Uutiset Janne Hakkarainen

4: Tutustu YTHS:n Self-palveluun / Take full advantage of FSHS’s Self

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. Tutustu YTHS:n Self-palveluun / Take full advantage of FSHS’s Self
2. YTHS:n jännittäjäryhmä
3. Ota YTHS:n Self-palvelusta kaikki irti! Take full advantage of Finnish Student Health Service’s Self service!
4. OYY:n jaostot etsivät puheenjohtajia vuodelle 2017 / OYY’s sections are looking for chairs for year 2017
5. Tuukko nää mukkaan? Mindfulness stressinhallinnassa / Will you join us? Mindfullness in stress control
6. Hae mukaan AIESEC Oulun paikalliskomitean toimintaan / Apply for the AIESEC Oulu’s Local Committee movement!
7. Kehitä liikeidea, jossa on potkua! / Develop a business idea with a kick!

1. Tutustu YTHS:n Self-palveluun / Take full advantage of FSHS

YTHS:n Self-palvelu on otettu laajasti käyttöön. Tähän saakka palvelu on ollut koekäytössä. Self helpottaa asiointiasi YTHS:ssä. Hoidontarpeen arvioinnin jälkeen voit varata aikoja verkossa ja viestiä tietoturvallisesti YTHS:n ammattilaisten kanssa. Lue lisää palveluun käyttöönotosta osoitteessa http://www.yths.fi/uutiset/784/ota_yths_n_self-palvelusta_kaikki_irti_aloita_lisaamalla_yhteystietosi

FSHS’ Self service has been broadly adopted. So far the service has been in test use. Self will make the use of FSHS’ services smoother. After the need for care has been assessed, you can book appointments through the web and communicate with FSHS’ professionals in an information secure manner. Read more at http://www.yths.fi/en/news/789/take_full_advantage_of_finnish_student_health_service_s_self_service_start_by_entering_your_contact_details

2. YTHS:n jännittäjäryhmä

Ryhmässä haetaan yhteisten keskustelujen, harjoitusten ja alustusten kautta uutta suhdetta jännittämiseen. Jännittäjäryhmästä hyötyvät parhaiten lievistä ja keskivaikeista jännitysoireista kärsivät opiskelijat. Ryhmä kokoontuu ajalla 14.03.-2.5.201 ja ilmoittautuminen päättyy 1.2.2017. Lisätietoja: www.yths.fi/filebank/3962-Jannittajaryhma_kevat_2017.pdf

Unfortunately, this course of FSHS is held only in Finnish.

3. Ota YTHS:n Self-palvelusta kaikki irti!

Tähän asti koekäytössä ollut Self-palvelu on otettu laajasti käyttöön. Self helpottaa asiointiasi YTHS:ssä. Hoidontarpeen arvioinnin jälkeen voit varata aikoja verkossa ja viestiä tietoturvallisesti YTHS:n ammattilaisten kanssa. Lisätietoja: www.yths.fi/uutiset/784/ota_yths_n_self-palvelusta_kaikki_irti_aloita_lisaamalla_yhteystietosi

Take full advantage of Finnish Student Health Service’s Self service!

So far FSHS’ Self service has been in test use. The service has been broadly adopted. Self will make the use of FSHS’ services smoother. After the need for care has been assessed, you can book appointments through the web and communicate with FSHS’ professionals in an information secure manner. More information: www.yths.fi/en/news/789/take_full_advantage_of_finnish_student_health_service_s_self_service_start_by_entering_your_contact_details

4. OYY:n jaostot etsivät puheenjohtajia vuodelle 2017

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee oma-aloitteisia ja idearikaita jaostopuheenjohtajia vuodelle 2017.

Haku on auki ympäristöjaostoon ja kulttuurijaostoon. Hae 31.1. mennessä.

Lue lisää OYY:n nettisivuilta: http://www.oyy.fi/oyyn-jaostot-etsivat-puheenjohtajia/

OYY’s sections are looking for chairs for year 2017

OYY is looking for active and innovative chairs for Section for Environmental Affairs and Section for Cultural Affairs for year 2017. Apply before 31st January.

