Arkisto: syyskuu 2018

Uutiset Henna Määttä

Anna Opelle Omppu ja ehdota Jäätävän hyvää opettajaa!

Tänään on aika muistaa hyviä opettajia kiitokseksi laadukkaasta opetuksesta tai ohjauksesta! Omenoita voi hakea vihreiltä naulakoilta tai Kontinkankaan tiedekunnan kampuksen aulasta klo 10 lähtien opelle vietäväksi. Omenoita jaetaan klo 10 lähtien niin pitkään kuin omenoita riittää. Tempauksella muistutetaan palautteen antamisen tärkeydestä – sekä kehut että rakentava palaute vievät eteenpäin koulutuksemme laadun kehittämistä! Lue lisää Facebook-tapahtumasta.

Nyt aukeaa myös haku vuoden 2018 Jäätävän hyväksi opettajaksi.

Jäätävän hyväksi opettajaksi voi ehdottaa millä tahansa koulutusalalla toimivaa yliopisto-opettajaa. Jäätävän hyvä opettaja on motivoitunut kehittämään omaa työtään ja hänellä on hyvät pedagogiset taidot. Hän käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, jotka ovat systemaattisia, tasavertaisia ja perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Tiedätkö sinä Jäätävän hyvän opettajan? Oheisella hakemuksella voit ilmiantaa hänet. Hakuaikaa on 31.12.2018 asti.

Etsinnässä on Jäätävän hyvä opettaja, joka
– on innostava opettaja
– on ammattitaitoinen
– opettaa systemaattisesti ja opintojakson etenemistä on helppo seurata
– selittää opintojakson osaamistavoitteet ja ne näkyvät arvioinnissa
– on joustava ja ymmärtää opiskelijoiden moninaiset tarpeet
– käyttää arviointimenetelmiä monipuolisesti ja innostavasti

Aiemmin valitut Jäätävän hyvät opettajat:
Vuosi 2016 Matti Kangaspuoskari
Vuosi 2017 Matti Niemelä

Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2018

Harrastejärjestökatalogin julkistamistilaisuus 25.9.

Oletko miettinyt, mitä kaikkea Oulun yliopiston opiskelijana voi harrastaa? Mistä löytää tietoa eri harrastejärjestöistä? OYY on tänä vuonna koonnut yhteistyössä piirissään toimivien harrastejärjestöjen kanssa harrastetoimintaa esittelevän katalogin, jossa esittelyt ovat kätevästi yksien kansien välissä! Harrastejärjestökatalogi näkee päivänvalon katalogin julkistamistilaisuudessa Tellus Stagella 25.9. klo 16:30–19. Tapahtuman aikana on tilaisuus tulla tutustumaan harrastejärjestöihin, jotka ovat paikalla esittelemässä toimintaansa. Tapahtuma on maksuton eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Tule ihastelemaan harrastejärjestöjä ja uunituoretta painosta tullutta katalogia!

Uutiset Hennamari Toiviainen

Nuotioilta perheellisille ke 26.9.2018

Tervetuloa nauttimaan raikkaasta syysilmasta ja -ruskasta! Lämsänjärven leirikeskuksessa paistetaan makkaraa ja kiehautetaan nokipannukahvit keskiviikkona 26.9. klo 16–19. Iltapäivää voi viettää ihan vain nuotion loimusta nautiskellen. Tapahtumassa on myös leikkejä ja pelejä lapsille ja lapsenmielisille. Sateen sattuessa vietämme iltaa sisätiloissa. Tapahtuma on avoin kaikille korkeakouluopiskelijoille, perheellä tai ilman!

Ilmoitathan osallistumisestasi klikkaamalla ’osallistun’ Facebook-tapahtumaan, niin osaamme arvioida tarvittavaa syötävän ja juotavan määrää. Tarjoamme makkaraa tai kasvisvaihtoehdon, nokipannukahvit, teetä ja mehua sekä vaahtokarkkia. Halutessasi voit ottaa mukaan myös muuta evästä. Tapahtuma on päihteetön.

Tapahtuman järjestävät Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY), Oamkin opiskelijakunta (OSAKO) ja Oulun evankelis-luterilaisen kirkon oppilaitostyö.

Lisätietoja: sopoasiantuntija(a)oyy.fi

Uutiset Henna Määttä

OYY: Nyt on aika panostaa koulutuksen laatuun ja yliopistoyhteisön hyvinvointiin!

Oulun yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2019 käy kiivaana. Alustavia suunnitteluja ja ideoita erityisesti koulutuksen osalta on aloitettu työstämään jo keväällä professorifoorumissa sekä koulutuksen johtoryhmän ja koulutusneuvoston yhteisessä työpajassa. OYY haluaakin kiittää osallistavasta ja erilaiset näkökulmat huomioonottavasta työskentelytavasta, jossa opiskelijoiden edustajat ovat olleet alusta lähtien mukana.

