Kategoria: Uutiset

Uutiset Janne Hakkarainen

Vaikuta arviointi- ja suoritusmenetelmien kehittämiseen!

Tarjoaako tutkinto-ohjelmasi monipuolisia arviointi- ja suoritusmenetelmiä? Tukevatko arviointimenetelmät oppimistasi? Miten paljon pystyt tekemään sähköisiä tenttejä?

Vastaa Oulun yliopiston ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan yhdessä toteuttamaan kyselyyn arviointi- ja suoritusmenetelmistä 28.4. mennessä!

Kysely on jatkoa keväällä 2016 toteutettuun vastaavanlaiseen tenttikyselyyn, johon vastasi noin 500 yliopistomme opiskelijaa. Kyselyn tuloksia ja palautetta hyödynnettiin arviointi- ja suoritusmenetelmien monipuolistamiseen ja tenttikäytänteiden kehittämiseen. Nyt avoinna olevan kyselyn tulokset auttavat ja tukevat tiedekuntien arviointimenetelmien kehittämistä ja opetussuunnitelmatyötä.

Älä jätä siis tilaisuutta hyödyntämättä. Vastaa ja vaikuta: https://www.webropolsurveys.com/S/3682E8AF19BBD1B4.par

Uutiset Valtteri Törmänen

Täydennyshaku hallinnon opiskelijaedustajapaikkoihin – hae 1.5. mennessä!

Hakukuulutus

Hallinnon opiskelijaedustaja on tärkeä osa yliopiston nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Jokaisella yliopiston opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua hallinnon opiskelijaksi ja edistää opiskelijan hyvää elämää.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee aktiivisia ja motivoituneita hallinnon opiskelijaedustajia eli tuttavallisemmin hallopedeja muutamien tiedekuntien tiedekuntahallituksiin ja koulutustoimikuntiin. Näissä toimielimissä hallopedit toimivat opiskelijanäkökulman sanansaattajina.

Täydennyshaut ovat auki 1.5.2019 saakka. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi. Kirjaudu halloped-järjestelmään yliopiston tunnuksillasi verkkosivujen oikeasta yläkulmasta klikkaamalla HAKA-tunnusta.

Alla tarkemmat hakukuulutukset:

Teknillisen tiedekunnan johtoryhmä

Tiedekuntasi johtoryhmä on sinulle oivallinen paikka oppia ja päästä osaksi tiedekuntasi kehittämistä ja strategista johtamista. Tiedekunnan johtoryhmässä toimit opiskelijanäkökulman asiantuntijana ja pääset työskentelemään tiedekuntasi johdon lisäksi tutkimusyksiköiden johtajien kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi johtoryhmätyöskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa.

Avoinna oleva paikka:
Teknillisen tiedekunnan johtoryhmän varajäsen

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Valtteri Törmänen, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 0405257821

Tiedekuntien koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä lisäksi vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Erityisesti jälkimmäisen tehtävän vuoksi koulutustoimikunnat ovat todella merkittävässä roolissa varmistamassa opiskelijapalautteen vaikuttavuutta!

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi koulutustoimikunnan työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutustoimikunta: 1 varajäsen

Teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunta, 1 varajäsen

Tiedekuntahallitukset

Oletko kiinnostunut strategisesta johtamisesta tai siitä miten tiedekuntasi taloutta ohjataan ja seurataan? Näetkö tiedekuntasi henkilöstöpolitiikassa tai tiedottamisessa petrattavaa? Tiedekuntahallitus on juuri oivallinen vaikuttamisen paikka sinulle!

