Universitas

Opiskelijat, mikä teitä inspiroi? Mikä on visionne hyvästä opetuksesta, yhteisöllisestä oppimisesta tai innostavasta oppimisympäristöstä? Miten värittäisitte oppiaineenne opintotarjontaa?

Ideoikaa opintoja tukeva projekti ja hakekaa Universitas-rahoitusta! Rahoitusta jaetaan pienille ja suurille opiskelijaprojekteille, jotka tähtäävät opintojen sujuvoittamiseen, opetuksen työelämärelevanssin parantamiseen ja yliopistoyhteisön kansainvälisyyden kehittämiseen.

Annamme mielellämme lisätietoja Universitas-rahoituksesta. Toivomme inspiroivia ja vaikuttavia projekteja!

Kysymykset voi ohjata osoitteeseen universitas@nulloyy.fi. Universitas-ohjausryhmän muodostavat Oulun yliopiston koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sarenius ja OYY:n tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija Asta Salomaa. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen universitas@nulloyy.fi.  Hakemuksessa tulee käydä ilmi projektin suunnitelma, budjetti, projektin vaikuttavuus sekä projektin vastuuhenkilö. Lisätietoja Universitas-rahoituksesta saa OYY:n tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntijalta ttya@nulloyy.fi.

Universitas-hankkeen asiakirjat löytyvät tästä: hakemuspohja, raportointipohja.

  • Universitas käsikirja