OYY:n mielestä vuonna 2019 on korkea aika panostaa koulutukseen ja yliopistoyhteisön hyvinvointiin. Kuluvan strategiakauden ajan (2016–2020) Oulun yliopistossa on vahvasti panostettu tutkimukseen ja näin vakautettu asemaa kansainvälisenä tutkimusyliopistona. Koulutukseen satsaaminen ei saa jäädä vain juhlapuheeksi, vaan sen täytyy näkyä selvinä painotuksina tiedekuntien budjeteissa sekä koulutuksen strategiarahan kasvattamisena. Laadukas koulutus sekä toimivat tukipalvelut ovat yliopistolle paitsi markkinointivaltti, myös panostus, joka tuottaa yhteiskunnalle parempia osaajia ja tulevaisuuden tutkijoita. Riittävät resurssit myös takaavat sen, ettei toiminta ole päivästä toiseen selviytymistä, vaan aikaa jää myös todelliselle kehittämiselle.

OYY näkee, että koulutuksen rahallisen panostuksen lisäksi yliopiston kehittämisen painopisteiden tulee olla opiskelijakeskeisessä oppimisessa ja opetuksen laadun kehittämisessä, kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuuden parantamisessa, uraohjauksen kehittämisessä sekä korkeakouluyhteisön liikkumista ja hyvinvointia tukevissa toimenpiteissä – jatkuvan oppimisen tavoitteita unohtamatta.

OYY haluaa muistuttaa, että opiskelijapalautteet, kuten ISB-kyselyn tulokset,  eivät anna kovin mairittelevaa kuvaa opetuksen laadusta ja opettajien pedagogisesta osaamisesta. Velvoittavat yliopistopedagogiset sekä opetushenkilökunnan pedagogisiin opintoihin osallistumisen mahdollistaminen olisivat selkeitä signaaleja siitä, että yliopistossamme halutaan nostaa koulutus ja opetus keskiöön. Tutkimukset osoittavat, että yliopistopedagogisten opintojen suorittaminen kannattaa: pedagoginen kompetenssi edistää opettajan hyvinvointia, työkykyä ja vähentää stressiä. Opettajan parantunut työkyky heijastuu taas opiskelijoiden oppimiseen. Lisäksi opiskelijoiden oppiminen paranee ja opinnot sujuvoituvat, kun kursseilla käytetyt opetusmenetelmät ovat monipuolisia ja laadukkaita.

OYY peräänkuuluttaa myös tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Kansainvälinen tiedeyhteisö tarkoittaa tasapuolisia osallistumismahdollisuuksia myös viralliseen päätöksentekoon, muuten kansainvälisyys toteutuu vain osittain. OYY haastaa jokaisen tiedekunnan kaksikieliseen viestintään sekä mahdollistamaan kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistumisen tiedekunnan tilaisuuksiin ja toimielimiin esimerkiksi tulkkien avulla. Jos ylioppilaskunta pystyy toteuttamaan kansainvälisten opiskelijoiden osallistumisen edustajiston kokouksiin, ylioppilaskunnan järjestämiin koulutuksiin ja jaostoihin, uskomme että jokainen tiedekunta pystyy samaan.

Edellä mainittujen lisäksi uraohjauksen laatu ja saavutettavuus on noussut kehittämiskohteeksi Oulun yliopistossa. Kerätyn opiskelijapalautteen perusteella uraohjauspalveluita ei joko tunnisteta ollenkaan, tai niiden saatavuutta pidetään vähäisenä. OYY näkee erittäin kannatettavana uraohjaukseen suunnitellun keskitetyn resurssin. OYY:n mielestä resurssi riittää kuitenkin ainoastaan toiminnan koordinoimiseen ja kehittämiseen. Realistisena ei voi kuitenkaan pitää, että kyseinen palvelu palvelisi kaikkia opiskelijoita kahdeksassa tiedekunnassa. OYY kannustaakin kaikkia tiedekuntia miettimään, millainen uraohjauspalvelu omasta tiedekunnasta löytyy ja millaisilla resursseilla uraohjausta toteutetaan.

Viimeisenä kehittämisen kärkenä OYY haluaa nostaa esille yliopistoyhteisön liikkumista ja hyvinvointia tukevat toimenpiteet. OYY on erittäin huolissaan tutkimustuloksista, joiden mukaan yli puolet korkeakouluopiskelijoista istuu yli 10 tuntia päivässä. Samaan aikaan korkeakoululiikunnan palveluiden käyttöaste on pienentynyt ja käyttäjähinnat nousseet. OYY vaatii selkeitä satsauksia korkeakoululiikunnan kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä erityisesti vähän liikkuvien opiskelijoiden tavoittamiseen. Lisäksi tarvitaan keinoja istumisen vähentämiseen sekä pyöräilyn tukemiseen. Istumista voidaan vähentää esimerkiksi pylly ylös -kampanjalla, seisoma- ja sähköpöydillä sekä lisäämällä fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia liikuntavälineitä ja -ratkaisuja kampuksilla.

OYY haluaa kannustaa tiedekuntia jatkamaan talouden ja toiminnan suunnittelua osallistavalla työskentelytavalla. Ryhmätyöt sekä toimielimissä käytävät keskustelut edesauttavat avointa keskustelukulttuuria sekä tukevat kaikkien edustajien kuulluksi tulemista. Lopuksi OYY haluaa muistuttaa, että yhteisöllisen, monitieteellisen ja kansainvälisesti arvostetun yliopiston paras käyntikortti on tyytyväinen opiskelija ja hyvinvoiva, osaava työntekijä.