Tiedekuntahallitus tukee tiedekunnan johtoa muun muassa tiedekunnan toimenpideohjelman toteuttamisessa ja seuraamisessa, talouden- ja toimintasuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelussa ja seurannassa sekä asioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi sekä missä vaiheessa opintosi ovat, omista tavoitteistasi tiedekuntahallituksen työskentelyssä, motivaatiostasi sekä siitä, mitkä mielestäsi ovat opiskelijajäsenten tärkeimmät tehtävät. Hakukelpoisia tiedekuntien toimielimiin ovat perustutkinto-opiskelijoista ne henkilöt, joiden ensisijainen opinto-oikeus on kyseisessä tiedekunnassa. Valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota eri tutkinto-ohjelmien mahdollisimman kattavaan edustukseen.

Avoinna olevat paikat:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tiedekuntahallitus, 1 varajäsen

Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitus, 1 varajäsen

Teknillisen tiedekunnan tiedekuntahallitus, 1 varajäsen

Uutiset Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 3/2019 pidetään tiistaina 16. päivänä huhtikuuta 2019 klo 17.00 alkaen Oulun kaupungin valtuustosalissa, osoitteessa Kirkkokatu 2 A, 90100 Oulu.

Asialista
1 § KOKOUKSEN AVAUS
2 § LAILLISUUS
3 § PÄÄTOSVALTAISUUS
4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6 § EDUSTNISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT
7 § 1LMOITUSASIAT
7.1 § 1NSPEHTORIN ESI’nAYTYMINEN
7.2 § OULUN YLIOPPILASLEH DEN AJANKOHTAISASIAT
8 § OYY:N STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 2018
9 § STRATEGIATYÖRYHMAN PERUSTAMINEN
10 $ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILIKAUDELTA 1.1.2018-31.12.2018 JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
11 § EDUSTAJAEHDOKKAIDEN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N HALLITUKSEEN KAUDELLE 2019-2020 JA EDUSTAJAEHDOKKAAN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N PUHEENJOHTAJAKSI KAUDELLE 2019-2020
12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Perusteltu esityslista

Tervetuloa!

Uutiset Valtteri Törmänen

Täydennyshaku yliopistokollegioon

Hakukuulutus

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee varajäsentä yliopistokollegioon. Haku päättyy 1.5.2019 ja valinta tehdään ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa heti kesätauon jälkeen. Kaikkien haussa olevien toimipaikkojen kausi alkaa heti valinnasta ja päättyy 31.12.2019.

Hakeminen tapahtuu osoitteessa halloped.fi Kirjaudu oikeasta yläkulmasta oman yliopiston tunnuksilla (HAKA-kirjautuminen).

Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä 10 edustaa professoreita, 7 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 7 opiskelijoita. Yliopistokollegion muut kuin opiskelijajäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yliopistokollegion tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Yliopistokollegion tehtävänä on muun muassa päättää hallituksen jäsenmäärästä, valita yliopiston hallitukseen sen ulkopuoliset jäsenet sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Kerro hakemuksessani, miksi tehtävä kiinnostaa sinua. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa opintojasi olet.

Avoinna olevat paikat: yksi varajäsen

Uutiset Janne Hakkarainen

Hae OYY:n projektityöntekijäksi 28.4. mennessä

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee joukkoonsa

Projektityöntekijää toteuttamaan ylioppilaskunnan tapahtumia ja niiden varainhankintaa.

Oletko kiinnostunut tapahtumista ja niiden järjestämisestä? Oletko luontainen myyjä ja hyvä ihmisten kanssa? Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) hakee osa-aikaista projektityöntekijää toteuttamaan tapahtumia ja niiden varainhankintaa. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) tapahtumien projektityöntekijänä saat ainutlaatuisen tilaisuuden näyttää kyntesi tuloksellisena myyjänä ja tapahtumakoordinaattorina.

