Arkisto: tammikuu 2019

Uutiset Janne Hakkarainen

Tervetuloa edustajiston kokoukseen 1/2019!

 

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § LAILLISUUS
3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALIKELPOISUUDEN TARKISTAMINEN JA ERONPYYNNÖT
7 § ILMOITUSASIAT
7.1 § OYY:N HALLITUKSEN ESITTÄYTYMINEN
8 § PÄÄSIHTEERIN VALINTA
9 § PSOAS:N HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN
10 § OYY:N HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN
11 § TALOUSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2019 JA KOLMEN JÄSENEN VALINTA KAUDELLE 2019–2020
12 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA 2019
13 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Rekrytointi, Uutiset Hennamari Toiviainen

Täydennyshaku opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään sekä Kontinkankaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään

Oletko kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä? Onko sinulla ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi? Tai ovatko tasa-arvoasiat lähellä sydäntäsi? Kaipaako Oulun yliopiston yhdenvertaisuus mielestäsi kehittämistä?

OYY hakee
1) kolmea varajäsentä Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmään, sekä
2) yhtä opiskelijaedustajaa Kontinkankaan kampuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään

Kiinnostuitko? Haku näihin työryhmiin on auki toistaiseksi, joten laita hakemus tulemaan piakkoin osoitteessa halloped.fi! Katso lisätietoja tehtävistä alta.

 

1) Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä opiskelijoiden huomioon ottamista yliopistoyhteisön jäseninä. Työryhmässä käsitellään laajasti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, kuten toimeentuloon, asumiseen sekä opintojen ohjaukseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita. Lisäksi työryhmän rooliin kuuluu toimia yhdyssiteenä ja koordinaattorina eri opiskelijoiden hyvinvointia tukevien toimijoiden työssä. Moniammatillisessa ryhmässä edustettuina ovat ylioppilaskunnan lisäksi yliopiston eri toimijat, YTHS sekä Oulun seurakuntayhtymä.

Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä kokoontuu kerran kuussa (kesäaikaa lukuunottamatta) maanantaisin klo 14.15–16.

Kerro hakemuksessani, miksi tehtävä kiinnostaa sinua. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet. Toivomme hakijoilta sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen opiskelijoiden näkökulman edustajina. Voit hakea työryhmään, vaikka et pystyisi siinä jatkamaan koko toimikauden loppuun asti.

2) Kontinkankaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän tehtävänä on 1) olla tiedekunnan yhteistyöfoorumi, joka kerää ja välittää tietoa ja asiantuntemusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­kysymyksistä koko yliopistoyhteisölle; 2) järjestää yliopistoyhteisölle koulutusta, tiedotusta ja tapahtumia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi yliopistossa; 3) valmistella tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni­telma; 4) kartoittaa, seurata ja edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ajan­tasaisuutta ja siihen kirjattujen toimen­piteiden toteutumista; 5) tiedottaa ja raportoida vuosit­tain toiminnastaan yliopiston johdolle.

Opiskelijaedustajat toimivat opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhteyshenkilöinä. Kerro hakemuksessasi, miksi tehtävä kiinnostaa sinua ja miten kehittäisit tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Kontinkankaalla. Mainitse myös mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet.

 

Lisätietoja tehtävistä: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi ja 040 526 5821)

Uutiset Janne Hakkarainen

Täydennyshaku ylioppilaskunnan hallitukseen – hae 29.1. mennessä!

Taustaa: Ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 3.12. edustajisto hyväksyi ponnen, joka esitti ylioppilaskunnan hallitukselle vahvan toiveen muun muassa avata täydennyshaku ylioppilaskunnan hallitukseen ennen vuoden 2019 ensimmäistä kokousta. Hallitus avasi haun kokouksessaan 21. tammikuuta.

Ylioppilaskunnan hallituksessa sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kehittymään opiskelijavaikuttajana, saada uusia ystäviä ja oppia työelämän kannalta monipuolisia taitoja. Pääset vaikuttamaan siihen, miten OYY näkyy opiskelijoiden parissa ja rakentamaan entistä parempaa ylioppilaskuntaa.