Oulussa 20.9.2018

Kalle Parviainen                                            Aino-Kaisa Manninen
Hallituksen puheenjohtaja                               Pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta                       Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405257821

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Hae ATK-kadun opetustilahankkeen suunnittelutyöryhmään!

Haluatko vaikuttaa millaisia opetustiloja Linnanmaan kampuksella on ja tuoda ideat julki kaikkien opiskelijoiden puolesta? Oletko sinä valmis sitoutumaan suunnitteluun ja viestimään toiminnasta muille opiskelijoille, ylioppilaskunnalle ja tiedekuntasi ainejärjestöille? Nyt pääset vaikuttamaan hakemalla suunnittelutyöryhmään! Opiskelijat ovat suurin yksittäinen käyttäjäryhmä yliopiston tiloille ja siksi opiskelijoiden panos myös tilojen kehittämisessä on erittäin tärkeä.

ATK-kadulle, eli L10-salin lähistölle, suunnitellaan uusia yleisopetustiloja. Tilamuutosten myötä tarvetta on erityisesti pienille, noin 20–30 henkilön opetustiloille. Yleisopetustilahankkeella on käytettävissä neliömetrejä yhteensä noin 800 käytävän molemmin puolin. Suunnittelu on käynnistetty ideointityöpajoilla, joista ensimmäinen järjestettiin 6.6.2018 ja toinen 18.9.2018. Työ jatkuu työryhmätyöllä ja käyttäjäpalavereilla. Haku suunnittelutyöryhmään päättyy 25.9.2018.

Suunnittelutyöryhmässä toimii opiskelijoiden edustajina 6 varsinaista opiskelijajäsentä, joilla kaikilla omat henkilökohtaiset varajäsenensä. Jokainen opiskelijajäsen edustaa omaa tiedekuntaansa. Ensimmäinen arkkitehtivetoinen käyttäjäpalaveri on lokakuun alkupuolella ja työ jatkuu tammikuun 2019 loppuun. Tapaamisia tuona aikana tulee olemaan noin kolme kappaletta.

Ryhmän alustavat kokoontumisajat:

 • LOKAKUU: 4.10. aamu- tai iltapäivällä TAI 5.10. aamupäivällä
 • MARRASKUU: 1.11., 2.11. aamu- tai iltapäivällä; 5.-7.11. aamu- tai iltapäivällä
 • JOULUKUU: Tarvittaessa 5.12. tai 7.12. aamu- tai iltapäivällä

Suunnittelutyöryhmä tarjoaa opiskelijalle ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa. Mitä tehtävä vaatii?

 • Tilatyöryhmän kokouksiin osallistumista
 • Kokemusta siitä, millaista on opiskelu tiedekunnassa
 • Halu vaikuttaa siihen miten ja millaisissa tiloissa opetus tulevaisuudessa toteutetaan
 • Yhteistyö- ja organisointitaitoja
 • Oma-aloitteisuutta, tekevää asennetta ja ulospäinsuuntautuneisuutta
 • Sitoutumista koko prosessin ajaksi.

Emme odota aiempaa kokemusta tai osaamista tilahankkeiden suunnittelusta, mutta toivomme kaikkien hakijoiden olevan erittäin motivoituneita ja aktiivisia työryhmäläisiä. Pidämme tärkeänä, että opiskelijajäsenet pystyvät tuomaan koko tiedekunnan opiskelijoiden äänen tilatyöryhmään ja pitämään tiiviisti yhteyttä ainejärjestöihin ja ylioppilaskuntaan.

Kerro hakemuksessasi, omasta motivaatiostasi osallistua tilahankkeiden suunnitteluun ja siitä, miten viestisit työn etenemisestä muille opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle. Mainitse hakemuksessasi myös mitä opiskelet ja kuinka pitkällä olet opinnoissasi sekä millaista mahdollillista aikaisempaa kokemusta sinulla on opiskelijavaikuttamisesta.

Avoinna olevat paikat: 6 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä

Valinnassa otetaan huomioon Linnanmaan tiedekuntien edustus (HuTK, KTK, LuTK, OBS, TTK, TST). Päätöksen valituista tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405257821

Uutiset Henna Määttä

Opelle Omppu keskiviikkona 26.9.

Luodaan yhdessä positiivista ilmapiiriä ja hyvää palautekulttuuria!

Nyt on aika muistaa hyviä opettajia kiitokseksi laadukkaasta opetuksesta tai ohjauksesta! Opelle Omppu -tempaus järjestetään tänä vuonna keskiviikkona 26.9. Omenoita voi hakea vihreiltä naulakoilta tai Kontinkankaan tiedekunnan kampuksen aulasta klo 10 lähtien opelle vietäväksi.

Omenoita jaetaan klo 10 lähtien niin pitkään kuin omenoita riittää. Tempauksella muistutetaan palautteen antamisen tärkeydestä – sekä kehut että rakentava palaute vievät eteenpäin koulutuksemme laadun kehittämistä! Lue lisää OYY:n nettisivuilta tai Facebook-tapahtumasta.

