Edustajisto, Uutiset Eero Manninen

Edustajiston kokous / Council Meeting 1/2016

In English below

EDUSTAJISTON JÄSENILLE JA VARAJÄSENILLE

Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 1/2016 pidetään keskiviikkona 24. päivänä helmikuuta 2016 alkaen klo 17.00.

Kokous pidetään Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksen luentosalissa TA105.

Asialista

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS

3 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALIKELPOISUUKSIEN MENETTÄMISEN TOTEAMINEN

7 § EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT

8 § ILMOITUSASIAT

8.1 § OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON AJANKOHTAISET KUULUMISET

8.2 § SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON AJANKOHTAISET KUULUMISET

8.3 § HALLITUKSEN ESITTÄYTYMINEN JA HALLITUSOHJELMA 2016

8.4 § TYRVÄISEN ET AL. ALOITE PERIFERIAYHTEISTYÖN KULUJEN SELVITTÄMISEKSI

9 § LÄHETEKESKUSTELU LINJAPAPERIN UUDISTAMISESTA

10 § EDUSTAJISTON REKRYTOINTITYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

11 § TALOUSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2016, KOLMEN JÄSENEN VALINTA KAUDELLE 2016–2017 SEKÄ YHDEN JÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVALLE KAUDELLE 2015–2016

12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

TERVETULOA!

Oulussa 17.2.2016

Nico Numminen

Edustajiston puheenjohtaja

Tiedoksi:
inspehtori Järvelä OYYH, Sihteeristö, OYL

 

TO THE MEMBERS AND VICE MEMBERS OF THE COUNCIL

The first council meeting of 2016 will take place on Wednesday the 24th of February in lecture hall TA105 on Linnanmaa Campus. Meeting starts at 5PM.

Agenda

1 § OPENING THE MEETING

2 § LEGALITY

3 § QUORUM

4 § SELECTION OF THE EXAMINERS OF THE MINUTES

5 § APPROVAL OF THE AGENDA

6 § STATING THE ELIGIBILITY OF THE COUNCIL MEMBERS

7 § RESIGNATIONS OF THE COUNCIL MEMBERS

8 § ANNOUNCEMENTS

8.1 § GREETINGS FROM OLL (Finnish Student Sports Federation)

8.2 § GREETINGS FROM SYL (National Union of University Students of Finland)

8.3 § OYY BOARD INTRODUCES THEMSELVES AND THEIR BOARD PROGRAMME 2016

8.4 § A MOTION BY TYRVÄINEN ET. AL REGARDING THE EXPENSES OF PERIFERIA CO-OPERATION

9 § PRELIMINARY DISCUSSION OF THE POLICY PAPER

10 § SETTING UP A RECRUITMENT COMMITTEE OF THE COUNCIL

11 § SELECTIONS FOR THE COMMITTEE FOR ECONOMIC AFFAIRS: THE CHAIR OF THE COMMITTEE FOR 2016, THREE MEMBERS FOR THE COMMITTEE FOR 2016-2017 AND ONE MEMBER FOR THE COMMITTEE FOR 2015-2016

12 § ANY OTHER BUSINESS

13 § CLOSING THE MEETING

WELCOME!

17th of February 2016, Oulu

Nico Numminen

Chairman of the Council

 

For information:

Inspector Järvelä, board, secretariat, student magazine