Uutiset Eero Manninen

Hae yliopiston tilamuutoksia valmistelevien työryhmien jäseneksi

Ylioppilaskunta hakee opiskelijoita tilamuutoksia valmistelevien työryhmien jäseniksi

Oulun yliopiston tiloja kehitetään lähivuosina voimakkaasti. Opiskelijat ovat suurin yksittäinen käyttäjäryhmä yliopiston tiloille ja siksi opiskelijoiden panos myös tilojen kehittämisessä on erittäin tärkeä.

Haemmekin nyt aktiivisia ja tila-asioista kiinnostuneita opiskelijoita seuraaviin työryhmiin:

Pajatilahanke (hankkeen toteutus käynnistyy): 1 edustaja

Prosessi- ja kaivannaisala (tilasuunnittelu alkaa): 1 edustaja

Luonnontieteellinen tiedekunta (tilasuunnittelu alkaa): 1 edustaja

Arkkitehtuurin tiedekunta (tilasuunnittelu alkaa): 1 edustaja

Tellus (ideointisuunnittelu käynnistetty): 1 edustaja

Linnanmaan väylä, ryhmätyötilat, opetustilat, ravintolat, kiltatilat: 4 edustajaa

Emme odota aiempaa kokemusta tai osaamista tilahankkeiden suunnittelusta, mutta toivomme kaikkien hakijoiden olevan erittäin motivoituneita ja aktiivisia työryhmäläisiä meidän kaikkien muiden  opiskelijoiden käyttämiä tiloja kehittämään.

Päätettiin jatkaa hakuaikaa prosessi- ja kaivannaisalan sekä pajatilahankkeen työryhmiin. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona perjantaina 23.1.2015 klo 14.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hakemukset(a)oyy.fi. Otsikoksi “Hakemus, työryhmän nimi”. Kerro hakemuksessasi, mihin työryhmään haet, omasta motivaatiostasi osallistua tilahankkeiden suunnitteluun ja siitä, miten viestisit työn etenemisestä muille opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle.

Ylioppilaskunnan hallitus valitsee työryhmien opiskelijajäsenet.