Opiskelijanäkökulma

Hallinnon opiskelijaedustaja ja edustajiston jäsen toimii opiskelijan hyvän elämän puolesta. Tekemäsi työ on kiinnostavaa ja samalla haasteellista. Tehtävässäsi pääset oppimaan uutta yliopiston hallinnon rattaista, toimintatavoista, kokoustekniikasta sekä opiskelijaelämästä.

Opiskelijaedustajana valvot siis kaikkien opiskelijoiden etua yliopistomaailmassa. Siinä on paljon tehtävää ja tekemistä, mutta kaikesta selviää ja tukea on tarjolla.

Ylioppilaskunta on aina apunasi ja tukenasi, mikä tahansa mietityttääkin.

Saat halutessasi apua myös muilta hallinnon opiskelijaedustajilta sekä edustajiston jäseniltä.

Älä siis jää työssäsi yksin, vaan käytä yhteyksiä rohkeasti hyväksi!

Monenlaisia opiskelijoita

Opiskelijaedustajana puhut tuhansien opiskelijoiden äänellä, sillä edustat kaikkia opiskelijoita. Omaa tietotaitoaan on hyvä kerryttää, jotta tietää, millaisia haasteita esimerkiksi kansainväliset opiskelijat, perheelliset opiskelijat, jatko-opiskelijat tai opiskelijat yleisestikin ottaen kohtaavat.
Kaikki opiskelijat ovat erilaisia, mutta keskustelemalla aktiivisesti erilaisten opiskelijoiden ja järjestöjen kautta oppii nopeasti uutta. Se helpottaa hallinnossa ja edustajistossa tehtävää edunvalvontatyötä.

Yliopisto on joskus hidas laiva

Muutokset tapahtuvat hitaasti yliopistolla (ja joskus ylioppilaskunnassakin). Tästä ei kannata lannistua,sillä määrätietoinen ja perusteltu vaikuttamistyö ei mene koskaan hukkaan. Olet mukana vaikuttamassa yliopisto-opiskelijoiden arkeen joka tapauksessa, vaikka joku toinen ehkä saattaa aloittamasi työn loppuun.
On tärkeää nähdä vaikuttamistyö pitkän tähtäimen työnä, mieluummin maratoonina kuin sprinttinä, ja pysyttävä sinnikkäänä ja positiivisena. Opiskelijoiden etua on puolustettava määrätietoisesti.

Opiskelijaedustajan asema, velvollisuudet ja vastuut

Hallintoelinten opiskelijaedustajat ovat samassa asemassa kuin muutkin hallintoelimen jäsenet. Opiskelijajäsenellä on samat oikeudet, velvollisuudet ja vastuu tehdyistä päätöksistä kuin henkilökuntaryhmien edustajilla. Tämän aseman takaa yliopistolaki. Oikeutena voi pitää esimerkiksi sitä, että opiskelijat saavat käyttää puheenvuoroja ja tehdä esityksiä kuten muutkin jäsenet, ja ne ansaitsevat asianmukaisen käsittelyn.

Ole tarkkana, ettei todellinen päätöksenteko livahda professorien miehittämiin johtoryhmiin tai muihin keskustelukerhoihin – sinulla on oikeus osallistua aidosti päätöksentekoon. Vaatii rohkeutta ja asioihin perehtymistä tarttua hallinnossa kenties vuosikymmeniä vaikuttaneen professorin esittämään “Näin on aina toimittu”-argumenttiin, mut- ta kyky kyseenalaistaa on yksi päätöksentekijän tärkeistä ominaisuuksista.

Suhtautuminen opiskelijavaikuttajiin vaihtelee jonkin verran, mutta enimmäkseen opiskelijoiden mielipiteitä halutaan kuulla uusien avausten toivossa. Aiempien hallinnon opiskelijaedustajien osallistumisaktiivisuus vaikuttaa paljon siihen, millainen mielikuva yksikön johdolle ja muille henkilökuntaedustajille jää. Pyri omalta osaltasi jättämään vaikutelma aktiivisista ja rakentavista opiskelijaedustajista – näin autat paitsi oman kautesi myös tulevien kausien opiskelijaedustajien työtä.

