Edustajistoon hakeminen, valinta ja eroaminen

Miksi hakea

Mihin jäsenmaksuja käytetään? Mitä asioita ylioppilaskunta ajaa yliopistossa, Oulun kaupungissa, maakunnassa ja Suomen ylioppilaskuntien liitossa? Mikä on OYY:n strategia?  Näihin kaikkiin asioihin ja moniin muihin asioihin pääset vaikuttamaan edustajiston jäsenenä!

Edustajiston jäsenenä pääset 36 muun edustajan kanssa vaikuttamaan, millaisessa ylioppilaskunnassa sinä ja opiskelijakaverisi olette ja elätte. Edustajisto on kuin ylioppilaskunnan parlamentti, joka päättää taloudesta, poliittisesta linjasta sekä valitsee pääsihteerin ja ylioppilaslehden päätoimittajan.

Edelliset edustajistot ovat päättäneet mm. ylioppilaskunnan toimiston muutosta, ylioppilaskunnan strategiasta sekä toimintaa ohjaavasta linjapaperista.

Edustajistolla on siis paljon valtaa ja sitä tulee käyttää harkiten ja viisaasti.

Hakeminen ja valinta

Ylioppilaskunnan edustajistoon haetaan OYY:n keskusvaalilautakunnan vaalikuulutuksen mukaisesti.

Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen henkilökohtaisesti läsnäoleva äänioikeutettu ylioppilaskunnan jäsen, joka viimeistään varsinaisena vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja joka on kirjoittautunut Oulun yliopistoon ja ylioppilaskuntaan läsnäolevaksi.

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita.
Ylioppilaskunnan jäsenet valitsevat vaalien kautta edustajiston jäsenet. Äänioikeutettuja ovat ainoastaan Oulun yliopistoon läsnäoleviksi kirjoittautuneet, henkilökohtaisesti läsnäolevat ylioppilaskunnan jäsenet.

Vaalit vertautuvat suoritustavaltaan Suomessa järjestettäviin valtiollisiin vaaleihin, ja niihin on syytä suhtautua samalla vakavuudella ja kunnioituksella.

Vaaleissa tulee valituiksi yhteensä 37 edaattoria kahden vuoden kaudelle. Läpipääsyjärjestykseen vaikuttaa kunkin ehdokkaan saaman äänimäärän lisäksi koko vaaliliiton tai -renkaan saama äänimäärä, joten eniten absoluuttisia henkilökohtaisia ääniä vaalissa saanut ei välttämättä tule ensimmäisenä valituksi. Vaalitavasta löytyy lisää tietoa ylioppilaskunnan vaalijärjestyksestä.

Toimesta eroaminen

Edustajiston jäsen voi pyytää eroa edustajistolta. Edustajiston jäsenen tulee olla OYY:n jäsen, jotta hän voi toimia edustajiston jäsenenä. Edustajiston jäsenen eron myöntää edustajisto. Eron myöntämisen jälkeen varaedustaja nousee edustajiston jäseneksi.