Hallitustyöskentely ainutlaatuisen tilaisuuden johtaa ja kehittää ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston linjojen mukaisesti. Kenenkään ei tarvitse olla superihminen, jotta voisi hakea hallitukseen: motivaatio, halu oppia ja kehittyä vuoden mittaisessa työssä opiskelijoiden hyväksi riittää. Hallituksen jäsenenä toimit linkkinä opiskelijoiden välillä ja saat pitää tiiviisti yhteyttä eri aloihin OYY-kummin roolissa. Pääset laajentamaan projektinhallinta-, johtamis- ja organisointiosaamistasi, edistämään vuorovaikutustaitojasi, verkostoitumaan sekä kehittämään monia muita tärkeitä opiskeluiden aikana ja niiden jälkeen tarvittavia taitoja. Hallitusvuosi tuo mukanaan uusia, mahtavia kavereita ympäri Suomen ja tilaisuuden vaikuttaa yli 11 000 opiskelijan puolesta niin yliopiston, kaupungin kuin valtakunnankin tasolla.

Hallitustyöskentely on luottamustoimi, jossa pääset esimerkiksi valitsemaan opiskelijaedustajat useisiin eri päätöksentekoelimiin, järjestämään tapahtumia ja tempauksia, vastaamaan ylioppilaskunnan taloudesta sekä valvomaan ylioppilaskunnan jäsenten eli opiskelijoiden etua. Hallituslaiset työskentelevät hyvin moninaisissa ja vaihtelevissa tehtävissä, jolloin sinulla on mahdollisuus päästä hyödyntämään juuri omaa osaamistasi. Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä aiempiin ja nykyisiin hallituslaisiin ja kysyä lisää heidän pesteistään!

Hallitustyöskentely vaatii sitoutumista ja osallistumista viikoittaiseen ja pääsääntöisesti virka-aikaiseen toimintaan, kuten hallituksen kokouksiin ja palavereihin, projektien edistämiseen, sekä poliittiseen vaikuttamiseen. Hallituksessa toimiminen ei ole täysipäiväistä eli joustava opiskelu on tarvittaessa mahdollista hallitustyöskentelyn ohessa. Hallituksen jäsenet saavat toimeentulon takaamiseksi palkkiota noin 500 euroa kuukaudessa.

Hallitusvuoden jälkeen olet saanut:

– laajan suhdeverkoston ja uusia ystäviä ympäri Suomen
– itsevarmuutta ja rohkeutta vaikeidenkin tilanteiden hoitoon
– ainutlaatuista akateemista pääomaa ja uudenlaisia näkemyksiä koko elämään
– kokemusta työelämässä tarvittavista taidoista, kuten tiimityöskentelystä, projektinhallinnasta ja kokoustekniikasta

Näin haet hallitukseen:

Hallitukseen voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen, konkurssissa, liiketoimintakiellossa tai jonka toimintakelpoisuutta ei ole muuten rajoitettu. Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi soveltuvilta osin pdf-muodossa osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi 29.1. klo 23.59. Kerro hakemuksessasi millaista osaamista sinulla on tehtävään. Edustajisto täydentää hallitusta kokouksessaan 5.2.

Lisätiedot:
hallituksen puheenjohtaja
Miriam Putula
miriam.putula@nulloyy.fi
040 523 1821

Rekrytointi, Uutiset Valtteri Törmänen

Täydennyshaku tutkijakoulun toimielimiin

Täydennyshaku tutkijakoulun toimielimiin

Jatko-opiskelijaedustajien täydennyshaku tutkijakoulun toimielimiin

Haemme jatko-opiskelijaedustajia tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2019. Haussa ovat seuraavat opiskelijaedustajapaikat, kausi alkaa heti valinnasta ja jatkuu 31.12.2019:

Täydennyshaku tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan, 1 varajäsen
Täydennyshaku ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan, 1 varajäsen
Täydennyshaku tieto- ja sähkötekniikan tohtorikoulutustoimikuntaan, 1 varsinainen jäsen

Tehtävät tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Tehtävät vaativat vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta ajaa jatko-opiskelijoiden etuja. Opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä jatko-opiskelijajaoston kanssa, mm. tuomalla yliopiston päätöselinten ajankohtaisia asioita keskusteltavaksi jaoston kokouksissa. Jatko-opiskelijajaoston tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää jatko-opiskelijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Jaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa.

Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 4.2. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. Voit hakea useaa paikkaa. Jos haet tohtorinkoulutustoimikuntaan, valitse oman alasi toimikunta.

Kerro hakemuksessasi, mikä on mielestäsi jatko-opiskelijajaoston rooli Oulun yliopistossa, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään ja mitä haluaisit erityisesti kehittää tohtorinkoulutuksessa, jatko-opiskelijoiden asemassa tai jatko-opiskelijajaoston toiminnassa. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa jatko-opintojasi olet.

Hakemukset käsitellään jatko-opiskelijajaoston kokouksessa helmikuussa, joka tekee suositukset ylioppilaskunnan hallitukselle. Jatko-opiskelijajaoston kokoukset ovat kaikille jatko-opiskelijoille avoimia ja myös hakijat ovat tervetulleita osallistumaan.

Lisätietoa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija Valtteri Törmänen, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821

http://www.oyy.fi/doctoral-students

www.facebook.com/ouludoctoralstudentssection/

Rekrytointi, Uutiset Valtteri Törmänen

Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi 4.2. mennessä!

Hakukuulutus

Hallinnon opiskelijaedustaja on tärkeä osa yliopiston nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Jokaisella yliopiston opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua hallinnon opiskelijaksi ja edistää opiskelijan hyvää elämää.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja muutamien tiedekuntien tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin. Näissä toimielimissä hallopedit toimivat opiskelijanäkökulman sanansaattajina.

Täydennyshaut ovat auki 4.2.2019 saakka. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi. Kirjaudu halloped-järjestelmään yliopiston tunnuksillasi verkkosivujen oikeasta yläkulmasta klikkaamalla HAKA-tunnusta.

Alla tarkemmat hakukuulutukset:

Tiedekuntahallitukset

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitus: 1 varajäsen

Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitus: 1 varajäsen

Tiedekuntien koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunta: 2 varajäsentä

Teknillisen tiedekunnan johtoryhmä

Tiedekuntasi johtoryhmä on sinulle oivallinen paikka oppia ja päästä osaksi tiedekuntasi kehittämistä ja strategista johtamista. Tiedekunnan johtoryhmässä toimit opiskelijanäkökulman asiantuntijana ja pääset työskentelemään tiedekuntasi johdon lisäksi tutkimusyksiköiden johtajien kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi johtoryhmätyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

Avoinna oleva paikka:
Teknillisen tiedekunnan johtoryhmän varajäsen

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Valtteri Törmänen, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405257821

Uutiset Janne Hakkarainen

Oulun ylioppilaslehti etsii kevääksi toimitusharjoittelijaa – hae paikkaa 4.2. mennessä!

Etsimme harjoittelijaa, joka haluaa olla mukana kehittämässä Oulun ylioppilaslehteä yhä kiinnostavammaksi opiskelijalehdeksi niin verkossa kuin printissä.

Toimitusharjoittelijanamme pääset harjoittelemaan kaikkia verkkolehden toimituksen arkeen kuuluvia tehtäviä, kuten juttujen kirjoittamista, tekstien editoimista, valokuvaamista ja lehden sosiaalisen median sisältöjen tuottamista. Koska Oulun ylioppilaslehdestä julkaistaan vuonna 2019 neljä printtinumeroa, pääset osallistumaan myös vuoden printtilehtien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tarjoamme sinulle kivan työyhteisön ja mahdollisuuden tutustua lehden toimittamisen kaikkiin vaiheisiin. Työsi tueksi saat paljon palautetta ja henkilökohtaista ohjausta. Työnkuvaa on mahdollista muokata harjoittelijan omien taitojen ja toiveiden mukaan.

Edellytämme sinulta aiempia korkeakouluopintoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Aiempi kokemus journalistisesta työstä, videoiden teosta ja lehden taittamisesta katsotaan eduksi. Tärkeintä on kuitenkin, että olet oma-aloitteinen, innokas ja kiinnostunut hyvästä journalismista ja oululaisesta opiskelijaelämästä!

