Tervetuloa tekemään opiskelijan hyvää elämää!

Hallinnon opiskelijaedustaja on tärkeä osa yliopiston nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Hallinnon puolella yliopistossa kolme vaikuttavaa ryhmää ovat professorit, yliopiston henkilökunta ja opiskelijat. Jaottelun tarkoituksena on taata hyvä ja toimiva yliopistoyhteisö.

Ylioppilaskunnan edustajisto on 37-henkinen joukko, joka päättää OYY:n asioista. Joka toinen vuosi valittavat “edaattorit” käyttävät ylioppilaskunnan suurinta valtaa.
Tämän oppaan on tarkoitus olla apuna hallinnon opiskelijaedustajille sekä edustajiston jäsenille koko kauden aikana.

Opas sisältää tarvittavat perustiedot, joiden avulla pääset jo todella pitkälle. Oppaaseen on hyvä palata aina kauden aikana sekä hyödyntää kaikkia niitä tukitoimia, kuten koulutuksia ja jaostoja, joita ylioppilaskunta sinulle tarjoaa. Tärkeintä on ajaa opiskelijoiden yhteistä etua ja katsoa asioita yliopiston kokonaisuuden kautta.

Oppaan perustana on ollut hallinnon opiskelijaedustajille tehty opas, johon olemme lisänneet tietoa myös edustajiston jäsenille. On kaikkien etu, että niin hallinnon opiskelijaedustajat kuin edustajiston jäsenet saavat tietoa yliopiston hallinnosta, ylioppilaskunnasta, ajankohtaisista asioista ja tukea tekemälleen tärkeälle työlle.