Uutiset Aino-Kaisa Manninen

Hae OYY:n koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi!

Hakukuulutus 2.11.2018

Tule tekemään kanssamme yhteistä ylioppilaskuntaa

Oulun yliopiston ylioppilaskunta hakee

KOULUTUSPOLIITTISTA ASIANTUNTIJAA

26.11.2018 tai sopimuksen mukaan alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Koulutuspoliittisena asiantuntijana pääset kehittämään yhteistä ylioppilaskuntaa 11 000 jäsenemme kanssa sekä vahvistamaan ylioppilaskuntaa edunvalvonta- ja palveluorganisaationa. Ylioppilaskunnan lakisääteisenä tehtävänä on edistää yhteisönä jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. OYY:n toiminnan päämäärä on opiskelijan hyvä elämä.

Koulutuspoliittisena asiantuntijana teet yhteistyötä laajan opiskelijavaikuttajaverkostomme kanssa ja vaikutat yliopiston päätöksentekoon koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Työhön sisältyy opiskelijaedustajien rekrytointia, koulutusten järjestämistä ja tukemista vaikuttamistyössä. Lisäksi vastaat ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen linjan valmistelusta sekä jäsentemme neuvomisesta opiskelijan oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä, laadit lausuntoja ja kannanottoja sekä toimia asiantuntijaroolissa yliopiston eri työryhmissä.

Työssä pääset perehtymään laajasti korkeakoulupolitiikan eri osa-alueisiin, kuten erilaisten oppijoiden ja opiskelijanäkökulman huomioimiseen yliopiston päätöksenteossa, korkeakoulutuksen rahoitukseen, koulutuksen laatuun, harjoitteluihin ja koulutuksen työelämärelevanssiin, opetussuunnitelmatyöhön ja palauteprosesseihin.

Koulutuspoliittisena asiantuntijana kehität ammattitaitoasi monipuolisesti, tapaat paljon erilaisia, mielenkiintoisia ihmisiä sekä teet opiskelijalle hyvää elämää kansainvälisessä ja nuorekkaassa työyhteisössä.

Tehtävässä suoriutuminen edellyttää

  • oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyisyyttä
  • valmiutta omaksua nopeasti uutta tietoa
  • korkeakouluopintoja
  • ajankohtaisen korkeakoulupolitiikan tuntemusta
  • organisointitaitoja
  • hyvää kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa
  • erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

Lisäksi katsomme eduksi

  • kokemuksen yliopistohallinnosta
  • ylioppilaskuntatoiminnan tuntemuksen
  • muun vaikuttamis- tai edunvalvontakokemuksen

Pohjapalkka on 1840,09 euroa kuukaudessa (ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka III), lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Työaika on 37,5 tuntia viikossa. Työ sisältää ajoittain työskentelyä myös iltaisin. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@nulloyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 19.11. klo 12.00, otsikkoriville maininta ”Koulutuspoliittinen asiantuntija”. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pyritään järjestämään 22.11.2018. Huomaathan aikataulun tiiviyden hakiessasi tehtävää.

OYY korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Lisätietoja tehtävästä:
Aino-Kaisa Manninen, pääsihteeri, paasihteeri@nulloyy.fi, 040 523 1822.

Koulutuspoliittisen asiantuntijan työstä:
Henna Määttä, koulutuspoliittisen asiantuntija, kopoasiantuntija@nulloyy.fi, 040 525 7821 (töissä 14.11.2018 asti).

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka asiakirjat ovat pääasiallisesti julkisia. Huomioithan, että hakijoiden nimet kirjataan pöytäkirjaan, joka on saatavilla internetissä.