Harjoittelun kesto on 2,5 kuukautta ja toivottava ajankohta harjoittelulle on 20.2.–8.5.2018. Harjoittelun tarkka ajankohta on neuvoteltavissa. Harjoittelijan työaika on keskimäärin 30 tuntia viikossa, ja pääasiallinen työpaikka on lehden toimitus Linnanmaalla.

Harjoitteluajan palkka on 1405,60 e/kk (lehdistön työehtosopimuksen mukaisesti). Huomioithan, että harjoittelupaikan saamisen edellytyksenä on, että sinulla on käytössäsi korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Halutessasi voit liittää mukaan 1–3 aiempaa työnäytettä (esimerkiksi kirjoitettu juttu, video tai taittotyö).

Hakuaika päättyy 4.2.2019 klo 23.59.

Haastatteluihin kutsuttaville ilmoitetaan 6.2.2019. Haastattelut järjestetään Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimistolla 12.2. kello 9–12.

Lisätietoja harjoittelusta antaa lehden päätoimittaja Anni Hyypiö, 040 526 7821, anni.hyypio@nulloyy.fi.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asiakirjat ovat pääasiallisesti julkisia. Huomioithan, että hakeneiden nimet kirjataan pöytäkirjaan, joka on saatavilla internetissä. Lähetettyjä hakemuksia käsittelevät Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt, ja niitä säilytetään vuoden verran valintapäätöksen tekemisen jälkeen. Valituksi tulleen hakemus liitetään julkisen pöytäkirjan liitteeksi.

Oulun ylioppilaslehti on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan julkaisema, journalistisesti itsenäinen ylioppilaslehti. Lehden sivuilta löydät pilkahduksia opiskelijaelämästä, mielenkiintoisten henkilöiden tarinoita, Oulun yliopistolla tehtävää tiedettä ja opiskelijaa koskettavia ajankohtaisia ilmiöitä. Lehden ensimmäinen numero julkaistiin vuonna 1961. Verkkolehteä voi lukea osoitteessa oulunylioppilaslehti.fi

Uutiset Janne Hakkarainen

Haemme edelleen puheenjohtajaa sekä kulttuuri- että ympäristöjaostoon! Haku päättyy 4.2.

Kulttuurijaoston puheenjohtaja

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurijaosto edistää värikästä akateemista opiskelijakulttuuria ideoimalla ja toteuttamalla mukaansatempaavia tapahtumia kampuksilla ja kaupungilla. Jaosto tarjoaa kaikille ylioppilaskunnan jäsenille mahdollisuuksia nauttia monimuotoisesta kulttuurista ja luoda sitä itse. Jaosto voi järjestää tempauksia, tapahtumia ja bileitä tai voi halutessaan ottaa kantaa kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksiin kaupungissa. Jaosto voi myös olla mukana OYY:n tapahtumien, kuten Vulcanalian toteuttamisessa. Aikaisempina vuosina jaosto on järjestänyt mm. sushi-illan, viinin maistelua, penkkiurheilua ja lautapeli-iltoja. Jaosto voi myös toimia yhteistyössä Oulun kaupungin kulttuuritoimijoiden sekä yliopiston aine- ja harrastejärjestöjen kanssa. Vain mielikuvitus on rajana.

Lue lisää ja hae: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/5c06892a2c4069163a485384

Ympäristöjaoston puheenjohtaja

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaoston toiminnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietämystä ympäristöasioista ja vaikuttaa siihen, että ympäristöasiat otetaan paremmin huomioon ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja Oulussa. Jaosto järjestää esimerkiksi tempauksia, tapahtumia, vierailuja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Aikaisempina vuosina jaosto on järjestänyt esimerkiksi kirpputorikierroksia, ilmastonmuutosbileet ja asialuentoja. Vuonna 2019 jaostolla on mahdollisuus osallistua vihreän kampuksen edistämiseen yliopiston kanssa.

Lue lisää ja hae: https://www.halloped.fi/fi/oulu/calls/5c0689a02c4069163a485385

Uutiset Janne Hakkarainen

Hae PSOAS:n hallitukseen!

