Kategoria: Uutiset

Uutiset Henna Määttä

OYY hakee opiskelijajäseniä kauppakorkeakoulun koulutustoimikuntaan

Tärkeitä vaikuttamisen paikkoja avoinna!

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön  mukaan tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkintotavoitteisten oppiaineiden ja koulutusohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa myös tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaani nimeää muut jäsenet. Opiskelijajäsenet nimetään ylioppilaskunnan esityksestä.

Opiskelijajäsenenä toimimisesta saat:

 • kokemusta hallinnollisesti työstä, jota arvostetaan yleisesti akateemisilla työmarkkinoilla,
 • kokouspalkkion toimielimen kokouksista ja
 • opintopisteitä koulutusohjelmasta riippuen

Auki ovat seuraavat paikat:
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta:
1 varsinainen jäsen
1 varajäsen

Koulutustoimikunnassa opiskelijajäsenenä toimiminen edellyttää kiinnostusta yhteisiin asioihin ja ennen kaikkea rohkeutta ja valmiutta puhua opiskelijoiden puolesta. Kaikkea ei tarvitse tietää ja apua toimintaansa saa muilta hallinnonopiskelijaedustajilta sekä ylioppilaskunnalta.

Hakuaika alkaa 28.5.2015. Hakea voi vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee hakijan henkilötiedot, paikka jota hakee sekä tiedekunta, jossa hakija opiskelee. Hakemus tulee lähettää otsikolla ”Hakemus OyKKK:n koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi” osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi torstaihin 4.6.2015 klo:10.00 mennessä.

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä koposihteeri@nulloyy.fi  +358405257821

 

 

Uutiset Hennamari Toiviainen

Kannanotto: Opiskelijanäkökulma huomioitava yliopiston ravintolakilpailutuksessa

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Kannanotto 21.5.2015

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on huolissaan yliopiston ravintola- ja kahvilapalveluiden kilpailutuksen valmistelusta. Opiskelijat ovat suurin yksittäinen kampuksen ravintolapalveluiden käyttäjäryhmä, mutta opiskelijoita ei ole kuultu kilpailutuksen valmistelussa lainkaan.

OYY ihmetteleekin, miten yliopisto voi luoda tarkoituksenmukaisia kilpailutuskriteerejä, jos sillä ei ole käsitystä siitä, mitä opiskelijat toivovat opiskelijaruoalta. Opiskelijaruokailun asiantuntijoita ovat nimenomaan opiskelijat, joten heidän näkemyksiään on opiskelijaruokailun järjestämisessä kuultava. Myös kilpailutuksen kriteerien painopiste tulee olla opiskelijaruokailun järjestämisessä, sillä keskimäärin opiskelijalounaiden painotus kampusravintoloiden myynnistä on kolme neljäsosaa ja joidenkin ravintoloiden osalta jopa 85 prosenttia.

OYY:n mielestä kilpailutuksessa tulee hinnan sijaan painottaa laadullisia kriteerejä. Esimerkiksi kasvisruoan laatuun tulee panostaa nykyistä enemmän ja sillä tulee olla samat laadulliset kriteerit kuin liharuoallakin. Myös ruoan omavalmistusaste ja paikallisten raaka-aineiden käyttö ovat opiskelijoiden toivomia laadullisia kriteereitä. Alueellisuus on Oulun yliopistolle monissa asioissa tärkeää, miksei siis tässäkin asiassa suosittaisi lähipalveluja.

Yksi peruste yliopiston ravintolatoiminnan kilpailutukselle on ollut toiveet erilaisista vaihtoehdoista ja monipuolisesta tarjonnasta. Tämä perustuu ihmisten erilaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin. Vaikka kasvisruoan ja salaattilounaiden suosio on kasvanut koko ajan, on myös perinteinen kotiruoka edelleen varsin suosittu lounasvaihtoehto. Opiskelijoita houkuttelee kampusravintoloihin ennen kaikkea ruoan hyvä maku ja hyvä hinta-laatusuhde.

Valinnanvaraa saataisiin myös kilpailutuksen pilkkomisella osiin, jolloin Snellmania-ravintola omine keittiöineen irrotettaisiin muiden ravintoloiden kilpailutuksesta. Opiskelijat ovat huolissaan myös kilpailutuksen aikataulusta. Kilpailutuksen voittava ravintoloitsija on näillä näkymin tiedossa vasta marras-joulukuussa. Mikäli kampuksella aloittaisi uusi ravintoloitsija, voidaanko olla varmoja, että lounasta on saatavissa jo tammikuun alusta alkaen.

OYY toivoo, että yliopisto kuuntelee opiskelijoidensa näkemyksiä ja että kampuksella on jatkossakin saatavissa monipuolista, terveellistä ja ympäristöystävällistä opiskelijaruokaa. OYY haluaa myös muistuttaa yliopistoa siitä, että kun opiskelijaruoka on terveellistä ja houkuttelevaa, opiskelijat syövät edullisen opiskelijalounaan ja jaksavat opiskellakin paremmin.

Oulussa 21.5.2015
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Siiri Nousiainen                                      Eero Manninen
Hallituksen puheenjohtaja                  Pääsihteeri

 

Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri(at)oyy.fi, 040 5265821)

Uutiset Henna Määttä

OYY hakee opiskelijajäsentä teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan

Tärkeä vaikuttamisen paikka avoinna!

Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön  mukaan tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkintotavoitteisten oppiaineiden ja koulutusohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa myös tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaani nimeää muut jäsenet. Opiskelijajäsenet nimetään ylioppilaskunnan esityksestä.

Opiskelijajäsenenä toimimisesta saat:

 • kokemusta hallinnollisesti työstä, jota arvostetaan yleisesti akateemisilla työmarkkinoilla,
 • kokouspalkkion toimielimen kokouksista ja
 • opintopisteitä koulutusohjelmasta riippuen

Koulutustoimikunnassa opiskelijajäsenenä toimiminen edellyttää kiinnostusta yhteisiin asioihin ja ennen kaikkea rohkeutta ja valmiutta puhua opiskelijoiden puolesta. Kaikkea ei tarvitse tietää ja apua toimintaansa saa muilta hallinnonopiskelijaedustajilta sekä ylioppilaskunnalta.

Hakuaika teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi alkaa 21.5.2015. Hakea voi vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee hakijan henkilötiedot sekä tiedekunta, jossa hakija opiskelee. Hakemus tulee lähettää otsikolla ”Hakemus TTK:n koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi” osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi torstaihin 28.5.2015 mennessä.

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä koposihteeri@nulloyy.fi  +358405257821

 

Uutiset Henna Määttä

Call for applications for doctoral student representatives in UniOGS

In English below!

Hae opiskelijaedustajaksi UniOGS:n

Kiinnostaako sinua toimia jatko-opiskelijoiden äänenä Oulun yliopiston tutkijakoulun hallinnossa? Haku jatko-opiskelijaedustajaksi kuluvalle, 31.12.2015 päättyvälle kaudelle on nyt käynnissä.

Paikkoja on auki seuraavasti:
Terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunta: 1 varsinainen
Aurora DP:n tohtoriohjelman johtoryhmään (Thule-instituutti): 2 varsinaista

Tohtorikoulutustoimikunta vastaa tohtoriopiskelijahakemusten arvioinnista ja käsittelystä, tohtorikoulutuksen edistymisen seuraamisesta sekä väittelyluvan myöntämisestä ja väitöskirjojen arvostelusta. Lisäksi toimikunnat vaikuttavat tohtorikoulutuksen järjestämiseen ja tutkijakoulun toiminnan kehittämiseen.

Aurora DP – Pohjoisen ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian tohtoriohjelma – on yksi UniOGS:n tohtoriohjelmista. Tohtoriohjelmaa koordinoi Thule-instituutti, ohjelman tutkimuksen painotus on pohjoisilla ja arktisilla alueilla. Tohtoriohjelman monitieteisyydestä johtuen sen johtoryhmässä on paikka kahdelle eri tieteenaloja edustavalle tohtoriopiskelijalle. Johtoryhmä päättää tohtoriohjelman toimintaan liittyvistä keskeisistä asioista kuten opiskelijavalinnoista ja apurahoista (esitysten pohjalta). Johtokunnalla on vuosittain 3‐5 kokousta .

Kaikilta hallintotehtäviin valittavilta edellytämme:

 • UniOGSin myöntämää tohtoriopinto-oikeutta
 • aktiivista otetta luottamustehtävän hoitoon
 • kiinnostusta jatko-opiskelijoiden edunvalvontaa kohtaan
 • yhteistyötä jatko-opiskelijajaoston kanssa (aktiivista osallistumista jaoston kokouksiin)

Nyt valittavien jatko-opiskelijaedustajien kausi päättyy 31.12.2015. Ylioppilaskunta tarjoaa perehdytystä sekä mahdollisuuksia vertaistukeen. Aiempaa kokemusta ei siis tarvitse olla; innolla ja motivaatiolla pääsee todella pitkälle!
 
Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen koposihteeri@nulloyy.fi . Hakemuksista tulee käydä ilmi, mihin hallintoelimeen haet sekä missä vaiheessa tohtoriopintosi ovat. Haku päättyy 28.05.2015 klo:12.00. Valinnan esitettävästä opiskelijaedustuksesta tekee jatko-opiskelijajaosto kokouksessaan 28.05.2015 klo 16.15 ylioppilaskunnan toimistolla. Kokoukset ovat avoimia kaikille jatko-opiskelijoille.

Lisätietoja:
Niilo Ryti, jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja, niilo.ryti@nulloulu.fi
Henna Määttä, koulutuspoliittinen asiantuntija, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

Call for applications for doctoral student representatives in UniOGS

Are you interested in acting as the voice of doctoral students in the decision-making of UniOGS? We are now looking for new doctoral student representatives for two UniOGS committees.

The following positions are available:
Doctoral training committee for Health and Biosciences: 1 representative
Management group for Aurora Doctoral Programme (Thule institute): 2 representatives

The doctoral training committees are in charge of evaluating and processing applications to UniOGS, following the progress of doctoral training and assessing dissertations. In addition the committees discuss the organisation of doctoral training and the development and processes of UniOGS.

Aurora DP – Doctoral Programme in Environment, Society and Technology in the North – is one of the UniOGS doctoral programs, operating within the Environment, Natural Resources and Materials focus area of the University of Oulu. The DP is coordinated by the Thule Institute. Aurora DP is very multidisciplinary, and thus the DP Board has two positions for doctoral student representatives, representing different research fields. The DP Board makes all the main decisions, such as student selection; funding for students and research groups. The Board has three to five annual meetings.

We expect:

 • study right in a doctoral training in UniOGS
 • active participation in UniOGS decision-making
 • interest in supervising doctoral students’ interest
 • collaboration with the doctoral students’ section from all those elected as student representatives. (Active participation in section’s meetings)

The term for the doctoral student representatives ends December 31th 2015. The student union provides support for work as a student representative. So there is no need for previous experience; with motivation and inspiration you will get far!

The applications should be sent via email to the address koposihteeri@nulloyy.fi . Please include information on the current status of your doctoral studies and to which position you are applying. The deadline for applications is 28.5.2015 at 12.00 (12am). The decision on the nominations will be made by the doctoral students’ section in its meeting on 28.05.2015 (May 28th) 16.15 at the OYY office. Meetings are open to all doctoral students.

For more information, please contact:
Niilo Ryti, Chair of doctoral students’ section, niilo.ryti@nulloulu.fi
Henna Määttä, Specialist of Academic Affairs, koposihteeri@nulloyy.fi, 040 525 7821

Uutiset Juuli Juntura

Kiinnostaako kehitysyhteistyö? Haluatko oppia monia työelämän kannalta relevantteja taitoja, kuten projektihallintoa? Tahdotko parantaa maailmaa?

Hae KENKKUun toimikaudeksi 2015–2016!