Avaamme samaisena päivänä myös Jäätävän Hyvän Opettajan -etsinnät! Lisää infoa tulossa lähempänä.

 

Uutiset Henna Määttä

Tule mukaan ideoimaan uusia opetustiloja 18.9. klo:14!

ATK-kadulle eli L10-salin lähistölle suunnitellaan uusia yleisopetustiloja 

Tilamuutosten myötä tarvetta on erityisesti pienille, noin 20–30 henkilön opetustiloille. Yleisopetustilahankkeella on käytettävissä neliömetrejä yhteensä noin 800 käytävän molemmin puolin. Ideoita ja suuntaviivoja kehitystyöhön haettiin keskiviikkona 6.6.2018 järjestetyssä työpajassa parinkymmenen osallistujan voimin. 

Suunnittelutyö jatkuu kaikille avoimella työpajalla tiistaina 18.9.2018 klo 14-16 L2-salissa. Kaikkien panos ja ideat ovat todella arvokkaita! Tule kertomaan, millaisissa opiskelutiloissa sinä haluat opiskella!

Ilmoittautuminen perjantaihin klo 14 mennessä oheisella ilmoittautumiskaavakkeella.

Uutiset Mariah O'mara

Tärkeää informaatiota Vulcanalia Festivalista

Tärkeää informaatiota Vulcanalia Festivalista

Tervetuloa Vulcanalia Festivaleille 12.9. klo 20 alkaen Oulu Areenalle (Tyrnäväntie 16). Tämä uutinen sisältää tärkeää infoa tapahtumaan saapuville. Luethan tämän viestin tarkasti läpi ennen tapahtumaa.

AIKATAULU

Ovet tapahtumaan aukeavat klo 20:00 ja ohjelma Areenalla loppuu klo 00:30. Klo 1:00 tapahtuma päättyy ja Areenan ovet suljetaan.

Tässä esiintymisaikataulu (ajat arvioita):

 • 20-20:15 Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin tervehdykset
 • 20:15 Teekkaritorvet
 • 21:15 Satellite Stories
 • 22:30 Stig
 • 23:30 DJ Tom Wizard

SISÄÄNKÄYNNIT

 • Sisäänkäyntejä Areenalla on kaksi vierekkäin (katso kartta).
 • Jotta jono etenisi mahdollisimman jouhevasti, huolehdi lippu esille ajoissa ennen tarkastusta.
 • Saapumalla ajoissa tapahtumaan saatat välttää pidemmän jonottamisen sisään.

LIPUT

 • Vulcanalia Festivalin liput ovat loppuunmyyty
 • Muista ottaa mukaan lippusi tapahtumaan. E-lipun ostaneilla tulee olla mukana mobiililaite, josta lipun voi tarkistaa. Tarvittaessa voit aina lähettää kaverin laitteeseen lippusi, jos sinulla esimerkiksi meinaa loppua akku, tai olet muuten estynyt käyttämään omaa mobiililaitettasi.
 • Lipun saat esille tarkistamista varten kirjautumaan nettiselaimella bailataan.fi -palveluun tunnuksillasi joilla olet ostanut lipun tai sähköpostista tilausvahvistuksen yhteydestä.
 • Huom! Bailataan-fi -liput merkataan käytetyiksi lipuntarkastajan toimesta tapahtuman ovella. TÄRKEÄÄ: Älä siis merkkaa itse lippua käytetyksi etukäteen.
 • Kaiva lippusi valmiiksi esille jonossa ajoissa, jotta jono etenisi mahdollisimman sujuvasti.
 • Kun lippusi on tarkistettu, saat käteesi leiman, jota näyttämällä pääset takaisin tapahtuma-alueelle jos poistut alueen ulkopuolelle tapahtuman aikana. Leimaa näyttämällä pääset myös sisälle jatkobileisiin Viihdemaailma Ilonaan. Älä siis pese leimaa pois heti!

  LIPUN LÄHETTÄMINEN ETEENPÄIN (esim. jos myyt lippusi)

 • Voit lähettää lipun kaverillesi tai uudelle lipunostajalle Bailataan-Lompakostasi, lipun oikeasta ylänurkasta löytyvän nuolipainikkeen avulla. Lähettämiseen tarvitset vastaanottajan Bailataan -tunnuksena toimivan sähköpostiosoitteen.
 • Mikäli vastaanottaja ei ole Bailataan-palvelun käyttäjä, pyydä häntä rekisteröitymään palveluun lähettämisen mahdollistamiseksi. Lähetettyäsi lipun, vastaanottaja saa siitä ilmoituksen.
 • Tämä ja lisää infoa bailataan.fi -lippupalvelusta: https://bailataan.fi/help
  ———————————————–

TUPAKOINTI

 • Tupakointi vain ulkona sille merkityllä paikalla (katso alueen kartta)

NARIKKA

 • Tapahtuma-alueen sisällä on narikka (katso alueen kartta)
 • Narikkamaksu sisältyy pääsylipun hintaan
 • Reput ja kielletyt tavarat tulee jättää narikkaan (katso kohta “mitä ei mukaan”)

