Uutiset Hennamari Toiviainen

Ehdota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon saajaa 13.8. mennessä

Kuka on edistänyt tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Oulun yliopiston opinnoissa, tutkimuksessa tai hallinnossa? Kuka tai ketkä ovat kehittäneet uusia tasa-arvoisuutta parantavia toimintatapoja? Kuka on parantanut tietoisuuttamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksistä? Entä onko joku kehittänyt foorumeita, yhteistyömuotoja tai työkaluja tasa-arvokeskustelun parantamiseksi tai tuottanut uutta tietoa esimerkiksi sosiaaliseen mediaan?

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen on jokaisen asia. Oulun yliopiston tasa-arvotyön tavoitteena on edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua, ehkäistä syrjintää sekä ohjata puuttumaan epäkohtiin.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön hyväksi. Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta pyytää esityksiä tasa-arvopalkinnon saajiksi. Palkinnon voi saada henkilö, henkilöstö- tai opiskelijaryhmä, yksikkö, hallintoelin tai yhdistys. Palkinto myönnetään erikseen opiskelijalle/opiskelijaryhmälle ja erikseen henkilöstöön kuuluville. Palkinto jaetaan hyvinvointiviikolla.

Perustellut, kirjalliset ehdotukset palkinnon saajaksi toimitetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan sihteeri Tanja Mikkoselle (tanja.mikkonen@nulloulu.fi) 13.8.2018 mennessä.
Lisätietoja: Heidi Huttunen (Heidi.Huttunen@nulloulu.fi)