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta, tuttujen kesken KENKKU, koostuu ylioppilaskuntien nimeämistä vapaaehtoisista, joiden tehtäviin kuuluu SYL:n kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnossa avustaminen, kuten raportointi, hankkeiden talousseuranta ja yleinen hankkeen etenemisen seuranta. KENKKU kokoontuu kerran kuussa lukuvuoden aikana Helsingissä yleensä maanantaisin tai perjantaisin. Kokousten välillä asioita valmistellaan sähköpostitse. Jokainen KENKKUn jäsen kuuluu myös maaryhmään, jossa hän tutustuu tarkemmin yhteen SYL:n hankkeeseen ja osallistuu kyseiseen hankkeeseen paremmin. KENKKUn tehtäviin kuuluu myös kehitysyhteistyöstä tiedottaminen, kuten blogin kirjoittaminen ja ylioppilaskuntavierailut.

Voit hakea KENKKUun vapaamuotoisesti hakemuksella, joka toimitetaan ylioppilaskuntasi kv-asiantuntijalle 20.5.2015 klo 12.00 mennessä:
kvsihteeri@nulloyy.fi.

Kuvaile hakemuksessa omaa osaamistasi ja motivaatiotasi sekä kerro, miten kehittäisit oman ylioppilaskuntasi tietämystä SYL:n kehitysyhteistyöasioista. Kerro myös mahdollisesta ulkomaanvaihdosta, harjoittelusta tai työstä, ja sen vaikutuksista toimintaan osallistumiseen.

KENKKUlaiselta edellytetään sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Lisätiedot:

Janne Hälinen
SYL:n hallituksen kehitysyhteistyövastaava
janne.halinen@nullsyl.fi
044 906 5003

Johanna Ursin-Escobar
SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori
johanna.ursin-escobar@nullsyl.fi
044 780 0220

http://kehitysyhteistyo.syl.fi/

Uutiset Janne Hakkarainen

VKO 20/15: Kulttuuria, urheilua, viini-ilta & Conference on American Studies

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

You’re reading the weekly OYY newsletter. If you wish to have your own message in the next newsletter, please send it to viikkokirje@nulloyy.fi by 3 p.m. this Thursday.
Tapahtumia viikolla 20
OYY:n kopojen etäpäivystys Kontinkankaalla tiistaina 12.5. klo 9–13
Kehitysyhteistyöviikosta kiinnostuneiden ideointi- ja tutustumistilaisuus 13.5. klo 14-15
Flooran päivän viini-ilta 13.5. klo 18 alkaen Olkkarissa
PSOAS-pyöräretkelle ilmoittautuminen 15.5. mennessä!

Tapahtumia viikolla 21
OYY:n toimisto auki 9–13 maanantaista torstaihin
Liikuntatuutorointikoulutus ke 20.5. klo 16.15 Olkkarissa

 1. Hae liikuntatuutoriksi ja osallistu koulutukseen!
 2. Pyöräile kanssamme tutustumaan PSOAS:n opiskelija-asuntoihin!
 3. Omapolku työelämään: ilmaista uraohjausta vastavalmistuneille ja pian valmistuville Oulussa
 4. Kyllästyttääkö kyykkyviini? Tule Flooran päivän viini-ilta 13.5. klo 18 alkaen
 5. Tarkista viime vuoden tulosi ja palauta liikaa maksettu opintotuki
 6. OYY:n kopojen etäpäivystys Kontinkankaalla tiistaina 12.5. klo 9–13
 7. Vertaisryhmä läheisen mielenterveydestä huolestuneille nuorille
 8. Tule tekemään ensi syksyn kehitysyhteistyöviikkoa! Take part in creating this year’s development cooperation week!
 9. ”American Values: Public Virtues, Private Vices?” Conference in Oulu, May 11–13
 10. Doc Lounge Oulu: Derby Crazy Love ke 20.5. klo 19 @45Special
 11. Matka minuksi -dokumentti Studiolla 16.5. alkaen
 12. Paratiisihotelli-TV-sarja etsii osallistujia

 

1. Hae liikuntatuutoriksi ja osallistu koulutukseen!

Liikuntatuutorointi on liikunnan vertaistoimintaa, jossa opiskelijat innostavat ja kannustavat muita opiskelijoita liikkumaan ja olemaan aktiivisia liikkujia. OYY hakee nyt innostuneita ja aktiivisia liikuntatuutoreita ensi lukuvuodelle! Liikuntatuutoroinnista kiinnostuneille järjestetään koulutus keskiviikkona 20.5. klo 16 alkaen OYY:n Olkkarissa.

Lisätietoja: www.oyy.fi/hae-liikuntatuutoriksi

2. Pyöräile kanssamme tutustumaan PSOAS:n opiskelija-asuntoihin!

OYY järjestää yhdessä PSOAS:n kanssa pyöräretken PSOAS:n opiskelija-asuntoloihin torstaina 21.5. klo 15.00 alkaen. Retkellä meitä johdattavat PSOAS:n hallituksen puheenjohtaja Milja Seppälä ja toimitusjohtaja Juha Aitamurto.

Pyöräretki alkaa yliopistolta ja päättyy keskustaan. Vierailemme PSOAS:n kohteissa, jotka tunnetaan nimillä Club 16, Virkailijakylä, Tirolintie, Domus Botnica ja Aurora. Kuulemme lyhyet esittelyt kohteesta ja pääsemme vierailemaan joissakin asunnoissa. Lisäksi saamme ehkä itsekin tehdä jotain pieniä tehtäviä… Pyöräretken jälkeen osallistujilla on mahdollisuus saunoa, syödä, juoda ja seurustella vapaamuotoisesti Lasaretin saunatiloissa, joissa on myös uima-allas.

Ilmoittaudu pyöräretkelle ja illanviettoon tästä: http://bit.ly/1PuSVhZ. Ilmoittautumisaikaa on 15.5. asti ja mukaan mahtuu 30 ensimmäistä. Tervetuloa!

Lisätietoja:
sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi, 040 5265821)

3. Omapolku työelämään: ilmaista uraohjausta vastavalmistuneille ja pian valmistuville Oulussa

Valmistutko pian? Mietityttääkö työnhaku? Tuntuuko hakemusten kirjoittaminen hankalalta? Vuoden 2015 alusta käynnistynyt Omapolku työelämään -hanke tarjoaa ilmaista uraohjausta valmistuneille ja pian valmistuville. Vinkkejä on tarjolla kaikissa työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Ohjaukseen osallistuminen ei sido mihinkään, vaan ohjauksen sisältö ja kesto määritellään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tutustu hankkeen nettisivuihin (www.omapolku.com) ja ota yhteyttä joko yhteydenottolomakkeella tai esimerkiksi sähköpostitse: omapolku@nulloakk.fi

Tykkäämällä hankkeen fb-sivusta saat lisäksi ajankohtaista tietoa työnhakuun liittyen: https://www.facebook.com/Omapolku/timeline

4. Kyllästyttääkö kyykkyviini? Tule Flooran päivän viini-ilta 13.5. klo 18 alkaen

Hei sinä opiskelija! Oletko kyllästynyt juomaan aina sitä halvinta? Oletko liian pihi kokeilemaan jotain muutakin kuin kyykkyviinejä? Alkavan kesän kunniaksi OYY:n Kulttuuri- ja tapahtumajaosto yhdessä Ympäristöjaoston kanssa järjestää viininmaisteluillan OYY:n Olkkarissa 13.5. klo 18 alkaen. Tarjolla on useita eri viinejä ja pientä naposteltavaa vaivaisen 5 euron hintaan (maksetaan paikan päällä). Tule mukaan kartuttamaan viinitietouttasi hyvässä seurassa!

Mukaan pääsee vain 20 ensimmäistä! Sitovat ilmoittautumiset: http://goo.gl/forms/62przxd6PU
Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/835844563118882/

5. Tarkista viime vuoden tulosi ja palauta liikaa maksettu opintotuki

Kela kannustaa opiskelijoita tarkistamaan viime vuoden tulonsa ja palauttamaan liikaa maksetut opintotuet toukokuun loppuun mennessä. Näin voi välttää tuen takaisinperinnän ensi keväänä 15 %:lla korotettuna.

Lisätietoja Kelan nettisivuilta: http://bit.ly/1bG4dTf


6. OYY:n kopojen etäpäivystys Kontinkankaalla tiistaina 12.5. klo 9–13

OYY:n koposektorin Nico (hallituksen jäsen) ja Henna (kopoasiantuntija) tulevat Lääketieteellisen killan toimistolle Kontinkankaalle viettämään etätyöpäivää. Tuolloin voi tulla kysymään neuvoja, kertomaan huolia, antamaan palautetta tai vaikkapa vain jutustelemaan koposta tai ylioppilaskunnasta. Vinkatkaa ihmeessä myös kavereillenne!

7. Vertaisryhmä läheisen mielenterveydestä huolestuneille nuorille

Viiraako kaverin nuppi? Oletko huolissasi? 17–29-vuotiaille suunnattu vertaistukiryhmä on vertaisryhmä nuorille, joiden läheisellä (ystävällä, sisaruksella, äidillä, isällä tai muulla tutulla ihmisellä) on mielenterveysongelmia. Ryhmässä on mahdollisuus puhua omista kokemuksista ja tuntemuksista muiden nuorten ja työntekijöiden kanssa. Ryhmää vetävät projektityöntekijä Outi Pantsar (Mielipaletti-projekti) ja omaistyöntekijä Sanna Hyry.

Ryhmä kokoontuu maanantaina 18.5.2015 kello 16.30–18.00. Hyvän mielen talolla, os. Puusepänkatu 4, Oulu. Tiistaina 23.6. ryhmällä on kesäpiknik kello 12–14. Kokoontuminen Hyvän mielen talolla klo 12.00, siirrymme yhdessä Ainolan puistoon. Ovat eväät mukaan, kahvit talon puolesta. Tervetuloa mukaan luottamukselliseen ryhmään!

Lisätietoja: Omaistyöntekijä Sanna Hyry, p. 041 5402 354, sanna.hyry@nullhyvanmielentalo.fi

8. Tule tekemään ensi syksyn kehitysyhteistyöviikkoa!

Etsimme innokkaita vapaaehtoisia tekemään vuoden 2015 kehitysyhteistyöviikkoa. Tämän vuoden teema on suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa. Tapahtuman tekemiseen voi osallistua omien mahdollisuuksien mukaan. Voit organisoida ja tuottaa itse tapahtumia, osallistua jonkun tapahtuman avustamiseen ja ideointiin, osallistua kehy-viikon vieraiden avustamiseen tai vaikkapa projektin viestinnästä vastaamiseen.

Vapaaehtoistyöryhmän ensimmäinen ideointi- ja tutustumistapaaminen pidetään OYY:n Olkkarissa Linnanmaan kampuksella keskiviikkona 13.5. klo 14-15. Voit ilmoittaa alustavasti kiinnostuksestasi kehy-viikon koordinaattorille Lauralle osoitteeseen oyy.kehyviikko@nullgmail.com

Lue lisää: http://www.oyy.fi/?p=6506

Take part in creating this year’s development cooperation week!

We are looking for enthusiastic volunteers to participate in creating this year’s development cooperation week. This year’s theme is The responsibility of Finns in the global world. You can volunteer according to your own interests and schedule. This year’s volunteer tasks can vary from for example organizing and producing your own event for the week, brainstorming for different event ideas, assisting development week guests or participating in cooperation week’s communication.

The first meeting of development cooperation volutary group will concentrate on throwing ideas and getting to know each other. The meeting will be held in OYY’s Olkkari at Linnanmaa Campus on Wed 13th of May from 14.00 to 15.00. You can send an email to this year’s coordinator Laura to express your interest at oyy.kehyviikko@nullgmail.com

Read more: http://www.oyy.fi/?p=6506


9. ”American Values: Public Virtues, Private Vices?” Conference in Oulu, May 11–13

The 24th biennial NAAS conference on American Studies takes place in Oulu, May 11–13. The conference is organized by the Nordic Association for American Studies (NAAS) and the University of Oulu. It will offer papers — by almost 100 speakers from over 10 different countries — on how America has defined its central values in politics, history, literature, film, the media, popular culture, and everyday living.