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluvat:

  • Lukuvuoden avajaistapahtuma Vulcanalian varainhankinta, eli yritysyhteistyökumppaneiden hankinta sekä Vulcanalian yleisissä järjestelyissä tapahtumatuottajan avustaminen.
  • Kestävä kehitys -teemaisen kehitysyhteistyöviikon järjestelyistä vastaaminen
  • Kv-opiskelijoille suunnatun työelämätapahtuma Löylyn järjestelyissä tapahtumatuottajan avustaminen
  • Annos 60 -vuosijuhlien järjestelyissä tapahtumatuottajan avustaminen
  • Muut työnantajan määrittelemät tehtävät

Valittavalta henkilöltä odotamme kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja suunnittelusta, suhdetoiminnasta, myynti- ja markkinointihenkisyyttä, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa suomeksi ja englanniksi sekä oma-aloitteisuutta. Etsimämme henkilön on oltava reipas ja aikaansaava työntekijä, jolla pysyvät asiat ja kokonaisuudet järjestyksessä ja hän tulee toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Lisäksi eduksi katsomme aiemman menestyksen myyntityössä, kokemusta neuvotteluista ja sopimusten laadinnasta sekä hyvän kontaktiverkoston.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Projektityö ajoittuu sopimuksen mukaan toukokuun alusta kesäkuun puoleen väliin ja 5.8.2019 – 28.2.2020. Projektityöntekijän tuntimäärä on 20h/viikko (885,23e/kk, YTES palkkaluokka II). Lisäksi provisio Vulcanalian yritysyhteistyökumppaneiden hankinnasta 20%.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi viimeistään sunnuntaina 28.4. klo 23.59 mennessä. Kirjoita otsikkoon ”projektityöntekijä”.  Haastattelut tehtävään järjestetään 2.5.-8.5.2019. OYY korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asiakirjat ovat pääasiallisesti julkisia. Huomioithan, että hakijoiden nimet kirjataan pöytäkirjaan, joka on saatavilla internetissä.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Kauko Keskisärkkä, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822.

Tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija Asta Salomaa, ttya@nulloyy.fi, 050 407 8452

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskelun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiä. OYY on noin 11 000 opiskelijan etu- ja palvelujärjestö, joka työllistää tällä hetkellä yhdeksän henkilöä.

Vulcanalia on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan järjestämä Oulun yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan lukuvuodenavajaistapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 25. kerran keskiviikkona 11.9. Tapahtumaan kuuluu järjestömessutapahtuma Linnanmaan kampuksella sekä konserttitapahtuma Oulun Club Teatrialla. Tapahtumaan odotetaan useita tuhansia osallistujia.

OYY juhlii tasavuosia keväällä 2020 viettämällä suuria Annos 60 -vuosijuhlia. Työntekijä pääsee suunnittelemaan juhlavuoden ohjelmaa ja itse vuosijuhlia, jotka varmasti muistetaan opiskelijayhteisössä vielä pitkään tulevaisuudessa. Löyly puolestaan on kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille suunnattu työelämätapahtuma, joka vuonna 2020 järjestetään kolmannen kerran. Löyly toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Osakon kanssa. Kestävän kehityksen kehitysyhteistyön teemaviikko järjestetään syksyllä 2019 OYY:n toimesta osana valtakunnallista globaalikasvatuksen hanketta.

Uutiset Hennamari Toiviainen

Allekirjoita terapiatakuualoite ja osallistu mielenterveydestä käytävään keskusteluun

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan opiskelijoiden mielenterveyden ongelmat ovat kasvaneet 2000-luvulla ja psyykkisistä oireista kärsii säännöllisesti jopa kolmasosa korkeakouluopiskelijoista. OYY haluaa parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta sekä kannustaa keskustelemaan avoimesti mielenterveydestä.

OYY:n mielestä ensi hallituskaudella tulee toteuttaa terapiatakuu nopeuttamaan ihmisten pääsyä mielenterveyshoitoon. Terapiatakuu-kansalaisaloitteen mukainen lakimuutos perusterveydenhuoltoon sisältyvien mielenterveyspalvelujen terapiatakuusta takaa kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen.

 Tutustu Terapiatakuu-kansalaisaloitteen sisältöön ja allekirjoita se täällä.