OYY hakee ylioppilaskunnan edustajaa Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) hallitukseen. Avoinna on yksi (1) hallituksen jäsenen paikka kaudelle 2018­–2020 kesken kauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle. PSOAS tarjoaa näköalapaikan opiskelija-asumiseen ja säätiön päätöksentekoon.

PSOAS:n hallituksen sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu säätiön hallinnosta huolehtiminen ja se, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkio.

OYY:n edustajisto nimeää jäsenen kokouksessaan helmikuun alussa.

Toivomme tiiviitä ja vapaamuotoisia hakemuksia, jossa kerrot motivaatiostasi ja osaamisestasi sekä tehtävän kannalta keskeisimmät luottamustoimesi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 3.2.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Kirjoita otsikko riville “PSOAS hallitus”.

Uutiset Janne Hakkarainen

Hae Oulun ylioppilasrahaston hallitukseen!

OYY hakee kolmea edustajaa Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallitukseen. Rahastosta jaetaan apurahoja ylioppilasrahaston hallituksen esityksen perusteella rahaston ohjesäännön mukaisesti. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran huhtikuun aikana.

Rahaston tarkoitusta toteutetaan jakamalla tutkimus- ja opintoapurahoja, matka-avustuksia sekä myös muita avustuksia akateemisen loppututkinnon Oulun yliopistossa tai muussa Pohjois-Suomen korkeakoulussa suorittaneille nuorille tieteenharjoittajille, jotka eivät ole suorittaneet lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

Lähetä hakemuksesi 10.2. klo 23.59 mennessä osoitteessa www.halloped.fi.

Uutiset Asta Salomaa

Aktiiviklubit – OYY:n koulutuksen järjestötomijoille 29.–31.1.2019

Oletko mukana järjestötoiminnassa tänä vuonna? Ylioppilaskunta kouluttaa piirissään toimivien aine- ja harrastejärjestöjen uusia ja vanhoja aktiiveja Aktiiviklubilla 29.-31.1. Voit osallistua niin moneen koulutukseen kuin haluat.

 

Koulutusten kuvaukset ja aikataulut: https://www.oyy.fi/tapahtumat/aktiiviklubit-oyyn-koulutuksen-jarjestotomijoille-29-31-1-2019/

Ilmoittaudu koulutuksiin 25.1. mennessä: https://goo.gl/forms/TBIELrk20OpYy9Jy2

Aktiiviklubin Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/336150850332776/

 

Lisätietoa Aktiiviklubikoulutuksista: ttya@nulloyy.fi

 

Uutiset Hennamari Toiviainen

Tukea opiskelukykyyn ja hyvinvointiin YTHS:n ja Nyyti ry:n ryhmistä

Tiesitkö, että YTHS järjestää opiskelijoille myös ryhmätoimintaa eri teemoista tukemaan opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia? Lisätietoa Oulun YTHS:n kaikesta ryhmätoiminnasta löytyy Oulun YTHS:n sivulta. Myös Nyyti ry järjestää keväällä elämäntaitokurssin sekä teemamuotoisia chattejä joka toinen viikko. Katso lisätietoja alta!

YTHS:n fysioterapiaryhmät

Fysioterapiaryhmät ovat yhden kerran ryhmiä. Ryhmät ovat maksuttomia, mutta peruuttamattomasta poisjäännistä veloitetaan 35 eur/kerta. Sitovat ilmoittautumiset ryhmiin YTHS:n yleisterveyden ajanvarauksen kautta puh. 046 710 1063.
1. Selkäryhmä ke 6.2.2019 klo 14.00 – 15.15
2. Narskuttelijoille ryhmä keskiviikkona 13.2.2019 klo 14.00 – 15.15
3. Niska-selkäryhmä ke 20.2.2019 klo 14.00 – 15.15
4. Mobilisoiva selkäryhmä keskiviikko 27.2.2019 klo 14.00 – 15.15
5. Alaraajaryhmä keskiviikko 6.3.2019 klo 14.00 – 15.15
6. Lihashuolto/fasciarullausryhmä keskiviikkona 13.3.2019 klo 14.00 – 15.15
7. Lantion hallintaa ja lonkkanivelten liikkuvuutta lisäävät ja vahvistavat harjoitukset keskiviikkona 20.3.2019 klo 14.00 – 15.15
8. Narskuttelijoille ryhmä (kts. edellä) keskiviikkona 27.3.2019 klo 14.00 – 15.15
9. Mobilisoiva selkäryhmä keskiviikkona 3.4.2019 klo 14.00 – 15.15
10. Kehotietoisuus-rentoutuminen keskiviikko 10.4.2019 klo 14.00 -15.00
11. Kaverihieronta niska-hartia-alueelle keskiviikkona 17.4.2019 klo 14.00 – 15.00
Lisätietoja YTHS:n nettisivuilta

