Edustajistovaalit järjestetään 1.-6.11.


Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä toimielin, joka mm. valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, päättää jäsenmaksun suuruudesta ja valitsee opiskelijajäsenet yliopiston hallitukseen. Vaaleissa valitaan 37 jäsentä ja heidän varajäsenensä.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN (OYY) EDUSTAJISTOVAALIT 6.11.2019

Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä toimielin, joka mm. valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, päättää jäsenmaksun suuruudesta ja valitsee opiskelijajäsenet yliopiston hallitukseen. Vaaleissa valitaan 37 jäsentä ja heidän varajäsenensä.

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

Vaalikelpoisia edustajiston jäseniksi ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi 16.10.2019 mennessä. Ehdokkaan on täytettävä 18 vuotta viimeistään varsinaisena vaalipäivänä. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen.

Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan vaaliasiakirjoilla, joita on saatavana ylioppilaskunnan kansliasta Linnanmaan kampukselta 16.9.2019 alkaen (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu) ja OYY:n verkkosivuilta (www.oyy.fi/edustajistovaalit). Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita.

VAALIASIAKIRJOJEN JÄTTÄMINEN

Vaaliasiakirjat on jätettävä viimeistään keskiviikkona 16.10.2019 klo 12.00 ylioppilaskunnan kansliaan, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on oltava tällöin perillä.

ÄÄNIOIKEUS

Vaaleissa on äänioikeus jokaisella Oulun yliopistoon 2.10.2019 mennessä läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.

Tarvittaessa keskusvaalilautakunnan nimeämät ylioppilaskunnan toimihenkilöt voivat yhdessä opiskelijan kanssa tarkastaa opiskelijan pyynnöstä äänioikeuden vaaliluettelosta. Tarkastusta voi pyytää ylioppilaskunnan toimistolla 10.10.–16.10.2019 toimiston aukioloaikoina (ma–to 10–14).

Kirjalliset oikaisupyynnöt on tehtävä sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteerille osoitteeseen paasihteeri@oyy.fi viimeistään 18.10.2019 klo 12.00. Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi oikaisua vaativan henkilön nimi, yhteystiedot, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perustein oikaisua vaaditaan.            

ÄÄNESTYS

Sähköinen äänestys alkaa keskiviikkona 1.11.2019 klo 9.00 ja päättyy 6.11.2019 klo 16.00. Keskusvaalilautakunta pidättää oikeuden äänestysjärjestelmän huoltotaukoihin äänestyksen aikana. Äänestys tapahtuu osoitteessa vaalit.oyy.fi.

Oulussa 12.9.2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Skip to content