Mielenterveyden häiriöistä puhuminen aiheuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa paljon häpeää, vaikka jopa joka toinen suomalainen kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön. OYY haluaa rohkaista jokaista osallistumaan mielenterveydestä käytävään keskusteluun ja tuomaan omia kokemuksiaan esille. Voit jakaa oman kokemuksesi ja näkemyksesi sosiaalisessa mediassa käyttämällä tunnisteita #taklaastigma ja #terapiatakuu. 

Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään torstaina 25.4. ja sen ympärillä kampanjoidaan 15. – 26.4.2019. Vuoden 2019 kampanjan teemana on stressi. Osallistu keskustelemaan käyttämällä tunnistetta #ruuhkakevät.

Uutiset Janne Hakkarainen

Oulun ylioppilaslehti etsii syksyksi toimitusharjoittelijaa – hae paikkaa 3.5. mennessä!

Etsimme harjoittelijaa, joka haluaa olla mukana kehittämässä Oulun ylioppilaslehteä yhä kiinnostavammaksi opiskelijalehdeksi niin verkossa kuin printissä.

Toimitusharjoittelijanamme pääset harjoittelemaan kaikkia verkkolehden toimituksen arkeen kuuluvia tehtäviä, kuten juttujen kirjoittamista, tekstien editoimista, valokuvaamista ja lehden sosiaalisen median sisältöjen tuottamista. Koska Oulun ylioppilaslehdestä julkaistaan vuonna 2019 neljä printtinumeroa, pääset osallistumaan myös printtilehtien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tarjoamme sinulle kivan työyhteisön ja mahdollisuuden tutustua lehden toimittamisen kaikkiin vaiheisiin. Työsi tueksi saat paljon palautetta ja henkilökohtaista ohjausta. Työnkuvaa on mahdollista muokata harjoittelijan omien taitojen ja toiveiden mukaan.

Edellytämme sinulta aiempia korkeakouluopintoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Aiempi kokemus journalistisesta työstä, videoiden teosta ja valokuvauksesta katsotaan eduksi. Tärkeintä on kuitenkin, että olet oma-aloitteinen, innokas ja kiinnostunut hyvästä journalismista ja oululaisesta opiskelijaelämästä.

Harjoittelun kesto on 2,5 kuukautta. Toivottava ajankohta harjoittelulle ajoittuu alkusyksylle, alkaen elo-syyskuussa. Harjoittelun tarkka ajankohta on neuvoteltavissa.

Harjoittelijan työaika on keskimäärin 30 tuntia viikossa, ja pääasiallinen työpaikka on lehden toimitus Linnanmaalla.

Harjoitteluajan palkka on 1424,80 e/kk (lehdistön työehtosopimuksen mukaisesti). Huomioithan, että harjoittelupaikan saamisen edellytyksenä on, että sinulla on käytössäsi korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköpostilla osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Halutessasi voit liittää mukaan 1–3 aiempaa työnäytettä (esimerkiksi kirjoitettu juttu, video tai taittotyö).

Hakuaika alkaa maanantaina 8.4. ja päättyy 3.5.2019 klo 23.59.

Haastatteluajankohdasta ilmoitetaan haastatteluun valituille maanantaina 6.5. Haastattelut järjestetään viikolla 19.

Lisätietoja harjoittelun sisällöstä antaa lehden päätoimittaja Anni Hyypiö, 040 526 7821, anni.hyypio@nulloyy.fi. Harjoittelua koskevista käytännön asioista voi kysyä lisää ylioppilaskunnan pääsihteeri Kauko Keskisärkältä, paasihteeri@nulloyy.fi, 0405231822.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asiakirjat ovat pääasiallisesti julkisia. Huomioithan, että hakeneiden nimet kirjataan pöytäkirjaan, joka on saatavilla internetissä. Lähetettyjä hakemuksia käsittelevät Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt, ja niitä säilytetään vuoden verran valintapäätöksen tekemisen jälkeen. Valituksi tulleen hakemus liitetään julkisen pöytäkirjan liitteeksi.