Päätöksenteko on vastuullinen tehtävä myös opiskelijalle. Kaikki hallintoelimen jäsenet ovat vastuussa tehdyistä päätöksistä. Mikäli olet eri mieltä voittavan päätösesityksen kanssa, voit vapautua vastuusta jättämällä eriävän mielipiteen ja kirjaamalla sen pöytäkirjaan. Ilmoita tällöin eriävän mielipiteesi keskeinen sisältö ja perusteet. Usein puheenjohtaja voi haluta eriävän mielipiteen kirjallisena pöytäkirjan liitteeksi. Huolehdi, että eriävästä mielipiteestäsi päätyy varmasti kirjaus kokouksen pöytäkirjaan.

Asiakirjojen julkisuudesta säädetään laissa viranomaisen toiminnasta. Yliopiston hallintoelimet toimivat tämän lain puitteissa ja noudattavat julkisuusperiaatetta. Sen mukaan jokaisella on halutessaan oikeus saada tietoa viranomaisentoiminnastajapäätöksistä.
Julkisuusperiaatteessa edellytetään toiminnan avoimuutta.

Esityslistat liitteineen eivät ole julkisia, mutta kokousten asialista on. Mikäli toivot kautesi ai- kana edistäväsi asioiden avointa käsittelyä, voit esimerkiksi esittää, että kokousten asialistat laitetaan nettiin ennen kokousta. Valmisteilla olevista asioista voi yleensä puhua, mutta vain yleisellä tasolla.

Voit puhua ulkopuolisten kanssa kokouskutsuissa mainitusta asioista paljastamatta esityslistan sisältöä, jos haluat kerätä laajempaa opiskelijoiden mielipidettä päätöksentekosi tueksi kokouksessa käsiteltävästä asiasta. Näin kannattaakin monesti tehdä, sillä et toimessasi edusta vain itseäsi ja oman koulutusohjelmasi opiskelijoita, vaan kaikkia tiedekunnan tai yliopiston opiskelijoita.

Kaikki päätökset ja pöytäkirjat ovat julkisia, mutta osa pöytäkirjan liitteistä voi olla salassa pidettäviä, kuten esimerkiksi hakemukset niiltä osin kuin ne sisältävät salassa pidettäviä asioita kuten henkilötietoja. Kokouksissa käydyt keskustelut eivät ole julkisia eikä niissä esitettyjä mielipiteitä saa yksilöidä.

”Tyhjänpanttina ei kannata kokouksissa istua! Tärkeää ei ole hallita hallintojargonia tai olla kokoustelun konkari, vaan tärkeintä on olla vahvasti motivoitunut hommastaan opiskelijoiden äänitorvena.”

Opiskelijaedustajan check-list

– Tee yhteistyötä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa
– Pidä tavoitteena opiskelijoiden kiinnostuksen heräämistä yhteisiin asioihin
– Älä tee lupauksia mitä et voi pitää
– Älä lietso paniikkia
– Viesti ja tiedota toiminnasta ja tehdyistä päätöksistä
     – muut opiskelijat
     -ainejärjestöt
     -ylioppilaskunta
– Hyödynnä ryhmätapaamisia ja verkostoja
– Muista tiedekunnan tapaamiset
– Kuule ainejärjestöjä
– Osallistu aktiivisesti OYY:n edunvalvontajaostoihin
tavoitteena olisi, että edunvalvontajaostot tuovat yhteen hallopedit, ainejärjestöaktiivit ja edaattorit
– Hyödynnä sosiaalista mediaa
     OYY:n ryhmät (OYY:n kopot/sopot/international)
     tiedekuntien omat kopot/hallopedryhmät
     käy keskustelua, kysy, haasta, tee uusia esityksiä
– Kysy apua ja konsultaatiota aina kun koet sitä tarvitsevasi
– OYY:n asiantuntijat ovat myös sinua varten! Jos jokin ihmetyttää tai kaipaat asiasta lisätietoa, käänny asiantuntijoiden puoleen!