Keynotes on Monday, May 11, at 10.00 in auditorium L2 by

 • Erkki Tuomioja, Finnish Foreign Minister
 • Olli Rehn, Vice President of European Parliament
 • Markku Henriksson, Professor Emeritus, University of TurkuThe conference is open to the public – Welcome! The entire program is available at the conference website: naas 2015 conference | fasafinnishamericanstudies. For more information, contact Conference President Ari Helo: ari.helo(a)oulu.fi

10. Doc Lounge Oulu: Derby Crazy Love ke 20.5. klo 19 @45Special
LIPUT 3 e  (+ palvelumaksu 2,5 e)
KESTO: 64 min

Doc Lounge Oulun kevätkausi päättyy vauhdikkaasti, kun Nelivitosen keskikerroksessa nähdään Derby Crazy Love. Räjähdysmäiseen suosioon noussut roller derby on maailman nopeiten kasvava naisten urheilulaji, jolle ominaista on vilkas tee se itse -kulttuuri ja yhteisöllisyys. Maya Gallusin ja Justine Pimlottin ohjaama elokuva käsittelee ilmiötä laajasti, ja esittelee lajin pioneereja Kanadasta, Yhdysvalloista ja Englannista. Taitaapa maailmancupin finaalissa vilahtaa myös Suomen joukkue!

Elokuvan jälkeen paikalla lajia esittelemässä, toiminnastaan kertomassa ja yleisön kysymyksiin vastaamassa on Oulu Roller Derby -joukkue Shitty City Rollers! Keskustelun jälkeen Jälkipyykki-klubilla livenä The Bullet Biters.

www.doclounge.se/oulu
www.facebook.com/docloungeoulu
www.oulurollerderby.com

11. Matka minuksi –dokumentti Studiolla 16.5. alkaen

MATKA MINUKSI on dokumenttielokuva nuorista naisista, riittämättömyyden tunteesta ja itsensä löytämisestä! Elokuva seuraa kolmea nuorta naista, joita yhdistävät omasta elämästä kertovat blogit, sekä kamppailu itsen ja nyky-yhteiskunnan vaatimusten kanssa. Kuinka päästää irti epäonnistumisen pelosta ja kontrollista ja löytää tie kohti oman epätäydellisyyden hyväksymistä?

Näytökset Oulun Studiolla la 16.5. klo 15:00, su 17.5. klo 15:00 sekä ti 19.5. klo 17:00. Ohjaaja Mina Laamo vastaamassa yleisökysymyksiin tiistain näytöksessä! Lisäksi esitykset la 23.5. sekä su 24.5. klo 15

http://www.oulunelokuvakeskus.fi/oek/studio/ohjelma

12. Paratiisihotelli-TV-sarja etsii osallistujia

Sinkku – kiinnostaako ylellinen luksusloma ja 30 000 euron palkinto? Hae mukaan Paratiisihotelliin!

Etsimme kesällä ulkomailla kuvattavaan TV-ohjelmaan vähintään 18-vuotiaita seikkailunhaluisia ja hyvännäköisiä sinkkuja, miehiä ja naisia. Ohjelmaan valitut pääsevät nauttimaan luksuskohtelusta lämmössä, pitämään hauskaa ja tutustumaan toisiin sinkkuihin. Ohjelmassa pisimpään selvinnyt voittaa myös todella hulppean rahapalkinnon. Ohjelmaan mukaan hakevien tulee olla käytettävissä kuvauksiin 26.6.–19.7.2015.

Lisätietoa TV-ohjelmasta ja hakuohjeet:
http://www.nelonen.fi/uutiset/viihde/1876452-hae-mukaan-paratiisihotelliin

 

Uutiset Kati Hannila

Hae liikuntatuutoriksi!

Liikuntatuutorointi on liikunnan vertaistoimintaa, jossa opiskelijat innostavat ja kannustavat muita opiskelijoita liikkumaan ja olemaan aktiivisia liikkujia. Liikuntatuutorit auttavat muita opiskelijoita löytämään oman liikuntalajinsa tai saamaan uusia, samanhenkisiä kavereita. Liikuntatuutoreilla voi olla omat tapansa toimia. Liikuntatuutorin tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi vertaisliikkujana toimiminen, liikuntamahdollisuuksista kertominen ja palvelujen markkinointi, lajikokeilujen ja pienimuotoisten liikuntatapahtumien järjestäminen tai liikuntavuorojen vastaavana toimiminen.

Hyvä liikuntatuutori on ennen kaikkea innostunut. Liikuntatuutorina sinun ei tarvitse olla huippukunnossa tai minkään urheilulajin puoliammattilainen. Tärkeintä on, että olet avoin kokeilemaan uusia lajeja ja tsemppaamaan muita mukaan. Liikuntatuutori luo yhteishenkeä sekä sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus tavata uusia ihmisiä ja järjestää muille elämyksiä!

Liikuntatuutorina saat korkeakoululiikunnan sporttipassin käyttöönsä liikuntatuutoroinnin ajaksi, korkeakoululiikunnan oheistuotteita, lajikokeiluja, vertaistukea muilta liikuntatuutoreilta sekä todistuksen liikuntatuutorina toimimisesta. Liikuntatuutorina sinulta edellytetään vähintään yhden liikuntatapahtuman järjestämistä kuukaudessa sekä lyhyttä raportointia liikuntatuutorina toimimisesta. Liikuntatuutoreille järjestetään koulutus alkusyksystä.

Hae liikuntatuutoriksi lyhyellä vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kerrot ainakin yhteystietosi, tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi sekä miksi juuri sinä haluat liikuntatuutoriksi.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Hennamari Toiviaiselle osoitteeseen soposihteeri@nulloyy.fi. Hakuaika liikuntatuutoriksi on 30.9.2015 asti.

Lisätietoja

Hallituksen jäsen Kati Hannila (kati.hannila@nulloyy.fi, 050 4078694)

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi, 040 5265821)

Uutiset Janne Hakkarainen

19/15: Pyöräretki, Sibelius-konsertti opiskelijahintaan, questionnaire for grown-ups from bicultural families

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

Tapahtumia viikolla 19
Kulttuurijaoston sushi-kurssi 4.5.
Kopo- ja sopojaostojen yhteiskokous 5.5.
Amazing Oulu 6.5.
Yliopistopäivän alumnijuhla 8.5.

Tapahtumia viikolla 20
Kehitysyhteistyöviikosta kiinnostuneiden ideointi- ja tutustumistilaisuus 13.5. klo 14–15
PSOAS-pyöräretken ilmoittautuminen 15.5. mennessä!

1. Pyöräile kanssamme tutustumaan PSOAS:n opiskelija-asuntoihin!
2. Tarkista viime vuoden tulosi ja palauta liikaa maksettu opintotuki
3. Sibelius ja aikalaiset -konsertti Saalastinsalissa 12.5., opiskelijalippu vain 1,5 e/ The Oulu University Chamber Orchestra presents: Sibelius & co – student tickets for just 1,5 e
4. Tule tekemään ensi syksyn kehitysyhteistyöviikkoa! / Take part in creating this year’s development cooperation week!
5. Tervetuloa mukaan juhlimaan Yliopistopäivää 8.5.!
6. Unirestan äitienpäiväbrunssi Preludissa 10.5. opiskelijahintaan
7. Korkeakouluopiskelijoiden vertaistukiryhmä kokoontuu myös kesällä
8. KIERTELEMÄTTÄ-näyttelyopastus torstaina 7.5. klo 17 kulttuuritalo Valveella
9. Pro gradu -kysely kahden kulttuurin kasvateille/ Questionnaire for grown-ups from bicultural families

 

1. Pyöräile kanssamme tutustumaan PSOAS:n opiskelija-asuntoihin!

OYY järjestää yhdessä PSOAS:n kanssa pyöräretken PSOAS:n opiskelija-asuntoloihin torstaina 21.5. klo 15.00 alkaen. Retkellä meitä johdattavat PSOAS:n hallituksen puheenjohtaja Milja Seppälä ja toimitusjohtaja Juha Aitamurto.

Pyöräretki alkaa yliopistolta ja päättyy keskustaan. Vierailemme PSOAS:n kohteissa, jotka tunnetaan nimillä Club 16, Virkailijakylä, Tirolintie, Domus Botnica ja Aurora. Kuulemme lyhyet esittelyt kohteesta ja pääsemme vierailemaan joissakin asunnoissa. Lisäksi saamme ehkä itsekin tehdä jotain pieniä tehtäviä… Pyöräretken jälkeen osallistujilla on mahdollisuus saunoa, syödä, juoda ja seurustella vapaamuotoisesti Lasaretin saunatiloissa, joissa on myös uima-allas.

Ilmoittaudu pyöräretkelle ja illanviettoon tästä: https://docs.google.com/forms/d/19Vv_iRwRjNIMlHYE1HWfY4g6od3qAs7yK7Iy10FQ5f4/viewform. Ilmoittautumisaikaa on 15.5. asti ja mukaan mahtuu 30 ensimmäistä. Tervetuloa!

Lisätietoja:
sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi, 040 5265821)


2. Tarkista viime vuoden tulosi ja palauta liikaa maksettu opintotuki

Kela kannustaa opiskelijoita tarkistamaan viime vuoden tulonsa ja palauttamaan liikaa maksetut opintotuet toukokuun loppuun mennessä. Näin voi välttää tuen takaisinperinnän ensi keväänä 15 %:lla korotettuna.

Lisätietoja Kelan nettisivuilta: http://bit.ly/1bG4dTf

3. Sibelius ja aikalaiset -konsertti Saalastinsalissa 12.5., opiskelijalippu vain 1,5 e

Tiistaina 12.5. klo 19 Saalastinsalissa. Liput 8/4 e, opiskelijat vain 1,5 e! Lipunmyynti ennakkoon yliopiston vihreillä naulakoilla ma 11.5. ja ti 12.5. klo 10–14 sekä ovelta 30 min ennen konserttia.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta suomalaisen säveltäjämestari Jean Sibeliuksen syntymästä. Sibeliusta juhlitaan tänä vuonna moneen otteeseen niin Suomessa kuin maailmallakin. Oulun yliopiston kamariorkesteri haluaa muistaa myös muita suomalaisia säveltäjämestareita, jotka loivat uraansa samoihin aikoihin Sibeliuksen kanssa. Kamariorkesterin toukokuisen kevätkonsertin teemana on ”Sibelius ja aikalaiset”. Luvassa on monipuolinen kattaus suomalaista orkesterimusiikkia Sibeliuksesta Madetojaan ja Kuulasta Melartiniin. Sibeliuksen 150-vuotisjuhlan kunniaksi tarjoamme liput opiskelijoille erikoishintaan vain 1,5 e. Tervetuloa!

The Oulu University Chamber Orchestra presents: Sibelius & co – student tickets for just 1,5 e

Tuesday 12th of May at 7pm in Saalastinsali hall. Tickets 8/4 e, students just 1,5 e! Tickets are sold in advance at the university’s green coat racks on Monday the 11th and the Tuesday 12th of May from 10am to 2pm or at the venue 30 minutes before the concert

This year we celebrate the 150th anniversary of the birth of Jean Sibelius – the most famous Finnish composer. The Oulu University Chamber Orchestra also wants to commemorate the great work of many other Finnish composers who made their career during the same time as Sibelius. The Chamber Orchestra proudly presents “Sibelius & Co.” – a diverse mix of Finnish orchestral music from composers such as Sibelius, Madetoja, Kuula and Melartin. To celebrate the 150th anniversary we offer a special price for students, only 1,50 euros. Welcome!

4. Tule tekemään ensi syksyn kehitysyhteistyöviikkoa!

Etsimme innokkaita vapaaehtoisia tekemään vuoden 2015 kehitysyhteistyöviikkoa. Tämän vuoden teema on suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa. Tapahtuman tekemiseen voi osallistua omien mahdollisuuksien mukaan. Voit organisoida ja tuottaa itse tapahtumia, osallistua jonkun tapahtuman avustamiseen ja ideointiin, osallistua kehy-viikon vieraiden avustamiseen tai vaikkapa projektin viestinnästä vastaamiseen.