OYY korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Oulun ylioppilaslehti on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan julkaisema, journalistisesti itsenäinen ylioppilaslehti. Lehden sivuilta löydät pilkahduksia opiskelijaelämästä, mielenkiintoisten henkilöiden tarinoita, Oulun yliopistolla tehtävää tiedettä ja opiskelijaa koskettavia ajankohtaisia ilmiöitä. Lehden ensimmäinen numero julkaistiin vuonna 1961. Verkkolehteä voi lukea osoitteessa oulunylioppilaslehti.fi

Uutiset Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2019

Haku Kontinkankaan jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan Kontinkankaan jaoston toiminnan tarkoituksena on lisätä Kontinkankaan opiskelijoiden tietämystä ajankohtaisista yliopisto-opiskelijoihin vaikuttavista asioista ja edunvalvonnasta sekä toimia matalan kynnyksen keskustelufoorumina ylioppilaskunnan toimintaan erityisesti Kontinkankaan kampuksella.

Ylioppilaskunta hakee oma-aloitteista ja vaikuttamisesta kiinnostunutta puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa vuodelle 2019. Jaosto toimii pääosin suomeksi, mutta englannin kielen taito katsotaan eduksi. Puheenjohtajuus sopii erinomaisesti ihmiselle, joka haluaa edistää Kontinkankaan yliopisto-opiskelijoiden tietoisuutta ajankohtaisista asioista ja vaikuttaa yliopistoyhteisössä.

Jaoston puheenjohtajaksi ja/tai varapuheenjohtajaksi voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Jätä hakemus ja ansioluettelo soveltuvilta osin osoitteeseen hpj@nulloyy.fi  viimeistään 15.4.2019 klo 11:59 mennessä. Voit laittaa hakemukseesi myös linkin, josta löytyy ansioluettelosi. Valinnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tekee OYY:n hallitus.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Miriam Putula, hpj@nulloyy.fi, 040 523 1821

Uutiset Valtteri Törmänen

Täydennyshaku tutkijakoulun toimielimiin 1.5.2019 asti!

Jatko-opiskelijaedustajien täydennyshaku tutkijakoulun toimielimiin

Haemme jatko-opiskelijaedustajia tutkijakoulun toimielimiin vuodelle 2019. Haussa ovat seuraavat opiskelijaedustajapaikat, kausi alkaa heti valinnasta ja jatkuu 31.12.2019:

Täydennyshaku tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan, 1 varajäsen
Täydennyshaku ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan, 1 varajäsen

Tehtävät tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden osallistua yliopiston päätöksentekoon sekä tohtorinkoulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Tehtävät vaativat vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta ajaa jatko-opiskelijoiden etuja. Opiskelijaedustajat tekevät yhteistyötä jatko-opiskelijajaoston kanssa, mm. tuomalla yliopiston päätöselinten ajankohtaisia asioita keskusteltavaksi jaoston kokouksissa. Jatko-opiskelijajaoston tavoitteena on vaikuttaa tohtorikoulutuksen kehittämiseen ja edistää jatko-opiskelijoiden tasa-arvoisia oikeuksia ja hyvinvointia. Jaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa.

Hakijan täytyy olla Oulun yliopiston tutkijakoulun opiskelija ja ilmoittautunut läsnäolevaksi alkavana lukukautena. Suomen kielen taito katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä tehtäviin.

Lisätietoa avoinna olevista paikoista löydät halloped.fi-sivuilta: https://www.halloped.fi/fi/oulu. Lähetä hakemuksesi halloped.fi-sivuilla viimeistään 1. toukokuuta. Hakemuksen lähettämistä varten kirjaudu järjestelmään yliopiston tunnuksillasi. Voit hakea useaa paikkaa. Jos haet tohtorinkoulutustoimikuntaan, valitse oman alasi toimikunta.