MITÄ MUKAAN

 • Rahaa ruokaa ja juomaa varten.
 • Kuvallinen henkilöllisyystodistus (Vulcanalia Festival on K-18)
 • Lämmintä ja säänmukaista vaatetta matkoille, syyskuussa voi olla yllättävänkin koleaa ulkona

MITÄ EI MUKAAN

 • Alkoholijuomia tai alkoholittomia juomia (tyhjän juomapullon voi ottaa)
 • Huumausaineita
 • Lemmikkieläimiä
 • Retkituoleja / muita tuoleja
 • Selfietikkuja, kamerajalustoja tai sateenvarjoja
 • Aseita yms. vaarallisia tai laittomia esineitä
 • Reput ja kielletyt tavarat jätettävä narikkaan

MITEN AREENALLE JA SIELTÄ POIS

Taksilla:
Tapahtuman virallisena kyydityspalveluna toimii hiljattain Ouluun saapunut FixuTaxi. FixuTaxi kuljettaa tapahtuman osallistujia erittäin edulliseen hintaan 2€/henkilö, ja mikäpäs sen mukavampaa kuin saapua Areenalle ja sieltä Ilonaan virallisille jatkoille mukavasti omalla taksilla! FixuTaxit ovat seitsenpaikkaisia Toyotan vähäpäästöisiä hybridiautoja.

Iltatapahtuman kyydityksiä varten olemme sopineet kaksi noutopistettä, jotka ovat:

 1. Oulun yliopisto Linnanmaa kampus (Yliopisto E pysäkin paikkeilla)
 2. Rotuaarin lava keskustassa

Iltatapahtuman kyyditykset Areenalle tapahtuvat aikavälillä 19:00-20:30, jonka aikana voit tilata auton joko yliopiston tai keskustan noutopisteelle. Noudata kyytiä tilatessasi seuraavia ohjeita:

 1. Lataa FixuTaxi-sovellus omasta sovelluskaupastasi
 2. Tilaa kyyti sovelluksen kautta noutpisteelle ja valitse maksutavaksi “maksu autoon”. (HUOM! Sovellus näyttää kuljetukselle normaalihinnan, mutta Vulcanalian osallistujille näiltä noutopisteiltä kyytiin noustessa hinta on kiinteä 2€/hlö)
 3. Jos noutopisteellä on jo FixuTaxin auto vapaana, voit nousta suoraan kyytiin
 4. Nauti siististä ja huolettomasta kyydistä
 5. Lopuksi maksa matkasi 2€/hlö

Kertauksena vielä, että 2€ hinta/hlö on voimassa ainoastaan silloin, kun nouset kyytiin jommalta kummalta sovitulta noutopisteeltä ja päätepisteenäsi on Areena Oulu.

FixuTaxi kuljettaa Vulcanalian osallistujia myös Festivalin jälkeen Areenalta virallisille jatkoille Ilonaan. Kyyditykset Areenalta Ilonaan tapahtuvat aikavälillä 23:30-01:00. Areenalta poistuessasi seuraa samoja ohjeita kyytiä tilatessasi. Areenalta 2€/hlö hinta on voimassa silloin, kun jäät pois kyydistä Ilonan edustalla.

Pyörällä:

OYY:n Ympäristöjaosto järjestää opastetun pyöräletkan Linnanmaan kampukselta Oulun keskustan kautta Limingantulliin Areena Oululle Vulcanalia Festivaliin ke 12.9. Lähtö R-ovelta klo 18:45, Oulun teatterin kohdalla noin klo 19:15 ja saapuminen Areena Oululle noin klo 19:35.

Wesibussilla:

 • Oululaisen opiskelijakulttuurin helmi, legendaarinen Wesibussi kuljettaa ihmisiä Areena Oululle Linnanmaalta Yliopisto E-pysäkiltä klo 19-21. Wesibussi ajaa Linnanmaan ja Areenan väliä ja sen kyytiin mahtuu nopeimmat halukkaat.
 • Oulun joukkoliikenteen bussilla: Tutustu Oulun joukkoliikenteen reittioppaassa paikallisliikenteen bussien aikatauluihin osoitteessa www.oulunjoukkoliikenne.fi. Linnanmaalta suoraan Areena Oululle keskustan kautta kulkee bussi numero 3.
 • Paikalle on mahdollista saapua myös kävellen tai omalla autolla. Auton voi parkkeerata esim. Areenan vieressä olevan Prisman pihaan (autoilijan omalla vastuulla). Kävelymatkaa keskustasta Areena Oululle on noin 2,5km.