Vapaaehtoistyöryhmän ensimmäinen ideointi- ja tutustumistapaaminen pidetään OYY:n Olkkarissa Linnanmaan kampuksella keskiviikkona 13.5. klo 14-15. Voit ilmoittaa alustavasti kiinnostuksestasi kehy-viikon koordinaattorille Lauralle osoitteeseen oyy.kehyviikko@nullgmail.com

Lue lisää: http://www.oyy.fi/?p=6506

Take part in creating this year’s development cooperation week!

We are looking for enthusiastic volunteers to participate in creating this year’s development cooperation week. This year’s theme is The responsibility of Finns in the global world. You can volunteer according to your own interests and schedule. This year’s volunteer tasks can vary from for example organizing and producing your own event for the week, brainstorming for different event ideas, assisting development week guests or participating in cooperation week’s communication.

The first meeting of development cooperation volutary group will concentrate on throwing ideas and getting to know each other. The meeting will be held in OYY’s Olkkari at Linnanmaa Campus on Wed 13th of May from 14.00 to 15.00. You can send an email to this year’s coordinator Laura to express your interest at oyy.kehyviikko@nullgmail.com

Read more: http://www.oyy.fi/?p=6506

 

5. Tervetuloa mukaan juhlimaan Oulun Yliopistopäivää 8.5.!

Oulun Yliopistopäivää vietetään perjantaina toukokuun 8. päivänä 2015 klo 12.15 alkaen Saalastinsalissa. Tiedeyhteisön jäsenet, opiskelijat ja henkilökunta sekä yliopiston alumnit ja ystävät ovat tervetulleita juhlaan.

Alumnijuhlassa Oulun yliopistoseura nimeää Vuoden Alumnin ja Vuoden Opiskelijan 2015. Lisäksi Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki tuo yliopiston tervehdyksen ja muistaa 50 vuotta sitten väitelleitä ja yliopistoyhteisössä ansioituneita henkilöitä. Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu. Tervetuloa!


6. Unirestan äitienpäiväbuffet Preludissa 10.5. opiskelijahintaan

Unirestan upea Äitienpäiväbuffet Ravintola Preludissa 10.5.2015 klo 13-15 maksaa opiskelijalle ainoastaan 27 € (norm. 29 €). Kun seurueessa on yksikin opiskelija, on koko seurue oikeutettu nauttimaan buffetin antimista hintaan 27 €/henkilö. Herkulliseen buffetmenuun voi tutustua osoitteessa www.uniresta.fi.

Herkuttelun lomassa elävää musiikkia, jota esittävät viulistit Jari Suomalainen ja Virva Pietilä. Tervetuloa nauttimaan pöydän antimista!


7. Korkeakouluopiskelijoiden vertaistukiryhmä kokoontuu myös kesällä

Hyvän mielen talolla kokoontuu vertaisryhmä, joka on tarkoitettu ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskeleville mielenterveyskuntoutujille ja muille opiskelijoille, jotka haluavat pohtia ja jakaa opintoihin sekä elämään yleensä liittyviä asioita yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Ryhmää ohjaa vertaisohjaaja. Kokoontumiset kesällä 2015 joka keskiviikkoiltaisin Hyvän mielen talolla Myllytullissa os. Puusepänkatu 4.

Lisätietoa: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo, p. 044 334 6138, jenni.tulppo@nullhyvanmielentalo.fi


8. KIERTELEMÄTTÄ-näyttelyopastus torstaina 7.5. klo 17 kulttuuritalo Valveella

KIERTELEMÄTTÄ on kaikille avoin ja maksuton galleriakierros, joka vie kävijänsä tutustumaan kaikkiin viiteen kulttuuritalo Valveen kattojen alla sijaitsevaan galleriaan: Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriaan, Valvegalleriaan, Galleria 5:een, ARTtilaan ja Sarjakuvagalleria!:iin. Se tarjoaa erinomaisen tavan tutustua näyttelyihin, saada lisätietoa taiteilijoista ja kuulla tarinoita teosten takaa.

Toukokuun KIERTELEMÄTTÄ-näyttelyopastus järjestetään torstaina 7.5.2015 klo 17. Kokoontuminen kulttuuritalo Valveen aulassa.

Toukokuun näyttelyopastuksessa Pohjoinen valokuvakeskus esittelee kaksi erilaista valokuvanäyttelyä: Juha Allan Ekholmin Six Days of Heaven sukeltaa Kölnin karnevaaliin nauruun ja suruun ja Erica Nyholmin Sininen näyttämö toisintaa muistoja hiljaisissa kuvissa. Näyttelyopastus jatkuu Galleria 5:n Lahden Taiteilijaseuran Lahesta-näyttelyyn, joka tarjoaa raikkaan ja monipuolisen katsauksen nykytaiteeseen. Näyttelyssä nähdään mm. grafiikkaa, veistoksia, piirustuksia ja valokuvia yhteensä 18 taitelijalta. Näyttelyopastuksen kesto on noin 45 minuuttia. Lämpimästi tervetuloa!


9. Pro gradu -kysely kahden kulttuurin kasvateille

Hei sinä 18–29-vuotias nuori aikuinen, jonka vanhemmat ovat kotoisin eri maista! Teen Jyväskylän yliopiston etnologian laitoksella pro gradu -tutkielmaa kahden kulttuurin kasvateista, heidän kokemuksistaan ja kulttuuri-identiteetistään. Siihen tarvitsen kuitenkin sinun apuasi. Kyselylomaketta saa mieluusti levittää myös muille tutkimuksen kohderyhmäläisille.

Vastaukset käsitellään vastaajien anonymiteettiä vaarantamatta. Kyselylomakkeen viimeinen palautuspäivä on 15.05.2015. Kysely on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Linkki kyselyyn:
https://fi.surveymonkey.com/s/76L7YHR (suomeksi)
https://fi.surveymonkey.com/s/7PJR7G9 (englanniksi)

Questionnaire for grown-ups of bicultural families

Hi! Are you an 18–29-year-old young adult, whose parents hail from different countries? If the answer is yes, then you are exactly what I´m looking for! I´m a student at the University of Jyväskylä and just about to start writing my thesis in the field of ethnology which deals with the grown-up children of bicultural families, their experiences and cultural identity. But in order to do so I need your help. I would also be very thankful if you could tell other adult children from bicultural families that you might know about this questionnaire.

All the answers will be dealt with in complete confidence and anonymity. The last day to submit your answers is 15.05.2015. The questionnaire is available both in Finnish and in English. Thank you for your interest and time!

Link to the questionnaire:
https://fi.surveymonkey.com/s/76L7YHR (in Finnish)
https://fi.surveymonkey.com/s/7PJR7G9 (in English)

Uutiset Hennamari Toiviainen

Pyöräile kanssamme tutustumaan PSOAS:n opiskelija-asuntoihin!

OYY järjestää yhdessä PSOAS:n kanssa pyöräretken PSOAS:n opiskelija-asuntoloihin torstaina 21.5. klo 15.00 alkaen. Retkellä meitä johdattavat PSOAS:n hallituksen puheenjohtaja Milja Seppälä ja toimitusjohtaja Juha Aitamurto.

Pyöräretki alkaa yliopistolta ja päättyy keskustaan. Vierailemme PSOAS:n kohteissa, jotka tunnetaan nimillä Club 16, Virkailijakylä, Tirolintie, Domus Botnica ja Aurora. Kuulemme lyhyet esittelyt kohteesta ja pääsemme vierailemaan joissakin asunnoissa. Lisäksi saamme ehkä itsekin tehdä jotain pieniä tehtäviä…

Pyöräretken jälkeen osallistujilla on mahdollisuus saunoa, syödä, juoda ja seurustella vapaamuotoisesti Lasaretin saunatiloissa, joissa on myös uima-allas.

Ilmoittaudu pyöräretkelle ja illanviettoon tästä. Ilmoittautumisaikaa on 15.5. asti ja mukaan mahtuu 30 ensimmäistä.

Tervetuloa!
Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteeri@nulloyy.fi, 040 5265821)

Uutiset Janne Hakkarainen

VKO 18/15: Sushikurssi, kysely pörssiyritysten brändeistä, take part in creating this year’s development cooperation week!

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

Tapahtumia viikolla 18
OYY:n ympäristöjaosto 28.4. klo 16
Vappu 1.5.!

Tapahtumia viikolla 19
Kulttuurijaoston sushi-kurssi 4.5.
Kopo- ja sopojaostojen yhteiskokous 5.5.
Amazing Oulu 6.5.
Yliopistopäivän alumnijuhla 8.5.

 1. Tule tekemään ensi syksyn kehitysyhteistyöviikkoa! / Take part in creating this year’s development cooperation week!
 2. Opi tekemään sushia – KuJa kurssittaa 4.5. / Sushi course in OYY’s Olkkari on 4th of May
 3. Cassiopeia konsertoi ja jalkautuu vappuna
 4. Vielä ehdit vastata OYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn ja voittaa leffaliput! / Reply to the equality questionnaire and win movie tickets!
 5. Tervetuloa mukaan juhlimaan Oulun Yliopistopäivää 8.5.
 6. Ympäristöjaoston ensimmäinen kokous 28.4. klo 16
 7. Painavaa asiaa -infotilaisuus Valveella 29.4. klo 17.30.
 8. Vastaa kyselyyn pörssiyritysten brändien arvosta ja voita iPad
 9. Seurakuntien vappujuhla opiskelijoille ja nuorille aikuisille 30.4.
 10. Apply for the Master’s Award in Development Studies 2015

 

 1. Tule tekemään ensi syksyn kehitysyhteistyöviikkoa!

Etsimme innokkaita vapaaehtoisia tekemään vuoden 2015 kehitysyhteistyöviikkoa. Tämän vuoden teema on suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa. Tapahtuman tekemiseen voi osallistua omien mahdollisuuksien mukaan. Voit organisoida ja tuottaa itse tapahtumia, osallistua jonkun tapahtuman avustamiseen ja ideointiin, osallistua kehy-viikon vieraiden avustamiseen tai vaikkapa projektin viestinnästä vastaamiseen.

Vapaaehtoistyöryhmän ensimmäinen ideointi- ja tutustumistapaaminen pidetään OYY:n Olkkarissa Linnanmaan kampuksella keskiviikkona 13.5. klo 14-15. Voit ilmoittaa alustavasti kiinnostuksestasi kehy-viikon koordinaattorille Lauralle osoitteeseen oyy.kehyviikko@nullgmail.com.

Lue lisää: http://www.oyy.fi/?p=6506

Take part in creating this year’s development cooperation week!

We are looking for enthusiastic volunteers to participate in creating this year’s development cooperation week. This year’s theme is The responsibility of Finns in the global world. You can volunteer according to your own interests and schedule. This year’s volunteer tasks can vary from for example organizing and producing your own event for the week, brainstorming for different event ideas, assisting development week guests or participating in cooperation week’s communication.

The first meeting of development cooperation volutary group will concentrate on throwing ideas and getting to know each other. The meeting will be held in OYY’s Olkkari at Linnanmaa Campus on Wed 13th of May from 14.00 to 15.00. You can send an email to this year’s coordinator Laura to express your interest at oyy.kehyviikko@nullgmail.com

Read more: http://www.oyy.fi/?p=6506

 

 1. Opi tekemään sushia – KuJa kurssittaa 4.5.

Rakastatko sushia, muttet ehkä ole koskaan kokeillut itse tehdä? Vai etkö ole kenties koskaan edes maistanut sitä? Nyt on täydellinen tilaisuus! OYY:n kulttuuri- ja tapahtumajaosto järjestää sushi-kurssin Olkkarissa ma 4.5. klo 17–20. Kurssin tulee pitämään Yuki Sushin kokki. Illan aikana opit tekniikoita nigiri- ja maki-sushien valmistamiseen. Totta kai kurssin päätteeksi saat myös nauttia kokkauksistasi. Jokaiselle on varattu aineksia kolmen rullan ja nigireiden tekoon.