Read more on OYY’s website (unfortunately description is only in Finnish): http://www.oyy.fi/oyyn-jaostot-etsivat-puheenjohtajia/

5. Tuukko nää mukkaan? Mindfulness stressinhallinnassa / Will you join us? Mindfullness in stress control

Keskiviikkona 1.2. YTHS:n psykologi puhuu mindfulnessista stressinhallinnan ja jaksamisen tukena OYY:n kokoushuoneessa Linnanmaan kampuksella klo 16–17.30. Laita päällesi mukavat vaatteet, tapahtumassa tehdään mindfulness-harjoitteita.

Tuukko nää mukkaan -tapahtumat ovat kaikille opiskelijoille avoimia, päihteettömiä ja rentoja tilaisuuksia, joihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tuu mukkaan yksin, kaverin kanssa tai isommallakin porukalla. Katso koko kevään ohjelma: www.oyy.fi/opiskelijalle/ylioppilaskunnan-tapahtumat/hengailuillat/

On Wednesday 1.2. a FSHS psychologist talks about mindfullness in stress control in the OYY’s meeting room in Linnanmaa campus at 16.30-17.30. Wear something nice and cozy, because you will be exercising mindfullness during the event.

All Will you join us events are non-alcoholic and free for everyone. Come by yourself or with friends! You can find all events here: www.oyy.fi/en/for-students/events-organised-by-the-student-union/hang-out-evenings/

6. Hae mukaan AIESEC Oulun paikalliskomitean toimintaan

Olen Minni Tynkkynen ja edustan AIESEC Oulun paikalliskomiteaa yliopistollamme. Olemme maailman suurin nuorisojohtoinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, ja toimintamme keskiössä pyrimme kehittämään nuorten johtajuusominaisuuksia monikulttuuristen projektien ja paikallisesti toteutetun järjestötoiminnan välityksellä.

Haluatko siis saada kokemusta, jota ei ole mahdollista kartuttaa luennoilla? Oletko innokas kehittämään itseäsi suurella skaalalla sekä yksilöllisesti että ammatillisesti? Entä miltä kuulostaisi henkilökohtaisen, kulttuurisen rajat ylittävän tuttavaverkostosi laajentaminen innostavassa työympäristössä? Kaiken tämän lisäksi toiminnallasi on välillinen vaikutus sekä ympäröivään yhteiskuntaan että maailmaan.

Hae mukaan AIESEC Oulun paikalliskomitean toimintaan jo nyt! Täytä hakemus 26. tammikuuta mennessä osoitteessa www.aiesec.fi/liityjaseneksi

Apply for the AIESEC Oulu’s Local Committee movement!

My name is Minni Tynkkynen and I am a representative of AIESEC Oulu’s Local Committee. We are the world’s largest youth-run, not-for-profit organization and right in the core of our operations we strive to develop youth’s leadership qualities through proceeding multicultural projects and locally executed organizational functions.

Are you willing to gain experience that you are not able to get from sitting on lectures? Are you thrilled to boost both your personal and professional development on a big scale? And how about widening your personalized network that goes across the cultural borders, all the while in an encouraging working environment? In addition to all of this, you will be having an indirect impact as well on the society around you as on the world.

Apply for the AIESEC Oulu’s Local Committee movement right away! Fill in the application form by the 26th of January via website www.aiesec.fi/join

7. Kehitä liikeidea, jossa on potkua!

Onko mielessäsi mahtava liikeidea? Haluatko voittaa 1500€ ja enemmän? Hae mukaan Kickstart -liikeideakilpailuun 3.2. mennessä!

Kickstart järjestetään nyt ensimmäistä kertaa kolmen organisaation kesken. Mukana ovat Oulun yliopisto, ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun ammattiopisto. Kilpailu huipentuu 16.3. finaaliin, jossa liiketoimintaideat eri organisaatioista ottavat mittaa toisistaan. Lisätiedot ja ilmoittautumislomake: http://www.oulu.fi/kickstart-fi/

Develop a business idea with a kick!

Do you have a staggering business idea in mind? Do you want to earn 1500 € and more? Apply now to the Kickstart business idea competition, application period ends on 3rd of February!

For the very first time the Kickstart competition is organized between three organizations: University of Oulu, Oulu University of Applied Sciences and Oulu Vocational College! The competition will culminate in the grand final on 16th of March. More information and applications: http://www.oulu.fi/kickstart/