Haku OYY:n hyvinvointituutoriksi on auki!

OYY sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen hyvinvointituutori-hankkeeseen ja nyt keväällä alkava pilotointi tarvitsee tuutoreita. Hae siis nyt!

Hyvinvointituutorit tulevat toimimaan yliopistolla opiskelijoiden harrastuksien opastajina ja apukäsinä. Tarkoitus on pienentää kynnystä harrastuksen aloittamiseen. Tuutorit saavat konkreettista työkokemusta, palkkaa ja erilaisia etuja valitsemiinsa harrastuksiin.

Hyvinvointituutorit tulevat jakautumaan neljään eri kategoriaan.

  1. Kulttuurituutorit. Kulttuurista (museot, teatteri, konsertit ym.) kiinnostuneet ja siitä tietävät ihmiset ottavat mukaansa muita opiskelijoita kiertämään, ja kertovat kaupungin laajasta kulttuuritoiminnasta eteenpäin.

  2. Taito- ja tietotuutorit. Taito- ja tietotuutori voi ohjata ryhmälle tai toiselle opiskelijalle esimerkiksi koodausta, musiikin alkeita, kuvaamista, taiteita ja muita taitoja.

  3. Liikuntatuutorit. Liikunnasta kiinnostuneet voivat kannustaa muita kokeilemaan omaa lajiaan, tai kokeilla porukalla uusia liikuntamuotoja. Tuutorin ei tarvitse olla minkään lajin ammattilainen, innostus liikkumiseen ja ilon jakamiseen riittää.

  4. Yleistuutori. Jos tuutori on kiinnostunut yhteisöllisestä ja opastavasta toiminnasta yleisesti, kannattaa lähteä yleistuutoriksi.

Projektissa tavoitteena on parantaa opiskelijoiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja samalla luoda yhteenkuuluvuutta.

Hakeminen

Tässä vaiheessa rekrytoimme noin kymmenen hyvinvointituutoria. Haku päättyy 15.4. klo 23:59, ja valitsemme ensimmäiset tuutorit jo 16.4.2021. Täydennämme tuutoreiden määrää myöhemmin noin 40 henkilöön.

Tuutori ohjaa vuoden aikana vähintään 10 tuntia. Ohjauspalkka on 12 euroa tunnilta. Koulutus tuutorointiin alkaa rekrytoinnin jälkeen mahdollisimman pian.

Jos edellä mainitut tuutorin tehtävänkuvaukset kiinnostavat sinua, hae mukaan! Sinun ei tarvitse olla minkään alan tai harrastuksen ammattilainen, innostunut asenne on tärkeintä. Rekrytoinnissa mm. kokemus pienryhmän ohjaamisesta tai aiempi tuutorina toimiminen katsotaan eduksi.

Hakemus: https://link.webropolsurveys.com/S/F89E04A3A71F92D0

Skip to content