Kerro hakemuksessasi, mikä on mielestäsi jatko-opiskelijajaoston rooli Oulun yliopistossa, miksi sinä olisit hyvä tähän tehtävään ja mitä haluaisit erityisesti kehittää tohtorinkoulutuksessa, jatko-opiskelijoiden asemassa tai jatko-opiskelijajaoston toiminnassa. Mainitse myös, mikä on pääaineesi ja missä vaiheessa jatko-opintojasi olet.

Hakemukset käsitellään jatko-opiskelijajaoston kokouksessa toukokuussa, joka tekee suositukset ylioppilaskunnan hallitukselle. Jatko-opiskelijajaoston kokoukset ovat kaikille jatko-opiskelijoille avoimia ja myös hakijat ovat tervetulleita osallistumaan.

Lisätietoa:

Koulutuspoliittinen asiantuntija Valtteri Törmänen, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821

http://www.oyy.fi/doctoral-students

www.facebook.com/ouludoctoralstudentssection/

Uutiset Hennamari Toiviainen

Nuotioilta perheille ke 3.4. klo 16-19

Tervetuloa nauttimaan raikkaasta kevätilmasta! Lämsänjärven leirikeskuksessa paistetaan makkaraa ja kiehautetaan nokipannukahvit keskiviikkona 3.4. klo 16–19. Iltapäivää voi viettää ihan vain nuotion loimusta nautiskellen. Tapahtumassa on myös leikkejä ja pelejä lapsille ja lapsenmielisille. Huonon sään sattuessa vietämme iltaa sisätiloissa. Tapahtuma on avoin kaikille korkeakouluopiskelijoille, perheellä tai ilman!

Ilmoitathan osallistumisestasi klikkaamalla ’osallistun’ Facebook-tapahtumaan, niin osaamme arvioida tarvittavaa syötävän ja juotavan määrää. Tarjoamme makkaraa tai kasvisvaihtoehdon, nokipannukahvit, teetä ja mehua sekä vaahtokarkkia. Halutessasi voit ottaa mukaan myös muuta evästä. Tapahtuma on päihteetön.

Tapahtuman järjestävät Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY), Oamkin opiskelijakunta (OSAKO) ja Oulun evankelis-luterilaisen kirkon oppilaitostyö.

winter-2733191_1920

Rekrytointi, Uutiset Janne Hakkarainen

Hae ylioppilaskunnan sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksi 7.4. mennessä!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on noin 11 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö. OYY toimii jäsenistönsä edunvalvonta-, koulutus- ja palvelujärjestönä, joka työllistää tällä hetkellä kahdeksan työntekijää.

Ylioppilaskuntamme hakee joukkoonsa

Sosiaalipoliittista asiantuntijaa

heti tai sopimuksen mukaan alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tarjoamme haasteellisen, monipuolisen sekä vastuullisen työn opiskelijajärjestön ytimessä. Sosiaalipoliittisena asiantuntijana tehtävänäsi on mm. vastata ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen linjan valmistelusta, laatia lausuntoja ja kannanottoja, osallistua eri projektien toteuttamiseen sekä vastata osaltaan ylioppilaskunnan hallinnosta, opiskelijoiden neuvonnasta ja yhteistoiminnasta opiskelijaedustajien kanssa. Työ keskittyy erityisesti opintososiaalisten asioiden kuten toimeentulon, terveydenhuollon, asumisen, opiskeluympäristön ja hyvinvoinnin pariin.

Tehtävänkuvan osana on kansainvälisten opiskelijoiden neuvonta ja palvelu sekä edunvalvonta. Tuet aloittavia suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita kiinnittymään yliopistoyhteisöön.  Sosiaalipoliittisena asiantuntijana vastaat myös ylioppilaskuntamme työelämävaikuttamisesta yhdessä koulutuspoliittisen sektorin kanssa. Sosialipoliittinen asiantuntija toimii yhtenä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöistä.