Osallistumismaksu sisältää kaiken tarvittavan riisistä sushien tekoon. Mukaan pääsee vain 20 nopeinta ilmoittautujaa! Osallistumismaksu on 13 euroa per henkilö, ja se maksetaan paikan päällä. Ilmoittautuminen on sitova, ja viimeinen ilmoittautumispäivä on to 30.4. Ilmoittaudu täällä: http://goo.gl/forms/6rqZtR9n9i

Tapahtuma facebookissa: https://www.facebook.com/events/951090481618732/

Sushi course in OYY’s Olkkari on the 4th of May at 5 pm – 8 pm

Do you love sushi but have never tried to make sushi yourself? Or haven’t you ever even tasted it? Now you have an excellent opportunity! OYY’s cultural section will organise a sushi course in OYY’s Olkkari on Monday the 4th of May at 5-8 pm. The leader for the course will be a chef from the restaurant Yuki Sushi. You will learn new techniques to make nigiri and maki. At the end of the course you can of course enjoy the sushi you have made. Everybody will have enough ingredients to make three maki and nigiri.

The registration fee includes everything needed to make sushi. We can only take 20 first people who have signed up so you need to be quick. The registration fee is only 13 euros per person and the fee should be paid at the beginning of the course. The registration is binding, and you should sign up at the latest on the 30th of April.

Sign up: http://goo.gl/forms/6rqZtR9n9i

 

 1. Cassiopeia konsertoi ja jalkautuu vappuna

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeia juhlii vappua perinteisin menoin. Vappupäivänä 1.5. kaupungintalon portailla klo 11.00 järjestettävässä konsertissa kajahtaa ilmoille niin keväisiä sävelmiä, akateemisia juomalauluja kuin kevyttäkin musiikkia. Kuoroa johtaa Kristian Heberg.

Cassiopeialaisia eli peijakkaita on mahdollisuus bongata kaupungilta myös keikan jälkeen. Kuorolaiset kiertelevät pienemmällä kokoonpanolla keskustan tuntumassa laulamassa ihmisten iloksi. Vapputunnelmaan pääsee virittäytymään Cassiopeian kanssa jo aattoiltana, kun kuoro kokoontuu laulamaan Cafe Roosteriin.

Cassiopeia virittäytyy vappuun 30.4. klo 18.00 Cafe Roosterissa
Cassiopeian vappukeikka 1.5. klo 11.00 kaupungintalon portailla
Bongaa peijakas 1.5. klo 11–14 keskustassa

Tapahtumista lisää tietoa Cassiopeian Facebook-sivulla: www.facebook.com/cassiopeia.oulu. Tervetuloa juhlistamaan vappua kanssamme!

 

 1. Vielä ehdit vastata OYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn ja voittaa leffaliput!

Ovatko kaikki tasa-arvoisia? Onko OYY:n toimintaa helppo tulla mukaan? Esiintyykö yliopistolla häirintää tai kiusaamista? Miten yhdenvertaisuutta yliopistoyhteisössä voitaisiin edistää?

Vastaa muun muassa näihin kysymyksiin ja vaikutat OYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön. Kyselyn pohjalta OYY laatii tasa-arvo ja yhdenvertaisuussunnitelman sekä oppaan järjestöjen käyttöön. Lisäksi kyselyä käytetään vaikuttamistyössä yliopistolla.

Kysely on anonyymi! Vastausaikaa on 7.-30.4.2015 ja vastanneiden kesken arvomme leffalippuja.

Linkki kyselyyn: http://goo.gl/forms/6Lndchkc0J

Reply to the equality questionnaire and win movie tickets!

Are all people equal? Is it easy to participate in the student union’s activities? Is there harassment or bullying in the university? How could we improve equality in the university community?

Reply these questions and you have an opportunity to influence on student union’s activities. Based on the questionnaire the student union will make an equality plan and a guide for associations.

The questionnaire is anonymous. The questionnaire is  open from 7th of April to 30th of April. By filling in the questionnaire you can win movie tickets.

Link to the questionnaire: http://goo.gl/forms/6Lndchkc0J

 1. Tervetuloa mukaan juhlimaan Oulun Yliopistopäivää 8.5.!

Oulun Yliopistopäivää vietetään perjantaina toukokuun 8. päivänä 2015 klo 12.15 alkaen Saalastinsalissa. Tiedeyhteisön jäsenet, opiskelijat ja henkilökunta sekä yliopiston alumnit ja ystävät ovat tervetulleita juhlaan.

Alumnijuhlassa Oulun yliopistoseura nimeää Vuoden Alumnin ja Vuoden Opiskelijan 2015. Lisäksi Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki tuo yliopiston tervehdyksen ja muistaa 50 vuotta sitten väitelleitä ja yliopistoyhteisössä ansioituneita henkilöitä. Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

 1. Ympäristöjaoston ensimmäinen kokous 28.4. klo 16

OYY:n ympäristöjaosto kokoontuu ensimmäistä kertaa uuden kipparin kanssa 28.4. klo 16 Olkkarissa. Kokouksen aiheena toiminnan suunnittelua tulevaisuutta varten ja rentoa tutustelua. Tervetuloa kaikki vähääkään kiinnostuneet! :)

First Meeting of OYY’s Environment Section in Olkkari on 28th of April

OYY’s environment section will gather at Olkkari in 28th of April (28.4.) at 4 pm for the first time with a new chairman :) Welcome everyone!

 

 1. Painavaa asiaa –infotilaisuus Valveella 29.4. klo 17.30.

Oletko halukas vaikuttamaan päätöksentekoon? Haluatko tulla tapaamaan kansanedustajia? Lähde mukaan Painavaa asiaa 2015 -tapahtumaan!

Painavaa asiaa 2015 -tapahtumassa 22. toukokuuta kansalaiset eri puolilta Suomea tapaavat oman vaalipiirinsä kansanedustajia eduskunnan lisärakennuksen eli Pikkuparlamentin edustalla Helsingissä. Muistutamme päättäjille, että kestävällä talouspolitiikalla voimme vähentää eriarvoisuutta Suomessa ja maailmalla. Tapahtuman järjestää Kepa ry yhdessä Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelman osallistujien kanssa.

Sinun ei tarvitse olla asiantuntija voidaksesi osallistua! Tule kuulemaan ja oppimaan lisää Painavaa asiaa -infotilaisuuteen Valveelle 29.4. klo 17.30. Infotilaisuudessa saat lisätietoa tapahtumasta, kuulet mikä on viestimme päättäjille sekä saat käytännön eväitä kansanedustajan kohtaamiseen. Samalla pääset tutustumaan muihin vaalipiirisi osallistujiin.

Lue lisää Painavaa asiaa 2015 -tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.globbarit.fi/painavaa-asiaa.

 1. Vastaa kyselyyn pörssiyritysten brändien arvosta ja voita iPad

BrandWorxx Oy tekee Suomessa jälleen kaikkien pörssiyritysten brändien rahallisen arvon määrityksen ISO-standardiin liittyen. Tutkimus toteutetaan useassa suomalaisessa korkeakoulussa ja yliopistossa, ja se liittyy suomalaisten pörssiyritysten brändien vahvuuden arviointiin. Kyselyyn voi vastata huhtikuun loppuun saakka. Kysely ei ole vastaajaa kohden kovin pitkä (5–10min), ja vastaajien kesken arvotaan uusi iPad-tabletti.

Kyselyyn voi vastata täällä.

 

 1. Seurakuntien vappujuhla opiskelijoille ja nuorille aikuisille 30.4.

Oulun ev. lut. seurakunnat ja järjestöt järjestävät vappujuhlan opiskelijoille ja nuorille aikuisille to 30.4. kello 19.30 Raatin nuorisotalolla (Raatintie 7). Luvassa vapun juhlintaa aidosti ja hyvässä seurassa kristillistä sanomaa unohtamatta! Ota vappulakki ja iloinen mieli mukaan.

Tarjolla on simaa ja munkkia ja esiintymässä gospelbändi Herz Kokkolasta. Vapaa pääsy.

 

10. Apply for the Master’s Award in Development Studies 2015

The Finnish University Partnership for International Development – UniPID and the Finnish Society for Development Research (FSDR) jointly seek exceptional Master’s level theses from UniPID universities to be awarded. The Master’s Award in Development Studies will be presented in November 2015. The prize sum is 1,000 euros. There will also be two honorable mentions for exceptionally meriting works.

The Master’s Award in Development Studies selection criteria are the following:

 • The thesis has been approved during the period 1.8.2014-31.7.2015 at a UniPID University, as a master’s level thesis included in a degree. The language of the thesis is Finnish, Swedish, or English.
 • The grade is at least magna cum laude or higher, or at least 4 if the work has been graded on a scale of 1–5
 • This is a multidisciplinary competition and the disciplines are not limited in advance. The work should however employ one of the development research frameworks: development studies, developing country research, international development, or the Global South research.

More information here.

Uutiset Janne Hakkarainen

Tule tekemään kehitysyhteistyöviikkoa!

kpvdqEtsimme innokkaita vapaaehtoisia tekemään seuraavaa kehitysyhteistyöviikkoa, joka järjestetään 26.10.–1.11.2015.

 

OYY etsii vapaaehtoisia tekemään vuoden 2015 kehitysyhteistyöviikkoa. Tämän vuoden teema on suomalaisten vastuu globaalissa maailmassa. Tapahtuman tekemiseen voi osallistua omien mahdollisuuksien mukaan. Voit organisoida ja tuottaa itse tapahtumia, osallistua jonkun tapahtuman avustamiseen ja ideointiin, osallistua kehy-viikon vieraiden avustamiseen tai vaikkapa projektin viestinnästä vastaamiseen. Voit olla mukana toteuttamassa esimerkiksi elokuva-iltaa, keskustelu-paneelia tai kehy-viikon viestintäsuunnitelmaa. Kaikenlaiset ideat ovat tervetulleita, taivas on rajana!

Osallistumalla kehitysyhteistyöviikon tekemiseen saat itsellesi uusien ystävien lisäksi myös loistavaa työkokemusta ja merkinnän CV:hen. Vapaaehtoisille voidaan kirjoittaa myös projektiin osallistumisesta työtodistus.

Vapaaehtoistyöryhmän ensimmäinen ideointi- ja tutustumistapaaminen pidetään OYY:n Olkkarissa Linnanmaan kampuksella keskiviikkona 13.5. klo 14-15. Voit ilmoittaa alustavasti kiinnostuksestasi kehy-viikon koordinaattorille Laura Lääverille osoitteeseen oyy.kehyviikko@nullgmail.com.

Kehitysyhteistyöviikko on osa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoimaa hanketta, joka toteutetaan Ulkoasiainministeriön hanketuella. Kehitysyhteistyöviikon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta kehityskysymyksistä ja innostaa opiskelijoita toimimaan kehityskysymysten parissa.

Tervetuloa tekemään kehy-viikkoa!

Lisätietoja:
kehy-viikon koordinaattori Laura Lääveri, oyy.kehyviikko@nullgmail.com

Uutiset Janne Hakkarainen

Palautekarkelot keskiviikkona, CHOICES by the Student Theatre of Oulu, tervetuloa juhlimaan Yliopistopäivää

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

Tapahtumia vko 17
Kesätoimeentuloinfo Olkkarissa 20.4.
Päihdeinfo 21.4. klo 11-13 vihreillä naulakoilla
Kulttuuri- ja tapahtumajaosto 21.4.
Koulutuspoliittinen jaosto 23.4.
Amazing Oulun ilmoittautuminen päättyy 24.4.

