Edustajisto, Uutiset Eero Manninen

Edustajiston kokous 9/2013 27.11.2013 klo 16 salissa HU106

EDUSTAJISTON JÄSENILLE JA VARAJÄSENILLE

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 9/2013 pidetään keskiviikkona 27. päivänä marraskuuta 2013 alkaen klo 16:00.

Kokous pidetään Oulun yliopistolla, luentosalissa HU106, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2014

7 § LIPUNKANTAJIEN JA AIRUEIDEN, SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAEDUSTAJIEN VALINTA

8 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN NIMEÄMINEN VUODELLE 2014

9 § KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ PUISTOMANNE OY:N HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA

10 § YLIOPPILASRAHASTON HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2013

11 § ILMOITUSASIAT

12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA!

Oulussa 20.11.2013

JANNE HAKKARAINEN

Janne Hakkarainen

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja                                                    

Liitteet              

Tiedoksi:                    inspehtori Järvelä

                                    OYYH

                                    Sihteeristö

                                    OYL