Apu, tuki ja yhteydenpito

Opiskelijaedustajien on hyvä tehdä yhteistyötä, sillä asioita yhdessä pähkäillessä usein huomataan sellaista, mitä ei itse välttämättä tule ajatelleeksi. Yksi hyvä toimintamalli on pitää ennen kokousta opiskelijaedustajien välinen (varsinaiset + varajäsenet) ryhmäkokous, jossa käsitellään esityslistalla olevat asiat. Kokoontuminen kannattaa pitää hyvissä ajoin ennen varsinaista kokousta, jotta teille jää aikaa selvittää ryhmäkokouksessa mahdollisesti esille nousseita kysymyksiä ja miettiä perusteita omille mielipiteillenne.

Yhteistyö edes kaikkien opiskelijajäsenten kanssa ei riitä, koska olette vähemmistönä päätöksentekotilanteissa. Opiskelijajäsenille onkin erittäin hyödyllistä tutustua professoreiden ja keskiryhmien edustajiin. Kannattaa selvittää jo ennen kokousta muiden toimielimen jäsenten kannat, jotta voitte ennakoida kokouksessa käytävän keskustelun sävyä. Omia näkemyksiään kannattaa viedä aktiivisesti eteenpäin myös kokousten välissä vapaamuotoisemmissa tapaamisissa.

Myös eri toimielinten opiskelijajäsenten on hyödyllistä pitää yhteyttä. Ylemmillä hallinnon tasoilla saadaan arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi aiemmasta valmisteluprosessista, joka ei välttämättä välity täydellisenä pöytäkirjoista. Alemmalla tasolla edustavat voivat taas jatkaa hävityn taistelun jälkeen vaikuttamista lobbaamalla seuraavan päätöksentekoportaan opiskelijajäseniä.

Yhteistyö on hyödyllistä myös siltäkin kannalta, että usein esityslistat tulevat varsin viime tipassa – keskusteluyhteys toimielinten kesken lisää opiskelijavaikuttajien yleistä tietämystä kokonaiskuvasta: mitä yliopistolla tapahtuu ja mitä asioita voisi mahdollisesti olla tulossa käsittelyyn lähiaikoina.

Erityisen tärkeä yhteistyötaho on oman toimielimen piiriin kuuluvat opiskelijat. Kerää näkemyksiä päätettäviin asioihin esimerkiksi ainejärjestön kautta. Tällaiset keskustelut voivat monesti olla vahvasti tunnelatautuneita, mutta sinun tehtäväsi on olla objektiivinen. Älä lupaa opiskelijoille sellaista mitä et voi pitää, mutta älä lietso paniikkiakaan maalaamalla tarpeettomia piruja seinille.

Päätöksenteon jälkeen on tärkeää tiedottaa opiskelijoita tehdyistä päätöksistä. Harkitkaa opiskelijaedustajien kesken blogia tai kuulumiskirjettä opiskelijoille, jossa summaatte lyhyesti päätösten vaikutukset opiskelijoihin. Pitäkää kautenne yhtenä keskeisenä tavoitteena opiskelijoiden kiinnostuksen herättämisen yhteisiin asioihin. Tämä helpottaa sinun työtäsi opiskelijoiden mielipiteen kartoituksessa ja toisaalta rakentaa kestävää pohjaa opiskelijavaikuttamiselle seuraavia vaaleja ajatellen.

Päätöksenteosta kannattaa informoida myös ylioppilaskuntaa koulutuspoliittisen asiantuntijan kautta. Ylioppilaskunnalla on paljon vaikutusmahdollisuuksia viedä eteenpäin opiskelijavaikuttajien viestiä lukuisten työryhmien ja vapaamuotoisten tapaamisten kautta. Ylioppilaskunta pyrkii myös tiedottamaan hallinnon opiskelijaedustajille säännöllisesti meneillään olevista keskusteluista erityisesti koulutusneuvoston ja koulutuksen johtoryhmän kokousten jälkeen. Yksi erittäin hyvä tapa pysyä kärryillä, verkostoitua muiden huikeiden opiskelijaedustajien kanssa sekä tiedottaa oman tiedekunnan ajankohtaisista asioista on osallistua ylioppilaskunnan edunvalvontajaostoihin.

Koulutuspoliittinen asiantuntija kiertää vähintään kerran vuodessa kaikki tiedekunnat läpi ja tapaa opiskelijaedustajaporukan. Lisäksi voitte aina olla yhteydessä ja pyytää konsultointia. OYY järjestää hallinnon opiskelijaedustajille myös koulutustilaisuuksia – jos sinulla on toiveissa saada koulutusta tietystä aihepiiristä, ole yhteydessä koulutuspoliittiseen asiantuntijaan.

”On hallinnon opiskelijaedustajien tehtävä pitää huoli siitä, että opiskelijat tietävät,
mitä yliopiston päätöksenteossa tapahtuu.”

Ylioppilaskunnan sähköpostilistoja tilaamalla pysyt kärryillä mitä kaikkea yliopistolla ja opiskelijaelämässä tapahtuu. Voit tilata haluamiasi sähköpostilistoja osoitteessa www.oyy. /sahkopostilistat. Sähköpostilistojen lisäksi suosittelemme lämpimästi myös omia keskusteluryhmiä esim. facebookissa tai whatsappissa.

Kaikkien hallinnon opiskelijaedustajat tavoittaa yhteiseltä sähköpostilistalta hallopedit@nulloyy.fi

Yliopistokollegion opiskelijajäsenten sähköpostilista on kollegio@nulloyy.fi  Tilatyöryhmien opiskelijaedustajien sähköpostilista on tilat@nulloyy.fi

Tässä tiedekunnittain opiskelijajäsenten sähköpostilistat:
Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta: bmtk@nulloyy.fi
Humanistinen tiedekunta: hutk@nulloyy.fi  
Kasvatustieteiden tiedekunta: ktk@nulloyy.fi
Luonnontieteellinen tiedekunta: lutk@nulloyy.fi
Lääketieteellinen tiedekunta: ltk@nulloyy.fi  
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu: obs@nulloyy.fi  
Teknillinen tiedekunta: ttk@nulloyy.fi  
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta: tst@nulloyy.fi  

Kaikille edustajiston jäsenille ja varajäsenille on sähköpostilista edustajisto@nulloyy.fi

HUOMIO!

Muistathan ilmoittaa OYY:n viestintäasiantuntijalle (viestintaasiantuntija@nulloyy.fi  ), jos vaihdat sähköpostia tai et enää toimi hallinnon opiskelijaedustajana tai edustajiston jäsenenä!