 1. Palautekarkelot -tempaus keskiviikkona 22.4.
 2. Tervetuloa mukaan juhlimaan Oulun Yliopistopäivää 8.5.!
 3. The Student Theatre of Oulu presents: CHOICES
 4. Uniresta viettää World Kitchen -teemaviikkoa 20.–24.4.
 5. Koulutuspoliittisen jaoston kokous torstaina 23.4. OYY:n Olkkarissa
 6. Kulttuuri- ja tapahtumajaoston kokous tiistaina 21.4.
 7. Amazing Oulu 2015 ilmoittautuminen päättyy 24.4. – Amazing Oulu registration ends on 24th of April
 8. Tervetuloa Nyytin ryhmächattiin!
 9. Menossa kesätöihin? Hae uusi verokortti verkosta
 10. Doc Lounge Oulu presents 22.4.: Matka minuksi (with English subtitles!)
 11. Kirkkovenesoudut & Jälkisoudut1. Palautekarkelot -tempaus keskiviikkona 22.4.

Pitkän talven masennus ja valitus ovat takanapäin ja nyt päivän valostuessa on oiva aika antaa palautetta rakentavassa hengessä. Palautekarkeloimaan pääset palauteständeillä ja ympäri yliopistoa.

Tule siis jakamaan ajatuksesi ja kehitysideasi! Miten Oulun yliopistosta voitaisiin tehdä entistäkin ehompi ja parempi paikka opiskella? Voit antaa palautetta vaikka ja mistä; opinnoista, ylioppilaskunnasta, yliopistosta ja muusta mieleen juolahtavasta. Ps: Valittaakin saa jos on tarvis.

Lisätietoa: https://www.facebook.com/events/1404453346541383/

The long and depressing winter is behind us and as daylight increases, the timing is perfect for giving some constructive feedback. So come and take part in the Feedback Fling!

Share your ideas and thoughts on feedback stands around the uni. How could we build a better university? You can give feedback on a multitude of things; your studies, the student union, the university, and other things that pop into your mind.

More information: https://www.facebook.com/events/1404453346541383/

 

2. Tervetuloa mukaan juhlimaan Oulun Yliopistopäivää 8.5.!

Oulun Yliopistopäivää vietetään perjantaina toukokuun 8. päivänä 2015 klo 12.15 alkaen Saalastinsalissa. Tiedeyhteisön jäsenet, opiskelijat ja henkilökunta sekä yliopiston alumnit ja ystävät ovat tervetulleita juhlaan.

Alumnijuhlassa Oulun yliopistoseura nimeää Vuoden Alumnin ja Vuoden Opiskelijan 2015. Lisäksi Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki tuo yliopiston tervehdyksen ja muistaa 50 vuotta sitten väitelleitä ja yliopistoyhteisössä ansioituneita henkilöitä. Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu. Tervetuloa!


3. The Student Theatre of Oulu presents: CHOICES

Choices is an interactive monologue in English. The play tells the story of a woman’s life and choices. What if you chose differently? Would you end up in the same job? Would you still meet the love of your life? Or would your life’s path be totally different?

The main character is Lauren, who has a hard time making big decisions. ”Interactive” means that in the scenes where she has to make a choice, the audience gets to decide for her. The audience’s choice will define how the play goes on. Yet it’s not improv, but a written-out play with diffferent possible plots.

Choices is written and directed by Anna-Kaisa Kettunen. Lauren’s role is played by Erika Kuittinen. Tickets: 10/5 €, sold at Valve ticket office, Wed–Sun from 12 pm to 7 pm.
Tiedot suomeksi kotisivuilta: http://oulunylioppilasteatteri.fi/index.php?id=tulossa-choices

 

4. Uniresta viettää World Kitchen -teemaviikkoa 20.–24.4.

Ensi viikolla 20.-24.4.2015 vietetään World Kitchen -teemaviikkoa Unirestan ravintoloissa. Joka päivälle on suunniteltu oma teema. Viidessä päivässä on mahdollista tutustua viiteen erilaiseen keittiöön. Tänä keväänä ovat mukana Thaimaa, Meksiko, Välimeri, Intia ja Amerikka.

Teemaviikko kattaa kaikki lounaslinjastojemme lämminruokavaihtoehdot ja jälkiruoat. Facebookissa käynnistyy heti maanantaina 20.4. äänestys parhaasta maailman keittiöstä. Äänestäneiden kesken arvotaan teemaan liittyvä tuotepalkinto. Antoisaa makumatkaa maailman ympäri!


5. Koulutuspoliittisen jaoston kokous torstaina 23.4. OYY:n Olkkarissa

Ens torstaina on jälleen kopojaoston kokouksen vuoro! Tällä kertaa tarkoitus on keskustella erityisesti tila-asioista ja uudistusten etenemisestä. Missä tilauudistukset tällä hetkellä etenevät? Onko opiskelutilat huomioitu muutoksissa? Etkö sinäkään löydä pistorasiaa läppärin laturillesi? Miten käy kiltatilojen?

Vieraana jaostossa keskustelemassa aiheesta ja vastailemassa kysymyksiin on tilapalveluiden kiinteistöinsinööri Timo Haverinen.

Tarjoilla pientä purtavaa ja kaffetta! Tervetuloa!


6.
Kulttuuri- ja tapahtumajaoston kokous tiistaina 21.4.

Kulttuuri- ja tapahtumajaosto kokoustaa jälleen! Tällä kertaa aiheina ovat sushi-kurssi, viini-ilta ja ensi syksyn Vulcanalia. Tule mukaan keskusteluun ja ideointiin. Pistetään aivoriihi pystyyn! Kokous pidetään tiistaina 21.4. klo 15 alkaen OYY:n kokoushuoneessa.

Tervetuloa mukaan!


7. Amazing Oulu -ilmoittautuminen päättyy torstaina 24.4.! Amazing Oulu registration will close on thursday 24th of April!

Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjestää jälleen tänä keväänä Amazing Oulu -kaupunkisuunnistuksen keskiviikkona 6.5.2015. Päivän aikana nelihenkiset joukkueet suunnistavat pyörillä Oulun kaupungissa vihjeiden perusteella rastilta toiselle suorittaen erilaisia tehtäviä. Joukkueita on rajallinen määrä (max. 30). Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumismaksu on 20euroa / joukkue. Maksu sisältää osallistumisen lisäksi kisakassin (evästä) ja lounaan maalissa. Ilmoittautuminen on auennut 7.4. ja se sulkeutuu 24.4.!

Lisätietoa tapahtumasta: http://www.oyy.fi/opiskelijalle/ylioppilaskunnan-tapahtumat/amazingoulu

The Student Union of Oulu University (OYY) is arranging an awesome urban race called Amazing Oulu on May 6th, starting from Wednesday morning. Teams of four will navigate around Oulu city area by bikes from one control point to another based on tricky clues they receive after solving different tasks. Please notice that there are places only for 30 teams. The participation fee is 20 EUR/team. The fee includes a Survival Kit-package as well as dinner and sauna after the race. The registration has opened on 7th April and it will close 24th of April.

More info: http://www.oyy.fi/opiskelijalle/ylioppilaskunnan-tapahtumat/amazingoulu/

8. Tervetuloa Nyytin ryhmächattiin!

Nyyti ry järjestää kevään aikana kaksi teemallista ryhmächattia. Ensimmäinen ryhmächat pyörähtää käyntiin torstaina 23.4. klo 18 – 19.00 aiheesta ”toiveissa parisuhde”, jolloin jutellaan sinkkuudesta, kumppanin kaipuusta ja parisuhteen löytämisestä. Toinen chat pidetään torstaina 28.5. klo 18 – 20.00 ja silloin aiheena on ”opiskelun ja perheen yhteensovittaminen”.

Chatit ovat kaikille opiskelijoille avoimia eikä mukaan tarvitse erikseen ilmoittautua. Eli jos olet juttuseuraa vailla ja ajatusten vaihto toisten kanssa kiinnostaa, niin tule ihmeessä mukaan juttelemaan aiheesta ja miksei aiheen vierestäkin :) Paikalla chatissa ovat myös Nyytin työntekijät. Chatit järjestetään yhteistyössä Väestöliiton Perheaikaa.fi-palvelun kanssa, jossa myös itse chattailu tapahtuu (https://www.perheaikaa.fi/live-chat/).

Lisätietoa chattailusta löydät Nyytin nettisivuilta: https://www.nyyti.fi/nettiryhmat/.
Lämpimästi tervetuloa mukaan juttelemaan ja vaihtamaan ajatuksia!


9. Menossa kesätöihin? Hae uusi verokortti verkosta

Tarvitset verokortin lyhyttäkin kesätyötä tai palkallista harjoittelua varten. Toimita verokortti hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua työnantajalle, niin vältyt 60 %:n ennakonpidätykseltä.

Verohallinto on lähettänyt kaikille yli 15-vuotiaille alkuvuodesta verokortin. Käytä sitä tai tarvittaessa tilaa ja tulosta uusi verokortti osoitteesta vero.fi/verokortti. Tulostamalla itse saat verokortin heti käyttöön.

Verokortteihin voit tutustua myös Facebookissa. Sivulle on tulossa uutta päivittäin. Tarjolla on sekä tietoa että kevyempää materiaalia, kuten videoita ja testejä.
10. Doc Lounge Oulu presents 22.4.: Matka minuksi (with English subtitles!)

AIKA: ke 22.4. klo 19, kesto 75 min (ovet auki klo 16)
LIPUT: 3e (+ palvelumaksu 2,5e)
PAIKKA: 45 Special (Saaristonkatu 12)

Matka minuksi -dokumenttielokuva seuraa kolmea nuorta naista, joita yhdistävät omasta elämästä kertovat blogit sekä kamppailu itsensä ja nyky-yhteiskunnan vaatimusten kanssa. Kuinka päästää irti epäonnistumisen pelosta ja kontrollista, ja löytää tie kohti oman epätäydellisyyden hyväksymistä? Doc Lounge Oulu esittää elokuvan juuri ennen sen teatteriensi-iltaa 24. huhtikuuta. Elokuvan jälkeen keskustelussa paikalla elokuvan ohjaaja Mina Laamo sekä Oulun Tyttöjen Talon Maarit Saarnivala.

Klubilla alkukuvana nähdään Helsingin lyhytelokuvafestivaalilla Doc Lounge -palkinnon voittanut Eteenpäin (ohj. Ilona Hiltunen, Suomi 2014, 6 min). Keskustelun jälkeen Jälkipyykki-klubilla livenä Aapo-Matti Puhakka ja Lume.

www.doclounge.se/oulu

www.facebook.com/docloungeoulu

Kirkkovenesoudut & Jälkisoudut

Tänä Wappuna soudetaan taas! Prosessikillan perinteikkäät Kirkkovenesoudut järjestetään perjantaina 24.4 Tuiran uimarannalla klo 12:00 alkaen. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kisassa eri aine- ja harrastejärjestöt soutavat kaksi kerrallaan noin kolmen kilometrin mittaisen matkan mahdollisimman nopeasti. Kaksi parhainta aikaa kellottanutta joukkuetta kisaa Oulujoen herruudesta el grande finalessa.

Rannalla on lisäksi DJ Ant soittamassa musiikkia, OAMK:in järjestämä wappukyykkä ja -mölkky sekä muuta ohjelmaa. Tule sinäkin nauttimaan päivästä raittiissa ulkoilmassa ja kannustamaan joukkueesi voittoon! Facebook-event

Kirkkovenesoutujen jatkobileet Jälkisoudut pidetään tänä vuonna Ravintola Kantiksessa. Illan esiintyjänä toimii Oululainen bilebändi Rock The Party! Ovet avataan kello 22.00 ja Kirkkovenesoutujen voittaja palkitaan puolen yön jälkeen. Jälkisoudut FB:ssa

In English:

Process Engineering Guild organizes a traditional Row boat competition on Friday 24 April at Tuira’s beach beginning at 12:00 o’clock. In the competition, 15 person teams row, two at a time, a distance of almost 3 km as fast as possible. The two fastest teams will battle for the title of the champion in the el grande finale. While teams are rowing, DJ Ant will be providing the beats on the riverside and you can also take part on the Wappukyykkä and -mölkky tournament and other happenings.