RUOKA JA JUOMA AREENALLA

 • Areenan yhteydessä toimivasta Robson’s -ravintolasta on mahdollista ostaa syötävää.
 • Koko tapahtuma-alue on anniskelualuetta.
 • Tapahtumassa on vesipisteitä, joista saa juomavettä veloituksetta.
 • Katso vesipisteiden, ravintolan ja baaritiskien sijainnit alueen kartasta

OHEISOHJELMA

 • Glitternisti (glitterkasvomaalauksia) klo 20:00-23:00
 • Photo booth 20:00-21:30
 • Tapiirin haalarimerkkipaja 20:00-00:00
 • (katso oheisohjelmien sijainnit kartasta)

VULCANALIA FESTIVALIN VIRALLISET JATKOBILEET

 • Vulcanalian viralliset jatkobileet järjestetään Viihdemaailma Ilonassa (Torikatu 21-23)
 • Jatkot alkavat klo 23
 • Pääsylippusi Vulcanalia Festivaleille sisältää sisäänpääsyn jatkobileisiin. Pääsylippu ei sisällä eteispalvelumaksua Viihdemaailma Ilonaan.
 • Jatkoille on myynnissä lippuja Ilonan ovelta. Varaudu jonoihin.

PIDÄ HUOLTA

 • Kavereistasi ja myös tuntemattomista. Älä jätä ketään mahdollisesti apua tarvitsevaa yksin.
 • Ympäristöstä. Ethän jätä roskia, pulloja tai tölkkejä paikkoihin mihin ne eivät kuulu. Pidä tämä mielessä myös matkalla Vulcanaliaan ja sieltä pois.
 • Kun tarvitset apua, kysy sitä Areena Oulun henkilökunnalta ja Vulcanalian henkilökunnalta (Vulcanalian henkilökunnan tunnistaa staff-kaulapassista). Areenan turvallisuushenkilökunta on ensiapukoulutettua. Akuutissa hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

LÖYTÖTAVARAT

 • Kadonneita tavaroita voi kysellä tapahtuman jälkeen OYY:n toimistolta ja Areena Oululta.

ALUEEN KARTTA

unnamed-3

Uutiset Janne Hakkarainen

OYY:n hallituksen puheenjohtaja Parviaisen puhe lukuvuoden avajaisissa 10.9.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Kalle Parviaisen puhe Oulun yliopiston 60. lukuvuoden avajaisissa 10.9.2018.

Arvon rehtori, hyvä ministeri, arvoisat kutsuvieraat ja rakas yliopistoyhteisö,

Dear rector, minister, esteemed guests, beloved university community,

Kuudessakymmenessä vuodessa on moni asia muuttunut täällä Oulun yliopistossa ja valtakunnallisesti korkeakoulutuksessa. Itse asiassa kuudessakin vuodessa muutoksen tuulet ovat puhaltaneet. Tullessani taloon pienenä fuksina vuoden 2012 syksyllä täällä esimerkiksi oli neljä kirjastoa, ammattikorkeakoulu oli jossain kaukana Kaukovainiolla, ja Snellmanian ravintolasta sai torstaisin pizzaa. Nyt vain tiedekirjasto Pegasus on enää toiminnassa, ammattikorkeakoulun saapuminen yhteiskampukselle lähestyy päivä päivältä, ja torstaisin on hernekeittopäivä.

Yhteiskunnan muuttuessa muuttuvat opiskelijat sen mukana. Kuudessa vuodessa olen huomannut, että opiskelijoiden väsymys, mielenterveysongelmat ja yleinen huoli huomisesta ovat lisääntyneet. Leikkaamalla opiskelijoiden jo valmiiksi vähäisestä toimeentulosta sahaamme oksaa tulevaisuuden tekijöiden alta. Leikkaamalla koulutuksen rahoituksesta nakerramme yhteiskunnan tukipilareiden kestävyyttä. Leikkaamalla tutkimuksesta varmistamme, että maassamme ei synny mitään uutta.

Korkeakoulujen rahoituksesta leikkaaminen on heijastunut suoraan opiskelijoiden hyvinvointiin. Oulun yliopistossa ohjaus- ja tukipalveluiden mittava uudelleenorganisointi ei ole ollut kivuton prosessi edes opiskelijoiden, saati sitten henkilökunnan kannalta. Kilpaillun rahoituksen lisääminen ja perusrahoituksen vähentäminen näkyy suoraan opiskelijoiden arjessa, kun korkeakoulut joutuvat karsimaan tukipalvelujaan ja tiivistämään tilojaan. Tutkimuksen ja opetuksen laatu kärsii, kun hallinnollisen työn määrä on samaan aikaan kasvanut, ja tiedekuntien ja oppiaineiden sopeutuessa yhteen muutokseen, on seuraava suuri mullistus jo tulossa joko rahoitusmallimuutoksien tai valintakoeuudistuksen muodossa.

Epävarmuus hiipii nuorten elämään myös aikaan ennen korkeakouluopintoja. Jos ensikertalaiskiintiöiden tavoite oli myöhäistää nuorten aikuisten siirtymistä korkeakouluihin, niin onnittelut, kokeilu on varsin onnistunut. Entistä useammat opiskelijat eivät suinkaan siirry suoraan lukiosta akateemisen tiedeyhteisön jäseniksi, vaan välivuosien määrä on kasvanut. Sen sijaan, että henkilö 25-vuotiaana kävelisi pää pystyssä ulos yliopistosta maisterin tai diplomi-insinöörin paperit taskussaan, suuri osa opiskelijoista on vasta aloittamassa korkeakoulutaivaltaan tuossa iässä.