Tässä työssä pääset kehittämään ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaamaan paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä tekemään opiskelijalle hyvää elämää mukavassa ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Edellytämme sinulta korkeakouluopintoja, näkemystä opiskelijan hyvästä elämästä ja ajankohtaisen sosiaalipolitiikan tuntemusta. Sosiaalipoliittisella asiantuntijalla on oltava sujuva suomen kielen ja hyvä englannin kielen taito. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä sekä ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja. Eduksi katsomme ylioppilaskuntakokemuksen sekä perehtyneisyyden opiskelijajärjestötoimintaan.

Sosiaalipoliittisen asiantuntijan on oltava toiminnassaan aloitteellinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja kykenevä itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Pohjapalkka on 1858,49 euroa kuukaudessa (YTES palkkaryhmä III), lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työaika on 37,5 tuntia viikossa. Työ sisältää ajoittain työskentelyä myös iltaisin. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 7.4.2019 klo 23.59, otsikkoriville maininta ”Sosiaalipoliittinen asiantuntija”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään 10.4.2019. Huomaathan aikataulun tiiviyden hakiessasi tehtävää.

OYY korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Lisätietoja:

Sosiaalipoliittisen asiantuntijan työstä: sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen hennamari.toiviainen@nulloyy.fi, 0405265821

Hausta ja käytännön asioista: pääsihteeri Kauko Keskisärkkä, paasihteeri@nulloyy.fi, 0405231822

Uutiset Janne Hakkarainen

Puolueiden puheenjohtajat tentissä 1.4. – opiskelijoilla mahdollisuus päästä yleisöön

Yle ja Kaleva järjestävät maanantaina 1.4. klo 10.30–12.30 Oulussa Madetojan salissa puolueiden puheenjohtajatentin. Tilaisuuteen on varattu paikka 75 Oulun yliopiston opiskelijalle.

Puheenjohtajatentissä yleisön edessä ovat:

Juha Sipilä (kesk.), Petteri Orpo (kok.), Antti Rinne (sd.), Pekka Haavisto (vihr.), Li Andersson (vas.), Jussi Halla-aho (ps.), Sari Essayah (kd.), Paavo Väyrynen (tähtiliike), Pirkko Mattila (sin.) ja Eva Biaudet (r.).

Ilmoittauduthan tällä lomakkeella 20.3. klo 16 mennessä. Emme luovuta tietoja kenellekään, vaan pelkästään osallistujamäärän.

Uutiset Hennamari Toiviainen

YTHS-päivä keskiviikkona 20.3.

Kaipaatko tukea terveellisen ruokavalion noudattamiseen? Oletko sekaisin erilaisten dieettien ja ruokavalioiden viidakossa? Janoatko lisätietoa terveellisestä ravitsemuksesta? YTHS-päivänä keskiviikkona 20.3. YTHS jalkautuu yliopistokampuksille ympäri Suomea ja haluaa tukea sinua terveellisessä ravitsemuksessa. Tule hakemaan vinkkejä ravitsemuksen vaikutuksista hyvinvointiin ja opiskelukykyyn YTHS-päivänä.


Ota hyvä startti päivään ja tule aamupuurolle ravintola Kastariin klo 8–9. YTHS:n ständi löytyy Kastarin aulasta klo 8–10. Lisäksi YTHS:n toimipisteessä on rentoutusryhmät klo 9.30–10.00 ja 12.00–13.00. Ilmoittaudu rentoutukseen YTHS:n yleisterveyden ajanvaraukseen puh. 046 710 1063. Paikkoja on vain rajoitetusti! Voit tulla myös suoraan paikan päälle katsomaan, mahdutko vielä mukaan. Muista ottaa opiskelijakorttisi mukaan!

