudisco, johon toivotamme kaikki tervetulleiksi mukaan lähettämään terveiset Eurooppaan ja seuraamaan itse euroviisulähetystä. Ovet kesäkadun kisakatsomoon aukeavat kello 20.30 ja itse euroviisulähetys Portugalista alkaa kello 22. Kisakatsomo sulkeutuu euroviisulähetyksen jälkeen noin klo 01.30. Paikkoja on kesäkadulla rajoitetusti.

Kuvamateriaali Suomen virallisesta Euroviisujen kisakatsomosta Oulun Valkean kesäkadulta leviää euroviisulähetyksen mukana kaikkialle Eurooppaan. Oulun kaupunki toivoo paljon kannustajia mukaan lähetyksen kuvauksiin sekä seuraamaan itse lähetystä. Tapahtuman Valkean kesäkadulla juontaa Sampo Marjomaa. Ennen Portugalin lähetyksen alkua nähdään myös ilma-akrobatisti Ilona Jäntin esitys.

Saara Aallon kotikaupunki haluaa muistaa tänä erityisenä vuonna kotikaupunkinsa edustajaa ja Oulun kaupunki uskoo näkevänsä Saaran euroviisufinaaleissa.

The annual Eurovision Song Contest culminates once again as the final takes place on May 12th. Finland’s representative is none other than Oulu’s own Saara Aalto, also known from Britain’s X Factor two years ago. The backdrop video for the Finnish Eurovision point-awarding ceremony this year is shot at Finland’s Official Eurovision Grandstand in the Summer Street of Shopping Centre Valkea on Saturday, 12 May.

Shopping Centre Valkea will be the setting for an urban street disco where we welcome everyone to join the fun, send their greetings to Europe and watch the actual ESC broadcast. The doors of the Summer Street Grandstand venue open at 8.30 p.m. and the Eurovision broadcast from Portugal begins at 10 p.m. The venue closes after the broadcast from Portugal ends, around 1.30 a.m. The capacity for audience in the Summer Street is limited.

Video footage from Finland’s Official Eurovision Grandstand in Shopping Centre Valkea will spread throughout Europe with the Eurovision broadcast. The City of Oulu hopes that as many people as possible join and cheer for the video shoot and watch the actual broadcast at the grandstand. The Eurovision event at Shopping Centre Valkea is hosted by popular Finnish TV personality Sampo Marjomaa. Before the broadcast from Portugal, we will also see an aerial acrobatics performance by Ilona Jäntti.

Saara Aalto’s hometown wants to honour the local Eurovision representative on this special occasion, and the City of Oulu believes that Saara will claim a place in the Eurovision final.

The Finnish points will be awarded in Pasila, Helsinki, but the background video and cheers come from Oulu.

7. Tule tekemään syksyllä Maailma-viikkoa! Join the organizing team of Global Week 2018!

Syksyllä järjestetään uusi teemaviikko kestävän kehityksen, kehitystyön ja monikulttuurisuuden aiheiden pohjalta. Viikon teema ja nimi tarkentuu vielä myöhemmin.

Ensimmäisen suunnittelutapaamisen paikkana on Tellus Chill, tiistaina 8.5. klo 1630 eteenpäin. Voit tulla kertomaan kaikki ideasi esim. teeman sopivista hengailutapahtumista tai seminaareista. Ei ennakkoilmoittautumista.

Tapahtuman koordinoinnista ja rahoittamisesta vastaa Oulun YK-yhdistys. Jos olet kiinnostunut muttet pääse paikalle, voit olla yhteydessä osoitteeseen info@nullosyky.com. Muita suunnittelutapaamisia järjestetään keväällä.

We’re organizing a new theme week in Autumn 2018 based on promoting sustainable development, development cooperation and multiculturalism. The title and theme will be revised later together.

The first planning meeting is at Tellus Chill, on Tuesday  8.5. 16:30. You can come to tell us all your ideas on events we could include and how you’d like to get involved. No signup required for the meeting.

The event is coordinated and funded by UN Association. If you’re interested but cannot join the first meeting, you can contact us through info@nullosyky.com.

8. Challenges of being spiritual/religious in a consumerist culture

You are warmly welcome to our next Interfaith Dialogue group on Thursday 3rd of May at 4 pm on Tellus Stage!

This time we’ll discuss about: Challenges of being spiritual / religious in a consumerist culture. Welcome!

Here is the event address in the Facebook: https://www.facebook.com/events/631988433800916/
Please, share this event to your friends in University of Oulu!

Arranged by University Chaplain Ari Savuoja together with OYY Student Union of the University of Oulu