Kuten rehtori Niinimäki tuossa edellä totesi, Suomi elää osaamisesta. Meidän on tehtävä jatkuvasti töitä sen eteen, että maassamme kuka tahansa voi sosiekonomisesta taustastaan huolimatta opiskella itselleen korkeakoulututkinnon myös tulevaisuudessa. Jo tällä hetkellä työläistaustaiset opiskelijat arvioivat soveltuvuutensa korkeakouluopintoihin hieman heikommiksi kuin keskiluokkaiset opiskelijat. Korkeakouluvisiossa on todella paljon hyviä tavoitteita, kuten osaamistason nosto ja panostus elinikäiseen oppimiseen. Kysymys oikeastaan kuuluukin, miten näihin tavoitteisiin päästään ja millä hinnalla?

Jotta voimme kestävällä tavalla toteuttaa osaamistason noston ja jatkuvan oppimisen tavoitteet, meidän yksinkertaisesti täytyy lisätä korkeakoulutuksen perusrahoitusta. Korkeakoulut ovat viime vuodet joutuneet sopeuttamaan toimiaan rahoituksen tyrehtyessä, ja epävarmuus on kalvanut useita opintoaloja.

Miten voimme lisätä tehokkuutta ja sujuvoittaa opintoja? Emme ainakaan nykyisellä tiellä, jossa juuri niistä merkittävimmistä tukipalveluista on leikattu kaikista eniten.

Opiskelijat tarvitsevat ohjausta ja tukea, ja tuohon tarvitaan ihmisiä. Henkilöitä, jotka tekevät lukujärjestyksiä, jotka kuuntelevat, neuvovat ja ohjaavat. Henkilöitä, jotka koordinoivat opetus- ja tutkimushenkilökunnan sekä pienryhmäohjaajien koulutuksia ja vastaavat entisestään lisääntyneistä rahoitushakemuksista.

Yliopistoon tullessaan opiskelijat myös olettavat saavansa laadukasta opetusta ja koulutusta. Sitä ei synny muuten kuin panostamalla koulutukseen ja sen kehittämiseen, sekä mahdollistamalla opetushenkilökunnan osallistumisen yliopistopedagogisiin opintoihin. Tutkimukset itse asiassa osoittavat, että yliopistopedagogisten opintojen suorittaminen kannattaa: pedagoginen kompetenssi edistää opettajan hyvinvointia, työkykyä ja vähentää stressiä. Henkilökunnan hyvinvointi taas heijastuu suoraan opiskelijoille.

Yhteiskunnallisessa diskurssissa koulutuksen arvostus on viime vuosina selkeästi laskenut. Päätöksiä tehdään joko voiton tavoittelun takia, tai vahvalla mutu-tuntumalla, eikä suinkaan tietoon perustuen. Pohtimalla laajasti, mitä vaikutuksia päätöksenteolla on, voidaan ehkäistä ja ennakoida ne pahimmat sudenkuopat. Toivoisin myös, että selvästi vääriksi osoittautuvia päätöksiä on mahdollista perua, eikä vain marssita eteenpäin, koska “päätös on nyt tehty”. Maassamme tulee nostaa esille osaajia ja ammattilaisia sekä pohtia, mitä sivistys ja akatemia tarkoittaa meille. Tyhmyyden ylistämisestä ja tahallisesta väärinymmärtämisestä tulee päästä eroon.

Muutamissa puheenvuoroissa on myös flirttailtu vahvasti koulutuksen maksullisuuden kanssa. Suomen kokoiselle valtiolle tämä on äärimmäisen vaarallinen tie. Korkeakouluvision tavoitteita ei saavuteta, jos koulutuksen piiriin pääsevät jatkossa vain harvat ja valitut. Niitä ei myöskään saavuteta, jos opiskelijat pakotetaan ottamaan lisää lainaa elääkseen. Jostain syystä yhteiskunnassa tuntuu olevan paikoin vallalla käsitys, että opiskelijaelämään kuuluu jonkinlainen kärsimys ja niukkuus. Muutamankin kymmenen euron heikennys opiskelijoiden toimeentuloon vaikuttaa: viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa opiskelijat voivat nauttia kuun jokaisena arkipäivänä terveellisen ja ravitsevan Kelan tukeman lounaan. Opiskelijaliike osallistuisi mielellään perustulon kaltaisiin sosiaaliturvan uudistuskokeiluihin.

Hyvät kuulijat,

Tämä puhe ja opiskelijoiden vaatimukset saattavat kuulostaa tutuilta, mutta vakuutan, että 80 %:a tästä puheesta ei ole kopioitu muualta.

Muutoksia ei tulisi tehdä vain muutosten takia. Kuten keväällä julkaistussa Oulun yliopiston auditointiraportissa todettiin, muutosten tahti on ollut huikea, ja nyt olisi aika pysähtyä hetkeksi.