Take your friends with you and come to enjoy this free event on the beach or take part on the rowing competition! https://www.facebook.com/events/359655854244750/

After the Row boat competition we are celebrating the winners in Jälkisoudut 2015 – party starting at 22.00 o’clock at Ravintola Kantis. The award ceremony will start around midnight and Rock The Party -band will be performing after the ceremony. https://www.facebook.com/events/231465847028572/

Uutiset Henna Määttä

OYY ottaa kantaa AHOT-käytänteiden selkeyttämisestä

Selkeyttä ja oikeudenmukaisuutta aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen!

 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta toivoo yliopistolta toimenpiteitä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytänteiden yhtenäistämiseksi ja selkeyttämiseksi. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tulee olla helppo ja motivoiva tapa nopeuttaa valmistumista ja kasvattaa opiskelijoiden vuotuista opintopistekertymää.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisella tulisi pyrkiä siihen, että opiskelija suorittaa opintojaan nopeammin eikä hänen tarvitse opiskella asioita ja taitoja, jotka jo osaa. Tällä hetkellä AHOT-prosessi näyttäytyy liian usein epäselvänä ja kömpelönä, mikä johtuu kirjavista käytänteistä sekä prosessin monivaiheisuudesta. Hyväksilukujen viivästymisistä koituu yliopistollemme merkittäviä taloudellisia menetyksiä vuosittain. AHOT-prosessin takkuisuus syö opiskelijoiden opiskelumotivaatiota. Kielteiset päätökset ja hidas prosessi toimivat pahimmillaan esteenä esimerkiksi opiskelijavaihtoon lähtemiselle. Ei ole opiskelijan, yliopiston eikä yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista, että prosessia viivästetään opiskelijaa juoksuttamalla tai tekemällä hylkäämispäätöksiä täysin mielivaltaisesti.

OYY:n mielestä yliopiston tulisi virtaviivaistaa AHOT-prosessia sekä määrittää ja nimetä prosessiin vastuuhenkilöt. Lisäksi aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen mahdollisuudesta tulee viestiä, jotta opiskelijat ovat tietoisia miten ja mitä voidaan hyväksilukea. Kaikkien käytänteiden tulee olla läpinäkyviä, yhdenmukaisia ja luotettavia, jotta opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen merkitään opintorekisteriin oikeilla ja yhdenvertaisilla perusteilla. Yliopistomme hankkiman ECTS-tunnuksen avulla yliopistossamme voidaan peilata opiskelijan hankkimaa osaamista osaamistavoitteisiin. Osaamistavoitteet auttavat myös opiskelijoita hahmottamaan opintojakson sisällön, ja näin he osaavat arvioida omaa osaamistaan ja tehdä päätöksen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisprosessin aloittamisesta.

AHOT-käytänteiden ja toimintamallien selkeyttäminen yliopiston strategian mukaisesti sujuvoittaa opintoja sekä poistaa esteitä kansainväliseen opiskelijavaihtoon lähtemisen tieltä. Kaikki tämä pidentää samalla työuria ja hyödyttää lopulta opiskelijoita, yliopistoa ja koko yhteiskuntaa.

Oulussa 16.4.2015
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Siiri Nousiainen                                     Eero Manninen
Puheenjohtaja                                       Pääsihteeri

Lisätietoja koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä koposihteeri@nulloyy.fi

Uutiset Eero Manninen

Edustajiston kokous 2/2015

EDUSTAJISTON KOKOUS

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 2/2015 pidetään tiistaina 21. päivänä huhtikuuta 2015 alkaen klo 17.00.

Kokous pidetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampuksella luentosalissa  101A. Osoite on Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN AJALTA 1.1.2014–31.12.2014

7.1 § VUOSIKERTOMUS JA HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSESTÄ

7.2 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TALOUSVALIOKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

7.3 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

7.4 § VUODEN 2014 TILI- JA VASTUUVELVOLLISTEN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

8 § HALLINTOVAALIJOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

9 § EDUSTAJISTON KOKOUKSESSA 1/2015 JÄTETYN YLKKÄRIÄ KOSKEVAN ALOITTEEN JATKOKÄSITTELY

10 § ILMOITUSASIAT

10.1 § HALLITUKSEN KUULUMISET

11 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!

Oulussa 14.4.2015

Vili Koistinen

Edustajiston puheenjohtaja

Tiedoksi:
inspehtori Järvelä
OYYH
Sihteeristö
OYL

Uutiset Janne Hakkarainen

VKO 16/15: Kyselyt turkiksista ja kiusaamisesta, OYY:n kesätoimeentuloinfo 20.4., OuluSES is recruiting

Luet viikoittain ilmestyvää OYY:n viikkokirjettä. Jos haluat oman viestisi viikkokirjeeseen, lähetä se (mieluiten suomeksi ja englanniksi) kuluvan viikon torstaihin klo 15 mennessä osoitteeseen viikkokirje@nulloyy.fi.

Tapahtumia vko 16
Ylkkäri 4/2015 ilmestyy 15.4.!
Eduskuntavaalit sunnuntaina 19.4. (ennakkoääänestys kotimaassa 14.4. asti)
Amazing Oulu ilmoittautuminen on auki 7.4.-24.4. / Amazing Oulu registration is open from 7th of April to 24th of April

Tapahtumia vko 17
Kesätoimeentuloinfo Olkkarissa 20.4.
Päihdeinfo 21.4. klo 11-13 vihreillä naulakoilla

1. Rauhala-klubi etsii Vuoden Opiskelijaa / Rauhala Club is looking for Student of the Year
2. Huolettaako kesätoimeentulo? Tule OYY:n kesätoimeentuloinfoon 20.4.
3. Vastaa OYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn ja voita leffaliput! / Reply to the equality questionnaire and win movie tickets!
4. Vielä ehdit löytää kesätyötä kunnista ja kaupungeista
5. 
Sinustako yrittäjä? Tule ilmaiseen yrittäjyysinfoon 16.4. klo 13–15
6. 
OuluSES is recruiting now!
7. 
Hae rahoitusta opintoja tukeviin projekteihin
8. Parasta Lapsille ry hakee leiriohjaajia lasten kesäleireille Haukiputaalle
9. 
Päihdeinfo 21.4. klo 11-13 vihreillä naulakoilla
10. 
Mitä ajattelet turkisvaatteista? Vastaa gradukyselyyn!
11. Oletko tullut kiusatuksi yliopistossa? Kirjoita artikkelikokoelmaan kokemuksistasi
12. SUOMEN SUUNTA – Ulko- ja turvallisuuspoliittinen vaalipaneeli 13.4. klo 18.30
13. Tule mukaan Rotaract-klubin toimintaan!
14. Wapun avajaiset 22.4. HopLopissa
15. Kv-klubi järjestöjen Kv-toimijoille Olkkarissa 15.4. 

1. Rauhala-klubi etsii Vuoden Opiskelijaa / Rauhala Club is looking for Student of the Year

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan entisten toimijoiden alumniyhdistys Rauhala-klubi ry pyytää järjestöiltä ja opiskelijayhteisöiltä ehdotuksia Vuoden Opiskelijaksi. Yksittäiset opiskelijat voivat tehdä esityksiä ja ehdotuksia omille järjestöilleen, jotka tekevät lopulliset esitykset. Vuoden opiskelija palkitaan merkittävän suuruisella stipendillä.

Vuoden opiskelijan valinnan kriteerinä ovat opiskeluaikana osoitettu aktiivisuus opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön hyväksi sekä opintojen hyvä etenemistahti. Koko hakukuulutuksen voit lukea täältä: http://www.oyy.fi/?p=6422

Perustellut esitykset ja esitetyn henkilön ansioluettelo tulee toimittaa ti 21.4 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen milja.seppala[a]iki.fi Lisätietoja saa samasta sähköpostiosoitteesta ja Rauhala-klubin verkkosivuilta: http://rauhala-klubi.net/

Rauhala-klubi, the alumni-club for former Student Union actives is asking for nominations for candidates for the Student of the Year award. The deadline is Tuesday 21st of April.

The first award of the Student of the year was nominated in 2011. He or she is named by the Oulun yliopistoseura ry on recommendation of the Rauhala club. Rauhala-club is therefore asking for suggestions for Student of the Year from student organisations. Student of the Year will be awarded of great stipend.

The student is expected to have been active in making a change for the better for students  and is also required to have advanced well in their studies. More information on the criteria can be found here: http://www.oyy.fi/?p=6422. Proposals and CV´s should be sent by 15 noon, Tue 21.4. by email to milja.seppala[a]iki.fi. For more information, contact the same.


2. Huolettaako kesätoimeentulo? Tule OYY:n kesätoimeentuloinfoon 20.4.

Onko kesällä tarjolla omaan tutkintoon sopivia kursseja? Miten kesäksi järjestyisi työpaikka? Kuinka tulla toimeen kesälläkin? Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) järjestää perinteisen kesätoimeentuloinfon maanantaina 20.4.2015 klo 16.00 alkaen ylioppilaskunnan toimiston keskitilassa Olkkarissa Linnamaalla.

Tervetuloa! Lue lisää: http://www.oyy.fi/tapahtumat/kesatoimeentuloinfo-2/

 

3. Vastaa OYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn ja voita leffaliput!

Ovatko kaikki tasa-arvoisia? Onko OYY:n toimintaa helppo tulla mukaan? Esiintyykö yliopistolla häirintää tai kiusaamista? Miten yhdenvertaisuutta yliopistoyhteisössä voitaisiin edistää?

Vastaa muun muassa näihin kysymyksiin ja vaikutat OYY:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön. Kyselyn pohjalta OYY laatii tasa-arvo ja yhdenvertaisuussunnitelman sekä oppaan järjestöjen käyttöön. Lisäksi kyselyä käytetään vaikuttamistyössä yliopistolla.

Kysely on anonyymi! Vastausaikaa on 7.-30.4.2015 ja vastanneiden kesken arvomme leffalippuja.

Linkki kyselyyn: http://goo.gl/forms/6Lndchkc0J

Reply to the equality questionnaire and win movie tickets!

Are all people equal? Is it easy to participate in the student union’s activities? Is there harassment or bullying in the university? How could we improve equality in the university community?

Reply these questions and you have an opportunity to influence on student union’s activities. Based on the questionnaire the student union will make an equality plan and a guide for associations.

The questionnaire is anonymous. The questionnaire is  open from 7th of April to 30th of April. By filling in the questionnaire you can win movie tickets.

Link to the questionnaire: http://goo.gl/forms/6Lndchkc0J


4. Vielä ehdit löytää kesätyötä kunnista ja kaupungeista

Onko kesätyöpaikka edelleen löytymättä? Ei hätää, kunta-alalla on vielä runsaasti kesätyöpaikkoja avoinna. Vielä ehdit hakea! Kuntarekry.fi-työnhakupalvelusta löytyy parhaillaan yli 100 kesätyöpaikkailmoitusta. Avoimia kesätyöpaikkoja on palvelussa tätäkin enemmän, sillä kuntatyönantajat julkaisevat usein yhdessä ilmoituksessa useita avoimia työpaikkoja.

Kesätyöpaikkoja on tarjolla kautta koko maan. Töitä löytyy niin eri alojen opiskelijoille kuin ensimmäistä työkokemustaan hankkiville nuorille. Selaa Kuntarekryn kesätyöpaikkailmoituksia: http://bit.ly/1y3mQLi


5. Sinustako yrittäjä? Tule ilmaiseen yrittäjyysinfoon 16.4. klo 13–15

Osallistu yrittäjyydestä kertovaan infoon ja kuule, miten juuri sinusta voisi tulla yrittäjä. Infossa kuulet myös erilaisista rahoitusmuodoista, joilla yrittäjyyttä ja innovaatioita tuetaan. Info järjestetään to 16.4. klo 13–15 Oulun yliopiston luentosalissa L8, ja se on avoin ja maksuton kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan!

Infossa yrittäjyydestä ja oman yrityksen perustamisesta kertovat Oulun seudun uusyrityskeskus, Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Tapahtuma on osa Oulun yliopiston yrittäjyyden teemavuoden ohjelmistoa.