51989154_2553470771334507_7195648050050629632_o

Uutiset Hennamari Toiviainen

OYY: Kiitos lakiuudistuksesta – seuraavaksi puretaan mielenterveyden stigma

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) kiittää hallitusta ja eduskuntaa opiskelijaliikkeen pitkäaikaisesta tavoitteesta, uudesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltolaista, joka laajentaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille.

On ollut ilo huomata, että sote-uudistuksen suurten linjojen varjossa hallituksella on ollut suuri tahto vahvistaa myös opiskeluterveydenhuollon asemaa lain tasolla. Lain uudistuminen on erittäin tärkeää opiskelijoiden hyvän opiskelukyvyn ja paremman yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Laadukkaat ja riittävästi resurssoidut, ennaltaehkäisyyn perustuvat opiskeluterveydenhuollon palvelut tukevat sitä, että työelämään siirtyy työkykyisiä ja hyvinvoivia vastavalmistuneita opiskelijoita. OYY kiittää myös siitä, että YTHS:n pitkä kokemus ja erityisosaaminen korkeakouluopiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä saa arvostusta.

Nyt kun laki on viimein hyväksytty ja opiskeluterveydenhuollon rakenteet ovat kunnossa, on aika kehittää palveluiden sisältöjä. Opiskeluterveydenhuollon palveluiden on oltava riittävästi resursoidut, ja erityisesti mielenterveysongelmiin pitää voida puuttua varhaisemmilla ja kevyemmillä toimilla.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan opiskelijoiden mielenterveyden ongelmat ovat kasvaneet 2000-luvulla ja psyykkisistä oireista kärsii säännöllisesti jopa kolmasosa korkeakouluopiskelijoista. Mielenterveysongelmat heikentävät opiskelukykyä pikkuhiljaa: jos apua ei ole helposti saatavilla, lähtevät ongelmat nopeasti kasvamaan, varsinkin heikossa taloudellisessa tilanteessa. Opiskelun tukipalveluiden on oltava riittävät ja yhteistyö eri toimijoiden välillä saumatonta, jotta opiskelijat saavat ajoissa apua mielenterveyden häiriöihin.

OYY:n mielestä ensi hallituskaudella tulee toteuttaa terapiatakuu nopeuttamaan ihmisten pääsyä mielenterveyshoitoon. OYY:n tavoitteena on myös maksuton kuntoutuspsykoterapia alle 29-vuotiaille ja opiskelijoille. Terapiatakuu parantaisi mielenterveyshoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Oikea-aikaisen avun myötä oireiden ja häiriöiden syveneminen vähenee, jolloin asiakkaita voidaan hoitaa kevyemmillä ja edullisemmilla toimilla. Myös matalan kynnyksen lyhytterapioita tulee olla enemmän tarjolla.

Mielenterveyden häiriöistä puhuminen aiheuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa paljon häpeää, vaikka jopa joka toinen suomalainen kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön. OYY haluaa rohkaista jokaista osallistumaan mielenterveydestä käytävään keskusteluun ja tuomaan omia kokemuksiaan esille. Mielenterveyteen liittyvä stigma on purettava.

 

Oulussa 5.3.2019

Miriam Putula                                   Kauko Keskisärkkä
hallituksen puheenjohtaja                    pääsihteeri
Oulun yliopiston ylioppilaskunta            Oulun yliopiston ylioppilaskunta

 

Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 5265821)

 

Uutiset Hennamari Toiviainen

YTHS:n palvelut laajenevat ammattikorkeakouluopiskelijoille

Suomen hallituksen esitys korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevaksi laiksi hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2019. Lain tavoitteena on turvata hyvin toimivat ja yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoille. Opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät Kelalle. YTHS toimii palvelujen tuottajana. Lakiuudistus tulee voimaan 1.1.2021.

OYY viestii lain käytännön muutoksista tarkemmin lähempänä lain voimaantuloa. 

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (sopoasiantuntija(a)oyy.fi, 040 5265821)

Page 1 of 5212345...102030...Last »