Uutiset @en Janne Hakkarainen

Areas of responsibility of the OYY board members in 2019

The 2019 Board of the Student Union of the University of Oulu (OYY) has held its constitutive meeting and divided areas of responsibilities among the board members.

The Board decided that the Vice Chair of the Board will be Teemu Virtanen. The Chair of the Board is Miriam Putula.

Projects

To the Power of Elections, Salli Kärkkäinen
Advantageous Alumni Activities – UO and OYY 60yrs, Jonna Hyttinen
Gorgeous porches – Campus Development 3.0., Zacharias Hellberg
Curriculum 2020-2022 – Smooth-Running Quality Education, Benjamin Michelin
Student Council Elections and Student Representative Selections <3, Salli Kärkkäinen, Edgar Minyoi

OYY Finance$ and M€mber Services – The Money or the Tricycle?, Nuuti Vasari
Better Study Ability 4real, Teemu Virtanen

Sectors

(Order: first mentioned is primary responsibility, the second secondary)

Academic Affairs, Benjamin Michelin, Teemu Virtanen
Social Affairs, 
Teemu Virtanen, Nuuti Vasari
Communications, 
Salli Kärkkäinen, Edgar Minyoi
Student Organization Affairs, 
Zacharias Hellberg, Salli Kärkkäinen
Financial Affairs, 
Nuuti Vasari, Zacharias Hellberg
International Affairs, 
Edgar Minyoi, Jonna Hyttinen
Cultural and Environmental Affairs, 
Jonna Hyttinen, Zacharias Hellberg

Kummi Faculties and Organizations

The Faculty of Humanities
Humanistinen Kilta ry, Communica ry, Index ry, Gieku ry, Kultu ry, Suma ry, Verba ry, Tiima ry, Timppa ry, Salli Kärkkäinen

The Faculty of Education
Kaski ry, Oulun luokanopettajaopiskelijat ry, Lastarit ry, Motiva ry, Spessu ry, Mukava ry, Ohari ry, Nuuti Vasari

Oulu Business School
Finanssi ry: Jonna Hyttinen

Faculty of Science
Atlas ry, Histoni ry, Sigma ry, Syntaksis ry, Nikoli ry, Blanko ry, Valenssi ry): Teemu Virtanen

Oulun Luonnontieteilijät ry, Benjamin Michelin

The Faculty of Medicine
Terveystieteiden kilta ry, Oulun hammaslääketieteen kilta ry, Oulun lääketieteellinen kilta ry: Nuuti Vasari, Benjamin Michelin

The Faculty of Technology
Oulun Teekkariyhdistys ry, Ympäristörakentajakilta, Prosessikilta, Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta ry, Oulun tuotantotalousteekkarit ry – Optiem, Oulun Arkkitehtikilta, Sähköinsinööri kilta ry, Oulun tietoteekkarit ry, Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry: Zacharias Hellberg

ESN Oulu, NISO
Edgar Minyoi

AIESEC
Jonna Hyttinen