6. OuluSES is recruiting now!

Are you fascinated about entrepreneurship, startups and want to make your own ideas come true? Oulu Student Entrepreneurship Society is changing its board this summer and we are recruiting new entrepreneurial-spirited students. We want to raise student entrepreneurship to a new level and make Oulu the best place for startups.

OuluSES is student organisation founded in 2010 working to develop student entrepreneurship and bring startup culture to students. We organise events and gatherings such as Startup Challenge, Polar Bear Pitching and Startup Crawl, where we bring students one step closer to entrepreneurship and entrepreneurial mindset.

We are looking for new people to join our board and team. For the board we are looking for people for the positions of president, vice president, webmaster & designer, event manager and two project managers. For more information of roles. please contact head of our recruiting; antti.paasisalo@nullouluses.com. We are searching for people from both universities and all faculties, what matters are your ideas and willingness to make them happen.

If you are interested, please join our recruiting evening 21.04. 17 o’clock at Business Kitchen (Torikatu 23, 4th floor). You can also fill the online form for joining at www.ouluses.com.  Application period ends 01.05.2015.


7. Hae rahoitusta opintoja tukeviin projekteihin!

Opiskelijat, mikä teitä inspiroi? Mikä on visionne hyvästä opetuksesta, yhteisöllisestä oppimisesta tai innostavasta oppimisympäristöstä? Miten värittäisitte oppiaineenne opintotarjontaa? Olipa suunnitelmissanne parantaa opiskeluolosuhteita, luoda prototyyppi johonkin kurssiin liittyen tai edistää opiskelijoiden työllistymistä, voitte vielä hakea jäljellä olevaa Universitas-rahaa OYY:ltä.

Jos sinulla ei vielä ole valmista suunnitelmaa tai koet tarvitsevasi apua projektin suunnittelussa tai hakemuksen teossa, tule ideoimaan projektiasi OYY:n Olkkariin tiistaina 14.4. klo 11-13. Olemme paikalla Universitas-ohjausryhmän kanssa vastaamassa kysymyksiisi ja auttamassa projektin ideoimisessa.

Lue lisää: www.oyy.fi/universitas/
 

8. Parasta Lapsille ry hakee leiriohjaajia lasten kesäleireille Haukiputaalle

Oletko kiinnostunut lasten ja nuorten parissa toimimisesta? Haluatko tutustua uusiin ihmisiin? Haluatko tuntea tekeväsi jotain, millä ihan oikeasti on merkitystä? Tule osaksi Parasta Lapsille -leiriohjaajaporukkaa!

Parasta Lapsille ry hakee innokkaita ohjaajia kesän 2015 leireille! Parasta Lapsille ry järjestää leiritoimintaa vapaaehtoisvoimin tunnelmallisessa Koivuhaan leirikeskuksessa Haukiputaalla. Eri-ikäisille lapsille ja nuorille suunnattuja, viiden vuorokauden mittaisia leirejä järjestetään kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Voit tulla mukaan yhdelle leirille tai osallistua vaikkapa useammallekin – omien toiveidesi, aikataulusi ja mielenkiintosi mukaan.

Keskiviikkona 6.5. klo 17-20 järjestetään Kumppanuuskeskuksella Parasta Lapsille ry:n infoilta, johon kaikki vapaaehtoisuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Illan aikana saat lisää tietoa järjestöstä, vapaaehtoisuuden monipuolisista mahdollisuuksista sekä leiriohjaajana toimimisesta. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse tiina.rusanen (a) parastalapsille.fi tai numerosta 050 337 0626. Jos et pääse infoiltaan, ota minuun yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

9. Päihdeinfo 21.4. klo 11-13 vihreillä naulakoilla

Oulussa toimivia päihdetoimijoita tulee esittelemään omaa toimintaansa yliopistolle tiistaina 21.4. klo 11-13 vihreille naulakoille. Edustajia saapuu oululaisista päihdetyötä tekevistä järjestöistä (mm. A-kilta, Nuorten Ystävät, Takuu-Säätiö), kolmannen sektorin toimijoista (mm. seurakuntien erityisdiakonia, NA- ja AA-ryhmät) sekä kaupungin omista palveluista (A-klinikka, Redi, Vinkki ja Kenttä-Paavo –hanke). Tervetuloa keskustelemaan ja tutustumaan eri päihdetoimijoihin!
10. Mitä ajattelet turkisvaatteista? Vastaa gradukyselyyn!

Mitä ajattelet turkisvaatteista? Ovatko ne käytännöllisiä, ylellisiä vai kenties jotain aivan muuta? Kerro ajatuksistasi vastaamalla turkisvaatteita koskevaan kyselyyn! Kyselyssä kartoitetaan turkisvaatteisiin liittyviä merkityksiä ja asenteita ja siihen vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Koska kyselyssä käsitellään ajatuksiasi turkisvaatteista yleisesti, voit vastata siihen, vaikka et käyttäisikään turkiksia.

Kysely on osa käsityötieteen pro gradu -tutkielmaa Helsingin yliopistossa ja sen tavoitteena on selvittää turkisvaatteisiin liittyviä merkityksiä ja asenteita sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Mikäli sinulla on jotain kysyttävää, vastaan mielelläni. Suuri kiitos vastauksistanne!

Kyselylomake löytyy täältä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59075/lomake.html
Lisätietoa: Nina Kuivalainen, nina.kuivalainen@nullhelsinki.fi


11. Oletko tullut kiusatuksi yliopistossa? Kirjoita artikkelikokoelmaan kokemuksistasi

Olen Riikka Ylitalo, kirjallisuuden jatko-opiskelija Jyväskylän yliopistossa. Suunnittelen artikkelikokoelman toimittamista korkeakouluissa tapahtuvasta kiusaamisesta. Etsin nyt artikkeleita, joissa kirjoittaja käsittelee omakohtaisia kokemuksiaan kiusaamisesta yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Artikkeleissa käsiteltävä kiusaaminen voi olla esimerkiksi suullista nimittelyä, juorujen levittämistä, ryhmän ulkopuolelle jättämistä, nettikiusaamista, asiattoman palautteen antamista seminaareissa tai seksuaalista häirintää.

Etsimilläni artikkeleilla ei ole tarkkoja pituusrajoja, mutta sopiva pituus on noin 3–10 liuskaa. Kirjoita mieluiten omalla nimelläsi. Voit käyttää nimimerkkiä, mutta mainitse tuolloin minulle myös oikea nimesi. Teksteissä saa viitata lähteisiin, mutta tämä ei ole pakollista. Vastaathan artikkelissasi ainakin seuraaviin kysymyksiin: millaista kiusaamista olet kokenut korkeakoulussa (kerro myös esimerkkejä konkreettisista tilanteista), miltä kiusaaminen on sinusta tuntunut, teitkö/tehtiinkö kiusaamiselle jotakin, kauanko kiusaamista kesti, ja millaisilla keinoilla korkeakoulukiusaamiseen voitaisiin mielestäsi puuttua.

Valitsen kirjaan 15–25 artikkelia. Tarkoituksenani on löytää kirjaan myös asiantuntija-artikkeleiden kirjoittajia, joten otan vastaan myös neuvoja niiden mahdollisista kirjoittajista. Valitettavasti en voi tässä vaiheessa luvata, että artikkelikokoelma julkaistaan, sillä kustantajat haluavat lukea koko teoksen ennen kustannuspäätöksen tekemistä. Pyrin kuitenkin löytämään artikkelikokoelmalle kustantajan. Jos haluat kirjoittaa artikkelikokoelmaan, lähetä tekstisi sähköpostilla minulle (riikka.ylitalo[at]jyu.fi) 31.8.2015 mennessä. Kiitos tekstistäsi jo etukäteen!


12. SUOMEN SUUNTA – Ulko- ja turvallisuuspoliittinen vaalipaneeli Oulussa

Oulussa järjestetään ulko- ja turvallisuuspoliittinen vaalipaneeli maanantaina 13.4. klo 18.30 – 20.30. Paneeli on Aleksinkulman juhlasalissa, Aleksanterinkatu 9.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa vaalikeskustelussa käydään läpi puolueiden ja ehdokkaiden analyysejä ulkopolitiikkaan, puolustuspolitiikkaan ja varautumiseen liittyen. Teemoina keskustelussa ovat mm. Suomen aseman määrittäminen ja uudet turvallisuusuhat kuten kyber- ja informaatiosota sekä ilmastonmuutos.

Paneelikeskusteluun osallistuvat eduskuntavaaliehdokkaat:

Marko Hoikkaniemi, rkp sit.
Risto Kalliorinne, vas
Kai Similä, kd
Mari-Leena Talvitie, kok
Tytti Tuppurainen, sdp
Mirja Vehkaperä, kesk.
Pirkko Mattila, ps
Hanna Halmeenpää, Vihreät


13. Tule mukaan Rotaract-klubin toimintaan!

Rotaract on Rotaryn alainen nuorisojärjestö 18–30-vuotiaille opiskelijoille. Toiminnan tavoitteena on tehdä hyvää muille niin omalla alueella kuin kansainvälisesti sekä antaa nuorille aikuisille mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja itsensä kehittämiseen. Oulun Rotaractklubiin kuuluu tällä hetkellä 17 opiskelijaa eri koulutusaloilta. Meillä on useampi paikallinen hyväntekeväisyysprojekti, esim. erityiskoulujen oppilaiden stipendiavustukset sekä vapaa-ajan toiminnan järjestäminen vanhainkodin asukkaille.

Jäsenillemme tarjoutuu lukuisia tilaisuuksia verkostoitua eri alojen asiantuntijoiden kanssa, muun muassa yrityisvierailujen merkeissä. Toteutamme myös mentorointiprojektia, jossa tarkoitus on löytää rotaractoreille oman opiskelualansa mentori rotareista. Rotaractoreita on yli 300 000 ympäri maailman, ja erilaisia kansainvälisiä tapahtumia järjestetään kymmeniä vuosittain. Jos olet noin 18–30-vuotias opiskelija ja kiinnostunut toiminnastamme, otahan rohkeasti yhteyttä :)

Lisätietoa:
Sähköposti: rotaract.oulu@nullgmail.com
Facebook: Oulu Rotaract Club
Tietoa Rotaractista: https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/learn-topic/rotaract


14. 
Wapun avajaiset 22.4. HopLopissa

Kaakkurin HopLop täyttyy wappumeiningistä, kun koko poikkitieteellinen wappukansa hyppää yhdessä pallomereen ja julistaa opiskelijoiden Wapun alkaneeksi keskiviikkona 22.4. kello 18! HopLopin liukumäkien ja trampoliinien pyörteisiin pääsee 500 nopeinta lipunostajaa ja kaikki loputkin illan jatkobileisiin Tivoliin (pääsymaksu 5e ilman ranneketta). Mukaan leikkiin ovat tervetulleita kaikki kattokiltaan katsomatta!

Pääsymaksu tapahtumaan on 10 euroa. Tämä kymppi sisältää hupirannekkeen HopLopiin, bussikuljetuksen Linnanmaalta HopLopiin ja sieltä keskustaan, lipun Tivoliin jatkobileisiin ja Wapun avauksen virallisen haalarimerkin. Lipunmyynti järjestetään vihreillä naulakoilla ti 14.4. klo 10-14 ja ke 15.4. klo 10-14. Maksupäätteen ansiosta maksaminen onnistuu myös kortilla. HUOM! Yksi henkilö voi ostaa enintään viisi (5) lippua kerrallaan.

Tapahtuma facebookissa: https://www.facebook.com/events/950241875007687/


15. Kv-klubi ainejärjestöjen kv-vastaaville Olkkarissa 15.4. klo 16

OYY järjestää kv-klubin ainejärjestöjen kansainvälisistä asioista vastaaville OYY:n Olkkarissa keskiviikkona 15.4. klo 16.00. Tilaisuudessa kv-vastaavat saavat tukea ja käytännön vinkkejä toimintaansa sekä tutustuvat muiden järjestöjen kv-vastaaviin ja ylioppilaskunnan kv-toimintaan.

Page 30 of 50« First...1020...2829303132...4050...Last »