Uutiset Janne Hakkarainen

9: OYY is recruiting an intern for event management

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi. Ei liitetiedostoja.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday. No attachment files.

1. OYY hakee tapahtumaharjoittelijaa / OYY is recruiting an intern for event management
2. Yliopistopastorin kanssa voi käydä keskustelemassa elämän murheista / If you have challenges in life, you can go and talk with university chaplain
3. Kysely korkeakoulujen saavutettavuudesta / A questionnaire about the accessibility of the universities
4. Jäätävän hyvä ope 2017 on Matti Niemelä / The Coolest Teacher Ever 2017 is Matti Niemelä
5. SYL etsii kahta sosiaalipolitiikan asiantuntijaa

1. OYY hakee tapahtumaharjoittelijaa / OYY is recruiting an intern for event management

Pursuatko ideoita ja intoa siirtää ne tapahtuman toteuttamiseen, markkinointiin ja viestintään? OYY tarjoaa nyt harjoittelupaikan opiskelijajärjestömme vuoden suurimman ja päräyttävimmän juhlan parissa.

Harjoittelijan työnkuvaan kuuluu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaisjuhlan eli Vulcanalian monipuolisia järjestelytehtäviä. Tehtävät vaihtelevat esimerkiksi tapahtuman markkinoinnin ja viestinnän suunnittelusta aina yritysyhteistyöhön ja tapahtuman käytännön järjestelyihin kuten lupa-asioihin.

Lähetä hakemuksesi 1.3.2018 mennessä osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi.

Lue koko hakukuulutus nettisivuiltamme: http://www.oyy.fi/hae-oyyn-tapahtumaharjoittelijaksi-2018/

Are you full of ideas and enthuastic about realizing them in event management, marketing and communications? The Student Union is now offering an internship position in the greatest and most spectacular festival of the year.

Internship consists of a variety of management tasks related to Vulcanalia, the opening festivities of the academic year. Tasks vary from, for instance, designing marketing and communications to corporate collaboration and the practicalities of the festivities, such as licensing issues.

Apply before 1st of March 2018 by sending your application to hakemukset@nulloyy.fi

Read full intern description on our website: http://www.oyy.fi/en/apply-for-a-oyys-intern-for-event-management/

2. Yliopistopastorin kanssa voi käydä keskustelemassa elämän murheista / If you have challenges in life, you can go and talk with university chaplain

Yliopistolla toimivan yliopistopastorin luona voi käydä luottamuksellisesti juttelemassa, jos mieltäsi painaa jokin asia, kuten parisuhdeongelmat tai maailmankatsomus. Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon keskusteluapua saadaksesi. Pastorin löydät huoneesta TF101, ja huoneeseen saa mennä aina oven ollessa auki. Pastorin tavoittaa myös somesta.

Lisätietoja osoitteesta: http://www.oulu.fi/yliopisto/yliopistopastori

You can go and talk confidentially with the university chaplain if there is something that worries you, eg. relationship problems or your world view. You don’t have to belong to Evangelical-Lutheran congregation in order to get help from him. You find the chaplain in the room TF101 and you can always enter when the door is open. You can reach out to him also in social media. More information here: http://www.oulu.fi/university/churches

3. Kysely korkeakoulujen saavutettavuudesta / A questionnaire about the accessibility of the universities

Korkeakoulujen saavutettavuutta kartoitetaan osana OKM:n rahoittamaa OHO!-hanketta opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Korkeakoulutuksen saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, miten korkeakoulun ympäristö ja toimintakulttuuri tukevat opiskelijoiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/E47E4D95ABC8734E

A part of The Ministry of Education and Culture funded OHO! project is examining the accessibility of higher education. The accessibility of higher education illustrates how the environment and the operational culture of higher education institutions support the students’ participation and equality. Link to questionnaire: https://link.webropolsurveys.com/S/E47E4D95ABC8734E

4. Jäätävän hyvä ope 2017 on Matti Niemelä / The Coolest Teacher Ever 2017 is Matti Niemelä

Lauantaina, ylioppilaskunnan Annos 58 -vuosijuhlassa, valittiin järjestyksessään toinen Jäätävän hyvän opettaja.

Haluamme nostaa palkinnolla hyvän ja laadukkaan opetuksen merkitystä ja tuoda esille yliopiston hyviä opettajia ja heidän käytänteitään. Vuoden 2017 Jäätävän hyväksi opettajaksi valittiin Matti Niemelä.

”Massaluennoilla yhden opiskelijan huomioiminen on todella haastavaa. Mutta laskuharjoituksissa saa suoran palautteen siitä, mitä opiskelija osaa, ja mitä ei. Sitä kautta näen sen, mitä olen luennolla osannut opettaa – tai sitten en”, Niemelä toteaa Oulun ylioppilaslehden haastattelussa.

Lue lisää: http://www.oulunylioppilaslehti.fi/jaatavan-hyvan-opettajan-matti-niemelan-mukaan-tenttivastaus-hyva-palaute/

This year the Student Union has awarded its Coolest Teacher Ever Award to Matti Niemelä who works for the degree programme of chemistry.

With the Award the Student Union wants to pay attention to a staff member who develops their work and teaching.

5. SYL etsii kahta sosiaalipolitiikan asiantuntijaa

Oletko kiinnostunut opiskelijoiden toimeentulosta, terveydestä, asumisasioista, yhdenvertaisuudesta tai edellisten yhdistelmästä? Sykkiikö sydämesi opiskelijaliikkeelle ja uusille haasteille? Onnistuuko sinulta vaikuttamistyö, innostaako politiikka ja osaatko vieläpä viestiä työstäsi? Ehkäpä sinulla on jo valmiita verkostoja, joita voisit hyödyntää uudessa työssäsi? Lue lisää: https://syl.fi/syl-etsii-kahta-sosiaalipolitiikan-asiantuntijaa-vakituiseen-tyosuhteeseen/