Oulun yliopistossa on rohkeasti lähdetty uudistamaan monia asioita, ja osa uudistuksista onkin onnistunut loistavasti. Esimerkiksi oppimisympäristöihin on panostettu. Vuorokauden ympäri auki oleva kampus sekä Linnanmaalla että Kontinkankaalla mahdollistaa itsenäisen tai ryhmässä opiskelun kullekin parhaiten sopivaan aikaan. Tenttiakvaario mahdollistaa kurssien suorittamisen joustavasti. Humanistinen tiedekunta pääsi sisäilmaongelmia karkuun, ja kasvatustieteiden tiedekunta saa uudet upeat tilat joulukuussa. Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun muutto saman katon alle tänne Linnanmaalle on taatusti enemmän mahdollisuuksia avaava positiivinen muutos eikä suinkaan yliopiston akateemisen perinteen tuhoava uhkakuva. Monitieteellisyys näkyy kampuksella laajasti, mutta se voisi näkyä myös opetuksessa paljon nykyistä enemmän. Kiitos yliopistolle myös opintopsykologin palveluiden laajentamisesta.

This year, for the first time in history, we have an international member in the board of the Student Union. We also hired our first international staff member. With two international students in the Student Council, the Student Union has been forced to think about it’s approach to language almost daily: how do we enable participation for everyone. Language policy is something that the University has been working on this year, but the work must continue further. We must enable our international students to take part in the daily decision making. Every student should have the opportunity to engage in decision making at the University, in the Student Union, and in our multiple student organisations and societies. We cannot ignore our international students if we want them to remain in Oulu after graduation. While Oulu is a powerhouse in the northern part of Finland, losing well-educated people is a loss that neither Oulu nor Finland can afford in the long run.

Vain muutos tuntuu olevan pysyvää, ja pärjätäksemme muutoksessa, ymmärtääksemme muutosta ja toisaalta muuttaaksemme maailmaa aina paremmaksi paikaksi me tarvitsemme korkeakoulutusta ja tutkimusta. Tehdään siis yhdessä viisaita päätöksiä, jotka siivittävät seuraavaa kuuttakymmentä vuotta. Me voimme olla edelläkävijöitä tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa, tarjota maailman parasta koulutusta, tehdä uraauurtavaa tutkimusta sekä kantaa globaalia vastuuta, jos vain tahdomme niin.

To conclude, I want to quote Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

I’d like to wish everyone a successful academic year. Kiitos.

Uutiset Janne Hakkarainen

Ilmoittaudu yliopistoon viimeistään 12.9.

Hyvää alkanutta lukuvuotta 2018-2019!

Muista ilmottautua yliopistoon 12.9. mennessä. Kätevimmin ilmoittautuminen ja OYY:n jäsenmaksun maksaminen tapahtuu Weboodissa (jatkavat opiskelijat) tai Oilissa (uudet opiskelijat).

Opiskelijakorttiin lukuvuositarran saa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimistolta tai koulutuksen lähipalvelupisteiltä Linnanmaalta (KE1020 tai TST tietotalossa) tai Kontinkankaalta (Aapistie 7 A, 2. krs). Vaihtoehtoisesti voit ladata mobiiliopiskelijakortin osoitteesta www.frank.fi/lataa.

OYY:n toimisto, heti vihreiden naulakoiden takana, on auki 1.8.-28.9. välisenä aikana maanantaista torstaihin klo 10–16 ja perjantaisin klo 10-14. Toimisto on suljettu lounastauon ajaksi klo 11-11.30. Lokakuun 1. päivä alkaen toimisto on auki maanantaista torstaihin klo 10-14.

Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot ja aukioloajat löydät täältä: http://www.oulu.fi/yliopisto/koulutuksen-lahipalvelut

Ilmoittauminen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen vaatii uudelleenkirjaamismaksun maksamisen. Maksu on 35 euroa ja se maksetaan Oulun yliopistolle. Lue lisää :http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34726#uudelleenkirjaaminen.

Rekrytointi, Uutiset Henna Määttä

Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi omaan tiedekuntaasi

Hakukuulutus

Hallinnon opiskelijaedustaja on tärkeä osa yliopiston nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Jokaisella yliopiston opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua hallinnon opiskelijaksi ja edistää opiskelijan hyvää elämää.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja muutamien tiedekuntien tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin. Näissä toimielimissä hallopedit toimivat opiskelijanäkökulman sanansaattajina.

Täydennyshaut ovat auki 25.9.2018 saakka. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi. Kirjaudu halloped-järjestelmään yliopiston tunnuksillasi verkkosivujen oikeasta yläkulmasta klikkaamalla HAKA-tunnusta.

Alla tarkemmat hakukuulutukset:

Tiedekuntahallitukset

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitus: 1 varajäsen

Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitus: 1 varajäsen

 

Tiedekuntien koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntiin valitaan aina vähintään kaksi opiskelijaedustajaa, eikä näin ollen tarvitse jäädä yksin luottamustehtävän kanssa. Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunta: 3 varajäsentä 

Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405257821

Uutiset Janne Hakkarainen

Opetusministeri opiskelijoiden tavattavissa 10.9.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on opiskelijoiden tavattavissa maanantaina 10.9. klo 14.30-15.00 Cafe Hubissa.

Oulun yliopiston lukuvuoden avajaiset alkavat Saalastinsalissa klo 15.15.