Blogi: Opiskelijoiden on oltava mukana kampussuunnittelussa

Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee keskustakampusasiaa maantantaina kokouksessaan, ja ylioppilaskunnalta on tullut asiasta eilen kannanotto.

Kannanotossa ylioppilaskunta peräänkuuluttaa valtuustolta ratkaisua yliopiston tulevaisuudesta. Linnanmaan kampuksen tilat eivät ole terveelliset tai ympäristöystävälliset. Ne eivät myöskään pysty vastaamaan koulutuksen kehityksen tarpeisiin. Kunnostettavaa on paljon, jotta sisäilmaongelmat saataisiin korjattua ja opiskelutiloja muokattua nykyisiin tarpeisiin. Kaikkia tiloja ei välttämättä edes voi remontoida.

Yliopistot kilpailevat keskenään perusrahoituksesta, joka ei kasva riittävästi opiskelijamäärien kasvusta huolimatta. Valtion ohjauksessa yliopistot joutuvat lisäämään valmistuvien opiskelijoiden määrää, jotta rahoitus ei laskisi. Yliopisto esimerkiksi punnitsee, voisiko säästöjä tehdä tiloista, jotta niitä ei tarvitsisi tehdä opetushenkilökunnasta. Isoissa kampustiloissa vuokrat ja lämmityskustannukset ovat miljoonaluokkaa. Uudet tilat olisivat kustannustehokkaampia, jolloin saataisiin isoja säästöjä. Yliopisto joutuu tekemään valinnan, käyttääkö se rahaa remontointiin vai koulutukseen. 

Korjattavaa on Linnanmaan kampuksen lisäksi myös Kontinkankaalla. Siellä on aivan samoja ongelmia kampustilojen suhteen kuin Linnanmaalla. Epävarmuus Linnanmaan ja Kontinkankaan vanhimpien tilojen tulevaisuudesta haittaa tilojen korjauksen suunnittelua, kun ei tiedetä kuinka kauan tiloja tullaan vielä tarvitsemaan. Yliopistoyhteisö tarvitsee selkeän päätöksen yliopiston tilojen tulevaisuudesta. 

Yliopisto on epäonnistunut keskustakampushankkeen viestinnässä ja opiskelijoiden osallistamisessa. Yliopistolain neljännen pykälän mukaan yliopistoyhteisöön kuuluvat yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat. Täten yliopistolla on vastuu, että opiskelijoita kuullaan ja että meille viestitään asioiden valmistelusta jatkuvasti. 

Opiskelijoiden osallistamista täytyy parantaa huomattavasti siitä, miten viime syksyn hankesuunnitelma toteutettiin. Opiskelijat ovat kampustilojen suurin käyttäjäryhmä niin opiskelu- kuin vapaa-ajan tarkoituksissa. Meidät opiskelijat täytyy ottaa keskusteluun vahvasti mukaan ja pitää tiukasti osana suunnittelutyötä sekä yliopisto- että tiedekuntatasolla. 

Ylioppilaskunta haluaa, että yliopisto kehittää pitkän aikavälin visiotaan yliopiston hallituksen pöytäkirjakirjausten mukaisesti ja osallistaa siinä koko yliopistoyhteisöä. Haluamme, että tulevaisuudessa kaikki tiedekunnat ja opetus sijaitsevat lähellä toisiaan samalla alueella, kuten olemme aiemmissa kannanotoissamme linjanneet. Vastustamme yliopistoyhteisön pirstaloimista. Yliopistokampuksen täytyy tukea opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja monitieteellisyyttä. Yhteisöllisyys on monelle nuorelle yksi opiskelijaelämän parhaista asioista. Uudet tilat voidaan toteuttaa hyvin, kun opiskelijoille ja tiedekunnille annetaan aito tilaisuus vaikuttaa suunnitteluun.

Lotta Leinonen, hallituksen puheenjohtaja

Viljami Viinikka, hallituksen 1. varapuheenjohtaja

Suvi-Anna Salminen, hallituksen 2. varapuheenjohtaja

Skip to content