Jännittäjäryhmä

Ryhmässä haetaan yhteisten keskustelujen, harjoitusten ja alustusten kautta uutta suhdetta jännittämiseen. Työskentelyn pohjana on ryhmäläisille jaettava YTHS:n opas ”Jännittäminen osana elämää”. Jännittäjäryhmästä hyötyvät parhaiten lievistä ja keskivaikeista jännitysoireista kärsivät opiskelijat. Ryhmä on maksuton. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ajalla 12.3.–7.5. Ilmoittautuminen 15.2. mennessä. Lisätietoja YTHS:n nettisivuilta

PORUKALLA – iloa yksinäiseen arkeen

Ystävyyden solmiminen voi olla hankalaa monista eri syistä. Yksinäisyyttä voi aiheuttaa esimerkiksi välimatka perheeseen tai uusi ja outo elämäntilanne. Porukalla -ryhmässä on ajatuksena lievittää yksinäisyyttä ja saada vertaistukea. Tarkoituksena on rento ja mukava yhdessäolo ilman minkäänlaisia sosiaalisia suorituspaineita. Ryhmäläiset voivat myös itse vaikuttaa ryhmän toiminnan sisältöön. Ryhmän vetäjinä toimivat Oulun YTHS:n terveydenhoitajat Jaana Kangas ja Raija Salminen. Ryhmä kokoontuu keväällä 2019 tiistaisin 5.2.–7.5. klo 14.00–15.30. Lisätietoja YTHS:n nettisivuilta!

HeVi-orkesteri

Onko olosi heavy? Tule mukaan HeVi-orkesteriin – YTHS:n virtuaaliseen painonhallinnan vertaistukiryhmään. Virtuaalinen painonhallinta toteutetaan MealLogger-sovelluksen avulla. Sovellus on kehitetty valokuviin perustuvasta sähköisestä ruokapäiväkirjasta vertaistukiryhmiä varten. Sovelluksen avulla voit kehittää myös liikuntatottumuksiasi. Ilmoittautuminen kevään 2019 ryhmiin on alkanut. Seuraavat aloituspäivämäärät ovat 11.3.2019 ja 29.4.2019. Ryhmä kestää neljä viikkoa. Lisätietoja YTHS:n nettisivuilta!

Nyytin elämäntaitokurssi verkossa

Pohditko, miten jaksaa paremmin opinnoissa ja arjessa? Miten löytää aikaa rentoutumiselle? Kuinka tunnistaa omia voimavaroja? Entä mietitkö, millaista on omannäköinen elämä ja itselle hyvä arki? Tule mukaan Elämäntaitokurssille verkossa (11.2. – 15.3.2019). Viisi viikkoa kestävällä ryhmämuotoisella kurssilla käsitellään arjen- ja elämänhallintaan sekä itsetuntemukseen liittyviä kysymyksiä. Elämäntaitokurssin aikana sinulla on mahdollisuus löytää uusia oivalluksia ja keinoja, jotka tukevat jaksamistasi arjessa ja opinnoissa. Hae ryhmään pian Nyytin nettisivuilla.

Nyytin chatit

Ryhmämuotoisessa chatissa jutellaan erilaisista opiskelijan arkea ja elämää koskettavista aihepiireistä. Chatteja järjestetään joka toinen torstai klo 18 – 20.00. Tervetuloa mukaan juttelemaan rennolla otteella, mukavassa seurassa! Lisätietoja ja chat-aiheet Nyytin sivuilta.

Nyytin Facebook-livethttps://www.nyyti.fi/opiskelijoille/facebook-livet/ 

Nyytin Sekasin-chat: https://www.nyyti.fi/sekasin-chat/