Mikä Universitas?

Universitas on rahoitus uusille projekteille, jotka lisäävät opiskelijoiden työelämätaitoja, tukevat opintojen etenemistä, poistavat opiskelua hidastavia pullonkauloja tai tukevat kansainvälisiä kohtaamisia ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Hankkeiden odotetaan jatkuvan itsenäisesti jollain muulla rahoituksella projektien päättymisen jälkeen.

Universitas Oulu on yliopiston rahoittama ja ylioppilaskunnan itsenäisesti vetämä yhteishanke, joka tarjoaa rahoitusta opiskelijoiden opintoja tukeville ideoille. Aiempina vuosina rahoitusta on myönnetty esimerkiksi tuutoritoiminnan pyörittämiseen, opiskelijalähtöisten oppimistilojen kehittämiseen, seminaareihin ja vierailevien tähtien luentoihin sekä erikoisosaamista kehittäviin kursseihin. Suunnittelussa voi hyödyntää olemassa olevia ideoita tai luoda jotain aivan uutta.

 Universitas-rahoituksen myöntöperusteet

  • Projekti tukee opintojen sujuvuutta, työelämärelevanssia tai kansainvälisyyttä.
  • Projekti on voittoa tavoittelematon.
  • Kaikilla järjestön, oppiaineen tai yliopiston opiskelijoilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua ilmoittautumisajan ja maksimiosallistujamäärän puitteissa.
  • Onnistuneella projektilla on mahdollisuus jatkua muulla rahoituksella.
  • Projekti on uusi eikä se kuulu ainejärjestön tai yliopiston jatkuvaan toimintaan.
  • Projekti ei ole saanut ylioppilaskunnan projektiavustusta.
  • Projektin eduksi katsotaan yhteistyö esimerkiksi oppiaineen, muiden ainejärjestöjen tai yritysten kanssa.

Lähtökohtaisesti rahoitusta ei myönnetä tilavuokriin yliopistolla.

Universitas-rahoitus myönnetään kullekin projektille vain kerran, mutta hankkeen ei tarvitse olla kertaluonteinen. Toivottavaa on, että projektit voivat vastaisuudessa jatkua esimerkiksi tiedekunnan tai oppiaineen rahoituksella. Hankkeen eduksi siis luetaan se, jos esimerkiksi oppiaine sitoutuu jatkamaan onnistunutta projektia.

Ohjausryhmä arvioi jokaisen hakemuksen tapauskohtaisesti ja käyttää päätöksessään harkintavaltaansa.

  • Universitas käsikirja